Кафедра фінансів

Слатвінська Марина Олександрівна завідувач кафедри д.е.н., професор

Кафедра фінансів ОНЕУ відраховує свою історію від 1921 року, коли в Одеському кредитно-економічному інституті було започатковано роботу кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту. Сьогодні, здійснюючи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання 40 дисциплін, базовими з яких є “Фінанси”, “Фінансова система”, “Податкова система”, “Бюджетна система”, “Суспільні фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Казначейська система”.

З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри тощо. 

Кафедра фінансів має філії:

– ТОВ «Аудит-Віра» ЛТД

– Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

– Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

– Департамент фінансів Одеської міської ради.

На базі філій організується проведення практичних і семінарських занять, ознайомлення з діяльністю підрозділів, виконання тематичних завдань та розв’язання проблемних ситуацій. Планується створення віртуального виробництва на філіях для опрацювання питань оподаткування суб’єктів господарювання та фінансування бюджетних установ.

Ведеться активне співробітництво з виконавчими та законодавчими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, результати якого знайшли своє відображення в розробці змін та доповнень до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра фінансів здійснює прийом та підготовку студентів за такими ступенями вищої освіти (у межах спеціальності 072  “Фінанси, банківська справа та страхування”):

– молодший бакалавр, освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”

– бакалавр, освітні програми “Податкова та митна справа”, “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування”, “Міжнародний банківський бізнес”

– магістр, освітня програма “Управління публічними фінансами”

– доктор філософії (PhD), освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Перспективи професійного розвитку

Студенти кафедри проходять навчально-виробничу практику з перспективою подальшої праці у Департаментах фінансів Одеської міської ради та Одеської обласної ради, територіальних відділеннях Державної податкової служби України, в підрозділах Державної митної служби України, територіальних управліннях Державного казначейства України, територіальних підрозділах Державної аудиторської служби, Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, комерційних банках та на підприємствах різних форм власності, тощо.

Партнери

Кафедра фінансів у межах спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» здійснює прийом та підготовку здобувачів вищої освіти за усіма рівнями та такими освітніми програмами (ОП):

– молодший бакалавр (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»)

– бакалавр (ОП «Податкова та митна справа»; ОП «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»)

– магістр (ОП «Управління публічними фінансами»)

– доктор філософії (PhD) (освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 1. Підготовка молодших бакалаврів за ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі трьох кафедр – кафедри фінансів, кафедри банківської справи, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Переваги навчання за програмою:

 • для вступу необхідні лише 2 сертифікати ЗНО;
 • здобуття початкового рівня вищої освіти у профільному економічному університеті;
 • можливість продовжити навчання в університеті та отримати ступінь бакалавра й магістра;
 • перспективи працевлаштування;
 • можливості поєднувати навчання та роботу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

Більше за посиланням

2. Підготовка бакалаврів за ОП «Податкова та митна справа» здійснюється кафедрою фінансів

Обираючи ОП «Податкова та митна справа», Ви отримаєте такі переваги:

 • сучасну та цікаву навчальну програму;
 • динамічний обмін знаннями у реальному часі з викладачами та практикуючими податківцями і митниками;
 • вміння аналізувати, діагностувати та оцінювати й вирішувати складні професійні завдання в податковій та митній сферах;
 • професійні навички для подальшого працевлаштування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

Більше за посиланням

3. Підготовка бакалаврів за ОП «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» здійснюється кафедрою фінансів та кафедрою фінансового менеджменту та фондового ринку.

Обираючи ОП «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування», Ви отримаєте такі переваги:

 • сучасну та цікаву навчальну програму;
 • динамічний обмін знаннями у реальному часі з викладачами та практикуючими фахівцями у цій сфері;
 • вміння аналізувати, діагностувати та оцінювати й вирішувати складні професійні завдання в сфері фінансів, фінансового менеджменту та страхування професійні навички для подальшого працевлаштування.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Більше за посиланням

4.Підготовка магістрів за ОП «Управління публічними фінансами» здійснюється кафедрою фінансів.

Результати дослідження рику праці доводять, що нині попит на фахівців та професіоналів у сфері управління публічними фінансами зростає. Виклики сьогодення окреслюють нові перспективи та вимагають прийняття сучасних рішень. Отримати конкурентоспроможну професію дозволяє навчання на другому рівні вищої освіти – в магістратурі.

Перевагами нашої магістерської програми «Управління публічними фінансами» є наступні:

 • практичне спрямування;
 • гнучкість до змін економічного, фінансового середовища,  і вимог ринку праці;
 • якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу;
 • оволодіння методиками прийняття ефективних рішень у сфері управління публічними фінансами.

Після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади в фінансових органах, банках, фінансових компаніях (їх філіях і зарубіжних представництвах), а також у сфері національного й міжнародного фінансового регулювання та банківського нагляду (центральні банки, Міжнародний валютний фонд тощо)

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Більше за посиланням

5. Підготовка докторів філософії (PhD) за ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування», яка закріплена за кафедрою фінансів,  здійснюється на базі трьох кафедр – кафедри фінансів, кафедри банківської справи, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Метою ОНП є створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницької діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань або професійної практики відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів вищої освіти, що в підсумку сприятиме ефективному використанню наукового потенціалу університету для зміцнення економіки України.

Перевагами  ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська права та страхування» (доктор філософії) є наступні:

 • використання у навчальному процесі методів навчання, таких як обґрунтування проєктів стратегічних управлінських рішень; проведення економічних досліджень; кейсів з методики викладання та інноваційних технологій в педагогіці;
 • особливий акцент зроблено на вивченні англійської мови та особливості її академічного використання;
 • здобувачі заохочуються до вивчення світового досвіду проведення досліджень, вивчення публікацій та написання статей англійською мовою, а також до участі у міжнародних програмах мобільності.

Більше за посиланням

25 січня 2024 року в стінах Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) відбулася зустріч здобувачів та науково-педагогічних працівників з представниками Одеської митниці. Захід проведено в рамках реалізації підписаного наприкінці минулого року Меморандуму про взаємодію та співробітництво між ОНЕУ і Держмитслужбою України.
Вітаючи всіх присутніх, ректор ОНЕУ Анатолій Ковальов підкреслив виключне значення поєднання теоретичних знань та практичних навичок в процесі навчання студентів. Ректор університету висловив сподівання, що певний відсоток випускників ОНЕУ поєднає своє життя з митницею та докладе зусиль, щоб Одеська митниця була справжньою митною брамою півдня України.
Начальник управління по роботі з персоналом Ігор Щербань ознайомив зі специфікою Одеської митниці та особливостями професії митника. Він також розповів про порядок працевлаштування та вакансії в одній із провідних митниць України, дізнатися про які можна, відсканувавши Qr-код на спеціально виготовлених флаєрах, які отримали всі присутні.
Керівник кадрового підрозділу також окремо зупинився на програмі «Ключові компоненти здійснення митної справи», яка наразі реалізується Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення.
Долучившись до програми, студенти профільних закладів вищої освіти отримають не тільки корисні знання, а й шанс, у разі успішного тестування, бути призначеним на вакантну посаду в митниці.
Щире захоплення у присутніх викликала відверта розповідь Дмитра Кептене про особистий професійний шлях від випускника-правника до заступника начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
Емоційно кульмінував зустріч службовий собака Рік разом зі своїм напарником Дмитром Турковським, старшим державним інспектором відділу кінологічного забезпечення УБК та ПМП. Пес залюбки демонстрував як пошукові навички, так і кращі прояви грайливості та дружелюбності.
Одеську митницю та ОНЕУ пов’язує давня, плідна співпраця. В ОНЕУ реалізуються низка освітніх програм після завершення яких випускники можуть бути працевлаштовані в територіальних органах Держмитслужби. Наприклад, ОП “Податкова та митна справа” першого рівня вищої освіти, ОП “Управління публічними фінансами” другого рівня вищої вищої освіти, які реалізуються на кафедрі фінансів ОНЕУ та інші ОП ОНЕУ. Про що зазначила в.о. завідувача кафедри фінансів Марина Слатвінська.
Серед присутніх було достатньо тих, хто неодноразово відвідував об’єкти митної інфраструктури та про роботу митниці знає не тільки з лекцій. Тож зовсім невипадково в.о. заступника начальника Одеської митниці Владислав Савинець звертався до здобувачів як до майбутніх колег та запевнив керівництво ЗВО, що митниця і надалі буде розвивати та зміцнювати співробітництво.
Дякуємо керівництву Одеської митниці за співпрацю!

Сьогодні в межах співпраці між ГУ ДКСУ в Одеській області та ОНЕУ відбулася зустріч студентів 41 гр ФФБС спеціальності 072″Фінанси, банківська справа та страхування” з керівниками структурних підрозділів у форматі виїзної лекції.

Начальник Управління видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області пані Наталія Крижанівська ознайомила:

з особливостями фінансування в умовах воєнного стану;

з функціоналом програми СДО та специфікою кодування розпорядників бюджетних коштів;

з питаннями блокування рахунків у випадках бюджетних правопорушень та судових рішень.

Заступник начальника управління -начальник відділу видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів управління видатків та міжбюджетних трансфертів Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області- пані Анна ВАДАТУРСЬКА ознайомила з:

повноваженнями Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства, організаційною структурою ГУ ДКСУ в Одеській області;

особливостями перерозподілу фінансових ресурсів, спрямованих на збалансування та вирівнювання фінансової спроможності відповідних бюджетів;

тонкощами передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів;

ключовими моментами щодо затвердження асигнувань, фінансових зобов’язань.

Лариса Колесникова- Заступник начальника управління-начальник відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів ГУ ДКСУ в Одеській області розкрила питання:

реєстрації реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників(одержувачів)бюджетних коштів;

проведення платіжних інструкцій ч/з систему СДО(система дистанційного обслуговування) клієнт Казначейства-Казначейство;

проведення безспірного списання по ПКМУ 845 з рахунків боржників бюджетних установ.

Дякуємо за неймовірні враження та надану інформацію. Отримали багато інсайтівСподіваємося на подальшу плідну співпрацю

ГУ ДКСУ в Одеській області

Організатор: Елеонора Курганська

За результатами вересня (першого навчального місяця 2023 р.) науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів, які є кураторами академічних груп студентів, були проведені зустрічі відповідно до запланованих заходів виховної роботи, у тому числі:

1) кураторські години, присвячені організації учбового процесу (всі куратори);

2) відвідування Академічного театру опери та балету (Дубовик О.Ю., Кир’язова Т.О., Логвіновська С.І.);

3) ознайомча екскурсія до Одеської національної наукової бібліотеки (Логвіновська С.І.);

4) зустріч викладачів кафедри фінансів зі студентами 4 курсу ФФБС за межами університету та відвідування Одеського іподрому (Мартинюк І.В., Коцюрубенко Г.М., Дубовик О.Ю., Кир’язова Т.О.)

На запрошення кафедри фінансів до здобувачів та науково-педагогічних працівників кафедри завітала доктор психологічних наук, завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ – Асєєва Юлія.

Тема зустрічі:” Ментальне здоров”я та методи самодопомоги”.

📌Обговорили питання:

Куди звертатися за психологічною підтримкою.

Як впоратися з панікою та тривогою.

Які є методи самодопомоги та техніки дихання тощо.

А також пройшли тест з виявлення рівня втоми та ще багато цікавого🙏

🔴Щиро дякуємо пані Юлії за сучасні підходи, актуальну тему та позитив

Представники кафедри фінансів та здобувачі долучилися сьогодні (3.10.2023 року) до вебінару “Академічна доброчесність та неформальна освіта: виклики сьогодення”.

Вебінар у змішаному форматі проведено центром забезпечення якості освіти ОНЕУ в межах щорічних заходів щодо популяризації академічної доброчесності у ЗВО.

Роботу заходу відкрили проректор з науково-педагогічної роботи – к.ф-м.н., доцент Володимир Шинкаренко та керівник центру забезпечення якості освіти ОНЕУ – д.е.н., професор Maryna Slatvinska.

Під час зустрічі науково-педагогічні працівники, запрошені гості  та здобувачі обговорили питання щодо принципів академічної доброчесності, відповідальності у випадку її недотримання, вимог щодо оформлення академічних текстів, організаційних аспектів проведення перевірки наукових робіт в ОНЕУ, процедур визнання результатів отриманих у неформальній освіті та ще багато цікавого.

З доповідями та повідомленнями виступили:

Ольга Колесник  – к.е.н., ст. викладач кафедри ЕП та УПБ ОНЕУ “Академічна доброчесність як основний принцип освітньої діяльності”;

Вікторія  Сторож – к. пед. н., доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету К. Д. Ушинського “Доброчесність в Південноукраїнському національному педагогічному університеті К. Д. Ушинського”;

Юлія Асєєва – завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доктор психологічних наук “Академічна доброчесність в університеті”;

Тамара  Іваницька – директор бібліотеки ОНЕУ;

Марина Слатвінська – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор “Неформальна освіта: можливості для здобувачів ОНЕУ” та інші.

Дякуємо організаторам за проведення цікавого заходу та створення платформи для дискусії

Жовтень місяць – початок науково-педагогічної практики наших здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) третього року навчання.

Це період, коли наші здобувачі, під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, вдало поєднують наукову та практичну складові й застосовують набуті на попередніх курсах освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» компетентності.

2.10.2023 року відбулася лекція (викладач: д.е.н., професор Maryna Slatvinska) для студентів 4 курсу факультету фінансів та банківської справи на якій, в рамках проходження науково-педагогічної практики, аспірант кафедри фінансів (заступник керівника відділу бухгалтерського та податкового консалтингу в ТОВ “ЕДВАНС КОНСАЛТІНГ” Advance Consulting ) – Дмитро Маринов, апробував свої розробки за темою: «Діагностика фінансового стану суб’єктів господарювання».  Під час заняття студентам розкрито особливості здійснення такої діагностики та запропоновано для вирішення декілька практичних кейсів, проведено роботу в малих групах тощо.

Заняття також відвідали декан факультету фінансів та банківської справи (к.е.н., доц. Ірина Мартинюк) та заступник декана/науковий керівник аспіранта (к.е.н., доц. Ганна Коцюрубенко).

На Круглому столі «Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни», що відбувся 27.09.2023 року кафедру фінансів ОНЕУ представляла д.е.н., професор, завідувачка кафедри – Марина Слатвінська з доповіддю «Фіскальна політика України в сфері соціального захисту».

В роботі круглого столу прийняли участь відомі науковці:

Лібанова Елла Марленівна – д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Новікова Ольга Федорівна – д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України

Варналій Захарій Степанович – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зоя ГАЛУШКА – д.е.н., професор, завідувачка кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування ЧНУ імені Юрія Федьковича

Тарас ВАСИЛЬЦІВ – д.е.н., професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Дмитро НІКИТЕНКО – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу Національного університету водного господарства та природокористування

Олена БАЖЕНОВА – д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики КНУТШ

Вікторія ГУРОЧКІНА – д.е.н, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Державного податкового університету, ад’юнкт Інституту економіки та фінансів Зеленогурського університету (Польща), Президент Фундації «Української наукової діаспори в Польщі»

Оксана ЧЕБЕРЯКО – д.істор.н., к.е.н., професор кафедри фінансів КНУТШ

Євген ПАНЧЕНКО – д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Тетяна ПЕРЕГУДОВА – к.е.н., доцент, старший науковий співробітник відділу соціоекономіки праці, Інститут економіки та прогнозування НАН України

Оксана МИКИТЮК – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства КНУТШ

Наталія МЄДВЄДКОВА – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНУТШ

Дякуємо організаторам за сформовану наукову платформу для обговорення актуальної проблематики.

В межах вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (викладач: завідувач кафедри фінансів, професор Марина Слатвінська) 25.09.2023 року до здобувачів першого курсу завітав практик, у минулому випускник кафедри фінансів ОНЕУ, а зараз  – митний брокер з десятилітнім стажем професійної діяльності – Володимир Дібров.

Студенти мали змогу поспілкуватися та подискутувати.

Пан Володимир поділився досвідом щодо оформлення товарів, процедури, порядку та особливостей заповнення і подачі митних декларацій, найбільш частих помилок, що допускаються при оформленні. Розповів про професійні якості, що стануть в нагоді майбутньому митному брокеру та ще багато цікавого.

Дякуємо, пане Володимире, за приділений час та бажання ділитися безцінним досвідом з нашими здобувачами

25.09.2023 року, досвідом своєї професійної діяльності зі здобувачами четвертого курсу ділилася наша випускниця, а наразі, аспірантка кафедри фінансів, старший судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослiдного експертно-кримiналiстичного центру МВС України – Ганна Лебеденко.

Пані Ганна висвітлила особливості проведення економічних експертиз, основні вимоги, підходи, що застосовуються в процесі збору інформації та її аналізу в залежності від сфери в якій здійснюється експертиза, дедлайни формування висновків тощо. Акцентувала увагу на первинних документах, які беруться за основу в процесі здійснення експертної діяльності та ще багато цікавого.

Дисципліна: «Діагностика стану фінансових систем».

Викладач: завідувач кафедри фінансів, професор Марина Слатвінська.

Освітні програми «Податкова та митна справа», «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування».

Щиро дякуємо, пані Ганна, за професійний підхід, змістовну інформацію, цікаві приклади і Ваше палке відношення до роботи, якою Ви живете.

Чекаємо наступних зустрічей.

Сьогодні до нас завітала  пані Aннa Вaдaтурськa – заступник начальника управління -начальник відділу видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів управління видатків та міжбюджетних трансфертів Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.

📌Провела в форматі гостьової лекції для здобувачів 4курсу 41 групи ФФБС на тему: ” Казначейське  обслуговування бюджетних коштів в умовах воєнного стану”; дисципліна: “Казначейська справа”( викладач : доцент Елеонора Курганська). Також доєдналися представники студентської спільноти 42,33,21 гр.

Розглянули блоки питань:

☑️ механізм реєстрації бюджетних зобов’язань;

☑️ ключові моменти щодо відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів;

☑️ пріоритетність проведення платежів;

☑️законодавче забезпечення органів ДКСУ;

☑️сучасні реалії казначейського обслуговування місцевих бюджетів в умовах воєнного стану.

Дуже дякуємо Вам, пані Анно, за приділений час, насичену лекцію, розглянуті кейси та позитив

21.09.2023 року, в рамках вивчення навчальної дисципліни «Діагностика стану фінансових систем» (викладач: завідувач кафедри фінансів, професор Марина Слатвінська), здобувачі четвертого курсу освітньої програми «Податкова та митна справа», «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» мали можливість отримати безцінний досвід безпосередньо від професіонала-практика, чарівної жінки  – заступника начальника управління, начальника відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС в Одеській області – Колесник Віталіни Василівни.

Тема: “Аналіз, систематизація інформації щодо надходжень податків і зборів, проблемні аспекти їхнього стягнення та перспективи нарощення”.

Розглянули низку практичних аспектів:

 • організація роботи щодо ведення обліку закріплених за відділом податків і зборів;
 • особливості використання автоматизованих систем ДПС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов’язків;
 • особливості та процедура проведення камеральних перевірок;
 • помилки, які найчастіше допускають платники податків при заповненні декларацій та кроки з боку ДПС у напрямку їх попередження;
 • виявлення резервів нарощення податкових надходжень місцевих бюджетів та необхідність продовження подальшої автоматизації процесів в сфері оподаткування щодо баз даних тощо.

Щиро дякуємо, Віталіно Василівно, за Ваш професійний підхід, за досвід, яким Ви завжди охоче ділитеся з нашими здобувачами

20.09.2023 року, в межах вивчення навчальної дисципліни «Фіскальна політика» (викладач: завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Марина Слатвінська), відбулася лекція із запрошеним представником наукової спільноти.

Здобувачі 5 курсу, які навчаються за освітніми програмами «Управління публічними фінансами», «Фінансовий та страховий менеджмент»,  «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» мали нагоду поспілкуватися з професором кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету –  Миколою Дмитровичем Пасічним.

Під час заходу було висвітлено низку проблемних аспектів щодо системи місцевого оподаткування, ролі місцевих податків і зборів у розвитку територіальних громад та ще багато цікавого.

Дякуємо,  Mykola Pasichnyi, за приділений час та цікаву інформацію.

15.06. – відбувся захист кваліфікаційних робіт зі спеціальністі 072:”Фінанси,банківська справа та страхування “, ОПП ” Податкова та митна справа”.

📢Вітаємо наших випускників з успішним захистом

14.06. – захист кваліфікаційних робіт зі спеціальністі 072:”Фінанси,банківська справа та страхування “.

Успіхів вам, наші випускники!

13 червня продовжили захист кваліфікаційних робіт наших здобувачів.

Вітаємо з успішним захистом та бажаємо нових досягнень

Робочий тиждень завершили ще одним важливим заходом (у змішаному форматі): зустріч керівництва ОНЕУ зі здобувачами третього (освітньо-наукового)  рівня вищої освіти третього та четвертого років навчання (у тому числі ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування”) та їх науковими керівниками, гарантами ОНП

2 червня справжній святковий день для викладачів кафедри фінансів та здобувачів. Відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт  бакалаврів за освітньо-професійною програмою “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування”.

Бажаємо успіхів та нових досягнень

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kswQh65xqoybMVi6qEzxXxUsKU2vc5R58ZDGNATjqX2BJpPXboU6MT3gZq48noHRl&id=100085697448379

Представники кафедри фінансів к.е.н. доцент  Волкова О.Г. та к.е.н. доцент Коцюрубенко Г.М. взяли участь у Міжнародній конференції Консорціуму Європейських університетів  UIRECA 30травня-01червня 2023 на базі Амстердамського університету прикладних наук.Насичена програма конференції, спілкування з колегами з університетів Німеччини, Фінляндії, Бельгії, Чехії, Нідерландів, Португалії,Італії надихає на подальші кроки у створенні міжнародних освітніх та наукових проектів за участі кафедри фінансів

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ngnHesXmWXjoAKbiMFQL61qtqwhDm4ArbvMzfvnE8stZjwJSQ5ghLYbWFX5APebFl&id=100085697448379

01.06.2023 викладачі кафедри фінансів та здобувачі  взяли участь в заході, на якому відбулася зустріч та живе спілкування з американськими професорами.

Спікери:

James Davis – Professor of International Politics, University of St.Gallen, St.Gallen, Switzerland. Director, Institute for Political Science, University of St.Gallen

Тема: The war from the standpoint of International Relations Theory.

Philip Nichols – Lecturer at the University of Pennsylvania

Тема: The three basic building blocks of emerging economies.

🔸Було  дуже  цікаво, актуально та змістовно

Дякуємо керівництву ОНЕУ за забезпечення високого організаційного рівня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oA5oKYxN1TZ2o4wNJ2cdrU6gW2jZQ2yyni9Sa8jqZSHoizWaM9yAW5iHGUqUsTRul&id=100085697448379

Викладачі кафедри традиційно долучилися до проведення  профорієнтаційної роботи  відповідно закріплених навчальних  закладів за оновленими правилами вступної кампанії 2023.

Бажаємо Вам успішного вступу

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08xyXvpvfUusEtoNgnMVcw8x46RZKJQzJB9w4MaNfy9AY2QYtPcb65ceoRQ8dJvyel&id=100085697448379

Вітаємо здобувачку четвертого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (за сумісництвом викладач кафедри фінансів) – Олену Діброву та її наукового керівника д.е.н. професора, завідувачку кафедри фінансів Maryna Slatvinska з перемогою у науковому конкурсі з податкової проблематики. Конкурс проводився Радою молодих вчених Державного податкового університету (м.Ірпінь) в якому англомовній науковій статті  Дібрової О.Л. «EFFECTS OF PERSONAL INCOME TAX: THEORETICAL ASPECT», опублікованій у зарубіжному виданні в Румунії, було присвоєно 1 місце у номінації «Наукові статті».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zzMps7i7t5VZsHaL4BKLRC9dJR1dpUex4go1rsX6JmkZNSLCwxuBHnYbupViFn35l&id=100085697448379

Представники  кафедри фінансів сьогодні  взяли участь в науково-практичному  бізнес-форумі “Цифрова трансформація фінансового сектору України”( 17.05.2023)

Дякуємо організаторам за високий рівень, за конструктив, за актуальні питання  та можливість долучитися до заходу!

З програмою  можна ознайомитись за посиланням:

https://drive.google.com/…/1NloDn_SDun8iEndWcGSQ7…/view

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021yhLJjqxi9KDJKvoDDmtQXCM3efpTUpo8qfVSqte5K3MYyPymdNEZgfC96bH8gK5l&id=100085697448379

Кафедра продовжує розширювати горизонти – The agenda of the international program Academic Spring School BASS-2023 “Building sustainable economic, legal and education systems in the face of social crises” May 14-18, 2023

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03V4fiPcXKPibhk7ueVB5uREfxmBBYHutTx7aP8MhGHPCLnB3P7fuWidFPhSbDCyvl&id=100085697448379

Викладачі , аспіранти та магістри кафедри фінансів взяли участь в І Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 55-річчю кафедри фінансів і банківської справи

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

Вітаємо наших друзів, наших колег зі святом

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qGBRttNMgFtFGP68R6pSX2LiXMXcBw8xXBp84zRPNuMQ4Vm1FDtvkrTswFLWg3bPl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0sQgNrh8LBNmBdgkPqZtWE4ciKyCSJ5QrzowYQFJUFPGppvur8eM62Kg8rDVxvXV4l

26-27 квітня 2023 р викладачі кафедри фінансів взяли участь у ХXІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та

мікроекономічному рівнях»

Одеського національного економічного університету.

Дякуємо організаторам за високий організаційний рівень, за насичену дискусію на секційних виступах, актуальні теми, визначення вектору розвитку в повоєнний період

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085697448379

Сьогодні студентська спільнота ФФБС ОНЕУ взяла активну участь у зустрічі з керівництвом ГУ ДПС в Одеській області в форматі “Open day”. Також долучилися студенти ФМОІТ, ФЕУП.

📌Відкрили захід:

☑️ заступник начальника Головного управління ДПС в Одеській області Політило Валерій Ярославович  та

☑️начальник управління персоналу ГУ ДПС в Одеській області Кириленко Роман Олександрович.

📌В процесі ознайомлення з особливостями функціонування органів ДПС з доповідями виступили :

☑️начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС в Одеській області Самиліна Юлія Валеріївна;

☑️заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС в Одеській області Колесник Віталіна Василівна;

☑️начальник управління трансфертного ціноутворення ГУ ДПС в Одеській області Уретя Олена Миколаївна;

☑️начальник управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Одеській області Яшина Ганна Юріївна;

☑️особливо приємно бачити в ГУ ДПС в Одеській області- нашу випускницю ФФБС( бакалавр) та студентку магістерської освітньої програми, яка сумлінно здобуває досвід на посаді головного фахівця  відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб- Пономарьовy Владy Сергіївнy

Дякуємо за долучення до мегаактуального заходу, дякуємо за високий рівень організації!

Окрема подяка Roman Kirilenko  за підтримку та організаційне забезпечення!

Дякуємо деканам ФФБС, ФМОІТ, ФЕУП за організацію студентів

Дякуємо викладачам, які долучилися до зустрічі!

Організатор: Roman  Kirilenko

Елеонора Курганська

Maryna Slatvinska

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xGx4PNeiGMtyVe51wHCvgXdSj4W3ru9GB3DbttpwWrPWPCu6mmNjsCppFDMe6vyl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02hfja94z2J3T3oHpEW8ctGrXSpUkxbdAqUvakyCJrRiXAggKJWLrBC7dFHwty57tAl

18 квітня, в межах тижня науки, відбулася  студентська науково-практична конференція “Стабілізація фінансово-економічної системи України”.

За секцією “Фінансова система України: проблеми та перспективи вдосконалення”, що організована кафедрою фінансів, заявлено до обговорення 94 доповіді.

🎯Конференція пройшла в позитивній  атмосфері, де здобувачі висвітлювали креативні ідеї та мали змогу подискутувати щодо актуальних проблем сьогодення у фінансовій сфері.

📌Розглянули низку проблемних аспектів розвитку фінансової системи за основними її складовими.

👉Також відбулася активна дискусія за наступними напрямами:

☑️ вплив війни на макроекономічні показники;

☑️вдосконалення адміністрування ПДВ;

☑️правопорушення в процесі реалізації митних взаємовідносин;

☑️боротьба з ухиленням та уникненням від оподаткування;

☑️автоматизація оподаткування;

☑️екологічний податок як тригер розвитку зеленої економіки;

☑️економічна та фінансова безпека;

☑️управління ЄКР в сучасних умовах;

☑️розвиток садівництва та виноградарства;

☑️бюджетні правопорушення;

☑️інновації в системі казначейства;

☑️корупційна складова економічних відносин та шляхи її подолання тощо.

🙏Дякуємо здобувачам за цікаві доповіді та яскраві виступи, за  актуальні теми і жваву наукову дискусію

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022Nr79zvt1Cz5ZRmnVmYMwbfaxYcmwM2jcVYPjdYUgTBLRtUowe7RoHUawu5LavWDl&id=100085697448379

В межах взаємодії ОНЕУ та ДКСУ сьогодні, 10.04.23, відбулася довгоочікувана лекція з дисципліни “Казначейська справа” (викладач – доцент кафедри фінансів Елеонора  Курганська )  з нашими друзями, стейкхолдерами, –  начальником відділу   внутрішнього аудиту      ГУ ДКСУ в Одеській області Пашняк Ольгою Валеріївною, для третього та четвертого курсу  41 ,42 груп факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ.

📢На занятті здобувачі отримали актуальну інформацію щодо:

☑️ виконання бюджету;

☑️ контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

☑️про систему внутрішнього контролю;

☑️внутрішній аудит та ін.

📌Дисципліна: “Казначейська справа”

📌Тема: “Касове виконання ДБ за доходами та видатками”

🎯По завершенню  лекції обговорили з пані Ольгою  ряд питань щодо  напрямків покращення освітніх програм кафедри фінансів ОНЕУ.

🙏Дякуємо керівництву Головного управління ДКСУ в Одеській області за сприяння в проведенні заходів та плідну взаємодію!

🙏Дякуємо  пані Ользі Пашняк, за  цікаву лекцію, насичену дискусію, інтерактив, кейси, професійній підхід та практичний досвід.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nvygYkNGWu51Dqsx3SFykn1qTW34EM97oK1hT3yhYNreP6fvusNsTzFx7HXq6zc7l&id=100085697448379

10 квітня, к.е.н., ст. викладачем кафедри фінансів Кир’язовою Тетяною було  проведено методичний семінар на тему: «Застосування інтерактивних методів навчання у викладанні».

📢Система освіти сьогодення диктує нові правила, впроваджуються нові методи, застосовуються нові підходи. Організація сучасної освіти вийшла на якісно новий рівень: діджиталізація та широке застосування цифрових та інноваційних технологій в житті, в освіті, застосування дистанційної освіти (під час пандемії Covid-19 та під час воєнного стану в Україні).

📌Розглянули наступні питання:

☑️технології VR  в навчальному процесі;

☑️інтерактивні методи навчання;

☑️застосування імерсивних технологій;

☑️чат GPT в освіті та ін.

Дякуємо пані Тетяні  за актуальну тему та насичену дискусію

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Tt6iiMiNCoxuSUxEwKs8hnn4JKApKzz4jwqWkR6xpZKHPYqfq4ugRQsohpibS74El&id=100085697448379

Здобувачі першого курсу факультету фінансів та банківської справи в межах вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» (викладач – завідувачка кафедри фінансів, професор Марина Слатвінська) мали унікальну можливість поспілкуватися з практиком – Олександром Федченком.

Пан Олександр –  випускник Одеського державного економічного університету, має колосальний та безцінний досвід роботи на фондовому ринку, а зараз є керівником відділу врегулювання збитків компанії ТОВ «Логістик Іншуренс Онлайн».

Під час зустрічі студенти дізналися:

– про деякі аспекти роботи з цінними паперами;

– про особливі страхові випадки, що мали місце в практичній діяльності нашого гостя;

– про діяльність андеррайтера, аджастера, сюрвейера тощо;

– про страхові ризики, страхування під час транспортування та зберігання товарів по всьому світу;

– про перестрахування і першокласні європейські страхові компанії та ще багато цікавого.

Дякуємо, пане Олександр, за приділений час та за досвід, яким Ви поділилися з нашими здобувачами.

Дякуємо керівництву ТОВ «Логістик Іншуренс Онлайн» за співпрацю!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02G4ayNzLsPqq4PjjMtXMMsvf6roXkwcU4Jd7PiGjetPZQwF9BWLR3PszpdZu2dW7ql&id=100085697448379

Прекрасні емоції від зустрічі з друзями, науковцями, практиками, роботодавцями, здобувачами, випускниками наприкінці робочого тижня.

У п’ятницю 31.03.2023 року у змішаному форматі відбулася зустріч присвячена обговоренню проєктів освітніх програм кафедри фінансів   Одеський національний економічний університет.

На обговорення виносилися ОП «Податкова та митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ОП «Управління публічними фінансами» другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD). Отримано рекомендації щодо покращення якості освітніх програм та освітнього процесу за цими програмами.

На зустрічі, окрім колективу кафедри фінансів, були присутні запрошені гості, а саме:

📌Представники наукової спільноти:

– Захарій Варналій – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– Олена Прокопчук – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного університету садівництва;

– Олександр Лайко – заступник директора з наукової роботи, д.е.н. (Державна установа “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України”);

– Оксана Гордей – д.е.н., професор, професор кафедри публічних фінансів Державного податкового університету, гарант ОП (магістри) “Управління публічними фінансами”;

– Раїса Квасницька – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи  та страхування Хмельницького національного університету;

– Ольга Вишневська – д.е.н., професор, декан обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету,  Вікторія Стамат –  к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу МНАУ;

– Назар Демчишак – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка;

– Володимир Валігура – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ЗУНУ, гарант ОП “Митна та податкова справа” Західноукраїнського національного університету;

– Володимир Горин – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, гарант ОП “Фінанси” (магістри) Західноукраїнського національного університету;

– Микола Пасічний – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, гарант ОП 1 рівня (бакалавр) вищої освіти «Міжнародні фінанси» Київського національного торговельно-економічного університету;

– Людмила Юрчишена – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса;

– Дмитро Дема – завідувач кафедри фінансів і аудиту, к.е.н., професор, гарант ОП (магістри) «Фінанси, банківська справа та страхування» Поліського національного університету;

– Лілія Жердецька – д.е.н., доцент, завідувачка кафедри банківської справи ОНЕУ.

📌 Роботодавці, практики:

–  Роман Кириленко – начальник управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області;

– Ольга Пашняк – начальник відділу внутрішнього аудиту Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області;

– Сергій Федченко – директор ТОВ « Логістик Іншуренс Онлайн»

– Володимир Дібров – акредитований митний брокер

– Олена Гусєва – завідувач сектору інформаційних комунікацій організаційно-розпорядчого управління Одеської митниці

📌Представники здобувачів усіх рівнів вищої освіти та випускники:

– Бакалаври – 1,2,3,4 курси – Вікторія Трунько, Андрій Пузанов,  Анна Лятичевська, Вікторія Войченко, Станіслав Пєтухов, Ксенія Забунова, Анастасія Кронберг, Андрій Скрипник, Олександра Садчикова та інші;

–  Магістри 5 курс – Олег Нагорний, Влада Пономарьова;

– випускники освітніх програм різних рівнів вищої освіти та аспіранти – Катерина Гончар, Олена Антонюк, Руслана Ігнатенко, Олена Діброва, Валентина Бриндак, Ірина Случинська та інші.

Щиро дякуємо гостям за надані рекомендації, побажання, а також за час, який було приділено ознайомленню з нашими ОП, анкетуванню за кожною з них.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qyEzvdcMUPAg6NRxfUm3KLXKonf4Jww23DYStDDC7LdXEWmToUHKeH9gWfxxgaTyl&id=100085697448379

Сьогодні, під час лекції з дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності», студенти 32 гр., що навчаються за ОП «Податкова та митна справа» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») мали неймовірну зустріч із засновником, директором компанії ТОВ « Логістик Іншуренс Онлайн» – Федченко Сергієм.

Тема лекції: «Механізм оподаткування зовнішньоекономічної діяльності митом».

Спікером розглянуто проблемні питання щодо особливостей нарахування ввізного та вивізного мита, визначення митної вартості товару залежно від умов поставки ІНКОТЕРМС – 2020.

Доповідач, як представник суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на конкретних прикладах розкрив конкурентні позиції та переваги України на світових ринках.

Здобувачі із задоволенням задавали питання,  активно обговорювали окреслену проблематику.

Щиро дякуємо шановному гостю за приділений час, актуальну та цінну інформацію.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0t1jejkPzBjoyKggkkqtmoH3vsxUSeb55YG7V9nbkpAJ4cPQ7MGbYv14z4wSh37MPl&id=100085697448379

Сьогодні, в межах вивчення здобувачами третього курсу факультету фінансів та банківської справи  навчальної дисципліни «Податкова система» (лектор – завідувачка кафедри фінансів, професор Марина Слатвінська), відбулася мегацікава та довгоочікувана зустріч.

На заняття завітав акредитований митний брокер – Володимир Дібров (у минулому випускник кафедри фінансів, фінансово-економічного факультету ОНЕУ).

Здобувачі мали можливість ознайомитися зі специфікою справляння митних платежів, особливостями професійної діяльності митного брокера, тонкощами процедури розмитнення деяких товарів та задати гостю низку питань, які їх цікавили.

Кафедра: фінансів

Навчальна дисципліна: Податкова система

Освітні програми: «Податкова та митна справа», «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування», «Міжнародний банківський бізнес»

Тема: Порядок обчислення і сплати мита

Дізналися більше про:

 Специфіку АСАУР;

 Програмний комплекс для подання та оформлення митних декларацій MD Office;

 Об’єкти права інтелектуальної власності;

 Управлінську класифікацію товарів ЗЕД;

 Особливості заповнення митної декларації (імпорт);

 Низку аспектів в сфері діяльності митного брокера.

Дякуємо нашому шановному гостю – Володимиру Діброву за приділений час, позитивну атмосферу, професійний досвід та реальні приклади розмитнення товарів.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036CynK1AJsqmRD45uw5xrisFmhqdiZKNbZ71SeBwbMbnkpbgN3P1A8rNFuAHoGK29l&id=100085697448379

Участь наших здобувачів у міжнародній програмі Change Agent продовжується.

Сьогодні вони вже в Амстердамі.

Перші зустрічі та перші активності для наших студентів в інтернаціональній команді.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06A9DJBLVbwgokCnR27p4z59KfVNK2ZmRQe3w4y1poKKBZsg2CBfgXPSbTNy5gupkl&id=100085697448379

День відкритих дверей   FBD ONEU , що відбувся 25.03.2023 року приніс море позитивних емоцій та нових знайомств.

Майбутні абітурієнти і їхні батьки мали змогу поспілкуватися з деканом факультету фінансів та банківської справи, завідувачами кафедр на яких реалізуються освітні програми в межах спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” та викладачами. Наші гості отримали інформацію про освітню програмою “Податкова та митна справа” безпосередньо від викладачів кафедри фінансів, зокрема,  завідувачки кафедри Марини Слатвінської, гаранта ОП Світлани Логвіновської, декана ФФБС Ірини Мартинюк, відповідальної за профорієнтаційну роботу кафедри Елеонори Курганської.

А також інформацію щодо інших освітніх програм спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0d9dastX5dv3DWozaZqQWfqGZ8UG5ydwTRv54eP268VpcAkG61N6B6ReR2aygdGcUl&id=100085697448379

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами ОНЕУ!

На цьому тижні здобувачі першого, другого та третього курсів факультету фінансів та банківської справи мали нагоду отримати більше інформації щодо вибору освітніх компонент в межах формування індивідуальної траєкторії навчання.

В середу в офлайн форматі відбулася зустріч декана, завідувачів кафедр (кафедра фінансів, кафедра банківської справи, кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку) та гарантів освітніх програм “Податкова та митна справа”, “Міжнародний банківський бізнес”, “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування” зі здобувачами першого курсу.

В четвер зустріч для другого та третього курсів цих програм було організовано в онлайн форматі.

Під час зустрічей висвітлено  організаційні аспекти вибору навчальних дисциплін.

Студенти отримали інформацію щодо особливостей окремих вибіркових компонент.

Модератори акцентували увагу на необхідності своєчасного вибору, ознайомлення з силабусами вибіркових навчальних дисциплін.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zZMHNDrbCZeiMPWQYBeVc1rpxNNHequKxMjK1Vxs594bdypzj9mGGwupDS6juBXBl&id=100085697448379

Наші здобувачі продовжують брати участь в міжнародній програмі.

Сьогодні, під час онлайн-сесії міжнародної програми Change Agent здобувачі ОНЕУ презентували для студентів з інших Європейських університетів доповідь, яка стосувалася проблематики використання води у м. Одеса та пошкодження водної інфраструктури України внаслідок воєнної агресії з боку росії.

Дякуємо нашій команді здобувачів з ОНЕУ за прекрасну презентацію для студентів з Фінляндії, Нідерландів, Бельгії та Німеччини у програмі  Change Agent!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RW4JrBjEkBFT5ZYowaKa9P1S5VKFs8Xd8wZdgp4viap1r2AWzQLP9S2B1F1StoEYl&id=100085697448379

В межах взаємодії ОНЕУ та ДКСУ сьогодні, 10.04.23, відбулася довгоочікувана лекція з дисципліни “Казначейська справа” (викладач – доцент кафедри фінансів Елеонора  Курганська )  з нашими друзями, стейкхолдерами, –  начальником відділу   внутрішнього аудиту      ГУ ДКСУ в Одеській області Пашняк Ольгою Валеріївною, для третього та четвертого курсу  41 ,42 груп факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ.

На занятті здобувачі отримали актуальну інформацію щодо:

☑️ виконання бюджету;

☑️ контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

☑️про систему внутрішнього контролю;

☑️внутрішній аудит та ін.

Дисципліна: “Казначейська справа”

Тема: “Касове виконання ДБ за доходами та видатками”

По завершенню  лекції обговорили з пані Ольгою  ряд питань щодо  напрямків покращення освітніх програм кафедри фінансів ОНЕУ.

Дякуємо керівництву Головного управління ДКСУ в Одеській області за сприяння в проведенні заходів та плідну взаємодію!

Дякуємо  пані Ользі Пашняк, за  цікаву лекцію, насичену дискусію, інтерактив, кейси, професійній підхід та практичний досвід.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nvygYkNGWu51Dqsx3SFykn1qTW34EM97oK1hT3yhYNreP6fvusNsTzFx7HXq6zc7l&id=100085697448379

Текст новини скоро буде додано.

Сьогодні відбулася довгоочікувана подія- день відкритих дверей  ОНЕУ.

Майбутні абітурієнти мали змогу отримати інформацію безпосередньо від викладачів кафедри фінансів, зокрема, Марини Слатвінської, Ірини Мартинюк, Елеонори Курганської,Світлани Логвіновської та Ірини Волохової.

Наступної суботи продовження заходу для бажаючих отримати більше інформації за освітніми програмами спеціальності 072.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eFQkSFHToeF7LG2pe4mJeKRkxgXzrGbGMiXArXSKDiiukVSa3QQnWR3BQYCwKyewl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02VW232CFHL5mhPf9A4fMPnpHi8T3r9uPGU9i35Zuq6e3kTVTE6AzuKn7KexR92L12l

Захист звітів за результатами проходження нашими здобувачами виробничої практики показав високі результати, гідний рівень підготовки!

Стейкхолдери в рамках взаємодії на основі укладених угод продовжують приймати активну участь в освітньому процесі та підготовці майбутніх фахівців.

В рамках дисципліни “Податкова система”(лектор:  професор Maryna Slatvinska) , відбулася лекція для здобувачів третього курсу факультету фінансів та банківської справи запрошеного практика:

Valentyna Sobchenko  -Валентина Бриндак – заступник начальника управління – начальник відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління податкових сервісів Головного управління ДПС в Одеській області.

Розкрито ряд актуальних питань:

☑️теоретичні аспекти оподатковання податку на прибуток;

☑️виділено питання, з якими платники податку на прибуток звертаються до ЦОП ГУ ДПС в Одеській області;

☑️акцентовано увагу на практичному досвіді;

☑️обговорено напрями покращення освітньої програми “Податкова та митна справа”, її освітніх компонент.

Лекція:  Maryna Slatvinska

Запрошений лектор: Valentyna Sobchenko – Бриндак

Модератор: Елеонора КУРГАНСЬКА

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gGoXgKcWedVfGwpMCreS6MuofvaVBk2zhvFrBuyE4xY5s3ZqTH2Gn81pukXys1aNl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0YxkL5vMD6zUdyHf1aXzYT9eQjs3BmeSqwBjGLMbwSYMXtFd3TaWwhZn6fVATcdpHl

Зустріч представників  кафедри фінансів ОНЕУ з податківцями:

✔️ начальником управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області  Roman  Kirilenko ,

✔️головним державним інспектором відділу адміністрування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб  Головного управління ДПС в Одеській області  Валерієм Титюком,

✔️головним  державним інспектором відділу супроводження інформаційних систем управління інформаційних технологій Головного управління ДПС в Одеській області Олександром Завгороднім.

Обговорили напрями покращення освітніх програм кафедри фінансів за різними рівнями та поглиблення податкової тематики окремих освітніх компонент, а також організаційні аспекти подальшої співпраці.

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0MswJu1ykigxg7Lig7sHLxrrni3bEjJo99ZzgRycH1wrXKEzLqifxDGRk1ez3Hc8El

Текст новини скоро буде доданий.

08.03.23  представники кафедри фінансів взяли участь у вебінарі  КАГ на тему: “Боротьба з відмиванням грошей та реформування правоохоронного сектору”

Розглянули основні виклики для України:

☑️відсутність органу влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики щодо бенефіціарної власності та створення механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників;

☑️ впровадження механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників передбачає співпрацю між усіма органами влади: виконавчою, законодавчою, судовою гілками влади, банківською системою та органами правопоряку;

☑️ необхідність змін до нормативно-правових актів.

Значна частина процесів, визначених законодавством, не впроваджується;

☑️несистематизовані та недостовірні дані в ЄДР

☑️брак валідації, інтероперабельності даних у державних реєстрах, наборах даних;

☑️відсутність контролю та відповідальності за внесення недостовірної / неправдивої інформації про кінцевих бенефіціарних власників;

☑️відсутність єдиного підходу до організації та проведення моніторингу належного визначення кінцевих бенефіціарних власників

☑️відсутній єдиний підхід до організації та проведення моніторингу належного визначення кінцевих бенефіціарних власників

Дякуємо організаторам за цікаву тему та насичену дискусію!

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02gqTp527SGuVQDZ5VSENiib1bmPJN7eqhoftLvYuMCfixfdxMsEgD6vJ8fe3kkkEMl

Представники кафедри фінансів прийняли участь у вебінарі з курсу “НЛП практики”

Розглянули три основні передумови поглиблення в НЛП, а також:

☑️принципи та системи переконань;

☑️мета- модель;

☑️ субмодальності;

☑️ техніки роботи з підсвідомістю.

28.02.2023. представники кафедри фінансів взяли участь у вебінарі  “START у коучингу”.

Розглянули питання:

☑️що таке коучинг;

☑️як стати професіоналом у цій ніші;

☑️яку академію (за якими критеріями) обрати;

☑️можливості, які відкриває професія коуча;

☑️інструменти розвитку навичок 21 століття;

☑️як складати свій робочий графік;

☑️як монетизувати знання та досвід

Дякуємо організаторам за цікавий та насичений вебінар!

Проєкт Офісу підтримки вченого “Школа ментора”(20.02.23.)

Головною метою проєкту є підвищення рівня обізнаності українських вчених щодо умов, особливостей участі, підготовки проєктних заявок для участі у програмах Європейського Союзу.

Щодня нові спікери, нові теми, актуальна інформація стосовно проєктів, сьогодні,на третій день, вперше за два роки я отримала в такому розгорнутому вигляді алгоритм щодо участі в проєктах від першого кроку до  отримання результату.

Дякуємо організаторам та модераторам за високий організаційний рівень та змістовні зустрічі.

Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися, розвиватися, працювати

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02kdJXezPm5ieKqhfcJyQEieJEzHi8vfBVfMCJUev5em23UurseW9bSEFCDzvujbzCl

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02epHEKZHG8kRJMjGFbQAGYyJN75CJtMRNX6dYcLfeyuGFnGQo4jiTaEr4Kv75U3f4l

21.02.23, розпочала роботу VI Міжнародна науково- методична конференція “Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку”, яку урочисто відкрив ректор ОНЕУ професор Анатолій КОВАЛЬОВ

В перший день відбулася робота в секціях за наступними напрямами:

☑️ “Ефективний менеджмент освітньої діяльності  та  інтелектуалізація наукових праць науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти”; голова секції :  професор, завідувач кафедри фінансів , керівник центру забезпечення якості освіти  Maryna Slatvinska

☑️”Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах”, голова секції : завідувач кафедри мовної та психолого- педагогічної підготовки , Академік НАН ВО України, д. псих. н(МD), доцент Юлія АСЄЄВА

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02pk35uFtCLW7pzVPveWLDhH5yFqJZFk3axGj6PoF4RbmcP7WHJpsf6Gt6ZeB5VGdsl

Представники кафедри фінансів, завідувач кафедри професор Maринa Слатвінськa  , доцентu Eлeoнoрa  Kурганськa,  Оксана Волкова ,  Світлана Логвіновська ,   докторант  Aннa Koцюрубенкo  та  аспіранти    доєдналися до воркшопу U!reka Workshop:

introduction to COIL  від Консорціуму Європейських університетів U!REKA

Була продуктивна робота, багато інтерактиву та заплановано  цікаві заходи.

Дякуємо за плідну зустріч, співпрацю, та нові ідеї

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oNkSYtJiVyFrX5zLVQrSyt6ommNjpt8qS4CqDMDk77BL7TiganHVtcSJWsLYb9xYl&id=100085697448379

26 жовтня 2022 року представники кафедри фінансів ОНЕУ взяли участь у слуханнях, що проводилися Комітет з питань економічного розвитку

Тема: «Відновлення та післявоєнний сталий розвиток України».

Основний меседж: вироблення рекомендацій і консолідація зусиль та можливостей щодо розробки сценаріїв дій, спрямованих на забезпечення сталого повоєнного розвитку України через інституційні, нормативно-правові, економічні та бюджетні важелі для досягнення цілей сталого розвитку.

Учасники заходу: народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, науковці, представники громадських об’єднань та бізнес-організацій.

Дякуємо організаторам за можливість долучитися до обговорення.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YaEBzs8gFGeXoMn5HrvB5jWFvLSFmPh8q2ug5aK8UyfNZq6yvCg493QFubRHDZszl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0rW239gs4gkYpnBjPs6vDaAvVruGdo1j7gg6fiUeNLi6xJk28L1RKqef6kJrntaDWl

25.10.2022 представники кафедри фінансів ОНЕУ прийняли участь у вебінарі «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів».

Під час заходу розкрито можливості ліцензійної версії та особливості застосування Zoom в університеті, а також функціональні можливості Zoom Web Portal та Zoom Desktop Application.

Враховуємо виклики сучасності

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09m9cE14LKYzsZGuAK9WqHUbJZmZAZYZRBTiH55ptcXozgo975tsr4YPSj5vcZsRsl&id=100085697448379

 

25.10.2022 року відбувся круглий стіл, організований «ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ», в якому прийняли участь викладачі кафедри фінансів.

Організатор:Одеський центр трансферу знань і технологій.

За підсумками зустрічі- резолюція

Формат : online, offline

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07a8vb4fLnjN2HhoSiByfbnzeBSVwkkfGb3SxCNsyezceqUeeYrweQybTfhRhm7g6l&id=100085697448379

21.10.22, відбувся міжкафедральний тренінг на тему:”Як розпізнати маніпулятора”

Тренінг динамічний, аудиторія активна, тема сучасна.

Дякуємо студентам за змістовні відповіді та живу дискусію

Лектори: Елеонора Курганська Руслан Волчек

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vJd6R5RozdwSwp156EJ7Z9FwkDYbUwDLWLeEDdxKV4idzuYYuCkWWN5qRRrjZyZPl&id=100085697448379

20.10.22 викладачі кафедри фінансів прийняли участь в конференції молодих вчених “Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки”

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gHfSFepb3uePaeThsoS7ft4nKa3ipxFRvxAutmyrzMHAxhmyJT2vm15q5fEhw3B4l&id=100085697448379

20.10.22. відбулася зустріч аспірантів першого року навчання з ректором Анатолій Ковальов та проректором з наукової роботи Олександр Літвінов щодо затвердження тем дисертацій.

В зустрічі прийняли участь також гаранти програм та наукові керівники.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid039GwfdAX6wgoiUHT1qT7oNkuX8bSaMxd88SEProBj7DGTQG4k95QssMMc8YLJ6kVl&id=100085697448379

Сьогодні відбувся методичнй семінар відповідно до затвердженого графіку.

Тема: “Лідерство як важливий soft skills в сучасній інтерпретації для фінансово-банківських установ”.

Доповідач: Елеонора Курганська

Було розглянуто поняття “лідерство”, питання щодо факапів лідера, виділили маркери лідера, 5 ключових форм влади, ознаки та прояви харизматичної, експертної та законної влади, їх актуальність в сучасних умовах, імідж лідера, 8мотивуючих факторів лідера та парадокс лідера.

Доповідь була змістовною, актуальною, семінар- продуктивним.

Модератор: Maryna Slatvinska

Дякуємо за активну участь та приділений час!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0215Fb4SAwYwUk2nJXaDq18mRdndsmDcVhrLSMRWfVP8XuYxoo89ALpSGVZHGbUGrMl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid026RX33T1ktb6rJg8kv6Bdx7ChCkHNwG1dwCLMiefcwiJsZjZ3xFnvjXmkGESyv4CJl

Мегацікава подія, присвячена дню Захисника України, дню створення УПА, дню козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, відбулася сьогодні в форматі зустрічі зі стейкхолдерами: прийняла наше запрошення депутат Ямпільської міської ради 22 сесії 8 скликання, партія «Слуга народу» Ірина КУРГАНСЬКА.

Тема лекції :”Органи оперативного управління бюджетом”; дисципліна: “Бюджетний менеджмент”; здобувачі:51 ФФБС, 51 ЦЗФН; викладач: Елеонора Курганська; освітня програма:”Управління публічними фінансами”, також доєдналися студенти 2курсу ФФБС, куратори та викладачі.

Обговорювалися питання взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади, особливості обслуговування бюджетних коштів на місцевому рівні, проблеми, які потребують пріоритетного вирішення в умовах воєнного стану та багато інших.

Дуже дякуємо за прекрасну зустріч та , безумовно, чекаємо наступну!

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0e9pU9pxAH1CDgcF1uPZL8Xsto5zWaqTNd4evSrR8t54Vk3HGbbdM1PJVdmXaN9nQl&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02fTq17fM8zXZ8mtWSPzah4kZetTaN1ygcAdCNaK4BQ1USkmAtwBEMgjxYHmw5muEHl

Випускники ОНЕУ діляться своїм практичним досвідом

12.10.2022 на навчальну дисципліну «Фінансовий контроль», яку викладає здобувачам 4 курсу професор кафедри фінансів Волохова І. С., завітав випускник факультету фінансів та банківської справи 2020 року випуску – Дмитро Маринов. На занятті, присвяченому розгляду теми “Фінансовий контроль аудиторських фірм та незалежних аудиторів” Дмитро поділився зі студентами власним досвідом роботи в цій сфері.

Будучи аспірантом 2 курсу ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри фінансів, Дмитро має досвід роботи на посаді бухгалтера-ревізора в аудиторській компанії, практикує у якості спеціаліста-фрілансера щодо бухгалтерських, податкових, аудиторських послуг.

Приємно, що наші випускники, які є затребуваними на ринку праці, діляться своїм практичним досвідом з майбутніми фахівцями у сфері фінансів, банківської справи та страхування

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0T7C8cygCTkVk5LMAbNCQH1bjtWmjbXjhFVKzYceMXkGLykKsstzKkbw4gXQn4qr5l&id=100085697448379

11.10.2022 року, в рамках кураторської години викладачів кафедри фінансів зі студентами 12, 24, 32, 42, 43, 51, 61 груп факультету фінансів та банківської справи відбулася зустріч за участі головного інспектора Одеське районне управління ГУ ДСНС України в Одеській області – Владислава Багнюка.

Тематика зустрічі була настільки актуальною, що аудиторія налічувала більше 100 студентів ФФБС і не тільки. Дуже приємно, що доєдналися й студенти інших курсів.

Пан Владислав висвітлив вельми важливу для усіх нас інформацію: “Техногенна безпека” та “Уникнення ураження вибухонебезпечними предметами”.

Розглянуто питання безпеки при пожарах та задимленнях, хімічної та радіаційної безпеки, мінної безпеки, поводження при повітряній тривозі, а також надання першої домедичної допомоги в умовах воєнного стану тощо.

Надані фахові відповіді на низку питань здобувачів та викладачів.

Зустріч неймовірно цікава, пізнавальна, своєчасна.

Час запрошеного спікера вичерпано більш ніж удвічі.

Дякуємо керівництву ГУ ДСНС в Одеській області, а також пану Владиславу за просвітницьку роботу, вичерпну та актуальну для нинішніх реалій інформацію.

З вами ми на крок ближче до перемоги!

Слава Україні

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Kiem4UTThXQoNnp5jR5Q8F5qgwpMQi7ThCUPFaAQn12LegZ6phARHQMmVGdUoY3vl&id=100085697448379

7 жовтня 2022 року до нас завітали на гостьову лекцію начальник відділу координації звітності та аналізу управління податкового аудиту Катерина Лупашко та заступник начальника відділу координації звітності та аналізу управління податкового аудиту Олексій Любчик

Тема лекції :”Порядок планування та проведення планових документальних перевірок юридичних осіб”; дисципліна: “Фінансова політика в сфері ЗЕД”; здобувачі:41,42 ФФБС; викладач: Ірина Волохова; освітня програма:” Податкова та митна справа”.

Зустріч була цікавою, динамічною. Протягом зустрічі розкрито низку проблемних аспектів планування та проведення перевірок (зокрема, суб’єктів ЗЕД), обговорення яких спокунало до відкритого діалогу

Дякуємо прекрасним лекторам за супер- лекцію, високий рівень та сучасні підходи

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PsTfabHcbWrmAF8BSWocY2L9AR1wQxdcB4GSk4dPSHm2sUUcYaizRvJmCu12a5BHl&id=100085697448379

06 жовтня 2022 року в межах укладеної угоди щодо співпраці ОНЕУ і ГУ ДПС в Одеській області, відбулася запланована зустріч зі стейкхолдерами, в форматі гостьової лекції(навчальна дисципліна “Податкове та митне декларування”, декан ФФБС Ірина Мартинюк)

Лекцію на тему “Особливості заповнення декларацій з прямих та непрямих податків” для здобувачів 4-5 курсу ФФБС провів начальник управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області Roman Kirilenko та заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб уравління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС в Одеській області Віталіна Колесник.

Дякуємо лекторам за актуальну лекцію та позитив

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор зустрічі: Елеонора Курганська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cNNLGaJNciEi4c6NJEpy5DY2LZjsThyVPcNvMEzGWwtuFGbNHhgS51G6TUMYXExl&id=100085697448379

Стейкхолдери продовжують приймати активну участь в освітньому процесі та підготовці майбутніх фахівців.

В рамках дисципліни «Податкова система», яку викладає професор Maryna Slatvinska, відбулася лекція запрошеного практика.

Валентина Бриндак – заступник начальника управління – начальник відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління податкових сервісів Головного управління ДПС в Одеській області прочитала лекцію для здобувачів четвертого курсу факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.

Спікером розкрито низку актуальних питань щодо адміністрування податків, зборів (у тому числі в період воєнного стану), можливостей та переваг використання платниками податків електронних сервісів ДПС, а також отримання громадянами адміністративних послуг в Центрах обслуговування платників Головного управління ДПС в Одеській області.

Дякуємо спікеру за співпрацю, відкритість, цікаву та інформативну лекцію, а також за бажання ділитися практичним досвідом!

Далі буде.

Дякуємо керівництву ДПС в Одеській області за співпрацю!

Ще одна важлива подія відбулася на цьому тижні (28 вересня 2022 року).

Аспіранти першого року навчання, у тому числі аспіранти кафедри фінансів Одеський національний економічний університет ОНЕУ/ОНЭУ, мали зустріч з ректором Анатолій Ковальов, проректором з наукової роботи Олександр Літвінов, гарантом освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Maryna Slatvinska.

У дружній атмосфері аспірантів привітали зі вступом до аспірантури і побажали плідної роботи на науковій ниві.

Серед низки інформації, яку отримали здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – базові засади підготовки наукових праць, академічна доброчесність, можливості академічної мобільності тощо.

Вітаємо аспірантів зі вступом до аспірантури

30 вересня 2022 року, в рамках взаємодії та співпраці ОНЕУ та ГУ ДПС в Одеській області, відбулася запланована зустріч зі стейкхолдерами, в форматі гостьової лекції.

Лекцію на тему “Сучасна податкова служба та вектори її розвитку” для здобувачів 1-2 курсу ФФБС в межах навчальної дисципліни “Вступ до фаху” (викладач: доцент Елеонора Курганська), провів начальник управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області Roman Kirilenko та головний державний інспектор відділу розвитку персоналу управління персоналу ГУ ДПС в Одеській області Ірина Стрілець

Під час заходу висвітлені питання щодо законодавчого та організаційного забезпечення ДПС, проходження практики студентів, бюджетні правопорушення, цікаві реальні випадки.

Дякуємо лекторам за змістовність лекції та практичну спрямованість, приємно отримувати відповіді від професіонала своєї справи

Модератор: Maryna Slatvinska

Організатор зустрічі: Елеонора Курганська

Кафедра фінансів ОНЕУ взяла участь в онлайн-семінарі на тему «Новації в митному законодавстві: як використати переваги та отримати фінансові вигоди».

Захід проводився Громадська Рада при ДМСУ на базі Одеська митниця за участі та сприяння профільного департаменту Мінфіну та Держмитслужби.

Спікерами та експертами семінару виступили:

Олександр Москаленко, директор Департаменту митної політики Мінфіну

Владислав Суворов, заступник Голови Держмитслужби

Сергій Демченко, директор Департаменту запровадження міжнародної транзитної системи Держмитслужби

Олег Гоя, директор Департаменту організації митного контролю та оформлення

Оксана Ніканорова, радник заступника Міністра фінансів – координатор митних реформ RST Мінфіну

Тетяна Острікова, експертка Громадської ради при Держмитслужбі у сфері митного права та інституту АЕО

Ігор Муратов, експерт Громадської ради при Держмитслужбі у сфері митної справи

Під час семінару обговорювалися основні новації Закону України від 15.08.2022 № 2510-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Зокрема, спрощення для усіх надійних підприємтсв, критерії відповідності, зміни в фінансових гарантіях, нестандартні ситуації, які можуть виникати при переході до міжнародного застосування NCTS в Україні тощо.

Дякуємо організаторам заходу за надану можливість долучитися до обговорення новацій митного законодавства, а спікерам та експертам за актуальність висвітленої інформації.

Більше за посиланням:

https://m.facebook.com/groups/405786944113334/permalink/841130937245597/

Кафедра фінансів ОНЕУ активно співпрацює з Одеська митниця Держмитслужби. В рамках взаємодії відбулася зустріч керівника Одеської митниці Держмитслужби Михайла Мірошниченка зі студентами 1,2,3 та 4 курсів Факультет фінансів та банківської справи ОНЕУ, які навчаються за спеціальністю 072:”Фінанси, банківська справа та страхування”.

Під час зустрічі студенти активно дискутували та задавали питання, на які отримали вичерпні відповіді.

Михайло Іванович навів приклади цікавих аспектів роботи Одеської митниці в умовах воєнного стану, найпоширеніших випадків порушення митного законодавства. Висвітлив винахідливі та неординарні підходи, які порушники митного законодавства марно намагалися застосувати на практиці, а також повідав здобувачам ще багато цікавого.

Колектив кафедри фінансів ОНЕУ, студенти факультету фінансів та банківської справи вдячні керівництву Одеська митниця Держмитслужби Михайлові Мірошниченку за цікавий та змістовний захід, позитивні емоції!

https://www.facebook.com/photo?fbid=110655055134409&set=pcb.110660435133871

Сьогодні, 28 вересня 2022 року, в рамках взаємодії та співпраці ОНЕУ і ГУ ДКСУ в Одеській області, відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами, в форматі гостьової лекції.

Лекцію на тему «Внутрішній аудит в державному секторі України» для здобувачів 4 курсу ФФБС в межах навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» (викладач: професор Ірина Волохова ) провела начальник відділу внутрішнього аудиту Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області Ольга Пашняк.

Під час заходу висвітлені питання щодо системи внутрішнього контролю, ключових навичок та компетенцій внутрішнього аудиту, подій, які створюють ризики тощо.

Дякуємо спікеру за структурованість матеріалу, його практичну спрямованість та професійні відповіді на численні питання аудиторії.

Організатор: Елеонора Курганська

Модератор: Maryna Slatvinska

Триває співпраця з Одеською митницею Держмитслужби.

Так, 26.09.2022 року в межах навчальних дисциплін «Митна політика і митне регулювання» та «Оподаткування ЗЕД» проведено лекцію для здобувачів третього та четвертого курсів Факультет фінансів та банківської справи (зокрема, для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Податкова та митна справа»).

Лекцію на тему «Особливості оподаткування ЗЕД та визначення митної вартості товарів в Україні» провела заступник начальника управління-начальник відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Одеська митниця Держмитслужби Антоніна Бикова.

Під час лекції розкрито цікаві практичні аспекти визначення митної вартості товарів в Україні, процедури їхнього розмитнення тощо.

Дякуємо пані Антоніні за приділений час, актуальність висвітленої інформації та легкість її подачі.

Організатор зустрічі: Кафедра фінансів ОНЕУ.

Професор, зав.кафедри фінансів ОНЕУ Maryna Slatvinska та доцент Елеонора Курганська в інституційній формі успішно завершили стажування в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.

За період стажування було виконано програму згідно індивідуальних планів.

Дякуємо керівництву Головного управління ДКСУ в Одеській області за надану можливість пройти стажування на базі його структурних підрозділів та за отриманий практичний досвід, який буде впроваджено при реалізації освітніх програм кафедри фінансів ОНЕУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EnxSjqXmpBApfinnVu7XD7SnnozEy3s6Pdc1a7VjougmM9L34XgdaKobNso2bEV1l&id=100085697448379

https://www.facebook.com/eleonora…/posts/pfbid0fhPfV

Доцент Елеонора КУРГАНСЬКА успішно завершила навчання на тренінг-інтенсиві в рамках проєкту “Голос жінок і лідерство – Україна” , тема: “Адвокація: як залучати людей до творення змін” 22-23 серпня. Онлайн формат. 

День 1:

☑️ принципи взаємодії з волонтер(к)ами;

☑️ кейс “ідеї для адвокаційної кампанії “;

☑️ інтерактиви з адвокаційної кампаній;

☑️ роль людей в адвокаційних кампаніях;

☑️ брейншторм;

☑️ колесо залучення;

☑️ контекстний аналіз( команда і кампанія;

☑️ 4 кімнати змін;

☑️ кейси;

☑️ піраміда залучення;

☑️ пропрацювання кейсів 3-4

☑️ інтерактиви та рефлексія. 

 

 

 

 

День 2:

☑️ місточки довіри: як створити тісний зв’язок з тими, кого залучаємо, для успішної адвокації;

☑️вуличний кампейнінг як інструмент привернення уваги та впливу на ключових гравців. 

☑️ різновиди онлайн та оффлайн акцій для підсилення адвокаційних кампаній;

☑️ заклики до дії та ключові повідомлення адвокаційної кампанії;

☑️ вплив від залучення;

☑️ брейншторм;;

☑️ інтерактиви та рефлексія. 

 

Дякуємо організаторам, модераторам та тренерам за змістовні та цікаві тренінги! 

Міжнародний фонд “Відродження”

Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund

Makitra

Anna Voschinkina

Denys Tsutsayev

Євгенія Кравченко

#ГолосЖінок

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid02P87TGXLH2WsAzxn4gAtC8sgPFSkpYqfvh2jA1hv9ThVyWGsVfFHu4JT4Ssy3i4Usl

https://www.facebook.com/eleonora.kurganskaya/posts/pfbid0328xusoYzku9c6Etttc3627HqNhA5u6Ne11S7AzBnnkAn6HcdGNJrd71Z7niJzwwkl

Доцент Елеонора КУРГАНСЬКА прийняла активну участь в онлайн семінарі для молодих вчених, які  прагнуть інноваційного розвитку своїх м’яких навичок, бажають дізнатися про нові технології управління проєктними командами та інструменти креативності у викладанні.

Тема семінару: ”Розвиток Soft Skills для реалізації потенціалу молодих вчених дослідників, який відбувся 19.07.22.

Питання онлайн семінару :

☑️з якими проблемами реалізації свого потенціалу стикаються молоді вчені у розвитку м’яких навичок;

☑️який взаємозв’язок між ефективністю роботи проєктної команди та внутрішнім балансом молодого вченого;

☑️чим важлива розвинена креативність для особистого (інноваційного) бренду викладача та вченого;

☑️як застосовувати інструментарій positum-підходу в управлінні проєктними командами молодих вчених;

☑️як застосовувати методи фокальних об’єктів, синектики, Scamper для генерування нових ідей, створення інновацій для науки.

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Наукові зустрічі / Scientific meetings / Scientia Conventibus

https://www.facebook.com/100003343578473/posts/pfbid0tS4utyWJneUZC7kvVATZP5Tx43hq1T5wJrYeProqBpjux7uMMt76xNsEsLyxoT6bl/?app=fbl

Викладачі кафедри фінансів ОНЕУ пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Управлінський інтелект для освітян» у  Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки і права «Крок»

 Представники кафедри фінансів (Проф. Хомутенко А. В., доц. Волкової О. Г., доц. Коцюрубенко Г. М., доц. Луценко, к.е.н., ст. викл. Кирязова Т. О.) пройшли підвищення кваліфікації «Управлінський інтелект для освітян»,  обсягом –  60 годин (2 кредити).  Заходи відбувались  з «07» червня  2022 року  по «14» червня 2022 рр. у  Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки і права «Крок» (м. Київ) у он-лайн форматі.  

Слухачі мали змогу поглибити знання та залучитись до дискуссій з різних напрямів управлінської складової сучасних освітян, зокрема етичних положень формування питання якості освіти, питань ситуаційного лідердства, формування та використання принципів резистетності, удосконалення комунікативних навичок.

 

18 червня 2022 року доцент кафедри фінансів ОНЕУ к.е.н. Волкова Оксана Георгіївна прийняла участь у роботі бізнес-форуму “Реконструкція України”, який відбувся у м.Роттердам (Нідерланди). На цьому заході були присутні: Міністр економіки України Юлія Свіріденко, Заступник міністра енергетики Фарід Зафаров, Міністр з зовнішньої торгівлі і співробітництва у цілях розвитку Нідерландів Лісье Схрейнемахер, представники українського та голландського бізнесу.

На порядку денному бізнес форуму було обговорення можливостей співпраці голландського та українського бізнесу з метою відновлення економіки України, постраждалої в результаті війни, розв’язаної РФ. Велика кількість учасників, їх запитання до української влади та бізнесу свідчили про велику зацікавленість бізнесових кіл Нідерландів у інвестуванні в українську економіку та співпраці в таких сферах як: енергетика, фармакологія, будівництво, агропромисловий комплекс та переробна промисловість.

 

 

 

Студентка 2 курсу ЦЗФН Одеського національного економічного університету Заінчковська Анастасія з науковим керівником к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності», яка відбулася 02 червня 2022 р., м.Львів, тема доповіді: ”Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи скорочення”.

 

Раніше студент 4 курсу ФФБС Ушканoв Вoлoдимир з науковим керівникoм к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою прийняли участь в міжнародній науково-практичній інтернет-конференції зекономіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки  на тему “Бюджетні правопорушення як індикатор рівня бюджетної дисципліни в органах казначейської служби”, м.Тернопіль, 26.05.2022.

 

 

 

 

 

 

Доценти кафедри фінансів ФФБС ОНЕУ  Логвіновська Світлана та Курганська Елеонора прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціїПублічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності”,  яка відбулася 02 червня 2022 р.(м.Львів) та проводилася з метою обміну досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування, розширення тематики міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, було представлено доповідь на тему “Особливості казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

 

 

 

 

14 квітня 2022 р. д.е.н., професор Хомутенко Алла Віталіївна взяла участь у вебінарі “Авторські профілі науковця” тривалістю заходу одна година. 


К.е.н., доцент 
Коцюрубенко Ганна Миколаївна прийняла участь   у заходах (відкриті лекції, майстер-класи, воркшопи) відповідно до розкладу 12th International Staff Training Week “Crisis management-personal, institutional and global aspects” протягом п’яти днів з 16 по 20.05.2022 ( ( м. Ниса, Польща))

Важко концентруватися на освітньому процесі в умовах воєнного часу, разом з тим, сьогодні вперше студенти виходили на зв’язок з включенням з міст Німеччини, Польщі, Молдавії,Румунії, Швейцарії. Проведено онлайн лекцію в межах співпраці з нашими друзями, прекрасними представниками Головного управління ДПС в Одеській області для студентів 2,3,4 курсів факультету фінансів та банківської справи.

Було представлено кілька блоків питань, одними з яких – послуги електронного кабінету:

нормативно-правове регулювання;

найпопулярніші сервіси Е-декларування кабінету;

сервіси для платників ПДВ;

сервіси для платників акцизного податку;

сервіси для фізичних осіб в Е-кабінеті;

розділ “Допомога”;

застосунок” Дія” тощо.

Дякуємо за актуальну та інформативну презентацію, дуже цікаву зустріч.

Зустріч організовано 06.04.22. на ФФБС  для студентів 2-4 курсів  деканом д.е.н., професором Гончаренко Оленою та к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою в рамках меморандуму.

Державна податкова служба України

ДПС в Одеській області

Одеський національний економічний університет ОНЕУ

https://www.facebook.com/100003343578473/posts/4974503869337683/?app=fbl

 

Вже місяць, як тривають військові дії, наразі, дуже важливо максимально концентруватися на волонтерстві та освітньому процесі( розвивати навички, поглиблювати знання, сплачувати податки тощо) , адже наші брати, чоловіки, сини, друзі на передовій, важливо підтримувати наших захисників.

23.03.22. на ФФБС  відкрила онлайн лекцію з дисципліни «Казначейська справа», організовану для студентів 2-4 курсів  доцентом Курганською Елеонорою,  начальник Управління видатків бюджетів та міжбюджетних відносин територіального управління Державна казначейська служба України пані Крижановська Наталя. Завдяки професіоналізму та 25-річній самовідданій праці на благо України в органах казначейства дуже інформативно, змістовно розглянули актуальні питання щодо казначейського обслуговування ДБ та МБ, особливостей бухгалтерського обліку та звітності, перевагах СДО в органах ДКСУ, особливостях інформаційно-технічного забезпечення.

Дякуємо пані Наталі за актуальні розкриті питання, за активну участь, чекаємо на наступні зустрічі в офлайн форматі, ми переможемо і все буде Україна!

https://www.facebook.com/100003343578473/posts/4940150969439640/?app=fbl

Викладачі  кафедри  фінансів д.е.н., проф. Хомутенко Алла та к.е.н., доцент Волкова Оксана успішно прослухали курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей КНУ імені Тараса Шевченка 07 лютого 2022р.

8.02.22. відбулася зустріч в офлайн та онлайн форматі керівництва Кіровоградської обласної ради, Одеського національного екон. університету та більше 30 територіальних громад.

Мета зустрічі: співробітництво та розвиток громад.

Були присутні: Голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, заступник голови, народний депутат VIII скликання- Дмитро Лінько, ректор ОНЕУ д.е.н., проф. Анатолій Ковальов, проректор, д.е.н., проф.Олександр Літвінов, керівник центру наукових досліджень та консалтингу к.е.н., доцент Олег Бабій,к.е.н., доцент, експерт Елеонора Курганська.

Обговорювалися питання співробітництва в площині:

  • розробки Стратегії соціально-економічного розвитку ТГ на період 2022-2027рр;
  • техніко-економічне обґрунтування розмірів тарифу на водопостачання, водовідведення, теплопостачання та вивіз ТПВ для споживачів громади;
  • проведення передінвестиційних техніко-економічних обґрунтувань проектів розвитку інфраструктури громади;
  • розробка інвестиційних проектів та бізнес-планів по пріоритетним напрямам розвитку;

 • участь в грантових проектах;
 • перспективи транскордонного співробітництва;
 • стажування та підвищення кваліфікації в напрямі пропрацювання soft skills- публічні виступи, ораторське мистецтво, гендерне бюджетування тощо.

 

Дякуємо Сергію Павловичу та Дмитру Володимировичу за професіоналізм та забезпечення високоорганізаційного рівня заходу

Перший день виходу з карантину та навчання в аудиторіях13 грудня студенти 11ф гр. ФФБС з дисципліни вступ до фаху відпрацьовують  тему практичного заняття ” Моя майбутня професія в сфері фінансів” у командній грі “soft”  та “hard” skills фінансових професій

30 листопада 2021 року в он-лайн форматі в рамках навчальної дисципліни «Фінансова політика» (яку викладає д.е.н., професор Слатвінська М. О.) для здобувачів 2 року навчання відбулася лекція запрошеного стейкхолдера – Директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, к.е.н., доцента Шуліченко Тетяни Василівни на тему: «Фінансова політика України: особливості реалізації та вплив на економічний розвиток територій (на прикладі м. Миколаїв)»

Здобувачка третього рівня вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”  Діброва О. (3 курс навчання) разом із науковим керівником д.е.н., професором Слатвінською М. та здобувачем першого рівня вищої освіти Тутовим Д. (4 курс навчання) 25 листопада 2021 року прийняли участь (у дистанційному форматі) у міжнародній науково-практичній конференції  студентів та здобувачів ступеня PhD з доповіддю «DIGITALIZATION PROCESSES IN EDUCATION: PRACTICAL ASPECTS». Конференція відбулася  в University of economics – Varna Bulgaria у рамках проєкту «The project № KP-06-H45/1 “Digitalization and digital competencies in higher education and the labour market”, funded by the National Research Fund».

Д.е.н., проф. Хомутенко Алла успішно пройшла тренінг в університеті  Dauphine- PSL , м.Париж.

К.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів ФФБС Курганська Елеонора успішно пройшла навчання  в Школі політичної освіти та комунікацій в період 29. 05.2021- 30.10.2021рр.

👩‍🎓Теми курсу:

✅«Ефективна комунікація – ключ до успіху та впливовості» 

Запрошений спікер: Ірина Констанкевич , Ірина Констанкевич – офіційна сторінка

✅«Техніки ефективних комунікацій»

Запрошений спікер: Дмитро Лубінець

✅«Особистий бренд та політичний піар»

Запрошений спікер: Олександр Шевченко , Olexandr Shevchenko

✅Медіація – як інструмент ефективної комунікації»:

 • «Медіація у громадах».
 • “Простір для медіації у громадах.
 • Обговорення кейсів.

Запрошені спікерки: Наталія Кузьма , Luiza Romanadze , Svetlana Petrova

✅«Позицінування власного бренду, іміджу та бренду конкурентів»

Запрошена спікерка: Iryna Zbyshko

✅«Як жінки у владі на місцевому рівні можуть впливати на прийняття важливих рішень»

Запрошений спікер: Ольга Усанова

Підсумкова зустріч першого курсу «Школи політичної освіти та комунікації ЖР ЗМ»:

✅«Жіноче політичне лідерство. Успішні приклади для дієвого та ефективного лідерства в політиці»

Запрошена спікерка: Ирина Суслова

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4461851780602897&id=100003343578473

Практичне заняття зі студентами 1 курсу за дисципліною «Вступ до фаху» ознайомлення з професію судового експерта. Запрошена на заняття випускниця ФФБС ОНЕУ, магістрант кафедри фінансів Наталія Іванівна Чулак – Старший судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, геологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС України

Доцент  Курганська Елеонора успішно завершила навчання з курсу медіації, в розрізі наступних модулів:
1.Медіація: поняття, переваги та особливості.
2. Сімейна медіація.
3. Практичні заняття.
4. Простір для медіації в ОТГ.

Пропрацювали кейси в різних площинах, з презентацією результатів, також було розглянуто емоційний інтелект та поведінкові аспекти в конфліктах, конфліктогени, стилі поведінки в конфлікті та взаємодія з опонентом. Інструментарій, проблеми в сім’ї та шляхи їх вирішення за допомогою медіатора, яка функція сім’ї пріоритетна, реалізація батьківства, соціально-економічна, яка є першопричина, особливості залучення медіаторів в ситуаціях з насильством тощо. Розглянуто поняття, переваги та особливості медіації, медіація як інструмент ефективної комунікації, сфера застосування, правове регулювання та ключові переваги медіації,  хто такий медіатор: особливості підготовки, зона відповідальності, особливості медіації в сімейних відносинах.
#освіта2021
#oneu
#nora_skillprime
#Eleonora_timetopump

http://oneu.edu.ua/dotsent-kurganska-eleonora-uspishno-zavershila-navchannya-z-kursu-
mediatsiyi/?fbclid=IwAR2Am7b_bdAhtUOXgGeGk7K5duJKhQANG4lbmLnCcGXO1LODi1h0nvFCf0s

Дуже змістовна та неймовірно цікава сьогодні відбулася зустріч студентів 1-2 курсів ФФБС ОНЕУ з керівництвом та представниками Головного управління ДПС Одеській області

ДПС в Одеській області – це потужний мотивований колектив висококваліфікованих фахівців, більшість з яких має вищу економічну освіту(ОНЕУ, фінансово-економічний факультет, сьогодні це ФФБС)

Вдячні за плідну співпрацю, змістовні доповіді, цікаві презентації та неймовірну атмосферу: 

в.о.начальника Головного управління – Купці Івану;

начальнику управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу- Roman Kirilenko;

начальнику відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок Моргуновій -Хрущ Анжеліці;

начальнику відділу електронник сервісів – Алабовській Наталії ;

начальнику відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг- Бриндак Валентині

Керівництво ГУ ДПС в Одеській області висловило подяку ректорату, деканам та науково-педагогічному складу Одеський національний економічний університет – ОНЕУ за високий рівень підготовки фахівців.

 

https://www.facebook.com/100322188030771/posts/720273596035624/

В межах меморандуму продовжується співпраця з представниками ДПС.

 • Наразі, 01.06.2021 р. студенти Одеського національного економічного університету відвідали Головне управління державної податкової служби Одеської області в рамках заходудень відкритих дверей“. 
 • Представники податкової служби акцентували увагу на перевагах роботи та можливостях працевлаштування для студентів, випускників, pHd-студентів, ознайомили з особливостями конкурсного відбору на посади.
 • Дякуємо за запрошення!

 • В межах співпраці зі стейкхолдерами, на основі підписаного меморандуму, за що окрема подяка Анатолій Ковальов та Наталія Сментина та представникам ДПС, — відбулася зустріч  з заступником начальника головного управління ДПС в Одеській області Анатолієм_Бондаренко та начальником управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС в Од.обл. Романом Кириленко .
 • Було надано інформацію щодо умов проходження стажування, конкурсного відбору, умов праці та подальшого кар’єрного росту.
 • Студенти, випускники, pHd-студенти прийняли активну участь. 
 • Декан ФФБС Гончаренко Олена, завідуюча кафедрою фінансів Волохова Ірина та професорсько-викладацький склад обговорили організаційні питання стосовно проходження практики, стажування та працевлаштування.
 • Дякуємо пану Анатолію та пану Роману за оперативність та змістовність! Зустріч організовано доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою.

#ДПС #ОНЕУ#ФФБС

З 31.08.2020 р. по 30.09.2020 р. д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Волохова Ірина Семенівна та д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів Хомутенко А.В. проходили стажування в CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Наукова установа (компанія) Консіліум), м. Варшава, Польща.  За період стажування відбулося знайомство із проблемами та перспективами розвитку європейської освіти. Було досліджено академічну мобільність викладачів та студентів, ознайомилися із програмами підготовки та організації навчального процесу, з процесами запровадження інноваційних методів в навчальний процес. Розглянули  публікаційну діяльність в наукових журналах, ознайомилися з особливостями створення наукових проектів за рахунок коштів ЄС, взяли участь у створенні заявки.

11 вересня 2020 року відбулася реєстрація авторських прав на навчальний посібник “Фінансова політика в сфері зовнішньоекономічної діяльності” професора Хомутенко А.В. та доцентів Волкової О.Г. та Луценко І.С.

Доцент кафедри фінансів Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина в період з 17.11.2019р. по 24.11.2019 р. в межах закордонного відрядження у  Лондоні взяли участь у слуханнях Британського парламенту, місцевого суду Лондона здійснили візит у Верховний суд Британії, в юридичну компанію Лондона, в результаті чого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації (стажування):

 1. В межах проекту доцент кафедри Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина успішно виконали програму стажування, прослухали курс лекцій, прийняли участь у слуханнях справ у судах тощо.
 2. Ознайомлені з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази Верховного Суду Лондона.
 3. Ознайомлені з деякими аспектами та специфікою роботи Британського парламенту.
 4. Аспіранткою другого року навчання Случинською Іриною сформовано матеріали, необхідні для підготовки публікації наукової статті в базі
 5. Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою підготовлено матеріали для наукових досліджень, написання статей, в та оновленні курсів «Казначейська справа», «Фінанси», «Вступ до фаху», «Місцеві фінанси» тощо.
 6. Курганською Елеонороюта Случинською Іриною прийнято участь в слуханнях місцевого суду Лондона, юридичної компанії Лондона,  в результаті чого було виявлено та проаналізовано основні проблеми в площині їх функціонування.

Запропоновано розглянути  пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Британського парламенту, місцевого суду Лондона, Верховного суду Британіїюридичної компанії Лондона тощо.

Доцент кафедри фінансів Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина в період з 05.10.2019 по 15.10.2019 р. в межах закордонного відрядження у Страсбурзі, Парижі (Франція) взяли участь у слуханнях Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, також було прослухано курс лекцій в Раді Європи та Міжнародній Торгівельній Палаті, в результаті чого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. В межах проекту доцент кафедри Курганська Елеонора та аспірантка кафедри фінансів Случинська Ірина успішно виконали програму стажування, пройшли курс лекційних занять, прийняли участь в диспутах, слуханнях справ у судах тощо.
 2. Ознайомлені з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази, аналітичними дослідженнями в площині організаційного забезпечення   Ради Європи (Страсбург).
 3. Ознайомлені з деякими аспектами та специфікою роботи Великої Палати Європейського Суду з Прав Людини, заслухано гучні справи, виявлено основні проблеми в аспекті контролю згідно винесених рішень та запобіжних заходів (Страсбург).
 4. Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою опрацьовано аналітичні  матеріали, необхідні для підготовки третього розділу монографії стосовно адаптації зарубіжного досвіду та налагодження міжнародних стосунків; підготовлено матеріали для наукових досліджень, написання статей, в т.ч. Scopus, та застосування їх при підготовці та оновленні курсів «Казначейська справа», «Фінанси», «Вступ до фаху», «Місцеві фінанси» тощо.
 5. Прийнято участь в слуханнях Міжнародної Торгівельної Палати, виявлено основні проблеми в площині механізму залучення експертної групи (Париж).
 6. Аспіранткою другого року навчання кафедри фінансів Случинською Іриною сформовано матеріали, необхідні для підготовки другого розділу дисертаційного дослідження та оброблено матеріал для публікації в Scopus наступної наукової статті.
 7. Розроблено пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Великої Палати Европейського Суду з Прав Людини, Ради Європи та Міжнародної Торгівельної  Палати.

29 травня 2019 року кафедрою фінансів проведено круглий стіл на тему: «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ».

Серед запрошених:

 • Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрега Світлана Миколаївна;
 • Заступник директора Департаменту фінансів Одеської ОДА Грищенко Олена Григорівна;
 • Начальник Південного офісу Держаудитслужби Муратов Олег Михайлович;
 • Начальник управління міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області Вадатурська Ганна Іванівна;
 • Начальник відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області Попазов Вадим Михайлович;
 • Заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України з наукової роботи, д.е.н., с.н.с. Лайко Олександр Іванович;
 • Старший науковий співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я ІПРЕЕД НАН України Горячук Валерій Федорович.

8 квітня 2019 року кафедрою фінансів було проведено ІІІ Студентську науково-практичну конференцію «Стабілізація фінансово-економічної системи України».

Під час пленарного та секційного засідання студенти факультету фінансів та банківської справи презентували цікаві доповіді на актуальні та проблемні теми у сфері фінансів, податкової та бюджетної систем. Студентами було запропоновано напрямки вдосконалення фінансової системи та нестандартні рішення існуючих проблем.

За результатами проведеної конференції було нагороджено студентів за найкращі доповіді:

Набойченко С., Смирнова А., Самокіш В., Бойко В., Савченко К., Кондратьєва Л.

1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». Наша студентка, Кравченко Ганна, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

22 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Великий Дальник Одеської області.

Школярів ознайомили з особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Проведено тренінг «Успішний фінансист».

21 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Нерубайське Одеської області. Проведено ознайомлення з особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Також проведено тренінг «Успішний фінансист».

12 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах м. Подільск та м. Балта Одеської області.

Школярів ознайомили зі вступною кампанією 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Проведено ознайомчу лекцію та ділову гру, спрямовану на отримання теоретичних та практичних знань  зі спеціальності.

6 лютого 2019 року кафедрою фінансів було проведено профорієнтаційну роботу у школах с. Першотравневе, с. Фонтанка, с. Крижанівка, с. Олександрівка та с. Візірка Одеської області.

Школярів ознайомили із особливостями вступної кампанії 2019 року та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

8 грудня 2018 року кафедрою фінансів проведено тренінг та ділову гру «Успішний фінансист» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Під час тренінгу абітурієнти отримали теоретичні та практичні знання у сфері фінансів та дізналися:

 • як правильно складати власний бюджет;
 • куди спрямовувати заощадження сім’ї;
 • сутність податків та важливість їх сплати;
 • чому наші доходи та витрати є такими важливими для добробуту держави.

Тренери: заступник декана, к.е.н, ст. викл. Мартинюк І. В., к.е.н., ст. викл. Коцюрубенко Г. М., к.е.н., доц. Васютинська Л. М., к.е.н., ст. викл. Кир’язова Т. О.

Доцентом кафедри фінансів Курганською Елеонорою було успішно завершено стажування в Європейському парламенті в листопаді 2018р., в результаті якого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. Доцентом Курганською Елеонорою пройдено курс лекційних занять у євродепутатів від різних партій, міністрів,  керівників державних структур
 2. Ознайомлена з особливостями законодавчої та нормативно-правової бази, аналітичними дослідженнями щодо організації роботи Європейського парламенту .
 3. Ознайомлена з деякими аспектами роботи єврокомісарів, з політичною системою Європейського Союзу
 4. Виявлено проблемні питання стосовно організаційної роботи Європейського парламенту
 5. Оброблено аналітичний матеріал та підготувлено до публікації в Scopus наукову статтю
 6. Cформовано аналітичні  матеріали, необхідні для підготовки розділу монографії стосовно адаптації зарубіжного досвіду та налагодження міжнародних стосунків

7.             Прийнято участь в слуханнях Європейського парламенту.

Доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було успішно завершено стажування в Комітеті ВР України жовтень-листопад 2018р., в результаті якого було виконано наступні завдання програми підвищення кваліфікації(стажування):

 1. Опрацьовано законодавчу та нормативно-правову базу, здійснено аналітичні дослідження щодо організації роботи Комітету Верховної Ради України.
 2. Оброблено аналітичний матеріал та підготовлено наукову статтю до рецензування та публікації
 3. Розроблено пропозиції в площині виявлених проблемних питань, які обговорювались на засіданнях Комітету Верховної Ради України.
 4. Зформовано матеріали, необхідні для підготовки розділу монографії
 5. Прийнято участь в слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 3.10 та 17.10.2018р. щодо субсидіювання населення, де було розглянуто відповідні законопроекти
 6. Прийнято участь в слуханнях Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, яке відбулося 7 листопада 2018р, де обговорювалися питання про стан дотримання прав профспілок та організації роботодавців відповідно до конвенції міжнародної організації праці №87

7.             Прийнято участь в слуханні Комітету ВР з питань державного будівництва, соціальної політики, яке відбулося 1 листопада 2018р, де обговорювалися питання з членами делегації Землі Нижньої Саксонії, результатом якої став обмін зарубіжним досвідом в площині питань фінансування та функціонування місцевих громад.

17 жовтня 2017 року доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу 1 групи фінансово-економічного факультету зустріч з начальником управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Державної казначейської служби України в Одеській області на тему «Становлення та розвиток Державної казначейської служби України».

Начальник управління видатків, мережі та зведених показників бюджету ДКСУ в Одеській області Крижановська Наталя Олександрівна розглянула історичний аспект розвитку казначейської системи, основні показники виконання державного та місцевих бюджетів за останні 5 років в розрізі доходів та видатків Державного бюджету по Одеській області, структуру надходжень загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, структуру видатків загального фонду державного бюджету по Одеській області за 2016 рік, динаміку міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету по Одеській області за 2014 -2016 роки тощо.


14 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 1 курсу 2 групи фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі. Начальник ДКСУ м. Одеси Лопушан Анастасія Сергіївна надала можливість поспілкуватися з начальниками та головними казначеями управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, управління консолідованої звітності, управління видатків, мережі та зведених показників бюджетів,управління бухгалтерського обліку та ін.

 Студенти ознайомлені з особливостями обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками, зі змінами в законодавстві, розподілі асигнувань, здійсненні операцій стосовно бюджетних правопорушень тощо.

13 жовтня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та викладачів кафедри фінансів співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області було проведено семінар на тему: «Державна фіскальна служба України: етапи становлення та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • історія створення та етапи розвитку податкової служби в Україні;
 • основні завдання та функції Державної фіскальної служби України;
 • результати діяльності Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області;
 • перспективні зміни в податковому законодавстві на 2018 рік;
 • перспективи розвитку Державної фіскальної служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


9 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі.


21 вересня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та співробітників кафедри фінансів начальником Південного офісу Держаудитслужби України Муратовим Олегом Михайловичем було проведено семінар на тему: «Державна аудиторська служба України: основні завдання та результати діяльності».

Були розглянуті наступні питання:

 • система органів Державної аудиторської служби України;
 • основні завдання та функції південного офісу державної аудиторської служби;
 • результати діяльності південного офісу державної аудиторської служби;
 • перспективи розвитку Державної аудиторської служби України;
 • проходження практики студентами фінансово-економічного факультету та подальше працевлаштування тощо.


12 червня 2017 року на кафедрі фінансів було проведено методичний семінар на тему “Методичні аспекти активізації навчання за допомогою сучасних технічних засобів”. Семінар проводила ст.викладач, к.е.н. Кір’язова Т.О. В обговоренні взяли участь всі викладачі кафедри фінансів.


З 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р. викладачі кафедри фінансів (к.е.н., проф. Дубовик О.Ю., к.е.н., доц. Слатвінська М.О., к.е.н., доц.каф.фінансів Курганська Е.І.) знаходились у закордонному відрядженні, виконали наступні заплановані завдання:

 1. Взяли участь у дистанційному тренінгу за темою “Банківські системи європейських країн та напрямки розвитку банківських послуг у країнах Європейського союзу” під час наукового стажування у м. Познань (Польща) 1-3 травня 2017 року, що підтверджується відповідним сертифікатом.
 2. Приймали участь у науково-дослідній конференції “Управління знаннями на підприємствах туристичної сфери”, що проходила 2 травня 2017 року на базі Вищої школи готельної справи та громадського харчування м. Познань (Польща).
 3. Пройшли курс підвищення кваліфікації 22 квітня – 2 травня 2017 року, що було організовано Інститутом розвитку міжнародної співпраці(Польща).
 4. Пройшли курс підвищення кваліфікації за напрямом “Організація навчально-методичного процесу, інноваційні методи та підходу у викладанні: досвід Університету м. Магдебург”, що проходив 4-5 травня в Університеті м. Магдебург (Німеччина).
 5. З метою виконання завдань щодо зміцнення співпраці з університетами-партнерами заключено договори про подальшу співпрацю між Одеським національним економічним університетом та університетами-партнерами.
 6. Викладачі та студенти ОНЕУ провели зустрічі зі студентами ВУЗів-партнерів на тему: «Навчання в ОНЕУ», в процесі якого було висвітлено та обговоренно питання та проблеми системи навчальних закладів в Україні, їх переваги, проблеми та перспективи на шляху євроінтеграційних процесів.


30 березня 2017 року кафедрою фінансів Одеського національного економічного університету було проведено засідання круглого столу за темою: «РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН».

Серед присутніх були ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент Звєряков М.І., представники ГУ ДФС в Одеській області, представники Департаменту фінансів Одеської обласної Державної адміністрації та Одеської міської ради, представники Південного офісу Держаудитслужби, представники громадських організацій, провідні наукові співробітники, д.е.н., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, провідні наукові співробітники, д.е.н., проф. Інституту економіки та прогнозування НАН України (із застосуванням Skype – зв’язку), д.е.н., проф., доценти та викладачі ОНЕУ.

Протягом чотирьох годин учасники круглого столу обговорювали найважливіші питання розвитку місцевих фінансів, у тому числі практичні аспекти децентралізації місцевих бюджетів, виконання місцевого бюджету в умовах децентралізації на прикладі бюджету м.Одеси, шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування, резерви збільшення доходів місцевих бюджетів, заходи стимулювання інвестиційного розвитку територіальних громад та ін.

За результатами обговорення теми круглого столу його учасниками були висловлені пропозиції, впровадження в життя яких позитивно вплинули б на розвиток місцевих бюджетів в Україні, сприяли б зміцненню фінансової основи місцевого самоврядування та розвитку місцевих фінансів у цілому.

Серед основних пропозицій є такі:
 1. розширення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом подальшого перерозподілу доходів між державним та місцевими бюджетами;
 2. розширення переліку місцевих податків і зборів;
 3. компенсації втрат надходжень місцевих бюджетів, пов’язаних з наданням державою пільг по сплаті податків;
 4. стимулювання соціально-економічного розвитку територій шляхом збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів (збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку);
 5. удосконалення порядку та умов надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам;
 6. затвердження постанов про розподіл коштів інвестиційних субвенцій та порядок їх використання;
 7. посилення децентралізації податкової системи шляхом введення деяких податків на місцевому рівні та збільшити нормативи відрахувань до бюджетів ПДФО, ПДВ, податку на прибуток підприємств та ін.;
 8. базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначати не площу нерухомості, а її ринкову вартість та ввести диференціацію ставки податку, яка допоможе перекласти тягар на більш заможних громадян;
 9. формування стабільної нормативно-правової бази та ін.

Дотримання запропонованих заходів є запорукою створення міцної, стабільної системи місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній реалізації регіональної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів.

За результатами проведеного заходу була ухвалена Резолюція. Учасники Круглого столу вважають, що пропоновані заходи мають наукову та практичну спрямованість та можуть бути направлені до Комітету ВР України з питань бюджету, Комітету ВР України з питань податкової та митної політики, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної казначейської служби України.


17 жовтня в межах тижня податкових знань відбулася зустріч представників кафедри фінансів ОНЕУ, фахівців ГУ ДФС в Одеській області з одинадцятикласниками Одеського економічного ліцею.

Під час зустрічі ліцеїсти ознайомилися з історією становлення податкової системи України, сутністю податків та їх місцем в формуванні доходів державного бюджету та розвитку суспільства. Крім того, учні були ознайомлені з перевагами та перспективами навчання в Одеському національному економічного університеті.


4 жовтня 2016 р. викладачами кафедри фінансів професором Дубовик О.Ю. і доцентом Шикіною Н.А. було проведено проблемно-орієнтовану лекцію з дисциплін «Митна справа» і «Фінансова безпека» з виїздом на територію Одеського морського торгового порту, де знаходиться митний пост «Одеса-порт».

Студенти 5 курсу фінансово-економічного факультету разом з деканом Гончаренко О.М. і замдекана Мартинюк І.В. відвідали Управління аналізу ризиків та протидії митним порушенням, а також кінологічний центр Одеської митниці ДФС.

Кафедра фінансів висловлює велику подяку керівнику митної служби в Одеській області Ю.Л. Марушевській, головному інспектору Одеської митниці ДФС Запорожець О.Ф. і працівникам митниці за надану студентам можливість поглибити знання з питань митної справи, наочно побачити місце своєї потенційної роботи.

Інформація про зацікавлених у працевлаштуванні студентах була доведена до керівництва митної служби в Одеській області, яке висловило зацікавленість у майбутніх працівниках та готовність сприяти їх працевлаштуванню.


Круглий стіл за темою: «Розвиток місцевих фінансів в Україні» (30.03.2016 р. ОНЕУ)


Кафедрою фінансів 6 квітня проведенно методичний семінар, протягом якого було заслухано та обговорено доповіді:
 1. к.е.н., доцента Волохової І.С. “Сучасні освітні технології та їх адаптація при викладанні дисципліни “Місцеві фінанси”.
 2. к.е.н., доцент Волохової М.П.”Організація самостійної роботи студентів”.


Круглий стіл за темою: «Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації» (04.02.2015). Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 29.05.2013 року. Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ


Колектив кафедри на святкуванні 45-річчя фінансово-економічного факультету ОНЕУ


Проведення практичного заняття з дисципліни «Бюджетна система» на філії кафедри в Департаменті фінансів Одеської міської ради

В рамках грантового проекту DAAD, який був реалізований ОНЕУ разом із University of Applied Sciences – Hochschule Mittweida, було залучено здобувачів до участі у конкурсі авторських есе, зокрема кафедру фінансів представляла студентка 42 гр. ФФБС Садчикова О.О. (вересень 2023 року).

Студентка 4го курсу ФФБС Андросова Марія та студентка 3го курсу Волковська Анастасія прийняли участь у Business summer school in Aberystwyth University (Велика Британія, регіон Уельс,  липень – серпень 2023)

Враження:

Про навчання – насправді мені було досить страшно їхати, бо не було цілковитої впевненості, що я впораюся. Серйозні предмети та й сам рівень мови у мене далеко не «носій». Проте я не те, що ні на секунду не пошкодувала, я взагалі не розумію як у моїй голові могли виникнути якісь сумніви! Викладачі розмовляють і подають матеріал адаптованою англійською мовою, навіть якщо у тебе не найвищий рівень ти зможеш зрозуміти та засвоїти матеріал, плюс до всього в тебе буде текст лекцій і перед обличчям на екрані, і потім в електронному форматі. Більше того, за кілька днів тобі стає легше сприймати інформацію на слух.

Самі пари дуже цікаві, з використанням відео та фотоматеріалів, а також у нас були навіть тимбілдінги, ми шукали скарби, будували вежу з пластиліну та макаронів, запам’ятовували розташування шматочків  Лего на швидкість та багато чого іншого.

Розклад прекрасний – перша пара починається о 9, з 12 до 13 обід і потім ще одна пара до 16, але найчастіше відпускають раніше і ще багато часу, щоб погуляти містом.

Проживання

Як людина, яка ніколи не жила в гуртожитку і яка боялася навіть одного цього слова, можу з упевненістю сказати, що воно теж чудове. На кухні нам залишили дуже багато їжі, в кімнатах живуть по одному, два душі та два туалети на блок.

Найкласніше це те, що навіть поза навчанням нам абсолютно не давали нудьгувати. Не дивлячись на те, що саме місто маленьке ,у нас не було жодної хвилини вільного часу. Ми відвідали місцевий кінотеатр і сходили на «Барбі», пограли в бінго, сходили на пікнік і посмажили маршмеллоу біля багаття з китайськими студентами, відвідали найбільшу бібліотеку Уельсу, побачили справжнісінький карнавал і ще багато-багато чого!!!!

Я справді рада, що наш університет подарував мені таку можливість. І окреме спасибі Слатвинській Марині Олександрівні, яка вмовила мене та повірила, що все вийде! Литвиновій Вікторії Олександрівні за терпіння та підтримку, за допомогу в організаційних моментах, та з документами окремо. І всім викладачам, які були з нами у цій поїздці.

Шостак Ірина Іванівна, Раїса Володимирівна, Ганна Олексіївна (у нас з вами була найкраща команда), велике спасибі за ваше терпіння та вашу працю!!

 Протягом цієї поїздки я не тільки познайомилася з величезною кількістю прекрасних людей, але й отримала незабутній досвід та незабутні враження!

Я вважаю, що якщо ви станете перед вибором і у вас будуть якісь сумніви, то вибирайте тільки між варіантами «так» і «так із задоволенням», тому що повірте, це того варте.

 

01.06.2023 викладачі кафедри фінансів та здобувачі взяли участь в заході, на якому відбулася зустріч та живе спілкування з американськими професорами. 

Спікери:

James Davis – Professor of International Politics, University of St.Gallen, St.Gallen, Switzerland. Director, Institute for Political Science, University of St.Gallen

Тема: The war from the standpoint of International Relations Theory.

Philip Nichols – Lecturer at the University of Pennsylvania

Тема: The three basic building blocks of emerging economies.

Представники кафедри фінансів к.е.н. доцент Волкова О.Г. та к.е.н. доцент Коцюрубенко Г.М. взяли участь у Міжнародній конференції Консорціуму Європейських університетів UIRECA 30травня-01червня 2023 на базі Амстердамського університету прикладних наук.Насичена програма конференції, спілкування з колегами з університетів Німеччини, Фінляндії, Бельгії, Чехії, Нідерландів, Португалії,Італії надихає на подальші кроки у створенні міжнародних освітніх та наукових проектів за участі кафедри фінансів.

Студентка 2го курсу Волковська Анастасія прийняла участь в програмі U!REKA change agents у Amsterdam University of Applied Sciences. За  результатами програми Анастасія, у складі інтернаціональної команди,  презентувала розроблений проект.

Студентка Копаєва Олександра 2 курсу ФФБС приймала участь у міжнародній програмі академічної мобільності Erasmus + у Хорватії, Загреб, ZŠEM. (Лютий-червень 2023 р)

Враження Олександри:
перш за все – про навчання. викладачі дуже лояльно ставляться до студентів (особливо іноземних), допомагають за необхідності, пояснюють незрозумілі питання та навіть допомагають готуватись до тестів та екзаменів. навчання проходить англійською мовою, є доступ до презентацій та відео, котрі були продемонстровані під час пари. розклад дуже зручний, тому що заняття можуть починатися як о 9 годині, так і о 13 – це дає змогу підлаштувати своє особисте життя та не бути перевантаженим.

щодо проживання. у нашій школі немає гуртожитку, проте ціни на арену квартири є досить доступними, особливо якщо жити ще з кимось. Загреб має зручну транспортну систему, тому дістатись будь-якого місця не є проблемою.

найцікавішим та, на мою думку, найважливішим, окрім вивчення предметів з нашої спеціальності – є, звичайно ж, спілкування з іноземцями на щоденній основі. це – обмін культурними цінностями, практика англійської мови, розширення кругозору і нові знайомства (а в подальшому, як варіант, і можливості).

на мою думку , міжнародні програми – це дуже необхідна практика для студентів, які, окрім того, щоб стати більш впевненими в собі, хочуть ще побачити життя в інших країнах не з боку туристів, а саме резидентів та ввібрати в себе все найкраще від перебування у таких умовах. 

я дуже рада, що я скористувалася такою можливістю і поїхала навчатися закордон, тому що це, на мою думку, дуже важливий life experience (життєвий досвід), котрий відкриває очі на деякі речі, допомагає більш лояльно ставитись до людей та проявляти себе. я дуже вдячна Даніліній Світлані Олексіївні за допомогу в організаційних моментах та працівникам міжнародного відділу за терпіння і їхню роботу загалом!

Erasmus – це також про можливість подорожувати, знайомитись та покращувати себе!

К.е.н., доцент  Коцюрубенко Ганна Миколаївна прийняла участь  15 Int ernational week як запрошений лектор міні курсу “Домогосподарства як учасники фінансових відносин” . 15 International week відбувався на факультеті Економіки та бізнес адміністрування  ( Universiry of Seged ) у місті Сегед ( Угорщина) протягом 27-31.03.2023

В рамках грантового проекту DAAD, який був реалізований ОНЕУ разом із University of Applied Sciences – Hochschule Mittweida, викладачем кафедри фінансів Дібровою О.Л. було імплементовано навчальні матеріалами  Hochschule Mittweida у навчальний процес. Також, в рамках проекту, було залучено здобувачів до участі у конкурсі авторських есе, написаних на основі даних матеріалів (зокрема кафедру фінансів представляла студентка 32 гр. ФФБС Садчикова О.О.)

Коцюрубенко Г. М. отримала змогу проводити наукові дослідження відповідно до відкритої строкової вакансії та наданого гранту щодо позиції запрошеного наукового співробітника ( 2022-2023 рр.) Департаменту економіки ALMA MATER Studiorum – Болонського університету (Італія).

Андросова Марія, студентка 3 курсу факультету фінансів і банківської справи, виграла стипендіальний грант від DAAD Mittwide University за наукову роботу, (листопад 2022)

К.е.н., доцент Волкова О.Г. проходить стажування у Школі бізнесу та економіки Вільного університету Амстердаму.

Враження Оксани Георгіївни:

Моє стажування у Школі бізнесу та економіки Вільного університету Амстердаму  не залишило у мене сумнівів у корисності цього етапу мого життя.У першу чергу, стажування допомогає визначитись з найактуальнішими   напрямами як наукових досліджень, так і навчального контенту. З особистих вражень хотілось би відзначити  відкритість політики ВИШУ щодо  можливості відвідування лекцій та доступу до навчальних матеріалів. Під час відвідування лекцій  є можливість пересвідчитись у правильності власних розробок під час викладацької діяльності та побачити нові цікаві підходи у викладанні навчальних дисциплін. Зокрема,  цікавим є підхід до формування тільки орієнтованого переліку  тем дипломів та можливості студенту обирати власну тему дослідження. Особисто для мене також було цікаво побачити  способи комунікації викладачів зі студентами, їх відкрите та дуже активне  спілкування під час занять та після них, неформальні способи спілкування зі студентами  (спільна кава/чай тощо) та отримання лекторами винагороди за цікаві лекції у вигляді  аплодисментів студентів. Приємно вразило  чітке дотримання тайм-менеджменту під час зустрічей, занять тощо.Під стажування можна ознайомитися з різними формами наукового спілкування: воркшопи, наукові семінари, де презентуються результати наукових досліджень аспірантів, претендентів на вакантні місця.Цікаво, що такі заходи можуть відбуватися під час ланчу, що не заважає науковій дискусії, а навпаки, створює невимушену та доброзичливу атмосферу.  Загалом стажування дає можливість познайомитися  з науковцями за своєю спеціальністю та тематикою досліджень, запросити їх до проведення  різних активностей.Для прикладу, у листопаді 2022 року було проведено зустріч 2 професорів Школи бізнесу та економіки зі студентами ФФБС ОНЕУ. Приємною несподіванкою для мене було запрошення прийняти участь у церемонії вручення дипломів магістрів 2022 року.

Візит к.е.н., доц. Волкової О.Г. в Нідерландский парламент і зустріч студентів з депутатом в рамках дисципліни «Future of Capitalism».

К.е.н., доцент Волкова О.Г. з аспіранткою ОНЕУ Діаною Кушнір, яка зараз також знаходиться у Вільному університеті Амстердаму як PhD student.

Аспірантка кафедри фінансів Ігнатенко Р.В. з 15.06.22 по 30.04.23. знаходиться в  університеті прикладних наук Мітвайда (University of Applied Sciences – Hochschule Mittweida) у статусі гостя.

Відгук Р.В.:

Ректор нашого дружнього університету прикладних наук Мітвайда (University of Applied Sciences – Hochschule Mittweida) надав мені робоче місце з комп’ютером та виходом в Інтернет, ознайомив із партнерською мережею, надав доступ до університетської бібліотеки. Професор Толкмітт Ф. консультує та підтримує мене в якості технічного керівника з приводу написання моєї дисертаційної роботи.

К.е.н., доцент  Коцюрубенко Ганна Миколаївна прийняла участь   у заходах (відкриті лекції, майстер-класи, воркшопи) відповідно до розкладу 12th International Staff Training Week “Crisis management-personal, institutional and global aspects” протягом п’яти днів з 16 по 20.05.2022 (м. Ниса, Польща).

З 15.09.2018 по 22.09.2018 р. професорсько-викладацький склад кафедри

фінансів (Мартинюк І. В., Кир’язова Т. О., Луценко І. С., Богатирьова Є. М.,

Васютинська Л. А.) пройшов стажування у Варненському економічному

унівесритеті. Під час стажування було:

 1. досліджено особливості навчального процесу в болгарських ВНЗ (на

прикладі Варненського економічного університету);

 1. опрацьовано нормативну та статистичну базу з питань побудови

фінансових відносин, що міститься у бібліотеці ВНЗ;

 1. вивчено особливості проведення індивідуально-консультативної роботи зі

студентами у Варненському економічному університеті;

 1. прийнято участь у роботі науково-практичній конференції «Україна

Болгарія європейський Союз: сучасний стан та перспективи» шляхом виступу

на секційному засіданні та публікації тез доповіді;

 1. прийнято участі у методичних та практичних заняттях з навчальних

дисциплін.

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів пройшов закордонне стажування (к.е.н., проф. Дубовик О.Ю., д.е.н., проф. Слатвінська М.О., к.е.н., к.е.н., доц. Курганська Е.І.) знаходились у закордонному відрядженні, виконали наступні заплановані завдання:

 1. Взяли участь у дистанційному тренінгу за темою “Банківські системи європейських країн та напрямки розвитку банківських послуг у країнах Європейського союзу” під час наукового стажування у м. Познань (Польща) 1-3 травня 2017 року, що підтверджується відповідним сертифікатом.
 2. Приймали участь у науково-дослідній конференції “Управління знаннями на підприємствах туристичної сфери”, що проходила 2 травня 2017 року на базі Вищої школи готельної справи та громадського харчування м. Познань (Польща).
 3. Пройшли курс підвищення кваліфікації 22 квітня – 2 травня 2017 року, що було організовано Інститутом розвитку міжнародної співпраці(Польща).
 4. Пройшли курс підвищення кваліфікації за напрямом “Організація навчально-методичного процесу, інноваційні методи та підходу у викладанні: досвід Університету м. Магдебург”, що проходив 4-5 травня в Університеті м. Магдебург (Німеччина).
 5. З метою виконання завдань щодо зміцнення співпраці з університетами-партнерами заключено договори про подальшу співпрацю між Одеським національним економічним університетом та університетами-партнерами.
 6. Викладачі та студенти ОНЕУ провели зустрічі зі студентами ВУЗів-партнерів на тему: «Навчання в ОНЕУ», в процесі якого було висвітлено та обговоренно питання та проблеми системи навчальних закладів в Україні, їх переваги, проблеми та перспективи на шляху євроінтеграційних процесів.

 (з 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р.) 

ВИПУСКНИКИ  КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

Фото  ПІБ Рік випуску Посада
  БЕДРЕГА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 1985 заступник Одеського міського голови
– директор департаменту фінансів Одеської міської ради
  БУЛДАКОВА ІРИНА ДМИТРІВНА 2019 Головний державний фінансовий інспектор відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Південного офісу Держаудитслужби
  ГОНТАРЕВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА  2019 Заступник головного бухгалтера КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»
  ДОДА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА  2005 Фінансовий директор ТОВ «Сінерджі груп»
  ЖЕЛЄЗНЯКОВ КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ 2011 Начальник управління податкового адміністрування

юридичних осіб

Головного управління ДПС в Одеській області

  КУРГАНСЬКА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА 1996 Начальник Управління Державної казначейської служби в Любашівському районі Одеської області
  КУШНІР ЖАННА ЄВГЕНІЄВНА 2006 Начальник відділення №58 Приватбанк
  НІКІТЧУК МАРИНА ОЛЕГІВНА 2013 Директор з розвитку продажів Very Good Security
  ТУРТА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2008 Заступник начальника відділу якості перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області
  ТІТОМИР АННА АНДРІЇВНА  2018 Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації 
  ЧУЛАК НАТАЛЯ ІВАНІВНА 2018 Старший судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського НДЕКЦ МВС
  ШУЛІЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 2007 Директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради
  Дібров Володимир Олександрович  2013  Акредитований митний брокер в міжнародній логістичній компанії)
 Пономарьова Влада Сергіївна  2022 Головний державний інспектор відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС в Одеській області
Ванецьянц Алла  2022  Голова правління АБ «Південний»
Мороховський Вадим  Голова правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Волощук Вікторія  Начальник відділення ПАТ «Державний ощадний банк України»
Рашкован Владислав Член Ради директорів, заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду
Білоус Костянтин Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення у компанії СімКорп Україна
Федченко Сергій Керівник страхової компанії «Logistic Insurance Online»
Чернеженко Марина Керівник одеського представництва страхової компанії «QBE-Україна»

вул. Пушкінська, 26, к.312
722-59-97
finans@oneu.ukr.education

Підготовка бакалаврів

 • Фінанси;
 • Фінансова система;
 • Місцеві фінанси;
 • Бюджетна система;
 • Митна справа;
 • Податкова система;
 • Податкове адміністрування;
 • Фінанси державного сектору економіки;
 • Податкова політика в сфері ЗЕД;
 • Митне адміністрування;
 • Податкове регулювання;
 • Податкове планування;
 • Казначейська справа;
 • Міжнародні фінанси;
 • Податковий контроль;
 • Фінансовий контроль;
 • Теорія оподаткування;
 • Суспільні фінанси;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Фінансова політика в сфері ЗЕД.

Підготовка магістрів

 • Бюджетний менеджмент;
 • Адміністрування податків, зборів та платежів;
 • Податковий менеджмент;
 • Державний аудит публічних фінансів;
 • Кошторисне фінансування бюджетних установ;
 • Існуючі системи оподаткування в зарубіжних країнах;
 • Податкове рахівництво;
 • Організація та методика податкових перевірок;
 • Міжнародне оподаткування;
 • Митна логістика;
 • Митне адміністрування і контроль;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Фінанси зарубіжних країн;
 • Фінансова безпека;
 • Управління місцевими фінансами;
 • Фіскальна політика;
 • Податкова експертиза;
 • Макрофінансове бюджетування.

Підготовка PhD:

 • Фінансова політика
 • Фінансовий потенціал та фінансова безпека держави
 • Актуальні проблеми фінансової науки
 • Фінанси муніципальних та регіональних утворень