Кафедра банківської справи

Жердецька
Лілія Вікторівна

Завідувач кафедри д.е.н., доцент

Впродовж усієї своєї історії кафедра банківської справи була й залишається передовим науково-дослідним і навчальним центром банківської системи Півдня України. Кафедра веде свою історію з часу заснування Одеського кредитно-економічного інституту (ОКЕІ, 1931 рік) і лише на 10 років молодша, ніж університет. У 1931 році в ОКЕІ, щоб готувати фахівців вищої кваліфікації для системи Держбанку СРСР, сформовано кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту. Паралельно, з 1936 року, в інституті функціонувала кафедра кредитної справи.

За останнє десятиліття кафедра активно розвивається та вдосконалюється, підвищує свій кадровий потенціал. Викладачами кафедри було захищено 4 докторських і близько двох десятків кандидатських дисертацій, що доводить високий рівень наукової та професійної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра банківської справи здійснює прийом та підготовку студентів за такими напрямами (у межах спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»):

– молодший бакалавр (Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»)

– бакалавр ( Освітня програма «Міжнародний банківський бізнес»)

– магістр (Освітня програма «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»)

– доктор філософії (PhD) (Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Перспективи професійного розвитку

Після завершення навчання випускники ОНЕУ за навчальними програмами кафедри можуть обіймати такі посади:

– керівники банківських відділів та проектів

– спеціалісти банківських відділів

– фінансові аналітики

– трейдери

– оцінювачі фінансових активів

– фінансові інженери

Партнери

Навчальні заклади

  Київський національний економічний університет
  Київський національний торгово-економічний університет
  Університет Банківської справи
  Львівська Політехніка
  Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
  Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету
  Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 

Роботодавці

ПАТ «Банк Восток» м.Одеса  
АКБ «Південний» м. Одеса  
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса  
ПАТ «Укргазбанк» м. Одеса  
АТ «Укрсиббанк» м. Одеса  
Одеська філія Южного МРУ ПАТ «Приватбанк»  
Філія – Одеське обласне управління відкритого акціонерного товариства Державний ощадний банк України»  
Регіональне відділення «Одеська регіональна дирекція «Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» в м. Одеса  
АТ «АБ «РАДАБАНК» м. Одеса  
АТ “Sense bank”  
ПАТ «МТБ» м. Одеса  

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність здійснюється за такими напрямами: 

 • виконання комплексної науково-дослідної теми «Розвиток теоретико-методологічних положень системи ризик-менеджменту в банках», 
 • виконання госпрозрахункових тем «Методичні основи активізації взаємодії банківського і реального секторів економіки України» (Фермерське господарство «Гранат», 15 лютого-15 червня 2019 ), «Організація взаємовідносин банку та клієнтів в умовах цифровізації» (ПАТ «МТБ», 15 березня – 15 червня 2020 р.), «Оцінка конкурентного середовища на кредитному ринку України» (ПАТ «МТБ» 24 березня – 24 червня 2021 р.
 • участь викладачів у наукових конференціях, підготовка монографій, підручників і навчальних посібників, 
 • підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідницька робота студентів.

Результати досліджень вчених кафедри відображені в багатьох публікаціях різних рівнів. Професори та доценти кафедри беруть участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Наукова діяльність викладачів кафедри дозволяє якісно управляти науковими дослідженнями студентів та аспірантів. Наші студенти постійно посідають призові місця на всеукраїнських конференціях і конкурсах з банківської справи.

ФотоЖердецькаЛ.В.

Жердецька
Лілія Вікторівна 

 завідувач кафедри, д.е.н., доцент

Снимок экрана 2024-02-05 в 13.02.51

Гончар
Катерина Олександрівна
Доктор філософії (PhD) з фінансів, банківської
справи та страхування, викладач

Радова
Наталія Володимирівна 

к.е.н., ст. викладач

Марієнко
Тетяна Михайлівна

завідуюча лабораторією

photo_2021-06-26_12-25-11

Ковальчук
Аліна Юріївна

лаборант

Кафедра банківської справи у межах спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснює прийом та підготовку студентів за такими освітніми програмами (ОП):

– молодший бакалавр (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»)

– бакалавр (ОП «Міжнародний банківський бізнес»)

– магістр (ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»)

– доктор філософії (PhD) (освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 

 1. Підготовка молодших бакалаврів за ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі трьох кафедр – кафедри банківської справи, кафедри фінансів, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Переваги навчання за програмою:

 • для вступу необхідні лише 2 сертифікати ЗНО;
 • здобуття початкового рівня вищої освіти у профільному економічному університеті;
 • можливість продовжити навчання в університеті та отримати ступінь бакалавра й магістра;
 • перспективи працевлаштування;
 • можливості поєднувати навчання та роботу.

 

Презентація ОП 

 

 

 1. Підготовка бакалаврів за ОП «Міжнародний банківський бізнес» здійснюється кафедрою банківської справи

Обираючи ОП «Міжнародний банківський бізнес», Ви отримаєте такі переваги:

 • сучасну та цікаву навчальну програму;
 • глобальні перспективи працевлаштування;
 • динамічний обмін знаннями у реальному часі з викладачами та практикуючими банкірами;
 • вміння аналізувати, оцінювати та вирішувати складні професійні завдання в банківській сфері

Презентація ОП 

 

 

 1. Підготовка магістрів за ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» здійснюється кафедрою банківської справи

Аналіз розвитку праці вказує на те, що нині зростає попит на фахівців та професіоналів, тобто висококваліфікованих працівників. Отримати конкурентоспроможну професію дозволить навчання в магістратурі.

Перевагами нашої магістерської програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» є наступні:

 • практичне спрямування;
 • гнучкість до змін економічного середовища і вимог ринку праці;
 • якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу;
 • оволодіння методиками прийняття ефективних рішень у сфері банківського бізнесу.

 

Після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади в українських банках, фінансових компаніях (їх філіях і зарубіжних представництвах), а також у сфері національного й міжнародного фінансового регулювання та банківського нагляду (центральні банки, Міжнародний валютний фонд тощо)

 

Презентація ОП 

 

 1. Підготовка докторів філософії (PhD)за ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі трьох кафедр – кафедри банківської справи, кафедри фінансів, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Метою ОНП є створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницької діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань або професійної практики відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів вищої освіти, що в підсумку сприятиме ефективному використанню наукового потенціалу університету для зміцнення економіки України.

Перевагами ОНП «Фінанси, банківська права та страхування» підготовки докторів філософії є наступні:

 • особливий акцент зроблено на вивченні англійської мови та особливості її академічного використання;
 • використання у навчальному процесі методів навчання, таких як обґрунтування проєктів стратегічних управлінських рішень; проведення економічних досліджень; кейсів з методики викладання та інноваційних технологій в педагогіці;
 • здобувачі заохочуються до вивчення світового досвіду проведення досліджень, вивчення публікацій та написання статей англійською мовою, а також до участі у міжнародних програмах мобільності.
19 березня 2024 р в рамках міжнародної освітньої кампанії «Global Money Week 2024» до студентів факультету фінансів та банківської справи ОП «Міжнародний банківський бізнес», ОП «Податкова та митна справа», ОП «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» та студентів ОП ««Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті» Одеського національного економічного університету долучився UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Тема зустрічі «Конкурентні позиції UKRSIBBANK BNP Paribas Group на вітчизняному ринку банківських послуг в умовах воєнного стану».
Основні тези зустрічі:
 1. Місце банку ТОП-10 найнадійніших банків світу (Global Finance),
 2. Історія сталого зростання, нагороди та рейтинги банку, ключові департаменти
 3. Соціальна відповідальність, благодійність та підтримка бізнесу в умовах воєнного стану.
 4. Банк в умовах діджиталізації.
 5. Можливість будування кар’єри в UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Студенти уважно слухали дуже цікаву інформацію  і задавали багато питань  на які Вероніка Валеріївна надавала компетентні відповіді.
Висловлюю подяку керівниці Одеського регіонального підрозділу UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ковалевич Вероніці Валеріївни за професіоналізм та надання можливості для студентів поповнити базу практичних знань та отримати нові погляди на діяльність сучасного банку з іноземним капіталом,
Бажаємо  Вам нових ідей, успішних проєктів, здоров’я, миру!

Студенти факультету фінансів та банківської справи ОП «Міжнародний банківський бізнес», ОП «Податкова та митна справа», ОП «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» та студенти ОП «„Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті“ Одеського національного економічного університету з першого дня долучись до участі в міжнародної освітньої кампанії „Global Money Week 2024“.
18 березня 2024 р. провідні фахівці банку АТ „СЕНС БАНК“ провели в онлайн форматі лекцію на тему „Як визначити брехню/шахрая? Створена за мотивами серіалу „Lie to Me“ (Теорія обману)
Основні фокуси:
Ключові техніки декодування неправди;
Когнітивна революція;
Причини брехні;
Пошук подвійного послання, конгруентність.
Висловлюємо слова вдячності за організацію такого інтерактивного та інтелектуально насиченого інтернет-простору та нові знання.

Партнер кафедри банківської справи ОНЕУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пропонує інноваційні рішення у сфері підготовки спеціалістів з банківського бізнесу та обслуговування клієнтів, у т.ч. й студентів ЗВО.

 1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пропонує проходження студентам ЗВО он-лайн практики. У сучасних умовах проходження цієї практики є ефективним рішенням для студентів, які були вимушені покинути територію України у зв’язку з агресією рф.

Перевагами проходження такої практики для студентів є

 • можливість дистанційно отримати практичні навички
 • отримати роботу або бути зарахованим у кадровий резерв банку (за умови отримання 90+ балів)

Викладач має змогу перевірити результати студента та зарахувати за визначеним рівнем проходження практичної підготовки (така можливість забезпечується довгостроковим договором між Банком та Університетом).

Особливостями on-line практики АТ КБ «Приватбанк» є розподіл за рівнями кваліфікації студентів – «Ознайомча», «Виробнича», «Переддипломна», – що дає можливість організувати практику здобувачів різних рівнів навчання: молодший бакалавр, бакалавр та магістр.

Більш детальну інформацію про проходження он-лайн практики можна отримати за посиланням: https://practice.privatbank.ua

2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пропонує послуги по обслуговуванню студентів ЗВО. Більш детально за посиланням: https://privatbank.ua/uslugi-dlya-studentov

3. Якщо у вас немає можливості відвідати відділення банку, ви можете відкрити цифрову картку та пройти верифікацію он-лайн. Як це можливо? Дивись інструкцію по відкриттю картки Digital картки для отримання стипендії https://youtu.be/o9yvrwqW5z4

19.09-26.09.2022 р. Викладачі кафедри банківської справи д.е.н. професор Коваленко В.В. та к.е.н., доцент Сергєєва О.С. успішно пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» у місті Люблін, Республіка Польща.

19 травня 2022 року, кафедрою банківської справи  Одеського національного економічного університету для студентів 1 т 2 курсу факультету «Фінанси і банківська справа» була проведена он лайн зустріч з представниками банківського бізнесу на тему: «Банківництво: сучасне та майбутнє». Доповідачі висвітили актуальні питання функціонування банків під час війни, їх роль у підтримці та відновлення економіки України.

Також серед запрошених лекторів, з дуже цікавими доповідями виступили Лисянський Станіслав – начальник управління інноваційно-торгового бізнесу ПАТ «Банк Альянс», від банку партнера Одеського національного економічного університету ПАТ «Банк Восток» виступив Давидович Ілля – заступник начальника відділу моніторингу фінансових операцій.

Ми пишаємося, що серед наших шановних лекторів є випускники кафедри банківської справи, які досягли певних здобутків у сфері банківництва і зараз працюють на підтримку та відновлення нашої держави, а саме: Поя Ігор – фахівець ІІ категорії з продажу з продажу роздрібних продуктів, виконуючий обов’язки директора Одеського відділення АТ «Альфа-банк Україні», Асаула Катерина – головний менеджер з продажу продуктів приватним клієнтам АТ «Райффайзен банк Аваль», Єгорова Анастасія – аналітик відділу управління ризиками легалізації, управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс АТ КБ «Південний».  

Ми дуже дякуємо нашим банкірам за змістовні доповіді та проявлений інтерес щодо підготовки наших студентів. Ще раз було наголошено про актуальність фахівця з банківської справи. 

Ми вітаємо наших банкірів зі святом Дня банківського працівника, яке відбудеться 20 травня 2022 р., бажаємо богатирського здоров’я, незламної волі, благополуччя та як найскорішої перемоги для втілення планів щодо процвітання нашої України!

26 листопада 2021 року в Одеському національному економічному університеті в ONLINE-режимі на платформі ZOOM та OFFLINE відбувся національний семінар на тему: «ДУАЛЬНА ФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ COOPERA», який було організовано відповідно до Інституціонального календаря з розповсюдження інформації про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” (Конкурс Пропозицій EAC/A02/2019 Рішення №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Програма ЄС ERASMUS+ Напрям CBHE, термін дії 2021-2024).

Мета національного семінару – підвищення обізнаності про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні”; обмін рішеннями та найкращими практиками, що стосуються формування моделей дуальної вищої освіти та правового супроводу інтеграції дуальної вищої освіти.

Організаторами національного семінару від консорціуму COOPERA Erasmus+ в Україні виступили Одеський національний економічний університет, Університет економіки і права «КРОК» (Університет «КРОК»), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна та Ужгородський національний університет.

Учасників і організаторів конференції привітали Ковальов Анатолій Іванович, координатор проєкту COOPERA ОНЕУ, ректор Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор та Носок Віталій Йосипович, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України.

В національному семінарі взяли участь:

 • представники закладів вищої освіти, що відповідальні за впровадження пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Здирко Наталія Григорівна, декан факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, Хаєцька Ольга Петрівна, доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент, Завадських Ганна Миколаївна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, кандидат економічних наук, доцент, Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна, директор Навчально-наукового центру організації освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент, Ізмайлов Ярослав Олексійович, професор кафедри податкової політики Університету державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор);
 • учасники робочих груп з реалізації проєкту COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” (Літвінов Олександр Сергійович, експерт проєкту COOPERA ОНЕУ, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, доцент та Жердецька Лілія Вікторівна, експерт проєкту COOPERA ОНЕУ, координатор дуального навчання за освітньою програмою «Міжнародний банківський бізнес», завідувачка кафедри банківської справи, доктор економічних наук, доцент, Сментина Наталія Валентинівна, експерт проєкту COOPERA ОНЕУ, проректор з науково-педагогічної роботи Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, Корольова Тетяна Сергіївна, адміністратор із забезпечення зв’язків з МОНУ в питаннях організації та вдосконалення навчального процесу за дуальною освітою, старший науковий співробітник науково-дослідної частини Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, Шерстньова Наталія Володимирівна, юридичний консультант проєкту COOPERA ОНЕУ, помічник ректора з правових питань Одеського національного економічного університету, Літвін Наталія Миколаївна, проректор з науково-педагогічної роботи Університету економіки і права «КРОК» (Університет «КРОК»), кандидат економічних наук, професор, Бутурлакіна Тетяна Олександрівна, директор Центру кар’єри Ужгородського національного університету, кандидат економічних наук, доцент, Пархоменко Олена Степанівна, доцент кафедри управління та адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат економічних наук, доцент);
 • банківські установи (Давидович Ілля Дмитрович, заступник начальника відділу моніторингу фінансових операцій ПАТ «Банк Восток» та Крулько Євгенія Леонідівна, провідний фахівець групи по роботі з персоналом АТ «УКРСИББАНК»),
 • студенти та всі зацікавлені сторони.

Національний семінар було організовано під особистим керівництвом Ковальова Анатолія Івановича, координатора проєкту COOPERA ОНЕУ, ректора Одеського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора, Завадською Діаною Володимирівною, заступником координатора проєкту COOPERA ОНЕУ, доцентом кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, доктором економічних наук, доцентом за допомогою Місько Ганни Анатоліївни, менеджера проєкту COOPERA ОНЕУ, старшого викладача кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету, кандидата економічних наук, доцента та учасників робочої групи з реалізації проєкту COOPERA ОНЕУ.

26-28.10.2021 завідувачка кафедри та координатор запровадження дуальної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Жердецька Л.В.  у складі робочої групи від ОНЕУ відвідала WSB University у Домброва-Гурнича (Польща) у межах навчального візиту за проєктом Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine, Dabrowa-Gornica, Poland

За результатами візиту представники робочої групи дослідили досвід та моделі реалізації дуальної освіти в WSB University, а також вивчили роль дуальної освіти у  забезпеченні якості навчання.

24-25 вересня 2021 р. завідувачка кафедри та координатор запровадження дуальної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Жердецька Л.В. у складі робочої групи від ОНЕУ відвідала  COOPERA EXPERT WORKSHOP (Chisinau, Moldova). У межах проєкту Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine

5 листопада 2021 р. для аспірантів та магістрів кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету в межах дисципліни «Управління забезпеченістю банківських позичок» було проведено лекцію  кандидатом економічних наук, Директором департаменту оцінки та  заставних операцій ПАТ АБ «Південний» Гагаузом Віталієм Миколайовичем на тему: «Проблемні питання оцінки забезпечення банківських позичок».

Лекція викликала велику зацікавленість у слухачів. Були висвітлені питання щодо основних критеріїв, які враховуються при оцінці забезпечення; розглянуто питання потреби в достовірній оцінці як з боку банку, так і клієнта; обговорювалися питання щодо структури кредитних портфелів банків, які мають значну питому вагу проблемних кредитів.

Віталій Миколайович поділився досвідом проведення оцінки забезпечення банківських позичок у ПАТ АБ «Південний». Також він наголосив на потребі підвищення професійних компетентностей на протязі усього життя, що підтверджує стратегію підготовки аспірантів та магістрів кафедри банківської справи. Відбувся зворотній зв’язок з аудиторією.

На питання слухачів, Віталій Миколайович надав компетентні  відповіді.  У межах даної дисципліни в подальшому планується проведення серію бізнес-ігор, координатором яких виступить Віталій Миколайович.

Ми висловлюємо щиру подяку Віталію Миколайовичу за його щире бажання до співпраці у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для банківського бізнесу!

У вересні 2021 року доцент кафедри Сергеєва О.С. традиційно провела знайомство з кафедрою банківської справи. Студенти дізналися про те, що таке індивідуальна траєкторія навчання і неформальна освіта, про можливості та перспективи кар’єрного розвитку, про зміст та порядок навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Студентів ФФБС ознайомили зі змістом ОП «Міжнародний банківський бізнес», а кожний викладач розповів про особливості та важливість власних навчальних дисциплін.

«Вступ до фаху» це важлива складова формування у студентів 1 курсу розуміння о спеціальності, яку Вони обрали. Для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зустрічі з практиками це  завжди стимул отримати нові знання та розглянути спеціальність під практичним кутом!!!

17 вересня 2021 р на Факультеті Фінансів і банківської справи Одеського національного економічного університету для студентів 1 курсу відбулася зустріч з представниками Акціонерний банк «Південний» в особах керівника прямих продажів регіонального центру в м. Одеса Шомпола Івана Петровича і Начальника відділу підтримки клієнтів контактного центру Харук Юлії Віталіївни.

Теми для зустрічі обрано актуальні «Технологія NFС в банківських розрахунках» та «Безпека розрахунків банківськими картами».

Знання, практичні приклади, питання, дискусія, позитивний настрій))) Дякуємо коллег та випускників ОНЕУ за співпрацю та бажання ділитися практичним досвідом!!!!

22 вересня відбулася зустріч Голови Правління  ПАТ «Банк Восток» В.В. Мороховського із студентами 1-2 курсу Факультету  фінансів та банківської справи з приводу запуску на базі освітньої програми «Міжнародний банківський бізнес» дуальної форми здобуття освіти (далі ДФЗО). ПАТ «Восток» виступає провідним партнером Одеського національного економічного університету щодо запровадження ДФЗО на спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Дуальна освіта покликана наблизити систему освіти до вимог ринку праці, створити можливості надання сучасних компетентностей, підвищити конкурентоспроможність ОНЕУ та наших випускників.  Роботодавцям ДФЗО дозволяє підготувати висококваліфікованого фахівця відповідно до вимог та особливостей його діяльності. 

Пан Вадим Мороховський окреслив основні переваги ДФЗО для студентів, сконцентрувавши увагу на таких основних питаннях: відбір студентів на ДФЗО, організація процесу навчання в межах дуальної освіти, перспективи студентів у рамках здобуття дуальної освіти.

До 100-річчя Одеського національного економічного університету та 85-річчя кафедри банківської справи

З нагоди 100-річчя Одеського національного економічного університету та 85-річчя кафедри банківської справи під модерацією Завадської Діани Володимирівни, д.е.н., доцента кафедри банківської справи 15-16 квітня 2021 року проведена VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ».

На пленарному засіданні, яке відбулося 15 квітня on-line у вигляді відеоконференції за допомогою платформи ZOOM, прийняли участь вчені з провідних закладів вищої освіти України, Литви та Польщі.

Учасників і організаторів конференції привітали, побажали успіхів та конструктивної роботи Літвінов Олександр Сергійович, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи, Гончаренко Олена Миколаївна, д.е.н., професор, декан факультету фінансів та банківської справи, Жердецька Лілія Вікторівна, д.е.н., доцент, завідувачка кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету.

Свої привітання вислови запрошені гості –  Десятнюк Оксана Миронівна, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародної діяльності) Західноукраїнського національного університету.

Особливий інтерес конференції викликала доповідь Звєрякова Михайла Івановича, професора, член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри загальної економічної теорії і економічної політики Одеського національного економічного університету на тему: «Економічна і кредитна моделі розвитку в умовах пандемії коронавируса».

Змістовні виступи д.е.н., доцента Жердецької Лілії Вікторівни, («Координація монетарної та макропруденційної політики в умовах пандемії COVID-19»), професора Збігнєва Коржеба та професора Павла Недзюлки («Ефективність кредитних портфелів і рентабельність банків в період пандемії COVID-19. Досвід країн ВІЗЕГРАД групи»), д.е.н., доцента Рогова Георгія Костянтиновича («Сталий розвиток у контексті фінансової політики»), д.е.н., професора Єгоричевої Світлани Борисівни («Участь українських банків у реалізації концепції сталого розвитку»), д.е.н., професора Алексеєнко Людмили Михайлівни та д.е.н., професора Оксани Іванівни Тулай («Банки Китаю: вибір стратегії розвитку в умовах моделі «подвійної циркуляції»»), к.т.н., доцента Чесловаса Хрістаускаса та к.е.н., доцента Вільми Казлаускіене («Застосування інформаційних систем в навчальному процесі»), д.е.н., професора, Панкова Дмитра Олексійовича та старшого викладача Матюш Ігоря Вікторовича («Бухгалтерський аналіз ефективності бізнес-процесів модернізації виробництва»), д.е.н., професора Бикова Олексія Олександровича та к.е.н., доцента Пархіменко Володимира Анатолійовича («Оцінка вкладу експорту та внутрішнього попиту в економічне зростання країн за даними міжрегіональних таблиць «витрати-випуск» проекту WIOD»), к.е.н., доцента Антипенко Надії Анатоліївни («Концепція аудиту окремих об’єктів бухгалтерського обліку в умовах пандемії»), д.е.н., професора Кузнєцової Людмили Вікторівни («Стратегія управління процесами цифрової трансформації в банківському секторі економіки України») створили атмосферу невимушеного спілкування.

Кожен з учасників онлайн-зустрічі долучився до обговорення особливостей економічних процесів, визначення проблем і шляхів розвитку фінансових ринків, банківських систем України та країн-сусідів, сучасної економічної освіти в умовах цифровізації та пандемії коронавірусу.

У заході взяли участь викладачі та студенти Одеського національного економічного університету, Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного університету, Черкаського навчально-наукового інституту державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Каунаського університету прикладних наук, Білостоцького технологічного університету, Інституту банківської справи Варшавської школи економіки, а також інші зацікавлені особи України й зарубіжних країн.

Співробітництво з академічною спільнотою

 

26 лютого 2021 кафедрою банківської справи Одеського національного економічного університету у межах співробітництва з Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету викладачами Міндовою Оленою Ігорівною (к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ОТЕІ КНЕУ) та Деркач Юлією Борисівною (к.е.н., доцент кафедри банківської справи ОНЕУ) була проведена лекція за дисципліною «Банківська справа» на тему: «Платіжні інновації: виклики для банків» для студентів другого курсу ФФБС.

При проведенні лекції розглядалися актуальні нині питання розвитку діджиталізації усіх сфер економіки, в тому числі й банківської справи. Особливу зацікавленість та дискусії серед аудиторії викликали питання розвитку цифрових валют – який вплив цифрові валюти центральних банків матимуть на платіжний ринок? приватні криптовалюти: мильна бульбашка чи майбутнє розрахунків?

Студенти ФФБС – фіналісти NBU University Challenge!

 

20 листопада відбувся фінал Студентського чемпіонату “Монетарна політика: виклик Національного банку України університетам” (NBU University Challenge), в якому ІІ місце посіли представники ОНЕУ.

До трійки кращих студентських команд, разом із магістрантами з Івано-Франківська та Дніпра, увійшли студенти 3 і 4 курсів, які навчаються за ОПП «Міжнародний банківський бізнес» на факультеті фінансів і банківської справи: Микита Бабков (капітан), Анастасія Єгорова, Марія Камбур, Олександр Рогальов і Олександр Крижановський. Наставником команди є к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи С.А. Шелудько.

У ході змагань 35 команд з 27 університетів України представили свої роботи з пропозиціями щодо зміни облікової ставки та удосконалення дизайну монетарної політики з огляду на прогноз макроекономічної ситуації в Україні та світі.

Лише 5 команд було відібрано до фіналу змагання, а 3 найсильніші – серед яких і команда ОНЕУ – захищали власні рішення перед професійним журі, до складу якого увійшли як члени Комітету з монетарної політики НБУ, так і закордонні експерти, під головуванням Дмитра Сологуба, заступника Голови НБУ.

Колектив кафедри банківської справи, декан і вся велика родина ФФБС щиро вітають наших студентів із цим видатним досягненням!

Віримо, що цей успіх стане першою сходинкою на шляху до перспективної професійної та наукової кар’єри!

Викладачі кафедри банківської справи – серед учасників семінару НБУ

За запрошенням Національного банку України викладачі кафедри банківської справи взяли участь у семінарі для викладачів ЗВО “Практичні аспекти оцінки банківських ризиків”, що проводився фахівцями Департаменту фінансової стабільності 17-18 жовтня 2019 р. в м. Київ. Кафедру представляли в.о. завідувача д.е.н., доц. Л.В. Жердецька, к.е.н., доц. Ю.І. Онищенко та к.е.н., викл. С.А. Шелудько.

Протягом двох днів на базі Навчального центру НБУ було презентовано теоретичні та практичні аспекти визначення потреб у капіталі для покриття операційних ризиків, стрес-тестування банків, виконання вимог до ліквідності, а також обговорено проблеми і перспективи банківського регулювання та актуальні виклики, що постають перед НБУ в сфері фінансової стабільності та макропруденційного нагляду. Учасники семінару отримали унікальну можливість відвідати найбільш закриту частину НБУ – Банкнотно-монетний двір – і на власні очі побачити, як народжується матеріальне уособлення національної валюти.

Крім лекцій про банківське регулювання, слухачі семінару дізнались про можливості співпраці вищих навчальних закладів з Національним банком України та були запрошені брати участь у заходах НБУ з фінансової обізнаності.

Кафедра банківської справи висловлює щиру подяку Національному банкові України за надані можливості, нові знання та досвід, а також за налагодження такого важливого зв’язку між банківською практикою та наукою!

25.10.18 у рамках форуму «Взаємовідносини банків і бізнесу», організованого кафедрою банківської справи ОНЕУ, виступили представники «Ощадбанку», «Південного», «МТБ», «Укрсиббанку».


У рамках дисципліни “Вступ до спеціальності, 24.10.2018 юні банкіри 1 курсу кредитно-економічного факультету ОНЕУ відвідали та ознайомилися з діяльність КБ “Приватбанк”. Дякуємо колег з Одеської філії Південного ГРУ за організацію зустрічі, корисну інформацію щодо перспективи професії Банкір!


26 вересня в 2018 кафедра банківської справи зустрілася зі студентами 1 курсу, які тільки почали рухатися в напрямку кар’єри банкіра.


Зустріч з практиками завжди корисна! 26 вересня 2018 р. відбулася зустріч співробітників АБ “Південний” зі студентами кредитно-економічного факультету. Банкіри презентували технологію NFC Near Field communication в новому додатку Google Pay для Андроїд.


10 жовтня 2018 року в рамках дисципліни «Вступ до фаху» кафедра банківської справи організувала для студентів 1 курсу кредитно-економічного факультету ОНЕУ екскурсію в Контакт-центр Банку АБ “Південний”. Дякуємо колег з банку за теплий прийом, якісне донесення інформації і приємні подарунки!


З 24 вересня по 1 жовтня 2018 року на базі Одеського національного економічного університету відбулася зустріч викладачів і студентів університетів Магдебургу (Німеччина), Одеси та Харкова в рамках спільного україно-німецького міжнародного проекту «Summer School «International Investment». У складі учасників проекту була Завадська Діана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри Банківської справи з лекцією «Market Research for International Investments».

Вітаємо учасників та переможців проекту!

День відкриття проекту


Завадська Діана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри Банківської справи


День захисту презентацій бізнес-планів стартапів


День вручення сертифікатів


Кафедрою банківської справи була організована вже традиційна екскурссія “Банківська Одеса”. Наші першокурсники з інтересом пройшлись вулицями міста і приємно були здивовані, що будівлі, які їм постійно зустрічались, мають глибокі історичні коріння, пов’язані з розвитком банківської справи в Одесі в 18 столітті.


У рамках співпраці ОНЕУ та Економічного ліцею, вже п’ятий рік кафедра банківської справи проводить навчальну практику для ліцеїстів 10 класів.


22 травня Кафедра банківської справи взяла участь у презентації спеціальностей в 6 корпусі ОНЕУ, де проходила основна сесія з першого ЗНО для учнів 11 класів.


Напередодні 20 травня – Дня банківського працівника, студенти кредитно-економічного факультету відвідали Музей грошей при Національному банку України у м.Київ!


Знайомство з потенційними банкірами! 12 квітня 2018 р. викладачі кафедри банківської справи к.е.н., ст. викладач Шмуратко Я.А. і к.е.н. викладач Кретов Д.Ю. відвідали школи м. Кілії та с. Шевченкове.

На кафедре банковское дело был проведен Семинар по финансовой грамотности организован НБУ

Научная элита по вопросам банковского дела Украины в ОНЭУ

Преподаватели кафедры банковского дела прошли тренинг Активные методы обучения в ВУЗе

Діяльність кафедри в сфері міжнародного співробітництва полягає у підтримці та ініціюванні міжнародної діяльності, спрямованої на залучення міжнародного досвіду з метою підвищення кваліфікації і розвитку потенціалу професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки студентів на шляху інтеграції ОНЕУ в Європейський та світовий освітній і науковий простір.

З метою зміцнення існуючих відносин із зарубіжними закладами вищої освіти кафедрою укладено договори про співробітництво із Господарською академією ім. Д.А.Ценова, кафедра фінансів та кредиту (м. Свіштов, Болгарія), 2017 рік, Азербайджанським державним економічний університетом (м. Баку, Азербайджан), 2017 рік.

Для налагодження міжнародних зв’язків викладачі кафедри проходять стажування у зарубіжних країнах, перебувають у ділових закордонних відрядженнях.

Актуалізації можливості участі у міжнародних академічних програмах сприяють виїзди викладачів за кордон з доповідями на наукових конференціях, семінарах та круглих столах.

В рамках програм академічної мобільності та стипендій, наданих закордонними організаціями, студенти проходять навчання за кордоном без відриву від виробництва в ОНЕУ.

Викладачі кафедри активно демонструють потенціал роботи з міжнародними грантовими програмами і проєктами: участь у грантовому проєкті №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP “Integrating dual higher education in Moldova and Ukraine”. Програма ЄС ERASMUS+ напряму CBHE, 2020 (термін дії – 2021-2024 рр.)

З метою професійного обговорення ключових питань та пошуку рішень актуальних проблем з банківської справи різних країн, встановлення контактів між вченими, розширення напрямків міжнародного співробітництва з університетами, обміну дослідницьким та практичним досвідом, протягом 6 років кафедрою організовуються та проводяться міжнародні та міжнародні науково-практичні Інтернет конференції на базі Одеського національного економічного університету, які включені до Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОНУ:

«Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» І-ІІІ міжнародні науково-практичні Інтернет-конференції (15-16 квітня 2016 р.; 20-21 квітня 2017 р.; 26-27 квітня 2018 р.).

«Financial and credit system: problems and innovations» IV International scientific and practical Internet conference, April 11-12, 2019.

«Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки» І міжнародна науково-практична конференція, 13-14 червня 2019 р.

«Digital Transformation of the Financial Sector of Economy» V International scientific and practical Internet conference, April 09-10, 2020.

«Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації» матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 15-16 квітня 2021 р.

Відповідно до навчального плану викладачами кафедри проводиться підготовка студентів на англійській мові за дисципліною «Гроші та кредит».

Для підвищення рівня знань іноземних мов викладачі кафедри складають міжнародні кваліфікаційні іспити. Отримано сертифікати, видані Лондонською торгово-промисловою палатою (LCCI – London Chamber of Commerce and Industry, English for Business (EFB)), Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge (Cambridge English: First, (FCE), Британською радою в Україні (International English Language Testing System (IELTS), Centre of Polish Language and Culture for Foreigners «POLONICUM» тощо.

Звєряков Михайло Іванович 

випускник 1975 року

Завідувач кафедрою загальної економічної теорії та економічної політики, доктор економічних наук, професор член-кореспондент НАН України (ректор ОНЕУ 2000-2021 рр.)

Кузнєцова Людмила Вікторівна

випускник 1978 року

доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи ОНЕУ

Мороховський Вадим Вікторович випускник 1993 року

Заслужений економіст України Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Гой Костянтин Геннадійович

випускник 1997 року

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації

 
Шмуратко Вікторія Сергіївна

випускник 1999 року

Старший менеджер відділу консультаційних послуг у галузі ризиків компанії Advisory Senior Manager services at Ernst & Young

 
Мороховська Лія Семенівна 

випускник 2000 року

Заступник Голови Правління  з роздрібного бізнесу ПАТ “Банк Восток”

 
Рашкован Владислав Леонідович 

випускник 2000 року

Член ради Директорів МВФ, заступник Виконавчого директора

 
Берегуля Андрій Ярославович

випускник 2001 року

Кандидат економічних наук, співзасновник та керівник Агенства комплексного інтернет-маркетингу “ODESSEO”

 
Гончаренко Олена Миколаївна 

випускник 2001 року

Доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів і банківської справи ОНЕУ

 
Каникаєв Юрій Олегович

випускник 2007 року

Директор юридичної фірми CLS ELITE Co. Юрист, журналіст,

  
Христін Артем Іванович

випускник 2015 року

ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»

Кандидат економічних наук, виконавчий директор компанії “Форт Бір Плюс”

 
Харук (Григоренко) Юлія Віталіївна

випускниця 2018 року

ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»

Начальник відділу підтримки клієнтів контактного центру ПАТ АБ «Південний»

Адреса кафедри: м. Одеса, вул. Пушкінська, 26.

Електрона адреса: banking@oneu.ukr.education

 

Дисципліни, що викладає кафедра за рівнями освіти

Дисципліни початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр):

ЗП 5 Вступ до фаху

ПП 2 Гроші та кредит

ПП 8 Банківська справа

ВК 1 Управління кар’єрою в фінансовій та банківській сферах

ВК 2 Роздрібний банкінг

ВК 5 Сучасні підходи прийняття рішень у фінансово-кредитних установах

ВК 9 Цифровий банкінг

ВК 10 Інформаційні системи і технології в фінансовій та банківській сферах

 

Дисципліни першого рівня вищої освіти (бакалавр):

ЗП 5 Вступ до фаху

ПП 2 Гроші та кредит

ПП 9 Банківська справа

ПП 18 Міжнародні стандарти банківської діяльності

ВК 1.1.(2.1) Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

ВК 1.2.(2.2.) Банківські операції

ВК 1.3.(2.3) Аналіз банківської діяльності

ВК 1.4. Планування банківської діяльності

ВК 1.5.(2.8) Банківські системи країн світу.

ВК 1.6. Інвестиційний банкінг

ВК 1.7. Безпека в міжнародному банківському бізнесі

ВК 1.8. Банківські інновації та фінансові технології

ВК 1.9 Облік та аудит у банках

ВК 1.10 Інтернет маркетинг у банках

ВК 1.11.(2.7) Операції банків на ринку золота

ВК 1.12 Операції центрального банку

ВК 1.13(2.13) Інформаційні системи і технології в банківській сфері

ВК 2.4. Кредитування зовнішньо-економічної діяльності

ВК 2.6 Міжнародні платіжні системи та цифрові валюти

ВК 2.9. Фінансовий облік у банках

ВК 2.10 Центральний банкінг

 

Дисципліни другого рівня освіти (магістр):

Фінансовий менеджмент у банках

Банки на фінансовому ринку

НБУ та монетарна політика

Системний ризик та макропруденційна політика

Ціноутворення в банківській справі

Кейс-стаді у банківництві

Контролінг у банках

Банківське регулювання та нагляд

Банківський нагляд на фінансовому ринку

Глобальні фінансові та банківські еко-системи

Методологія наукових досліджень у банківництві

Моделі регулювання банківського ринку

Управління забезпеченістю банківських позичок

Управління фінансовою стійкістю банку

Фінансовий моніторинг у банках

Корпоративне управління у банку

Кредитний менеджмент

Управління інвестиційним портфелем банку

Ризик-орієнтоване управління в банках

 

Дисципліни третього рівня освіти (PhD):

Управління фінансами банку

Банківський ризик-менеджмент

Регулювання діяльності банків

Бізнес-моделі в банківській діяльності

Стратегічний маркетинг в банку