Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Асєєва
Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, академік НАН ВО України, д. психологічних н. (MD), доцент

Спеціальності кафедри та наукові рівні

 1. Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки здійснює прийом та підготовку студентів за такими напрямами (у межах спеціальності  053 «Психологія»):– бакалавр ( Освітня програма «Психологія»)– магістр (Освітня програма «Практична психологія»)

Перспективи професійного розвитку

 • Після завершення навчання випускники ОНЕУ за навчальними програмами кафедри можуть обіймати такі посади:
  • Психолог
  • Практичний психолог
  • Профконсультант
  • Консультант з питань здорового способу життя
  • Консультант центру професійного розвитку
  • Молодший науковий співробітник (психологія)
  • Науковий співробітник-консультант (психологія)
  • Науковий співробітник (психологія)Головний профконсультант
  • Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру
  • Головний психолог
  • Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
  • Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
  • Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
  • Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
  • та ін.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Фото Асєєва Ю.О.

Асєєва
Юлія Олександрівна

завідувач кафедри, академік НАН ВО України, д. психологічних н. (MD), доцент

Ретушь Ковальская

Ковальська
Наталя Аркадіївна

доктор філософії в галузі філології (PhD), доцент

Ретушь Гейна copy

Гейна
Оксана Володимирівна

к. філологічних. н. (PhD), доцент

Снимок экрана 2023-09-16 в 16.58.23

Романченко
Алла Петрівна
д. філол. н. (MD), професор

Ретушь Бальбуза

Бальбуза
Олена Миколаївна

доктор філософії в галузі психології (PhD), доцент

Сіленко

Сіленко
Алла Олексіївна

д. політичних н. (MD), професор

Ретушь Пундев copy

Пундєв
Володимир Васильович

к. психологічних н. (PhD), старший викладач

Орленко11 (2)

Орленко
Ірина Миколаївна

доктор філософії в галузі філософії (PhD), старший викладач

Ретушь Яцишина copy

Яцишина
Анастасія Миколаївна
доктор філософії в галузі психології (PhD), ст. викладач

Фото Чусової О.М. на сайт ОНЕУ

Чусова
Ольга Миколаївна
доктор філософії у галузі педагогіки (PhD), старший викладач

Шрагіна Лариса Ісаківна

Шрагіна
Лариса Ісаківна
д. психолог. н. (MD), доцент

Кернас Андрій В'ячеславович

Кернас
Андрій В’ячеславович
к. психологічних н. (PhD), старший викладач

Корженко Вікторія Олегівна

Корженко
Вікторія Олегівна
лаборант

Презентація спеціальності 053 «Психологія»

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Терміни навчання: 3 роки 10 місяців.

Форми навчання: денна та заочна.

🏦📚 Спеціальність 053 «Психологія» спрямована на підготовку фахівців, які володіють комплексом поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок з психології, достатніх для ефективного вирішення складних завдань в умовах професійної діяльності.

💡Освітньо-професійна програма «Психологія» 

Програма спрямована на надання поглиблених професійних знань, розвиток навичок і формування компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної психології. 

Програма передбачає формування компетенцій, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільного життя, зокрема: економіки, соціальної роботи, профорієнтаційної роботи, медичної та політичної галузі, духовної та освітньої роботи.

Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та формування практичних навичок задля розв’язання складних, спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері психології із застосуванням основних психологічних теорій і методів сучасної психологічної науки. 

Орієнтована на професійну підготовку фахівців широкого профілю з надання психологічної допомоги, зокрема у сфері організаційної психології та консультування персоналу, ураховує специфіку роботи в зазначеній сфері.

📚 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні права випускників: можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Терміни навчання: 1 рік 4 місяці.

Форми навчання: денна та заочна.

🏦📚 Спеціальність 053 «Психологія» спрямована на підготовку висококваліфікованих практичних психологів, які володіють сучасними методами роботи.

💡 Освітньо-професійна програма «Практична психологія» 

Програма спрямована на підготовку практичних психологів; лікарів-психологів; викладачів закладів вищої освіти, профконсультантів, тренерів та коучерів, які за результатами фахової підготовки  будуть здатні реалізовувати і спрямовувати набутті знання й компетенції на ефективність надання психологічної допомоги «від кількості до якості» населенню регіону, психологічний супровід та психологічну реабілітацію особам: учасникам бойових дій, постраждалим від воєнної агресії, членам їх сімей та населенню яке проживає в після воєнних умовах; супровід при реабілітації, постреабілітації, психокорекції, психотерапії осіб із психічними розладами.

Програма передбачає формування компетенцій, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільного життя, зокрема: економіки, соціальної роботи, профорієнтаційної роботи, медичної та політичної галузі, духовної та освітньої роботи.

📚 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні права випускників: можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

ПРОФЕСІЯ, ЯКУ НІКОЛИ НЕ ЗАМІНИТЬ РОБОТ

“Ти прагнеш пізнати себе і світ людей?
Хочеш знати, що треба робити у будь-яких життєвих ситуаціях?
Бажаєш допомагати людям та бачити їх вдячні усмішки?
Жадаєш впевнено йти у своє майбутнє?
Тоді приходь до нас прямо зараз!”

Випускова кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності

053 «Психологія»

 за ОПП «Психологія»

перший рівень (бакалаврський) вищої освіти.

 

Навчаємо розв’язувати складні і непередбачувані спеціалізовані задачі і проблеми у сфері психології.

Освітньо-професійна  програма 053 «Психологія» – одна з затребуваних спеціальностей сьогодення.

Світ неймовірно змінюється, ускладнюється – зростають зовніші виклики: зміни клімату, наслідки пандемії, економічні кризи. Невизначеність майбутнього впливає на внутрішній стан людини.

Кожен з нас потребує психологічної підтримки.

Якщо хочеш пізнати себе і світ людей, бажаєш допомагати людям у складних життєвих ситуаціях, бачити вдячні усмішки й поділяти з ними надію на майбутнє, приходь до нас!!!

 

У чому зміст діяльності психолога ?

 • Визначати, аналізувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • Самостійно обирати та застосовувати психодіагностичний інструментарій та технології психологічної допомоги
 • Уміти складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
 • Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги
 • Проводити психологічні тренінги
 • Проводити психодіагностику стану клієнтів
 • Надавати психоконсультаційну допомогу в подоланні труднощів повсякденного життя
 • Психотерапія
 • Психокорекція
 • Психореабілітація

 

 

Наші переваги:

 • сучасна освіта з використанням інтерактивних технологій, тренінгів і розв’язанням конкретних ситуацій
 • можливість брати участь в активному студентському житті: студентському самоврядуванні, спорті, художній самодіяльності
 • можливість набувати практичних навичок у роботі сектора психічного здоров’я університету, допомагаючи однокурсникам
 • класно подорожувати з друзями на канікулах і відпочивати в університетському таборі біля моря на Кароліно- Бугазі
 • турбота, тепло, увага до кожного студента наших викладачів

        

Майбутні посади:

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може обіймати первинні посади у психологічних, психотерапевтичних, консультативних службах

 • Психолог у закладах освіти
 • Психолог у соціальних службах і службі допомоги молоді, у службі довіри
 • Психолог у центрах зайнятості, розвитку кар’єри, департаментах по роботі з персоналом, рекрутингових і крюінгових компаніях
 • Соціальний менеджер в органах державного управління і місцевого самоврядування
 • Психолог у реабілітаційних центрах різного профілю
 • Психолог в органах внутрішніх справ, громадських та бізнес-організаціях
 • Приватна підприємницька діяльність із надання психологічних послуг

 

ВИБИРАЙ    053    ПСИХОЛОГІЯ  –   І    БУДЕМО РАЗОМ ВІДКРИВАТИ СЕБЕ І СВІТ

Науково-дослідні теми кафедри:
№ п/п Тема Номер державної реєстрації Термін виконання Результати дослідження
1. Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія 0105U008971 2005-2010 Монографія:

Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 342 с. (15,7 д.а.)

2. Наукові засади оптимізації педагогічного процесу формування цивілізаційних компетенцій особистості

 

0112U000126 2011-2016 Монографія:
1) Формування цивілізаційних компетентностей особистості в системі вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 420 с.
2) Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. к. філол. н., доц. С. М. Кіршо. – Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 170 с.
3. Розвиток суб’єкта навчально-професійної діяльності в соціально-культурному просторі 0117U002957 2017-2021 Монографія:
Університетські науково-практичні студентські конференції та «круглі столи»:

Наукові студентські конференції:

 • Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» (Н.А.Ковальска)
 • Наукова студентська конференція «Психологічні підходи до аналізу підприємницької діяльності» (О.Б. Тринчук)
 • Наукова студентська конференція з психології «Перший крок у науку» (О.В.Богач )
 • Наукова студентська конференція з психології «Психологічна готовність до майбутньої професійної діяльності» (С.М.Кіршо )
 • Наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі» (Н.А.Ковальська )
 • Наукова студентська конференція «Етичні аспекти наукової студентської діяльності» (З.І.Висоцька )
 • Наукова студентська конференція «Академічна доброчесність – основа якісної освіти» (Н.Я.Купрата )
 • Наукова студентська конференція «Культура наукового мовлення – запорука успіху майбутнього фахівця-економіста» (Г.В.Ковальчук)
 • Наукова студентська конференція «Культура публічного виступу» (Г.В.Ковальчук)
 • Університетська науково-практична конференція іноземних студентів «Міжкультурна комунікація» : досягнення та перспективи у контексті глобалізації» (О.В.Гейна, С.Є.Степанова)

Наукові семінари:

 • Науковий аналіз психологічних проблем сучасного студентства (Л.Н. Акімова, Ю. О. Асєєва, О. В. Богач,  С. М. Кіршо, О.Б.Тринчук, А. С. Зіневич)
 • Мова як засіб формування  економічного мислення, ключових компетенцій, умінь та навичок професійного спілкування майбутніх фахівців (З. І.Висоцька, О. В. Гейна, Н. А. Ковальська, Г. В. Ковальчук,  Н.Я. Купрата,  ).

«Круглі столи»:

 • Щорічне проведення «круглого столу» «Сучасні інтерактивні форми організації навчального-процесу» за участі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та кафедри іноземних мов ОНЕУ.

Психологічний клуб:

 • Психологічний клуб «Діалог» (для майбутніх психологів). Керівник –  к.психол. н., доц.     Л. Н. Акімова
 • Професійне спілкування як взаємодія (С. М. Кіршо, О.В. Богач, Л.Н.Акімова).
 • Психологічна підготовка студентів до участі в конкурсних програмах. Тренінги «Презентація», «Самопрезентація», «Особистісне зростання» (О.Б.Тринчук , О. В. Богач).
Наукові публікації кафедри:

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2015 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2016 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2017 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2018 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2019 рік

Список публікацій кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки за результатами наукової роботи за 2020 рік

Співробітництво кафедри:
 • Укладено угоду про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Білоруським державним економічним університетом (Мінськ). Організовано та проведено перше міжнародне засідання «круглого столу» в режимі скайп-конференції на тему «Проблеми інноваційного розвитку лінгвопрофесійного освітнього процесу» (Одеса – Мінськ, 25 квітня 2013 р.).
 • Укладено договір про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською спілкою «Українська академія медіації» (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською організацією  «Еволюція поколінь»  (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Одеським товариством єврейської культури (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Громадською організацією «Українська асоціація екзистенціальної психології та психотерапії» (2021 р).

Інформація щодо умов вступу та навчання для іноземних студентів; 

Іноземні громадяни можуть займатися на наступних рівнях: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «магістр». Згідно з «Правилами прийому на навчання до Одеського національного економічного університету для здобуття вищої освіт у 2023 році» іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету.

Вступне випробування для іноземців – це вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань).

Основними конкурентними перевагами, що зумовлюють вибір іноземними студентами українських закладів вищої освіти (ЗВО), є співвідношення якості та вартості навчання, а також визнання українських дипломів за кордоном. 

Одеський національний економічного університет (ОНЕУ) один із українських ЗВО, затребуваних не тільки українськими абітурієнтами, а і іноземними здобувачами вищої освіти. З кожним роком університет покращує процес вступу іноземних громадян зменшенням невиправданих бюрократичних перепон, забезпечує більшу прозорість та сприяє усвідомленому вибору іноземцями навчання в Україні. 

Одеський національний економічний університет дбає про те, щоб навчальний процес був безпечним та інклюзивним, а інтеграція іноземних здобувачів вищої освіти була двосторонньою, а саме, Одеський національний економічного університет не тільки створює умови для приїзду більшої кількості отримувачів освітніх послуг з-за кордону, а й працює в напрямку адаптації іноземних здобувачів до навчального процесу, соціального та економічного життя в Одесі, та в Україні в цілому. Студентський актив  проводить інтеграційні заходи: вечори культурних обмінів, спільні активності для українців та іноземців, інтеркультурні тренінги. Питаннями інтеграції іноземних студентів дбайливо опікується студентське самоврядування ОНЕУ.

Усі студенти з інших країн мають рівні права та умови навчання у нашому закладі. ОНЕУ надає можливість отримати наступні рівні вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (аспірантура)з отриманням ступеню доктора філософії з провідної галузі навчання, а за деякими спеціальностями і ступінь доктора економічних наук. В нашому закладі для іноземних громадян відкрита можливість отримати освіту і за рівнем освіти – молодший бакалавр

ОНЕУ забезпечений належною матеріально-технічною базою для проведення занять в очній формі. Заочна форма навчання передбачає можливість отримати освіту у дистанційному форматі. Усі студенти за бажанням забезпечуються гуртожитком, мають доступ до спортивного комплексу, бібліотеки, комп’ютерних класів, студентський кімнат відпочинку тощо. 

Інтеграція України у міжнародний науково-освітній та культурно-інформаційний простір посилила зацікавленість до вивчення української мови як іноземної (УМІ), а приєднання України в 2005 році до Болонського процесу надало можливість ОНЕУ збільшити кількість програм обміну між українськими та закордонними університетами, що значимо позначилося на числі іноземних студентів, охочих опанувати українську мову.

За останні роки роботи ОНЕУ рівень конкурентноспроможності молодих фахівців значно зріс не лише на ринку праці нашої держави, а  і підтвердив свій високий рівень надання фахових знань більш ніж за 40-а спеціальностями на міжнародній арені. Узагальнюючі привілеї освіти у нашому навчальному закладі слід відзначити, що ми надаємо можливість нашим іноземним студентам не лише вивчити на високому рівні українську мову та адаптуватись у нашій державі, а і стати висококваліфікованим фахівцем за помірні кошти (враховуючи затрати, як на навчання, так і на проживання у нашій державі).

ДРУГА РІЧНИЦЯ КАНАЛУ МППП ОНЕУ НА YOUTUBE!!!

25 травня 2024 року виповнилося два роки з дня створення каналу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на відеохостингу YouTube. За цей час канал отримав понад 33 тисячі переглядів, значну кількість підписників, відгуки глядачів. Так, за останній рік канал отримав удвічі більше переглядів – 20 тисяч!!! 

Канал МППП ОНЕУ – це відео-сторінки із життя та роботи в Одеському національному економічному університеті наших викладачів, співробітників та улюблених студентів. Тут ви зможете побачити відео із відгуками студентів, із виховними заходами, які проводить наша кафедра, відеозвіти із наукової роботи, відеолекції тощо. Канал створено з метою ознайомлення абітурієнтів та всіх зацікавлених із активним життям в ОНЕУ та популяризацією нашого університету. 

Адреса каналу – https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/featured 

Радо запрошуємо всіх до перегляду нових відеоматеріалів!

24 травня 2024 року відбувся атестаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня бакалавр
здобувачами вищої освіти заочної форми навчання. До складу екзаменаційної комісії увійшли:
голова комісії – Чернявська Тетяна Павлівна, д. психол. н., професор кафедри диференціальної і
спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; заступник
голови комісії – Асєєва Юлія Олександрівна, д. психол. н., доцент кафедри мовної та психолого-
педагогічної підготовки та Пундєв Володимир Васильович, к. психол. н., старший викладач
кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Атестаційний екзамен проходив в очному
форматі та дистанційно за допомогою дистанційної платформи навчання Moodle та дистанційної
платформи Zoom. За результатами екзамену всі студенти показали високий рівень підготовки за
спеціальністю 053 «Психологія».

ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

З 20 по 24 травня 2024 р. тривало опитування роботодавців із метою семестрового
оцінювання актуальності освітньо-професійних програм «Психологія» та «Практична
психологія» першого та другого рівнів вищої освіти відповідно. Моніторинг показав
задоволеність більшості стейкхолдерів роботою випускників ОНЕУ та виявили
зацікавленість у прийомі на роботу випускників із психологічною освітою. Загалом 100%
респондентів висловили думку щодо актуальності та необхідності аналізованих ОП. За
результатами моніторингу актуальної якості освіти здобувачів та підготовленості
випускників до професійної діяльності проблем не виявлено.

ВІТАЄМО ІЗ ПОЧЕСНИМИ ВІДЗНАКАМИ!!!

Професорсько-викладацький склад кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки вітає завідувача кафедри, доктора психологічних наук, академіка НАН ВО України Юлію Олександрівну Асєєву з отриманням Почесної грамоти Одеської обласної державної адміністрації та кандидата філологічних наук, доцента Наталю Аркадіївну Ковальську з отриманням Почесної грамоти Одеської районної військової адміністрації за багаторічну науково-дослідну й педагогічну діяльність, високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня науки!

Щиро вітаємо і бажаємо невичерпної творчої енергії, сил та наснаги, нових професійних досягнень, міцного здоров’я, плідної праці та нових звершень!!!

 

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «ПРАКТИКУМ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ»

У межах проведення місяця обізнаності про ментальне здоров’я 16 травня 2024 року
відбулося засідання наукового студентського гуртка «Практикум особистісного зростання» зі
студентами-психологами 2 курсу під керівництвом к. пед. н., ст. викладача Ольги
Миколаївни Чусової. Тематичне заняття гуртка «Психологічна безпека: у взаємодії з
віртуальним простором» спрямоване на ознайомлення з основними поняттями психологічної
безпеки в онлайн середовищі та навчання навичкам ефективної взаємодії з віртуальним
простором для збереження емоційного та психологічного благополуччя особистості.
Студенти розглянули позитивне значення віртуальної взаємодії та особливості
медіасередовища як психологічного ресурсу особистості, проаналізували негативні наслідки
впливу соціальних мереж та онлайн-платформ на психологічне здоров’я; обговорили
проблему онлайн-залежності та кіберчеленджів, уникнення кіберзагроз та стратегій
формування медіаграмотності.

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ»

16.05.2024 року під керівництвом докторки психологічних наук, доценткикафедри мовної та психолого-педагогічної підготовкиЛ.І.Шрагіноївідбулася щорічна студентська наукова конференція«Феноменологія особистості у психологічних теоріях»,уякій взяли участьмайбутні психологи – студенті 1 курсу, 10 – 11групи ФЕУП.

Серед представлених доповідей можна назвати такі, що викликали найбільший інтерес.

Про особливості формування особистості у контексті соціально-когнітивної теорії особистості Альберта Бандуріцікаво розповіла ДаріяФіліна.

Анастасія Висоцька захоплююче повідомила про прояви особистості у контексті транзактного аналізу Еріка Берна.

Феномен особистості у екзистенційній психології Ролло Мея розглянула Аріадна Гардіман.

Про Стенфордський експеримент у в’язниці та його аналіз у контексті теорій особистості повідомила Кіра Кір’єва.

Дмитро Овчар розглянув теорії мотивації особистості імотивацію особистості до успіху.

Глибокий аналіз «Теорії особистісних конструктів Джорджа Келлі» представив Аркадій Брашко.

ІванЧибор подав доповідь, у якій розглядав диспозиційну теорію особистості Гордона Оллпорта.

Кожна з представлених доповідей торкається важливих тем, пов’язаних з різними теоріями особистості і може зробити свій внесок у розуміння того, як формується особистість, і які фактори впливають на її розвиток.

Необхідно також відзначити високий рівень презентацій матеріалу, підготовленого здобувачами, та їх здатність працювати в команді.

 

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ!!!

16 травня 2024 року вся Україна і світ відзначають День вишиванки! Вишиванка –
це генетичний код нації, наша історія, наша гордість! Плекаємо наші традиції!

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

У період 13 травня по 19 травня 2024 р. проводився моніторинг ОП «Психологія» та
«Практична психологія». В опитуванні взяли участь здобувачі 1-4 курсів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти та здобувачі 1-го курсу другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Головна мета опитування – оцінювання
актуальності освітніх програм, підвищення якості освітнього процесу, оцінювання питань
організації освітнього процесу за даною ОП у другому семестрі 2023-2024 н.р. За
результатами моніторингу актуальної якості освітнього процесу проблем не виявлено.

ВИХОВНА ГОДИНА «ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я – ОСНОВА ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ»

10 травня в межах проведення місяця обізнаності про ментальне здоров’я пройшла виховна година «Психічне здоров’я – основа щасливого життя людини» зі студентами-психологами 2 та 3 курсу. Захід організовано та проведено к. пед. н., старшим викладачем Чусовою Ольгою Миколаївною.

Психічне здоров’я – це невід’ємна частина щасливого життя, яка забезпечує добробут та благополуччя людини, її здатність справлятися із життєвими труднощами та самовдосконалюватися. Студентів ознайомлено з концепцією психічного здоров’я в Україні, проаналізовано фактори формування та з’ясовано критерії оцінювання психічного здоров’я молоді, розглянуто особливості профілактики стресу та ефективні шляхи запобігання емоційного вигорання.

9 травня 2024 р. студенти-психологи 10 групи  ФЕУП під керівництвом доктора політичних наук, професора кафедри МППП Сіленко Алли Олексіївни взяли участь у щорічній студентській науковій конференції «Ментальне здоров’я людини: особливості та фактори впливу». Цікаві презентації студенти присвятили розгляду різноманітних проблем ментального здоров’я. Анастасія Висоцька розповіла про те, як кожному подбати про своє ментальне здоров’я. Катерина Якімова проаналізувала теорії оптимізму та щастя Мартіна Селігмана. Кіра Кір’єва поінформувала про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», що реалізується під патронатом першої леді Олени Зеленської. Дмитро Галанчук присвятив свій виступ вкладу українського психолога Івана Беха у дослідження ментального здоров’я дорослих та дітей. Еліна Жигарьова розповіла про роль уподобання у підтримці ментального здоров’я.

Конференція пройшла у творчій та дружній атмосфері.

ОПИТУВАННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

У період з 7 по 9 травня 2024 р. з метою оцінювання умов освітнього середовища
ЗВО та адаптації до нього студентів було проведено опитування здобувачів 1-ого курсу
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»,
організоване д. політ. н., професоркою Аллою Олексіївною Сіленко. Дослідження
складалось з етапу анкетування за допомогою інструментарію google-forms та
опитувальника «Вплив освітнього середовища ЗВО на адаптацію студентів».
Обчислювання середніх показників проводилося автоматично у google-forms, за
допомогою яких оцінювалися такі показники як от: організація та якість освіти;
інформаційне забезпечення навчального процесу: доступність навчального матеріалу;
сприяння розвитку творчих здібностей студентів; відносини з професорсько-викладацьким
складом, адміністрацією ЗВО; відповідність психологічних особливостей студентів умов
освітнього середовища; комунікація з однокурсниками; пошук друзів. В анкетуванні взяли
участь 50 здобувачів першого курсу, які навчаються очно.
Моніторинг освітнього середовища в ОНЕУ та адаптації до нього студентів-
першокурсників показав, що організація такого середовища має включати змістовну
освітню діяльність; високий професіоналізм професорсько-викладацького складу та
ефективну організацію навчального процесу (форми, методи, засоби). Загалом переважна
більшість першокурсників задоволенні умовами навчання в ОНЕУ, повністю
призвичаїлись до нової системи, знайшли друзів, а із викладачами склалися доброзичливі
відносини.

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»
09 травня 2024 року відбулася наукова студентська конференція «Психологічні
аспекти ділового спілкування» під керівництвом к. філол. н., доцента кафедри мовної та
психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни. У конференції, яка
проводиться щороку в рамках вивчення курсу «Психологія ділового спілкування», взяли
участь здобувачі другого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних
технологій. Серед ключових питань було розглянуто зокрема такі: «Шляхи попередження
та розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають під час ділового спілкування»,
«Особливості мовленнєвого етикету, його вплив на продуктивність процесу ділового
спілкування», «Чинники розвитку культури словесного спілкування і вдосконалення
володіння мовою майбутнього фахівця економічної галузі», «Невербальні засоби
спілкування та культура поведінки ділової людини», «Особливості організації
діалогічного спілкування в конкурентному середовищі», «Сучасні технології маніпуляції
суспільною думкою» та інші.

8 травня 2024 р. студенти-психологи 21 групи ФЕУП під керівництвом доктора
політичних наук, професора кафедри МППП Сіленко Алли Олексіївни взяли участь у
щорічній студентській науковій конференції «Ментальне здоров’я людини: особливості та
фактори впливу».
Дар’я Котляренко підготувала доповідь про дослідження ментального здоров’я у
сучасному світі, про стратегії адаптації. Анна Вербицька розглянула вплив соціального
середовища на розвиток депресії та стресу. Ірина Чорногоренко досліджувала вплив
токсичних відносин на ментальне здоров’я. Ірина Музика проаналізувала порушення сну
через стресові ситуації та вплив на ментальний стан людини. Надія Ніколаїді
запропонувала обговорити питання щодо зростання фізичної активності у підтримці
ментального здоров’я. Владислав Винниченко розповів про вплив соціальних мереж на
ментальне здоров’я.
Мета та завдання конференції були виконані.

8 травня 2024 р. студенти-психологи 11 групи ФЕУП під керівництвом доктора
політичних наук, професора кафедри МППП Сіленко Алли Олексіївни взяли участь у
щорічній студентській науковій конференції «Видатні постаті психології: історія,
сучасність і перспективи».
Студенти всебічно проаналізували внесок у світову психологічну науку великих
вчених-психологів. Карина Даніско розповіла про творчість Карла Густава Юнга, Дарія
Філіна – про Григорія Костюка, Катерина Пепеляшкова – про Віктора Франкла. Світлана
Ненова присвятила свою доповідь Філіпу Зімбардо та його тюремному експерименту.
Софія Прокоф’єва проаналізувала внесок Гаррі Харлоу та Джона Готтмана в розуміння
кохання та міжособистісних відносин.
Актуальність тем, що обговорювались, викликала великий інтерес у студентів, який
проявився у великій кількості питань один одному.

7 травня 2024 року пройшла наукова студентська конференція на тему «Синергія
ментального здоров’я та організаційної психології: підходи до ефективного управління та
добробуту» в межах проведення місяця обізнаності про ментальне здоров’я зі студентами-
психологами 3 курсу під керівництвом канд. пед. н., ст. викладача Чусової О. М.
Ефективне управління та створення позитивного робочого середовища є ключовими
елементами для підтримки ментального здоров’я працівників. Однією з ключових тем
конференції було те, як покращити ефективність управління та результативність професійної
діяльності в організаціях за допомогою зростання ментального благополуччя персоналу.
Учасники конференції висвітлювали проблему взаємодії та адаптації працівників в
трудовому колективі, підтримки організаційної культури та превенції плинності кадрів,
стабілізації сприятливого соціально-психологічного клімату та формування згуртованості,
запобігання організаційного мобінгу та професійного вигорання. Завдяки цій конференції,
студенти отримали цінні знання про особливості діяльності організаційних психологів щодо
покращення ментального здоров’я членів колективу.

7 травня 2024 р. студенти-психологи групи 11П ФЕУП під керівництвом доктора
політичних наук, професора кафедри МППП Сіленко Алли Олексіївни взяли участь у
щорічній студентській науковій конференції «Ментальне здоров’я людини: особливості та
фактори впливу».
Студенти підготували доповіді та презентації на актуальні теми, присвячені
ментальному здоров`ю. Віталіна Тилкова розповіла про причини потреби турботи про
ментальне здоров`я. Цю тему підтримала Карина Мішалова, яка акцентувала увагу
слухачів на тому, що кожен має подбати про власне психічне здоров’я. Софія Єлісєєва
запропонувала розібратися в тому, як можна продіагностувати власне ментальне здоров'я.
Іван Ракович простежив вплив соціально-економічного статусу на психіку людини.
Віолетта Кузнєцова закликала задуматися про ментальне здоров’я як чинник благополуччя
кожної людини. Анастасія Чупіра досліджувала вплив стресу на ментальне здоров’я,
проаналізувала причини, наслідки та способи керування стресом.
Студенти обмінялися думками щодо особливостей та факторів ментального здоров’я
та дійшли висновку, що такі дискусії корисні для їхнього наукового розвитку.

МІСЯЦЬ ОБІЗНАНОСТІ ПРО МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я

6 травня 2024 року зі студентами ІІ курсу, 21 групи ФЕУП в дистанційній формі
проведено виховний захід, присвячений місяцю обізнаності про ментальне здоров’я
«Ознаки ментального здоров’я: Маслоу, Роджерс, Елліс, – порівняння концепцій».
У 1949 році травень був визначений як «Місяць обізнаності про ментальне здоров’я»
з метою підвищення загальної поінформованості про важливість психічного здоров’я та
благополуччя в житті людини. Для студентів-психологів в цьому місяці надається більше
теоретичних засад, що стосуються ознак ментального здоров’я, практичних інструментів
корекційного впливу на показники ментального здоров’я. Так, студенти другого курсу
порівнювали три теорії ментального здоров’я: А. Маслоу, К. Роджерса та А. Елліса,
визначали, що їх об’єднує та розрізняє. З практичної точки зору більше уваги на цьому
заході було присвячено Раціонально-емотивній психотерапії (РЕТ) за А. Еллісом, її
системі вправ та прикладам застосування. Захід організовано та проведено к. психол. н.,
старшим викладачем кафедри МППП Пундєвим Володимирем Васильовичем.

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ»

3 травня 2024 року пройшла наукова студентська конференція на тему
«Трансформація ідентичності: шляхи розвитку та підтримки» в межах проведення місяця
обізнаності про ментальне здоров’я зі студентами-психологами 3 курсу під керівництвом
канд. пед. н., ст. викладача Чусової О. М. Усвідомлення ідентичності свого фізичного і
психічного «Я» є однією з складових психічного здоров’я людини. Сприйняття своєї
ідентичності важливе у контексті запоруки ментального здоров’я та соціальної адаптації
особистості.
Конференція стала не лише місцем обміну знаннями та поглядами щодо
проблематики криз ідентичності, концепцій формування видів соціальної ідентичності,
факторів трансформації та ознак порушення особистісної ідентичності, але й цінною
можливістю для розширення світогляду та поглиблення розуміння важливого взаємозв’язку
ідентичності та ментального здоров’я.

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА
«ПРАКТИКУМ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ»

2 травня 2024 року відбулося засідання наукового студентського гуртка «Практикум
особистісного зростання» під керівництвом к. пед. н., ст. викладача Ольги Миколаївни
Чусової. Тематичне заняття гуртка «Психологічна безпека: у взаємодії з деструктивними
угрупуваннями» пройшло в межах проведення місяця обізнаності про ментальне здоров’я зі
студентами-психологами 2, 3 курсів. Основний зміст психологічного практикуму було
сфокусовано на проблемі психологічної безпеки особистості в соціумі через призму її
ментального здоров’я. Підвищення рівня психологічної безпеки сприяє особистісному
розвитку та в цілому гармонії у сфері психічного здоров’я.
Студенти закріпили навички критичного мислення в контексті взаємодії з
деструктивними групами; ознайомилися з видами технік контролю свідомістю, з прийомами
психологічного маніпулювання, з особливостями психологічних методів впливу на
особистість, з ознаками деструктивних груп та способами протидії ним.

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

1 травня 2024 року пройшла наукова студентська конференція на тему «Гендерна
психологія: виклики сьогодення» в межах проведення місяця обізнаності про ментальне
здоров’я зі студентами-психологами 2, 4 курсів під керівництвом канд. пед. н., ст. викладача
Чусової О. М. Дослідження гендерних відмінностей показників ментального здоров’я є
актуальною проблемою, що дає змогу краще зрозуміти особливості пристосування та
реагування особистості на стресові ситуації та виявити особливості її адаптації.
На конференції обговорено важливі аспекти гендерної психології (сучасні напрями
дослідження гендерних аспектів лідерства та гендерних стереотипів, особливості та моделі
міжстатевої взаємодії, гендер у мовному вимірі); розглянуто гендерні особливості
психологічного здоров’я, розкрито психологічні показники цього особистісного феномена
залежно від статі.
Студенти поглибили розуміння важливості статевої рівності та ролі психології в її
досягненні. Розкрита на конференції проблематика гендерних особливостей інтеракції та
спілкування є особливо актуальною у контексті сучасного світу, де розуміння різниці між
статями стає ключем до побудови більш рівних та гармонійних відносин.

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІДХОДИ ДО ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ»

29 квітня 2024 р. пройшла наукова студентська конференція «Підходи до
психокорекційної роботи» зі студентами-психологами другого курсу ФЕУП ОНЕУ. За
курсом «Основи психологічної корекції», що викладається к. психол. н., старшим
викладачем Володимиром Пундєвим, були презентовані теми, які стосувалися різних систем
заходів, спрямованих на виправлення недоліків поведінки людини. Кожен доповідач
презентував самостійно обраний конкретний напрямок психологічного впливу.
На конференції виступили всі студенти 21 групи з наступними темами: Вербицька
Анна – «Гештальттерапія Ф. Перлза», Винниченко Владислав – «Загальна характеристика
методів систематичної десенсибілізації та сенсибілізації», Дурдук Ангеліна – «Загальна
характеристика методу музикотерапії», Котляренко Дарія – «Аналітична індивідуальна
психологія А. Адлера у психологічній корекції», Музика Ірина – «Класична теорія умовних
рефлексів І.П. Павлова у психологічній корекції», Ніколаіді Надія – «Раціонально-емотивна
терапія А. Елліса», Пляшко Дмитро – «Характеристика методу арт-терапії», Черногоренко
Ірина – «Клієнт-центрований підхід К. Роджерса у психологічній корекції», Янжула Поліна –
«Когнітивний підхід А. Бека». Після кожного докладу по темі доповідачеві ставилися
питання від групи із подальшим обговоренням, активною дискусією. Так здобувачі вищої
освіти отримують не лише важливий досвід публічного виступу, але й формують навички
захисту власної позиції у диспуті.

24 квітня 2024 року в межах дисципліни «Загальна психологія» пройшла наукова
студентська конференція на тему: «Соціальні групи». В конференції взяли участь
здобувачі та здобувачки першого курсу під керівництвом д.  психол. н., академіка НАН ВО
України Юлії Асєєвої.

OPEN DAYS: EDUCATIONAL WEEK 2024

24 квітня 2024 року в рамках Тижня відкритих дверей в ОНЕУ абітурієнти мали можливість поспілкуватися у неформальній обстановці із викладачами та студентами, отримати детальну інформацію щодо вступу до університету, ознайомитися із самим університетом і, звичайно, більше дізнатися про спеціальності, які їх цікавлять. Так, саме в цей день викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на чолі із завідувачкою кафедри, д. психол. н., академікинею НАН ВО України Юлією Асєєвою презентували спеціальності, за якими здійснюється підготовка майбутніх фахівців, а саме: бакалаврський рівень – 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 229 «Громадське здоров’я», 231 «Соціальна робота»; магістерський рівень – 053 «Психологія». На презентацію спеціальностей завітали також здобувачі другого курсу, які поділилися із майбутніми абітурієнтами враженнями від навчання та провели невеличкі майстер-класи, продемонструвавши отримані під час навчання практичні навички.

Запрошуємо всіх до ОНЕУ! Вступай до ОНЕУ, отримай освіту у найпрестижнішому вузі країни, створюй своє майбутнє зараз!

Дивись відео зустрічі на каналі кафедри в YouTube –https://www.youtube.com/watch?v=tUaRaRW42Ms.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальності «Педагогічна і вікова психологія» – студентів ІІІ курсу ФЕУП Букур Марію, Мезенцева Савву та Гуріновича Євгена. Окрема подяка науковим керівникам – к. психол. н. Яцишиній Анастасії Миколаївні, к. мед. н. Возному Денису Віталійовичу та викладачу Бабчуку Микиті Ігоровичу – за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможців. Бажаємо нових успіхів, натхнення та подальших перемог!

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

12.04.2024 р. з дисципліни «Гендерна психологія» відбулося відкрите практичне заняття за темою «Виміри гендерної поведінки» к. пед. н., старшого викладача кафедри МППП Чусової Ольги Миколаївни. Заняття відвідали: декан ФЕУП, к. економ. н, доцент О. М. Бабій; зам. декана ФЕУП, к. політ. н., ст. викладач Т. П. Балута; зав. кафедри МППП, д. психол. н., доцент Ю. О. Асєєва; співробітник навчально-методичного відділу Н. П. Щербакова; к. філол. н., доцент О. В. Гейна; к. психол. Н., ст. викладач А. М. Яцишина, викладач М. І. Бабчук, здобувачі інших курсів.

Студенти другого курсу спеціальності 053 «Психологія» під час заняття інтерпретували результати діагностики гендерної ідентичності; в процесі відеолекторію характеризували ситуації гендерної дискримінації; підготували фотозвіт, що відображав сучасні гендерні стереотипи та вияви сексизму; розв’язували кейси життєвих ситуацій з проявів гендерної поведінки та упередженості; звітували щодо проходження курсу з неформальної освіти «Я знаю гендер».

Заняття з гендерної психології вносять свою частку у втілення гендерного підходу в освіті, оскільки гендерна проблематика є важливою складовою соціального прогресу, а гендерна рівність є показником культури нації.

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: «ПРЕВЕНЦІЯ СУЇЦИДУ В ГРОМАДАХ»

12 квітня 2024 року до майбутніх психологів завітала старша психологиня відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної поліції України в одеській області Анастасія Яцишина. В рамках програми університетської клініки Акерсхус (Норвегія) та центру психічного здоровʼя Національного університету «Києво-Могилянська академія» було проведено просвітницький захід на тему: «Превенція суїциду в громадах». Захід спрямовано на розуміння проблеми суїциду та аналізу поведінки в ситуації, коли людина потребує допомоги.

Здобувачі та здобувачки спеціальності 053 «Психологія» дізналися про передовий світовий досвід у сфері попередження самогубств, а саме про мережевий підхід «гейткіпінгу». Присутні виконували завдання з кейсами, створеними на реальних подіях, Дослідження, проведені в різних країнах свідчать, що гейткіпінг є ефективним підходом до попередження суїцидів у громадах, організаціях, навчальних закладах, де люди часто зустрічаються, спілкуються і можуть помітити зміни у поведінці один одного та втрутитися, якщо для цього є підстави.

Дивись відео із зустрічі на каналі кафедри в YouTube – https://www.youtube.com/shorts/3EVgFH9RwV8

Просвітницький захід для майбутніх психологів

12.04.2024 року до здобувачів і здобувачок І курсу ФЕУП спеціальності 053 «Психологія» із просвітницькою метою завітав Регіональний координатор уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Фісюков Сергій Сергійович. Захід присвячено обговоренню психологічних особливостей підліткового віку, який обґрунтовано вважається одним із найскладніших вікових періодів, часом швидких та важливих змін, як фізіологічних, так і соціальних. Цікавим та інформативним для присутніх був момент демонстрації мультиплікаційного серіалу: «Школа виживання для підлітків». 

Дивись відео із зустрічі на каналі кафедри в YouTube – https://youtu.be/EdHxQeGaoQo ОБМІН ДОСВІДОМ ЧЕРЕЗ ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ

В цьому семестрі кафедрою заплановано чимало відкритих занять наших викладачів – це лекції, практична робота та взаємовідвідування. 08.04.2024 р. з дисципліни «Основи психологічної корекції» пройшло відкрите практичне заняття к. психол. н., старшого викладача кафедри МППП Пундєва Володимира Васильовича. За темою «Корекція розвитку вольових якостей» здобувачі 21 групи ФЕУП та зацікавлені гості виконували вправи для корекції розвитку вольових якостей як от: самодисципліна, самоконтроль, витривалість, рішучість, відповідальність, концентрація, здатність до адаптації. Надавався також приклад програми (системи) корекції вольових якостей. Такого роду завдання є корисними у тренінговій роботі та можуть бути застосовані при складанні програм корекції за такими напрямками: «Ерготерапія» (Терапія працею), «Корекція девіантної поведінки», психотерапії за А. Адлером, когнітивної психотерапії. Заняття відвідали: зав. кафедри МППП, д. психол. н., доцент Ю. О. Асєєва; зам. декана ФЕУП, к. політ. н., ст. викладач Т. П. Балута; співробітник навчально-методичного відділу Н. П. Щербакова; к. філол. н., доцент О. В. Гейна; к. психол. н., ст. викладач А. В. Кернас; викладач М. І. Бабчук, здобувачі інших курсів.

Дякуємо за інтерес до нашої діяльності! Попереду ще багато цікавого!

ЗУСТРІЧ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ІЗ ХРИСТИНОЮ СТАТНІК

05 квітня 2024 року пройшла зустріч здобувачів 1-4 курсів спеціальності 053 «Психологія» із Христиною Статнік, яка презентувала проєкт «Затишно space».

«Затишно space» – це проєкт Благодійної організації «Благодійний фонд «Схід-СОС», створений спільно з «Консорціумом реагування» за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID Ukraine. БО «БФ «Схід-СОС» є імплементаційним партнером CARE, що входить до консорціуму.

У безпечному просторі жінки та дівчата можуть безоплатно:

 • отримати індивідуальні консультації кваліфікованих спеціалісток (психологиня, юристка, соціальна працівниця та кейс-менеджерка (з теми ГЗН);
 • відвідувати заходи (тренінги, лекції, майстер-класи, перегляд фільмів з експертками тощо);
 • підвищити кваліфікацію чи опанувати нові навички на курсах;
 • використовувати зону коворкінгу для роботи та навчання;
 • знайомитися з людьми та соціалізуватися;
 • проводити події (за умови попередньої реєстрації).

Дивись відео із зустрічі на каналі кафедри в YouTube – https://youtube.com/shorts/3EVgFH9RwV8?si=NsjhbShF9YZM3FBd 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КОД НАЦІЇ»

У період з 5 лютого по 31 березня 2024 року за ініціативи Освітньої платформи
Національного фестивалю «Код Нації» проходив Всеукраїнський конкурс до
Міжнародного дня рідної мови, у якому взяла участь магістрантка факультету економіки і
управління підприємництвом Анна Жук під керівництвом д. психол. н., доцента Юлії
Асєєвої. Головною метою конкурсу є сприяння розвитку української мови шляхом
популяризації її культурного надбання в суспільстві; заохочення представників усіх верств
населення до вивчення української мови, утвердження її як головного чинника існування
нашої нації; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учасників. Важливою ціллю
було також залучення якнайбільшої кількості людей до збору коштів на підтримку
Збройних сил України. Відроджуємо українське, зберігаємо націю, боронимо Україну!!!

УКРІПЛЮЄМО ЗВ’ЯЗКИ З УНІВЕРСИТЕТОМ-ПАРТНЕРОМ
«UNIVERSITATEA PETRE ANDRE DIN IAȘI».

28-30 березня 2024 р. співробітники кафедри МППП взяли участь в організації та
проведенні Національного симпозіуму з міжнародною участю «Kreatikon: Creativitate –
Formare – Performanţă». Організатор заходу – Університет «Петре Андрія» (м. Ясси,
Румунія). Тематика XIX з’їзду – «Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație»
(«Креативність та інновації – запорука досконалості в освіті »).
У науковий комітет конференції увійшли д. психол. н. Юлія Асєєва та к. психол. н.
Володимир Пундєв. 29 березня на секції «De la inovație și creativitate la performanță, în noul
context educațional Modele de bune practici» (Від інновацій і креативності до ефективності в
новому освітньому контексті. Моделі належної практики). В. Пундєв презентував
результати дослідження 2023 року на тему «Management of the Creative Potential
Development of the Adolescents in the Distance Learning Process» (Управління розвитком
творчого потенціалу підлітків у процесі дистанційного навчання). Доповідь зацікавила
представників університетів Молдови та Румунії і викликала активне обговорення.
Загалом конференція пройшла інформативно та з користю для всіх учасників. З
моменту укладання договору навесні 2023 р. це вже третя конференція із спільною участю
ОНЕУ та Universitatea Petre Andre din Iași.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ «ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА»
28.03.2024 року відбулася відкрита лекція-візуалізація на тему «Психологія гендерного насильства» к. пед. н., старшого викладача кафедри мовної та психолого- педагогічної підготовки Чусової Ольги Миколаївни. В межах дисципліни «Гендерна психологія» здобувачі ІІ курсу спеціальності «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та усі присутні гості, зокрема декан факультету економіки та управління підприємництвом, к. економ. н, доцент О. М. Бабій; завідувач кафедри, д. психол. н., доцент Ю. О. Асєєва; представник навчально-методичного відділу Н. П. Щербакова; д. психол. н., доцент Л. І. Шрагіна; д. політ. н., професор А. О. Сіленко; к. філол. н., доцент О. В. Гейна; к. психол.н., ст. викладач В. В. Пундєв; викладач М. І. Бабчук мали можливість ознайомитися із проблематикою гендерно зумовленого насильства.
Система відеоматеріалів та медіапрезентація актуалізували знання студентів щодо видів гендерної дискримінації. Проблемний виклад навчального матеріалу та діалогічна взаємодія сприяла формуванню гендерної сенситивності та лояльності, гендерної компетентності та здатності давати оцінку гендерно-дискримінаційним практикам. Здобувачі мали змогу ознайомитися із соціальною, психосоціальною, патопсихологічною моделями детермінації гендерного насильства; з’ясувати сутність різноманітних видів та форм гендерного насильства. Студенти отримали інформацію про прояви та наслідки фізичного, економічного, сексуального, психологічного, домашнього насильства; напрями профілактики та боротьби з вищезазначеними формами насильства.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В ОНЕУ

23.03.2004 р. Одеський національний економічний університет відчинив двері для майбутніх абітурієнтів! На захід завітало понад 150 випускників та батьків. 

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної радо вітали гостей університету та ознайомили з усіма спеціальностями, за якими здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, як от:

Бакалавріат:

 1. Спеціальність 053 «Психологія» (освітня програма «Психологія»).
 2. Спеціальність 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна робота та консультування»).
 3. Спеціальність 061 «Журналістика» (освітня програма «Зв’язки з громадськістю»).
 4. Спеціальність 229 «Громадське здоров’я» (освітня програма «Громадське здоров’я»).

Магістратура: Спеціальність 053 «Психологія» (освітня програма «Практична психологія»).

Запрошуємо до нашої родини ОНЕУ та чекаємо на зустріч! Все буде Україна!

День відкритих дверей в ОНЕУ  (youtube.com)

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

 

22.03.2024 р. відбулася зустріч із представниками Відділу психологічної служби Головного управління національної поліції в Одеській області. Головна мета зустрічі полягала в запобіганні та протидії булінгу, створенні безпечного освітнього середовища, що включає емоційно-психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу в Одеському національному економічному університеті. Серед основних завдань можна виділити такі:

 • створення безпечного освітнього середовища; 
 • визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування); 
 • підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про форми, прояви, причини та наслідки булінгу; 
 • формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу як порушення прав людини; 
 • заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу.

Загалом у просвітницькому заході взяли участь 56 здобувачів та здобувачок першого та другого курсів факультету економіки і управління підприємництвом, які навчаються на спеціальності 053 «Психологія». Формуємо психічно здорову націю, готуємо справжніх професіоналів!

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «ПРАКТИКУМ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ»

21 березня 2024 року відбулося засідання наукового студентського гуртка «Практикум особистісного зростання» для студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» під керівництвом к. пед. н., ст. викладача О. М. Чусової. У межах заняття на тему «Ефективні навички спілкування в конфліктній ситуації» студенти розглянули методи управління та запобігання конфліктів, розв’язали кейси щодо успішного врегулювання конфлікту. Практикум сприяв формуванню конфліктологічної компетентності та культури саморегуляції у взаємодії, навичок розпізнавання та управління власними негативними емоційними станами, розвитку комунікативних вмінь, сенситивності та асертивного слухання.

ЗНАЙОМСТВО З INTERNATIONAL MEDICAL CORPS

15.03.2024 року пройшла зустріч здобувачів та здобувачок І — IV курсів спеціальності 053 «Психологія» з Анастасією Мартиненко – соціальною працівницею, фахівчинею з ментального здоров’я та психосоціальної підтримки, представницею філіалу Міжнародного медичного корпусу (International Medical Corps) в м. Одеса. Присутні отримали інформацію про здобутки Центру з часу його відкриття у 2017 році, а також дізналися про основні напрями роботи організації. Зустріч видалася інформативною та цікавою. Надалі в рамках співпраці Одеського національного економічного університету із Міжнародним медичним корпусом заплановано проведення тренінгів та навчання майбутніх психологів за програмою ММК та ВООЗ. Розширюємо дружні горизонти – покращуємо якість навчання та професійний рівень здобувачів!

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ЖИТТЯ У МИСТЕЦТВІ»

14 березня 2024 р. студенти-психологи І курсу Одеського національного економічного університету під керівництвом д. політ. н., професора Сіленко Алли Олексіївни провели конференцію «Тарас Шевченко: життя у мистецтві», присвячену святкуванню 210-річчя від дня народження гордості українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. Студенти виступили із цікавими доповідями про життя, роль великого українця в розвитку української культури.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ВІД U-POINT ОДЕЩИНИ

13.03.2024 року для здобувачів першого курсу пройшла відкрита лекція від представників U-Report Ukraine. З 2015 року цифрова платформа ЮНІСЕФ U-Report допомагає молоді налагодити взаємозв’язки з органами влади й тим самим впливати на зміни в країні і її розвиток, висловлювати свої думки та обмінюватися ідеями. Під час зустрічі присутні дізналися про існування регіональних представництв U-Report по всій Україні. Так, нещодавно відбулося відкриття U-Point Одещина і в місті Одеса, що надає можливість усім охочим долучитись до молодіжного руху та знайти однодумців, а також ближче познайомитися з гуманітарними проєктами та організаціями, які надають підтримку у складних життєвих ситуаціях.

Долучитися до молодіжного проєкту, яким опікується Громадська організація Центр «Вотум», можна через соціальні мережі:

🔹 Facebook https://www.facebook.com/votum.ngo 

🔹 Instagram https://www.instagram.com/votum.ngo/

🔹 Telegram канал https://t.me/ngovotum

🔹 Youtube канал https://youtube.com/@CentreVotumNGO

🔹 TikTok @votumngo https://www.tiktok.com/@votumngo?t=8fh7prpXKSc&r=1

ВИХОВНИЙ ЗАХІД «ВІРШІ, ЩО ЛІКУЮТЬ»

11 березня 2024 року відбувся виховний захід «Вірші, що лікують», присвячений 210-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Здобувачі ІІ курсу, 21 групи ФЕУП (Вербицька А., Дурдук А., Котляренко Д., Музика І., Ніколаіді Н., Черногоренко І., Янжула П., Винниченко В.) разом із к. психол.н., ст. викладачем кафедри МППП Пундєвим В. аналізували рядки з текстів славетного Кобзаря, відзначаючи їх відновлювальну силу – ту духовну основу, на яку можна покластися в скрутній чи психологічно-травматичній ситуації. Запорука віри і наснаги в час, коли вона стає дуже потрібною, – саме такий зміст учасники заходу виділили у прочитаних та проаналізованих віршах Т. Г. Шевченка, як от: «А нумо знову віршувать», «Сонце гріє, вітер віє», «Зоре моя вечірняя», «Минають дні, минають ночі» та інших. Наявні в них слова підтримки були тоді і є нині джерелом надії для сучасних українців, які потребують психологічної допомоги.

9 березня в Україні та в усьому світі відзначають 210-ту річницю від дня народження нашого славетного поета, художника, мислителя, борця за свободу Тараса Григоровича Шевченка!

Традиційно студенти ОНЕУ взяли участь в щорічному флешмобі, присвяченого генію і пророку українського народу https://www.youtube.com/playlist…

ПОГОВОРИМО ПРО ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ

08.03.2024 р. відбувся виховний захід на тему «Історія боротьби жінок за гендерну рівність», присвячений Міжнародному жіночому дню / Міжнародному дню боротьби за права жінок і міжнародний мир. Захід організовано к. психол.н., старшим викладачем кафедри МППП Пундєвим Володимиром Васильовичем. Під час заходу викладачем та здобувачами III курсу, 12 групи ЦЗВФН було порушено головні питання гендерної рівності, які знайшли своє відображення у повідомленнях: «Боротьба жінок за право на репродуктивну свободу» (Чопорова Поліна), «Боротьба жінок за право політичного вибору» (Кривальчук Віра), «Боротьба жінок за право на вищу освіту» (Майстренко Вікторія), «Боротьба жінок за право свободи вибору одягу» (Росоха Олександра), «Гендерна розбіжність в рівні оплати праці» (Боровська Тетяна). На завершальному етапі відбулася загальна дискусія про сукупні досягнення як наслідок тривалої та багатогранної боротьби жінок за гендерну рівність, а також про те, що ще потрібно зробити для досягнення більшої гендерної рівності у світі та в Україні, зокрема у сфері рівномірного розподілу влади і можливостей впливу на політичні та економічні процеси.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВПЛИВОВІ ЖІНКИ В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ: ДОСЯГНЕННЯ ТА СПАДЩИНА»

Сучасне суспільство відзначається не лише розмаїттям культурних, соціальних та психологічних поглядів, але й визнанням важливості гендерного аспекту в усіх сферах життя. Зростаюча увага до гендерної проблематики відображається у вищій освіті, зокрема у підготовці майбутніх фахівців у галузі психології. Розуміння гендерних відмінностей та стереотипів важливо для формування основних компетентностей майбутніх психологів, для створення ефективної та гуманної психологічної практики.

8 березня 2024 року пройшла студентська наукова конференція «Впливові жінки в історії психології: досягнення та спадщина» в межах навчальних дисциплін «Гендерна психологія» та «Психологія ідентичності» зі студентами-психологами 1-3 курсів (науковий керівник — к. пед. н. О. М. Чусова).

Студенти мали можливість ознайомитися з багаторічним досвідом дослідження ґендерних проблем та кращими зарубіжними ґендерними практиками. Науковий захід сприяв формуванню ґендерної толерантності, асертивності поведінки, ґендерної культури здобувачів вищої освіти та розширенню еґалітарного світогляду, відповідно до стратегічних напрямків державної ґендерної політики.

6-7 березня 2024 року в Одеському національному економічному університеті пройшла VІІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». 

ПОЧИНАЄМО НОВИЙ СЕМЕСТР ВІДКРИТИМ ЗАНЯТТЯМ!

06.03.2024 р. пройшло відкрите лекційне заняття з дисципліни «Основи психологічної корекції» к. психол. н., старшого викладача кафедри МППП Пундєва Володимира Васильовича. Лекція на тему «Основні принципи, правила та завдання психокорекційної роботи. Вимоги до особистості психолога, форми та методи роботи» була прочитана здобувачам-психологам ІІ курсу, 21 групи ФЕУП. На заняття завітало багато гостей – зав. кафедри МППП, д. психол. н., доцент Ю. О. Асєєва; зам. декана ФЕУП, к. політ. н., ст. викладач Т. П. Балута; співробітник навчально-методичного відділу Н. П. Щербакова; д. психол. н., доцент Л. І. Шрагіна; к. філол. н., доцент Н. А. Ковальська; к. психол. н., ст. викладач А. В. Кернас; к. пед. н., ст. викладач О. М. Чусова.

Відкрите лекційне заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії, з відкритими можливостями для висловлювань студентів. У процесі засвоєння нового матеріалу здобувачі змогли пригадати знання, набуті раніше під час вивчення курсу «Загальна психологія» та інших психологічних дисциплін. 

Дуже сподіваємось, що всі ці знання та навички, отриманні під час навчання в ОНЕУ, вони застосують у майбутньому на благо нашої Батьківщини!

ПІДВИЩУЄМО КВАЛІФІКАЦІЮ У СФЕРІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ

У період з 20.02.2024 р. по 05.03.2024 р. викладачі кафедри МППП – к.філол.н. Н.А.Ковальська та к.пед.н. О.М.Чусова пройшли підвищення кваліфікації в рамках програми «Освіта під час криз: основи гендерної культури вчительства», що реалізується за підтримки Федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» (GIZ – Україна). В межах вебінарів було розглянуто такі основні питання, як от: гендерна культура як основа гармонізації взаємин між різними статями у суспільстві, гендерні стереотипи та їх відображення в мові та освіті, гендерний підхід як елемент конструктивної освітньої взаємодії, досягнення руху за рівні права і можливості в освітній галузі.

СПІВПРАЦЯ З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ «KRAN»

22 лютого 2024 року Благодійний фонд «KRAN» разом із кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ на чолі із завідувачкою кафедри д. психол. н., професором НАН ВО України Юлією Асєєвою провели зустріч з мультидисциплінарною командою фахівців і студентів. Захід організовано з метою підтримки поранених воїнів з бойовими травмами та тяжкими ураженнями нервової системи.

Благодійний фонд «KRAN» з вересня 2017 року опікується важкопораненими військовослужбовцями і надає їм допомогу в лікуванні та відновленні у спеціалізованому науково-практичному центрі «NODUS». 

Присутні ознайомились із проєктом «Піднімемо найтяжчих разом», отримали від експертів відповіді на питання стосовно ментального здоров’я, почули вражаючі історії зцілення важкопоранених бійців. Ця зустріч стала в нагоді і майбутнім психологам, які навчаються в Одеському національному економічному факультеті на спеціальності 053 «Психологія». Наразі вони можуть стати чудовою підтримкою ментального здоров’я наших військовослужбовців. Тримаємось разом! Віримо і працюємо заради перемоги! Слава ЗСУ!

ФЛЕШМОБ «МІЙ РІК ВІЙНИ»

24 лютого – трагічна річниця повномасштабного вторгнення рф. Це початок кривавої бійні, яка й досі триває, забираючи кращих дочок і синів у Неньки-України, руйнуючи міста, долі, позбавляючи життя і мрій… Люта ненависть ворога спрямована на знищення української нації, мови, культури, історії… Проте український народ вкотре доводить свою незламність, прагнення волі і безмежну любов до рідної землі! Єднаємось, тримаємось і віримо в наші Збройні Сили України, віримо в нашу ПЕРЕМОГУ, в перемогу добра над злом.

Цьогоріч кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ знову запустила флешмоб «Мій рік війни». Здобувачі і здобувачки поділилися своїми емоціями, сторінками особистого життя та подякували нашим захисникам і захисницям! Тримаймося! Слава ЗСУ! Все буде Україна! 🇺🇦 🕊️ 🌎 

https://studio.youtube.com/playlist/PLMPHl_kRWouHzmsCRF0CosknZd4xaTeNW/videos 

ДРУГИЙ ВИПУСК НАУКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ

Вітаємо викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки із виходом другого випуску наукового дайджесту «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНО-ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ», який містить комплексні наукові психолого-педагогічні та лінгвістичні дослідження науково-педагогічних працівників кафедри. Поповнюємо наукову скарбничку новими здобутками! Все буде Україна!

ВІТАЄМО ЮЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ АСЄЄВУ ІЗ ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ!

Комітет Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України нагородив почесною грамотою завідувача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктора психологічних наук Юлію Олександрівну Асєєву за плідну роботу в галузевій Профспілці, активну участь у навчанні профактиву та з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку. Щиро вітаємо і пишаємося! Бажаємо творчої наснаги, вагомих досягнень у здійсненні задуманого та нових здобутків! 

ОПИТУВАННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОНЕУ

В Одеському національному економічному університеті викладачами кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» (27–30 листопада 2023 р.) та всіх економічних спеціальностей (з 31 листопада по 10 грудня 2023 р.) щодо виявлення рівня адаптації до освітнього процесу в ОНЕУ. Анонімне опитування першокурсників денної форми навчання пройшло з використанням дистанційних технологій шляхом застосування електронних анкет (за допомогою Google форм). Загалом в анкетуванні взяли участь 178 здобувачів першого курсу, які навчаються очно. Переважна кількість респондентів виявили високий коефіцієнт соціально-психологічної адаптації до нових умов навчання у виші, до нового колективу. Здобувачі мали також можливість висловити свої прохання та побажання до викладачів. Отже, більша частина першокурсників задоволені своїм вибором вищого навчального закладу та вже призвичаїлись до нових умов і нової системи. Нехай кожен день в ОНЕУ буде для студентів корисним, цікавим і незабутнім! Все буде Україна!

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В МОЛДОВІ

07-08 грудня 2023 року в м. Кишинів (Молдова) пройшла XIV Міжнародна наукова
конференція «Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук», співорганізатором якої
виступив і Одеський національний економічний університет.
У роботі конференції взяли участь викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, як от:
– д. психол. н., академік НАН ВО України Юлія Олександрівна Асєєва
(«Psychological mechanisms of motivational-values orientation of an person to professional
activity»);
– д. психол. н., доцент Лариса Ісааківна Шрагіна («Education system at the stage of
globalization as a system-forming factor states»);
– к. психол. н. Володимир Васильович Пундєв («Methodological bases of historical
psychology in the activity paradigm»);
– -к. психол. н. Андрій В’ячеславович Кернас («Socio-psychological trends of modern
religious sectarianism», «Psychological features of the professional activity of a modern
marketer»).
Сприяємо міжнародній співпраці, укріплюємо міжнародні зв’язки!

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ГОДИНА З МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ

6 грудня українці відзначають державне свято – День Збройних сил України. Зараз, коли в країні триває війна за нашу незалежність, воно має особливе значення. Тому важливою складовою навчального процесу в Одеському національному економічному університеті національно-патріотичне виховання.
Так, 6 грудня 2023 року було проведено інтерактивну виховну годину «Героїчний шлях захисників України» для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» (куратор – к. пед. н., ст. викладач Ольга Миколаївна Чусова). Взаємодія під час виховного заходу спонукала до осмислення себе як частини великого українського народу та формування активної громадської позиції. Студенти ознайомилися з історією виникнення Української армії, формуванням сучасних Збройних Сил України та видами військ.
Дякуємо всім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії! Віримо у ЗСУ – віримо у Перемогу! Все буде Україна!!!

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ»

27 листопада 2023 року відбулося засідання наукового студентського гуртка «Актуальні питання науки в сучасному інформаційному просторі» під керівництвом к. філол. н., доцента Наталі Аркадіївни Ковальської. Під час чергової зустрічі здобувачі першого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій обговорили питання академічного плагіату та самоплагіату в науці і вищій освіті, ознайомилися із основними аспектами роботи з пошуку та добору наукових джерел, з вимогами до їх оформлення відповідно до ДСТУ 2015 року.

ТРЕНІНГ З ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ STOP THE BLEED!

25 листопада 2023 року здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» Вікторія Корженко та Анна Жук пройшли тренінг з першої домедичної допомоги Stop the bleed! Вітаємо дівчат із новими знаннями!

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В РУМУНІЇ

16-17 листопада 2023 року в м. Яси (Румунія) пройшла Міжнародна конференція «Social Work in the Context of Accelerated Social Changes», участь в якій взяли завідувач кафедри, д. психол. н., акакдемік НАН ВО УКраїни Юлія Олександрівна Асєєва та к. психол. н. Володимир Васильович Пундєв. Розширюємо міжнародні зв’язки із дружніми країнами!

ФЛЕШМОБ «ДИХАЮ ВІЛЬНО»

Студенти ОНЕУ долучилися до флешмобу #ДИХАЮВІЛЬНО на підтримку відмови від тютюнопаління. Так, 16 листопада 2023 року студенти 3 курсу спеціальності 053 «Психологія» у центральній частині міста спілкувалися із перехожими та пропонували обміняти тютюнові вироби на цукерки. Це було цікаво та корисно! Формуємо здорову націю!

ЧЕРГОВИЙ ВІЗИТ ДО «КЛІНІКИ, ДРУЖНЬОЇ ДО МОЛОДІ»

16 листопада 2023 року відбувся черговий візит студентів ОНЕУ спеціальності 053 «Психологія» до «Клініки, дружньої до молоді» комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД – 2» Одеської міської ради, яка надає можливість майбутнім спеціалістам отримати не тільки теоретичні знання, але й практичні. Ось і цього разу лікарі «КДМ» провели зі студентами ОНЕУ розмову про «доросле». Інтерактивна бесіда пройшла жваво та цікаво у форматі «запитання-відповідь». Більшість із питань були про збереження репродуктивного здоров’я. Адже здорова молодь – здорове майбутнє!!!

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТРИВАЄ

13 листопада 2023 року в село Троїцьке Подільського району Одеської області завітав Галанчук Дмитро – студент І курсу, 10 групи факультету економіки і управління підприємництвом. Дмитро, який вступив цьогоріч до Одеського національного економічного університету на спеціальність 053 «Психологія», повернувся до своєї Альма-матер із важливою місією – розказати про сам університет, про його викладацький склад, про цікаве студентське життя і поділитися своїми враженнями від перших місяців навчання. Школярі двох 11 класів Троїцького опорного закладу загальної середньої освіти Любашівської селищної ради Одеської області із зацікавленням слухали свого земляка, ставили запитання. Час пролетів дуже швидко. Чекаємо абітурієнтів у гості!

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-2023
ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ!

З 06 по 10 листопада 2023 року в Одеському національному економічному університеті тривав конкурс до Дня української писемності та мови, організований викладачами кафедри МППП серед студентів ОНЕУ. На Ютуб-каналі кафедри було розміщено 25 відеороликів, на яких студенти солов’їною мовою декламували вірші відомих українських поетів. За час конкурсу відео переглянуло майже 7 тисяч осіб. За результатами найбільшу кількість голосів отримав відеоролик із віршем Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать…» від студенток 13 групи факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – Дар’ї Попової, Анастасії Гаврищенко, Аліни Салоєд (викладач – к.філол.н., доцент Гейна Оксана Володимирівна).

Вітаємо переможців! А тим, хто не встиг проголосувати, пропонуємо просто насолодитися роботами наших студентів https://www.youtube.com/playlist?list=PLMPHl_kRWouGxynsWhyCcJviERNtC60D1

Участь майбутніх психологів у тренінгу

З 7 по 9 листопада 2023 року студенти спеціальності 053 «Психологія» взяли участь у триденному тренінгу від IsraAID Ukraine, спрямованому на комплексне знайомство з концепцією Простору, дружнього до дитини (Child Friendly Space). Основною метою CFS є психологічна підтримка дітей у надзвичайних ситуаціях та створення для них захищеного середовища для відновлення та розвитку. І це важливе завдання стосується безпосередньо спеціалістів у сфері ментального здоровʼя. Тому до відповідного тренінгу долучилися і майбутні психологи, які навчаються в Одеському національному економічному університеті. Отримані знання стали чудовим доповненням до загальної освітньої програми. Студенти засвоїли багато корисної інформації та отримали сертифікати, що підтверджують успішне проходження навчання й опанування нових компетенцій.

Результати І-ІІ етапів ХIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

З 31 жовтня по 03 листопада 2023 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ІІ етапи ХIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

І місце – Павельчук Катерина, студентка І курсу ФФБС (к.філол.н., доцент Гейна Оксана Володимирівна).

ІІ місце – Ночовна Дар’я, студентка І курсу ФМЕ (к.і.н., доцент Щербіна Надія Федорівна).

ІІ місце – Тофель Тетяна, студентка І курсу ФЕУП (д.філол.н., професор Романченко Алла Петрівна).

ІІІ місце – Гафіна Катерина, студентка І курсу ФМОІТ (к.філол.н., доцент Ковальська Наталя Аркадіївна).

ІІІ місце – Гардиман Аріадна, студентка І курсу ФЕУП (академік НАН ВО України, д.психол.н., доцент Асєєва Юлія Олександрівна).

Вітаємо та бажаємо успіхів нашим студентам у наступному етапі конкурсу!

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я СПІЛЬНОТ ЛГБТІК+ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У період з 1 по 3 листопада 2023 року відбулася сесія XVI Національної ЛГБТІК-конференції України на тему «Ментальне здоров’я спільнот ЛГБТІК+ в умовах воєнного стану. У конференції взяла участь завідувач кафедри, д. психол. н., академік НАН ВО України Юлія Олександрівна Асєєва, презентувавши доповідь «Класичні й альтернативні методи психотерапії під час війни».

Результати І-ІІ етапів ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

З 27 по 30 жовтня 2023 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ІІ етапи ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

І місце – Нєнова Світлана, студентка І курсу ФЕУП (викладач: д.філол.н., професор Романченко Алла Петрівна).

ІІ місце – Устінова Дар’я, студентка І курсу ФМОІТ (викладач: к.філол.н., доцент Ковальська Наталя Аркадіївна).

ІІ місце – Ночовна Дар’я, студентка І курсу ФМЕ (викладач: к.і.н., доцент Щербіна Надія Федорівна).

ІІІ місце – Бородіна Анастасія, студентка І курсу ФЕУП (викладач: академік НАН ВО України, д.психол.н., доцент Асєєва Юлія Олександрівна).

ІІІ місце – Постовик Єлизавета, студентка І курсу ФФБС (викладач: к.філол.н., доцент Гейна Оксана Володимирівна).

Вітаємо та бажаємо успіхів нашим студентам у наступному етапі конкурсу! Все буде Україна 🌍🕊🇺🇦

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ОСОБИСТІСТЬ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

31 жовтня 2023 року пройшла студентська наукова конференція «Особистість у контексті гуманістичної психології», організована д. психол. н., доцентом Ларисою Ісаківною Шрагіною. У науковому заході взяли участь 21 групи спеціальності 053 «Психологія».

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТНИХ ТИПОЛОГІЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ ЛЮДЬМИ»

31 жовтня 2023 р. пройшла студентська наукова конференція «Підходи до вивчення темпераментних типологічних відмінностей між людьми» зі студентами-психологами другого курсу, 21 групи ФЕУП ОНЕУ. За курсом «Диференційна психологія» (провідний викладач: к. психол. н. Володимир Пундєв) були обрані теми для конференції, що стосувалися можливостей диференціації темпераменту за гуморальним, тканинним, соматичним, типом ВНД, психіатричним та іншими чинниками. На конференції свої доступи представили: Вербицька Анна, Винниченко Владислав, Котляренко Дарія, Музика Ірина, Ніколаіді Надія, Пляшко Дмитро, Черногоренко Ірина, Янжула Поліна. Вважаємо, що зробивши доповідь на задану тему, кожний здобувач отримав набагато більше, ніж він на цій момент може оцінити. Адже крім набуття програмних компетенцій студент отримує безцінний досвід публічного виступу та нового типу соціального (публічного) спілкування.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДНИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

30 жовтня 2023 року відбулася студентська наукова конференція «Академічна культура як складник освітнього процесу», у якій узяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету економіки і управління підприємництвом. Свої доповіді репрезентували Анастасія Висоцька, Даніїл Сулацький, Кіра Кір’єва, Галанчук Дмитро, Аріадна Гардиман, Валерія Єрмакова, Вікторія Ковбаса (здобувачі І курсу, 10 групи спеціальності 053 «Психологія»), а також Анастасія Батюк, Валерій  Михайлов, Анна Кіріка, Анастасія Безрукова, Вероніка Бєляєва, Юлія Литвин (здобувачі І курсу, 13 та 14 групи економічних спеціальностей). 

Конференція засвідчила високий рівень підготовки з теоретичних питань, що стосуються проблем академічної культури, доброчесності, основ академічного письма. Майже всі доповідачі супроводжували виступ вдалими презентаційними матеріалами, що викликало зацікавленість однокурсників розглядуваними в доповіді проблемами.

Організатор конференції – д. філол. н., професор кафедри МППП Романченко Алла Петрівна.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»

30 жовтня 2023 року на першому курсі факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій ОНЕУ пройшла наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» під керівництвом к. психол. н., доцента Наталі Аркадіївни Ковальської. Здобувачі презентували доповіді на актуальні теми в межах вивчення навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування».

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В ОНЕУ

28 жовтня 2023 року Одеський національний економічний університет відчинив двері для юних абітурієнтів та їхніх батьків. Дорогих гостей радо вітали ректор ОНЕУ Анатолій Іванович Ковальов, декани, викладачі та студенти. Попри всі перепони знайомство з університетом відбулося!

МОНІТОРИНГ ОП «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

З 23 по 27 жовтня 2023 року пройшло опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з метою моніторингу якості освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Практична психологія». За результатами опитування не було виявлено недоліків та проблем за критеріями оцінювання: якості структури та змістовного наповнення ОП, цілей та результатів навчання; наявності, якості і доступності НМК, кадрового та матеріально-технічного забезпечення; контрольних заходів та оцінювання знань, академічної доброчесності.

24 жовтня 2023 г. викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ, канд. пед. наук, ст. викладач Чусова О.М., д. політ. н., проф. Сіленко А.О. організували та провели щорічну студентську наукову конференцію на тему «Теоретико-методологічні основи соціальної психології сім’ї як галузі наукових досліджень».

У конференції взяли участь 21 студент групи 31П Факультету економіки та управління підприємства, 19 із яких виступили з цікавими презентаціями своїх доповідей.

 Студенти виявили новаторський підхід до виявлення психологічних особливостей молодої сім’ї, визначення причин стабілізації подружніх відносин, факторів психологічного здоров’я сім’ї. Проаналізували такі актуальні проблеми українського суспільства, як роль матері у формуванні гармонійних стосунків у сім’ї, соціально-психологічні чинники сімейного благополуччя, вплив соціально-психологічного клімату у сім’ї на дитину та інші.

Важливі для молоді теми сімейних стосунків стали предметом жвавих дискусій серед студентів, які не лише з цікавістю слухали, а й ставили численні запитання доповідачам.

Такі наукові студентські конференції стали невід’ємною творчою частиною наукової, навчальної та виховної роботи, яку проводять викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки під керівництвом завідувачки кафедри, д. псих. н. Асєєвої Ю.О.

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF BUSINESS COMMUNICATION PROCESS»

26 жовтня 2023 р. пройшла студентська конференція «Psychological Analysis of Business Communication Process» в межах дисципліни «Psychology of Business Communication», що викладається англійською к. психол. н., старшим викладачем кафедри МППП Володимиром Васильовичем Пундєвим. Присутні ознайомилися із доповідями студентів 23 групи факультету міжнародної економіки на англійській мові: Бандалет Віолетти, Бобирь Яни, Гнидюк Дарії, Ковальової Марії, Колос Максима, Королюк Ростислава, Рекеченської Наталії, Фісалович Юлії, Хохлової Дарина, Коропацької Дар’ї. Особливо дискусійними та ті, що викликали найбільшу зацікавленість, були виступи на тему «Conflict as an Element of Discussion in Business Communication» (доповідач: Юлія Фісалович), «Stages of negotiations» (доповідач: Марія Ковальова) та «The Importance of Establishing a Connection in Business Conversation» (доповідач: Наталія Рекеченська).

ЗАСІДАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

26 жовтня 2023 року в Одеському національному економічному університеті відбулося засідання секції вищої школи комітету Одеської обласної організації профспілки та семінару голів ППО ЗВО, ЗФПО, ЗПТО. Серед поважних гостей були Заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України, Член Наглядової ради Романюк Сергій Михайлович, а також Ректор ОНЕУ Анатолій Іванович Ковальов і голова профспілкової організації ОНЕУ Тетяна Сергіївна Корольова. Під час засідання було розглянуто актуальні проблеми та перспективи розвитку вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти в умовах війни, в умовах освітніх реформ та змін до чинного законодавства. Активним стало обговорення законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти». На зустрічі була присутня і завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктор психологічних наук Юлія Олександрівна Асєєва, яка виступила із доповіддю про важливість ментального здоров’я учасників освітнього процесу в Україні під час повномасштабного вторгнення, а також звернула увагу на необхідність підтримки психологічних центрів у навчальних закладах. Сподіваємось на зміни, віримо у щасливе майбутнє! Все буде Україна!

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

25 жовтня 2023 року пройшла студентська наукова конференція «Загальна психологія як наука» серед студентів першого курсу факультету економіки і управління підприємництвом. Організатор конференції – доктор психологічних наук Юлія Олександрівна Асєєва.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ФАХОВЕ МОВЛЕННЯ ЯК ВИЯВ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

24 жовтня 2023 року в межах дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» під модеруванням д. філол. н., професора кафедри МППП Романченко Алли Петрівни відбулася студентська наукова конференція «Українське фахове мовлення як вияв культури професійної діяльності», на якій заслухано доповіді першокурсників із подальшим їхнім обговоренням. У роботі заходу взяли участь здобувачі І курсу факультету економіки і управління підприємництвом, які опановують ОП «Підприємництво та торгівля».

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ГРУПОВА РОБОТА!

Перша конференція – перші успіхи! 24 жовтня 2023 р. пройшла студентська наукова конференція «Підґрунтя психології – її основи в напрямках та принципах» зі здобувачами першого курсу ФЕУП ОНЕУ. Конференція пройшла в межах дисципліни «Вступ до фаху» під керівництвом к. психол. н., ст. викладача Володимира Пундєва. Здобувачі готувалися маленькими групами за кожною темою. Це згуртовує під час підготовки та пожвавлює сам виступ. На конференції всі доповіді супроводжувалися цікавими питаннями, що, в свою чергу, сприяло активній дискусії.

МОНІТОРИНГ ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

У жовтні місяці, з 9 по 20 число, пройшло опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою моніторингу якості освітнього процесу, а також роботодавців-стейкхолдерів щодо оцінювання актуальності ОП «Психологія» із урахуванням змін у суспільстві, ринку праці, підвищення якості освітнього процесу, моніторингу рівня задоволення потреб роботодавців.

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ»

18 жовтня 2023 р. пройшла студентська наукова конференція «Найпоширеніші види девіантної поведінки» зі студентами-психологами ІІІ курсу ФЕУП ОНЕУ з навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки», що викладається к. психол. н., старшим викладачем кафедри МППП Володимиром Пундєвим. Конференція пройшла у змішаному форматі. Студенти, які навчаються на індивідуальному графіку, змогли виступити із доповідями у Zoom. Під час виступів здобувачі показали володіння та зацікавленість матеріалом, упевненість, рівень мовленнєвої компетенції, зумовлені досвідом у подібних заходах.

ЕКСКУРСІЯ ДО КЛІНІКИ, ДРУЖНЬОЇ ДО МОЛОДІ

18.10.2023 р. майбутні психологи завітали до відділення «Клініка, дружня до молоді» КНП «ЦПМСД 2» Одеської міської ради. Для студентiв ОНЕУ з метою підвищення інформованості молодi був проведений iнтерактивний захід, спрямований на розгляд питань профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, а також підтримки психічного здоров’я пiдлiткiв та молодi. Як попередити і допомогти собі та близьким людям вирішити психологічні проблеми, розповіла завідувачка відділення «КДМ» Кучеренко Людмила Радіївна.

Крім цього, лікар-гінеколог Фокіна Марина Володимирівна розповіла студентам про методи контрацепції і кожен бажаючий міг отримати безкоштовно засоби контрацепції та інформаційні матеріали щодо профілактики інфекційних хвороб, підтримки здоров’я та відмови від паління. Також студенти мали можливість пройти тестування на ВІЛ швидкими тестами. Попереджений – отже захищений! Будуємо здорове майбутнє!

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В САРАТСЬКОМУ РАЙОНІ

16-17 жовтня 2023 року в закладах загальної середньої освіти Саратської територіальної громади: Саратський ліцей та Зорянський ліцей були проведені профорієнтаційні зустрічі з учнями 9-х та 11-х класів.

 Зустріч зі школярами провела Бородіна Анастасія – студентка І курсу факультету економіки і управління підприємництвом, яка навчається в Одеському національному економічному університеті на спеціальності 053 «Психологія». Анастасія розповіла про університет, про його викладацький склад, про цікаве студентське життя і про можливість паралельно отримувати диплом міжнародного зразка.

Також усіх бажаючих було запрошено на День відкритих дверей, який відбудеться 28 жовтня 2023 року у головному корпусі університету. Чекаємо всіх у гості!

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ФМЕ

14 жовтня 2023 року пройшла наукова студентська конференція «Академічна доброчесність у вищій освіті: виклики та інструменти впливу», організована доцентом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Надією Федорівною Щербіною. У заході взяли участь студенти першого курсу, 13, 16/1 групи факультету міжнародної економіки.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ»

12 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція з дисципліни «Психологія особистості» доктора психологічних наук, доцента Шрагіної Лариси Ісаківни. В межах теми «Особистість у логотерапії Віктора Франкла» здобувачі 2-го курсу ФЕУП ознайомились із такими питаннями: 1. Життєвий шлях В. Франкла як апробація його логотерапевтичної концепції особистості. 2. Модель людини: психічний, соматичний, ноетичний виміри особистості. 3. Основа логотерапевтичної концепції: «Прагнення людини до сенсу – сенс життя – свобода волі». 4. Вчення про цінності та сенс життя.

Для наочного ознайомлення зі здобувачами лекцію супроводжував презентаційний матеріал, що дозволило зберігати увагу слухачів протягом заняття. Ідеї, сформовані В. Франклом в логотерапії, змушували здобувачів замислитись над проблемами сенсу життя та свободи волі і стали основою для дискусії. На відкритому заняття були присутні: представник навчально-методичного відділу, заступник декана ФЕУП, завідувач та науково-педагогічні представники кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

Знайомимось із новими співробітниками кафедри через відкриті заняття. Так, 10 жовтня 2023 року в межах дисципліни «Основи академічного письма» усі бажаючі могли завітати на відкриту лекцію доктора філологічних наук, професора Романченко Алли Петрівни на тему «Структура наукової роботи. Вступ та висновки як елементи структури». Здобувачі першого курсу ФЕУП мали змогу ознайомитися із основними етапами створення наукової роботи, структурою та основними вимогами до оформлення матеріалу курсової та дипломної робіт.

МЕДИТАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ФМОІТ

Цікаве знайомство здобувачів першого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій ОНЕУ із медитацією відбулося 13 жовтня 2023 року. Психологиня  КНП «ЦП МСД №2» відділення медико-соціальної допомоги «Клініка, дружня до молоді» Палач Інна Миколаївна презентувала програму доктора Джеймса Гордона «Зцілення душі та тіла», розповіла про важливість дихальної практики та медитації. Медитація є чудовим способом психологічної саморегуляції, розслаблення та зниження стресу. І студенти мали можливість особисто зануритися в цей світ психофізіологічної стабілізації. Дякуємо пані Інні за інтерактивний захід!

ЗНАЙОМСТВО ІЗ «КЛІНІКОЮ, ДРУЖНЬОЮ ДО МОЛОДІ»

13 жовтня 2023 року до студентів факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Одеського національного економічного університет завітала завідувачка відділення медико-соціальної допомоги «Клініка, дружня до молоді» КНП «ЦП МСД №2» Кучеренко Людмила Радіївна. Здобувачі ознайомились із основними напрямами роботи клініки, які заходи проводяться із молоддю з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, зокрема ВІЛу/СНІДу, вірусних гепатитів тощо. Дякуємо пані Людмилі за корисну інформацію!

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ – ПОДАРУНОК ДО ДНЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я!

Чудовим подарунком до Всесвітнього дня психічного здоров’я стало підписання 10 жовтня 2023 року договору про співпрацю між Одеським національним економічним університетом та Благодійною організацією «Молодіжний благодійний фонд «НЕКСТ». Ректор ОНЕУ, професор Анатолій Ковальов та директор благодійної організації Марат Абдуллаєв обговорили ключові аспекти співробітництва, головна мета якого – сприяння підготовці фахівців зі спеціальності 053 «Психологія» за освітньо-професійними програмами «Психологія» та «Практична психологія», а також науковій та виробничій діяльності. Розширюємо творчі горизонти на шляху до яскравого майбутнього!

ІНТЕРВ’Ю ПРО МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я НА ПЕРШОМУ МІСЬКОМУ!

10 жовтня 2023 року завідувач кафедри МППП, доктор психологічних наук, академік НАН ВО України Юлія Асєєва взяла участь у телемарафоні на Першому міському каналі, розкривши основні аспекти ментального здоров’я. Інтерв’ю можна подивитися за посиланням (поч. з 30 хв.) https://www.youtube.com/watch?v=d2s4R2e7psI.

СВЯТКУЄМО РАЗОМ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я!!!

 Традиційно 10 жовтня увесь світ відзначає день психічного здоров’я. Ментальне здоров’я є важливою складовою психофізичного розвитку здобувачів освіти та емоційного добробуту співробітників. В цей святковий день колектив кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на чолі із завідувачем Юлією Асєєвою та майбутні психологи нагадали про необхідність підтримання ментального здоров’я. Здобувачі та співробітники ОНЕУ поринули у світ емоційного піднесення, щастя, любові завдяки флешмобу із солодким частуванням, афірмаціями на щастя, здоров’я, добробут. Кожен бажаючий зміг прикрасити Дерево бажань. Плекаємо наші традиції, зміцнюючи психічне здоров’я!

ПСИХОЛОГІЧНИЙ МІНІ-ТРЕНІНГ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

09 жовтня 2023 року напередодні святкування Всесвітнього дня психічного здоров’я пройшла зустріч здобувачів першого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій із доцентом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Н. А. Ковальською. Мета зустрічі – підвищення рівня обізнаності молоді із проблемами психічного здоров’я та мобілізації зусиль на підтримку ментального здоров’я. В рамках психологічного міні-тренінгу здобувачі детально ознайомились із поняттям стресу, його видами, впливом стресового перенапруження на ментальне здоров’я та основними способами його подолання. Під керівництвом лектора студенти випробували на собі основні методи стабілізації в стресових ситуаціях та пройшли тест на визначення ступеня схильності до стресу. Присутні також отримали інформацію про наявний в ОНЕУ Центр психологічної допомоги, куди можна звернутися за психологічною підтримкою. Виховуємо ментально здорову націю!

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ»

05 жовтня 2023 року в межах дисципліни «Психофізіологія» викладачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Бабчуком Микитою Ігоровичем було проведене відкрите лекційне заняття для здобувачів 1-го курсу на тему «Психофізіологія смакової та нюхової систем».

Відповідно до плану заняття було висвітлено такі питання: 1. Сенсорна система смаку: будова смакових рецепторів, сприйняття та центри смакових відчуттів. 2. Сенсорна система нюху: будова, функція та кіркове представництво. 

Для наочного ознайомлення зі здобувачами було проведено експеримент для перевірки сприйняття центрів відчуття різних видів подразників. Лекцію супроводжував презентаційний матеріал, що дозволив зберігати увагу слухачів протягом заняття. 

На відкритому заняття були присутні: представник навчально-методичного відділу, заступник декана ФЕУП, завідувач та науково-педагогічні представники кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

Протягом вересня 2023 р. в ОНЕУ тривало опитування на тему «Академічна доброчесність» серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх факультетів очної та заочної форм навчання. 

Головна мета заходу – перевірити рівень обізнаності першокурсників із поняттями «академічна доброчесність», «академічний плагіат», «Кодекс академічної доброчесності» та ін. Виявити, чи проводились у школах відповідні заходи щодо ознайомлення із основними принципами та правилами академічної доброчесності. Визначити ставлення молоді до використання плагіату в наукових студентських роботах тощо. В опитуванні,  яке проводилось у дистанційній формі із застосуванням Google-форми, взяли участь 409 респондентів (жінок – 83,1%; чоловіків – 16,9%). 

Дякуємо ініціатору та організатору опитування – к. філол. н., доценту Н. А. Ковальській та викладачам кафедри МППП – д. філол. н., професору А. П. Романченко, к. філол. н., доценту О. В. Гейні та к. істор. н., доценту Н. Ф. Щербіні – за співпрацю у проведенні.

ТРЕНІНГ З МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

04 жовтня 2023 року керівник центру психологічної допомоги ОНЕУ, доктор психологічних наук Юлія Асєєва зустрілася зі здобувачами факультету фінансів та банківської справи та науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів. В рамках обговорення теми «Ментальне здоров’я та методи самодопомоги» керівник центру надала інформацію, куди звертатися за психологічною підтримкою, як впоратися з панікою та тривогою, які існують методи самодопомоги та техніки дихання тощо. Присутні мали змогу випробувати їх на собі, а також пройти тест з виявлення рівня втоми. Здорова нація – здорове майбутнє! 

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «ПРАКТИКУМ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ»

03 жовтня 2023 року відбулося засідання наукового студентського гуртка «Практикум особистісного зростання» під керівництвом к. пед. н., ст. викладача Ольги Миколаївни Чусової. Тематичне заняття гуртка «Складові успіху» було спрямоване на формування соціально-психологічної та особистісної зрілості, яка характеризується способом розв’язання життєвих суперечностей і проявляється в умінні поєднувати свої індивідуальні особливості, вікові можливості та власні амбіції з вимогами суспільства. Студенти 2 та 3 курсу спеціальності «Психологія» за допомогою інтерактивних вправ та ігор визначали складові успіху та шляхи його досягнення, створювали власну формулу успіху та діагностували широке коло потенціалу особистості. Ділові ігри активізували уміння окреслювати перспективу майбутнього, розуміння власних завдань у конкретній ситуації та здатність успішно долати життєві перешкоди. Успіх кожного українця – це складова успішної країни. Крокуємо до перемоги – успіху всієї нації та свободи України! 

ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

03 жовтня 2023 року в межах щорічних заходів щодо популяризації академічної доброчесності у ЗВО у змішаному форматі відбувся вебінар на тему: «Академічна доброчесність та неформальна освіта: виклики сьогодення», організований центром забезпечення якості освіти ОНЕУ. Під час зустрічі було розглянуто ключові питання щодо принципів та правил академічної доброчесності, відповідальності в разі їх порушення, вимог щодо оформлення академічних текстів, організаційних аспектів проведення перевірки наукових робіт в ОНЕУ на наявність плагіату, процедури визнання результатів, отриманих в рамках неформальної освіті тощо. Захід очолили: проректор з науково-педагогічної роботи, к. ф-м. н., доцент Володимир Шинкаренко та керівник центру забезпечення якості освіти ОНЕУ, д .е. н., професор Марина Слатвинська. У рамках програми вебінару взяли участь: к.е.н., ст. викладач кафедри ЕПтаУПБ Ольга Колесник («Академічна доброчесність як основний принцип освітньої діяльності»); к. пед. н., доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університеті ім. К. Д. Ушинського Вікторія Сторож («Доброчесність в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського»); завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д .психол. н., академік НАН ВО України Юлія Асєєва («Академічна доброчесність в університеті»; директор бібліотеки ОНЕУ Тамара Іваницька; завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Марина Слатвінська («Неформальна освіта: можливості для здобувачів ОНЕУ») та інші. Дякуємо організаторам та учасникам за активну роботу та корисну інформацію! Все буде Україна!

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ

15 вересня 2023 року Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради та Асоціація сімейної медицини Одеського регіону провели чудовий науково-практичний семінар в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», у якому взяла участь і завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н. Асєєва Юлія Олександрівна.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

14 вересня 2023 року викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія життєвого простору особистості в сучасних умовах кризи, глобалізації та цифрової трансформації суспільного життя», яка пройшла на базі Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса). Мета проведення конференції – актуалізація проблем та теоретико-прикладна розробка психологічних засад формування життєвого простору особистості в сучасних умовах воєнного стану в Україні, процесів глобалізації та цифровізації. З наукою в серці!

ВІДКРИТТЯ НОВОГО ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ

13 вересня 2023 року Молодіжним благодійним фондом «NEXT» на чолі із Маратом Абдуллаєвим в рамках освітнього проєкту «Ukrainian future hub» відбулося відкриття нового дитячого центру психолого-педагогічного супроводу дітей. Серед почесних гостей був мер м. Одеса Генадій Труханов. Освітній навчальний простір, обладнаний необхідними пристроями та матеріалами для дистанційного (онлайн) та очного навчання, створено із метою дошкільної підготовки, а також додаткових занять та неформальної освіти для дітей із родин вимушено переміщених осіб. На урочистому відкритті дитячого центру була присутня і завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктор психологічних наук Юлія Асєєва. Сподіваємось на плідну співпрацю та поєднання теорії і практики для допомоги нашому майбутньому поколінню і збереженню їхнього ментального здоров’я. Все буде Україна!

МІНІ-ТРЕНІНГ З МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я!

04 вересня 2023 року головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, завідувачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н. Юлією Олександрівною Асєєвою було організовано міні-тренінг на тему «Ментальне здоров’я». Першокурсникам було презентовано основні методи стабілізації в стресових ситуаціях. Здорова нація – міцне майбутнє! Все буде Україна!

ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ В ОНЕУ!!!

Першого вересня в Одеському національному економічному університеті відбулася урочиста лінійка. Керівництво університету на чолі із ректором ОНЕУ А. І. Ковальовим, викладачі та співробітники університету щиро привітали першокурсників із початком нового навчального року, новим етапом в їхньому дорослому житті! 

Завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ю.О.Асєєва та науково-педагогічний склад кафедри радо зустріли майбутніх психологів, якими будуть опікуватися, ділитися з ними своїм досвідом, будуть опорою та підтримкою! 

Щиро вітаємо всіх із початком нового навчального року та бажаємо наснаги та натхнення для нових звершень, нових знань і вражень, корисного досвіду, цікавих знайомств і незабутні моменти університетського життя! Все буде Україна!

ВІЗИТ ДО ГУРТОЖИТКУ №1

Незабаром початок нового навчального року. І вже розпочалося заселення першокурсників спеціальності 053 «Психологія» в гуртожиток. Із перевіркою до гуртожитку №1 завітала заступник завідувача кафедри Ковальська Наталя Аркадіївна.

27 липня 2023 року у м. Звягель пройшла Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена 110-й річниці вшанування пам’яті визначної письменниці Лесі Українки «Утвердження української національної ідеї у творчості і громадсько-політичній діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки, Михайла Драгоманова та інших видатних особистостей України на теренах Волині-Полісся» в рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела». У дистанційному форматі взяли участь к. філол. н., доцент Ковальська Наталя та випускниці спеціальності 053 «Психологія» Жук Анна та Корженко Вікторія.

18 липня 2023 року в Одеському національному економічному університеті пройшла чергова співбесіда з української мови, математики, французької або англійської мов для абітурієнтів з окупованих територій України, які не мають можливості здати національний мультипредметний тест. За допомогою дистанційної платформи Zoom присутні змогли відповісти на питання викладачів та показати хорошу підготовку. За результатами співбесіди всі абітурієнти отримали високі бали, які дозволяють їм продовжити свій шлях до професійного становлення. І в цьому їм допоможе ОНЕУ! Все буде Україна!

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2023 ТРИВАЄ!!!

В Одеському національному економічному університеті триває вступна кампанія 2023. 12 липня 2023 року відбулося предметне екзаменаційне випробування з української мови, математики та історії України у форматі співбесіди для абітурієнтів, які не мають можливості здати національний мультипредметний тест. Захід відбувся у форматі онлайн за допомогою дистанційної платформи Zoom. Усі абітурієнти показали хороші знання та отримали високі бали, що, в свою чергу, надає їм можливість долучитися до великої університетської родини ОНЕУ!

Наразі активно працює приймальна комісія з надання консультації щодо вступних випробувань, створення електронних кабінетів та подання документів. Радо чекаємо всіх та запрошуємо до нашого університету! Все буде Україна!

ТУРНІР ПО МІНІ-ГОЛЬФУ ВІД ПРОФКОМУ ОНЕУ

01 липня 2023 року відбувся турнір по міні-гольфу серед співробітників Одеського національного економічного університету. За результатами гри призові місця розподілилися таким чином: 

1місце – Захарченко Наталя Вячеславівна (кафедра економіки, права та управління бізнесом) та Ковальська Наталя Аркадіївна (кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки); 

2 місце – Кічук Надія В’ячеславівна (кафедра економіки, права та управління бізнесом); 

3 місце – Лебедєв Ігор Васильович (кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу).

Всі переможці отримали солодкі подарунки. Дякуємо організаторам – керівництву профкому ОНЕУ, членам комісії з молодіжної політики Райлян Олегу Георгійовичу та Гейні Оксані Володимирівні за організацію заходу та чудовий відпочинок напередодні літньої відпустки. Чекаємо на нові зустрічі у новому навчальному році. Все буде Україна!

УЧАСТЬ В ОДЕСЬКІЙ МІСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

30 червня 2023 року відбулася ІІ Одеська міська конференція «Медико-психологічна допомога під час воєнного стану в Україні», в якій взяла участь і завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., академік НАН ВО України Асєєва Юлія Олександрівна із доповіддю «Сучасні підходи до психотерапії, класичні і альтернативні методики». 

Серед головних спікерів заходу були: заступник Одеського міського голови Бедрега Світлана Миколаївна, директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Нікогосян Левон Рубенович та директор управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Китайська Олена Петрівна.

Подібні заходи – це можливість поділитися досвідом, отримати нові знання та відповіді на важливі для сьогодення питання. Все буде Україна!

ІСПИТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

22 червня 2023 року відбувся іспит з української мови у іноземних студентів. Протягом 2022-2023 навчального року студенти із Китаю вивчали українську мову під керівництвом досвідченого викладача із багаторічним стажем роботи в Одеському національному економічному університеті і великим досвідом роботи з іноземними студентами Долинської Валентини Іллівни. На іспиті іноземні студенти продемонстрували достатній рівень володіння українською мовою. Вони читали, відповідали на питання в межах екзаменаційних завдань та на додаткові питання членів комісії. Показали свої знання про Одеський національний економічний університет, Україну, Одесу. Висловили своє палке бажання вступити до вищих навчальних закладів України та бажання приїхати до Одеси. Яскравим моментом на іспиті став імпровізоване виконання уривка відомої пісні «Ой, у лузі червона калина». Після прослуховування пісні, іноземні студенти спробували її заспівати. 

На іспиті були присутні викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки – к. філол. н., доценти О. В. Гейна та Н. А. Ковальська. 

Бажаємо нашим студентам із Китаю успішно пройти вступні випробування для вступу в українські ВНЗ! Все буде Україна!

МОНІТОРИНГ ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

У період з 12 червня по 15 червня 2023 р. проводився моніторинг ОП «Психологія». В опитуванні взяли участь роботодавці-стейкхолдери та здобувачі 1-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Головна мета опитування – оцінювання актуальності освітньої програми з урахуванням змін у суспільстві, ринку праці, підвищення якості освітнього процесу, моніторингу рівня задоволення потреб роботодавців та змін результатів анкетування, а також з метою оцінювання питань організації освітнього процесу за даною ОП у другому семестрі 2022-2023 н. р. За результатами моніторингу актуальної якості освітнього процесу, якості освіти здобувачів та підготовленості випускників до професійної діяльності проблем не виявлено.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МППП

З метою підвищення кваліфікації та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі к. психол. н., ст. викладач В. В. Пундєв та к. пед. н., ст.  викладач О. М. Чусова пройшли підвищення кваліфікації в рамках освітньої програми міжнародного наукового стажування «Видатні Лідери Сучасності: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у період з 7 квітня 2023 року по 27 травня 2023 року. За результатами стажування було отримано сертифікати. Все буде Україна!

20 червня 2023 року в Одеському національному економічному університеті відбулося засідання круглого столу на тему «Впровадження інноваційно-комунікативних технологій навчання в освітній процес ОНЕУ: проблеми та перспективи розвитку». У заході взяли участь завідувачі кафедр та всі бажаючі науково-педагогічні працівники, зокрема й викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на чолі із завідувачем кафедри, д. психол. н. Асєєвою Юлією Олександрівною.

Основну увагу було приділено обговоренню підсумків опитування завідувачів кафедр у квітні 2023 р. щодо використання сучасних освітніх технологій (мультимедійних ресурсів та on-line платформ) в освітньому процесі ОНЕУ та обговоренню позитивного досвіду і проблемних питань, які виникли у 2022/2023 н.р. у викладачів ОНЕУ щодо застосування інноваційних методів у навчальному процесі.

14 червня 2023 року пройшов захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти очної форми навчання, які навчаються за освітньою програмою «Психологія». Вагомість цієї події пояснюється тим, що цьогоріч це перший випуск бакалаврів-психологів очної форми навчання. І, не зважаючи на реалії сьогодення та ускладнення, здобувачі мали можливість представити результати своїх досліджень в очному та дистанційному форматі. Екзаменаційна комісія відзначила актуальність випускних робіт та відповідність їх тематики сучасному стану науки. Результати захисту кваліфікаційних робіт демонструють достатній кваліфікаційний рівень випускників спеціальності 053 «Психологія». Чудовий старт професійної діяльності!

12 червня 2023 року відбувся атестаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня бакалавр здобувачами вищої освіти очної форми навчання за освітньою програмою «Психологія». Атестаційний екзамен проходив у два етапи: перший – написання тестових завдань, другий – виконання практичного завдання з аналізом ситуаційних завдань. Завдяки інноваційним технологіям  більшість студентів мали можливість виконати завдання дистанційно – за допомогою дистанційної платформи навчання Moodle та дистанційної платформи Zoom, інші складали очно. Члени екзаменаційної комісії на чолі із д. психол. н., професором кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Чернявською Тетяною Павлівною мали змогу ознайомитись із результатами практичного завдання шляхом спілкування зі здобувачами, поставити уточнюючі запитання. Всі студенти продемонстрували високий рівень володіння теоретичним матеріалом та навички аналітичної роботи із практичним матеріалом.

Захист курсової роботи є особливою формою перевірки якості та знань студентів. 09 червня 2023 р. студентами 2 курсу ФЕУП, спеціальності 053 «Психологія» представили свої дослідження з вікової психології. Зокрема, розкрили психологічні фактори, що впливають на прийняття рішень з покупок через соціальні мережі у різних вікових періодах; визначили психологічні чинники розвитку агресивної поведінки у підлітків»; представили особливості розвитку, адаптації та соціалізації підлітків з нетрадиційною сексуальною орієнтацією тощо. На захисті курсових робіт студенти показали високий рівень ораторського мистецтва. Кожна доповідь супроводжувалася презентацією. На захисті були присутні: науковий керівник, к. психол. н., ст.викладач Яцишина Анастасія Миколаївна та завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., доцент Асєєва Юлія Олександрівна.

31 травня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія». В очному та дистанційному форматі випускники представили увазі членам екзаменаційної комісії та всім присутнім свої наукові дослідження актуальних питань в області психології. Виступи, що супроводжувалися майстерно виконаними презентаціями, впевненість і ерудованість у відповідях на питання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень підготовки студентів за даною спеціальністю. Бажаємо успіхів у професійній діяльності!

29 травня 2023 року відбувся атестаційний екзамен на здобуття освітнього ступеня бакалавр здобувачами вищої освіти заочної форми навчання. До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова комісії – Чернявська Тетяна Павлівна, д. психол. н., професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; заступник голови комісії – Асєєва Юлія Олександрівна, д. психол. н., доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та Пундєв Володимир Васильович, к. психол. н., старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Атестаційний екзамен відбувся в очному форматі та дистанційно за допомогою дистанційної платформи навчання Moodle та дистанційної платформи Zoom. За результатами екзамену всі студенти показали високий рівень підготовки за спеціальністю 053 «Психологія».

РІЧНИЦЯ КАНАЛУ МППП ОНЕУ НА YOUTUBE!!!

22 травня 2023 року минув рік з дня створення каналу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на відеохостингу YouTube. За цей час канал отримав понад 13 тисяч переглядів, значну кількість підписників, відгуки глядачів. 

Канал МППП ОНЕУ – це відео-сторінки із життя та роботи в Одеському національному економічному університеті наших викладачів, співробітників та улюблених студентів. Тут ви зможете побачити відео із відгуками студентів, із виховними заходами, які проводить наша кафедра, відеозвіти із наукової роботи, відеолекції тощо. Канал створено з метою ознайомлення абітурієнтів та всіх зацікавлених із активним життям в ОНЕУ та популяризацією нашого університету. 

Адреса каналу – https://www.youtube.com/channel/UCW_S26j7aV2GQO6MTUAnfxg/featured 

Радо запрошує всіх до перегляду нових видіоматеріалів!

МАЛИЙ ЗАХИСТ – КРОК ДО ФІНІШУ!

25 травня 2023 року відбувся малий захист кваліфікаційних робіт першого випуску бакалаврів денної форми навчання.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ

22 травня 2023 року викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, к., філол. н., доценти Оксана Володимирівна Гейна, Наталя Аркадіївна Ковальська та випускниця спеціальності 053 «Психологія» Анна Жук завітали до ліцею №6 м. Одеса. Майбутні абітурієнти ознайомились зі спеціальностями Одеського національного економічного університету та умовами вступу у 2023 році. Сподіваємось побачити випускників ліцею у стінах нашого університету! Будуємо країну разом!

ВІТАЄМО ІЗ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ!

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки намагаються постійно підвищувати свій науково-педагогічний рівень. Так, к. філол. н., доцент Наталя Аркадіївна Ковальська у період з 06 березня до 16 квітня 2023 року пройшла підвищення кваліфікації в рамках програми «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі». Все буде Україна!

ПЕРШИЙ ВИПУСК НАУКОВОГО ДАЙДЖЕСТУ!!!

Вітаємо викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки із виходом першого випуску наукового дайджесту «СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНО-ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ», який містить комплексні наукові психолого-педагогічні та лінгвістичні дослідження науково-педагогічних працівників кафедри. Поповнюємо наукову скарбничку новими здобутками! Все буде Україна!

Флешмоб до Дня вишиванки

Вишиванка – генетичний код нації, гордість і символ українського народу, скарбниця української історії. У вишиванковому флешмобі представлено добірка вишиванок з різних областей України, світлини викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, студентів-психологів Одеського національного економічного університету. Флешмоб до Дня вишиванки. 18 05 2023 | Викладачі та студенти-психологи ОНЕУ – YouTube

День вишиванки

В рамках святкування Дня вишиванки студенти 2 та 3 курсів спеціальності 053 «Психологія» взяли участь у міні-проєкті «Вишиванка – оберіг, яскравий символ долі українського народу». Викладач – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри МППП Чусова Ольга Миколаївна. Під час практичного заняття «Невербальна комунікація» з навчальної дисципліни «Психологія спілкування» було проаналізовано особливості невербальної комунікації в історично сформованих типах міжособистісного спілкування українців, ознайомлено студентів 2 курсу із значенням мотивів-символів українських орнаментів на вишиванках як яскравого прикладу невербальної комунікації. Студенти 3 курсу під час практичного заняття «Особливості медіапродукції та її вплив на особистість» з навчальної дисципліни «Психологія медіакомунікацій» презентували відеоматеріали, спрямовані на підтримку українських традицій та культури. Студенти приєдналися до флешмобу «Українська вишиванка», що оспівує її самобутність, красу та символічність. https://youtu.be/OrYIpStVmvw

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ – ГАРНИЙ ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ!

Одеський національний економічний університет розпочав співпрацю із Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Одеській області». Першим кроком на цьому шляху стала перша відкрита лекція «Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами» для медичних працівників, співробітників внутрішніх справ та психологів МВС України від головного спікера – керівника Центру психологічної допомоги ОНЕУ, академіка НАН ВО України, доктора психологічних наук Асєєвої Юлії Олександрівни.

В рамках доповіді було розглянуто сучасні мультидисциплінарні підходи у лікуванні і ресоціалізації осіб із різними видами залежності від ПАР. У конференції, яка відбулася 11 травня 2023 року, взяли участь 65 осіб. Дякуємо за запрошення заступнику начальника установи із медичних питань Бібікову Олександру Анатолійовичу.

НАШІ СТУДЕНТИ НАВЧАЮТЬСЯ НАВЧАЮЧИ

16 травня 2023 року Анна Жук та Вікторія Корженко, студентки 4-го курсу ФЕУП, які навчаються на спеціальності 053 «Психологія», провели майстер-клас для студентів-психологів 1-го курсу. Провідна техніка заходу – «Чоловіче та жіноче в мені».

Кожна людина має певний набір особистісних якостей. Деякі з них прийнято вважати більш жіночими, деякі – чоловічими. Студенти мали змогу самі проранжувати ці якості. Так, до жіночності відносили м’якість мови, доброту, емоційність тощо. Мужність більше асоціювалася з цілеспрямованістю, здатністю брати відповідальність, впевненістю, наполегливістю тощо. Багато з цих якостей у певному співвідношенні є в кожного з нас.

Тож, завдяки техніці студенти мали змогу дослідити в собі прояви фемінності та мускулінності. За допомогою малюнку вони виділили сильні та слабкі сторони своєї особистості, визначили шлях удосконалення та саморозвитку, досягли розуміння притаманних їм якостей.

Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування»

12 травня 2023 року відбулася наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» під керівництвом к. філол. н., доцента кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни. У щорічній конференції, яка проводиться в рамках вивчення курсу «Психологія ділового спілкування», взяли участь студенти другого курсу факультету фінансів та банківської справи. Серед ключових питань було розглянуто зокрема такі: «Психологічні характеристики самоактуалізованої особистості», «Ділове спілкування як компонент людської діяльності», «Особливості використання невербальних засобів спілкування в етикеті ділового спілкування», «Маніпулювання у процесі ділової взаємодії та її наслідки», «Медіація як сучасний метод розв’язання конфліктних ситуацій» та інші.

04 травня 2023 року Анна Жук і Вікторія Корженко, студентки 4-го курсу ФЕУП , які навчаються на спеціальності 053 «Психологія», відвідали семінар на тему: «Первинна психологічна допомога військовим та їхнім сім’ям». Особливим гостем семінару був радник Почесного консула України в Сіетлі з питань психологічного відновлення військовослужбовців та їхніх сімей Ігор Скрипніченко.

Підтримка ментального здоровʼя є важливою складовою під час війни та у післявоєнний період. Такі заходи дають можливість усвідомити необхідність створення соціальних мереж для відновлення психологічного стану людей, які постраждали під час воєнних дій у нашій країні та країні агресора, у полоні тощо. Для майбутніх психологів такі семінари є поштовхом, щоб розвиватися у цьому напрямку та підвищувати якість надання допомоги військовослужбовцям та їхнім рідним.

Завдяки взаємній підтримці переможемо! Все буде Україна!

ТРЕНІНГ НА БАЗІ “YMCA ODESA UKRAINE”

29 квітня 2023 року студентки 4-го курсу ФЕУП Вікторія Корженко та Анна Жук провели тренінг на базі “YMCA Odesa Ukraine”, який був націлений на діагностику рівня сепарації від батьків. Також присутнім було запропоновано вправи, які допомагають відділитися від батьківської опіки та завершити процес сепарації. Оскільки більшість учасників тренінгової групи підліткового та юнацького віку, тема тренінгу була для них близькою та цікавою. Молодь із задоволенням ділилась своїми думками з групою та розширювала кордони своїх знань. В якості діагностичного інструментарію використовувалась методика «Баранчик у пляшці». Важливим доповненням тренінгу стали ресурсні колоди МАК «Дерево життя» та «Око всесвіту», автором яких є доктор психологічних наук Юлія Асєєва. Виховуємо достойну зміну висококваліфікованих фахівців з психології! Все буде Україна!

ВІТАЄМО І ПИШАЄМОСЯ!

Вітаємо майбутню психологиню, студентку 4 курсу ФЕУП Анну Жук, яка стала лауреатом I Всеукраїнського онлайн-конкурсу майстер-класів «Студенти-студентам» і отримала відзнаку в номінації «Оригінальність та креативність створення і подачі матеріалу» за проведення майстер-класу на тему «Маскотерапія як інноваційний вид арт-терапії». Окрема подяка науковому керівникові – завідувачу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктору психологічних наук, академіку НАН ВО України Юлії Олександрівні Асєєвій. Готуємо нове покоління психологів задля щасливого майбутнього країни! Все буде Україна!

27 квітня 2023 року відбулося засідання секції «Формування особистості сучасного фахівця з економіки засобами гуманітарних наук», яка пройшла в Одеському національному економічному університеті в рамках ХXІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» (26-27.04.2023р.). Робота секції пройшла в очному та онлайн-форматі. Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки представили свої доповіді, порушивши нагальні питання психології, педагогіки та філології. Серед учасників секції варто відзначити доповідь нашої гості з Румунії – Phd. Camelia Cojan (Alexandru Ioan Cuza University of Iași).

Дякуємо всім учасникам організаторам та конференції за плідну та активну роботу! Бажаємо всім миру та подальших звершень у розвитку науки та вищої освіти!

ОБЛАСНИЙ МАРАФОН «ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ»

27 квітня 2023 року центром практичної психології та соціальної роботи проведено обласний марафон «Психологічна служба в закладі освіти: виклики та рішення» з нагоди тижня психології, відповідно до плану роботи КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». У заході взяли участь понад 160 практичних психологів, соціальних педагогів та педагогічних працівників Одещини, зокрема й викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та студенти-психологи ОНЕУ.

Упродовж марафону були розглянуті особливості роботи психологічної служби системи освіти в період підвищеного емоційного напруження та кризових станів, напрямки роботи в площині організації заходів з профілактики стресових та травматичних станів, самовідновлення та гармонійного розвитку дітей.

Доктор філософії у галуза психології, старша викладачка Олена Миколаївна Бальбуза провела майстер-клас «Нетрадиційні техніки малювання в роботі практичного психолога». Майстер-клас відбувся в реальному просторі практичної роботи, яку спостерігали учасники марафону та мали можливість практично опрацювати сукупність моделей поведінки, думок та почуттів. Були опрацьовані методи арт-терапії, а саме малювання на воді, використання елементів даного методу в роботі з травматичними станами.

Найбільш хвилюючим моментом став зворотній зв’язок учасників заходу. Загалом було відмічено, що питання, які розглядалися на марафоні, є актуальними, змістовними та спрямовані на підвищення рівня стресостійкості, відновлення внутрішніх ресурсів, вдосконалення фахового хисту працівників психологічної служби системи освіти.

ТЕХНІКИ ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНОМУ ВПЛИВУ

В рамках тижня психології доктор філософії, викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Іллівна Антонюк провела тренінгове заняття для студентів-психологів 2 курсу на тему «Техніки протидії маніпулятивному впливу».

Під час тренінгового заняття учасники практикували техніки протидії впливу, поділилися власними стратегіями впливу на інших, аналізували, хто і як саме чинить вплив на них. За результатами участі у тренінговому занятті студенти здобули нові теоретичні знання та практичні навички.

ВИЇЗНА НАВЧАЛЬНА ЛЕКЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ ПСИХОЛОГІЇ

25 квітня 2023 року майбутні психологи ОНЕУ відвідали КЗВО «Одеська академія безперервної освіти Одеської обласної ради» та взяли участь у роботі «Студентських студій» за темою «Робота практичного психолога в інклюзивному середовищі». 

Під час зустрічі студенти познайомились з приміщенням, архітектурою та універсальним дизайном Одеської академії безперервної освіти, зустрілись із фахівцями Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти та Одеським обласним центром практичної психології та соціальної роботи. 

Завідувачка ОЦППСР Олена Солнцева розповідала про особливості організації психологічної служби, її склад та пріоритетні напрямки роботи практичного психолога та соціального педагога у закладах освіти.

Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Ірина Штегеран розповіла про особливості роботи логопеда в інклюзивно-ресурсному центрі та про використання корекційних педагогів сенсорної кімнати у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.

Методист ООРЦПІО Олена Бальбуза продемонструвала особливості використання МАК-карт у налагодженні емоційного контакту з дітьми з особливими освітніми потребами.

Студентам дуже сподобалась тепла та затишна атмосфера закладу. Дякуємо ректору КЗВО «Одеська академія безперервної освіти Одеської обласної ради» Задорожній Любові Кирилівні та фахівцям центрів за надану можливість! Сподіваємось на нові запрошення! Все буде Україна!

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Продовжуємо формувати професійні компетентності майбутніх психологів.

В рамках проведення тижня психології для студентів психологів 1 та 2 курсу доктор філософії в галузі психології, старший викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Миколаївна Бальбуза провела арт-терапевтичне заняття «Нетрадиційні техніки малювання в роботі практичного психолога». 

Під час заняття було розглянуто такі методи, як монотипія та малювання на воді «Ебру». Ебру – це не тільки техніка малювання, різновид арт-терапії, але й своєрідна філософія. Повільність, плавність рухів, терпіння, зосередженість, занурення в процес, здатність до споглядання – всі ці властивості з’являються або розвиваються під час занять з ебру. Формуємо здорову націю яскраво, цікаво, пізнавально. Все буде Україна!

КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В ПОДОЛАННІ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ

В рамках тижня психології доктор філософії в галузі психології, старший викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Миколаївна Бальбуза провела тренінгове заняття для студентів психологів 1–2 курсів на тему «Копінг-стратегії в подоланні життєвих проблем».

Під час тренінгового заняття учасники познайомились із поняттям копінг-стратегії, поділилися власними копінг-стратегіями у подоланні життєвих проблем та розвинули нові стратегії з вирішення складних ситуацій. Програма тренінгу включала в себе роботу з МАК-картами та створення мандали з природнього матеріалу.

За результатами участі у тренінговому занятті студенти здобули нові теоретичні знання та практичні навички. Все буде Україна!

В ОНЕУ РОЗПОЧАВСЯ ТИЖДЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ 

24.04.2023 року в Одеському національному економічному університеті розпочався тиждень психології. В рамках вивчення дисципліни «Практикум із загальної психології» для студентів І курсу доктор філософії в галузі психології, старший викладач кафедри мовної та психолого педагогічної підготовки Олена Миколаївна Бальбуза провела заняття на тему «Дослідження особистості». Студенти познайомились із сучасним методом використання трансформаційних ігор в роботі практичного психолога. 

Трансформаційна гра «Ліла» – це інструмент для самопізнання, за допомогою якого можна «перевірити маршрут» і, за потреби, скоригувати напрямок свого руху. «Ліла» – одна із систем самопізнання, спосіб пізнання життя і законів Всесвіту. Формуємо здорову особистість – будуємо здорову націю! Все буде Україна!

21.04.2023 відбулась Одеська міська медико-психологічна конференція «Особливості психологічної допомоги під час воєнного стану в Україні». Тема заходу – «Психологічна підтримка. Виклики часу – 2023».
На пленарному засіданні конференції виступила доктор психологічних наук, академік НАН ВО України, завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету Асєєва Юлія Олександрівна із доповіддю «Ментальне здоровʼя молоді. Центри психологічної допомоги у ЗВО».
У презентації було висвітлено важливість приділення уваги ментальному здоровʼю підлітків у воєнний час. Порушено питання гострої необхідності в організації психологічної підтримки та допомоги на всій території держави. ОНЕУ охоче підтримує цей вектор розвитку. На базі університету функціонує Центр психологічної допомоги на чолі з Асєєвою Ю. О., до якого за допомогою може звернутись кожен студент, аби покращити свій ментальний стан. Посилання на сторінку центру:
http://oneu.edu.ua/psihologichna-pidtrimka/ Крокуємо до перемоги! Все буде Україна!

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ФЕУП

12 квітня 2023 року в рамках проходження науково-практичної студентської конференції факультету економіки та управління підприємництвом відбулося засідання секції «Проблеми сучасної психології: погляд студентської молоді». Головна мета конференції – обмін науково-практичним досвідом здобувачів вищої освіти ОНЕУ. Захід пройшов у змішаному форматі – offlіnе та оnlіnе (за допомогою платформи Zoom).

Керівники секції – завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., академік НАН ВО України Юлія Олександрівна Асєєва та к. філол. н., доцент Наталя Аркадіївна Ковальська – відзначили високий рівень виголошених доповідей, активну участь учасників конференції у їхньому обговорені та дискусії. За результатами засідання секції рекомендовано кращі доповіді опублікувати у збірнику наукових праць здобувачів ФЕУП. Розвиваємо науку – будуємо міцну державу! Все буде Україна!

Початок співробітництва психологів ОНЕУ та МАУП!

11 квітня 2023 р. вперше в Одеському національному економічному університеті відбулася зустріч здобувачів спеціальності «Психологія» та запрошених гостей – майбутніх психологів Одеського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП). У межах сумісної відкритої лекції студенткою 2 курсу МАУП Вікторією Терзі було презентовано тему «Майндфулнес та нейронаука медитації як спосіб подолання стресу та роботи із внутрішнім станом». Студенти відповідали на запитання, ділились своїми враженнями та ідеями.

Дякуємо МАУП за чудову роботу та перше сумісне студентське співробітництво. Окрема подяка організаторам зустрічі – голові СНК “Психолог” при Одеському інституті «МАУП» Анастасії Валеріївні Кузнецовій та завідувачу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ Юлії Олександрівні Асєєвій.

Це гарний початок сумісної роботи МАУП та ОНЕУ в рамках студентської взаємодії та обміну отриманим досвідом під час навчання на спеціальності «Психологія». Все буде Україна!

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

7 квітня 2023 р., у Всесвітній день здоров’я, започаткований на честь прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 1948 році, Центр психологічної підготовки ОНЕУ та Клініка, дружня до молоді провели тренінг, спрямований на популяризацію здорового образу життя. Будьте здорові! Все буде Україна!

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ФЕУП

1 квітня 2023 року в Одеському національному економічному університеті було проведено День відкритих дверей факультету економіки і управління підприємництвом. У заході взяли участь усі кафедри факультету. Присутні мали можливість познайомитись з університетом та основними спеціальностями ФЕУП. 

Особливістю Одеського національного економічного університету є наявність не тільки економічних спеціальностей. І такою родзинкою можна назвати спеціальність 053 «Психологія», яка у цьому році випускає своїх перших бакалаврів та пропонує бажаючим вступити до магістратури для отримання диплома магістра.

У ході заходу гості університету ознайомились із презентацією спеціальності та перспективами, які відкриваються перед майбутніми психологами після завершення університету. Наприкінці кожен мав можливість особисто поспілкуватися із завідувачем кафедри, гарантом та викладачами і поставити питання, які їх цікавлять. Важливим та інформативним для абітурієнтів було спілкування зі студентами початкових курсів, які вже навчаються на спеціальності «Психологія». Жваве спілкування, цікаві історії із університетського життя та обмін особистими відчуттями справили неабияке враження.

Сподіваємось знову на зустріч! Обирайте спеціальність 053 «Психологія»! Чекаємо на Вас! Все буде Україна

УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ СИМПОЗІУМІ В М. ЯССИ (РУМУНІЯ)

30 березня 2023 р. завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, академік НАН ВО України,  д. психол. н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва взяла участь у Національному симпозіумі з міжнародною участю «Kreatikon: Creativitate – Formare – Performanţă». Організатор заходу – Університет «Петре Андрія» (м. Ясси, Румунія). Тематика XVIII з’їзду – «Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație» («Креативність та інновації – передумови досконалості в освіті»). В онлайн-форматі Ю. О. Асєєвою було представлено доповідь на тему «Особливості прояву страхів у підлітків у мирний час та в умовах воєнних дій». Розширюємо міжнародні зв’язки!

ДОСЛІДЖУЄМО РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ

На початку березня викладачами кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки на чолі із головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, завідувачем кафедри, д., психол. н., доцентом Юлією Олександрівною Асєєвою та к. пед. н., ст. викладачем Ольгою Миколаївною Чусовою було проведено психодіагностичне дослідження рівня сформованості національної ідентичності – основного елементу етнічної самосвідомості, яке полягає в усвідомленні власної належності до певної національної групи. Від валентності ідентичності залежить рівень самоідентифікації особистості з етнічною групою. За допомогою модифікованої методики «Оцінка позитивності та невизначеності етнічної ідентичності» та опитувальника Дж. Беррі визначено суб’єктивне оцінювання ставлення індивіда до ідентичності. 

Вибірку респондентів склали майбутні психологи (ФЕУП) та майбутні економісти (ФФБС). За результатами дослідження виявлено позитивну ідентичність, її консолідованість та внутрішню узгодженість. Формуємо національну свідомість! Формуємо сильну націю! Все буде Україна!

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДО ДНЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

24.03.2023 р. Центром психологічної допомоги ОНЕУ в особі д. психол. н., доцента Ю. О. Асєєвої та завідувача “Клініки, дружньої до молоді” Л. Р. Кучеренко було проведено відкриту лекцію щодо профілактики туберкульозу в світі та Одесі зокрема. Щороку 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, який встановлено Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Саме в цей день у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – туберкульозну бацилу. Це був перший крок на шляху діагностування і лікування небезпечного захворювання. Тому дуже важливо підвищувати обізнаність здобувачів про руйнівні наслідки туберкульозу. Під час лекції провідний спеціаліст-інфекціоніст Кучеренко Людмила Радієвна розкрила статистичні дані, методи профілактики та самозбереження, надала можливість пройти анкетування з метою самоаналізу свого здоров’я. Роз’яснила симптоматику та етіологію цього захворювання, розказала о перших кроках, які варто зробити у випадку погіршення здоров’я та підозрі на табуркульоз. Попереджений – значить убезпечений! Будуємо здорову націю! Все буде Україна!

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ БЕРЕЗНЯ – ЗНАЙОМСТВО ІЗ НОВИМИ КАДРАМИ

23.03.2023 року відбулася відкрита лекція канд. пед. наук., старшого викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ольги Миколаївни Чусової. В межах дисципліни «Психологія особистості» здобувачі ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та усі присутні гості, зокрема декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.економ.н, доцент Олег Миколайович Бабій, завідувач кафедри, д.психол.н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва, представник навчально-методичного відділу Наталія Павлівна Щербакова та викладачі кафедри мали можливість ознайомитися із головними питаннями теми «Конфлікт: сутність поняття, стратегії поведінки». Відкрите заняття відзначилося своєю повнотою розкриття теми, динамікою, інтерактивністю та високою майстерністю викладача. Ділимося досвідом і професійно зростаємо! Все буде Україна

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В ОНЕУ

18 березня 2023 року Одеський національний економічний університет радо відчинив двері для абітурієнтів. Майбутні студенти та їхні батьки ознайомилися зі спеціальностями, умовами вступу. Невеличка екскурсія коридорами та аудиторіями університету дала можливість заглибитися у новий світ, відчути себе частиною великої академічної родини. Керівництво університету, викладачі та інші співробітники з великим задоволенням відповіли на питання гостей заходу. Зокрема, завідувачка кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д.психол.н., доцент Юлія Олександрівна Асєєва, а також викладачі кафедри – к.пед.н., ст.викладач Ольга Миколаївна Чусова та к.філол.н., доцент Оксана Володимирівна Гейна розповіли про підготовку за спеціальністю 053 «Психологія» та відкриття цього року магістратури. Важливою і корисною була і зустріч зі студентами-психологами, які поділилися своїм досвідом і враженнями від навчання в університеті. Чекаємо на зустріч і запрошуємо на День відкритих дверей факультету економіки та управління підприємництвом на початку квітня. Все буде Україна!

ВІДКРИВАЄМО СВІТ НЕЙРОГРАФІКИ!

Навчання повинно бути не лише цікавим, а і формувати практичні навички. Особливо зараз, коли держава потребує фахівців з ментального здоров’я. Готуємо наших майбутніх психологів до практичної роботи. Відкрили двері у «світ нейрографіки». Крокуємо далі, все буде Україна!

ФЛЕШМОБ ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

У рамках Шевченківського тижня, присвяченого дню народження Величного Кобзаря, кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки запустила флешмоб, в якому взяли участь іноземні студенти з В’єтнаму, Азербайджану  та майбутні психологи – студенти факультету економіки та управління підприємництвом ОНЕУ. Переглянути відео-матеріали можна Ютуб-каналі кафедри. Приємного перегляду! Все буде Україна!

Посилання на відео: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMPHl_kRWouHYg3EcCShZoPgrmcXO3Mb_

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ТРИВАЄ!

09.03.2023 р. під час лекційного заняття «Основи комунікації» в рамках навчальної дисципліни «Психологія спілкування» (старший викладач, канд. пед. наук Чусова Ольга Миколаївна) було проаналізовано національно-культурну специфіку мовленнєвого спілкування як вияв етнічної ідентичності особистості. Студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» ознайомлено з особливостями процесу вербальної комунікації між суб’єктами взаємодії як етнодиференціальної ознаки. В рамках Шевченківського тижня майбутні фахівці соціономічної сфери пояснювали психологічний зміст лірики Т. Г. Шевченка, яка оспівує любов до рідної мови, Батьківщини та народу. Студенти презентували проєкт – повідомлення «Т. Г. Шевченко – геній української нації», в якому визначили відображення в творчості поета психологічної ментальності та особливостей українського національного характеру.

9 березня виповнилося 209 років з дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка. До знаменної дати студенти І курсу спеціальності «Психологія» під керівництвом д.політ.н., професора кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Алли Олексіївни Сіленко взяли участь у науковій студентській конференції на тему «Педагогічні погляди Тараса Шевченка».

Поліна Янжула виступила з доповіддю про художню творчість великого українця. Дмитро Пляшко, Марія Багрянцева, Надія Ніколаіді та Дарія Котляренко підготували доповіді про педагогічні погляди Тараса Шевченка. Про культурно-історичний розвиток Тараса Шевченка розповіла Ірина Черногоренко. Ганна Фесенко присвятила свій виступ аналізу творчої спадщини генія українського народу у контексті світового культурно-мистецтвознавчого простору. 

Виступаючі акцентували увагу на тому, що Тарас Григорович Шевченко не залишив якихось праць з педагогіки, але проблеми навчання і виховання простежуються в усіх його творах. Творчість Т. Г. Шевченка – це філософія людської свободи та любові до рідного краю.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ!!!

Сьогодні, 9 березня, вся Україні й світ відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка – видатного українського поета, митця слова, художника, який своєю творчістю надихав на боротьбу за свободу за роки свого життя і нині. Яскравий представник своєї епохи, творець української культури та історії. Його слова будуть жити вічно! Віримо в перемогу! Борітеся – поберете!!! Все буде Україна!

ДОБІГАЄ КІНЦЯ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ОНЕУ

09.03.2023р. виробнича практика студентів-психологів ОНЕУ у відділенні «Клініка, дружня до молоді» КНП ЦПМСД 2 ОМР добігає кінця. Сьогодні практиканти підбили підсумки кількох тижнів виробничої практики. Поділилися своїми враженнями, згадали основні моменти, закріпили теоретичний матеріал. Зі слів завідувачки “КДМ” Людмили Радіївни Кучеренко, за час практики студентки дійсно виросли як фахівці, подолавши безліч бар’єрів у спілкуванні. Познайомилися з великою кількістю різних фахівців, які надавали неоціненні поради для успішного вступу у практичну діяльність. Далі буде… Все буде Україна!

«НІ!» ПОШИРЕННЮ АГРЕСІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКОВИХ УГРУПОВАНЬ!

8 березня 2023 р. на факультеті економіки та управління підприємництвом ОНЕУ пройшов педагогічно-виховний захід, присвячений запобіганню поширення вуличного насильства серед молоді.

Вступне слово взяв декан факультету економіки та управління підприємництвом Бабій Олег Миколайович. Він зазначив, що останнім часом почастішали звернення батьків із запитами попереджати молодь про небезпеку, що несуть новітні угрупування підлітків, про їх агресивну діяльність та заклики в соціальних мережах. Декан також акцентував увагу на основних загрозах комунікації та зустрічі з вуличними угрупованнями підлітків.

У рамках заходу для здобувачів вищої освіти – майбутніх економістів та психологів – була проведена відкрита лекція на тему «Складові девіантної поведінки підлітків» керівником сектору психологічної підтримки, завідувачем кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, д. психол. н., доцентом Юлією Олександрівною Асєєвою та к. психол. н., старшим викладачем Володимиром Васильовичем Пундєвим. В ході лекції були висвітлені ознаки, детермінанти девіантної поведінки підлітків, можливості психологічного вивчення цього явища. Багато уваги приділено антисоціальній поведінці, що суперечить соціальним і правовим нормам, загрожує соціальному порядку і добробуту оточуючих. При цьому делінквентна поведінка найчастіше проявляється у здійсненні особистістю дрібних правопорушень. Найважливішою та найбільш дискусійною частиною лекції було обговорення питання антисоціальних угруповань підлітків у сучасних умовах.

Після лекції д. психол. н., доцент МППП Ю. О. Асєєва надала відповіді на питання студентів, які були переважно про вандалізм та графіті. Юлія Олександрівна детально відповіла на питання та розповила про можливі конструктивні шляхи самовираження засобами мистецтва. Робимо світ краще! Все буде Україна!

06.03.2023 р. в рамках проходження практики у відділенні «Клініка, дружня до молоді» КНП ЦПМСД 2 ОМР, студенти-психологи ОНЕУ спілкувалися з дітьми та допомагали робити аплікаційну роботу, пов’язану з приходом Весни… Завдяки спілкуванню з дітьми під час творчої роботи студенти дізналися про улюблену пору року дітей, як вони чекають тепло і які квіти люблять. Було дуже цікаво спостерігати за їх творчістю, за тим, що в кожної дитини є своє розуміння, своє бачення і як вони це все втілюють. Коли дітки вибирали колір квіточок для аплікації, можна було приблизно дізнатися, який в них настрій. Цікаво із користю проходимо практику! 

Бесіда студентів-практикантів із дитячим психологом

04.02.2023р. разом із дитячим психологом Алою Трофіменко та завідувачкою відділення “Клініка, дружня до молоді” КНП “ЦПМСД 2 ОМР Людмилою Кучеренко студенти-психологи обговорювали дуже важливі теми про фізичне, емоційне та психічне здоров‘я, ставили питання, які їх найбільше цікавлять. Психолог дала поради щодо консультування – як потрібно починати консультацію, як себе поводити, яким вербальним та невербальним навичкам спілкування потрібно навчитись для гарного взаємозв’язку з клієнтами. Також практиканти поспілкувалися із батьками, які є постійними гостями Дитячої точки «Спільно», вони ставили цікаві питання, на студенти спільно шукали відповіді.

Розпочинаємо другий семестр навчання психологів першого рівня вищої освіти

Головою Центру психологічної допомоги ОНЕУ, доктором психологічних наук Асєєвою Юлією Олександрівною проведено груповий тренінг, на якому майбутні психологи спробували на собі, як працюють метафоричні асоціативні карти. Ознайомились із авторською колодою «Око Всесвіту» голови Центру психологічної допомоги ОНЕУ. Маса емоцій, позитивних вражень та здобуття нових навичок

Практика може бути цікавою! Все буде Україна!

28.02.2023р. в рамках проходження практики у відділенні #Клініка_дружня_до_молоді #КНП_ЦПМСД_2_ОМР майбутні психологи разом із завідувачкою #Кучеренко_Людмилою зіграли в гру, де кожен міг побути у ролі психолога та клієнта. Відповідно до сценарію (а їх було декілька) практиканти повинні були як справжні психологи провести повноцінну консультацію. Перший досвід виявився цікавим і корисним, оскільки всі мали змогу все побачити і відчути на практиці, а також обговорити наприкінці кожну ситуацію, з’ясувати, які дії були правильними або ні, дати поради одне одному. Студенти висловили своє задоволення від даної гри та бажання робити такі завдання частіше.

У цей день майбутні психологи також долучилися до виготовлення міні-плакатів на тему «Як сказати “Ні”: на алкоголь, наркотики та близький зв’язок». Це було цікаво, ми все обговорювали і доповнювали одне одного.

ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ ІЗ ДІТЬМИ НА ПРАКТИЦІ

Студенти, які здобувають в ОНЕУ освіту за спеціальністю 053 «Психологія», опановують на практиці навички роботи із травмованими дітьми. Так, 22.02.2023р. студенти долучилися до реалізації заходу для дітей у «Мобільній дитячій точці СПІЛЬНО UNICEF». Спочатку діти прослухали цікаву лекцію про історію виникнення панно, а зрештою мали змогу самостійно його виготовити. Студенти-психологи поспілкувалися із дітками ВПО, які нині потребують особливої уваги. Вони приділили увагу кожній присутній дитині, які, в свою чергу, поділилися своїми почуттями і сприйняттям ситуації, що відбувається зараз. У такий важкий час дуже важливо показати дитині, що війна – це десь далеко, а тут є багато великих, безпечних, спокійних дорослих, які завжди поруч. Саме відчуття безпеки є найголовнішим, що повинні дати дорослі дитині. Тому дорослим дуже важливо говорити дитині, що вони знають, як убезпечити її. Однак потрібно також враховувати, що стан, в якому розмовляють із дитиною, є важливішим за слова, які їй говорять. Дитина має бачити, що поряд «стабільні дорослі». Страх втрати контролю – найбільший для дитини після страху втрати близької людини. Коли дитина бачить, що дорослий не контролює ситуацію, не контролює сам себе, – це її лякає, і тут можливе потрапляння в дуже глибоку воронку тривожності, з якої важко вибратися. Дитина весь час перевірятиме, чи мій дорослий у порядку, що з ним відбувається. Це дуже виснажує емоційно.

Також у цей день відбулася лекція лікаря Костянтина Рогача сумісно з дитячим алергологом Марією Коваль на тему: «Алергічні захворювання у дітей. Як запідозрити та попередити?” 

Загалом захід пройшов успішно. На згадку дітям залишилися позитивні емоції від спілкування та готові панно, а їхнім батькам ще й нові знання. Рухаємося далі! Все буде Україна! 

ФЛЕШМОБ «МІЙ РІК ВІЙНИ»

24 лютого 2023 року – річниця початку повномасштабного вторгнення РФ на територію суверенної, проквітаючої України. Ворог намагався загарбати все те, що українці вибудовували останні десятиліття своєї незалежності та виборювали століттями. Вони намагалися знищити українців як націю, забрати мову, культуру, спаплюжити історію і духовні цінності. Проте їм це не вдалося. Ми об’єдналися, вистояли, згуртувалися заради спільної мети – ПЕРЕМОГИ!!! Весь світ дізнався про незламний і волелюбний народ та усвідомив значення нашої країни для інших держав. Цей рік був дуже важким для всіх громадян України, жодного не оминув біль страждань, розпочату, безвиході, втрат. Але завдяки ЗСУ ми продовжуємо жити і розвивати нашу країну.

Флешмоб «Мій рік війни», організований і запущений кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ на Ютуб-каналі кафедри, – це нотатки про рік життя наших студентів, життя, яке триває понад усе і заради Миру й процвітання нашої неньки-України! Тримаймося! Слава ЗСУ! Все буде Україна!

📌 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMPHl_kRWouHVZwnTayXtR-FmI2s1qHf8

21-22 лютого 2023 року в Одеському національному економічному університеті пройшла VІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку».

Мета конференції – наукова комунікація та обмін практичним досвідом щодо інноваційних шляхів забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

В рамках роботи науково-практичної конференції відбулися секційні засідання, на який було порушено важливі і нагальні питання сьогодення у сфері вищої освіти, як от:

Секція 1. Ефективний менеджмент освітньої діяльності та інтелектуалізація праці науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

Секція 2. Студентоцентрований підхід у навчанні: сучасні методики викладання, засоби та методи досягнення програмних результатів навчання.

Секція 3. Інноваційні моделі розвитку науково-педагогічної компетентності викладачів у системі вищої освіти.

Секція 4. Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах.

Робота конференції була плідною та інформативною. Бажаємо всім миру та подальших звершень у розвитку вищої освіти!

Триває виробнича практика майбутніх психологів. 21.02.2023р. студенти ОНЕУ долучилися до реалізації заходу, що відбудеться у «Мобільній дитячій точці СПІЛЬНО UNICEF». Практиканти підготували заготовки для майстер-класу та обговорили деталі проведення заходу із застосуванням отриманих психологічних знань. Під час роботи здобувачі поспілкувалися з психологом, обсудивши особливості роботи психолога з дітками, які мають синдром Дауна. З’ясували важливість наявності базової психологічної освіти для фахівця, який хоче почати практику психолога. В Інтернеті існує велика кількість курсів з психології, які дозволяють їх проходження без спеціальної освіти. Але варто пам’ятати, що без глибинного розуміння внутрішніх процесів психіки, яке отримують студенти під час навчання в університеті, психолог не зможе надати якісні допомогу своїм клієнтам. Звичайно, можна взяти поверхневу інформацію із безкоштовних джерел та короткострокових курсів, які вчать певним технікам. Але без глибокого розуміння неможливо доцільно використовувати психологічні інструменти. Тому такі курси доцільні тільки як підвищення кваліфікації, а не повна заміна базової освіти.

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Завершився перший тиждень виробничої практики для студентів-психологів ОНЕУ. 20.02.2023р. практиканти зустрілися із завідувачкою відділення “Клініка, дружня до молоді” КНП ЦПМСД 2 ОМР Людмилою Кучеренко для підбиття підсумків минулого тижня та обговорення планів на наступний. Обговорили основні принципи роботи Клініки, дружньої до молоді, як от: доступність, добровільність, доброзичливість, а також довіра, яку за роки роботи отримують фахівці… З’ясували, як полегшити спілкування з молоддю під час прийому у лікаря.

Під час спілкування із лікарем-дерматологом Клініки майбутні психологи обговорили найпоширеніші питання, з якими звертаються молоді пацієнти, та з’ясували, чому вони іноді затягують із зверненням… 

Чудовою нагодою стало спілкування з психологом Дитячого діагностичного центру ім. Б.Я. Резніка – Людмилою Олександрівною, яка надала приклади індивідуального психологічного консультування та заповнення документації після сеансу з пацієнтом. Поспілкувалися про важливість проведення психологічної роботи не тільки з дітьми, але й паралельно з батьками. Обговорили проблеми діагностики РАС у сучасній медицині та методи коригування. Було обговорено багато питань, які були важливими для успішного вступу у професію психолога. Далі буде…