Категорія: Без рубрики

📌Програма круглого стола «Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»

Одеський національний економічний університет

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»

21 травня  2018 року

ауд. 214,  6 корпус (вул. Пушкінська 26)

Програма:

10.00   Вступне слово.

Ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України Звєряков М.І.

Проректор ОНЕУ з наукової роботи д.е.н., проф. Ковальов А.І.

10.30–10.45 Ровинський Ю.О., Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«Основні тенденції функціонування фондового ринку України і напрями його реформування в контексті європейської інтеграції »

10.45 – 11.00 Троцько Б.С.. Центр біржових технологій

«Сучасні технології торгівлі на фінансових ринках» (орієнтовний напрямок доповіді)

11.00 – 11.15 Вальчук О.Ф. Заступник керуючого, начальник відділу роздрібного бізнесу  (ПАТ  «Марфін Банк»).

«Перспективи розвитку роздрібних банківських продуктів»

11.15 – 11.30 Андрєєва Я. С. к.е.н., керівник проектів з навчання персоналу    (ПАТ «Альфа Банк»).

« Особливості фінансової діяльності банківських  установ України» (орієнтовний напрямок доповіді)

11.30 – 11.45 Федченко С.О. директор брокерської страхової компанії «Insurance Lion».

«Сучасні тенденції розвитку страхових послуг України»/ або «Інфраструктура підтримки стійкості страхового ринку України»

11.45 – 12.15 Кава-брейк
 

 

12.15 – 12.30   

 

 

Баранова В.Г.  д.е.н., проф, зав. кафедрою ФМФР

«Кризові явища в страхової системі України»

12.30 – 12.45 Арутюнян С.С. к.е.н. доцент каф. ФМФР

«Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України і євроінтеграційного вектора розвитку»

12.45 – 13.00 Астахова Н.І. к.е.н., ст. викладач каф. ФМФР

«Сучасні тенденції розвитку добровільного страхування в Україні»

13.15 – 13.30 Сташкевич  Н.М. ст. викладач каф. ФМФР, «Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: проблеми та перспективи розвитку»
13.45 – 14.00 Бондаренко П.В. ст. викладач каф. ФМФР

«Соціальна відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної конкурентоспроможності»

14.00 – 14.15 Заключне слово. Прийняття резолюції.

📌97 років ОНЕУ. Вітаємо Вас!🎉

Одеський національний економічний університет відзначає 97-му річницю свого заснування!
Майже столітній освітній шлях університету є свідченням безцінного внеску науковців у духовну скарбницю української нації, підтвердженням безперервного інтелектуального зв’язку поколінь учених-економістів на шляху підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових будувати майбутнє України.
Щиро вітаємо усіх співробітників і студентів університету зі святом і бажаємо довголіття, процвітання, нових звершень і творчої наснаги!

 

 

📌Результати проведення XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»👩‍🏫

26-27 квітня 2018 року в Одеському національному економічному університеті відбулася XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях».

Співорганізаторами та учасниками конференції були науковці таких установ та закладів вищої освіти України та зарубіжжя:

  • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
  • Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);
  • Господарська академія ім. Димитра А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
  • Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща);
  • Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина);
  • Вища школа економіки (м. Прага, Чехія);
  • Тбіліський державний університет (м. Тбілісі, Грузія);

На пленарному засіданні зі вступною промовою виступив проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ковальов А.І., а також були заслухані чотири доповіді за наступною проблематикою:

 1. Дієвість майнового оподаткування в Україні (доповідач Слатвінська М.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ОНЕУ).
 2. Криптовалюти та системний ризик (доповідач Жердецька Л.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ОНЕУ).
 3. Development of Ukrainian markets: features, measurement, estimation (доповідачі:  Ricardo Dominique Bergmann – Free University of Berlin, Germany та Дегтярьова О.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ).
 4. Фінансова рівновага підприємства у системі сучасних економічних відносин (доповідач Гудзь Т.П. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).

У конференції взяли участь 294 науковця, викладача, аспіранта та здобувача, в т.ч. 7 науковців із зарубіжних країн.

В рамках проведення секційних засідань було заслухано доповіді та повідомлення учасників конференції відповідно до таких пріоритетних напрямків:

І.      Формування сучасного мислення як чинника державотворення.

ІІ.    Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки.

ІІІ.   Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки.

ІV.   Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій.