Разові ради із захисту докторів філософії

Разові ради із захисту докторів філософії:

Корисні посилання:

Вимоги до опублікування результатів дисертації

Вимоги до оформлення дисертації 

Приклади оформлення титула, анотації зі списком публікацій  за темою дисертації

Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 – Економіка, Гуй Хуачжи – «Інтеграція науки та виробництва в процесі створення додаткової вартості в економіці сучасного Китаю»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 071 – Облік і оподаткування, Кравець Дар’я Дмитрівна – «Аналітичне забезпечення управління фінансовими активами підприємства»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Скляр Дмитро Вікторович – «Управління бізнес-процесами у сфері електронної комерції»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, Антонюк Олена Іллівна – «Макропруденційна політика центрального банку в умовах економічної циклічності»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, Гончар Катерина Олександрівна – «Фінансовий контролінг в управлінні операційним ризиком банку»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, Білоус Костянтин Ігорович – «Управління вартістю заставного портфеля цінних паперів»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, Ігнатенко Руслана Володимирівна – «Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Носаченко Олександр Анатолійович – «Управління резервами підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, Лозинська Ольга Іванівна – «Маркетингова стратегія банку на ринку фінансових послуг в умовах діджиталізаціі».

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, Діброва Олена Леонідівна – «Фіскальний та регулюючий ефекти податку на доходи фізичних осіб»

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Тимченко Катерина Сергіївна – «Формування інноваційної складової реструктуризації виноробних підприємств»