Кафедра фінансів

Слатвінська Марина Олександрівна завідувач кафедри д.е.н., професор

Кафедра фінансів ОНЕУ відраховує свою історію від 1921 року, коли в Одеському кредитно-економічному інституті було започатковано роботу кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту. Сьогодні, здійснюючи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання 40 дисциплін, базовими з яких є “Фінанси”, “Фінансова система”, “Податкова система”, “Бюджетна система”, “Суспільні фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Казначейська система”.

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри тощо. 

Кафедра фінансів має філії:

– ТОВ «Аудит-Віра» ЛТД

– Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

– Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

– Департамент фінансів Одеської міської ради.

На базі філій організується проведення практичних і семінарських занять, ознайомлення з діяльністю підрозділів, виконання тематичних завдань та розв’язання проблемних ситуацій. Планується створення віртуального виробництва на філіях для опрацювання питань оподаткування суб’єктів господарювання та фінансування бюджетних установ.

Ведеться активне співробітництво з виконавчими та законодавчими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, результати якого знайшли своє відображення в розробці змін та доповнень до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра фінансів здійснює прийом та підготовку студентів за такими ступенями вищої освіти (у межах спеціальності 072  “Фінанси, банківська справа та страхування”):

– молодший бакалавр, освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”

– бакалавр, освітні програми “Податкова та митна справа”, “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування”, “Міжнародний банківський бізнес”

– магістр, освітня програма “Управління публічними фінансами”

– доктор філософії (PhD), освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Перспективи професійного розвитку

Студенти кафедри проходять навчально-виробничу практику з перспективою подальшої праці у Департаментах фінансів Одеської міської ради та Одеської обласної ради, територіальних відділеннях Державної податкової служби України, в підрозділах Державної митної служби України, територіальних управліннях Державного казначейства України, територіальних підрозділах Державної аудиторської служби, Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, комерційних банках та на підприємствах різних форм власності, тощо.

Партнери

26 жовтня 2022 року представники кафедри фінансів ОНЕУ взяли участь у слуханнях, що проводилися Комітет з питань економічного розвитку

Тема: «Відновлення та післявоєнний сталий розвиток України».

Основний меседж: вироблення рекомендацій і консолідація зусиль та можливостей щодо розробки сценаріїв дій, спрямованих на забезпечення сталого повоєнного розвитку України через інституційні, нормативно-правові, економічні та бюджетні важелі для досягнення цілей сталого розвитку.

Учасники заходу: народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, науковці, представники громадських об’єднань та бізнес-організацій.

Дякуємо організаторам за можливість долучитися до обговорення.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YaEBzs8gFGeXoMn5HrvB5jWFvLSFmPh8q2ug5aK8UyfNZq6yvCg493QFubRHDZszl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0rW239gs4gkYpnBjPs6vDaAvVruGdo1j7gg6fiUeNLi6xJk28L1RKqef6kJrntaDWl

25.10.2022 представники кафедри фінансів ОНЕУ прийняли участь у вебінарі «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів».

Під час заходу розкрито можливості ліцензійної версії та особливості застосування Zoom в університеті, а також функціональні можливості Zoom Web Portal та Zoom Desktop Application.

Враховуємо виклики сучасності

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09m9cE14LKYzsZGuAK9WqHUbJZmZAZYZRBTiH55ptcXozgo975tsr4YPSj5vcZsRsl&id=100085697448379

 

25.10.2022 року відбувся круглий стіл, організований «ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ», в якому прийняли участь викладачі кафедри фінансів.

Організатор:Одеський центр трансферу знань і технологій.

За підсумками зустрічі- резолюція

Формат : online, offline

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07a8vb4fLnjN2HhoSiByfbnzeBSVwkkfGb3SxCNsyezceqUeeYrweQybTfhRhm7g6l&id=100085697448379

21.10.22, відбувся міжкафедральний тренінг на тему:”Як розпізнати маніпулятора”

Тренінг динамічний, аудиторія активна, тема сучасна.

Дякуємо студентам за змістовні відповіді та живу дискусію

Лектори: Елеонора Курганська Руслан Волчек

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vJd6R5RozdwSwp156EJ7Z9FwkDYbUwDLWLeEDdxKV4idzuYYuCkWWN5qRRrjZyZPl&id=100085697448379

20.10.22 викладачі кафедри фінансів прийняли участь в конференції молодих вчених “Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки”

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gHfSFepb3uePaeThsoS7ft4nKa3ipxFRvxAutmyrzMHAxhmyJT2vm15q5fEhw3B4l&id=100085697448379

20.10.22. відбулася зустріч аспірантів першого року навчання з ректором Анатолій Ковальов та проректором з наукової роботи Олександр Літвінов щодо затвердження тем дисертацій.

В зустрічі прийняли участь також гаранти програм та наукові керівники.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid039GwfdAX6wgoiUHT1qT7oNkuX8bSaMxd88SEProBj7DGTQG4k95QssMMc8YLJ6kVl&id=100085697448379

Сьогодні відбувся методичнй семінар відповідно до затвердженого графіку.

Тема: “Лідерство як важливий soft skills в сучасній інтерпретації для фінансово-банківських установ”.

Доповідач: Елеонора Курганська

Було розглянуто поняття “лідерство”, питання щодо факапів лідера, виділили маркери лідера, 5 ключових форм влади, ознаки та прояви харизматичної, експертної та законної влади, їх актуальність в сучасних умовах, імідж лідера, 8мотивуючих факторів лідера та парадокс лідера.

Доповідь була змістовною, актуальною, семінар- продуктивним.

Модератор: Maryna Slatvinska

Дякуємо за активну участь та приділений час!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0215Fb4SAwYwUk2nJXaDq18mRdndsmDcVhrLSMRWfVP8XuYxoo89ALpSGVZHGbUGrMl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid026RX33T1ktb6rJg8kv6Bdx7ChCkHNwG1dwCLMiefcwiJsZjZ3xFnvjXmkGESyv4CJl

Мегацікава подія, присвячена дню Захисника України, дню створення УПА, дню козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, відбулася сьогодні в форматі зустрічі зі стейкхолдерами: прийняла наше запрошення депутат Ямпільської міської ради 22 сесії 8 скликання, партія «Слуга народу» Ірина КУРГАНСЬКА.

Тема лекції :”Органи оперативного управління бюджетом”; дисципліна: “Бюджетний менеджмент”; здобувачі:51 ФФБС, 51 ЦЗФН; викладач: Елеонора Курганська; освітня програма:”Управління публічними фінансами”, також доєдналися студенти 2курсу ФФБС, куратори та викладачі.

Обговорювалися питання взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади, особливості обслуговування бюджетних коштів на місцевому рівні, проблеми, які потребують пріоритетного вирішення в умовах воєнного стану та багато інших.

Дуже дякуємо за прекрасну зустріч та , безумовно, чекаємо наступну!

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0e9pU9pxAH1CDgcF1uPZL8Xsto5zWaqTNd4evSrR8t54Vk3HGbbdM1PJVdmXaN9nQl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02fTq17fM8zXZ8mtWSPzah4kZetTaN1ygcAdCNaK4BQ1USkmAtwBEMgjxYHmw5muEHl

Випускники ОНЕУ діляться своїм практичним досвідом

12.10.2022 на навчальну дисципліну «Фінансовий контроль», яку викладає здобувачам 4 курсу професор кафедри фінансів Волохова І. С., завітав випускник факультету фінансів та банківської справи 2020 року випуску – Дмитро Маринов. На занятті, присвяченому розгляду теми “Фінансовий контроль аудиторських фірм та незалежних аудиторів” Дмитро поділився зі студентами власним досвідом роботи в цій сфері.

Будучи аспірантом 2 курсу ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри фінансів, Дмитро має досвід роботи на посаді бухгалтера-ревізора в аудиторській компанії, практикує у якості спеціаліста-фрілансера щодо бухгалтерських, податкових, аудиторських послуг.

Приємно, що наші випускники, які є затребуваними на ринку праці, діляться своїм практичним досвідом з майбутніми фахівцями у сфері фінансів, банківської справи та страхування

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0T7C8cygCTkVk5LMAbNCQH1bjtWmjbXjhFVKzYceMXkGLykKsstzKkbw4gXQn4qr5l&id=100085697448379

11.10.2022 року, в рамках кураторської години викладачів кафедри фінансів зі студентами 12, 24, 32, 42, 43, 51, 61 груп факультету фінансів та банківської справи відбулася зустріч за участі головного інспектора Одеське районне управління ГУ ДСНС України в Одеській області – Владислава Багнюка.

Тематика зустрічі була настільки актуальною, що аудиторія налічувала більше 100 студентів ФФБС і не тільки. Дуже приємно, що доєдналися й студенти інших курсів.

Пан Владислав висвітлив вельми важливу для усіх нас інформацію: “Техногенна безпека” та “Уникнення ураження вибухонебезпечними предметами”.

Розглянуто питання безпеки при пожарах та задимленнях, хімічної та радіаційної безпеки, мінної безпеки, поводження при повітряній тривозі, а також надання першої домедичної допомоги в умовах воєнного стану тощо.

Надані фахові відповіді на низку питань здобувачів та викладачів.

Зустріч неймовірно цікава, пізнавальна, своєчасна.

Час запрошеного спікера вичерпано більш ніж удвічі.

Дякуємо керівництву ГУ ДСНС в Одеській області, а також пану Владиславу за просвітницьку роботу, вичерпну та актуальну для нинішніх реалій інформацію.

З вами ми на крок ближче до перемоги!

Слава Україні

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Kiem4UTThXQoNnp5jR5Q8F5qgwpMQi7ThCUPFaAQn12LegZ6phARHQMmVGdUoY3vl&id=100085697448379

7 жовтня 2022 року до нас завітали на гостьову лекцію начальник відділу координації звітності та аналізу управління податкового аудиту Катерина Лупашко та заступник начальника відділу координації звітності та аналізу управління податкового аудиту Олексій Любчик

Тема лекції :”Порядок планування та проведення планових документальних перевірок юридичних осіб”; дисципліна: “Фінансова політика в сфері ЗЕД”; здобувачі:41,42 ФФБС; викладач: Ірина Волохова; освітня програма:” Податкова та митна справа”.

Зустріч була цікавою, динамічною. Протягом зустрічі розкрито низку проблемних аспектів планування та проведення перевірок (зокрема, суб’єктів ЗЕД), обговорення яких спокунало до відкритого діалогу

Дякуємо прекрасним лекторам за супер- лекцію, високий рівень та сучасні підходи

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PsTfabHcbWrmAF8BSWocY2L9AR1wQxdcB4GSk4dPSHm2sUUcYaizRvJmCu12a5BHl&id=100085697448379

06 жовтня 2022 року в межах укладеної угоди щодо співпраці ОНЕУ і ГУ ДПС в Одеській області, відбулася запланована зустріч зі стейкхолдерами, в форматі гостьової лекції(навчальна дисципліна “Податкове та митне декларування”, декан ФФБС Ірина Мартинюк)

Лекцію на тему “Особливості заповнення декларацій з прямих та непрямих податків” для здобувачів 4-5 курсу ФФБС провів начальник управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області Roman Kirilenko та заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб уравління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС в Одеській області Віталіна Колесник.

Дякуємо лекторам за актуальну лекцію та позитив

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор зустрічі: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cNNLGaJNciEi4c6NJEpy5DY2LZjsThyVPcNvMEzGWwtuFGbNHhgS51G6TUMYXExl&id=100085697448379

Стейкхолдери продовжують приймати активну участь в освітньому процесі та підготовці майбутніх фахівців.

В рамках дисципліни «Податкова система», яку викладає професор Maryna Slatvinska, відбулася лекція запрошеного практика.

Валентина Бриндак – заступник начальника управління – начальник відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління податкових сервісів Головного управління ДПС в Одеській області прочитала лекцію для здобувачів четвертого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.

Спікером розкрито низку актуальних питань щодо адміністрування податків, зборів (у тому числі в період воєнного стану), можливостей та переваг використання платниками податків електронних сервісів ДПС, а також отримання громадянами адміністративних послуг в Центрах обслуговування платників Головного управління ДПС в Одеській області.

Дякуємо спікеру за співпрацю, відкритість, цікаву та інформативну лекцію, а також за бажання ділитися практичним досвідом!

Далі буде.

Дякуємо керівництву ДПС в Одеській області за співпрацю!

Ще одна важлива подія відбулася на цьому тижні (28 вересня 2022 року).

Аспіранти першого року навчання, у тому числі аспіранти кафедри фінансів Одеський національний економічний університет ОНЕУ/ОНЭУ, мали зустріч з ректором Анатолій Ковальов, проректором з наукової роботи Олександр Літвінов, гарантом освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Maryna Slatvinska.

У дружній атмосфері аспірантів привітали зі вступом до аспірантури і побажали плідної роботи на науковій ниві.

Серед низки інформації, яку отримали здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – базові засади підготовки наукових праць, академічна доброчесність, можливості академічної мобільності тощо.

Вітаємо аспірантів зі вступом до аспірантури

30 вересня 2022 року, в рамках взаємодії та співпраці ОНЕУ та ГУ ДПС в Одеській області, відбулася запланована зустріч зі стейкхолдерами, в форматі гостьової лекції.

Лекцію на тему “Сучасна податкова служба та вектори її розвитку” для здобувачів 1-2 курсу ФФБС в межах навчальної дисципліни “Вступ до фаху” (викладач: доцент Елеонора Курганська), провів начальник управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області Roman Kirilenko та головний державний інспектор відділу розвитку персоналу управління персоналу ГУ ДПС в Одеській області Ірина Стрілець

Під час заходу висвітлені питання щодо законодавчого та організаційного забезпечення ДПС, проходження практики студентів, бюджетні правопорушення, цікаві реальні випадки.

Дякуємо лекторам за змістовність лекції та практичну спрямованість, приємно отримувати відповіді від професіонала своєї справи

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор зустрічі: Елеонора Курганська

Кафедра фінансів ОНЕУ взяла участь в онлайн-семінарі на тему «Новації в митному законодавстві: як використати переваги та отримати фінансові вигоди».

Захід проводився Громадська Рада при ДМСУ на базі Одеська митниця за участі та сприяння профільного департаменту Мінфіну та Держмитслужби.

Спікерами та експертами семінару виступили:

Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Мінфіну

Владислав Суворов, заступник Голови Держмитслужби

Сергій Демченко, директор Департаменту запровадження міжнародної транзитної системи Держмитслужби

Олег Гоя, директор Департаменту організації митного контролю та оформлення

Оксана Ніканорова, радник заступника Міністра фінансів – координатор митних реформ RST Мінфіну

Тетяна Острікова, експертка Громадської ради при Держмитслужбі у сфері митного права та інституту АЕО

Ігор Муратов, експерт Громадської ради при Держмитслужбі у сфері митної справи

Під час семінару обговорювалися основні новації Закону України від 15.08.2022 № 2510-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Зокрема, спрощення для усіх надійних підприємтсв, критерії відповідності, зміни в фінансових гарантіях, нестандартні ситуації, які можуть виникати при переході до міжнародного застосування NCTS в Україні тощо.

Дякуємо організаторам заходу за надану можливість долучитися до обговорення новацій митного законодавства, а спікерам та експертам за актуальність висвітленої інформації.

Більше за посиланням:

https://m.facebook.com/groups/405786944113334/permalink/841130937245597/

Кафедра фінансів ОНЕУ активно співпрацює з Одеська митниця Держмитслужби. В рамках взаємодії відбулася зустріч керівника Одеської митниці Держмитслужби Михайла Мірошниченка зі студентами 1,2,3 та 4 курсів Факультет фінансів та банківської справи ОНЕУ, які навчаються за спеціальністю 072:”Фінанси, банківська справа та страхування”.

Під час зустрічі студенти активно дискутували та задавали питання, на які отримали вичерпні відповіді.

Михайло Іванович навів приклади цікавих аспектів роботи Одеської митниці в умовах воєнного стану, найпоширеніших випадків порушення митного законодавства. Висвітлив винахідливі та неординарні підходи, які порушники митного законодавства марно намагалися застосувати на практиці, а також повідав здобувачам ще багато цікавого.

Колектив кафедри фінансів ОНЕУ, студенти факультету фінансів та банківської справи вдячні керівництву Одеська митниця Держмитслужби Михайлові Мірошниченку за цікавий та змістовний захід, позитивні емоції!

https://www.facebook.com/photo?fbid=110655055134409&set=pcb.110660435133871

Сьогодні, 28 вересня 2022 року, в рамках взаємодії та співпраці ОНЕУ і ГУ ДКСУ в Одеській області, відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами, в форматі гостьової лекції.

Лекцію на тему «Внутрішній аудит в державному секторі України» для здобувачів 4 курсу ФФБС в межах навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» (викладач: професор Ірина Волохова ) провела начальник відділу внутрішнього аудиту Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області Ольга Пашняк.

Під час заходу висвітлені питання щодо системи внутрішнього контролю, ключових навичок та компетенцій внутрішнього аудиту, подій, які створюють ризики тощо.

Дякуємо спікеру за структурованість матеріалу, його практичну спрямованість та професійні відповіді на численні питання аудиторії.

Організатор: Елеонора Курганська

Модератор: Maryna Slatvinska

Триває співпраця з Одеською митницею Держмитслужби.

Так, 26.09.2022 року в межах навчальних дисциплін «Митна політика і митне регулювання» та «Оподаткування ЗЕД» проведено лекцію для здобувачів третього та четвертого курсів Факультет фінансів та банківської справи (зокрема, для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Податкова та митна справа»).

Лекцію на тему «Особливості оподаткування ЗЕД та визначення митної вартості товарів в Україні» провела заступник начальника управління-начальник відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеська митниця Держмитслужби Антоніна Бикова.

Під час лекції розкрито цікаві практичні аспекти визначення митної вартості товарів в Україні, процедури їхнього розмитнення тощо.

Дякуємо пані Антоніні за приділений час, актуальність висвітленої інформації та легкість її подачі.

Організатор зустрічі: Кафедра фінансів ОНЕУ.

Професор, зав.кафедри фінансів ОНЕУ Maryna Slatvinska та доцент Елеонора Курганська в інституційній формі успішно завершили стажування в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.

За період стажування було виконано програму згідно індивідуальних планів.

Дякуємо керівництву Головного управління ДКСУ в Одеській області за надану можливість пройти стажування на базі його структурних підрозділів та за отриманий практичний досвід, який буде впроваджено при реалізації освітніх програм кафедри фінансів ОНЕУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EnxSjqXmpBApfinnVu7XD7SnnozEy3s6Pdc1a7VjougmM9L34XgdaKobNso2bEV1l&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora…/posts/pfbid0fhPfV

Доцент Елеонора КУРГАНСЬКА успішно завершила навчання на тренінг-інтенсиві в рамках проєкту “Голос жінок і лідерство – Україна” , тема: “Адвокація: як залучати людей до творення змін” 22-23 серпня. Онлайн формат. 

День 1:

☑️ принципи взаємодії з волонтер(к)ами;

☑️ кейс “ідеї для адвокаційної кампанії “;

☑️ інтерактиви з адвокаційної кампаній;

☑️ роль людей в адвокаційних кампаніях;

☑️ брейншторм;

☑️ колесо залучення;

☑️ контекстний аналіз( команда і кампанія;

☑️ 4 кімнати змін;

☑️ кейси;

☑️ піраміда залучення;

☑️ пропрацювання кейсів 3-4

☑️ інтерактиви та рефлексія. 

 

 

 

 

День 2:

☑️ місточки довіри: як створити тісний зв’язок з тими, кого залучаємо, для успішної адвокації;

☑️вуличний кампейнінг як інструмент привернення уваги та впливу на ключових гравців. 

☑️ різновиди онлайн та оффлайн акцій для підсилення адвокаційних кампаній;

☑️ заклики до дії та ключові повідомлення адвокаційної кампанії;

☑️ вплив від залучення;

☑️ брейншторм;;

☑️ інтерактиви та рефлексія. 

 

Дякуємо організаторам, модераторам та тренерам за змістовні та цікаві тренінги! 

Міжнародний фонд “Відродження”

Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund

Makitra

Anna Voschinkina

Denys Tsutsayev

Євгенія Кравченко

#ГолосЖінок

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02P87TGXLH2WsAzxn4gAtC8sgPFSkpYqfvh2jA1hv9ThVyWGsVfFHu4JT4Ssy3i4Usl

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0328xusoYzku9c6Etttc3627HqNhA5u6Ne11S7AzBnnkAn6HcdGNJrd71Z7niJzwwkl

Доцент Елеонора КУРГАНСЬКА прийняла активну участь в онлайн семінарі для молодих вчених, які  прагнуть інноваційного розвитку своїх м’яких навичок, бажають дізнатися про нові технології управління проєктними командами та інструменти креативності у викладанні.

Тема семінару: ”Розвиток Soft Skills для реалізації потенціалу молодих вчених дослідників, який відбувся 19.07.22.

Питання онлайн семінару :

☑️з якими проблемами реалізації свого потенціалу стикаються молоді вчені у розвитку м’яких навичок;

☑️який взаємозв’язок між ефективністю роботи проєктної команди та внутрішнім балансом молодого вченого;

☑️чим важлива розвинена креативність для особистого (інноваційного) бренду викладача та вченого;

☑️як застосовувати інструментарій positum-підходу в управлінні проєктними командами молодих вчених;

☑️як застосовувати методи фокальних об’єктів, синектики, Scamper для генерування нових ідей, створення інновацій для науки.

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Наукові зустрічі / Scientific meetings / Scientia Conventibus

https://www.facebook.com/100003343578473/posts/pfbid0tS4utyWJneUZC7kvVATZP5Tx43hq1T5wJrYeProqBpjux7uMMt76xNsEsLyxoT6bl/?app=fbl

Викладачі кафедри фінансів ОНЕУ пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Управлінський інтелект для освітян» у  Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки і права «Крок»

 Представники кафедри фінансів (Проф. Хомутенко А. В., доц. Волкової О. Г., доц. Коцюрубенко Г. М., доц. Луценко, к.е.н., ст. викл. Кирязова Т. О.) пройшли підвищення кваліфікації «Управлінський інтелект для освітян»,  обсягом –  60 годин (2 кредити).  Заходи відбувались  з «07» червня  2022 року  по «14» червня 2022 рр. у  Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки і права «Крок» (м. Київ) у он-лайн форматі.  

Слухачі мали змогу поглибити знання та залучитись до дискуссій з різних напрямів управлінської складової сучасних освітян, зокрема етичних положень формування питання якості освіти, питань ситуаційного лідердства, формування та використання принципів резистетності, удосконалення комунікативних навичок.

 

18 червня 2022 року доцент кафедри фінансів ОНЕУ к.е.н. Волкова Оксана Георгіївна прийняла участь у роботі бізнес-форуму “Реконструкція України”, який відбувся у м.Роттердам (Нідерланди). На цьому заході були присутні: Міністр економіки України Юлія Свіріденко, Заступник міністра енергетики Фарід Зафаров, Міністр з зовнішньої торгівлі і співробітництва у цілях розвитку Нідерландів Лісье Схрейнемахер, представники українського та голландського бізнесу.

На порядку денному бізнес форуму було обговорення можливостей співпраці голландського та українського бізнесу з метою відновлення економіки України, постраждалої в результаті війни, розв’язаної РФ. Велика кількість учасників, їх запитання до української влади та бізнесу свідчили про велику зацікавленість бізнесових кіл Нідерландів у інвестуванні в українську економіку та співпраці в таких сферах як: енергетика, фармакологія, будівництво, агропромисловий комплекс та переробна промисловість.

 

 

 

Студентка 2 курсу ЦЗФН Одеського національного економічного університету Заінчковська Анастасія з науковим керівником к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності», яка відбулася 02 червня 2022 р., м.Львів, тема доповіді: ”Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи скорочення”.

 

Раніше студент 4 курсу ФФБС Ушканoв Вoлoдимир з науковим керівникoм к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою прийняли участь в міжнародній науково-практичній інтернет-конференції зекономіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки  на тему “Бюджетні правопорушення як індикатор рівня бюджетної дисципліни в органах казначейської служби”, м.Тернопіль, 26.05.2022.

 

 

 

 

 

 

Доценти кафедри фінансів ФФБС ОНЕУ  Логвіновська Світлана та Курганська Елеонора прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціїПублічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності”,  яка відбулася 02 червня 2022 р.(м.Львів) та проводилася з метою обміну досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування, розширення тематики міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, було представлено доповідь на тему “Особливості казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

 

 

 

 

14 квітня 2022 р. д.е.н., професор Хомутенко Алла Віталіївна взяла участь у вебінарі “Авторські профілі науковця” тривалістю заходу одна година. 


К.е.н., доцент 
Коцюрубенко Ганна Миколаївна прийняла участь   у заходах (відкриті лекції, майстер-класи, воркшопи) відповідно до розкладу 12th International Staff Training Week “Crisis management-personal, institutional and global aspects” протягом п’яти днів з 16 по 20.05.2022 ( ( м. Ниса, Польща))

Важко концентруватися на освітньому процесі в умовах воєнного часу, разом з тим, сьогодні вперше студенти виходили на зв’язок з включенням з міст Німеччини, Польщі, Молдавії,Румунії, Швейцарії. Проведено онлайн лекцію в межах співпраці з нашими друзями, прекрасними представниками Головного управління ДПС в Одеській області для студентів 2,3,4 курсів факультету фінансів та банківської справи.

Було представлено кілька блоків питань, одними з яких – послуги електронного кабінету:

нормативно-правове регулювання;

найпопулярніші сервіси Е-декларування кабінету;

сервіси для платників ПДВ;

сервіси для платників акцизного податку;

сервіси для фізичних осіб в Е-кабінеті;

розділ “Допомога”;

застосунок” Дія” тощо.

Дякуємо за актуальну та інформативну презентацію, дуже цікаву зустріч.

Зустріч організовано 06.04.22. на ФФБС  для студентів 2-4 курсів  деканом д.е.н., професором Гончаренко Оленою та к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою в рамках меморандуму.

Державна податкова служба України

ДПС в Одеській області

Одеський національний економічний університет ОНЕУ

https://www.facebook.com/100003343578473/posts/4974503869337683/?app=fbl

 

Вже місяць, як тривають військові дії, наразі, дуже важливо максимально концентруватися на волонтерстві та освітньому процесі( розвивати навички, поглиблювати знання, сплачувати податки тощо) , адже наші брати, чоловіки, сини, друзі на передовій, важливо підтримувати наших захисників.

23.03.22. на ФФБС  відкрила онлайн лекцію з дисципліни «Казначейська справа», організовану для студентів 2-4 курсів  доцентом Курганською Елеонорою,  начальник Управління видатків бюджетів та міжбюджетних відносин територіального управління Державна казначейська служба України пані Крижановська Наталя. Завдяки професіоналізму та 25-річній самовідданій праці на благо України в органах казначейства дуже інформативно, змістовно розглянули актуальні питання щодо казначейського обслуговування ДБ та МБ, особливостей бухгалтерського обліку та звітності, перевагах СДО в органах ДКСУ, особливостях інформаційно-технічного забезпечення.

Дякуємо пані Наталі за актуальні розкриті питання, за активну участь, чекаємо на наступні зустрічі в офлайн форматі, ми переможемо і все буде Україна!

https://www.facebook.com/100003343578473/posts/4940150969439640/?app=fbl

Викладачі  кафедри  фінансів д.е.н., проф. Хомутенко Алла та к.е.н., доцент Волкова Оксана успішно прослухали курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей КНУ імені Тараса Шевченка 07 лютого 2022р.

8.02.22. відбулася зустріч в офлайн та онлайн форматі керівництва Кіровоградської обласної ради, Одеського національного екон. університету та більше 30 територіальних громад.

Мета зустрічі: співробітництво та розвиток громад.

Були присутні: Голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, заступник голови, народний депутат VIII скликання- Дмитро Лінько, ректор ОНЕУ д.е.н., проф. Анатолій Ковальов, проректор, д.е.н., проф.Олександр Літвінов, керівник центру наукових досліджень та консалтингу к.е.н., доцент Олег Бабій,к.е.н., доцент, експерт Елеонора Курганська.

Обговорювалися питання співробітництва в площині:

  • розробки Стратегії соціально-економічного розвитку ТГ на період 2022-2027рр;
  • техніко-економічне обґрунтування розмірів тарифу на водопостачання, водовідведення, теплопостачання та вивіз ТПВ для споживачів громади;
  • проведення передінвестиційних техніко-економічних обґрунтувань проектів розвитку інфраструктури громади;
  • розробка інвестиційних проектів та бізнес-планів по пріоритетним напрямам розвитку;

 • участь в грантових проектах;
 • перспективи транскордонного співробітництва;
 • стажування та підвищення кваліфікації в напрямі пропрацювання soft skills- публічні виступи, ораторське мистецтво, гендерне бюджетування тощо.

 

Дякуємо Сергію Павловичу та Дмитру Володимировичу за професіоналізм та забезпечення високоорганізаційного рівня заходу

Перший день виходу з карантину та навчання в аудиторіях13 грудня студенти 11ф гр. ФФБС з дисципліни вступ до фаху відпрацьовують  тему практичного заняття ” Моя майбутня професія в сфері фінансів” у командній грі “soft”  та “hard” skills фінансових професій

30 листопада 2021 року в он-лайн форматі в рамках навчальної дисципліни «Фінансова політика» (яку викладає д.е.н., професор Слатвінська М. О.) для здобувачів 2 року навчання відбулася лекція запрошеного стейкхолдера – Директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, к.е.н., доцента Шуліченко Тетяни Василівни на тему: «Фінансова політика України: особливості реалізації та вплив на економічний розвиток територій (на прикладі м. Миколаїв)»

Здобувачка третього рівня вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”  Діброва О. (3 курс навчання) разом із науковим керівником д.е.н., професором Слатвінською М. та здобувачем першого рівня вищої освіти Тутовим Д. (4 курс навчання) 25 листопада 2021 року прийняли участь (у дистанційному форматі) у міжнародній науково-практичній конференції  студентів та здобувачів ступеня PhD з доповіддю «DIGITALIZATION PROCESSES IN EDUCATION: PRACTICAL ASPECTS». Конференція відбулася  в University of economics – Varna Bulgaria у рамках проєкту «The project № KP-06-H45/1 “Digitalization and digital competencies in higher education and the labour market”, funded by the National Research Fund».

Д.е.н., проф. Хомутенко Алла успішно пройшла тренінг в університеті  Dauphine- PSL , м.Париж.

К.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ФФБС Курганська Елеонора успішно пройшла навчання  в Школі політичної освіти та комунікацій в період 29. 05.2021- 30.10.2021рр.

👩‍🎓Теми курсу:

✅«Ефективна комунікація – ключ до успіху та впливовості» 

Запрошений спікер: Ірина Констанкевич , Ірина Констанкевич – офіційна сторінка

✅«Техніки ефективних комунікацій»

Запрошений спікер: Дмитро Лубінець

✅«Особистий бренд та політичний піар»

Запрошений спікер: Олександр Шевченко , Olexandr Shevchenko

✅Медіація – як інструмент ефективної комунікації»:

 • «Медіація у громадах».
 • “Простір для медіації у громадах.
 • Обговорення кейсів.

Запрошені спікерки: Наталія Кузьма , Luiza Romanadze , Svetlana Petrova

✅«Позицінування власного бренду, іміджу та бренду конкурентів»

Запрошена спікерка: Iryna Zbyshko

✅«Як жінки у владі на місцевому рівні можуть впливати на прийняття важливих рішень»

Запрошений спікер: Ольга Усанова

Підсумкова зустріч першого курсу «Школи політичної освіти та комунікації ЖР ЗМ»:

✅«Жіноче політичне лідерство. Успішні приклади для дієвого та ефективного лідерства в політиці»

Запрошена спікерка: Ирина Суслова

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4461851780602897&id=100003343578473

Практичне заняття зі студентами 1 курсу за дисципліною «Вступ до фаху» ознайомлення з професію судового експерта. Запрошена на заняття випускниця ФФБС ОНЕУ, магістрант кафедри фінансів Наталія Іванівна Чулак – Старший судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, геологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС України

Доцент  Курганська Елеонора успішно завершила навчання з курсу медіації, в розрізі наступних модулів:
1.Медіація: поняття, переваги та особливості.
2. Сімейна медіація.
3. Практичні заняття.
4. Простір для медіації в ОТГ.

Пропрацювали кейси в різних площинах, з презентацією результатів, також було розглянуто емоційний інтелект та поведінкові аспекти в конфліктах, конфліктогени, стилі поведінки в конфлікті та взаємодія з опонентом. Інструментарій, проблеми в сім’ї та шляхи їх вирішення за допомогою медіатора, яка функція сім’ї пріоритетна, реалізація батьківства, соціально-економічна, яка є першопричина, особливості залучення медіаторів в ситуаціях з насильством тощо. Розглянуто поняття, переваги та особливості медіації, медіація як інструмент ефективної комунікації, сфера застосування, правове регулювання та ключові переваги медіації,  хто такий медіатор: особливості підготовки, зона відповідальності, особливості медіації в сімейних відносинах.
#освіта2021
#oneu
#nora_skillprime
#Eleonora_timetopump

http://oneu.edu.ua/dotsent-kurganska-eleonora-uspishno-zavershila-navchannya-z-kursu-
mediatsiyi/?fbclid=IwAR2Am7b_bdAhtUOXgGeGk7K5duJKhQANG4lbmLnCcGXO1LODi1h0nvFCf0s

Дуже змістовна та неймовірно цікава сьогодні відбулася зустріч студентів 1-2 курсів ФФБС ОНЕУ з керівництвом та представниками Головного управління ДПС Одеській області

ДПС в Одеській області – це потужний мотивований колектив висококваліфікованих фахівців, більшість з яких має вищу економічну освіту(ОНЕУ, фінансово-економічний факультет, сьогодні це ФФБС)

Вдячні за плідну співпрацю, змістовні доповіді, цікаві презентації та неймовірну атмосферу: 

в.о.начальника Головного управління – Купці Івану;

начальнику управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу- Roman Kirilenko;

начальнику відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Моргуновій -Хрущ Анжеліці;

начальнику відділу електронник сервісів – Алабовській Наталії ;

начальнику відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг- Бриндак Валентині

Керівництво ГУ ДПС в Одеській області висловило подяку ректорату, деканам та науково-педагогічному складу Одеський національний економічний університет – ОНЕУ за високий рівень підготовки фахівців.

 

https://www.facebook.com/100322188030771/posts/720273596035624/

В межах меморандуму продовжується співпраця з представниками ДПС.

 • Наразі, 01.06.2021 р. студенти Одеського національного економічного університету відвідали Головне управління державної податкової служби Одеської області в рамках заходудень відкритих дверей“. 
 • Представники податкової служби акцентували увагу на перевагах роботи та можливостях працевлаштування для студентів, випускників, pHd-студентів, ознайомили з особливостями конкурсного відбору на посади.
 • Дякуємо за запрошення!

 • В межах співпраці зі стейкхолдерами, на основі підписаного меморандуму, за що окрема подяка Анатолій Ковальов та Наталія Сментина та представникам ДПС, — відбулася зустріч  з заступником начальника головного управління ДПС в Одеській області Анатолієм_Бондаренко та начальником управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС в Од.обл. Романом Кириленко .
 • Було надано інформацію щодо умов проходження стажування, конкурсного відбору, умов праці та подальшого кар’єрного росту.
 • Студенти, випускники, pHd-студенти прийняли активну участь. 
 • Декан ФФБС Гончаренко Олена, завідуюча кафедрою фінансів Волохова Ірина та професорсько-викладацький склад обговорили організаційні питання стосовно проходження практики, стажування та працевлаштування.
 • Дякуємо пану Анатолію та пану Роману за оперативність та змістовність! Зустріч організовано доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою.

#ДПС #ОНЕУ#ФФБС

З 31.08.2020 р. по 30.09.2020 р. д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Волохова Ірина Семенівна та д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів Хомутенко А.В. проходили стажування в CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Наукова установа (компанія) Консіліум), м. Варшава, Польща.  За період стажування відбулося знайомство із проблемами та перспективами розвитку європейської освіти. Було досліджено академічну мобільність викладачів та студентів, ознайомилися із програмами підготовки та організації навчального процесу, з процесами запровадження інноваційних методів в навчальний процес. Розглянули  публікаційну діяльність в наукових журналах, ознайомилися з особливостями створення наукових проектів за рахунок коштів ЄС, взяли участь у створенні заявки.

11 вересня 2020 року відбулася реєстрація авторських прав на навчальний посібник “Фінансова політика в сфері зовнішньоекономічної діяльності” професора Хомутенко А.В. та доцентів Волкової О.Г. та Луценко І.С.

Доцент кафедри фінансів Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина в період з 17.11.2019р. по 24.11.2019 р. в межах закордонного відрядження у  Лондоні взяли участь у слуханнях Британського парламенту, місцевого суду Лондона здійснили візит у Верховний суд Британії, в юридичну компанію Лондона, в результаті чого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації (стажування):

 1. В межах проекту доцент кафедри Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина успішно виконали програму стажування, прослухали курс лекцій, прийняли участь у слуханнях справ у судах тощо.
 2. Ознайомлені з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази Верховного Суду Лондона.
 3. Ознайомлені з деякими аспектами та специфікою роботи Британського парламенту.
 4. Аспіранткою другого року навчання Случинською Іриною сформовано матеріали, необхідні для підготовки публікації наукової статті в базі
 5. Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою підготовлено матеріали для наукових досліджень, написання статей, в та оновленні курсів «Казначейська справа», «Фінанси», «Вступ до фаху», «Місцеві фінанси» тощо.
 6. Курганською Елеонороюта Случинською Іриною прийнято участь в слуханнях місцевого суду Лондона, юридичної компанії Лондона,  в результаті чого було виявлено та проаналізовано основні проблеми в площині їх функціонування.

Запропоновано розглянути  пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Британського парламенту, місцевого суду Лондона, Верховного суду Британіїюридичної компанії Лондона тощо.

Доцент кафедри фінансів Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина в період з 05.10.2019 по 15.10.2019 р. в межах закордонного відрядження у Страсбурзі, Парижі (Франція) взяли участь у слуханнях Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, також було прослухано курс лекцій в Раді Європи та Міжнародній Торгівельній Палаті, в результаті чого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. В межах проекту доцент кафедри Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина успішно виконали програму стажування, пройшли курс лекційних занять, прийняли участь в диспутах, слуханнях справ у судах тощо.
 2. Ознайомлені з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази, аналітичними дослідженнями в площині організаційного забезпечення   Ради Європи (Страсбург).
 3. Ознайомлені з деякими аспектами та специфікою роботи Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, заслухано гучні справи, виявлено основні проблеми в аспекті контролю згідно винесених рішень та запобіжних заходів (Страсбург).
 4. Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою опрацьовано аналітичні  матеріали, необхідні для підготовки третього розділу монографії стосовно адаптації зарубіжного досвіду та налагодження міжнародних стосунків; підготовлено матеріали для наукових досліджень, написання статей, в т.ч. Scopus, та застосування їх при підготовці та оновленні курсів «Казначейська справа», «Фінанси», «Вступ до фаху», «Місцеві фінанси» тощо.
 5. Прийнято участь в слуханнях Міжнародної Торгівельної Палати, виявлено основні проблеми в площині механізму залучення експертної групи (Париж).
 6. Аспіранткою другого року навчання кафедри фінансів Случинською Іриною сформовано матеріали, необхідні для підготовки другого розділу дисертаційного дослідження та оброблено матеріал для публікації в Scopus наступної наукової статті.
 7. Розроблено пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Великої Палати Европейського Суду з Прав Людини, Ради Європи та Міжнародної Торгівельної  Палати.

29 травня 2019 року кафедрою фінансів проведено круглий стіл на тему: «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ».

Серед запрошених:

 • Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрега Світлана Миколаївна;
 • Заступник директора Департаменту фінансів Одеської ОДА Грищенко Олена Григорівна;
 • Начальник Південного офісу Держаудитслужби Муратов Олег Михайлович;
 • Начальник управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області Вадатурська Ганна Іванівна;
 • Начальник відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області Попазов Вадим Михайлович;
 • Заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України з наукової роботи, д.е.н., с.н.с. Лайко Олександр Іванович;
 • Старший науковий співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я ІПРЕЕД НАН України Горячук Валерій Федорович.

8 квітня 2019 року кафедрою фінансів було проведено ІІІ Студентську науково-практичну конференцію «Стабілізація фінансово-економічної системи України».

Під час пленарного та секційного засідання студенти факультету фінансів та банківської справи презентували цікаві доповіді на актуальні та проблемні теми у сфері фінансів, податкової та бюджетної систем. Студентами було запропоновано напрямки вдосконалення фінансової системи та нестандартні рішення існуючих проблем.

За результатами проведеної конференції було нагороджено студентів за найкращі доповіді:

Набойченко С., Смирнова А., Самокіш В., Бойко В., Савченко К., Кондратьєва Л.

1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». Наша студентка, Кравченко Ганна, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

22 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Великий Дальник Одеської області.

Школярів ознайомили з особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Проведено тренінг «Успішний фінансист».

21 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Нерубайське Одеської області. Проведено ознайомлення з особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Також проведено тренінг «Успішний фінансист».

12 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах м. Подільск та м. Балта Одеської області.

Школярів ознайомили зі вступною кампанією 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Проведено ознайомчу лекцію та ділову гру, спрямовану на отримання теоретичних та практичних знань  зі спеціальності.

6 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Першотравневе, с. Фонтанка, с. Крижанівка, с. Олександрівка та с. Візірка Одеської області.

Школярів ознайомили із особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

8 грудня 2018 року кафедрою фінансів проведено тренінг та ділову гру «Успішний фінансист» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Під час тренінгу абітурієнти отримали теоретичні та практичні знання у сфері фінансів та дізналися:

 • як правильно складати власний бюджет;
 • куди спрямовувати заощадження сім’ї;
 • сутність податків та важливість їх сплати;
 • чому наші доходи та витрати є такими важливими для добробуту держави.

Тренери: заступник декана, к.е.н, ст. викл. Мартинюк І. В., к.е.н., ст. викл. Коцюрубенко Г. М., к.е.н., доц. Васютинська Л. М., к.е.н., ст. викл. Кир’язова Т. О.

Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою було успішно завершено стажування в Європейському парламенті в листопаді 2018р., в результаті якого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. Доцентом Курганською Елеонорою пройдено курс лекційних занять у євродепутатів від різних партій, міністрів,  керівників державних структур
 2. Ознайомлена з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази, аналітичними дослідженнями щодо організації роботи Європейського парламенту .
 3. Ознайомлена з деякими аспектами роботи єврокомісарів, з політичною системою Європейського Союзу
 4. Виявлено проблемні питання стосовно організаційної роботи Європейського парламенту
 5. Оброблено аналітичний матеріал та підготувлено до публікації в Scopus наукову статтю
 6. Cформовано аналітичні  матеріали, необхідні для підготовки розділу монографії стосовно адаптації зарубіжного досвіду та налагодження міжнародних стосунків

7.             Прийнято участь в слуханнях Європейського парламенту.

Доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було успішно завершено стажування в Комітеті ВР України жовтень-листопад 2018р., в результаті якого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. Опрацьовано законодавчу та нормативно-правову базу, здійснено аналітичні дослідження щодо організації роботи Комітету Верховної Ради України.
 2. Оброблено аналітичний матеріал та підготовлено наукову статтю до рецензування та публікації
 3. Розроблено пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Комітету Верховної Ради України.
 4. Зформовано матеріали, необхідні для підготовки розділу монографії
 5. Прийнято участь в слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 3.10 та 17.10.2018р. щодо субсидіювання населення, де було розглянуто відповідні законопроекти
 6. Прийнято участь в слуханнях Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, яке відбулося 7 листопада 2018р, де обговорювалися питання про стан дотримання прав профспілок та організації роботодавців відповідно до конвенції міжнародної організації праці №87

7.             Прийнято участь в слуханні Комітету ВР з питань державного будівництва, соціальної політики, яке відбулося 1 листопада 2018р, де обговорювалися питання з членами делегації Землі Нижньої Саксонії, результатом якої став обмін зарубіжним досвідом в площині питань фінансування та функціонування місцевих громад.

17 жовтня 2017 року доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу 1 групи фінансово-економічного факультету зустріч з начальником управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Державної казначейської служби України в Одеській області на тему «Становлення та розвиток Державної казначейської служби України».

Начальник управління видатків, мережі та зведених показників бюджету ДКСУ в Одеській області Крижановська Наталя Олександрівна розглянула історичний аспект розвитку казначейської системи, основні показники виконання державного та місцевих бюджетів за останні 5 років в розрізі доходів та видатків Державного бюджету по Одеській області, структуру надходжень загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, структуру видатків загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, динаміку міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету по Одеській області за 2014 -2016 роки тощо.


14 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 1 курсу 2 групи фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі. Начальник ДКСУ м. Одеси Лопушан Анастасія Сергіївна надала можливість поспілкуватися з начальниками та головними казначеями управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління консолідованої звітності, управління видатків, мережі та зведених показників бюджетів,управління бухгалтерського обліку та ін.

 Студенти ознайомлені з особливостями обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками, зі змінами в законодавстві, розподілі асигнувань, здійсненні операцій стосовно бюджетних правопорушень тощо.

13 жовтня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та викладачів кафедри фінансів співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області було проведено семінар на тему: «Державна фіскальна служба України: етапи становлення та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • історія створення та етапи розвитку податкової служби в Україні;
 • основні завдання та функції Державної фіскальної служби України;
 • результати діяльності Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області;
 • перспективні зміни в податковому законодавстві на 2018 рік;
 • перспективи розвитку Державної фіскальної служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


9 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі.


21 вересня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та співробітників кафедри фінансів начальником Південного офісу Держаудитслужби України Муратовим Олегом Михайловичем було проведено семінар на тему: «Державна аудиторська служба України: основні завдання та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • система органів Державної аудиторської служби України;
 • основні завдання та функції південного офісу державної аудиторської служби;
 • результати діяльності південного офісу державної аудиторської служби;
 • перспективи розвитку Державної аудиторської служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


12 червня 2017 року на кафедрі фінансів було проведено методичний семінар на тему “Методичні аспекти активізації навчання за допомогою сучасних технічних засобів”. Семінар проводила ст.викладач, к.е.н. Кір’язова Т.О. В обговоренні взяли участь всі викладачі кафедри фінансів.


З 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р. викладачі кафедри фінансів (к.е.н., проф. Дубовик О.Ю., к.е.н., доц. Слатвінська М.О., к.е.н., доц.каф.фінансів Курганська Е.І.) знаходились у закордонному відрядженні, виконали наступні заплановані завдання:

 1. Взяли участь у дистанційному тренінгу за темою “Банківські системи європейських країн та напрямки розвитку банківських послуг у країнах Європейського союзу” під час наукового стажування у м. Познань (Польща) 1-3 травня 2017 року, що підтверджується відповідним сертифікатом.
 2. Приймали участь у науково-дослідній конференції “Управління знаннями на підприємствах туристичної сфери”, що проходила 2 травня 2017 року на базі Вищої школи готельної справи та громадського харчування м. Познань (Польща).
 3. Пройшли курс підвищення кваліфікації 22 квітня – 2 травня 2017 року, що було організовано Інститутом розвитку міжнародної співпраці(Польща).
 4. Пройшли курс підвищення кваліфікації за напрямом “Організація навчально-методичного процесу, інноваційні методи та підходу у викладанні: досвід Університету м. Магдебург”, що проходив 4-5 травня в Університеті м. Магдебург (Німеччина).
 5. З метою виконання завдань щодо зміцнення співпраці з університетами-партнерами заключено договори про подальшу співпрацю між Одеським національним економічним університетом та університетами-партнерами.
 6. Викладачі та студенти ОНЕУ провели зустрічі зі студентами ВУЗів-партнерів на тему: «Навчання в ОНЕУ», в процесі якого було висвітлено та обговоренно питання та проблеми системи навчальних закладів в Україні, їх переваги, проблеми та перспективи на шляху євроінтеграційних процесів.


30 березня 2017 року кафедрою фінансів Одеського національного економічного університету було проведено засідання круглого столу за темою: «РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН».

Серед присутніх були ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент Звєряков М.І., представники ГУ ДФС в Одеській області, представники Департаменту фінансів Одеської обласної Державної адміністрації та Одеської міської ради, представники Південного офісу Держаудитслужби, представники громадських організацій, провідні наукові співробітники, д.е.н., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідні наукові співробітники, д.е.н., проф. Інституту економіки та прогнозування НАН України (із застосуванням Skype – зв’язку), д.е.н., проф., доценти та викладачі ОНЕУ.

Протягом чотирьох годин учасники круглого столу обговорювали найважливіші питання розвитку місцевих фінансів, у тому числі практичні аспекти децентралізації місцевих бюджетів, виконання місцевого бюджету в умовах децентралізації на прикладі бюджету м.Одеси, шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування, резерви збільшення доходів місцевих бюджетів, заходи стимулювання інвестиційного розвитку територіальних громад та ін.

За результатами обговорення теми круглого столу його учасниками були висловлені пропозиції, впровадження в життя яких позитивно вплинули б на розвиток місцевих бюджетів в Україні, сприяли б зміцненню фінансової основи місцевого самоврядування та розвитку місцевих фінансів у цілому.

Серед основних пропозицій є такі:
 1. розширення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом подальшого перерозподілу доходів між державним та місцевими бюджетами;
 2. розширення переліку місцевих податків і зборів;
 3. компенсації втрат надходжень місцевих бюджетів, пов’язаних з наданням державою пільг по сплаті податків;
 4. стимулювання соціально-економічного розвитку територій шляхом збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів (збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку);
 5. удосконалення порядку та умов надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам;
 6. затвердження постанов про розподіл коштів інвестиційних субвенцій та порядок їх використання;
 7. посилення децентралізації податкової системи шляхом введення деяких податків на місцевому рівні та збільшити нормативи відрахувань до бюджетів ПДФО, ПДВ, податку на прибуток підприємств та ін.;
 8. базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначати не площу нерухомості, а її ринкову вартість та ввести диференціацію ставки податку, яка допоможе перекласти тягар на більш заможних громадян;
 9. формування стабільної нормативно-правової бази та ін.

Дотримання запропонованих заходів є запорукою створення міцної, стабільної системи місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній реалізації регіональної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів.

За результатами проведеного заходу була ухвалена Резолюція. Учасники Круглого столу вважають, що пропоновані заходи мають наукову та практичну спрямованість та можуть бути направлені до Комітету ВР України з питань бюджету, Комітету ВР України з питань податкової та митної політики, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної казначейської служби України.


17 жовтня в межах тижня податкових знань відбулася зустріч представників кафедри фінансів ОНЕУ, фахівців ГУ ДФС в Одеській області з одинадцятикласниками Одеського економічного ліцею.

Під час зустрічі ліцеїсти ознайомилися з історією становлення податкової системи України, сутністю податків та їх місцем в формуванні доходів державного бюджету та розвитку суспільства. Крім того, учні були ознайомлені з перевагами та перспективами навчання в Одеському національному економічного університеті.


4 жовтня 2016 р. викладачами кафедри фінансів професором Дубовик О.Ю. і доцентом Шикіною Н.А. було проведено проблемно-орієнтовану лекцію з дисциплін «Митна справа» і «Фінансова безпека» з виїздом на територію Одеського морського торгового порту, де знаходиться митний пост «Одеса-порт».

Студенти 5 курсу фінансово-економічного факультету разом з деканом Гончаренко О.М. і замдекана Мартинюк І.В. відвідали Управління аналізу ризиків та протидії митним порушенням, а також кінологічний центр Одеської митниці ДФС.

Кафедра фінансів висловлює велику подяку керівнику митної служби в Одеській області Ю.Л. Марушевській, головному інспектору Одеської митниці ДФС Запорожець О.Ф. і працівникам митниці за надану студентам можливість поглибити знання з питань митної справи, наочно побачити місце своєї потенційної роботи.

Інформація про зацікавлених у працевлаштуванні студентах була доведена до керівництва митної служби в Одеській області, яке висловило зацікавленість у майбутніх працівниках та готовність сприяти їх працевлаштуванню.


Круглий стіл за темою: «Розвиток місцевих фінансів в Україні» (30.03.2016 р. ОНЕУ)


Кафедрою фінансів 6 квітня проведенно методичний семінар, протягом якого було заслухано та обговорено доповіді:
 1. к.е.н., доцента Волохової І.С. “Сучасні освітні технології та їх адаптація при викладанні дисципліни “Місцеві фінанси”.
 2. к.е.н., доцент Волохової М.П.”Організація самостійної роботи студентів”.


Круглий стіл за темою: «Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації» (04.02.2015). Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 29.05.2013 року. Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Колектив кафедри на святкуванні 45-річчя фінансово-економічного факультету ОНЕУ


Проведення практичного заняття з дисципліни «Бюджетна система» на філії кафедри в Департаменті фінансів Одеської міської ради

ВИПУСКНИКИ  КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

Фото  ПІБ Рік випуску Посада
  БЕДРЕГА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 1985 заступник Одеського міського голови
– директор департаменту фінансів Одеської міської ради
  БУЛДАКОВА ІРИНА ДМИТРІВНА 2019 Головний державний фінансовий інспектор відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Південного офісу Держаудитслужби
  ГОНТАРЕВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА  2019 Заступник головного бухгалтера КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»
  ДОДА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА  2005 Фінансовий директор ТОВ «Сінерджі груп»
  ЖЕЛЄЗНЯКОВ КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ 2011 Начальник управління податкового адміністрування

юридичних осіб

Головного управління ДПС в Одеській області

  КУРГАНСЬКА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА 1996 Начальник Управління Державної казначейської служби в Любашівському районі Одеської області
  КУШНІР ЖАННА ЄВГЕНІЄВНА 2006 Начальник відділення №58 Приватбанк
  НІКІТЧУК МАРИНА ОЛЕГІВНА 2013 Директор з розвитку продажів Very Good Security
  ТУРТА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2008 Заступник начальника відділу якості перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області
  ТІТОМИР АННА АНДРІЇВНА  2018 Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації 
  ЧУЛАК НАТАЛЯ ІВАНІВНА 2018 Старший судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС
  ШУЛІЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 2007 Директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради

вул. Пушкінська, 26, к.312
722-59-97
finans@oneu.ukr.education

Підготовка бакалаврів

 • Фінанси;
 • Фінансова система;
 • Місцеві фінанси;
 • Бюджетна система;
 • Митна справа;
 • Податкова система;
 • Податкове адміністрування;
 • Фінанси державного сектору економіки;
 • Податкова політика в сфері ЗЕД;
 • Митне адміністрування;
 • Податкове регулювання;
 • Податкове планування;
 • Казначейська справа;
 • Міжнародні фінанси;
 • Податковий контроль;
 • Фінансовий контроль;
 • Теорія оподаткування;
 • Суспільні фінанси;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Фінансова політика в сфері ЗЕД.

Підготовка магістрів

 • Бюджетний менеджмент;
 • Адміністрування податків, зборів та платежів;
 • Податковий менеджмент;
 • Державний аудит публічних фінансів;
 • Кошторисне фінансування бюджетних установ;
 • Існуючі системи оподаткування в зарубіжних країнах;
 • Податкове рахівництво;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Міжнародне оподаткування;
 • Митна логістика;
 • Митне адміністрування і контроль;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Фінанси зарубіжних країн;
 • Фінансова безпека;
 • Управління місцевими фінансами;
 • Фіскальна політика;
 • Податкова експертиза;
 • Макрофінансове бюджетування.

Підготовка PhD:

 • Фінансова політика
 • Фінансовий потенціал та фінансова безпека держави
 • Актуальні проблеми фінансової науки
 • Фінанси муніципальних та регіональних утворень