Освітні програми

Факультет економіки і управління підприємництвом

Назва спеціальності Освітні програми
(051) Економіка Бізнес-економіка та аналітика
Управлінська економіка та конкурентна політика
Економіка та управління в HR-індустрії
(053) Психологія Психологія
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та планування бізнесу
Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
(281) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

 

Факультет фінансів та банківської справи

Назва спеціальності Освітні програми
(015) Професійна освіта
Економіка
Англійська мова в економіці та бізнес-освіті
(072) Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародний банківський бізнес
Податкова та митна справа
Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

 

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Назва спеціальності Освітні програми
(071) Облік і оподаткування Облік, аудит і податковий консалтинг
(073) Менеджмент Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті
Менеджмент організацій

 

Факультет міжнародної економіки

Назва спеціальності Освітні програми
(075) Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика
(241) Готельно-ресторанна справа Економіка та організація готельно-ресторанної справи
(242) Туризм Економіка та організація туристичної діяльності
(292) Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини

Факультет економіки і управління підприємництвом

Назва спеціальності Освітні програми
(051) Економіка Економіка
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка, планування та управління бізнесом
Економіка та стратегія розвитку підприємства
Муніципальне підприємництво

 

Факультет фінансів та банківської справи

Назва спеціальності Освітні програми
(072) Фінанси, банківська справа та страхування Управління діяльністю банків на фінансовому ринку
Управління публічними фінансами
Фінансовий та страховий менеджмент

 

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Назва спеціальності Освітні програми
(071) Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності
(073) Менеджмент Менеджмент організацій
Управління в охороні здоров’я

 

Факультет міжнародної економіки

Назва спеціальності Освітні програми
(075) Маркетинг Маркетинг та міжнародна логістика
(241) Готельно-ресторанна справа Управління готельним та ресторанним бізнесом
(242) Туризм Економіка та організація туристичної діяльності
(292) Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

бакалавр

магістр

доктор філософії