Кир’язова Тетяна Олександрівна

Кир’язова Тетяна Олександрівна

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2002 р., спеціальність «Фінанси та кредит»

Науковий ступінь

К.е.н., «Розвиток державної податкової політики активізації промислового малого підприємництва», 2015 рік

Досвід роботи – 18 років

Дисципліни

«Фінанси», «Фінансова система», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент»

Підвищення кваліфікації

Департамент фінансів Одеської міської ради з 01.03.2016 по 01.04.2016 р., Варненський економічний університет (Болгарія) з 15.09.2018 р. по 01.10.2018 р.

Наукові інтереси

Державні фінанси; Місцеві фінанси; Бюджетна система; Податки та податкова політика

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 27

Вибрані публікації 

  • Кир’язова Т.О. Оподаткування малого підприємництва: світовий та вітчизняний досвід. Розділ у монографії //Трансформаційні процеси у податковій системі України. – Одеса, 2018. – С.300-310
  • Кир’язова Т.О., Чулак Н.І. Податкові пільги: проблеми застосування та напрями їх вирішення// Економіка. Фінанси. Право. – № 1’2018. – С.16-22.
  • Кир’язова Т.О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів України в контексті фінансової децентралізації// Всеукраїнська наукова інтернет- конференціія «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи»/Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип.60. – С. 16-20. Режим доступу: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000101-8077b8077e/Збірник%2059.pdf
  • Эффективность применения налоговых льгот в Украине. Украина-Болгария-Европейский Союз: Современное состояние и перспективы. Сборник докладов VI международной научной конференции.- Варна: Издательство «Наука и экономика», 2018.-С.327-332
  • Проблеми формування місцевих бюджетів. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: Зб. Матеріалів ІІ Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2018. – С 142-145
  • Особливості середньострокового бюджетного планування в Україні. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» /Збірник тез доповідей: випуск 41 – Тернопіль – 2019. – С. 58-60. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PG-4AIW8VYOMOkuhiSKXlZNQKszaOuXF/view
  • Міжбюджетні трансферти в системі доходів місцевих бюджетів. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020.–С.724-726 https://scholar.google.com/citations?user=B2Sr0EsAAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DB2Sr0EsAAAAJ%26citation_for_view%3DB2Sr0EsAAAAJ%3AR3hNpaxXUhUC%26tzom%3D-180
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів: фіскальна та регулююча роль. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3.- C.32-34. Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2020/04/3.html

Посилання на профіль

Google Scholar