Кафедра фінансів

Волохова
Ірина Семенівна
завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

На сучасному етапі кафедра фінансів здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОПП бакалаврського рівня:

Магістерські програми:

Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання більше 30 курсів, базовими з яких є «Фінанси», «Податкова система», «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Казначейська система».

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри. Студенти 4 та 6 курсів проходять навчально-виробничу практику в Департаментах фінансів Одеської міської ради та Одеської обласної ради, в територіальних відділеннях Державної фіскальної служби України, в територіальних управліннях Державного Казначейства України, в територіальних підрозділах Державної аудиторської служби, в комерційних банках та на підприємствах різних форм власності.

Кафедра має три філії:

 • ТОВ «Аудит-Віра» ЛТД;
 • Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації;
 • Департамент фінансів Одеської міської ради.

На базі філій організується проведення практичних і семінарських занять, ознайомлення з діяльністю підрозділів, виконання тематичних завдань та розв’язання проблемних ситуацій.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу.

Ведеться активне співробітництво з виконавчими та законодавчими органами, результати якого знайшли своє відображення у розробці змін та доповнень до Бюджетного та Податкового кодексів України.

До наукової роботи залучаються студенти 3-5 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці кафедри.

Кафедра фінансів ОНЕУ відраховує свою історію від 1921 року, коли в Одеському кредитно-економічному інституті було започатковано роботу кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту. Означена кафедра здійснювала підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю «Фінанси і кредит». Керував роботою кафедри упродовж 1931-1945 років вчений зі світовим ім’ям, член комісії з фінансових питань Академії наук Українського Радянської Соціалістичної Республіки – Г.І. Тіктін.

З 1946 року, коли перед колективом кафедри відповідно до вимог Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР постала необхідність розширення тематики викладання фінансових дисциплін, кафедра змінює на нетривалий час назву на кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту СРСР та іноземних держав. Керівництво роботою кафедри здійснює у ролі тимчасово виконуючого обов’язки завідувача д.і.н., професор С.Я. Боровий (1903-1989). Упродовж 1954-1965 років роботою кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту керує к.е.н. В.К. Куц.

У 1965 року кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту розподілено на дві: кафедру фінансів та кафедру грошового обігу і кредиту. Керував роботою кафедри фінансів к.е.н., директор ОКЕІ С.Я. Огородник. Наказом по ОІНГ № 72 від 18 лютого 1972 року на посаду завідувача кафедри фінансів призначено к.е.н., доцента О.П. Чернявського. У 1982 році на посаду завідувача кафедри фінансів за результатами конкурсних виборів призначено к.е.н., доцента І.М. Несмій. Упродовж 1984-1988 років роботою кафедри фінансів керує к.е.н., доцент Є.М. Ганевич. Від 1988 року до 2008 року керівництво кафедрою фінансів здійснював д.е.н., професор О.П. Чернявський. З 2008 року у зв’язку з переходом професора О.П. Чернявського на іншу роботу кафедру очолює к.е.н., доцент С.В. Михайленко. Протягом 2009 – 2010 років кафедрою керує д.е.н., професор Нейкова Л.І. З січня 2011 року повноваження керівника кафедри надано д.е.н., доценту  Барановій В.Г.

З 27 січня 2017 року за результатами конкурсних виборів на посаду завідувача кафедри фінансів призначено д.е.н., доцента І.С. Волохову.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри, зі спеціальності 072«Фінаси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми “Державні та маніципальні фінанси”

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри, зі спеціальності 072«Фінаси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми  «Податкова та митна справа»

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри, зі спеціальності 072«Фінаси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми “ ФІСКАЛЬНЕ ТА МИТНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри, зі спеціальності 072«Фінаси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес з підготовки магістрів з ОПП зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ», магістерська програма «УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ»

Кафедра фінансів на нинішній момент є провідним центром наукових розробок і досліджень у галузі фінансів, оподаткування, бюджету. На кафедрі продуктивно функціонують наукові школи з проблеми вивчення інфляційних процесів, міжбюджетних відносин, оподаткування. Наукові напрацювання знаходять своє застосування у розроблених професорсько-викладацькими силами кафедри науково-методичних комплексах: навчальних посібниках, опорних конспектах лекцій та висвітлюються у монографічних дослідженнях.

Розділ кафедри фінансів ОНЕУ в Інституційному репозитарії ОНЕУ


Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2020 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2019 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2018 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2017 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2016 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2015 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2014 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2012 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2011 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2010 р.


В межах меморандуму продовжується співпраця з представниками ДПС.

 • Наразі, 01.06.2021 р. студенти Одеського національного економічного університету відвідали Головне управління державної податкової служби Одеської області в рамках заходудень відкритих дверей“. 
 • Представники податкової служби акцентували увагу на перевагах роботи та можливостях працевлаштування для студентів, випускників, pHd-студентів, ознайомили з особливостями конкурсного відбору на посади.
 • Дякуємо за запрошення!

 • В межах співпраці зі стейкхолдерами, на основі підписаного меморандуму, за що окрема подяка Анатолій Ковальов та Наталія Сментина та представникам ДПС, — відбулася зустріч  з заступником начальника головного управління ДПС в Одеській області Анатолієм_Бондаренко та начальником управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС в Од.обл. Романом Кириленко .
 • Було надано інформацію щодо умов проходження стажування, конкурсного відбору, умов праці та подальшого кар’єрного росту.
 • Студенти, випускники, pHd-студенти прийняли активну участь. 
 • Декан ФФБС Гончаренко Олена, завідуюча кафедрою фінансів Волохова Ірина та професорсько-викладацький склад обговорили організаційні питання стосовно проходження практики, стажування та працевлаштування.
 • Дякуємо пану Анатолію та пану Роману за оперативність та змістовність! Зустріч організовано доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою.

#ДПС #ОНЕУ#ФФБС

З 31.08.2020 р. по 30.09.2020 р. д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Волохова Ірина Семенівна та д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів Хомутенко А.В. проходили стажування в CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Наукова установа (компанія) Консіліум), м. Варшава, Польща.  За період стажування відбулося знайомство із проблемами та перспективами розвитку європейської освіти. Було досліджено академічну мобільність викладачів та студентів, ознайомилися із програмами підготовки та організації навчального процесу, з процесами запровадження інноваційних методів в навчальний процес. Розглянули  публікаційну діяльність в наукових журналах, ознайомилися з особливостями створення наукових проектів за рахунок коштів ЄС, взяли участь у створенні заявки.

11 вересня 2020 року відбулася реєстрація авторських прав на навчальний посібник “Фінансова політика в сфері зовнішньоекономічної діяльності” професора Хомутенко А.В. та доцентів Волкової О.Г. та Луценко І.С.

Доцент кафедри фінансів Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина в період з 17.11.2019р. по 24.11.2019 р. в межах закордонного відрядження у  Лондоні взяли участь у слуханнях Британського парламенту, місцевого суду Лондона здійснили візит у Верховний суд Британії, в юридичну компанію Лондона, в результаті чого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації (стажування):

 1. В межах проекту доцент кафедри Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина успішно виконали програму стажування, прослухали курс лекцій, прийняли участь у слуханнях справ у судах тощо.
 2. Ознайомлені з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази Верховного Суду Лондона.
 3. Ознайомлені з деякими аспектами та специфікою роботи Британського парламенту.
 4. Аспіранткою другого року навчання Случинською Іриною сформовано матеріали, необхідні для підготовки публікації наукової статті в базі
 5. Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою підготовлено матеріали для наукових досліджень, написання статей, в та оновленні курсів «Казначейська справа», «Фінанси», «Вступ до фаху», «Місцеві фінанси» тощо.
 6. Курганською Елеонороюта Случинською Іриною прийнято участь в слуханнях місцевого суду Лондона, юридичної компанії Лондона,  в результаті чого було виявлено та проаналізовано основні проблеми в площині їх функціонування.

Запропоновано розглянути  пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Британського парламенту, місцевого суду Лондона, Верховного суду Британіїюридичної компанії Лондона тощо.

Доцент кафедри фінансів Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина в період з 05.10.2019 по 15.10.2019 р. в межах закордонного відрядження у Страсбурзі, Парижі (Франція) взяли участь у слуханнях Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, також було прослухано курс лекцій в Раді Європи та Міжнародній Торгівельній Палаті, в результаті чого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. В межах проекту доцент кафедри Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина успішно виконали програму стажування, пройшли курс лекційних занять, прийняли участь в диспутах, слуханнях справ у судах тощо.
 2. Ознайомлені з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази, аналітичними дослідженнями в площині організаційного забезпечення   Ради Європи (Страсбург).
 3. Ознайомлені з деякими аспектами та специфікою роботи Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, заслухано гучні справи, виявлено основні проблеми в аспекті контролю згідно винесених рішень та запобіжних заходів (Страсбург).
 4. Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою опрацьовано аналітичні  матеріали, необхідні для підготовки третього розділу монографії стосовно адаптації зарубіжного досвіду та налагодження міжнародних стосунків; підготовлено матеріали для наукових досліджень, написання статей, в т.ч. Scopus, та застосування їх при підготовці та оновленні курсів «Казначейська справа», «Фінанси», «Вступ до фаху», «Місцеві фінанси» тощо.
 5. Прийнято участь в слуханнях Міжнародної Торгівельної Палати, виявлено основні проблеми в площині механізму залучення експертної групи (Париж).
 6. Аспіранткою другого року навчання кафедри фінансів Случинською Іриною сформовано матеріали, необхідні для підготовки другого розділу дисертаційного дослідження та оброблено матеріал для публікації в Scopus наступної наукової статті.
 7. Розроблено пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Великої Палати Европейського Суду з Прав Людини, Ради Європи та Міжнародної Торгівельної  Палати.

29 травня 2019 року кафедрою фінансів проведено круглий стіл на тему: «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ».

Серед запрошених:

 • Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрега Світлана Миколаївна;
 • Заступник директора Департаменту фінансів Одеської ОДА Грищенко Олена Григорівна;
 • Начальник Південного офісу Держаудитслужби Муратов Олег Михайлович;
 • Начальник управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області Вадатурська Ганна Іванівна;
 • Начальник відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області Попазов Вадим Михайлович;
 • Заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України з наукової роботи, д.е.н., с.н.с. Лайко Олександр Іванович;
 • Старший науковий співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я ІПРЕЕД НАН України Горячук Валерій Федорович.

8 квітня 2019 року кафедрою фінансів було проведено ІІІ Студентську науково-практичну конференцію «Стабілізація фінансово-економічної системи України».

Під час пленарного та секційного засідання студенти факультету фінансів та банківської справи презентували цікаві доповіді на актуальні та проблемні теми у сфері фінансів, податкової та бюджетної систем. Студентами було запропоновано напрямки вдосконалення фінансової системи та нестандартні рішення існуючих проблем.

За результатами проведеної конференції було нагороджено студентів за найкращі доповіді:

Набойченко С., Смирнова А., Самокіш В., Бойко В., Савченко К., Кондратьєва Л.

1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». Наша студентка, Кравченко Ганна, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

22 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Великий Дальник Одеської області.

Школярів ознайомили з особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Проведено тренінг «Успішний фінансист».

21 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Нерубайське Одеської області. Проведено ознайомлення з особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Також проведено тренінг «Успішний фінансист».

12 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах м. Подільск та м. Балта Одеської області.

Школярів ознайомили зі вступною кампанією 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Проведено ознайомчу лекцію та ділову гру, спрямовану на отримання теоретичних та практичних знань  зі спеціальності.

6 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Першотравневе, с. Фонтанка, с. Крижанівка, с. Олександрівка та с. Візірка Одеської області.

Школярів ознайомили із особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

8 грудня 2018 року кафедрою фінансів проведено тренінг та ділову гру «Успішний фінансист» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Під час тренінгу абітурієнти отримали теоретичні та практичні знання у сфері фінансів та дізналися:

 • як правильно складати власний бюджет;
 • куди спрямовувати заощадження сім’ї;
 • сутність податків та важливість їх сплати;
 • чому наші доходи та витрати є такими важливими для добробуту держави.

Тренери: заступник декана, к.е.н, ст. викл. Мартинюк І. В., к.е.н., ст. викл. Коцюрубенко Г. М., к.е.н., доц. Васютинська Л. М., к.е.н., ст. викл. Кир’язова Т. О.

Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою було успішно завершено стажування в Європейському парламенті в листопаді 2018р., в результаті якого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. Доцентом Курганською Елеонорою пройдено курс лекційних занять у євродепутатів від різних партій, міністрів,  керівників державних структур
 2. Ознайомлена з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази, аналітичними дослідженнями щодо організації роботи Європейського парламенту .
 3. Ознайомлена з деякими аспектами роботи єврокомісарів, з політичною системою Європейського Союзу
 4. Виявлено проблемні питання стосовно організаційної роботи Європейського парламенту
 5. Оброблено аналітичний матеріал та підготувлено до публікації в Scopus наукову статтю
 6. Cформовано аналітичні  матеріали, необхідні для підготовки розділу монографії стосовно адаптації зарубіжного досвіду та налагодження міжнародних стосунків

7.             Прийнято участь в слуханнях Європейського парламенту.

Доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було успішно завершено стажування в Комітеті ВР України жовтень-листопад 2018р., в результаті якого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. Опрацьовано законодавчу та нормативно-правову базу, здійснено аналітичні дослідження щодо організації роботи Комітету Верховної Ради України.
 2. Оброблено аналітичний матеріал та підготовлено наукову статтю до рецензування та публікації
 3. Розроблено пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Комітету Верховної Ради України.
 4. Зформовано матеріали, необхідні для підготовки розділу монографії
 5. Прийнято участь в слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 3.10 та 17.10.2018р. щодо субсидіювання населення, де було розглянуто відповідні законопроекти
 6. Прийнято участь в слуханнях Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, яке відбулося 7 листопада 2018р, де обговорювалися питання про стан дотримання прав профспілок та організації роботодавців відповідно до конвенції міжнародної організації праці №87

7.             Прийнято участь в слуханні Комітету ВР з питань державного будівництва, соціальної політики, яке відбулося 1 листопада 2018р, де обговорювалися питання з членами делегації Землі Нижньої Саксонії, результатом якої став обмін зарубіжним досвідом в площині питань фінансування та функціонування місцевих громад.

17 жовтня 2017 року доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу 1 групи фінансово-економічного факультету зустріч з начальником управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Державної казначейської служби України в Одеській області на тему «Становлення та розвиток Державної казначейської служби України».

Начальник управління видатків, мережі та зведених показників бюджету ДКСУ в Одеській області Крижановська Наталя Олександрівна розглянула історичний аспект розвитку казначейської системи, основні показники виконання державного та місцевих бюджетів за останні 5 років в розрізі доходів та видатків Державного бюджету по Одеській області, структуру надходжень загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, структуру видатків загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, динаміку міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету по Одеській області за 2014 -2016 роки тощо.


14 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 1 курсу 2 групи фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі. Начальник ДКСУ м. Одеси Лопушан Анастасія Сергіївна надала можливість поспілкуватися з начальниками та головними казначеями управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління консолідованої звітності, управління видатків, мережі та зведених показників бюджетів,управління бухгалтерського обліку та ін.

 Студенти ознайомлені з особливостями обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками, зі змінами в законодавстві, розподілі асигнувань, здійсненні операцій стосовно бюджетних правопорушень тощо.

13 жовтня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та викладачів кафедри фінансів співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області було проведено семінар на тему: «Державна фіскальна служба України: етапи становлення та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • історія створення та етапи розвитку податкової служби в Україні;
 • основні завдання та функції Державної фіскальної служби України;
 • результати діяльності Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області;
 • перспективні зміни в податковому законодавстві на 2018 рік;
 • перспективи розвитку Державної фіскальної служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


9 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі.


21 вересня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та співробітників кафедри фінансів начальником Південного офісу Держаудитслужби України Муратовим Олегом Михайловичем було проведено семінар на тему: «Державна аудиторська служба України: основні завдання та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • система органів Державної аудиторської служби України;
 • основні завдання та функції південного офісу державної аудиторської служби;
 • результати діяльності південного офісу державної аудиторської служби;
 • перспективи розвитку Державної аудиторської служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


12 червня 2017 року на кафедрі фінансів було проведено методичний семінар на тему “Методичні аспекти активізації навчання за допомогою сучасних технічних засобів”. Семінар проводила ст.викладач, к.е.н. Кір’язова Т.О. В обговоренні взяли участь всі викладачі кафедри фінансів.


З 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р. викладачі кафедри фінансів (к.е.н., проф. Дубовик О.Ю., к.е.н., доц. Слатвінська М.О., к.е.н., доц.каф.фінансів Курганська Е.І.) знаходились у закордонному відрядженні, виконали наступні заплановані завдання:

 1. Взяли участь у дистанційному тренінгу за темою “Банківські системи європейських країн та напрямки розвитку банківських послуг у країнах Європейського союзу” під час наукового стажування у м. Познань (Польща) 1-3 травня 2017 року, що підтверджується відповідним сертифікатом.
 2. Приймали участь у науково-дослідній конференції “Управління знаннями на підприємствах туристичної сфери”, що проходила 2 травня 2017 року на базі Вищої школи готельної справи та громадського харчування м. Познань (Польща).
 3. Пройшли курс підвищення кваліфікації 22 квітня – 2 травня 2017 року, що було організовано Інститутом розвитку міжнародної співпраці(Польща).
 4. Пройшли курс підвищення кваліфікації за напрямом “Організація навчально-методичного процесу, інноваційні методи та підходу у викладанні: досвід Університету м. Магдебург”, що проходив 4-5 травня в Університеті м. Магдебург (Німеччина).
 5. З метою виконання завдань щодо зміцнення співпраці з університетами-партнерами заключено договори про подальшу співпрацю між Одеським національним економічним університетом та університетами-партнерами.
 6. Викладачі та студенти ОНЕУ провели зустрічі зі студентами ВУЗів-партнерів на тему: «Навчання в ОНЕУ», в процесі якого було висвітлено та обговоренно питання та проблеми системи навчальних закладів в Україні, їх переваги, проблеми та перспективи на шляху євроінтеграційних процесів.


30 березня 2017 року кафедрою фінансів Одеського національного економічного університету було проведено засідання круглого столу за темою: «РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН».

Серед присутніх були ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент Звєряков М.І., представники ГУ ДФС в Одеській області, представники Департаменту фінансів Одеської обласної Державної адміністрації та Одеської міської ради, представники Південного офісу Держаудитслужби, представники громадських організацій, провідні наукові співробітники, д.е.н., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідні наукові співробітники, д.е.н., проф. Інституту економіки та прогнозування НАН України (із застосуванням Skype – зв’язку), д.е.н., проф., доценти та викладачі ОНЕУ.

Протягом чотирьох годин учасники круглого столу обговорювали найважливіші питання розвитку місцевих фінансів, у тому числі практичні аспекти децентралізації місцевих бюджетів, виконання місцевого бюджету в умовах децентралізації на прикладі бюджету м.Одеси, шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування, резерви збільшення доходів місцевих бюджетів, заходи стимулювання інвестиційного розвитку територіальних громад та ін.

За результатами обговорення теми круглого столу його учасниками були висловлені пропозиції, впровадження в життя яких позитивно вплинули б на розвиток місцевих бюджетів в Україні, сприяли б зміцненню фінансової основи місцевого самоврядування та розвитку місцевих фінансів у цілому.

Серед основних пропозицій є такі:
 1. розширення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом подальшого перерозподілу доходів між державним та місцевими бюджетами;
 2. розширення переліку місцевих податків і зборів;
 3. компенсації втрат надходжень місцевих бюджетів, пов’язаних з наданням державою пільг по сплаті податків;
 4. стимулювання соціально-економічного розвитку територій шляхом збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів (збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку);
 5. удосконалення порядку та умов надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам;
 6. затвердження постанов про розподіл коштів інвестиційних субвенцій та порядок їх використання;
 7. посилення децентралізації податкової системи шляхом введення деяких податків на місцевому рівні та збільшити нормативи відрахувань до бюджетів ПДФО, ПДВ, податку на прибуток підприємств та ін.;
 8. базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначати не площу нерухомості, а її ринкову вартість та ввести диференціацію ставки податку, яка допоможе перекласти тягар на більш заможних громадян;
 9. формування стабільної нормативно-правової бази та ін.

Дотримання запропонованих заходів є запорукою створення міцної, стабільної системи місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній реалізації регіональної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів.

За результатами проведеного заходу була ухвалена Резолюція. Учасники Круглого столу вважають, що пропоновані заходи мають наукову та практичну спрямованість та можуть бути направлені до Комітету ВР України з питань бюджету, Комітету ВР України з питань податкової та митної політики, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної казначейської служби України.


17 жовтня в межах тижня податкових знань відбулася зустріч представників кафедри фінансів ОНЕУ, фахівців ГУ ДФС в Одеській області з одинадцятикласниками Одеського економічного ліцею.

Під час зустрічі ліцеїсти ознайомилися з історією становлення податкової системи України, сутністю податків та їх місцем в формуванні доходів державного бюджету та розвитку суспільства. Крім того, учні були ознайомлені з перевагами та перспективами навчання в Одеському національному економічного університеті.


4 жовтня 2016 р. викладачами кафедри фінансів професором Дубовик О.Ю. і доцентом Шикіною Н.А. було проведено проблемно-орієнтовану лекцію з дисциплін «Митна справа» і «Фінансова безпека» з виїздом на територію Одеського морського торгового порту, де знаходиться митний пост «Одеса-порт».

Студенти 5 курсу фінансово-економічного факультету разом з деканом Гончаренко О.М. і замдекана Мартинюк І.В. відвідали Управління аналізу ризиків та протидії митним порушенням, а також кінологічний центр Одеської митниці ДФС.

Кафедра фінансів висловлює велику подяку керівнику митної служби в Одеській області Ю.Л. Марушевській, головному інспектору Одеської митниці ДФС Запорожець О.Ф. і працівникам митниці за надану студентам можливість поглибити знання з питань митної справи, наочно побачити місце своєї потенційної роботи.

Інформація про зацікавлених у працевлаштуванні студентах була доведена до керівництва митної служби в Одеській області, яке висловило зацікавленість у майбутніх працівниках та готовність сприяти їх працевлаштуванню.


Круглий стіл за темою: «Розвиток місцевих фінансів в Україні» (30.03.2016 р. ОНЕУ)


Кафедрою фінансів 6 квітня проведенно методичний семінар, протягом якого було заслухано та обговорено доповіді:
 1. к.е.н., доцента Волохової І.С. “Сучасні освітні технології та їх адаптація при викладанні дисципліни “Місцеві фінанси”.
 2. к.е.н., доцент Волохової М.П.”Організація самостійної роботи студентів”.


Круглий стіл за темою: «Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації» (04.02.2015). Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 29.05.2013 року. Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Колектив кафедри на святкуванні 45-річчя фінансово-економічного факультету ОНЕУ


Проведення практичного заняття з дисципліни «Бюджетна система» на філії кафедри в Департаменті фінансів Одеської міської ради

вул. Пушкінська, 26, к.312
722-59-97
k.finans@oneu.edu.ua

Програма практики 4 курс

Бази практики кафедри Фінансів

Програма практики областний Департамент фінансів 4 курс 2020

Програма практики Казначейство 4 курс 2020

Програма практики ДПС 4 курс 2020

Програма Південного офісу Держаудитслужби 2020 4 курс

Програма вироб. практ. Департамент фінансів 4 курс 2020

Програма практики 6 курс

Програма практики областний Департамент фінансів 6 курс 2020

Програма практики Казначейство 6 курс 2020

Програма практики ДПС 6 курс 2020

Програма Південного офісу Держаудитслужби 6 курс 2020

Програма вироб. практ. Департамент фінансів 6 курс 2020

Графіки захисту бакалаврських робіт

Наукові інтереси доцентів кафедри


Питання до іспиту з курсу «Фінанси» для заочного факультету

Тематика магістерських робіт

Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра

Підготовка бакалаврів

 • Фінанси;
 • Фінансова система;
 • Місцеві фінанси;
 • Бюджетна система;
 • Митна справа;
 • Податкова система;
 • Податкове адміністрування;
 • Фінанси державного сектору економіки;
 • Податкова політика в сфері ЗЕД;
 • Митне адміністрування;
 • Податкове регулювання;
 • Податкове планування;
 • Казначейська справа;
 • Міжнародні фінанси;
 • Податковий контроль;
 • Фінансовий контроль;
 • Теорія оподаткування;
 • Суспільні фінанси;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Фінансова політика в сфері ЗЕД.

Підготовка магістрів

 • Бюджетний менеджмент;
 • Адміністрування податків, зборів та платежів;
 • Податковий менеджмент;
 • Державний аудит публічних фінансів;
 • Кошторисне фінансування бюджетних установ;
 • Існуючі системи оподаткування в зарубіжних країнах;
 • Податкове рахівництво;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Міжнародне оподаткування;
 • Митна логістика;
 • Митне адміністрування і контроль;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Фінанси зарубіжних країн;
 • Фінансова безпека;
 • Управління місцевими фінансами;
 • Фіскальна політика;
 • Податкова експертиза;
 • Макрофінансове бюджетування.