Місяць: Червень 2020

📌VII Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи»

Кафедра економіки, права та управління бізнесом запрошує Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», яка відбудеться 25-26 вересня 2020 року на базі ОНЕУ.

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у формі збірника.

Тематичні напрямки конференції:

  1. Механізми управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.
  2. Планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища.
  3. Правові аспекти розвитку підприємницького середовища в Україні.

До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти, докторанти, викладачі закладів вищої освіти, фахівці-практики в галузі економіки, права та бізнесу. Участь студентів у роботі конференції передбачається лише за умови наявності рецензії наукового керівника або обов’язкового зазначення прізвища, посади та місця роботи наукового керівника, що рекомендував студента до участі у конференції. 

Для участі в роботі конференції необхідно до 29 серпня 2020 р. подати заявку на участь у роботі конференції, до 11 вересня 2020 р. надіслати тези доповідей на адресу оргкомітету конференції k.epub_conf@ukr.net.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

          INFORMATION LETTER

📌Кафедра ЕП та ОПД запрошує Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Кафедра ЕП та ОПД запрошує Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 11-12 вересня 2020 р. на базі оздоровчого комплексу ПАТ «Одескабель», район Лузанівка.
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у формі збірника.
Тематичні напрямки конференції:
   1. Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства.
   2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах.
   3. Стратегія розвитку підприємства.
   4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах.
   5. Сучасні технології управління на підприємстві.
   6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
   7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, в тому числі, за рахунок відновлюваної енергетики.
   8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства.
До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти, докторанти, викладачі закладів вищої освіти, фахівці-практики в галузі економіки підприємства та підприємництва. Участь студентів у роботі конференції передбачається дистанційною лише за умови співавторства з їх науковими керівниками.
Для участі в роботі конференції необхідно до 01.08.2020 р. надіслати тези.

📌Вітаємо!

Вітаємо студента 45 групи ФЕУП Шевченка Дмитра та його наукового керівника доцента кафедри ЕП та ОПД Кошельок Галину Володимирівну з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі”.

Бажаємо подальших успіхів!!!