Кафедра банківської справи

Жердецька
Лілія Вікторівна

Завідувач кафедри д.е.н., доцент

Здавна було три видатних винаходи:
вогонь, колесо та банківська система.
(Уілл Роджерс)

Кафедра банківської справи здійснює прийом та підготовку студентів за такими напрямами (у межах спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»):
– молодший бакалавр (Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»)
– бакалавр ( Освітня програма «Міжнародний банківський бізнес»)
– магістр (Освітня програма «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»)
– доктор філософії (PhD) (Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Кафедра банківської справи лічить свою історію з часу заснування Одеського кредитно-економічного інституту (ОКЕІ, 1931 рік).
У 1931 році в ОКЕІ, щоб готувати фахівців вищої кваліфікації для системи Держбанку СРСР, сформовано кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту. Паралельно, з 1936 року, в інституті функціонує кафедра кредитної справи.

 

 

Кафедра банківської справи лічить свою історію з часу заснування Одеського кредитно-економічного інституту (ОКЕІ, 1931 рік); і лише на 10 років молодша, ніж університет.

Кафедра впродовж всієї своєї історії була й залишається передовим науково-дослідним і навчальним центром банківської справи Півдня України.

За останнє десятиліття кафедра активно розвивається та вдосконалюється, підвищує свій кадровий потенціал. Викладачами кафедри було захищено 3 докторських і близько двох десятків кандидатських дисертацій, що доводить високий рівень наукової та професійної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

ГОРДІСТЬ КАФЕДРИ – НАШІ ВИПУСКНИКИ!
БЕРЕГУЛЯ АНДРІЙ Співзасновник та керівник Агентства комплексного Інтернет-маркетингу «ODESSEO»
ГАГАУЗ ВІТАЛІЙ Директор департаменту оцінки та заставних операцій – АБ «Південний»
ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА Декан Факультету фінансів та банківської справи
ЖЕРДЕЦЬКА ЛІЛІЯ Завідувачка кафедри банківської справи з 2020 року
ЗВЄРЯКОВ МИХАЙЛО Ректор Одеського національного університету (2000-2020 рр.)
ІВАНОВ РОСТИСЛАВ Заступник Голови Правління “МТБ БАНК”
КАНІКАЄВ ЮРІЙ Директор юридичної фірми CLS ELITE Co. LTD. Юрист, правозахисник, журналіст
КЛИМОВИЧ ІЛЛЯ Заступник Голови Правління “МТБ БАНК”
КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА Член Правління «МТБ БАНК», начальник Управління фінансового моніторингу
КУЗНЄЦОВА ЛЮДМИЛА Завідувачка кафедри банківської справи (2000-2020 рр.)
МОРОХОВСЬКИЙ ВАДИМ Голова правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»
ПОДГОРНИЦ ЮЛІЯ Член наглядової Ради АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
РАШКОВАН ВЛАДИСЛАВ Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді
СОКОЛОВСЬКИЙ ЄВГЕН Засновник компаній: “ПЛАНЕТА ЛЮКС”, “ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “СМЕРЕКА”, “МОРІЖОК”, власник БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МАЙБУТНЄ ОДЕСИ”
ХРИСТІН АРТЕМ Виконавчий директор компанії «Форт Бір Плюс»
ХУДІЯШ ЛЮДМИЛА Голова правління АБ «Південний»
ЦИВІНСЬКА ОЛЕНА Генеральний директор «Odessa Port Cargo Transshipment Complex»
ЧЕРНЕЖЕНКО МАРИНА Керівник одеського представництва страхової компанії «QBE-Україна»
ШМУРАТКО ВІКТОРІЯ Старший менеджер відділу консультаційних послуг у галузі бізнес-ризиків компанії EY в Україні

 

ФотоЖердецькаЛ.В.

Жердецька
Лілія Вікторівна 

 завідувач кафедри, д.е.н., доцент

кретов

Кретов
Дмитро Юрійович 

к.е.н., ст. викладач

онищенко

Онищенко
Юлія Ігорівна 

к.е.н., доцент

Марієнко
Тетяна Михайлівна

завідуюча лабораторією

photo_2021-06-26_12-25-11

Ковальчук Аліна Юріївна
лаборант

Кафедра банківської справи у межах спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснює прийом та підготовку студентів за такими освітніми програмами (ОП):

– молодший бакалавр (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»)

– бакалавр (ОП «Міжнародний банківський бізнес»)

– магістр (ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»)

– доктор філософії (PhD) (освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 

 1. Підготовка молодших бакалаврів за ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі трьох кафедр – кафедри банківської справи, кафедри фінансів, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Переваги навчання за програмою:

 • для вступу необхідні лише 2 сертифікати ЗНО;
 • здобуття початкового рівня вищої освіти у профільному економічному університеті;
 • можливість продовжити навчання в університеті та отримати ступінь бакалавра й магістра;
 • перспективи працевлаштування;
 • можливості поєднувати навчання та роботу.

 

Презентація ОП 

 

 

 1. Підготовка бакалаврів за ОП «Міжнародний банківський бізнес» здійснюється кафедрою банківської справи

Обираючи ОП «Міжнародний банківський бізнес», Ви отримаєте такі переваги:

 • сучасну та цікаву навчальну програму;
 • глобальні перспективи працевлаштування;
 • динамічний обмін знаннями у реальному часі з викладачами та практикуючими банкірами;
 • вміння аналізувати, оцінювати та вирішувати складні професійні завдання в банківській сфері

Презентація ОП 

 

 

 1. Підготовка магістрів за ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» здійснюється кафедрою банківської справи

Аналіз розвитку праці вказує на те, що нині зростає попит на фахівців та професіоналів, тобто висококваліфікованих працівників. Отримати конкурентоспроможну професію дозволить навчання в магістратурі.

Перевагами нашої магістерської програми «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку» є наступні:

 • практичне спрямування;
 • гнучкість до змін економічного середовища і вимог ринку праці;
 • якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу;
 • оволодіння методиками прийняття ефективних рішень у сфері банківського бізнесу.

 

Після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади в українських банках, фінансових компаніях (їх філіях і зарубіжних представництвах), а також у сфері національного й міжнародного фінансового регулювання та банківського нагляду (центральні банки, Міжнародний валютний фонд тощо)

 

Презентація ОП 

 

 1. Підготовка докторів філософії (PhD)за ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі трьох кафедр – кафедри банківської справи, кафедри фінансів, кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку.

Метою ОНП є створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницької діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань або професійної практики відповідно до потреб держави в ринкових умовах і світових стандартів вищої освіти, що в підсумку сприятиме ефективному використанню наукового потенціалу університету для зміцнення економіки України.

Перевагами ОНП «Фінанси, банківська права та страхування» підготовки докторів філософії є наступні:

 • особливий акцент зроблено на вивченні англійської мови та особливості її академічного використання;
 • використання у навчальному процесі методів навчання, таких як обґрунтування проєктів стратегічних управлінських рішень; проведення економічних досліджень; кейсів з методики викладання та інноваційних технологій в педагогіці;
 • здобувачі заохочуються до вивчення світового досвіду проведення досліджень, вивчення публікацій та написання статей англійською мовою, а також до участі у міжнародних програмах мобільності.

Протягом свого існування кафедра опановує і досліджує різні напрями наукової діяльності, які відповідають сучасним викликам та тенденціям в банківському середовищі.

Наукова діяльність здійснюється за такими напрямами: виконання комплексної науково-дослідної теми, виконання госпрозрахункових тем, участь викладачів у наукових конференціях, підготовка монографій, підручників і навчальних посібників, підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідницька робота студентів.

Результати досліджень вчених кафедри відображені в багатьох публікаціях різних рівнів. Професори та доценти кафедри беруть участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Наукова діяльність викладачів кафедри дозволяє якісно управляти науковими дослідженнями студентів та аспірантів. Наші студенти постійно займають призові місця на всеукраїнських конференціях і конкурсах з банківської справи.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЗА 2017-2020 РР.

Автор (-и) Найменування опублікованої наукової роботи (мовою видання) Видавництво (або назва видання), рік видання, номер тому

Активне 

посилання

МОНОГРАФІЇ
Л.В. Кузнєцова, Л.В. Жердецька, В.В. Коваленко, Н.Ю. Няньчук, Ю.О. Онищенко, Ю.Б. Деркач, А.М. Кузнєцов, А.І. Христін, Д.А. Артеменко, А.С. Гончаренко Ділова репутація банків: цифрові виклики та управління Харків: «Діса-Плюс», 2020. -320 с.  
Завадська Д. В.  Роль банків у фінансовому забезпеченні розвитку інноваційного потенціалу економіки України: монографія. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2019. 520 с.  
Кузнецова Л.В., Шмуратко  Я.А Регулювання ринку похідних фінансових інструментів в умовах глобальної економічної нестабільності : монографія. Харків : «Діса Плюс», 2018. 248 с.  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8158
Л. В. Кузнєцова, Л. В. Жердецька, Д. Ю. Кретов [та інш.] Банківське кредитування корпоративного сектору економіки в умовах циклічності: монографія Харків : «Диса Плюс», 2018. – 280 с.  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7956
Коваленко В.В., Гаркуша Ю.А.  Обеспечение финансовой устойчивости банков: теоретические и практические аспекты Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.  113 с  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5685
       
Колектив кафедри/ За ред. В. В. Коваленко Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти: монографія Одеса: ОНЕУ, 2017. 304 с.  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6711
Жердецька Л.В.  Системний банківський ризик: причини та напрями регулювання. Одеса: Видавництво «Атлант», 2017.  353 с.  
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ
ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ, РЕКОМЕНДОВАНИХ МОН, ЗОКРЕМА SCOPUS
АБО WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION
Murshudli F., Sheludko S., Dilbazi E. Banking Business Internationalization in Developing Countries (Evidence from Azerbaijan and Ukraine).  Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 2. No. 33. Pp. 48-57. DOI: 10.18371/fcaptp.v2i33.206405
Kovalenko V., Sheludko S., Slatvinska M., Sergeeva O., Kulikova Y. Monetary Regulation in the Economic Growth of a State. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 3. No. 34. Pp. 72-82 DOI: 10.18371/fcaptp.v3i34.215411
Kovalenko V.,  Sheludko S, Kretov ,D., Makukha S., Lunyova O.. (Web of Science). Risk management concepts in project finance: theoretical framework. Economic and Social Development : 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development : book of proceedings, 10-11 September 2020. Sveti Martin na Muri. 2020. P. 285-294 https://search.proquest.com/openview/d448ea0b72064b074f14083ee56380ce/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2033472
Abbasov А., Mamedov Z., Kovalenko V.,  Financial innovation in the conditions of digitalization of the economy. Economic and Social Development: 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Baku: UNEK, 2020. Vol. 1 (4). P. 515-524. https://search.proquest.com/openview/ec3d936fc10dab3f96fd8937bd6725bb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2033472
Zavadska, D.  Scientific rationale for the influence of banking sector on the innovative development of economy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2020.№ 3 (34)  P. 53-63. DOI: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215409
Kuznetsova LV, Kuznetsov AV, Derkach Yu. B.  Monitoring of exchange risk of banks based on the consolidated balance sheet index. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 1. No. 32. P. 45-56. http://fkd.org.ua/article/view/200285/200850  
Zveryakov M., Kovalenko V., Sheludko S., Sharah E.  Fintech Sector and Banking Business: Competition or Symbiosis? Economic Annals-XXI. 2019. № 175 (1-2). Pp. 53-57. DOI: 10.21003/ea.V175-09.
Sheludko S., Shmuratko Ya.  Financial Technologies’ Impact on the Development of Banking. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4. No. 31. Pp. 61-69. DOI: 10.18371/fcaptp.v4i31.190792
Kovalenko, V., Kuznetsova, L., Sergeeva, E., Todorova, N., Mylashko, O. (Ukraine), & Tej, Ju. (Slovakia).  Cluster approach to banking supervision with reference to bank risk profile. Economic Annals-XXI, 2019. 177(5-6), 82-91. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V177-07
Kovalenko V., KerimovА. International standards of financial support stability of the banking system Economic and Social Development. 37 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Socio Economic Problems of Sustainable Development”. Book of Proceedings.  Baku, 2019. Р. 938-947 http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8468
Kovalenko V. V., T. M. Bolgar T.M., Yevtushenko O.A., Pestovska Z. S.  Competitiveness of banks in the modern conditions of financial market development Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 2. № 29. С. 3-12. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171731
Жердецька Л.В., Звєряков М.І.  Крах валют та інфляційні кризи: специфіка в Україні та оцінка взаємозв’язків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019.  № 1. С. 130-138 doi: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163933.
Tarasevych N., Yehorycheva S., Gudz T., Krupka M., Kolodiziev O.   The role of the banking system in supporting the financial equilibrium of the enterprises: the case of Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019. № 14(2). Р.190-202. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.17.
Onyshchenko Y. O.Bezrodna, Z. Ivanova, V.Lypchanskyi, S.Rymar  Systemic risk in the banking system: measuring and interpreting the results. Banks and Bank Systems. 2019. 14(3). Р. 34-47. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.04
Harkusha Yu.O., Radova N.V.  Methods and instruments of credit risk management in banks Financial and credit activity  problems of theory and practice  2018. Vol 3. №26. Р. 64-71. doi: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143866
Коваленко В.В., Болгар Т.М., Сергєєва О.С. Фінансова безпека банківської системи – проблеми виміру та забезпечення. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. 2018. № 3 (26). С. 38-45 http://surl.li/jevy
Zvieriakov, M. I., Zavadska, D. V. Model of intensive innovative development: World experience of implementation and trends of formation in Ukraine. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2018. № 5 (167). С.155–166. DOI: 10.29202/nvngu/2018-5/19
Zavadska, D. V. Determining the role of banks in the financing of innovative development process of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol 4, № 3 (June). P. 68-74. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-68-73
Zavadska D. V., Pelivan D. A.  Definition of strategical competitiveness of the banks in Odessa region in terms of regional disproportion. Financial and credit activity-problems of theory and practice. 2015. Vol. 1, № 18. Р. 78–87. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46123
Onyshchenko Y.  Banking business models in Ukrainian banking system Baltic Journal of Economic Studies, Volume 1 Number 2. Riga:Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2015. P. 115-121. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-115-121

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Шелудько С.А.  Міжнародні стандарти банківської справи : навчальний посібник. К.:Видавничий дім «Кондор», 2020. 260 с. 7,7   http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12110
Гаркуша Ю.О.  Банки на фінансовому ринку. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». ОНЕУ, 2018. 159 с. 5,2  
Звєряков М.І. Коваленко В.В.., Сергєєва О.С.  Управління фінансовою стійкістю банків: підручник. К.: «Центр навчальної літератури», 2016. – 517 с. 29,3   https://cutt.ly/6jOs0z3
Кузнєцова Л. В., Жердецька Л.В.  Ціноутворення в банківській справі: підручник . 3-є вид., доп. та перероб. Одеса: Атлант, 2016. 378 с. 20,5   http://surl.li/jewd

Наукова діяльність

 • ІІ Всеукраїнське студентське змагання «Монетарна політика: виклик Національного банку України університетам» (NBU University Challenge). Київ, 20 листопада 2020 року.

Наставник: Шелудько С.А.

Учасники: студенти 41-42К груп ФФБС (Бабков М., Єгорова А., Камбур М.) та 31К групи ФФБС (Крижановський О, Рогальов О.).

ІІ місце

У межах співробітництва з Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету студенти групи 14мб ФФБС взяли участь у VІІ Всеукраїнській міжвузівській конференції «Проблемні аспекти функціонування фінансової системи України в умовах дестабілізаційних процесів».

 1. Кіссе Л.О. (науковий керівник: д.е.н., доц. кафедри банківської справи Жердецька Л.В.)
 2. Городнича Д.С. (науковий керівник: д.е.н., доц. кафедри банківської справи Жердецька Л.В.)
 3. Пузанова А.Ю. (науковий керівник: д.е.н., доц. кафедри фінансів Слатвінська М.О.)

 

 • VІI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Кафедра банківської справи, квітень-червень 2020 року.

Науковий керівник: Жердецька Л.В.

Студент 51К групи ФФБС Ізбаш Богдан «Методи розпізнавання системних ризиків в банківському секторі економіки України»

І місце

3) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціалізації «Банківська справа» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04 жовтня 2020 року), лютий-квітень 2020 року

Науковий керівник: Коваленко В.В.

Студентка 52К групи ФФБС Марущак Ірина, «Конкурентоспроможність банків в сучасних умовах розвитку фінансового ринку».

ІІІ місце

4) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціалізації «Банківська справа» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04 жовтня 2020 року), лютий-квітень 2020 року

Науковий керівник: Жердецька Л.В.

Студентка 41К групи ФФБС Пухкан Наталія, «Ліквідність та прибутковість банків України: аналіз тенденцій та взаємозв’язків»

 

 • І Всеукраїнське студентське змагання «Монетарна політика: виклик Національного банку України університетам» (NBU University Challenge). Київ, 22 листопада 2019 року.

Наставник: Жердецька Л.В.

Учасники: студенти 41К групи ФФБС (Іванов М., Пухкан Н., Ткач В.).

 

 • ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціалізації «Банківська справа», лютий-квітень 2019 року

Науковий керівник: Онищенко Ю.І.

Cтудент 41К групи ФФБС Заяць Едуард «Бізнес-моделі банків в сучасних умовах»

2 місце

 

 • VІ Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Кафедра банківської справи, квітень-червень 2019 року

Науковий керівник: Онищенко Ю.І.

Студент 42К групи ФФБС Капсамун Сергій «Криптовалюта в діяльності банків»

 

Студентські гуртки

2020 рік

 • Тематичний напрям «Обґрунтування макропруденційного інструментарію НБУ у відповідь на коронакризу»

Учасники – студенти 5 курсу ФФБС

Керівник – Жердецька Л.В.

 

 • Тематичний напрям «Методи та інструменти антикризового управління фінансовою стійкістю в банку»

Учасники – студенти 5 курсу ФФБС

Керівник – Коваленко В.В.

 

 • Тематичний напрям «Фондові ринки країн світу»

Учасники – студенти 4 курсу ФФБС

Керівник – Онищенко Ю.І.

 

 • Тематичний напрям «Перспективи відмови від готівкових грошей в Україні»

Учасники – студенти 2 курсу ФФБС

Керівник – Сергєєва О.С.

 

 • Тематичний напрям «Інноваційна концепція ведення банківського бізнесу із використанням»

Учасники – студенти 5-6 курсу ФФБС

Керівник – Завадська Д.В.

 

 • Тематичний напрям «Маркетингові інновації в банку: впровадження та розвиток в умовах цифрової глобалізації»

Учасники – студенти 6 курсу ФФБС

Керівник – Завадська Д.В.

 

2019 рік

 • Тематичний напрям «Що править світом: гроші або кохання»

Учасники – студенти 2 курсу ФФБС

Керівник – Сергєєва О.С.

 

 • Тематичний напрям «Фінансова стійкість банківської системи України»

Учасники – студенти 5-6 курсу ФФБС

Керівники – Коваленко В.В., Завадська Д.В., Сергєєва О.С.

 

 • Тематичний напрям «Трансформація банківської діяльності в умовах цифровізації»

Учасники – студенти 5-6 курсу ФФБС

Керівники – Завадська Д.В., Онищенко Ю.І.

 

Участь студентів у міжнародних конференціях

 • V Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Цифрова трансформація фінансового сектора економіки», 9-10 квітня 2020 р., м. Одеса: Одеський національний економічний університет

Науковий керівник – Завадська Д.В.

Учасники – Бахишева Н., Койчева Д., Шафран О. (студенти 6 курсу ФФБС)

2) Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях

Науковий керівник – Деркач Ю.Б.

Студенти:

Морозова І.Т., Валютна лібералізація в Україні: загрози та можливості (ФФБС, 4 курс)

Джусенко Т.І., Діяльність платіжних систем в Україні: практичні аспекти (ФФБС, 4 курс)

Тутов Д.О., Соціальна відповідальність в банківській сфері (ФФБС, 2 курс)

Пономарьова В.С., Репутаційні ризики у банківському бізнесі (ФФБС, 2 курс)

Червона Ю.М., Шляхи збільшення безготівкових розрахунків в Україні (ФФБС, 4 курс)

Волкова В.Л., Банківська система України: сучасний стан і перспективи розвитку (ФФБС, 2 курс)

Середа А.О., Вплив валютної лібералізації на формування золотовалютних резервів України (ФФБС, 2 курс)

Нагорний О.Б., Розвиток безконтактних платежів в Україні (ФФБС, 2 курс)

Хіщенко А.М., Банківське споживче кредитування в Україні: сучасні виклики (ФФБС, 2 курс)

Галицька А.А., Валютне регулювання в Україні: теоретичні та практичні аспекти (ФФБС, 2 курс)

Кураторська робота

1) Знайомство з групою 14мбФ. У листопаді 2020 року рідвідали з екскурсією Музей західного і східного мистецтва.

Куратор: Жердецька Л.В.

НАУКОВІ СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ

«Інструменти грошово-кредитної політики НБУ» – березень, 2017 р.

Керівники: Д.е.н., проф. Рябініна Л.М., к.е.н., доц. Тарасевич Н.В., ст. викл.  Гаркуша Ю.О.

«Механізми управління системними ризиками в банківській сфері» – квітень 2017 р.

Керівники: Д.е.н., проф. Кузнєцова Л.В., к.е.н., доц. Жердецька Л.В., к.е.н., викл. Онищенко Ю.І.

«Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах» – вересень 2017 р.

Керівники: К.е.н., доц. Сирчин О.Л., к.е.н., доц. Завадська Д.В.

«Навичкі продажів банківських послуг» – травень 2017 р.

Керівники: К.е.н., доц. Завадська Д.В., к.е.н., ст. викл. Сергєєва О.С., к.е.н., викл. Шмуратко Я.О., викл. Яценко О.В.

НАУКОВІ СЕМІНАРИ

«Методологія наукових досліджень у банківській справі»

Керівники: Д.е.н., Проф. Коваленко В.В.

«Необхідність забезпечення фінансової стійкості сучасного банку»

Керівники: К.е.н., Доц. Сирчин О.Л., к.е.н., доц. Тарасевич Н.В.

«Актуальні проблеми інноваційного розвитку вітчизняного банку»

Керівники: К.е.н., доц. Завадська Д.В., викладач Шмуратко Я.А.

«Формування конкурентного середовища у банківській галузі економіки України»

Керівники: Д.е.н., проф. Кузнєцова Л.В., к.е.н., доц. Жердецька Л.В.

КРУГЛІ СТОЛИ

«Взаємозв’язок банків з реальним сектором економіки» (25 жовтня 2018 р.)

Запрошені учасники:

 • Чернеженко Марина (випуск 2005 р.)- директор страхової компанії «Colonade»
 • Силкин Дмитро (випуск 2004 р.) – директор лізингової компанії «Eco leasing»
 • Соколовський Євген (випуск 2004 р.)- власник компанії «Тотис – фарм»
 • Дуда Роман – засновник компанії «Kolibry»
 • Белая Юлія – регіональний менеджер UKRSIBBANK 
 • Ітигін Володимир – провідний project manager міжнародної компанії «Ericsson»
 • Ляшенко Станіслав Олексійович – керівник МТБ Банку
 • Максим Цимбал – заступник управляючого банку Південний 

«Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання банківського сектору України» (22 травня 2017 р.).

Були пристуні Представники банківських установ Одещини, Ректор ОНЕУ Звєряков М.І., викладачі кафедри, деканат КЕФ, студенти КЕФ.

«Дні фінансової обізнаності в м. Одеса» (21-22 вересня 2017 р.).

Були присутні представники ДВНЗ «Університет банківської справи», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), Національний банк України, проект USAID «Трансформація фінансового сектору», компанія Visa, Ректор ОНЕУ Звєряков М.І., викладачі кафедри, деканат КЕФ, студенти КЕФ.

НАУКОВІ ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних робіт зі спеціальності “Банківська справа”, м. Харків, березень 2017 р.:  Скрипник Н.С.,  КЕФ, 5 курс, 52 група; Рімко О.А. з них стали переможцями (отримані нагороди, заохочувальні призи) – Шевчук Т.В., Рімко О.А.

До участі у ІІ турі було рекомендовано студентів 5 курсу КЕФ:

– Скрипник Н.С (науковий керівник- к.е.н., доцент Завадська Д.В.) з науковою роботою на тему: «Регіональні банки у розвитку реального сектору економіки»;

– Шевчук Т.В.  (науковий керівник- д.е.н., професор Коваленко В.В.) з науковою роботою на тему«Управління валютним ризиком банку: методи та інструменти»,

– Рімко О.А. (науковий керівник- к.е.н., доцент Онищенко Ю.І.) з науковою роботою на тему «Системно-важливі банки в банківській системі України»

Шевчук Т.В.

Рімко О.А.

Скрипник Н.С.


Кредитно-економічний факультет вітає студента 4 курсу 2 групи Лозинського Ростислава з перемогою у другому турі у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Банківська справа» та отриманням диплому четвертого ступеню.

Студент 21 групи Едуард Заяць зайняв II місце у II етапі Всеукраїнської студентської олимпіади з економічної теорії.

Лозинський Р.

Заяць Е.

Конференції, проведені кафедрою банківської справи

Назва конференції Дата проведення Кількість студентів-учасників Кількість студентів, які виступили з доповіддю
                                                                                  i.                     Науково-практична конференція студентів 4-5 курсу КЕФ ОНЕУ

«Банки України: актуальні проблеми та діяльність в умовах фінансової нестабільності»

Секції кафедри банківської справи:

29 березня 2017 року 35 35
Пленарне засідання Видобора В.В., кандидат економічних наук, доцент, декан Кредитно-економічного факультету ОНЕУ

Кузнєцова Л.В., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри банківської справи кафедри банківської справи ОНЕУ

35 3
Секція 1. «Актуальні проблеми банківської діяльності та шляхи подолання кризових явищ в Україні» (доктор економічних наук, професор Рябініна Л.М., кандидат економічних наук, доцент Сирчин О.Л., кандидат економічних наук, доцент Завадська Д.В., кандидат економічних наук, ст. викладач Гаркуша Ю.О.)

Секретар секції: Ткач К., студентка 43 групи КЕФ

 

16 16
Секція 2 «Банки України: фінансова стабільність та регулювання ризиками» доктор економічних наук, професор Коваленко В.В., кандидат економічних наук, доцент
Тарасевич Н.В, кандидат економічних наук, доцент Жердецька Л.В., кандидат економічних наук, доцент Онищенко Ю.І.)Секретар секції: Овсяник А., студентка 43 групи КЕФ)
16 16

Кількість студентів, які взяли участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях за формою:

Назва конференції, місце та дата проведення Заклад, де проводилась конференція Кількість студентів-учасників Кількість студентів, які виступили з доповіддю
Всього в тому числі
в межах свого ВНЗ поза межами свого ВНЗ
Всеукраїнські конференції
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки  (13 – 14 квітня 2017 р.). м. Дніпро. НМетАУ 1 1 1
Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 червня 2017 р.) ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» 1 1 1
Міжнародні конференції
Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток (16-17 грудня 2016 р.).  м. Дніпро. Науково економічна організація «Перспектива». 2 2
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки (20-21 квітня 2017 р.), м. Одеса Одеський національний економічний університет 6 6

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 

Діяльність кафедри в сфері міжнародного співробітництва полягає у підтримці та ініціюванні міжнародної діяльності, спрямованої на залучення міжнародного досвіду з метою підвищення кваліфікації і розвитку потенціалу професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки студентів на шляху інтеграції ОНЕУ в Європейський та світовий освітній і науковий простір.

 

З метою зміцнення існуючих відносин із зарубіжними закладами вищої освіти кафедрою укладено договори про співробітництво із Господарською академією ім. Д. А. Ценова, кафедра фінансів та кредиту (м. Свіштов, Болгарія), 2017 рік, Азербайджанським державним економічний університетом (м. Баку, Азербайджан), 2017 рік, Білоруським державним економічним університетом, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства (м. Мінськ, Білорусь), 2020 рік.

 

Для налагодження міжнародних зв’язків викладачі кафедри проходять стажування у зарубіжних країнах, перебувають у ділових закордонних відрядженнях:

Арутюнян Р.Р., к.е.н., доцент, програма стажування «День международного экспедитора», Одесса, Украина (Certificate, International Freigth Forwarder’s Day , May 2016).

Онищенко Ю.І., к.е.н., доцент, освітня програма вільної школи економіки за напрямком «Макроекономіка, Банківська справа, Економічна безпека та реформи» (Certificate, The Free Economic School in Ukraine-Poland, July 2016).

Завадська Д.В, д.е.н., доцент:

– програма дистанційного стажування для науковців та викладачів за напрямком «Нормативно-правове забезпечення та практика застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в країнах Європейського союзу», Poland, Warsaw, (Certificate, Consilium Sp. z.o.o, May 2016).

– наукове стажування у м. Познань (1-3 травня 2017 р., Науково-консалтингова компанія Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща), участь у дистанційному тренінгу на тему: «Банківські системи європейських країн та напрямки розвитку банківських послуг у країна Європейського Союзу», курсі підвищення кваліфікації на тему: «Економічний механізм управління малим бізнесом на території України та Польщі», «Організація практики для професорсько-викладацького складу: курси підвищення кваліфікації та стажування в університетах Польщі» Фундація «Інститут розвитку міжнародного співробітництва» (Познань, Польща), (Сертифікат ES 17027, CLM Consulting), 

– підвищення кваліфікації за напрямком «Організація навчально-методичного процесу, інноваційні методи та підходи у викладанні: досвід Університету Otto-von-Guericke – Universität Magdeburg», (4-5 травня 2017 р., м. Магдебург, Німеччина);

-стажування педагогічних працівників у м. Новий Сонч, Польща (21 вересня – 30 жовтня 2020 р., Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University) за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (учасник заходу: Сертифікат No 40/2020/2021).

Шелудько С.А., к.е.н., ст. викладач, міжнародний грант – стипендіальна програма Уряду Республіки Польща для молодих науковців (2018-2019 н.р., м. Варшава, Польща).

 

Актуалізації можливості участі у міжнародних академічних програмах сприяють виїзди викладачів за кордон з доповідями на наукових конференціях, семінарах та круглих столах:

Арутюнян Р.Р, к.е.н., доцент, міжнародна конференція «Education in the 21st century: Problems and Challenges”, International conference Yerevan State University, 11 June, 2014, Yerevan, Armenia).

Завадська Д.В, д.е.н., доцент:

– міжнародна науково-дослідницька конференція «Управління знаннями на підприємствах туристичної сфери» (2 травня 2017 р., Вища школа готельної справи та громадського харчування, м. Познань, Польща);

– круглі столи та міжкультурні тренінги на тему: «Організація навчально-методичного процесу на прикладі кафедр економічного та гуманітарного факультетів Університету м. Магдебург», «Обмін досвідом щодо перспектив розвитку університетів в рамках Болонського процесу», «Рівні можливості у викладацькій та дослідницькій роботі» (4-5 травня 2017 р., м. Магдебург, Німеччина).

Шелудько С.А, к.е.н., ст. викладач:

-міжнародні конференціі «Challenges of Interactions between Macroprudential and other Policies» (15 лютого 2019, Варшава, Польща); «Challenges in Understanding the Monetary Transmission Mechanism» (21-22 березня 2019, Варшава, Польща); «Planowanie Wieloletnie – Efektywność Wydatków Publicznych – Benchmarking 2019» (25 березня 2019, Варшава, Польща);

-дослідницькі семінари Національного банку Польщі: A new database for financial crises in European countries (26 жовтня 2018); Foreign Banks and International Transmission of Monetary Policy: Evidence from the Syndicated Loan Market (05 листопада 2018); Central Bank Sentiment (14 листопада 2018); Coordinating expectations through central bank projections (03 листопада 2018); Crisis dynamics: The Case of Greece and Finland (28 листопада 2019).

 

В рамках програм академічної мобільності та стипендій, наданих закордонними організаціями, студенти проходять навчання за кордоном без відриву від виробництва в ОНЕУ:

Січкоріз М., студентка магістратури, німецька служба академічних обмінів DAAD, навчання в університеті Лойфана міста Люнебургу (Німеччина), 2015 рік.

Соколова П., студентка 4 курсу, міжнародний проект Erasmus+ Jean Monnet Program of the European Union “Economics of the European Union (EU) and EU-Ukraine relations 2016-2017” (Ministry of Education and Science of Ukraine Odessa National Economic University International Relations Department European Union Center), відвідано курс лекцій професора Фернандеса А. (Португалия) «Экономика Европейского союза и будущее отношений ЕС-Украина».

Аврамов Т., студент 2 курсу, навчання в рамках Угоди про Співробітництво між Одеським Національний економічним університетом та Роттердамською школою менеджменту Університету ім. Еразма, 2015 рік.

Курочка В., студент 4 курсу, навчання за програмою бакалаврату в рамках Угоди про Співробітництво між Одеським Національний економічним університетом та Краківським економічним університетом, 2016 рік. 

 

Викладачі кафедри активно демонструють потенціал роботи з міжнародними грантовими програмами і проектами:

Підготовлено проект регіонального розвитку «Інформаційно-фінансовий центр сприяння розвитку агропромислового комплексу Одеського регіону», який може реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції», напрям 1.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу) (27 липня-27 вересня 2017 року).

Ініціатори проекту: Одеська обласна державна адміністрація.

Замовник проекту: Управління аграрної політики Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Учасники заходу: Кузнєцова Л. В., д.е.н., професор, Жердецька Л. В., д.е.н., доцент, Завадська Д. В., д.е.н., доцент, Онищенко Ю. І., к.е.н., доцент, Шелудько С. А., к.е.н., ст. викладач, Шмуратко Я. А. к.е.н., ст. викладач.

 

Відповідно до Угоди про Співробітництво між Одеським національним економічним університетом та Університетом м. Магдебург (Німеччина) прийнято участь у спільному освітньому проекті «Україно-німецька літня школа «International Investment» (Університет ОТТО ФОН ГЕРІКЕ, Одеський національний економічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Учасники заходу: Завадська Д.В., д.е.н., доцент, лекція на тему: «Market Research for International Investments», Моніава В., Ткаченко Д. студенти 6 курсу, підготовка та презентація бізнес-плану статрапів “Audio Locker. Digital-audio advertisement” та “KIM – the smart kitchen manager” (Одеса, ОНЕУ 24 вересня – 01 жовтня 2018 р.).

 

З метою поглиблення знань про діяльність міжнародних фондів та програм, отримання донорського фінансування та керівництва проектом під час реалізації відвідано:

зустріч в Інформаційному центрі ЄС ОНЕУ з Кірвас Ю.А. (Голова Правління ГС «Одеський регіональний енергетичний кластер», Директор ТОВ «Інститут сталої енергії та технологій»). Мета зустрічі: обговорення практичних питань з написання  грантових заявок, можливостей участі викладачів та наукових співробітників ОНЕУ в міжнародних проектах (17 березня 2017 року);

промо-захід програми Горизонт 2020 за напрямком «Дні Марії Склодовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри», Директорат ЄС з питань освіти та культури (21 квітня 2017 року). Мета заходу: заохочення до участі в програмі «Горизонт 2020» науковців та збільшення кількості успішних проектів;

захід в Інформаційному центрі ЄС ОНЕУ «Можливості фінансування аспірантів, наукових співробітників та докторантів». Мета заходу: обговорення можливостей фінансування ЕС стипендій та дослідницьких грантів для зацікавлених у проведенні досліджень в Європі. Програма наукових досліджень та інновацій Європейського Союзу Horizon 2020 (17 березня 2017 року) Цільова аудиторія: кандидати і доктори наук, інші дослідники;

зустріч в Міністерстві економічного розвиту і торгівлі з представниками ЄС та першим заступником міністра (Нефьодов М., МЕРТ; Research Center EU, Мотусяк М.). Мета зустрічі: обговорення напрямків реалізації Стратегії Smart Specialization для економіки України (26 жовтня 2017 року);

зустріч в інформаційному центрі ЄС ОНЕУ з Івановою Л. (Директор DANUB Center For Sustainable Development, ОДА). Мета зустрічі: обговорення можливості участі у спільній Операційній програмі Румунія-Україна 2014-2020 Конкурс проектів м’якого типу (SOFT) (8 лютого 2018 року);

Skype-конференцію в Інформаційному центрі ЄС ОНЕУ в рамках реалізації програми співробітництва із CESEENET (Central and South-East European PhD Network). Мета зустрічі: літня школа для PhD студентів, семінар для PhD студентів (Варна, Болгарія) (13 лютого 2018 року);

прийнято участь у проекті «Платформа «розумної спеціалізації» (S3Platform), під керівництвом Спільного дослідницького центру Європейської Комісії JRC (ОДА, 21-22 лютого 2019 р.).

Учасники заходів: Завадська Д.В. д.е.н., доцент, Шелудько С.А. к.е.н., ст.  викладач.

 

Спільно з міжнародною студією фінансів сталого розвитку при факультеті фінансів та обліку класичного Університету Тернополя викладачами кафедри прийнято участь в онлайн-диспуті «Екозаощадження: переосмислення глобальної стійкості економіки і залучення заощаджень на благо людей» з нагоди Всесвітнього дня заощаджень та Всеукраїнського тижня фінансової грамотності (28 жовтня 2020 року).

Учасники заходу: Жердецька Л.В. д.е.н., доцент, Завадська Д.В. д.е.н., доцент, Арутюнян Р.Р. к.е.н., доцент,  Гаркуша Ю.О. к.е.н., доцент, Онищенко Ю.І. к.е.н., доцент, Радова Н.В. к.е.н. доцент, Няньчук Н.Ю. к.е.н. доцент.

 

З метою професійного обговорення ключових питань та пошуку рішень актуальних проблем з банківської справи різних країн, встановлення контактів між вченими, розширення напрямків міжнародного співробітництва з університетами, обміну дослідницьким та практичним досвідом, протягом 5 років кафедрою організовуються та проводяться міжнародні та міжнародні науково-практичні Інтернет конференції на базі Одеського національного економічного університету, які включені до Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОНУ:

Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки. І-ІІІ міжн. наук.-практ. Інтернет-конф (15-16 квітня 2016 р.; 20-21 квітня 2017 р.; 26-27 квітня 2018 р.).

Financial and credit system: problems and innovations. IV International scientific and practical Internet conference, April 11-12, 2019.

Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки. І міжн. наук.-практ. конф., 13-14 червня 2019 р..

Digital Transformation of the Financial Sector of Economy. V International scientific and practical Internet conference, April 09-10, 2020.

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ. VI міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (15-16 квітня 2021 р.)

Мови конференцій: англійська, українська, російська, болгарська.

Організатори заходів: Завадська Д.В. д.е.н., доцент, Шелудько С.А. к.е.н., ст. викладач; Кузнєцова Л.В. д.е.н., професор, Жердецька Л.В. д.е.н., доцент.

Закордонними співорганізаторами заходів виступають: Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Азербайджанський державний економічний університет (м. Баку, Азербайджан),  “Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Республіка білорусь)”.

 

Відповідно до навчального плану викладачами кафедри проводиться підготовка студентів на англійській мові за дисципліною «Гроші та кредит»:

Арутюнян Р.Р., 2 курс, Бакалаврський рівень спеціальності  052«Міжнародні економічні відносини», (ФМЕ);

Шелудько С.А., 3 курс, Бакалаврський рівень спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», (ФЕУП).

 

В рамках угоди про подвійні дипломи Одеського національного економічного університету та Університету м. Магдебург (Німеччина), (2017 р.), кафедрою прийнято участь у створенні Модульної книги факультету Економіки та управління підприємницькою діяльністю (Module Handbook of the Bachelor Program Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activity, Faculty of Economics and Entrepreneurial Management) для можливості ознайомлення студентів факультету фінансів та банківської справи з переліком дисциплін для продовження навчання за програмою бакалаврату (Bachelor Program Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activity), розроблено нову робочу програму з дисципліни «Гроші та кредит».

 

Для підвищення рівня знань іноземних мов викладачі кафедри складають міжнародні кваліфікаційні іспити. Отримано сертифікати, видані Лондонською торгово-промисловою палатою (LCCI – London Chamber of Commerce and Industry, English for Business (EFB)), Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge (Cambridge English: First, (FCE), Британською радою в Україні (International English Language Testing System (IELTS), Centre of Polish Language and Culture for Foreigners «POLONICUM» тощо:

рівень В1- В2 

Арутюнян Р.Р., к.е.н., доцент – рівень  В2 (IELTS),

Гаркуша Ю.О., к.е.н., доцент – польська мова рівень В2 (ІРМС)

Деркач Ю.Б. к.е.н., ст. викладач – рівень В2 (ПКДКІМ)

Жердецька Л.В., д.е.н., доцент – рівень В2 (FCE)

Завадська Д.В., д.е.н., доцент – рівень В2 (LCCI, EFB)

Радова Н.В., к.е.н., ст. викладач – рівень В2 (ПКДКІМ)

Сергєєва О.С., к.е.н., доцент – рівень В2 (ПКДКІМ)

рівень С1- С2 

Онищенко Ю.І., к.е.н., доцент  – рівень С1 (LCCI, EFB)

Шелудько С.А., к.е.н., викладач – англійська мова рівень С1 (LCCI, EFB), польська мова рівень С1 (POLONICUM)

До 100-річчя Одеського національного економічного університету та 85-річчя кафедри банківської справи

З нагоди 100-річчя Одеського національного економічного університету та 85-річчя кафедри банківської справи під модерацією Завадської Діани Володимирівни, д.е.н., доцента кафедри банківської справи 15-16 квітня 2021 року проведена VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ».

На пленарному засіданні, яке відбулося 15 квітня on-line у вигляді відеоконференції за допомогою платформи ZOOM, прийняли участь вчені з провідних закладів вищої освіти України, Республіки Білорусь, Литви та Польщі.

Учасників і організаторів конференції привітали, побажали успіхів та конструктивної роботи Літвінов Олександр Сергійович, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи, Гончаренко Олена Миколаївна, д.е.н., професор, декан факультету фінансів та банківської справи, Жердецька Лілія Вікторівна, д.е.н., доцент, завідувачка кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету.

Свої привітання вислови запрошені гості – Биков Олексій Олександрович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, Панков Дмитро Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету та Десятнюк Оксана Миронівна, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародної діяльності) Західноукраїнського національного університету.

 

Особливий інтерес конференції викликала доповідь Звєрякова Михайла Івановича, професора, член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри загальної економічної теорії і економічної політики Одеського національного економічного університету на тему: «Економічна і кредитна моделі розвитку в умовах пандемії коронавируса».

Змістовні виступи д.е.н., доцента Жердецької Лілії Вікторівни, («Координація монетарної та макропруденційної політики в умовах пандемії COVID-19»), професора Збігнєва Коржеба та професора Павла Недзюлки («Ефективність кредитних портфелів і рентабельність банків в період пандемії COVID-19. Досвід країн ВІЗЕГРАД групи»), д.е.н., доцента Рогова Георгія Костянтиновича («Сталий розвиток у контексті фінансової політики»), д.е.н., професора Єгоричевої Світлани Борисівни («Участь українських банків у реалізації концепції сталого розвитку»), д.е.н., професора Алексеєнко Людмили Михайлівни та д.е.н., професора Оксани Іванівни Тулай («Банки Китаю: вибір стратегії розвитку в умовах моделі «подвійної циркуляції»»), к.т.н., доцента Чесловаса Хрістаускаса та к.е.н., доцента Вільми Казлаускіене («Застосування інформаційних систем в навчальному процесі»), д.е.н., професора, Панкова Дмитра Олексійовича та старшого викладача Матюш Ігоря Вікторовича («Бухгалтерський аналіз ефективності бізнес-процесів модернізації виробництва»), д.е.н., професора Бикова Олексія Олександровича та к.е.н., доцента Пархіменко Володимира Анатолійовича («Оцінка вкладу експорту та внутрішнього попиту в економічне зростання країн за даними міжрегіональних таблиць «витрати-випуск» проекту WIOD»), к.е.н., доцента Антипенко Надії Анатоліївни («Концепція аудиту окремих об’єктів бухгалтерського обліку в умовах пандемії»), д.е.н., професора Кузнєцової Людмили Вікторівни («Стратегія управління процесами цифрової трансформації в банківському секторі економіки України») створили атмосферу невимушеного спілкування.

Кожен з учасників онлайн-зустрічі долучився до обговорення особливостей економічних процесів, визначення проблем і шляхів розвитку фінансових ринків, банківських систем України та країн-сусідів, сучасної економічної освіти в умовах цифровізації та пандемії коронавірусу.

У заході взяли участь викладачі та студенти Одеського національного економічного університету, Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного університету, Черкаського навчально-наукового інституту державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Білоруського державного економічного університету, Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки, Полоцького державного університету, Каунаського університету прикладних наук, Білостоцького технологічного університету, Інституту банківської справи Варшавської школи економіки, а також інші зацікавлені особи України й зарубіжних країн.

Співробітництво з академічною спільнотою

 

26 лютого 2021 кафедрою банківської справи Одеського національного економічного університету у межах співробітництва з Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету викладачами Міндовою Оленою Ігорівною (к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ОТЕІ КНЕУ) та Деркач Юлією Борисівною (к.е.н., доцент кафедри банківської справи ОНЕУ) була проведена лекція за дисципліною «Банківська справа» на тему: «Платіжні інновації: виклики для банків» для студентів другого курсу ФФБС.

При проведенні лекції розглядалися актуальні нині питання розвитку діджиталізації усіх сфер економіки, в тому числі й банківської справи. Особливу зацікавленість та дискусії серед аудиторії викликали питання розвитку цифрових валют – який вплив цифрові валюти центральних банків матимуть на платіжний ринок? приватні криптовалюти: мильна бульбашка чи майбутнє розрахунків?

Студенти ФФБС – фіналісти NBU University Challenge!

 

20 листопада відбувся фінал Студентського чемпіонату “Монетарна політика: виклик Національного банку України університетам” (NBU University Challenge), в якому ІІ місце посіли представники ОНЕУ.

До трійки кращих студентських команд, разом із магістрантами з Івано-Франківська та Дніпра, увійшли студенти 3 і 4 курсів, які навчаються за ОПП «Міжнародний банківський бізнес» на факультеті фінансів і банківської справи: Микита Бабков (капітан), Анастасія Єгорова, Марія Камбур, Олександр Рогальов і Олександр Крижановський. Наставником команди є к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи С.А. Шелудько.

У ході змагань 35 команд з 27 університетів України представили свої роботи з пропозиціями щодо зміни облікової ставки та удосконалення дизайну монетарної політики з огляду на прогноз макроекономічної ситуації в Україні та світі.

Лише 5 команд було відібрано до фіналу змагання, а 3 найсильніші – серед яких і команда ОНЕУ – захищали власні рішення перед професійним журі, до складу якого увійшли як члени Комітету з монетарної політики НБУ, так і закордонні експерти, під головуванням Дмитра Сологуба, заступника Голови НБУ.

Колектив кафедри банківської справи, декан і вся велика родина ФФБС щиро вітають наших студентів із цим видатним досягненням!

Віримо, що цей успіх стане першою сходинкою на шляху до перспективної професійної та наукової кар’єри!

Викладачі кафедри банківської справи – серед учасників семінару НБУ

За запрошенням Національного банку України викладачі кафедри банківської справи взяли участь у семінарі для викладачів ЗВО “Практичні аспекти оцінки банківських ризиків”, що проводився фахівцями Департаменту фінансової стабільності 17-18 жовтня 2019 р. в м. Київ. Кафедру представляли в.о. завідувача д.е.н., доц. Л.В. Жердецька, к.е.н., доц. Ю.І. Онищенко та к.е.н., викл. С.А. Шелудько.

Протягом двох днів на базі Навчального центру НБУ було презентовано теоретичні та практичні аспекти визначення потреб у капіталі для покриття операційних ризиків, стрес-тестування банків, виконання вимог до ліквідності, а також обговорено проблеми і перспективи банківського регулювання та актуальні виклики, що постають перед НБУ в сфері фінансової стабільності та макропруденційного нагляду. Учасники семінару отримали унікальну можливість відвідати найбільш закриту частину НБУ – Банкнотно-монетний двір – і на власні очі побачити, як народжується матеріальне уособлення національної валюти.

Крім лекцій про банківське регулювання, слухачі семінару дізнались про можливості співпраці вищих навчальних закладів з Національним банком України та були запрошені брати участь у заходах НБУ з фінансової обізнаності.

Кафедра банківської справи висловлює щиру подяку Національному банкові України за надані можливості, нові знання та досвід, а також за налагодження такого важливого зв’язку між банківською практикою та наукою!

25.10.18 у рамках форуму «Взаємовідносини банків і бізнесу», організованого кафедрою банківської справи ОНЕУ, виступили представники «Ощадбанку», «Південного», «МТБ», «Укрсиббанку».


У рамках дисципліни “Вступ до спеціальності, 24.10.2018 юні банкіри 1 курсу кредитно-економічного факультету ОНЕУ відвідали та ознайомилися з діяльність КБ “Приватбанк”. Дякуємо колег з Одеської філії Південного ГРУ за організацію зустрічі, корисну інформацію щодо перспективи професії Банкір!


26 вересня в 2018 кафедра банківської справи зустрілася зі студентами 1 курсу, які тільки почали рухатися в напрямку кар’єри банкіра.


Зустріч з практиками завжди корисна! 26 вересня 2018 р. відбулася зустріч співробітників АБ “Південний” зі студентами кредитно-економічного факультету. Банкіри презентували технологію NFC Near Field communication в новому додатку Google Pay для Андроїд.


10 жовтня 2018 року в рамках дисципліни «Вступ до фаху» кафедра банківської справи організувала для студентів 1 курсу кредитно-економічного факультету ОНЕУ екскурсію в Контакт-центр Банку АБ “Південний”. Дякуємо колег з банку за теплий прийом, якісне донесення інформації і приємні подарунки!


З 24 вересня по 1 жовтня 2018 року на базі Одеського національного економічного університету відбулася зустріч викладачів і студентів університетів Магдебургу (Німеччина), Одеси та Харкова в рамках спільного україно-німецького міжнародного проекту «Summer School «International Investment». У складі учасників проекту була Завадська Діана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри Банківської справи з лекцією «Market Research for International Investments».

Вітаємо учасників та переможців проекту!

День відкриття проекту


Завадська Діана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри Банківської справи


День захисту презентацій бізнес-планів стартапів


День вручення сертифікатів


Кафедрою банківської справи була організована вже традиційна екскурссія “Банківська Одеса”. Наші першокурсники з інтересом пройшлись вулицями міста і приємно були здивовані, що будівлі, які їм постійно зустрічались, мають глибокі історичні коріння, пов’язані з розвитком банківської справи в Одесі в 18 столітті.


У рамках співпраці ОНЕУ та Економічного ліцею, вже п’ятий рік кафедра банківської справи проводить навчальну практику для ліцеїстів 10 класів.


22 травня Кафедра банківської справи взяла участь у презентації спеціальностей в 6 корпусі ОНЕУ, де проходила основна сесія з першого ЗНО для учнів 11 класів.


Напередодні 20 травня – Дня банківського працівника, студенти кредитно-економічного факультету відвідали Музей грошей при Національному банку України у м.Київ!


Знайомство з потенційними банкірами! 12 квітня 2018 р. викладачі кафедри банківської справи к.е.н., ст. викладач Шмуратко Я.А. і к.е.н. викладач Кретов Д.Ю. відвідали школи м. Кілії та с. Шевченкове.

На кафедре банковское дело был проведен Семинар по финансовой грамотности организован НБУ

Научная элита по вопросам банковского дела Украины в ОНЭУ

Преподаватели кафедры банковского дела прошли тренинг Активные методы обучения в ВУЗе

вул. Преображенська 8, к.316
 (048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Випускна робота бакалавра

Аналіз ринку праці

Гостьові лекції та екскурсії

Анотація

Відгук на кваліфікаційну роботу бакалавра

Завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра

Заява на закріплення теми роботи бакалавра

Методичка для бакалаврів 2018

Рецензія на кваліфікаційну роботу бакалавра

Теми випускних робіт бакалаврів 2018-19

Титульний лист роботи бакалавра


Дипломна робота магістра

Основні вимоги до написання дипломної роботи магістра 2018

Рецензія на здобуття наукового ступеня магістра

Відгук наукового керівника на здобуття наукового ступеня магістра

Анотація на здобуття наукового ступеня магістра

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття наукового ступеня магістра

Заява на кваліфікаційну роботу магістра

Завдання на дипломну роботу магістра

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітня кваліфікація магістр з фінансів, банківської справи та страхування


Програми практики

Бази практики кафедра банківської справи

Програма практики 4 курса 2019

Програма практики 6 курса Управління діяльністю банків

Програма практики для 5 курсу “Банківський менеджмент”

Програма практики для 5 курсу “Управління фінансовою стійкістю”

Підготовка бакалаврів:

 • Вступ до фаху
 • Банківська система
 • Гроші та кредит
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
 • Банківські операції
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік та аудит у банках
 • Операції Центрального банку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Планування у банківській справі
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Управління фінансовою стійкістю банків
 • Методологія наукових досліджень
 • Корпоративне управління у банках
 • Фінансовий менеджмент в банках
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Інноваційний маркетинг у банку
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління фінансами банку
 • Кредитний менеджмент
 • Банки на фінансовому ринку
 • Ціноутворення в банківській діяльності