Симоненко Сергій Петрович

Симоненко
Сергій Петрович
к.філ.н., доцент

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1982 рік, спеціальність «Філософія»

📌Вчене званнядоцент кафедри філософії, історії та політології

📌Дисципліни, які викладаються: Філософія (Філософія та логіка)

📌Науковий ступінь: 

Кандидат філософських наук, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, тема дослідження «Громадська думка як регулятор відносин між державою та суспільством», 1990 рік

📌Досвід роботи:

З 1982 р. – викладач кафедри філософії ОІНХ

З 1991 р. – доцент кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2011 р. – доцент кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

📌Підвищення кваліфікації:

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, довідка про стажування №02-01-889, програма стажування «Соціологія», дата видачі – 26.05.2021, кількість навчальних кредитів – шість (180 годин)

 

📌Сфера наукових інтересів: Культурологія, філософії освіти та глобалізації, соціальна філософія, філософія інформаційного суспільства

 📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Конференції

Загальна кількість виступів на конференціях – 100

📌Основні наукові публікації:

близько 120

📌Вибрані публікації:

  1. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / Відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
  2. Основи філософії: навч. посіб. / За. ред. М. Ф. Шмиголя. К.: Центр учбової літератури, 2016. 412 с.
  3. Симоненко С.П. Інформаційні технології як головний виклик сучасності. . Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2019. Вип.142 (№3). Ч. 2. Філософські науки. С.156-159.
  4. Симоненко С.П. Українська освіта в умовах цифрової трансформації суспільства: вибір стратегії розвитку. . Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2020. Вип. 153 (№2). С.374-377.
  5. Щубелка Н.В., Симоненко С.П. Вплив інформаційних технологій на стиль мислення людини. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політичні студії». 2021. №36. С.139-145. 

 📌Науково-дослідний профіль:

orcid.org/0000-0002-4864-8418

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hZ8uWBYAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/2442927/sergey-ssp-simonenko/

Е-mail: si39mon@ukr.net