Освітні програми

Факультет економіки і управління підприємництвом

 • 051 Економіка

Світова економіка та моделі функціонування господарських систем 

Управління персоналом та економіка праці 

Бізнес – статистика та аналітика 

Комп’ютерні та Інтернет – технології в бізнесі 

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та планування бізнесу

Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності 

Економіка та організація торгівлі 

 • 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування 

 • 053 Психологія

Психологія

Факультет фінансів та банківської справи

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування 

Податкова та митна справа 

Міжнародний банківський бізнес

 • 015 Професійна освіта

Англійська мова в економіці та бізнес-освіти 

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

 • 071 Облік і оподаткування

Облік і аудит
Оціночна діяльність 

 • 073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Інформаційні та Інтернет – технології в менеджменті

Факультет міжнародної економіки

 • 075 Маркетинг

Маркетинг та міжнародна логістика 

 • 292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка 

 • 242 Туризм

Економіка та організація туристичної діяльності 

 • 241 Готельно-ресторанна справа

Економіка та організація готельно-ресторанної справи 

Факультет економіки і управління підприємництвом

 • 051 Економіка
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет фінансів та банківської справи

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

 • 071 Облік і оподаткування

ОПП “ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

 • 073 Менеджмент

ОПП “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

Факультет міжнародної економіки

 • 075 Маркетинг

ОПП “МАРКЕТИНГ ТА МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА”

 • 292 Міжнародні економічні відносини

ОПП “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”

 • 242 Туризм

ОПП “ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 • 241 Готельно-ресторанна справа

ОПП “УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ТА РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ”