Кафедра фінансів

Волохова
Ірина Семенівна
завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

На сучасному етапі кафедра фінансів здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

ОПП бакалаврського рівня:

 • «Податкова та митна справа»;
 • «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»;
 • «Міжнародні фінансові ринки».

Магістерські програми:

 • «Державні та муніципальні фінанси»;
 • «Фіскальне та митне адміністрування».

Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання більше 30 курсів, базовими з яких є «Фінанси», «Податкова система», «Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Казначейська система».

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри. Студенти 4 та 6 курсів проходять навчально-виробничу практику в Департаментах фінансів Одеської міської ради та Одеської обласної ради, в територіальних відділеннях Державної фіскальної служби України, в територіальних управліннях Державного Казначейства України, в територіальних підрозділах Державної аудиторської служби, в комерційних банках та на підприємствах різних форм власності.

Кафедра має три філії:

 • ТОВ «Аудит-Віра» ЛТД;
 • Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації;
 • Департамент фінансів Одеської міської ради.

На базі філій організується проведення практичних і семінарських занять, ознайомлення з діяльністю підрозділів, виконання тематичних завдань та розв’язання проблемних ситуацій.

На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу.

Ведеться активне співробітництво з виконавчими та законодавчими органами, результати якого знайшли своє відображення у розробці змін та доповнень до Бюджетного та Податкового кодексів України.

До наукової роботи залучаються студенти 3-5 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці кафедри.

Кафедра фінансів ОНЕУ відраховує свою історію від 1921 року, коли в Одеському кредитно-економічному інституті було започатковано роботу кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту. Означена кафедра здійснювала підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю «Фінанси і кредит». Керував роботою кафедри упродовж 1931-1945 років вчений зі світовим ім’ям, член комісії з фінансових питань Академії наук Українського Радянської Соціалістичної Республіки – Г.І. Тіктін.

З 1946 року, коли перед колективом кафедри відповідно до вимог Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР постала необхідність розширення тематики викладання фінансових дисциплін, кафедра змінює на нетривалий час назву на кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту СРСР та іноземних держав. Керівництво роботою кафедри здійснює у ролі тимчасово виконуючого обов’язки завідувача д.і.н., професор С.Я. Боровий (1903-1989). Упродовж 1954-1965 років роботою кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту керує к.е.н. В.К. Куц.

У 1965 року кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту розподілено на дві: кафедру фінансів та кафедру грошового обігу і кредиту. Керував роботою кафедри фінансів к.е.н., директор ОКЕІ С.Я. Огородник. Наказом по ОІНГ № 72 від 18 лютого 1972 року на посаду завідувача кафедри фінансів призначено к.е.н., доцента О.П. Чернявського. У 1982 році на посаду завідувача кафедри фінансів за результатами конкурсних виборів призначено к.е.н., доцента І.М. Несмій. Упродовж 1984-1988 років роботою кафедри фінансів керує к.е.н., доцент Є.М. Ганевич. Від 1988 року до 2008 року керівництво кафедрою фінансів здійснював д.е.н., професор О.П. Чернявський. З 2008 року у зв’язку з переходом професора О.П. Чернявського на іншу роботу кафедру очолює к.е.н., доцент С.В. Михайленко. Протягом 2009 – 2010 років кафедрою керує д.е.н., професор Нейкова Л.І. З січня 2011 року повноваження керівника кафедри надано д.е.н., доценту  Барановій В.Г.

З 27 січня 2017 року за результатами конкурсних виборів на посаду завідувача кафедри фінансів призначено д.е.н., доцента І.С. Волохову.

Хомутенко
Віра Петрівна

к.е.н., професор

Логвіновська
Світлана Іванівна

к.е.н., доцент

Волохова
Майя Петрівна

к.е.н., доцент

Слатвінська
Марина Олександрівна

к.е.н., доцент

Кир’язова
Тетяна Олександрівна

к.е.н., ст. викладач

Васютинська
Людмила Анатоліївна

к.е.н., доцент

Коцюрубенко
Ганна Миколаївна

к.е.н., доцент

Мартинюк
Ірина Василівна

к.е.н., ст. викладач

Богатирьова
Євгенія Миколаївна

к.е.н., ст. викладач

Петрова
Інга Ігорівна

викладач

Кобилецька
Ольга Федорівна

викладач

Великсар
Тетяна Ігорівна

викладач

Коваленко
Лілія Анатоліївна

викладач

Кафедра фінансів на нинішній момент є провідним центром наукових розробок і досліджень у галузі фінансів, оподаткування, бюджету. На кафедрі продуктивно функціонують наукові школи з проблеми вивчення інфляційних процесів, міжбюджетних відносин, оподаткування. Наукові напрацювання знаходять своє застосування у розроблених професорсько-викладацькими силами кафедри науково-методичних комплексах: навчальних посібниках, опорних конспектах лекцій та висвітлюються у монографічних дослідженнях.

Розділ кафедри фінансів ОНЕУ в Інституційному репозитарії ОНЕУ


Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2017 р.

Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2016 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2015 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2014 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2012 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2011 р.
Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2010 р.


17 жовтня 2017 року доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу 1 групи фінансово-економічного факультету зустріч з начальником управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Державної казначейської служби України в Одеській області на тему «Становлення та розвиток Державної казначейської служби України».

Начальник управління видатків, мережі та зведених показників бюджету ДКСУ в Одеській області Крижановська Наталя Олександрівна розглянула історичний аспект розвитку казначейської системи, основні показники виконання державного та місцевих бюджетів за останні 5 років в розрізі доходів та видатків Державного бюджету по Одеській області, структуру надходжень загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, структуру видатків загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, динаміку міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету по Одеській області за 2014 -2016 роки тощо.


14 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 1 курсу 2 групи фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі. Начальник ДКСУ м. Одеси Лопушан Анастасія Сергіївна надала можливість поспілкуватися з начальниками та головними казначеями управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління консолідованої звітності, управління видатків, мережі та зведених показників бюджетів,управління бухгалтерського обліку та ін.

 Студенти ознайомлені з особливостями обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками, зі змінами в законодавстві, розподілі асигнувань, здійсненні операцій стосовно бюджетних правопорушень тощо.

13 жовтня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та викладачів кафедри фінансів співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області було проведено семінар на тему: «Державна фіскальна служба України: етапи становлення та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • історія створення та етапи розвитку податкової служби в Україні;
 • основні завдання та функції Державної фіскальної служби України;
 • результати діяльності Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області;
 • перспективні зміни в податковому законодавстві на 2018 рік;
 • перспективи розвитку Державної фіскальної служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


9 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі.


21 вересня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та співробітників кафедри фінансів начальником Південного офісу Держаудитслужби України Муратовим Олегом Михайловичем було проведено семінар на тему: «Державна аудиторська служба України: основні завдання та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • система органів Державної аудиторської служби України;
 • основні завдання та функції південного офісу державної аудиторської служби;
 • результати діяльності південного офісу державної аудиторської служби;
 • перспективи розвитку Державної аудиторської служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


12 червня 2017 року на кафедрі фінансів було проведено методичний семінар на тему “Методичні аспекти активізації навчання за допомогою сучасних технічних засобів”. Семінар проводила ст.викладач, к.е.н. Кір’язова Т.О. В обговоренні взяли участь всі викладачі кафедри фінансів.


З 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р. викладачі кафедри фінансів (к.е.н., проф. Дубовик О.Ю., к.е.н., доц. Слатвінська М.О., к.е.н., доц.каф.фінансів Курганська Е.І.) знаходились у закордонному відрядженні, виконали наступні заплановані завдання:

 1. Взяли участь у дистанційному тренінгу за темою “Банківські системи європейських країн та напрямки розвитку банківських послуг у країнах Європейського союзу” під час наукового стажування у м. Познань (Польща) 1-3 травня 2017 року, що підтверджується відповідним сертифікатом.
 2. Приймали участь у науково-дослідній конференції “Управління знаннями на підприємствах туристичної сфери”, що проходила 2 травня 2017 року на базі Вищої школи готельної справи та громадського харчування м. Познань (Польща).
 3. Пройшли курс підвищення кваліфікації 22 квітня – 2 травня 2017 року, що було організовано Інститутом розвитку міжнародної співпраці(Польща).
 4. Пройшли курс підвищення кваліфікації за напрямом “Організація навчально-методичного процесу, інноваційні методи та підходу у викладанні: досвід Університету м. Магдебург”, що проходив 4-5 травня в Університеті м. Магдебург (Німеччина).
 5. З метою виконання завдань щодо зміцнення співпраці з університетами-партнерами заключено договори про подальшу співпрацю між Одеським національним економічним університетом та університетами-партнерами.
 6. Викладачі та студенти ОНЕУ провели зустрічі зі студентами ВУЗів-партнерів на тему: «Навчання в ОНЕУ», в процесі якого було висвітлено та обговоренно питання та проблеми системи навчальних закладів в Україні, їх переваги, проблеми та перспективи на шляху євроінтеграційних процесів.


30 березня 2017 року кафедрою фінансів Одеського національного економічного університету було проведено засідання круглого столу за темою: «РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН».

Серед присутніх були ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент Звєряков М.І., представники ГУ ДФС в Одеській області, представники Департаменту фінансів Одеської обласної Державної адміністрації та Одеської міської ради, представники Південного офісу Держаудитслужби, представники громадських організацій, провідні наукові співробітники, д.е.н., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідні наукові співробітники, д.е.н., проф. Інституту економіки та прогнозування НАН України (із застосуванням Skype – зв’язку), д.е.н., проф., доценти та викладачі ОНЕУ.

Протягом чотирьох годин учасники круглого столу обговорювали найважливіші питання розвитку місцевих фінансів, у тому числі практичні аспекти децентралізації місцевих бюджетів, виконання місцевого бюджету в умовах децентралізації на прикладі бюджету м.Одеси, шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування, резерви збільшення доходів місцевих бюджетів, заходи стимулювання інвестиційного розвитку територіальних громад та ін.

За результатами обговорення теми круглого столу його учасниками були висловлені пропозиції, впровадження в життя яких позитивно вплинули б на розвиток місцевих бюджетів в Україні, сприяли б зміцненню фінансової основи місцевого самоврядування та розвитку місцевих фінансів у цілому.

Серед основних пропозицій є такі:
 1. розширення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом подальшого перерозподілу доходів між державним та місцевими бюджетами;
 2. розширення переліку місцевих податків і зборів;
 3. компенсації втрат надходжень місцевих бюджетів, пов’язаних з наданням державою пільг по сплаті податків;
 4. стимулювання соціально-економічного розвитку територій шляхом збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів (збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку);
 5. удосконалення порядку та умов надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам;
 6. затвердження постанов про розподіл коштів інвестиційних субвенцій та порядок їх використання;
 7. посилення децентралізації податкової системи шляхом введення деяких податків на місцевому рівні та збільшити нормативи відрахувань до бюджетів ПДФО, ПДВ, податку на прибуток підприємств та ін.;
 8. базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначати не площу нерухомості, а її ринкову вартість та ввести диференціацію ставки податку, яка допоможе перекласти тягар на більш заможних громадян;
 9. формування стабільної нормативно-правової бази та ін.

Дотримання запропонованих заходів є запорукою створення міцної, стабільної системи місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній реалізації регіональної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів.

За результатами проведеного заходу була ухвалена Резолюція. Учасники Круглого столу вважають, що пропоновані заходи мають наукову та практичну спрямованість та можуть бути направлені до Комітету ВР України з питань бюджету, Комітету ВР України з питань податкової та митної політики, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної казначейської служби України.


17 жовтня в межах тижня податкових знань відбулася зустріч представників кафедри фінансів ОНЕУ, фахівців ГУ ДФС в Одеській області з одинадцятикласниками Одеського економічного ліцею.

Під час зустрічі ліцеїсти ознайомилися з історією становлення податкової системи України, сутністю податків та їх місцем в формуванні доходів державного бюджету та розвитку суспільства. Крім того, учні були ознайомлені з перевагами та перспективами навчання в Одеському національному економічного університеті.


4 жовтня 2016 р. викладачами кафедри фінансів професором Дубовик О.Ю. і доцентом Шикіною Н.А. було проведено проблемно-орієнтовану лекцію з дисциплін «Митна справа» і «Фінансова безпека» з виїздом на територію Одеського морського торгового порту, де знаходиться митний пост «Одеса-порт».

Студенти 5 курсу фінансово-економічного факультету разом з деканом Гончаренко О.М. і замдекана Мартинюк І.В. відвідали Управління аналізу ризиків та протидії митним порушенням, а також кінологічний центр Одеської митниці ДФС.

Кафедра фінансів висловлює велику подяку керівнику митної служби в Одеській області Ю.Л. Марушевській, головному інспектору Одеської митниці ДФС Запорожець О.Ф. і працівникам митниці за надану студентам можливість поглибити знання з питань митної справи, наочно побачити місце своєї потенційної роботи.

Інформація про зацікавлених у працевлаштуванні студентах була доведена до керівництва митної служби в Одеській області, яке висловило зацікавленість у майбутніх працівниках та готовність сприяти їх працевлаштуванню.


Круглий стіл за темою: «Розвиток місцевих фінансів в Україні» (30.03.2016 р. ОНЕУ)


Кафедрою фінансів 6 квітня проведенно методичний семінар, протягом якого було заслухано та обговорено доповіді:
 1. к.е.н., доцента Волохової І.С. “Сучасні освітні технології та їх адаптація при викладанні дисципліни “Місцеві фінанси”.
 2. к.е.н., доцент Волохової М.П.”Організація самостійної роботи студентів”.


Круглий стіл за темою: «Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації» (04.02.2015). Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 29.05.2013 року. Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Колектив кафедри на святкуванні 45-річчя фінансово-економічного факультету ОНЕУ


Проведення практичного заняття з дисципліни «Бюджетна система» на філії кафедри в Департаменті фінансів Одеської міської ради

Пушкінська, 26, к.312
722-59-97
k.finans@oneu.edu.ua

Підготовка бакалаврів

 • Фінанси;
 • Фінансова система;
 • Місцеві фінанси;
 • Бюджетна система;
 • Митна справа;
 • Податкова система;
 • Податкове адміністрування;
 • Фінанси державного сектору економіки;
 • Податкова політика в сфері ЗЕД;
 • Митне адміністрування;
 • Податкове регулювання;
 • Податкове планування;
 • Казначейська справа;
 • Міжнародні фінанси;
 • Податковий контроль;
 • Фінансовий контроль;
 • Теорія оподаткування;
 • Суспільні фінанси;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Фінансова політика в сфері ЗЕД.

Підготовка магістрів

 • Бюджетний менеджмент;
 • Адміністрування податків, зборів та платежів;
 • Податковий менеджмент;
 • Державний аудит публічних фінансів;
 • Кошторисне фінансування бюджетних установ;
 • Існуючі системи оподаткування в зарубіжних країнах;
 • Податкове рахівництво;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Міжнародне оподаткування;
 • Митна логістика;
 • Митне адміністрування і контроль;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Фінанси зарубіжних країн;
 • Фінансова безпека;
 • Управління місцевими фінансами;
 • Фіскальна політика;
 • Податкова експертиза;
 • Макрофінансове бюджетування.