Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій (ФМОІТ)

Видобора
Володимир Володимирович 

Декан факультету
к.е.н., доцент

Наш девіз:

«ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ»

Історія створення факультету

Факультет було засновано в 1947 році під назвою “Обліково-економічний факультет”. У 2019 році відбулися значущі зміни, спрямовані на модернізацію навчального процесу. Внаслідок проведеної трансформації та реорганізації, факультет прийняв свою сучасну назву – “Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій”. Ці зміни сприяють подальшому розвитку та вдосконаленню освітнього процесу на факультеті, відповідаючи сучасним вимогам і потребам студентів та глобальним тенденціям у сфері освіти.

Спеціальності факультету

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за 2 спеціальностями: 

 • 071 “Облік та оподаткування”
 • 073 “Менеджмент”

Понад 70 років факультет активно формує кадровий потенціал у сфері управління та адміністрування. На сьогоднішній день він здійснює вагомий внесок у розвиток української та світової економіки, надаючи кваліфікованих фахівців, які успішно впроваджують свої знання у різноманітних сферах. Факультет пропонує наступний спектр освітніх програм:

– Програма “Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі”, що надає студентам глибокі знання в галузі інформаційних технологій та їх застосування у сучасному бізнес-середовищі.

-Програма “Менеджмент організацій”, спрямована на розвиток лідерських якостей та ефективне управління в організаційних структурах.

– Програма “Облік, аудит і податковий консалтинг”, яка глибоко освічує студентів у сферах обліку, аудиту та податкової консультації, формуючи висококваліфікованих фахівців у цих областях. 

Ці програми відповідають сучасним вимогам ринку праці та сприяють розвитку компетентних та конкурентоспроможних професіоналів.

 

Перспективи професійного розвитку

Сучасні освітні програми та актуальні навички, які формуються на факультеті, роблять наших випускників вельми затребуваними на ринку праці. Їхні здобуті знання і компетентності відповідають сучасним вимогам та високим стандартам професійної підготовки.

Випускники нашого факультету мають унікальну можливість отримувати найвищі заробітні плати в сфері економіки, працюючи у своїй професійній області. Висока якість освіти гарантує їм успішну кар’єру в обраному напрямку:

Спеціальність 073 “Менеджмент”  Спеціальність 071 “Облік та оподаткування”  Спеціальність 073 ОП“Інформаційні та ІТ в менеджменті” 
Топ-менеджер Аудитор міжнародної компанії Менеджер по роботі з клієнтами
Менеджер з логістики/транспортно-експедиторської діяльності Фінансовий директор Менеджер із комунікаційних технологій 
Менеджер з продажів/реклами Фахівець з оподаткування Менеджер інтернет-магазину 
Менеджер з маркетингу/ трейдінгу Головний бухгалтер Контент-менеджер 
Менеджер з розвитку бізнесу/бренду Фахівець з податкового консалтингу Менеджер з постачання / закупівлі 
Product-менеджер Фахівець з фінансового обліку Помічник керівника  
HR-менеджер/ менеджер з рекрутингу Фахівець з управлінського обліку Адміністративний помічник 
PR-менеджер Державний аудитор Офіс-менеджер 
Менеджер зі стратегічного планування Фахівець з обліку зовнішньоекономічної діяльності Менеджер з персоналу 
Менеджер з фінансового планування Фахівець із внутрішнього контролю Менеджер з продажу 

Практична освіта

Факультет розвиває тісне співробітництво з великим спектром корпорацій, підприємств, організацій, а також з державними та науковими установами як на міжнародному, так і на національному рівні. Ми прагнемо активно сприяти міжнародній спрямованості, що виражається в плідній співпраці з академічними установами за межами України.

Наші студенти та викладачі мають нагоду постійно поглиблювати свої знання та навички завдяки участі в навчальних програмах та стажуваннях в університетах Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Грузії, Молдови та інших країнах. Вони мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності, а також відвідувати мовні та літні школи, де вивчають окремі предмети, як з відвідуванням зарубіжного університету, так і онлайн. Участь у програмах академічної мобільності можлива за стипендіальними програмами або грантами, які надають фонди та університети.

Пропонується можливість отримання подвійних дипломів у таких університетах:

– Університет прикладних наук у м. Міттвайда (Німеччина);

– Школа економіки та менеджменту в м.Загреб (Хорватія);

– Університет в м. Анже (Франція);

– Національний університет науки, технології та менеджменту Франції (CNAM).

Програма подвійних дипломів передбачає одночасне навчання в двох університетах: студенти отримують кредити за обрану спеціальність, інші кредити зараховуються ВНЗ-партнером. Навчання проводиться очно та ведеться англійською, німецькою або французькою мовами.

Після успішного завершення програми студенти отримують два дипломи – від Одеського національного економічного університету та від іноземного університету, що створює для них значні конкурентні переваги на ринку праці не лише в Україні, але й у країнах Європейського Союзу.

Важливою частиною нашої діяльності є проведення наукових досліджень, результати яких публікуються у відомих зарубіжних наукових виданнях. Ця наукова робота сприяє збагаченню нашого академічного досвіду і передачі цінних знань та досвіду нашим студентам. Ми завжди прагнемо підтримувати високий стандарт освіти та підготовки наших студентів до міжнародних викликів та можливостей.

Надані можливості для міжнародного навчання та здобуття подвійних дипломів розширюють горизонти наших студентів, роблять їх конкурентоспроможними на світовому ринку праці і сприяють розвитку їхньої кар’єри. Ми пишаємося нашими студентами та випускниками, які продовжують піднімати планку в сфері управління, економіки та інформаційних технологій. Наш факультет залишається відданим наданню високоякісної освіти та розвитку міжнародних зв’язків для подальшого успіху наших студентів.

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

готує БАКАЛАВРІВ

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

готує МАГІСТРІВ

Самоврядування ФМОІТ

Одеський національний економічний університет завжди був і є вищим навчальним закладом, у якому бурлить студентське життя. Студентське самоврядування на факультетах організоване на найвищому рівні, що дозволяє ОНЕУ бути одним із провідних університетів Одеси.

Студентське самоврядування надає можливість будь-якому студенту вищого навчального закладу брати участь в управлінні та організації різноманітних заходів, а також вирішувати питання щодо навчання, захисту прав та інтересів студентів тощо. Таким чином кожен студент може стати частиною самоврядування.

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.42.34

Голова студентського самоврядування ФМОІТ
Печена Анна

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.43.21

Заступник голови студентського самоврядування ФМОІТ
Гребенюк Ратмир

Основними засадами функціонування студентського самоврядування факультету є:

– відкритість, прозорість та системність;

– обов’язковий зв’язок із студентською спільнотою;

– незалежність.

Основні завдання, що стоять перед студентським самоврядуванням:

– представляти й виражати позиції студентів, захищати їхні права, забезпечувати виконання ними своїх обов’язків;

– представляти студентську громаду перед адміністрацією вишу та викладачами;

– сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– вносити пропозиції стосовно розвитку та вдосконалення навчального процесу й студентського життя, а також нагороджувати студентів за активну наукову, навчальну та громадську діяльність;

– організовувати дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.

Структура студентського самоврядування:

Головою студентської ради факультету є студентський декан, який:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

– є основним представником інтересів студентської громади факультету.

Головою студентського самоврядування факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій наразі є Печена Анна (tg @anneellaaa). Її заступником виступає Гребенюк Ратмир (tg @dgabkins).

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.45.22

Культурно-масовий сектор
Сівак Ольга

1. Культурно-масовий сектор – один із секторів нашого факультету, який допомагає студентам розкривати свої здібності та таланти, долати страхи й впевнено триматися перед публікою, знаходити нових друзів.

Чим саме займається культмасовий сектор, або просто студклуб, факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій?

– проведенням творчих заходів у позанавчальний час;

– підтримкою творчих ініціатив студентів;

– організацією культурно-масових заходів;

– залученням молоді до діяльності самоуправління.

Кожної осені ви можете спостерігати за чудовим діянням під назвою «СтудОсінь», а щовесни – «СтудВесна». На цих двох заходах студенти зі всього університету змагаються у номінаціях, де демонструють свої таланти, хореографію, вокал та гумор. Під час заходу «Міс ОНЕУ» факультети обирають найкращу претендентку на це звання (це треба бачити!)

Хочеш показати на що здібен? Маєш таланти та впевнений у своїх силах? Тоді тобі до нас! Кожен може стати частиною студентського самоврядування ФМОІТ. Культурно-масовий сектор  з радістю прийме тебе у свої палкі обійми, разом із головою Сівак Ольгою (tg @olichka_w).

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.43.12

Організаційний сектор
Глусь Дарья

Організаційний сектор спільно з іншими секторами ФМОІТ збагачує навчальне та позанавчальне життя студентів. За допомогою цього сектора на факультеті організовується безліч тематичних вечірок, ярмарків, квестів. Організаційний сектор об’єднує креативних та жвавих людей, які мислять неординарно.

На факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій щосеместру проводиться безліч заходів, які допомагають відпочити від тяжкого навчання, відволіктися від сірих будніх днів, тимчасових проблем. Вступаючи в ряди цього сектору, та загалом до ФМОІТ, ви одразу отримаєте насолоду від студентського життя.

За цей сектор у нас відповідає Глусь Дарья (tg @ddasshik).

Спортивний сектор
Романчук Влад

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.45.05

3.Спортивний сектор ФМОІТ створений для найвитриваліших, насильніших та найшвидших студентів. Цей сектор займається організацією секцій з різних видів спорту для студентів факультету, формуванням та тренуванням збірних факультету для участі у змаганнях ОНЕУ.

Спортивний сектор працює у таких напрямках:

 • Футбол
 • Баскетбол
 • Легка атлетика
 • Шахи
 • Волейбол
 • Тяжка атлетика 
 • Стрітбол
 • Боротьба 

Численні перемоги студентів ФМОІТ беззаперечно підтверджують те, що діяльність нашого спортивного сектору є дуже важливою. А на ФМОІТ головним спортсменом виступає Романчук Влад (tg @vld_rmnchk).

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.43.38

PR-сектор
Кожухар Анастасія

PR-сектор ФМОІТ є тим сектором, який інформує студентів про заходи, що будуть відбуватися в стінах університету. PR-сектор полегшує процес комунікації між студентською громадою та суспільством. Якщо ти креативний та маєш постійний потік творчих ідей, тоді тобі обов’язково у цей сектор.

Співпрацюючи з активними, талановитими, креативними студентами, PR-сектор розробляє різнобарвні афіші для майбутніх конкурсів, квестів, тематичних вечірок і тд. Також діяльність цього сектору дозволяє спостерігати за життям факультету та усіх секторів ФМОІТ. 

У наших соціальних мережах завжди весело та затишно. Ви можете слідкувати за нами в Instagram (fmoit.oneu), Facebook, Telegram (fmoit_oneu) та Тік Ток (fmoit_oneu). А голова сектора Кожухар Анастасія (tg @kozu_haar) зможе розкрити ваш потенціал контент-мейкерів.

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.45.31

Сектор маркетингу та зв’язку з громадськістю
Шлєпак Тетяна

5. Сектор маркетингу та зв’язку з громадськістю ФМОІТ, як й інші сектори, є специфічним у своїй діяльності. Цей сектор покликаний створювати затишному атмосферу для комунікації студентів, абітурієнтів та адміністрації університету.
Головні завдання сектору:
– проведення захоплюючих ігор, що безпосередньо пов’язані з нашою професією;
– допомога у проведенні профорієнтаційних заходів;
– зустрічі з абітурієнтами для роз’яснення особливостей професії та кар’єрного росту;
– поширення інформації щодо навчання в ОНЕУ.
Також сектор маркетингу та зв’язку з громадськістю активно співпрацює з іншими секторами факультету, щоб зробити студентське життя кращим і зацікавити абітурієнтів до вступу.
Якщо ти активний, маєш ораторські здібності, вмієш зацікавити інших, тоді тобі тут раді! А голова сектору Шлєпак Тетяна (tg @taaolve) стане твоїм провідником на цьому шляху.

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.43.30

Навчальний сектор
Гуляєва Олена

6. Навчальний сектор ФМОІТ поєднує в собі функції контролю успішності студентів, їхню студентську та позауніверситетську діяльність, а також інформує студентів про зміни в розкладі занять, підготовку наукових заходів. Цей сектор бере активну участь у стимулюванні студентів до поліпшення їхнього навчання. Активно співпрацюючи зі старостами в кінці кожного семестру, представники навчального сектору формують рейтинг успішності студентів, проводять бесіди зі старостами, обговорюючи важливі для факультету питання. Головою навчального сектора є Гуляєва Олена.

Снимок экрана 2023-10-31 в 12.44.18

Науковий сектор
Назаренко Олена

7. Науковий сектор є одним із секторів ФМОІТ, який допомагає розвивати студентам критичне мислення.

Основним завданням наукового сектора є заохочення студентів факультету до активних занять науковою діяльністю, організації наукових та науково-популярних заходів: студентських конференцій, дебатів, інтелектуальних ігор тощо. Окрім того, саме науковий сектор поширює інформацію стосовно можливості участі студентів факультету в різноманітних наукових проектах, як у стінах ОНЕУ, так і за його межами.

Щороку в стінах університету проводиться конкурс «Що? Де? Коли?», де ви можете проявити свої розумові здібності та стати гордістю факультету.

Ну а головою цього сектору у нас є Назаренко Олена (tg @olena_nazarenko).

Здобутки та досягнення

Високий рівень підготовки спеціалістів на факультеті виявляється через різноманітні досягнення студентів, особливо тих, хто отримує освіту в ОНЕУ та одночасно в інших університетах світу.

Вікторова Людмила – університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)

Богатирьова Леся – KdG University of Applied Sciences and Arts (Бельгія)

Горбатенко Олексій – Aberystwyth University (Уельс)

Карпенко Ніколіна – Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Польща)

Верещак Олена – Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu (Словаччина)

Жечева Юліана
Esade Ramon Llull University (Іспанія)

Побережний Микола
St. Conleth`s Community College

Константинова Надія
I місце в обласному конкурсі ” Україна-сад”

Мельниченко Ольга
I місце в Міжнародній грі зі світової літератури
Лауреат ІІ ступеню у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна Єднає Світ» в номінації “Стилізований народний танець”

Андрієнко Олександра
І та ІІ місце у міжнародних танцювальних фестивалях

Попова Дар’я

I місце в International Dance Festival UKR DANCE CUP 2016

II місце у міжнародному фестивалі зі спортивних танців «Bessarabia Open Club»

Філозова Аліна та Глусь Дарія  

I місце за перемогу у номінації «Вокал» конкурсу «Студентська Осінь 2022»

Мазурян Евеліна, Шевченко Яна,Попова Дар’я, Гребенюк Ратмир, Бабічева Аліна, Баринова Діана, Гафіна Катерина, Лобова Юлія, Сметанюк Аліна, Пінчук Дар’я, Жуковська Анна, Філозова Аліна, Зерницький Юрій, Іордек Олександр, Лазебник Вікторія 

I місце за перемогу у номінації «Танець» конкурсу «Студентська Осінь 2023»

Літун Дар’я, Гаврищенко Анастасія  

I місце за перемогу у номінації «Вокал» конкурсу «Студентська Осінь 2023»

Катан Дмитро, Mітряйкіна Ярослава, Шлєпак Тетяна, Попова Дар’я, Анастасов Іван, Рожко Ольга, Лазебник Вікторія, Коноплян Максим, Іванов Владислав, Кудін Гліб, Третьяков Вадим 

I місце за перемогу у номінації «Гумор» конкурсу «Студентська Осінь 2023»

Гаврищенко Анастасія 

Учасниця міжнародного конкурсу-фестивалю естрадного вокалу «Зоряні мости»

Топащенко Анастасія  
II місце в районному турі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Чисті роси»
Медаль за гран-прі на Всеукраїнському танцювальному фестивалі «Фарби дитинства»

III місце в районному турі мовно-літературного конкурсу Тараса Шевченко

Бабічева Аліна
II місце у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл Джура» рій «Нащадки козаків»
III місце у вокально-хореографічному Art Fest «Ecolandia Stars»

Родичева Олена   
I місце за естрадний танець на Всеукраїнському конкурсі «Талановиті діти України»
I місце в всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (2022)

 

Лазебник Вікторія 

Срібний приз на Чемпіонаті з футболу Херсонської області серед дівчат

 

Бігунович Анастасія 

I місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій»

 

Костенко Рената

I місце у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робот студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент персоналу» або «Менеджмент бізнес-структур» освітнього ступеня «бакалавр/магістр»   

I місце на Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

 

Шишкін Олександр 

I місце у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за спеціалізацією “Менеджмент бізнес-структур” 

 

Кожухар Анастасія 

I місце у грантовому проєкті «Україна цифрова» між Одеським національним економічним університетом та німецьким університетом Hochschule Mittweida

 

Кошелапова Юлія 

III місце у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

 

Студент ФМОІТ, Студнєв Богдан, здобув друге місце на чемпіонаті світу з таїландського боксу Муей тай серед молоді та юніорів!
Богдан розповів, що це були важкі бої, але завдяки наполегливості та великому труду він зміг виграти у суперників і відібратися у дорослу збірну на чемпіонат Європи.
Ось як сам Богдан, спортсмен національної збірної команди України, описує ці події:
“Провів 3 бої: у першому бою виграв нокаутом у казаха, призера чемпіонату світу; у другому бою достроково виграв бельгійця; а у третьому бою програв тайцю у рівному бою та забрав третій раунд. Загалом, посів друге місце на кубку світу та відібрався у дорослу збірну на чемпіонат Європи.
Підготовка почалася за півтора місяці до чемпіонату, щодня по 2 тренування. Це була найскладніша частина процесу, як то кажуть, «важко в навчанні – легко в бою».
Ми вилетіли до Туреччини за декілька днів до чемпіонату, з другого дня змагань почалися мої бої, і 3 дні поспіль я бився з топовими суперниками. На щастя, обійшлося без травм, та у фіналі я зміг показати все, що я вмію.
Велика подяка моєму тренеру, що вклав у мене всю душу. Ми показали, на що здатні на світовій арені.Слава Україні!”
Це ще один приклад того, як з великою наполегливістю та відданістю можна досягти великих результатів. Дякуємо Богдану за його зусилля та надихаємося його перемогами. Спорт об’єднує та дарує нам чудові досягнення!
 Віталій Гагауз – знову з нами!
Цього разу Віталій провів захоплюючу лекцію для наших студентів на тему “Важливі навички для успіху та життєві інвестиції”.
На лекції студенти дізналися, що важливо мати гарну пам’ять, бути готовими ризикувати та аналізувати. А різні вікові категорії мають свої переваги та проблеми.
Віталій розкрив важливість розвитку:
1)”Хард скілз” (знання іноземних мов, програмування) та “софт скілз” (комунікабельність, командна робота).
2)Тайм-менеджменту, правильного відношення до грошей та інвестицій.
Важливо пам’ятати, що успіх – це сума старанності, розуму та краплинки удачі.
Під час лекції Віталій висловив багато цікавих думок та порад, які допоможуть нашим студентам вдосконалювати себе та досягати великих результатів.
Будьте активними, розвивайтесь та вкладайте в себе – це найкраща інвестиція!

Чемпіони України серед нас!

Студент 1 курсу факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій Студнєв Богдан неодноразовий чемпіон України з тайського боксу. Нижче наведені фрагменти інтерв’ю із молодим спортсменом.

 • Перше питання: як ти почав займатися цим видом спорту?

«Єдиноборствами я займаюся з 7 років, але саме тайським боксом почав займатися після переїзду до Одеси, коли мені було 10 років. Тоді у мене були вже базові навички, завдяки чому у мене все стало швидко виходити, і дуже допомогло те, що я потрапив до одного з найкращих тренерів в Україні. Поступово, від змагань до змагань, став набирати обертів».

 • І якими були твої успіхи?

«У віці 16 років я вже був 4-х кратним чемпіоном України і потрапив до молодіжної збірної, після чого ми вирушили на чемпіонат світу до Тайланду. Мене відразу ж взяли на Чемпіонат Європи через декілька місяців».

 • Дуже круто. Як ти готувався до такого чемпіонату?

«Підготовка до нього була дуже складною, тому що напередодні я захворів на бронхіт, а без хорошого дихання перемагати дуже складно. У результаті, ми з тренером прийняли рішення, щоб до відльоту я тиждень лікувався і просто сидів на дієті, для того, щоб зігнати вагу. У мене був жахливий кашель і я навіть не уявляв, як битимуся. Але мені пощастило у тому, що мій перший бій відбувся на 4 день змагань, і на той час я вже краще себе почував».

 • Я сподіваюся, усе пройшло добре?

«У першому ж бою я зустрівся із колишнім чемпіоном світу, і, програвши перший раунд, забрав решту два. Я зрозумів, що мені нічого не завадить, і в півфіналі виграв росіянина (а це було за тиждень до початку війни), але в бою потягнув зв’язку ноги, і практично не міг її піднімати. Хвороба, розтяг, і ще на додачу я ввечері виявляю, що не можу знайти свою сумку з усіма речами та документами. Тоді я відчув дикий стрес, хоча сумку в результаті знайшов».

 • Як стрес вплинув на твої результати?

«Упевнений, більшість людей вже б «зламалися» ментально, але я, незважаючи на всі складнощі, вийшов на бій, відчуваючи себе приголомшливо і у фіналі виграв британця «в одні ворота». Після цього чемпіонату я зрозумів, що в бою вирішальну роль має ментальна складова та впевненість у собі».

 • Це дійсно так, і не лише на рингу. А як на тебе вплинула війна?

«Через війну дуже довго не було змагань, але я продовжував тренуватися. І ось нам кажуть, що буде проводитися чемпіонат України. Я вирішив спробувати виступити у дорослій категорії, адже до цього змагався лише серед юнаків. Дуже пощастило, що змогли організувати турнір з огляду на ситуацію в країні, і мені вдалося забрати перше місце без особливих проблем. Таким чином, тепер я входжу до складу дорослої збірної України з тайського боксу і вже наступного року зможу відстоювати честь країни на міжнародних чемпіонатах».

Ми бажаємо успіхів нашому студенту та висловлюємо подяку! Обов’язково й надалі будемо слідкувати за його здобутками та перемогами.

26 вересня у студентів факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій відбулася зустріч першокурсників із двома представницями компанії ,,Baker Tilly” : Ольгою Добруні та Лілією Пархоменко, які є випускницями ОНЕУ.

На цій зустрічі студенти:

 • Отримали корисні поради щодо навчання та майбутнього працевлаштування;
 • Ознайомилися з перспективами професії аудитора, бухгалтера, податкового консультанта та ін.

Ольга та Лілія пояснили, яку важливу роль в аудиторській компанії відіграє вміння кооперуватися й комунікувати. Розповіли студентам про щорічний Promotion та прозору й зрозумілу систему кар’єрного зростання. Поділилися секретами, які допоможуть надалі обирати гідну роботу.

 Також ознайомили з тим, що студенти у майбутньому можуть отримати, працюючи в компанії:

 • Маштабні корпоративи
 • Круті спортивні заходи
 • Власну бібліотеку та участь у соціальних проєктах.

А студенти цікавились:

 • Фінансовою забезпеченістю;
 • Можливістю працювати в дистанційній формі;
 • Кар’єрним  ростом.

Дякуємо Ользі Добруні та Лілії Пархоменко за зустріч, доступну й цікаву інформацію та мотивацію для наших першокурсників.

Бажаємо гостям та студентам успіхів та здійснення всіх задумів!

У п’ятницю 16 вересня 2022 року в стінах факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій відбулася зустріч наших першокурсників із талановитою людиною, до того ж, випускником ОНЕУ, який побудував свою успішну кар’єру.

 

До нашого університету завітав Митрофанов Максим – професійний бухгалтер та налоговий консультант, який має великий досвід у сфері економіки.

Саме наш гость з 2009 року керує консалтинговою компанією ТОВ “Центр керування проектами” та профспілкою підприємців ГО “Свої люди”. Максим надає послуги з ведення бухгалтерського обліку та автоматизації облікових процесів.

 

Максим Митрофанов розповів, як обрав сферу обліку й оподаткування, як потрапив у бухгалтерію і коли почав вперше заробляти.

Також ознайомив студентів з максимальною автоматизацією процесів (обліком) та віддаленою роботу в наш час (як це впливає на бізнес).

Було розкрито власні методи якісного навчання та надано поради з цього приводу.

«Без навчання ви не зможете бути професіоналом у своїй справі».

 

На думку Максима, якщо ви вивчаєте економічну спеціальність, то повинні цікавитись та просуватися за межі знань, які надає кожна із дисциплін, що вивчаються.

Великий акцент в розповіді був на тому, що сучасна людина повинна працювати в ритмі і темпі сьогодення.

 

Студентів зацікавило:

– як проходить відбір спеціалістів у команді та що саме цінується при відборі;

– що передусім цінується в працівниках;

– які нестандартні ситуації деколи можуть трапляютися в роботі

– чому і як треба розширювати межі своєї свідомості.

 

Корисні ПОРАДИ від гостя:

– не треба обмежуватися одним процесом;

– знання теорії – дуже важливий пункт для універсального робітника;

– цінуйте свій час та контролюйте його.

 

Зустріч з Максимом Митрофановим заклала певний фундамент у свідомості першокурсників для побудови успішної кар‘єри. Гість ознайомив студентів з важливими аспектами професійного росту та сформував ідею важливості навчання і самовдосконалення.

Складно визначити ту сферу, в якій відсутні планування, менеджмент, мотивація, організація, контроль й аудит.

Ми щиро дякуємо нашу гостю за його візит та знання, які він передав молоді, адже знання – це єдиний результативний шлях до майбутнього.

За свою багаторічну історію на факультеті було підготовлено тисячі фахівців, які мешкають та працюють на всіх континентах світу. Наші випускники є джерелом гордості, а їхні досягнення та успіхи свідчать про високі стандарти підготовки, які забезпечуються на факультеті. Ми пишаємося кожним з них!

Ковальов Анатолій – ректор Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор

Нікітінський Олександр – заступник керівника  департаменту внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки України; 2020-21 р. – в.о. голови ГУ ДФС України у Херсонській області та АР Крим.

Вугельман Павло – заступник міського голови м.Одеса, депутат Одеської міської ради VI скликання

 Паларієв Олександр –  засновник та керівник етнографічного комплексу «Фрумушика-Нова» та мережі АЗС «Катрал»

Маслов Юрій – Заслужений економіст України, радник Міністра економіки України, академік Академії політичних  наук України

Митрофанов Максим – керівник консалтингової компанії “Свої люди”

Короневський Валентин – Міністр фінансів України (1996-97)

Бутова Галина – віце-президент БО «Благодійний фонд  «Фонд добрих сердець», помічниця народного депутата України Олексія Леонова

Григор`єв Денис – депутат Одеської міської ради VII скликання, директор мережі фітнес-клубів «Grigo GYM», Заслужений майстер спорту, чемпіоном світу, дворазовий чемпіон Європи, багаторазовим чемпіоном України з тай-боксу.

Хом’як Василь  – керівник проєкту IFC ESMS (International Finance Corporation), Іллічівський морський торгівельний  порт

Лозінський Станіслав – засновник та директор ТОВ «АСПЕКТ»

Видобора Володимир – декан факуьтету менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Лоханова Наталія – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, сертифікований аудитор

Кузіна Руслана – доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету, сертифікований аудитор

Москалюк Ганна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій; доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету

Верлан Ірина – завідувачка відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»

Єрикалова Валерія – керівник відділу обліку податкових зобов’язань та податкової звітності будівельного холдингу «Кадор Груп»

Бондар Вікторія – головний бухгалтер в аутсорсинговій компанії ТОВ «Ейч Ві Сі»

Гречкосій Вікторія – головний бухгалтер ТОВ «Бєлнет»

Шаповалов Денис – програміст в Одеській філії торгівельно-роздрібної мережі MD-Fashion

Трачук Альбіна – digital marketing manager AutoDoc, GmbH

Кагляк Микола  – директор Скай Моторс + (бренд Ніссан) та Мустанг Моторс (бренд Форд)

Філіппов Сергій – засновник та генеральний директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»

Бек Анатолій – фахівець веб-студії, 16. WEB, SEO

Левіна Юлія – Інтернет-маркетолог Skylogic

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.56.26 (1)

Видобора
Володимир Володимирович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.46.59

Черкашина
Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент, заст. декана факультету

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.49.51

Кожухар А. В.

інспектор факультету

Снимок экрана 2023-10-18 в 00.53.53

Бабуріна Г. Д.

інспектор факультету

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій завжди був відданим не лише освітній справі, але і принципам соціальної відповідальності. Особливо актуальним стало це під час війни, коли наш факультет прийняв активну роль у благодійній діяльності для підтримки Збройних Сил України.

Однією з наших ініціатив стали благодійні ярмарки, організовані з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Спільними зусиллями студентів, викладачів та адміністрації ми збираємо значні суми коштів, що спрямовуються на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів для наших військових.

Подолання військових конфліктів супроводжується численними викликами в сфері медичного обслуговування поранених бійців. Тому наш факультет вирішив надавати допомогу військовому медичному закладу, забезпечуючи його необхідним обладнанням та матеріалами для реабілітації військових. Ми вважаємо, що це наш моральний та громадський обов’язок підтримувати тих, хто жертвує своїм здоров’ям заради нашої безпеки.

Однак благодійність нашого факультету не обмежується лише підтримкою ЗСУ. Ми систематично надаємо допомогу сиротам та ВПО. Наша місія – піклуватися про майбутнє цих людей та надавати їм можливість налагодити якнайкращу долю. Ми організовуємо заходи, спрямовані на покращення їхнього життя та надаємо необхідну матеріальну підтримку.

Усі ці благодійні ініціативи – це прояв нашої ставлення та любові до нашої Батьківщини.

Адреса: вул. Пушкінська, 26, кабінет 210

Контактний телефон: 098-674-02-82, 725-69-01

E-mail: fmoit@oneu.edu.ua

Соціальні мережі:

Фейсбук

Інстаграм

Телеграм

Тік-ток

Ähnliches Foto