Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Асєєва
Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, д. психологічних н. (MD), доцент

Вітаємо, друже!

Ти на сторінці кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ. Якщо тобі цікаво, чим психолог відрізняється від психіатра, навіщо закривають гештальт, скільки заробляє психоконсультант і як упоратися з негативними почуттями, тобі до нас. Шлях до розуміння себе і світу цікавий і надзвичайний. На тебе чекають неймовірні відкриття, подорож у глибини особистості. Це надзвичайний квест. Підписуйся на нашу сторінку і слідкуй за новинами життя спеціальності. Не проґав конкурси, квести, розиграші, бери участь у  наших активностях.

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

 1. Виховна робота зі студентським колективом.
 2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді.
 3. Проведення позанавчальних заходів.
 4. Організація та проведення студентських конференцій та «круглих столів»

Позанавчальні заходи, які організовує кафедра:

 • День української писемності та мови
 • «Плекаємо наші традиції!» – свято до дня Святого Миколая
 • Шевченківські читання
 • День матері
 • День вишиванки
 • «Ласкаво просимо!» – для іноземних студентів
 • Конкурс «Золоте перо»

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Фото Асєєва Ю.О.

Асєєва
Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, д. психологічних н. (MD), доцент

Ковальська НА

Ковальська
Наталя Аркадіївна

доктор філософії в галузі філології (PhD), доцент

Гейна О.В.

Гейна
Оксана Володимирівна

к. філологічних. н. (PhD), доцент

Фото Тринчук (1)

Тринчук
Олена Борисівна

к. психологічних. н. (PhD), доцент

Фото Купрата Н.Я. (2)

Купрата
Надія Ярославівна
к. філологічних. н. (PhD), доцент

Бальбуза О.М

Бальбуза
Олена Миколаївна

доктор філософії в галузі психології (PhD), доцент

Сіленко

Сіленко
Алла Олексіївна

д. політичних н. (MD), професор

Пундєв В.В.

Пундєв
Володимир Васильович

к. психологічних н. (PhD), старший викладач

Орленко.11jpeg

Орленко
Ірина Миколаївна
доктор філософії в галузі філософії (PhD), старший викладач

Яцишина А.Н.)

Яцишина
Анастасія Миколаївна

доктор філософії в галузі психології (PhD), ст. викладач

Антонюк фото

Антонюк
Олена Іллівна

викладач

ПРОФЕСІЯ, ЯКУ НІКОЛИ НЕ ЗАМІНИТЬ РОБОТ

“Ти прагнеш пізнати себе і світ людей?
Хочеш знати, що треба робити у будь-яких життєвих ситуаціях?
Бажаєш допомагати людям та бачити їх вдячні усмішки?
Жадаєш впевнено йти у своє майбутнє?
Тоді приходь до нас прямо зараз!”

Випускова кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності

053 «Психологія»

 за ОПП «Психологія»

перший рівень (бакалаврський) вищої освіти.

 

Навчаємо розв’язувати складні і непередбачувані спеціалізовані задачі і проблеми у сфері психології.

Освітньо-професійна  програма 053 «Психологія» – одна з затребуваних спеціальностей сьогодення.

Світ неймовірно змінюється, ускладнюється – зростають зовніші виклики: зміни клімату, наслідки пандемії, економічні кризи. Невизначеність майбутнього впливає на внутрішній стан людини.

Кожен з нас потребує психологічної підтримки.

Якщо хочеш пізнати себе і світ людей, бажаєш допомагати людям у складних життєвих ситуаціях, бачити вдячні усмішки й поділяти з ними надію на майбутнє, приходь до нас!!!

 

У чому зміст діяльності психолога ?

 • Визначати, аналізувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • Самостійно обирати та застосовувати психодіагностичний інструментарій та технології психологічної допомоги
 • Уміти складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
 • Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги
 • Проводити психологічні тренінги
 • Проводити психодіагностику стану клієнтів
 • Надавати психоконсультаційну допомогу в подоланні труднощів повсякденного життя
 • Психотерапія
 • Психокорекція
 • Психореабілітація

 

 

Наші переваги:

 • сучасна освіта з використанням інтерактивних технологій, тренінгів і розв’язанням конкретних ситуацій
 • можливість брати участь в активному студентському житті: студентському самоврядуванні, спорті, художній самодіяльності
 • можливість набувати практичних навичок у роботі сектора психічного здоров’я університету, допомагаючи однокурсникам
 • класно подорожувати з друзями на канікулах і відпочивати в університетському таборі біля моря на Кароліно- Бугазі
 • турбота, тепло, увага до кожного студента наших викладачів

        

Майбутні посади:

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може обіймати первинні посади у психологічних, психотерапевтичних, консультативних службах

 • Психолог у закладах освіти
 • Психолог у соціальних службах і службі допомоги молоді, у службі довіри
 • Психолог у центрах зайнятості, розвитку кар’єри, департаментах по роботі з персоналом, рекрутингових і крюінгових компаніях
 • Соціальний менеджер в органах державного управління і місцевого самоврядування
 • Психолог у реабілітаційних центрах різного профілю
 • Психолог в органах внутрішніх справ, громадських та бізнес-організаціях
 • Приватна підприємницька діяльність із надання психологічних послуг

 

ВИБИРАЙ    053    ПСИХОЛОГІЯ  –   І    БУДЕМО РАЗОМ ВІДКРИВАТИ СЕБЕ І СВІТ

Науково-дослідні теми кафедри:
№ п/п Тема Номер державної реєстрації Термін виконання Результати дослідження
1. Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія 0105U008971 2005-2010 Монографія:

Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 342 с. (15,7 д.а.)

2. Наукові засади оптимізації педагогічного процесу формування цивілізаційних компетенцій особистості

 

0112U000126 2011-2016 Монографія:
1) Формування цивілізаційних компетентностей особистості в системі вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 420 с.
2) Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. к. філол. н., доц. С. М. Кіршо. – Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 170 с.
3. Розвиток суб’єкта навчально-професійної діяльності в соціально-культурному просторі 0117U002957 2017-2021 Монографія:
Університетські науково-практичні студентські конференції та «круглі столи»:

Наукові студентські конференції:

 • Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» (Н.А.Ковальска)
 • Наукова студентська конференція «Психологічні підходи до аналізу підприємницької діяльності» (О.Б. Тринчук)
 • Наукова студентська конференція з психології «Перший крок у науку» (О.В.Богач )
 • Наукова студентська конференція з психології «Психологічна готовність до майбутньої професійної діяльності» (С.М.Кіршо )
 • Наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі» (Н.А.Ковальська )
 • Наукова студентська конференція «Етичні аспекти наукової студентської діяльності» (З.І.Висоцька )
 • Наукова студентська конференція «Академічна доброчесність – основа якісної освіти» (Н.Я.Купрата )
 • Наукова студентська конференція «Культура наукового мовлення – запорука успіху майбутнього фахівця-економіста» (Г.В.Ковальчук)
 • Наукова студентська конференція «Культура публічного виступу» (Г.В.Ковальчук)
 • Університетська науково-практична конференція іноземних студентів «Міжкультурна комунікація» : досягнення та перспективи у контексті глобалізації» (О.В.Гейна, С.Є.Степанова)

Наукові семінари:

 • Науковий аналіз психологічних проблем сучасного студентства (Л.Н. Акімова, Ю. О. Асєєва, О. В. Богач,  С. М. Кіршо, О.Б.Тринчук, А. С. Зіневич)
 • Мова як засіб формування  економічного мислення, ключових компетенцій, умінь та навичок професійного спілкування майбутніх фахівців (З. І.Висоцька, О. В. Гейна, Н. А. Ковальська, Г. В. Ковальчук,  Н.Я. Купрата,  ).

«Круглі столи»:

 • Щорічне проведення «круглого столу» «Сучасні інтерактивні форми організації навчального-процесу» за участі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та кафедри іноземних мов ОНЕУ.

Психологічний клуб:

 • Психологічний клуб «Діалог» (для майбутніх психологів). Керівник –  к.психол. н., доц.     Л. Н. Акімова
 • Професійне спілкування як взаємодія (С. М. Кіршо, О.В. Богач, Л.Н.Акімова).
 • Психологічна підготовка студентів до участі в конкурсних програмах. Тренінги «Презентація», «Самопрезентація», «Особистісне зростання» (О.Б.Тринчук , О. В. Богач).
Наукові публікації кафедри:

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2015 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2016 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2017 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2018 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2019 рік

Список публікацій кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки за результатами наукової роботи за 2020 рік

Співробітництво кафедри:
 • Укладено угоду про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Білоруським державним економічним університетом (Мінськ). Організовано та проведено перше міжнародне засідання «круглого столу» в режимі скайп-конференції на тему «Проблеми інноваційного розвитку лінгвопрофесійного освітнього процесу» (Одеса – Мінськ, 25 квітня 2013 р.).
 • Укладено договір про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською спілкою «Українська академія медіації» (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською організацією  «Еволюція поколінь»  (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Одеським товариством єврейської культури (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Громадською організацією «Українська асоціація екзистенціальної психології та психотерапії» (2021 р).

Все починається з книги!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки тісно співпрацює із бібліотекою ОНЕУ. Гарною традицією стало проведення працівниками бібліотеки щорічного заходу – знайомство із бібліотекою. Так, 19 та 20 вересня 2022 рокустуденти 1116 груп ФЕУП під керівництвом к.філол.н., доцента кафедри МППП Надії Ярославівни Купрати відвідали бібліотеку ОНЕУ. Вони із задоволенням познайомилися із бібліотекарями, побачили читальний зал, прослухали лекцію та подивилися презентацію на тему «Електронні ресурси бібліотеки». Заступник відділу обслуговування читачів Катерина Юрївна  Столярова та зав.відділукомплектування фондів Анна Сергіївна  Секрієру розповіли про особливі можливості навчання в бібліотеці. Оскільки опанування жодної дисципліни не можливе без вивчення й аналізу літературних джерел, ця зустріч із бібліотекарями мала для студентів велике значення.

Дебют нашої студентки Каландирець Євгенії у ролі психолога!!!

Плідний робочий тиждень завершився дебютом нашої студентки-психолога 3-го року навчання Каландирець Євгенії, яка в цьому році стала волонтером відділення “КДМ” КНП “ЦПМСД N2” ОМР.

16 вересня 2022 р. Євгенія провела зустріч із батьками та підлітками на базі «Дитяча мобільна точка “СПІЛЬНО” UNICEF».

Під час зустрічі було розглянуто такі питання:

1. Допомога дітям: як розпізнати, коли вона потрібна, та як діяти під час повітряних тривог.

2. Пізнання себе, своїх реакцій та як з ними «домовлятися».

3. Як дорослим вчасно помітити той момент, коли дитині може бути потрібна психологічна допомога. Як не розгубитися та як діяти, коли це вже трапилося.

4. Як опанувати себе, коли чуємо гучний сигнал тривоги.

Пишаємось Євгенією Каландирець. Бажаємо натхнення та професійного розвитку.

Вдячні «Клініці, дружньої до молоді» за надану можливість нашим студентам здобувати практичні навички.

Все буде Україна!

Приймальна комісія ОНЕУ продовжує працювати. Очікуємо всіх бажаючих вступити до лав нашого університету👩🎓

Все буде Україна!🌎🕊🇺🇦

14 вересня 2022 р. студенти-психологи ОНЕУ  відвідали «Клініку дружню до молоді». Ознайомились із основними принципами її роботи, можливостями волонтерської діяльності в рамках проєктів «Unicheck» взяли участь у тренінгу «Профілактика небезпечних явищ серед молоді».

Дякуємо тренеру Людмилі Кучеренко за цікаву інформацію та позитивні емоції.

Вересень – початок нового!

1 вересня в Одеському національному економічному університеті розпочався новий 2022-2023 навчальний рік. Студенти 2,3,4 курсів із радістю завітали до улюбленого університету та поринули у хвилі чогось нового і цікавого. Для першокурсників початок навчання в ОНЕУ розпочався 12 вересня. Цей день був яскравим та досить плідним, який запам’ятається на все життя. Раді привітати наших першокурсників в нашій «Аlma mater»!!! Сподіваємось, що студенськи роки стануть для вас найяскравішими та продуктивнішими і дадуть вам чудовий старт для вашого професійного становлення.

В цей день після довгого карантину студенти-психологи другого та третього курсів мали можливість ознайомитись із практичними методиками та сучасними інструментами в роботі із дітьми на базі  Одеської академії неперервної освіти Одеської області.

Щира вдячність Ирині Орленко та Олені Бальбузі за їх супровід «у світ практичної психології» та яскраві емоції!

Все буде Україна!!!

Поглиблений рівень онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти” успішно пройдено!

Третій і останній етап онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”, який тривав з 15 до 21 серпня 2022 року успішно подолали наші викладачі – в.о.завідувача кафедри МППП, д.психол.н., доцент Ю.О.Асєєва та к.філол.н., доцент Н.А.Ковальська. У межах поглибленого рівня освітяни опанували основи Chrome OS, ознайомилися із освітніми практиками використання Chromebook та функціями доступності, попрацювали з Chromebook App Hub. За результатами успішного проходження 80% освітньої програми підвищення кваліфікації й удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) було отримано сертифікати в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредита ECTS).

Успішне завершення викладачами кафедри МППП середнього рівня онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”

З 8 до 14 серпня 2022 року викладачі кафедри МППП д.психол.н., ст.викладач Ю.О.Асєєва, к.психол.н., ст.викладач О.М.Бальбуза, к.філол.н., доцент С.М.Кіршо та к.філол.н., ст.викладач Н.А.Ковальська пройшли середній рівень навчання в межах онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”. Викладачі мали можливість ознайомитися із можливостями роботи у вебпереглядачі Google Chrome. За результатами успішного проходження 80% освітньої програми підвищення кваліфікації й удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) всі учасники курсу отримали сертифікати в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредита ECTS).

Вступна кампанія 2022 триває!!!

В Одеському національному економічному університеті триває вступна кампанія 2022. Приймальна комісія активно приймає документи та надає консультації. 9 та 11 серпня відбулися чергові співбесіди з абітурієнтами, які не мають можливості здати національний мультипредметний тест. Наразі абітурієнти змогли дистанційно в онлайн-форматі пройти тестування та відповісти на питання з української мови та літератури, математики й історії України. Попереду наступні співбесіди. Радо чекаємо всіх та запрошуємо до нашого університету!

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки пройшли курс “Цифрові інструменти Google для освіти”

Викладачі кафедри МППП д.психол.н., ст.викладач Ю.О.Асєєва, к.психол.н., ст.викладач О.М.Бальбуза, к.філол.н., доцент С.М.Кіршо та к.філол.н., ст.викладач Н.А.Ковальська пройшли навчання за базовим рівнем в межах онлайн-курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”, який тривав з 25 липня до 07 серпня 2022 року. Викладачами була успішно засвоєна освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS). На підтвердження удосконалення професійної компетентності (цифровий компонент) всі учасники курсу отримали сертифікати. 

Круглий стіл на тему “Протидія насильству” від сектору психічного здоров’я

На виконання листа МОН України «Про резолюцію Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України» від 14.06.2022 р. №14848/0/1-22 сектором психічного здоров’я Одеського національного економічного університету було проведено круглий стіл для студентів ОНЕУ, присвячений актуальній темі: «Протидія насильству». Під час круглого столу розглянуто питання надання комплексної соціально-психологічної підтримки особам, постраждалим від війни, оговорено питання надання самодопомоги та допомоги особам, постраждалим від насильства, зокрема сексуального. Звернено увагу  учасників на основні чинники розпізнавання осіб, які знаходяться у шоковому стані, та розглянуто перші кроки з надання допомоги, надано інформацію про «Центри допомоги врятованим»:

– Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Контактні дані: м. Одеса, вул. Грецька, 5. Інфо-центр: +380487080350; odhotline@redcross.org.ua; (048) 724-34-28, вул. Канатна, 83, каб. 819

– Інформацію про можливу допомогу переселенцям в інших регіонах України можна отримати за телефонами гарячої лінії «Восток-SOS»: (066) 705-12-57, (096) 371-18-47, (093) 923-14-86 https://vostok-sos.org/odessa_idp/

– Отримання юридичної допомоги: (050) 823 77 02, (066) 686 65 12, (093) 295 18 27, (098) 808 81 93

– Громадська організація об’єднання творчої інтелігенції «Асамблея». Види допомоги: інформаційна, юридична, психологічна, медична, гуманітарна допомога, працевлаштування, розселення (067) 488-23-44

– Громадський Рух «Віра, Надія, Любов». Допомога пенсіонерам, багатодітним сім’ям, матерям-одинакам, непрацездатним категоріям населення. Види допомоги: одяг, взуття, постільна білизна, медикаменти. (063) 639-16-64, (048) 771-01-38

– Одеський благодійний фонд «Дорого до дому». Види допомоги: житло для переселенців: +380 66 932 83 31; вивезення на кордон: +380 97 296 43 49, +380 96 044 7410. https://wayhome.org.ua/ru/viyna2022/

 

Пункти видачі гуманітарки в Одесі https://svoi.city/articles/219093/gumanitarnaya-pomosch-v-odesse :

Киевский район – Люстдорфская дорога, 33 (школа № 27); (048) 765-07-87

Малиновський район – сквер Георгія Гамова, 3а; Одесская народна церковь (048) 796-27-49

Приморський район – вул. Ришельевская, 18 (школа № 117); (098) 984-78-57

Суворівський район – вул. Махачкалинская, 4 (школа № 22); (048) 763-03-18

З побаженням миру та психічної рівноваги,

кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Вітаємо перший випуск бакалаврів за ОП «Психологія»!

30.05.2022 р. і 17.06.2022 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступня бакалавр здобувачами вищої освіти заочної та вечірньої форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія». Варто зазначити, що всі вони отримали психологічну освіту в межах паралельного навчання, адже більшість становлять наші здобувачі з економічних спеціальностей.

Атестаційна комісія на чолі з д. психол. н.,  професором кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені  І. І. Мечникова Т. П.Чернявською  відмітила високий рівень кваліфікаційних робіт, актуальність тематики і практичний зв’язок із проблемами психічного (ментального) здоров’я нації, адже Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 15 млн. українців будуть потребувати психологічної підтримки. 

НАЗЯВО в грудні 2021 р. акредитувало освітньо-професійну програму «Психологія» перший (бакалаврський) рівень (сертифікат № 2848, дійсний до 01.07.2027 р.) , підтвердивши якість підготовки за цією програмою в ОНЕУ. 

Тож із нетерпінням чекаємо на абітурієнтів!

Абітурієнту! Особливості дистанційного навчання в ОНЕУ

Як відбуватиметься навчання у дистанційному форматі? Це питання, яке хвилює абітурієнтів та їхніх батьків. Із Особливостями дистанційного навчання (YouTube) в Одеському національному економічному університеті знайомить канд.філол.наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальська Наталя Аркадіївна.

Запрошуємо переглянути й інші цікаві матеріали на каналі Кафедри МППП ОНЕУ – YouTube

Запрошуємо на новостворений Канал МППП ОНЕУ на YouTube!!!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки радо запрошує всіх на новостворений канал на відеохостингу YouTube. Тут ви зможете подивитися, оцінити та прокоментувати відеоматеріали кафедри. Канал МППП ОНЕУ – це відео-сторінки із життя та роботи в Одеському національному економічному університеті наших викладачів, співробітників та улюблених студентів. Тут ви зможете побачити відео із відгуками студентів, із виховними заходами, які проводить наша кафедра, відеозвіти із наукової роботи, відеолекції тощо. Канал створено з метою ознайомлення абітурієнтів та всіх зацікавлених із активним життям в ОНЕУ та популяризацією нашого університету. 

Адреса каналу – https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/featured 

Запрошуємо і на інші онлайн-сторінки нашої кафедри:

Facebook – https://www.facebook.com/PsychologyONEU/?ref=pages_you_manage 

Instagram – https://www.instagram.com/psychology_oneu/?utm_medium=copy_link 

Офіційна сторінка кафедри на сайті ОНЕУ – http://oneu.edu.ua/pages/kafedri/mppp/

Будемо раді всіх бачити! Сподіваємося, вам буде цікаво😊

З повагою, автор та координатор каналу, 

к.філол.н, ст.викладач кафедри МППП Ковальська Наталя Аркадіївна

Участь студентів у неформальній освіті під час вивчення дисципліни «Психологія ділового спілкування»

Студенти 2-их курсів ФФБС, ФЕУП та ФМОІТ у рамках вивчення дисципліни «Психологія ділового спілкування» (викладач – к.філол.н. Ковальська Наталя Аркадіївна) за бажанням пройшли онлайн-курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним» на платформі Prometheus+ .

За результатами участі всі студенти отримали позитивні результати та сертифікати, що підтверджують набуття здобувачами вищої освіти відповідних вмінь під час навчання. Отримані відсотки було трансформовано у бали до загального рейтингу.

Такий вид роботи був цікавим, зручним та дуже корисним у такий складний час.

📌Корисні ресурси під час війни. Поради викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

 

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки підготували для студентів та викладачів Одеського національного економічного університету добірку корисних посилань на онлайн-курси та онлайн-лекції, які стануть у нагоді в період дії воєнного стану та в мирний час.

 1. https://www.coursera.org. На онлайн-платформі розміщено понад 2 тисяч курсів із понад 180 спеціалізацій на 4 освітніх рівнях; зареєстровано приблизно 25 млн. слухачів. Будь-хто і де завгодно може навчатися тут та отримувати кредити 149 провідних університетів світу, які є партнерами Coursera. У разі успішного закінчення курсу користувач отримує сертифікат. Протягом навчання студент повинен переглядати відео-лекції, які надсилаються йому щотижня, читати рекомендовані статті та виконувати домашні завдання. Деякі курси мають українські субтитри.
 1. https://www.khanacademy.org. На сайті є кілька тисяч безкоштовних мікролекцій з математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп’ютерних наук та ін.
 2. EdX є центром онлайнового навчання, заснований Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним університетом у 2012 році. Він надає послуги МВОК на відкритій безкоштовній платформі OpenEdX, пропонуючи своїм слухачам високоякісні курси за 24 напрямами: комп’ютерні технології, статистика, література тощо. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які викладаються в Гарварді, університеті Корнуелла та інших відомих університетах. Курси безкоштовні, але сертифікат платний.
 3. Більшість курсів Udacity – технічної спрямованості. Кількість напрямів і курсів цієї платформи невелика. В окремі розділи виділені матеріали з математики, бізнесу, дизайну, інших наук (фізика, біологія). Усього Udacity пропонує близько трьох десятків курсів. Курси діляться за рівнем складності: новачок, досвідчений, профі. У кожному курсі є кілька уроків, які містять короткі відео. Наприкінці заняття пропонуються завдання, щоб перевірити рівень засвоєного матеріалу. В середньому курс триває до 2 місяців, а щотижня на нього треба витрачати орієнтовно 6 годин на навчання.

За допомогою Udacity можна отримати роботу. Інформація про студентів (за згодою) передається роботодавцям, які уклали договір з компанією. На даний момент платформа співпрацює з корпорацією «Google», фінансовим гігантом «Bank of America», соціальною мережею Facebook та іншими компаніями.

 1. Проєкт Canvas Network відрізняється великою різноманітністю курсів, які проводять абсолютно різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання. Матеріал подається в формі коротких відеолекцій, можливе обговорення прослуханого на форумі з викладачем та іншими студентами, сертифікат по закінченню курсу можуть видавати чи ні. Особливості конкретного курсу містяться в описі.

Курси тривають 2–3 тижні, анонсуються за місяць і раніше, що дозволяє бажаючим попередньо записатися на них. Canvas Network пропонує безкоштовні, умовно безкоштовні та платні курси. Умовно безкоштовні передбачають придбання додаткових навчальних матеріалів (посібників, літератури), платні дозволяють заробити кредити в системі безперервної освіти.

 1. Udemy – платформа, що має освітні проєкти розподілені на 16 категорій, які викладаються практиками. Тут представлені найрізноманітніші курси, серед яких продуктивність, стиль життя чи навіть музика. Є як безкоштовні курси, так і платні. Навчальні матеріали представлені у вигляді відео, аудіо, презентаціями та текстом.  Udemy також пропонує можливість організаціям створювати власні навчальні проєкти для корпоративного навчання.  Після закінчення курсів слухачі можуть отримати сертифікат таких відомих компаній, як Cisco Systems, Microsoft Corporation, Financial Industry Regulatory Authority та інших.
 2. «Prometheus» – українська безкоштована платформа онлайн-освіти, яка створена у 2014 році.  Серед його партнерів найкращі заклади вищої освіти  країни. Prometheus надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам у своїй галузі публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. Кожен курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань, а також форуму, на якому студенти мають змогу поставити питання викладачу та поспілкуватись один з одним. Успішне завершення курсу дає можливість отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. Курси на Prometheus доступні в мережі у будь-який час, є мобільний додаток для Android та iOS.
 3. EdEra (Education Era) — освітній проєкт, завдання якого – зробити навчання в Україні якісним та доступним. Усі курси тут безкоштовні, але після закінчення кожен охочий може віддячити проєкту. До кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого засвоєння матеріалу) додається супроводжуючий матеріал – конспект з ілюстраціями та поясненнями. Щотижня студенти здають домашнє завдання, а в кінці курсу – іспит. Навчатись можна в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом.
 4. Future Learn – освітня платформа Відкритого університету, що має 40-річний досвід дистанційного навчання та онлайн-освіти.
 5. OpenupЕd – перша і наразі єдина загальноєвропейська МВОК-ініціатива, заснована 2013 року Європейською комісією та Європейською асоціацією університетів дистанційного навчання (EADTU). Завдяки співпраці партнерів OpenupEd із країнами Азії та Африки за посередництвом ЮНЕСКО на сучасному етапі студенти можуть обрати понад 200 МВОКів 13 мовами, зокрема арабською.
 6. Iversity – європейський освітній онлайн-ресурс, що з 2011 року спеціалізується на проведенні інтерактивних курсів та лекцій для закладів вищої освіти, а з 2012 року розміщує на своїй платформі різні відкриті масові онлайн-курси. На сьогодні Іversity налічує понад 750 000 зареєстрованих користувачів та понад мільйон студентів, а також є однією з небагатьох платформ, завдяки якій за проходження онлайн-курсів студенти з усього світу можуть отримати ECTS-кредити.
 7. Stanford Open Edx – платформа, що пропонує різноманітний доступ до професійного освітнього контенту від численних шкіл та університетських кафедр, а також можливість безкоштовно брати участь в онлайн-курсах, які організовують викладачі Стенфордського факультету в усьому світі протягом усього життя.
 8. Сodecademy – інтерактивна онлайн-платформа з вивчення 7 мов програмування – Python, PHP, jQuery, JavaScript, Ruby, а також описових мов зовнішньої розмітки веб-сторінок HTML та CSS, заснована 2011 року. Сайт дозволяє кожному створювати та публікувати нові курси, використовуючи Course Creator, а для деяких курсів існують “пісочниці”, в яких користувачі можуть тестувати свої програмні коди. Codecademy також запустила iOS-додаток “Hour of Code” для тих, хто прагне вивчати програмування в ігровій формі. Станом на січень 2014 року 24 мільйони користувачів виконали більше 100 мільйонів вправ.
 9. https://www.apple.com/education/itunes-u На цій платформі перелік запропонованих дисциплін дуже великий, як і список навчальних закладів, що надають лекції. Часто в уроці є допоміжні файли, де пояснюються деякі аспекти лекцій, або ж наводяться приклади застосування пройденого уроку.
 10. https://uk.duolingo.com. Якщо ви поставили перед собою мету – вивчити іноземну мову, тоді вам в нагоді стане безкоштовна платформа Duolingo, у якої, до речі, є український інтерфейс. Навчання проходить в ігровій формі, з кожним рівнем завдання стають складнішими, а за їх виконання ви отримуєте “гроші” – лінготи. За них можна купити перехід на вищий рівень або додатковий закритий. Більше уваги приділяється письмовим урокам та диктантам, розмовній мові – менше. Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати друзів, щоб із ними змагатись у вивченні мови.
 11. https://www.ted.com. Некомерційний проєкт, який щороку в Единбурзі та Лонг-Біч збирає зі всього світу науковців, бізнесменів, політиків, активістів. Мета конференції – поширити серед суспільства унікальні та цікаві ідеї. Після конференції їхні промови з’являються на сайті TED, переглядати які може кожен охочий. На сайті можна знайти більше 2 тисяч відео, до більшої частини з яких є субтитри українською мовою, а деякі озвучені нею.

17. ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – дистанційна платформа громадянської освіти. Онлайн-проєкт пропонує більше ніж 30 тем для безкоштовного навчання. Курси сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Наявність форуму надає можливість спілкуватись з іншими студентами та викладачами. Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, практики з бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні. За умови успішного проходження обраного курсу, ви можете завантажити сертифікат.

14 квітня 2022 року відбулося засідання секції «Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук» в режимі онлайн.

Засідання секції пройшло в рамках роботи XХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», організованої Одеським національним економічним університетом 14-15 квітня 2022 р.

Викладачами кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ та гостями з Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка було порушено актуальні питання навчання та виховання молодого покоління, майбутніх фахівців економічного профілю, надії нашої вільної України. Так, головну увагу було приділено етичним принципам в академічному середовищі, ролі соціально-гуманітарних наук у формуванні національної свідомості і професіоналізму майбутніх економістів, духовній основі їх успішної соціалізації тощо.

Особливу подяку висловлюємо нашим доповідачам – Г.В.Ковальчук та А.Г.Сидорову – за цікаві доповіді та жваву дискусію, а також усім учасникам за активну участь. Бажаємо всім миру та подальших наукових звершень у розвитку вищої освіти!

Для студентів ФЕУП 2 грудня 2021р. було проведено тренінг «Таємниці працевлаштування».
Захід був спрямований на підвищення конкурентоспроможності студентів на ринку праці, напрацювання ними навичок пошуку роботи, написання резюме, результативного проходження співбесіди, вивчення сучасного ринку праці. Тренер, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, керівник сектору психологічної підтримки ОНЕУ, Тринчук Олена Борисівна

18 листопада 2021 року в дистанційному форматі відбулася наукова студентська конференція «Наука в сучасному світі» під керівництвом к. філол. н., ст. викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни.

У конференції, яка проводиться щороку в рамках вивчення курсу «Основи академічного письма», взяли участь студенти факультету міжнародної економіки (10, 15, 15/1, 15мб, 16, 16/1 групи). Доповідачі представили дослідження з актуальних питань сучасної науки, зокрема: «Упровадження стандартів академічної доброчесності в українських закладах освіти», «Академічна доброчесність у вищій школі: позитивні та негативні аспекти», «Плагіат у сучасному світі: визначення та різновиди», «Проблема плагіату у студентській дослідній діяльності», «Наукова комунікація в часи Інтернету», «Мовна компетенція як складник фахової комунікації», «Володіння мовою як запорука успішного працевлаштування», «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки», «Роль академічної мобільності у професійній підготовці майбутніх фахівців з економіки» та інші.

УВАГА! КОНКУРС!

9 листопада 2021 року в День української писемності та мови стартує ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу триватиме з 9 до 12 листопада 2021 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

3. Конкурс ім. П.Яцика

Неформальна /Інформальна освіта

УВАГА! КОНКУРС!

1 жовтня 2021 року в Україні та за її межами традиційно стартує ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, сприяння вихованню в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться у листопаді 2021 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

Вітаємо викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки із нагородами!!!

05.10.2021 р. в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі
ім. В.Василька відбулося святкування 100-річчя від дня заснування Одеського національного
економічного університету. У рамках урочистої події отримали відзнаки і викладачі кафедри
мовної та психолого-педагогічної підготовки.
Вітаємо:
– кандидата психологічних наук, доцента Тринчук Олену Борисівну із Почесною грамотою
Виконавчого комітету Одеської міської ради;
– кандидата філологічних наук, старшого викладача Ковальську Наталю Аркадіївну із Почесною
нагородою Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За внесок у розвиток вищої освіти».
Пишаємося! Бажаємо подальших успіхів і нових звершень!

Перша зустріч студентів, які наразі вже є второкурсниками

Урочистий захід «Посвята у студенти», студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» у ролі ведучої

Бажаємо всім  учасникам вдалих наукових доробок і творчої наснаги!

Літня психологічна школа створена визнаними фахівцями провідних ЗВО: Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Олена Іванівна Власова, д. психол. н, професор, завідувач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка) та  Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (Валентина Іванівна Подшивалкіна, д. соціол. н., професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І. Мечникова. Долучились до цього проекту і науковці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Будь-яка наукова галузь не може розвиватися без дискусії, обговорення актуальних проблем, бо це і є шляхом до пошуку істини. Тому раді брати участь в роботі 5-ої Всеукраїнської літньої школи «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність», яку цього року гостинно приймає ОНЕУ на базі відпочинку «Економіст» на Кароліно-Бугазі.

Для студентів спеціальності «Облік та аудіт» 17 вересня було проведено тренінг «Таємниці працевлаштування». Захід був спрямований на підвищення конкурентоспроможності студентів, проведений кафедрою МППП в рамках  діяльності сектора психічного здоров’я ОНЕУ

Заняття з елементами тренінгу зі студентами групи 17М “Командна комунікація. Таємниці реалізації” в рамках вивчення дисципліни “Психологія ділового спілкування”. Метою заняття було налагодження ефективної взаємодії в колективі та профілактика дезадаптації студентів першого курсу. Підчас тренінгу студенти  познайомились з прийомами поведінки, які необхідні для ефективного спілкування та власними ресурсами для реалізації ефективної взаємодії у колективі.

  20 вересня в ОНЕУ відбувся семінар для здобувачів усіх рівнів вищої освіти та НПП на тему «Академічна  доброчесність», а також «Неформальна, інформальна освіта: виклики сьогодення», організований Центром якості освіти ОНЕУ. Про зв‘язок академічної доброчесності з якістю освіти розповіла зав. кафедри МППП Кіршо С. М. Дотримуймося принципів академічної доброчесності задля якості навчання і кращого майбутнього.

КОНКУРС «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

 

 

 

 

Шановні абітурієнти та студенти 

Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки оголошує про початок університетського КОНКУРСУ «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

До розгляду приймаються авторські поетичні твори російською та українською мовами. Конкурс триватиме до 31 квітня 2020 року.

Вимоги до оформлення:

 1. Вірші в електронному варіанті (у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5).
 2. Заявка для участі із зазначенням особистих і контактних даних (прізвище, ім’я, курс, група, факультет, клас, школа, телефон, E-mail).
 3. Фото (портрет) для розміщення в університетській газеті «Економіст», на інформаційних ресурсах ОНЕУ, в мережі інтернет та у збірнику віршів.

Роботи просимо надсилати на електронну адресу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки – k.mppp@oneu.edu.ua.

За детальною інформацією звертатися за адресою: вул. Преображенська, 8, каб. 121, тел. 723-85-48

Координатор конкурсу: к.філол.н., ст. викл. Ковальська Наталя Аркадіївна

Відзнака викладачів бібліотекою ОНЕУ

Вітаємо завідувача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доцента Кіршо Світлану Михайлівну (за визнанням бібліотеки ОНЕУ) з перемогою в номінації “За творчу співпрацю” та старшого викладача кафедри Висоцьку Зоряну Іванівну в номінації “Пропаганда книги та читання”.

Результати І-ого етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

18 листопада 2019 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий (університетський) етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За рішенням оргкомітету і журі до наступного етапу направляються такі студенти:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс,

 факультет

Місце, зайняте на І етапі конкурсу Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача

1. Білокоз Тимофій

Тимофійович

1 курс,

ФМЕ

1 Кіршо Світлана

Михайлівна

2. Замковенко  Юлія

Валентинівна

2 курс,

ФЕУП

2 Висоцька Зоряна

Іванівна

3. Лі Деніс 1 курс, 

ФМОІТ

3 Купрата Надія

Ярославівна

 

ВІТАЄМО К.ФІЛОЛ.Н. КОВАЛЬСЬКУ Н.А. ЗІ ЗВАННЯМ «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ФБС»

За результатами студентського опитування на факультеті фінансів та банківської справи почесне звання «Кращий викладач» отримала канд.філол.наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальська Наталя Аркадіївна.

Вітаємо Наталю Аркадіївну із отриманням нагороди та бажаємо невичерпної енергії, сили, натхнення та нових перемог і звершень!

Кафедра М та ППП

 

 

 

 

26 листопада 2019 року на факультеті фінансової та банківської справи відбулася наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі».

Під керівництвом канд. філол. наук, старшого викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни студенти 11-13 груп ФФБС в рамках вивчення курсу «Основи академічного письма» представили дослідження з актуальних питань сучасної науки, зокрема: «Міжнародна академічна мобільність: реалії сучасності» (Деревянченко Тетяна, 11 гр.); «Упровадження стандартів академічної доброчесності в українських закладах освіти» (Георгієва Ніка, 11 гр.); «Комунікативна компетенція як основа професійної компетентності» (Невмержицький Микита, 12 гр.); «Функціонування мовних кліше у науковому тексті» (Бондаренко Влад, 11 гр.); «Плагіат у сучасному світі: визначення та різновиди» (Криса Катерина, 13 гр.); «Проблема плагіату у студентській дослідній діяльності» (Загубелюк Марія, 12 гр.); «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки» (Батенєва Олександра, 13 гр.); «Культура мови в професійній комунікації» (Добронецька Ольга, 13 гр.); «Наукова комунікація в часи Інтернету» (Куцин Данило, 13 гр.) та інші.

За результатами конференції найкращі повідомлення буде надруковано у збірнику наукових робіт студентів «Крок у науку» кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

Святкування Дня української писемності та мови в ОНЕУ

7 листопада 2019 р. у Великій актовій залі головного корпусу ОНЕУ відбувся концерт, присвячений святкуванню Дня української писемності та мови. Організатори заходу – кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки – висловлює щиру подяку усім, хто долучився до святкування!

Результати І-ого етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка

11 листопада 2019 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс/факультет Місце, зайняте на І-ому етапі конкурсу Прізвище, ім’я, по батькові викладача
 

1.

Ткач Тетяна

Володимирівна

1 курс,

факультет фінансів і банківської справи

 

1 Ковальська

Наталя

Аркадіївна

2. Беркар Юлія Валеріївна 1 курс,

факультет економіки та управління підприємством

 

2 Висоцька

Зоряна

Іванівна

3. Стаматова Олена

Михайлівна

1 курс,

факультет міжнародної економіки

2 Кіршо

Світлана

Михайлівна

4. Рубан Анастасія

Сергіївна

 

1 курс,

факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

3 Ковальчук

Галина

Володимирівна

5. Лі Деніс 1 курс,

факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

3 Купрата

Надія

Ярославівна

Шановні студенти, викладачі та співробітники
Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки запрошує вас взяти участь у святкуванні Дня української писемності та мови, яке відбудеться 7 листопада 2019 р. о 13.30 у Великій актовій залі.

З повагою та надією на зустріч,
колектив кафедри М та ППП

УВАГА! КОНКУРС!

9 листопада 2019 року в День української писемності та мови стартує ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться 18 листопада 2019 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

УВАГА! КОНКУРС!

10 жовтня 2019 року стартує Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з метою сприяння вихованню в його учасників  почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться 11 листопада 2019 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

вул.Преображенська 8, каб. 121,
723-85-48

mppp@oneu.ukr.education

 1. Перший рівень (Бакалавр):
 • Основи академічного письма
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Психологія ділового спілкування
 • Основи ораторського мистецтва
 1. Другий рівень (Магістр):
 • Економічна психологія
 • Технології розвитку креативного мислення
 1. Третій рівень (освітньо-науковий), доктор філософії:
 • Педагогічна майстерність та професійна етика
 1. Дисципліни  ОП «Психологія»:
 • Педагогіка
 • Вступ до фаху
 • Психофізіологія
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Психологія особистості
 • Історія психології  
 • Диференційна психологія
 • Вікова психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія спілкування
 • Основи психологічної корекції
 • Соціальна психологія
 • Соціально-психологічний тренінг
 • Діяльність практичного психолога в закладах освіти
 • Клінічна психологія
 • Психологія криз і травм
 • Організаційна психологія  і консультування персоналу
 • Конфліктологія
 • Основи психологічного консультування та психотерапії

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП:

 • Психологія підприємницької діяльності
 • Психологія управління
 • Психологія впливу
 • Тренінг комунікативності
 • Психологія девіантної поведінки
 • Етнопсихологія
 • Основи патопсихології
 • Психологія сімейних відносин
 • Педагогічна психологія
 • Психологія  ідентичності
 • Політична психологія
 • Психологія дитячо-батьківських стосунків
 • Психологія медіакомунікації
 • Експериментальна психологія
 • Економічна психологія
 • Психологія медіації та вирішення конфліктних ситуацій
 • Психологія творчої діяльності
 • Арт-терапія
 • Соціальна політика та соціальна робота
 • Психологія маркетингу та PR в організації
 • Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти
 • Гендерна психологія
 • Психологія соціальних об’єднань