Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

  Кіршо
Світлана Михайлівна

завідувач кафедри
к.філол.н.,доцент

Вітаємо, друже!

Ти на сторінці кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ. Якщо тобі цікаво, чим психолог відрізняється від психіатра, навіщо закривають гештальт, скільки заробляє психоконсультант і як упоратися з негативними почуттями, тобі до нас. Шлях до розуміння себе і світу цікавий і надзвичайний. На тебе чекають неймовірні відкриття, подорож у глибини особистості. Це надзвичайний квест. Підписуйся на нашу сторінку і слідкуй за новинами життя спеціальності. Не проґав конкурси, квести, розиграші, бери участь у  наших активностях.

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

 1. Виховна робота зі студентським колективом.
 2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді.
 3. Проведення позанавчальних заходів.
 4. Організація та проведення студентських конференцій та «круглих столів»

Позанавчальні заходи, які організовує кафедра:

 • День української писемності та мови
 • «Плекаємо наші традиції!» – свято до дня Святого Миколая
 • Шевченківські читання
 • День матері
 • День вишиванки
 • «Ласкаво просимо!» – для іноземних студентів
 • Конкурс «Золоте перо»

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Кіршо
Світлана Михайлівна

зав. кафедри, к. філологічних наук

Акімова
Лариса Наумівна

к.психологічних наук, доцент

Асеєва
Юлія Олександрівна

к.психологічних наук, старший викладач

Богач
Олена Володимирівна

к.психол.н., доцент

Ковальська
Наталя Аркадіївна

к.філологічних наук, ст.викладач

Гейна
Оксана Володимирівна

к. філологічних наук, доцент

Тринчук
Олена Борисівна

к. психологічних наук, доцент

Висоцька З.І. фото

Висоцька
Зоряна Іванівна

к. філологічних наук, доцент

Фото Купрата Н.Я. (2)

Купрата
Надія Ярославівна
к. філологічних наук, доцент

Зіневич
Анастасія Сергіївна

к. філософських наук, старший викладач

Бальбуза О.М

Бальбуза
Олена Миколаївна

к.психол.н., доцент

ПРОФЕСІЯ, ЯКУ НІКОЛИ НЕ ЗАМІНИТЬ РОБОТ

“Ти прагнеш пізнати себе і світ людей?
Хочеш знати, що треба робити у будь-яких життєвих ситуаціях?
Бажаєш допомагати людям та бачити їх вдячні усмішки?
Жадаєш впевнено йти у своє майбутнє?
Тоді приходь до нас прямо зараз!”

Випускова кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності

053 «Психологія»

 за ОПП «Психологія»

перший рівень (бакалаврський) вищої освіти.

 

Навчаємо розв’язувати складні і непередбачувані спеціалізовані задачі і проблеми у сфері психології.

Освітньо-професійна  програма 053 «Психологія» – одна з затребуваних спеціальностей сьогодення.

Світ неймовірно змінюється, ускладнюється – зростають зовніші виклики: зміни клімату, наслідки пандемії, економічні кризи. Невизначеність майбутнього впливає на внутрішній стан людини.

Кожен з нас потребує психологічної підтримки.

Якщо хочеш пізнати себе і світ людей, бажаєш допомагати людям у складних життєвих ситуаціях, бачити вдячні усмішки й поділяти з ними надію на майбутнє, приходь до нас!!!

 

У чому зміст діяльності психолога ?

 • Визначати, аналізувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • Самостійно обирати та застосовувати психодіагностичний інструментарій та технології психологічної допомоги
 • Уміти складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
 • Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги
 • Проводити психологічні тренінги
 • Проводити психодіагностику стану клієнтів
 • Надавати психоконсультаційну допомогу в подоланні труднощів повсякденного життя
 • Психотерапія
 • Психокорекція
 • Психореабілітація

 

 

Наші переваги:

 • сучасна освіта з використанням інтерактивних технологій, тренінгів і розв’язанням конкретних ситуацій
 • можливість брати участь в активному студентському житті: студентському самоврядуванні, спорті, художній самодіяльності
 • можливість набувати практичних навичок у роботі сектора психічного здоров’я університету, допомагаючи однокурсникам
 • класно подорожувати з друзями на канікулах і відпочивати в університетському таборі біля моря на Кароліно- Бугазі
 • турбота, тепло, увага до кожного студента наших викладачів

        

Майбутні посади:

Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може обіймати первинні посади у психологічних, психотерапевтичних, консультативних службах

 • Психолог у закладах освіти
 • Психолог у соціальних службах і службі допомоги молоді, у службі довіри
 • Психолог у центрах зайнятості, розвитку кар’єри, департаментах по роботі з персоналом, рекрутингових і крюінгових компаніях
 • Соціальний менеджер в органах державного управління і місцевого самоврядування
 • Психолог у реабілітаційних центрах різного профілю
 • Психолог в органах внутрішніх справ, громадських та бізнес-організаціях
 • Приватна підприємницька діяльність із надання психологічних послуг

 

ВИБИРАЙ    053    ПСИХОЛОГІЯ  –   І    БУДЕМО РАЗОМ ВІДКРИВАТИ СЕБЕ І СВІТ

Науково-дослідні теми кафедри:
№ п/п Тема Номер державної реєстрації Термін виконання Результати дослідження
1. Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія 0105U008971 2005-2010 Монографія:

Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки та управління: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 342 с. (15,7 д.а.)

2. Наукові засади оптимізації педагогічного процесу формування цивілізаційних компетенцій особистості

 

0112U000126 2011-2016 Монографія:
1) Формування цивілізаційних компетентностей особистості в системі вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. канд. філол. наук, доц. Кіршо С.М. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 420 с.
2) Оптимізація гуманітарної підготовки в контексті управління якістю вищої економічної освіти: монографія / За загал. ред. к. філол. н., доц. С. М. Кіршо. – Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 170 с.
3. Розвиток суб’єкта навчально-професійної діяльності в соціально-культурному просторі 0117U002957 2017-2021 Монографія:
Університетські науково-практичні студентські конференції та «круглі столи»:

Наукові студентські конференції:

 • Наукова студентська конференція «Психологічні аспекти ділового спілкування» (Н.А.Ковальска)
 • Наукова студентська конференція «Психологічні підходи до аналізу підприємницької діяльності» (О.Б. Тринчук)
 • Наукова студентська конференція з психології «Перший крок у науку» (О.В.Богач )
 • Наукова студентська конференція з психології «Психологічна готовність до майбутньої професійної діяльності» (С.М.Кіршо )
 • Наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі» (Н.А.Ковальська )
 • Наукова студентська конференція «Етичні аспекти наукової студентської діяльності» (З.І.Висоцька )
 • Наукова студентська конференція «Академічна доброчесність – основа якісної освіти» (Н.Я.Купрата )
 • Наукова студентська конференція «Культура наукового мовлення – запорука успіху майбутнього фахівця-економіста» (Г.В.Ковальчук)
 • Наукова студентська конференція «Культура публічного виступу» (Г.В.Ковальчук)
 • Університетська науково-практична конференція іноземних студентів «Міжкультурна комунікація» : досягнення та перспективи у контексті глобалізації» (О.В.Гейна, С.Є.Степанова)

Наукові семінари:

 • Науковий аналіз психологічних проблем сучасного студентства (Л.Н. Акімова, Ю. О. Асєєва, О. В. Богач,  С. М. Кіршо, О.Б.Тринчук, А. С. Зіневич)
 • Мова як засіб формування  економічного мислення, ключових компетенцій, умінь та навичок професійного спілкування майбутніх фахівців (З. І.Висоцька, О. В. Гейна, Н. А. Ковальська, Г. В. Ковальчук,  Н.Я. Купрата,  ).

«Круглі столи»:

 • Щорічне проведення «круглого столу» «Сучасні інтерактивні форми організації навчального-процесу» за участі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки та кафедри іноземних мов ОНЕУ.

Психологічний клуб:

 • Психологічний клуб «Діалог» (для майбутніх психологів). Керівник –  к.психол. н., доц.     Л. Н. Акімова
 • Професійне спілкування як взаємодія (С. М. Кіршо, О.В. Богач, Л.Н.Акімова).
 • Психологічна підготовка студентів до участі в конкурсних програмах. Тренінги «Презентація», «Самопрезентація», «Особистісне зростання» (О.Б.Тринчук , О. В. Богач).
Наукові публікації кафедри:

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2015 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2016 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2017 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2018 рік

Список публікацій за результатами наукової роботи за 2019 рік

Список публікацій кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки за результатами наукової роботи за 2020 рік

Співробітництво кафедри:
 • Укладено угоду про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Білоруським державним економічним університетом (Мінськ). Організовано та проведено перше міжнародне засідання «круглого столу» в режимі скайп-конференції на тему «Проблеми інноваційного розвитку лінгвопрофесійного освітнього процесу» (Одеса – Мінськ, 25 квітня 2013 р.).
 • Укладено договір про співробітництво між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською спілкою «Українська академія медіації» (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Громадською організацією  «Еволюція поколінь»  (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та  Одеським товариством єврейської культури (2021р)
 • Укладено договір про співпрацю між кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки та Громадською організацією «Українська асоціація екзистенціальної психології та психотерапії» (2021 р).
Для студентів ФЕУП 2 грудня 2021р. було проведено тренінг «Таємниці працевлаштування».
Захід був спрямований на підвищення конкурентоспроможності студентів на ринку праці, напрацювання ними навичок пошуку роботи, написання резюме, результативного проходження співбесіди, вивчення сучасного ринку праці. Тренер, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, керівник сектору психологічної підтримки ОНЕУ, Тринчук Олена Борисівна

18 листопада 2021 року в дистанційному форматі відбулася наукова студентська конференція «Наука в сучасному світі» під керівництвом к. філол. н., ст. викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни.

У конференції, яка проводиться щороку в рамках вивчення курсу «Основи академічного письма», взяли участь студенти факультету міжнародної економіки (10, 15, 15/1, 15мб, 16, 16/1 групи). Доповідачі представили дослідження з актуальних питань сучасної науки, зокрема: «Упровадження стандартів академічної доброчесності в українських закладах освіти», «Академічна доброчесність у вищій школі: позитивні та негативні аспекти», «Плагіат у сучасному світі: визначення та різновиди», «Проблема плагіату у студентській дослідній діяльності», «Наукова комунікація в часи Інтернету», «Мовна компетенція як складник фахової комунікації», «Володіння мовою як запорука успішного працевлаштування», «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки», «Роль академічної мобільності у професійній підготовці майбутніх фахівців з економіки» та інші.

УВАГА! КОНКУРС!

9 листопада 2021 року в День української писемності та мови стартує ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу триватиме з 9 до 12 листопада 2021 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

3. Конкурс ім. П.Яцика

Неформальна /Інформальна освіта

УВАГА! КОНКУРС!

1 жовтня 2021 року в Україні та за її межами традиційно стартує ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, сприяння вихованню в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться у листопаді 2021 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

Вітаємо викладачів кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки із нагородами!!!

05.10.2021 р. в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі
ім. В.Василька відбулося святкування 100-річчя від дня заснування Одеського національного
економічного університету. У рамках урочистої події отримали відзнаки і викладачі кафедри
мовної та психолого-педагогічної підготовки.
Вітаємо:
– кандидата психологічних наук, доцента Тринчук Олену Борисівну із Почесною грамотою
Виконавчого комітету Одеської міської ради;
– кандидата філологічних наук, старшого викладача Ковальську Наталю Аркадіївну із Почесною
нагородою Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За внесок у розвиток вищої освіти».
Пишаємося! Бажаємо подальших успіхів і нових звершень!

Перша зустріч студентів, які наразі вже є второкурсниками

Урочистий захід «Посвята у студенти», студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» у ролі ведучої

Бажаємо всім  учасникам вдалих наукових доробок і творчої наснаги!

Літня психологічна школа створена визнаними фахівцями провідних ЗВО: Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Олена Іванівна Власова, д. психол. н, професор, завідувач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка) та  Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (Валентина Іванівна Подшивалкіна, д. соціол. н., професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І. Мечникова. Долучились до цього проекту і науковці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Будь-яка наукова галузь не може розвиватися без дискусії, обговорення актуальних проблем, бо це і є шляхом до пошуку істини. Тому раді брати участь в роботі 5-ої Всеукраїнської літньої школи «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність», яку цього року гостинно приймає ОНЕУ на базі відпочинку «Економіст» на Кароліно-Бугазі.

Для студентів спеціальності «Облік та аудіт» 17 вересня було проведено тренінг «Таємниці працевлаштування». Захід був спрямований на підвищення конкурентоспроможності студентів, проведений кафедрою МППП в рамках  діяльності сектора психічного здоров’я ОНЕУ

Заняття з елементами тренінгу зі студентами групи 17М “Командна комунікація. Таємниці реалізації” в рамках вивчення дисципліни “Психологія ділового спілкування”. Метою заняття було налагодження ефективної взаємодії в колективі та профілактика дезадаптації студентів першого курсу. Підчас тренінгу студенти  познайомились з прийомами поведінки, які необхідні для ефективного спілкування та власними ресурсами для реалізації ефективної взаємодії у колективі.

  20 вересня в ОНЕУ відбувся семінар для здобувачів усіх рівнів вищої освіти та НПП на тему «Академічна  доброчесність», а також «Неформальна, інформальна освіта: виклики сьогодення», організований Центром якості освіти ОНЕУ. Про зв‘язок академічної доброчесності з якістю освіти розповіла зав. кафедри МППП Кіршо С. М. Дотримуймося принципів академічної доброчесності задля якості навчання і кращого майбутнього.

КОНКУРС «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

 

 

 

 

Шановні абітурієнти та студенти 

Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки оголошує про початок університетського КОНКУРСУ «ЗОЛОТЕ ПЕРО»

До розгляду приймаються авторські поетичні твори російською та українською мовами. Конкурс триватиме до 31 квітня 2020 року.

Вимоги до оформлення:

 1. Вірші в електронному варіанті (у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5).
 2. Заявка для участі із зазначенням особистих і контактних даних (прізвище, ім’я, курс, група, факультет, клас, школа, телефон, E-mail).
 3. Фото (портрет) для розміщення в університетській газеті «Економіст», на інформаційних ресурсах ОНЕУ, в мережі інтернет та у збірнику віршів.

Роботи просимо надсилати на електронну адресу кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки – k.mppp@oneu.edu.ua.

За детальною інформацією звертатися за адресою: вул. Преображенська, 8, каб. 121, тел. 723-85-48

Координатор конкурсу: к.філол.н., ст. викл. Ковальська Наталя Аркадіївна

Відзнака викладачів бібліотекою ОНЕУ

Вітаємо завідувача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доцента Кіршо Світлану Михайлівну (за визнанням бібліотеки ОНЕУ) з перемогою в номінації “За творчу співпрацю” та старшого викладача кафедри Висоцьку Зоряну Іванівну в номінації “Пропаганда книги та читання”.

Результати І-ого етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

18 листопада 2019 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий (університетський) етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За рішенням оргкомітету і журі до наступного етапу направляються такі студенти:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс,

 факультет

Місце, зайняте на І етапі конкурсу Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача

1. Білокоз Тимофій

Тимофійович

1 курс,

ФМЕ

1 Кіршо Світлана

Михайлівна

2. Замковенко  Юлія

Валентинівна

2 курс,

ФЕУП

2 Висоцька Зоряна

Іванівна

3. Лі Деніс 1 курс, 

ФМОІТ

3 Купрата Надія

Ярославівна

 

ВІТАЄМО К.ФІЛОЛ.Н. КОВАЛЬСЬКУ Н.А. ЗІ ЗВАННЯМ «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ФБС»

За результатами студентського опитування на факультеті фінансів та банківської справи почесне звання «Кращий викладач» отримала канд.філол.наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальська Наталя Аркадіївна.

Вітаємо Наталю Аркадіївну із отриманням нагороди та бажаємо невичерпної енергії, сили, натхнення та нових перемог і звершень!

Кафедра М та ППП

 

 

 

 

26 листопада 2019 року на факультеті фінансової та банківської справи відбулася наукова студентська конференція «Наука у сучасному світі».

Під керівництвом канд. філол. наук, старшого викладача кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Ковальської Наталі Аркадіївни студенти 11-13 груп ФФБС в рамках вивчення курсу «Основи академічного письма» представили дослідження з актуальних питань сучасної науки, зокрема: «Міжнародна академічна мобільність: реалії сучасності» (Деревянченко Тетяна, 11 гр.); «Упровадження стандартів академічної доброчесності в українських закладах освіти» (Георгієва Ніка, 11 гр.); «Комунікативна компетенція як основа професійної компетентності» (Невмержицький Микита, 12 гр.); «Функціонування мовних кліше у науковому тексті» (Бондаренко Влад, 11 гр.); «Плагіат у сучасному світі: визначення та різновиди» (Криса Катерина, 13 гр.); «Проблема плагіату у студентській дослідній діяльності» (Загубелюк Марія, 12 гр.); «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки» (Батенєва Олександра, 13 гр.); «Культура мови в професійній комунікації» (Добронецька Ольга, 13 гр.); «Наукова комунікація в часи Інтернету» (Куцин Данило, 13 гр.) та інші.

За результатами конференції найкращі повідомлення буде надруковано у збірнику наукових робіт студентів «Крок у науку» кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

Святкування Дня української писемності та мови в ОНЕУ

7 листопада 2019 р. у Великій актовій залі головного корпусу ОНЕУ відбувся концерт, присвячений святкуванню Дня української писемності та мови. Організатори заходу – кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки – висловлює щиру подяку усім, хто долучився до святкування!

Результати І-ого етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка

11 листопада 2019 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою мовної та психолого-педагогічної підготовки було проведено І-ий етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. За результатами конкурсу місця розподілилися так:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Курс/факультет Місце, зайняте на І-ому етапі конкурсу Прізвище, ім’я, по батькові викладача
 

1.

Ткач Тетяна

Володимирівна

1 курс,

факультет фінансів і банківської справи

 

1 Ковальська

Наталя

Аркадіївна

2. Беркар Юлія Валеріївна 1 курс,

факультет економіки та управління підприємством

 

2 Висоцька

Зоряна

Іванівна

3. Стаматова Олена

Михайлівна

1 курс,

факультет міжнародної економіки

2 Кіршо

Світлана

Михайлівна

4. Рубан Анастасія

Сергіївна

 

1 курс,

факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

3 Ковальчук

Галина

Володимирівна

5. Лі Деніс 1 курс,

факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

3 Купрата

Надія

Ярославівна

Шановні студенти, викладачі та співробітники
Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки запрошує вас взяти участь у святкуванні Дня української писемності та мови, яке відбудеться 7 листопада 2019 р. о 13.30 у Великій актовій залі.

З повагою та надією на зустріч,
колектив кафедри М та ППП

УВАГА! КОНКУРС!

9 листопада 2019 року в День української писемності та мови стартує ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться 18 листопада 2019 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

УВАГА! КОНКУРС!

10 жовтня 2019 року стартує Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з метою сприяння вихованню в його учасників  почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

В Одеському національному економічному унверситеті І етап конкурсу відбудеться 11 листопада 2019 року під керівництвом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за телефоном: (048)723-85-48.

Долучайтеся!!!

вул.Преображенська 8, каб. 121,
723-85-48
k.mppp@oneu.edu.ua

 1. Перший рівень (Бакалавр):
 • Основи академічного письма
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Психологія ділового спілкування
 • Основи ораторського мистецтва
 1. Другий рівень (Магістр):
 • Економічна психологія
 • Технології розвитку креативного мислення
 1. Третій рівень (освітньо-науковий), доктор філософії:
 • Педагогічна майстерність та професійна етика
 1. Дисципліни  ОП «Психологія»:
 • Педагогіка
 • Вступ до фаху
 • Психофізіологія
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Психологія особистості
 • Історія психології  
 • Диференційна психологія
 • Вікова психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія спілкування
 • Основи психологічної корекції
 • Соціальна психологія
 • Соціально-психологічний тренінг
 • Діяльність практичного психолога в закладах освіти
 • Клінічна психологія
 • Психологія криз і травм
 • Організаційна психологія  і консультування персоналу
 • Конфліктологія
 • Основи психологічного консультування та психотерапії

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП:

 • Психологія підприємницької діяльності
 • Психологія управління
 • Психологія впливу
 • Тренінг комунікативності
 • Психологія девіантної поведінки
 • Етнопсихологія
 • Основи патопсихології
 • Психологія сімейних відносин
 • Педагогічна психологія
 • Психологія  ідентичності
 • Політична психологія
 • Психологія дитячо-батьківських стосунків
 • Психологія медіакомунікації
 • Експериментальна психологія
 • Економічна психологія
 • Психологія медіації та вирішення конфліктних ситуацій
 • Психологія творчої діяльності
 • Арт-терапія
 • Соціальна політика та соціальна робота
 • Психологія маркетингу та PR в організації
 • Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти
 • Гендерна психологія
 • Психологія соціальних об’єднань