Кафедра філософії, історії та політології

Шмиголь
Михайло Федорович
Завідуючий кафедрою
к.ф.н., доцент

Кафедра філософії, історії та політології була створена на підставі рішення Вченої ради університету від 29 червня 2011 року шляхом об’єднання кафедр філософії та культурології, історії України, політології з метою вдосконалення усіх напрямків їх роботи.

У минулому кожна з цих кафедр забезпечувала викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу і мала багату історію свого розвитку.

З проголошення незалежності України кафедри гуманітарних наук інтенсивно розробляли активні методи навчання з дисциплін філософії, історії України, політології, соціології, релігієзнавства, культурології, логіки, етики, а також викладали низку спецкурсів, таких як філософські проблеми глобалізації, історія філософії, філософія науки, синергетика.

У 2011 році новоутворена кафедра філософії, історії та політології збагатилася багатоаспектним баченням різноманітних проблем з дисциплін гуманітарного циклу. До професорсько-викладацького складу кафедри входили професори П.Г. Гопченко, В.М. Соколов, М.Ф. Цибра, Н.С. Назарова; доценти Н.В. Агафонова, Є.O. Акимович, Л.С. Буланенко, О.В. Добродум, В.П. Ковальчук, В.М. Красовський, Л.В. Петришина, А.Є. Румянцева, Л.О. Сандюк, С.П. Симоненко, О.В. Сулим, Н.Ф. Щербина, М.Ф. Шмиголь, Н.В. Щубелка, М.А. Яценко; ст. викладачі Т.П. Балута, О.Д. Картелян, Ю.Б. Махінла, Н.О. Музиченко, О.П. Гловацька, І.А. Стрижова, К.В. Лапін, Ю.С. Юшкевич; викладачі О.О. Давиденко, А.О. Прибильський, О.О. Сечковський. Очолив кафедру філософії, історії та політології к.філос.н., доцент М.Ф. Шмиголь.

Кафедра філософії, історії та політології посідає вагоме місце у системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців економічних галузей. Кафедра усвідомлює своє високе призначення у навчанні та вихованні висококваліфікованих спеціалістів та свідомих громадян своєї держави.

 

вул. Преображенська, 8, к.320
723-23-88
k.philosophy@oneu.edu.ua

Нормативні

  • Політологія та економічна социологія
  • Історія світової культури
  • Соціологія
  • Філософія