Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій (ФМОІТ)

Видобора
Володимир Володимирович 

Декан факультету
к.е.н., доцент

Наш девіз:

«ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ»

З 01 вересня 2019 року Наказом Ректора ОНЕУ № 91 від 03.09.2019 р. Обліково-економічний факультет, створений у вересні 1947 року, було перейменовано у Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій (ФМОІТ).

Більше ніж 70 років факультет готує фахівців вищої освіти за програмами бакалаврів і магістрів з обліку, контролю, аналізу, оцінки, аудиту та оподаткуванню. За роки свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч фахівців.

Навчальний план за спеціальністю «Облік та оподаткування» передбачає вивчення найсучасніших дисциплін, засвоєння яких забезпечує фахівців знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості облікової та статистичної інформації, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, ефективності контролю, економічного аналізу, аудиту, оцінки та оподаткування.

Навчальний план за спеціальністю «Менеджмент» побудований таким чином, що студенти мають можливість застосувати свої теоретичні знання,   розвивати і закріплювати практичні навики на провідних підприємствах Одеси та Одеської області. Широкий спектр дисциплін, пропонованих кафедрою, повно представляє сучасні напрями розвитку менеджменту і дає можливість отримати всім, хто бажає, ґрунтовні системні знання щодо аналізу конкурентного середовища підприємства та розробки оптимальних стратегій і планів його розвитку з метою забезпечення стабільного розвитку та стійких ринкових позицій; здійснення ефективного формування та використання персоналу на основі прогнозного підбору, розміщення, а також професійно-кваліфікаційного зростання кадрів;  створення та реформування управлінських структур в організаціях різних типів тощо.

Впровадження нових інформаційних технологій в управління підприємствами та організаціями виробничої і невиробничої сфер здійснюється з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Навчальний план за спеціальністю 051 “Економіка” за освітньою програмою «Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі» побудований таким чином, що практично з першого року навчання студенти отримують потрібну їм наскрізну комп’ютерну підготовку. Дисципліни, які викладаються, мають мету підготувати майбутніх фахівців для практичної роботи з сучасними комп’ютерними та Інтернет-технологіями в бізнесі та в управлінської діяльності підприємств не тільки як користувачів, а і як спеціалістів по їх застосуванню при вирішенні економічних проблем.

 

У 2017 році на факультеті було впроваджено нову, сучасну та цікаву освітню програму «Оціночна діяльність» на спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Підготовку студентів забезпечують високопрофесійні викладачі, що мають Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та Свідоцтва судового експерта. У продовж навчання ви маєте змогу отримати знання та практичні навички щодо проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі, бізнесу та прав на об’єкти інтелектуальної власності; проведення оцінки державного майна, об’єктів нерухомості, транспортних засобів, а також товарів в обороті; здійснення судово-бухгалтерської експертизи тощо.

Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка та додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLIMENT).

Найкращі студенти факультету постійно виїжджають за обміном на навчання у ВНЗ інших країн, а також беруть участь у програмах Work & Travel.

У 2014 році на ФМОІТ створено Клуб випускників – постійно діюча організація, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам і випускникам факультету щодо підтримки його діяльності, сприяння працевлаштуванню і професійному зростанню випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обміну інформацією про їх місце роботи, успіхи й досягнення.
Сьогодні факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій вносить значний вклад у науковий потенціал університету. До його складу входять п’ять кафедр:

– бухгалтерського обліку та аудиту;

– економічного аналізу;

– менеджменту;

– статистики;

– економічної кібернетики та інформаційних технологій.

На кафедрах факультету працює більше ніж 50 викладачів, біля 90% яких мають наукові ступені та вчені звання.

Кафедри факультету мають широкі творчі зв’язки з науковими установами, підприємствами, організаціями, міністерствами. Активно ведуть міжнародну діяльність, укладаючи договори про співпрацю з науковими закладами за кордоном, проходячи стажування у провідних європейських ВНЗ  (Польща, Чехія, Грузія, Молдова тощо), публікуючи результати наукових досліджень у закордонних виданнях. На кафедрах факультету діє аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

Ви маєте змогу власно взяти участь у всіх цих процесах. Для цього залишається тільки одне – вступити до лав студентів факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету.

Деканат факультету та його актив завжди готові допомогти Вам
у виборі майбутньої професії.

Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!

Видобора
Володимир Володимирович

Декан факультету
к.е.н., доцент

Черкашина
Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент, заст. декана факультету

Верещак О. В.

інспектор факультету

Бабуріна Г. Д.

інспектор факультету

Катеринчук
Екатерина Алексеевна

диспетчер факультету 

На факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій діє ефективна система студентського самоврядування на чолі із головою студентського самоврядування (студентським деканом) та головою профспілки студентів ФМОІТ.

Голова студентського самоврядування ФМОІТ
Бевза Валентин
студент 32 групи

Заступник голови студентського самоврядування ФМОІТ
Будерчик Анастасія
студентка 31 групи

Студентське самоврядування факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – це невід’ємна частина університетського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів студентів, які навчаються, їхню участь в управлінні ЗВО. Студентські роки – це те, що не виходить з пам’ятi, втрачене серед багатьох подій життя, те, що з тривалістю часу зберігає всі яскраві кольори. А створити найяскравіші у житті спогади про роки в ОНЕУ Вам допоможе студентське самоврядування факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.

Голова студентського самоврядування виконує такі обов’язки:

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій закладу вищої освіти;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у закладі вищої освіти.

Заступник голови студентського самоврядування виконує наступні обов’язки:

 • Виконання поставлених головою студентського самоврядування обов’язків та задач;
 • Представлення факультетського самоврядування на студентських та позастудентських заходах, а саме: конференціях, зустрічях студради, профорієнтаційних роботах;
 • Допомога в організації та контролі роботи виконавчого органу;

Голова профспілки студентів ФМОІТ
Ігнатенко Альона
студентка 41 групи

Профспілкова організація студентів(профбюро) факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій– це організація, головним завдання якої є не тільки захист прав студентів, але й розвиток і організація культурно-масового дозвілля студентів. Профбюро нашого факультету містить команду активних, відповідальних та творчих людей, і найголовніше – вони такі ж студенти, як і Ви! Навчаючись в університеті, живучі в гуртожитку, у студентів виникають труднощі. Ніхто інший не може краще підтримати тебе, ніж інші студенти, адже рано чи пізно ми все це вже «проходили»: сесія, проживання в гуртожитку і відповідні побутові питання, оздоровлення, матеріальні проблеми і багато іншого. Те, що стосується всіх – легше вирішувати спільно. Наше профбюро завжди прийде на допомогу!

Нашу увагу також не минає і культурне дозвілля студентів. Профбюро займається активною допомогою в організації, проведенні і заохочення переможців конкурсів художньої самодіяльності («Студосінь», «Міс ОНЕУ», «Студвесна», щорічний концерт-церемонія для першокурсників «Посвята в студенти»).

А для тих, хто любить відкривати для себе нові місця та проводити час в компанії таких же життєрадісних та енергійних студентів, ми організовуємо туристичні відрядження студентів в Буковель, Львів та, звичайно ж, у літній студентський табір «Економіст», який щороку запрошує наших студентів і викладачів на відпочинок у затишні будинки серед зелених алей, поблизу Чорного моря на пляжі морського курорту Кароліно-Бугаз.

Якщо Ви бачите себе в цій атмосфері, ласкаво просимо нафакультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій!!!

 

На факультеті діють такі СЕКТОРИ:

Навчальний сектор
Серов Микола
студент 23 групи

Навчальний сектор факультету – це студентська організація, яка займається виконанням поточних адміністративних завдань, пов’язаних з веденням моніторингу успішності навчання студентів.

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися. Аналіз та підведення підсумків у навчальній діяльності – це наше покликання. Навчальний сектор ФМОІТ допомагає студентам навчатися, долати труднощі, перешкоди та впевнено йти до своєї мети.

Навчальний сектор студентської ради ФМОІТ здійснює роботу за такими напрямами:

 • Контролює діяльність старост академічних груп на факультеті та координує їх діяльність, а саме: ведення журналів відвідування;інформування студентів щодо навчання;слідкування за успіхами групи;облік заборгованостей студентів;своєчасне виконання власних обов’язків тощо.
 • Веде пояснювальну роботу на старостатах про навчальну систему на факультеті та складання рейтингу успішності.
 • Збирає інформацію про навчальні досягнення студентів за семестр, аналізує і складає рейтинг з виділенням 10 кращих студентів на факультеті;
 • Розміщує рейтинг надбань на інформаційному стенді ФМОІТ;
 • Нагороджує кращих студентів за їх успіхи та відповідає за нарахування премій;
 • Веде систематичну перевірку успішності на факультеті;
 • Веде облік заборгованостей й нагадує студентам про необхідність їх погашення;
 • Контролює своєчасну здачу інформації з кожного курсу про навчальну діяльність студентів;
 • Проводить додаткові консультації з викладачами для покращення загального рейтингу факультету;
 • Допомагає студентам з навчанням та їх боргами для поліпшення спільних показників.

 

Організаційний сектор
Гашибоязова Марина
студентка 31 групи

Організаційний сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – це те, що робить твоє життя в університеті життєрадісним, цікавим та ФМОІТ веселим. Наш сектор, перш за все, працює для того, щоб урізноманітнити життя студентів ФМОІТ у вільний від навчання час.

Будь яка подія на нашому факультеті не обходиться без нашої участі. Завдяки організаційному сектору кожного семестру проводяться поїздки до визначних місць в Україні, де студенти можуть культурно збагачувати свої знання та відпочивати. Кожен вересень проводиться «Посвята у студенти» для наших першокурсників на студентській базі «Економіст», що знаходиться на Кароліно-Бугазі.

Започатковано вже традиційний для нашого факультету Квест для першокурсників, де вони виконують різні завдання та краще знайомляться з історією нашого факультету, університету та історією нашого міста. Також ми організовуємо різні благодійні ярмарки та беремо участь у благодійних акціях, наприклад, таких як «Від серця до серця» тощо.

Команда організаційного сектору – це молоді, активні, цілеспрямовані люди, які намагаються розфарбувати життя на нашому любимому факультеті. Ми чекаємо на тебе!!!

 

Науковий сектор
Верещак Олена
студентка 21 групи

Науковий сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – це одна з тих гілок студентського самоврядування, діяльність якої має на меті організацію і проведення таких заходів наукового характеру як: олімпіади, тренінги, брейн-ринги, вікторини тощо. Крім того, прямим обов’язком нашого сектору є пошук серед студентів тих, хто хотів би займатися наукою поглиблено, писати наукові роботи, приймати участь у міжнародних конкурсах, студентських олімпіадах тощо. Багато студентів факультету виступають на конференціях не лише нашої, але й інших університетів країни, а також за кордоном.

Кожного року представники наукового сектору ФМОІТ займаються такими справами:

— відбувається комплектування наукового сектору: проводиться анкетування студентів з метою виявлення бажаючих брати участь у його роботі, а також визначення потенційних учасників олімпіад, конкурсів, конференцій. Таким чином, формується склад наукового студентського товариства, формуються команди для участі в чемпіонаті «Що? Де? Коли? », у вікторині істориків тощо.

— постійно оновлюється список конференцій і конкурсів, що проводяться в університеті та в інших навчальних закладах, із зазначенням місця і часу проведення, умовами для участі.

Протягом року студенти нашого факультету мають можливість подивитися наукові фільми з історії, соціології, взяти участь у конференціях з української мови, культурології, соціології, загальної економічної теорії, англійської мови, фахових дисциплін тощо.

Отже, наука – це те, що зробить тебе сильнішим! Разом з нами ти взнаєш наскільки вона цікава, зможеш проявити свої здібності та вміння. Ми робимо життя студентів цікавим і незабутнім!

Культурно-масовий сектор
Жовта Каріна
студентка 42 групи

Культурно-масовий сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій – один з найяскравіших і найцікавіших секторів.

Головною ціллю сектора є проведення заходів культурно-масового характеру, таких як «Студосінь», «Студвесна», «МісОНЕУ»і сприяння змістовному відпочинку студентів у вільний час.

Даний сектор надає допомогу кураторам курсів у плануванні, організації та проведенні культурно-масових, художньо-мистецьких заходів у позанавчальний час, організовує і проводить свята, конкурси, інформує студентів про молодіжні суспільно-політичні рухи і спілки, встановлює з ними зв’язок, а також займається організацією художньої самодіяльності, гуртків, команд КВК та бере участь в PR-акціях.

Завдання культурно-масового сектору ФМОІТ:

 • підтримка студентських творчих ініціатив;
 • виховання почуття причетності до справ студентства ОНЕУ;
 • організація культурно-масових заходів;
 • залучення більшої кількості молоді до діяльності самоуправління;
 • організація дозвілля студентів;
 • участь у міських заходах культурно-масового характеру.

Головним показником успішної діяльності культурно-масового сектору є достойні і незабутні номери команди КВК нашого факультету, які вносять особливий стиль гумору в загальний ансамбль виступів команд університету.Яскравим прикладом може бути численна кількість перемог представниць ФМОІТ на святі «Міс ОНЕУ». Неповторні виступи наших красунь – результат клопіткої і узгодженої роботи всього сектору.

Перед членами сектору стоїть ціла низка організаційних і підготовчих завдань: це і пошиття оригінальних костюмів, і створення яскравих декорацій, і організація свят на факультеті.

Яскраві, творчо обдаровані і небайдужі до культурного життя факультету люди об’єднуються разом заради якнайкращого представлення ролі факультету у житті університету.Словом, головним для членів культурно-масового сектору ФМОІТ є наповнення яскравими моментами життя кожного студента нашого факультету. З нами кожен захід стане яскравіше, цікавіше і веселіше! Ми гарантуємо заряд позитивних емоцій та гарний настрій, адже саме ми робимо КВК веселим, «Студосінь» незабутньою, конкурс «Міс ОНЕУ» барвистим, а «Студвесну» прекрасною! Вступай в наші ряди і роби студентське життя дивніше! Ласкаво просимо до числа студентів ФМОІТ!!!

Спортивний сектор
Анварі Сяваш
студент 24 групи

Спортивний сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій здійснює організаційну і координуючу діяльність, забезпечуючи здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів, щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами. Для досягнення поставленої мети спортивний сектор вирішує наступні завдання і виконує такі функції:

 • організує фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу зі студентами факультету;
 • забезпечує організацію роботи гуртків та секцій спортивного напряму;
 • сприяє в організації та діяльності спортивних клубів за інтересами.

Спортивний сектор вивчає, узагальнює, розвиває та поширює позитивний (передовий)досвід в області організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи університету, виявляє потреби студентів у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи та їх реальної пропозиції на факультеті. Щорічно у нашому університеті проводяться спортивні змагання між факультетами і наш сектор відповідальний за підготовку команд. Спортивний сектор працює у таких напрямах:

 • Футбол
 • Баскетбол
 • Легка атлетика
 • Волейбол
 • Важка атлетика
 • Боротьба
 • Стрітболл
 • Шахи

Важливими результатами діяльності спортивного сектору, безумовно, є численні перемоги студентів ФМОІТ. Отже, якщо ти повен сил, маєш здібності у різних видах спорту, любиш та вболіваєш за любимий факультет, ми чекаємо саме на тебе!!!

PR-сектор
Катеринчук Катерина
студентка 32 групи

PR-сектор факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій– це, перш за все, плідна і насичена співпраця творчих та обдарованих студентів. Атмосфера нашої дружньої PR-команди пронизана духом ініціативи, активної творчості і непереможного бажання розфарбувати яскравими моментами студентське життя.

Інформація про будь-яку подію повинна швидко поширяться, саме цим і займається наш сектор, функціонує у різноманітних напрямках: це і статті до студентської газети ОНЕУ «Економіст», і незмінно яскраві та неповторні плакати, стенди, афіши до кожного свята, і PR-підтримка команди факультету на різних заходах. Щоб студенти були в курсі всіх подій, ми ведемо групу ФМОІТ в соціальних мережах (Аккаунт в Фейсбуке – fmoit.oneu, аккаунт в Інстаграмі – fmoit_oneu, ). На PR-сектор завжди можна покластися, це надійний супутник на шляху до мрії студента!

Переступивши поріг PR-сектора, здається, що потрапляєш до чарівної казки барв і світла, занурюєшся у світ урочистості і свята: різнокольорові кульки, яскраві плакати, оригінальні листівки. Енергія, що б’є ключем з творчих сердець талановитої молоді PR-сектору ФМОІТ, день за днем набирає сили і неодмінно знаходить підтримку і в керівництва факультету, і в самих студентів. Отже, ми чекаємо на тебе, а PR-сектор працюватиме ще на повнішу силу аби радість не сходила з твого обличчя, а усі роки навчання згадувалися з теплом!

 

 

Сектор маркетингу та зв’язку з громадськістю
Сандул Марина
студентка 21 групи

Головні завдання сектору:

– створення ігор та проектів, які безпосередньо пов’язані з нашою професією, з метою інформування та проведення з абітурієнтами;

– участь та допомога в організації заходів профорієнтаційного характеру, організованих в ОНЕУ (День відкритих дверей, SchoolWeek, День спеціальності тощо);

– безпосереднє проведення зустрічей з абітурієнтами в закладах середньої освіти (школи, гімназії, ліцеї тощо) щодо популяризації нашого університету та спеціальностей;

– участь у просвітницько-інформаційних заходах зі студентами усіх курсів ФМОІТ з питань безпечної міграції та ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, прав людини тощо;

– допомога в організації тематичного заходу з приводу перемоги українського народу у другій світовій війні;

– декорування корпусу та актової зали до великих свят тощо.

 Шановні абітурієнти! Запрошуємо Вас отримати якісну економічну освіту на факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій ОНЕУ. 

У 2020 році для вступу на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 01 ЛИПНЯ 2020 року.

Ви можете подати до п’яти заяв на місця державного замовлення та необмежену кількість заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт).

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 рр. Виключенням є сертифікати з іноземної мови, які приймаються за 2018, 2019 чи 2020 рр.

Для вступу на Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій потрібно мати такі сертифікати ЗНО:

У 2020 році для вступу на 1 курс для здобуття ступеня магістра усі вступники обов’язково складають єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови та фаховий іспит зі спеціальності (письмово).

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови розпочинається з 06 травня та закінчується 03 червня 2020 року. Основна сесія ЄВІ проводиться 01 липня 2020 року.

Фахові вступні випробування проводяться з 05 липня по 26 липня 2020 року.

Перелік спеціальностей на ФМОІТ
для здобуття  ступеня  МАГІСТРА у 2020 році

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними ступенями: бакалавріат та магістратура.
 • у бакалавріаті (4 роки) студенти одержують якісну підготовку із загальноосвітніх та фахових дисциплін.

 

у магістратурі (1 рік та 4 міс.) студенти оволодівають поглибленими знаннями з фахових дисциплін, проходять міждисциплінарні тренінги за фахом з використанням різних програмних продуктів з автоматизації системи управління та обліку на підприємстві.

 

 

Випускники нашого факультету є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, ІТ, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Випускники факультету – це ініціативні та здатні до швидкої адаптації в бізнес-середовищі особи, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Випускники ФМОІТ також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

26 вересня у студентів факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій відбулася зустріч першокурсників із двома представницями компанії ,,Baker Tilly” : Ольгою Добруні та Лілією Пархоменко, які є випускницями ОНЕУ.

На цій зустрічі студенти:

 • Отримали корисні поради щодо навчання та майбутнього працевлаштування;
 • Ознайомилися з перспективами професії аудитора, бухгалтера, податкового консультанта та ін.

Ольга та Лілія пояснили, яку важливу роль в аудиторській компанії відіграє вміння кооперуватися й комунікувати. Розповіли студентам про щорічний Promotion та прозору й зрозумілу систему кар’єрного зростання. Поділилися секретами, які допоможуть надалі обирати гідну роботу.

 Також ознайомили з тим, що студенти у майбутньому можуть отримати, працюючи в компанії:

 • Маштабні корпоративи
 • Круті спортивні заходи
 • Власну бібліотеку та участь у соціальних проєктах.

А студенти цікавились:

 • Фінансовою забезпеченістю;
 • Можливістю працювати в дистанційній формі;
 • Кар’єрним  ростом.

Дякуємо Ользі Добруні та Лілії Пархоменко за зустріч, доступну й цікаву інформацію та мотивацію для наших першокурсників.

Бажаємо гостям та студентам успіхів та здійснення всіх задумів!

У п’ятницю 16 вересня 2022 року в стінах факультету Менеджменту, обліку та інформаційних технологій відбулася зустріч наших першокурсників із талановитою людиною, до того ж, випускником ОНЕУ, який побудував свою успішну кар’єру.

 

До нашого університету завітав Митрофанов Максим – професійний бухгалтер та налоговий консультант, який має великий досвід у сфері економіки.

Саме наш гость з 2009 року керує консалтинговою компанією ТОВ “Центр керування проектами” та профспілкою підприємців ГО “Свої люди”. Максим надає послуги з ведення бухгалтерського обліку та автоматизації облікових процесів.

 

Максим Митрофанов розповів, як обрав сферу обліку й оподаткування, як потрапив у бухгалтерію і коли почав вперше заробляти.

Також ознайомив студентів з максимальною автоматизацією процесів (обліком) та віддаленою роботу в наш час (як це впливає на бізнес).

Було розкрито власні методи якісного навчання та надано поради з цього приводу.

«Без навчання ви не зможете бути професіоналом у своїй справі».

 

На думку Максима, якщо ви вивчаєте економічну спеціальність, то повинні цікавитись та просуватися за межі знань, які надає кожна із дисциплін, що вивчаються.

Великий акцент в розповіді був на тому, що сучасна людина повинна працювати в ритмі і темпі сьогодення.

 

Студентів зацікавило:

– як проходить відбір спеціалістів у команді та що саме цінується при відборі;

– що передусім цінується в працівниках;

– які нестандартні ситуації деколи можуть трапляютися в роботі

– чому і як треба розширювати межі своєї свідомості.

 

Корисні ПОРАДИ від гостя:

– не треба обмежуватися одним процесом;

– знання теорії – дуже важливий пункт для універсального робітника;

– цінуйте свій час та контролюйте його.

 

Зустріч з Максимом Митрофановим заклала певний фундамент у свідомості першокурсників для побудови успішної кар‘єри. Гість ознайомив студентів з важливими аспектами професійного росту та сформував ідею важливості навчання і самовдосконалення.

Складно визначити ту сферу, в якій відсутні планування, менеджмент, мотивація, організація, контроль й аудит.

Ми щиро дякуємо нашу гостю за його візит та знання, які він передав молоді, адже знання – це єдиний результативний шлях до майбутнього.

вул. Пушкінська, 26, каб. 210
098-674-02-82

– Ковальов А.І. – ректор ОНЕУ, д.е.н., професор;

– Вугельман П.В. – заст. міського голови міста Одеси;

– Григорєв Д.С. – депутат Одеської міської ради;

– Проніна Л.П. – начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»;

– Коверда А.В. – директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД;

– Терновський А.Ю. – депутат Одеської міської ради;

– Позднякова Г.І. – депутат Одеської міської ради;

– Бутова Г. – віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса);

– Філіппов С.А. – ген. директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

– Коршиков Є.В. – інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»;

– Верлан І.О. – завідувач відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»;

– Рибчак Д.М. – бухгалтер-ревізор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»;

– Летичевська О.В. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

Ähnliches Foto