Кафедра банківської справи

Про кафедру

Кузнєцова
Людмила Вікторівна

Завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

Здавна було три видатних винаходи:
вогонь, колесо та банківська система.
(Уілл Роджерс)
Кафедра банківської справи лічить свою історію з часу заснування Одеського кредитно-економічного інституту (ОКЕІ, 1931 рік).
У 1931 році в ОКЕІ, щоб готувати фахівців вищої кваліфікації для системи Держбанку СРСР, сформовано кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту. Паралельно, з 1936 року, в інституті функціонує кафедра кредитної справи.

У 1988 році кафедру грошового обігу й кредиту було розформовано, а її штат поділено між кафедрою фінансів і кафедрою кредитування та розрахунків. Остання з 1994 року й дотепер має чинну назву – кафедра банківської справи.

У різні роки керівництво кафедрою здійснювали відомі вітчизняні фахівці з питань банківської справи, грошей і кредиту, зокрема Г.Л. Сахновський, М.М. Усоскін, С.І. Шехтман, М.Н. Печеник, П.І. Омета, В.І. Абрамов, Е.Г. Вайнштейн, М.Г. Бажал, В.І. Крашенинников, О.П. Солодчук.

З 2000 року кафедру банківської справи очолює д.е.н., професор Л.В. Кузнєцова.

За останнє десятиліття кафедра активно розвивається та вдосконалюється, підвищує свій кадровий потенціал. Викладачами кафедри було захищено 3 докторських і близько двох десятків кандидатських дисертацій, що дозволяє зробити висновок про високий рівень наукової та професійної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Кафедра впродовж всієї своєї історії була й залишається передовим науково-дослідним і навчальним центром банківської справи Півдня України.

Сьогодні кафедра готує фахівців з банківської справи, фінансів і кредиту. Підготовка бакалаврів здійснюється за двома напрямами – «Банківська справа» та «Міжнародний банківський бізнес» у рамках спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Дисципліни бакалаврського рівня:

Банківська справа

Міжнародний банківський бізнес

Для навчання в магістратурі пропонується дві спеціалізовані програми: «Управління фінансовою стійкістю банку» та «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку».

Дисципліни магістерського рівня:

Управління фінансовою стійкістю банку

Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

При кафедрі існує аспірантура та докторантура за науковою спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит», що готує фахівців найвищою кваліфікації для наукової, освітньої та практичної роботи.

вул. Преображенська 8, к.316
 (048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Випускна робота бакалавра

Анотація

Відгук на кваліфікаційну роботу бакалавра

Завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра

Заява на закріплення теми роботи бакалавра

Методичка для бакалаврів 2018

Рецензія на кваліфікаційну роботу бакалавра

Теми випускних робіт бакалаврів 2018-19

Титульний лист роботи бакалавра


Дипломна робота магістра

Основні вимоги до написання дипломной роботи магістра 2018

Рецензія на здобуття наукового ступеня магістра

Відгук наукового керівника на здобуття наукового ступеня магістра

Аннотація на здобуття наукового ступеня магістра

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття наукового ступеня магістра

Заява на кваліфікаційну роботу магістра

Завдання на дипломну роботу магістра


Програми практики

Програма практики для 5 курсу “Банківський менеджмент”

Програма практики для 5 курсу “Управління фінансовою стійкістью”

Підготовка бакалаврів:

 • Вступ до фаху
 • Банківська система
 • Гроші та кредит
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
 • Банківські операції
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік та аудит у банках
 • Операції Центрального банку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Планування у банківській справі
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Управління фінансовою стійкістю банків
 • Методологія наукових досліджень
 • Корпоративне управління у банках
 • Фінансовий менеджмент в банках
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Інноваційний маркетинг у банку
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління фінансами банку
 • Кредитний менеджмент
 • Банки на фінансовому ринку
 • Ціноутворення в банківській діяльності