Кафедра банківської справи

Жердецька
Лілія Вікторівна

Завідувач кафедри д.е.н., доцент

Здавна було три видатних винаходи:
вогонь, колесо та банківська система.
(Уілл Роджерс)
Кафедра банківської справи лічить свою історію з часу заснування Одеського кредитно-економічного інституту (ОКЕІ, 1931 рік).
У 1931 році в ОКЕІ, щоб готувати фахівців вищої кваліфікації для системи Держбанку СРСР, сформовано кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту. Паралельно, з 1936 року, в інституті функціонує кафедра кредитної справи.

У 1988 році кафедру грошового обігу й кредиту було розформовано, а її штат поділено між кафедрою фінансів і кафедрою кредитування та розрахунків. Остання з 1994 року й дотепер має чинну назву – кафедра банківської справи.

У різні роки керівництво кафедрою здійснювали відомі вітчизняні фахівці з питань банківської справи, грошей і кредиту, зокрема Г.Л. Сахновський, М.М. Усоскін, С.І. Шехтман, М.Н. Печеник, П.І. Омета, В.І. Абрамов, Е.Г. Вайнштейн, М.Г. Бажал, В.І. Крашенинников, О.П. Солодчук.

З 2000 року кафедру банківської справи очолює д.е.н., професор Л.В. Кузнєцова.

За останнє десятиліття кафедра активно розвивається та вдосконалюється, підвищує свій кадровий потенціал. Викладачами кафедри було захищено 3 докторських і близько двох десятків кандидатських дисертацій, що дозволяє зробити висновок про високий рівень наукової та професійної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Кафедра впродовж всієї своєї історії була й залишається передовим науково-дослідним і навчальним центром банківської справи Півдня України.

Сьогодні кафедра готує фахівців з банківської справи, фінансів і кредиту. Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Міжнародний банківський бізнес» у рамках спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Дисципліни бакалаврського рівня:

Міжнародний банківський бізнес

Для навчання в магістратурі пропонується спеціалізована програма «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку».

Дисципліни магістерського рівня:

Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

При кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що готує фахівців найвищою кваліфікації для наукової, освітньої та практичної роботи.

Марієнко
Тетяна Михайлівна

завідуюча лабораторією

Фото 1 Новини — копия

Ковальчук Аліна Юріївна
лаборант

ОПП “Міжнародний банківський бізнес“

СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА

Ключовою особливістю спеціалізації “Міжнародний банківський бізнес” є її міжнародна глобальна спрямованість

У рамках спеціалізації передбачається вивчення наступних

ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

         Протягом свого існування кафедра опановує і досліджує різні напрямки наукової діяльності. Напрями наукових досліджень збігаються з актуальними проблемами в банківському середовищі.

Наукова діяльність здійснюється за такими напрямами: виконання комплексної науково-дослідної теми, виконання госпрозрахункових тем, участь викладачів у наукових конференціях, підготовка монографій, підручників і навчальних посібників, підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, науково-дослідницька робота студентів.

Результати досліджень вчених кафедри відображені в багатьох публікаціях різних рівнів. Професори та доценти кафедри брали участь в міжнародних, республіканських та регіональних наукових конференціях.

Наукова діяльність викладачів кафедри дозволяє якісно управляти науковими дослідженнями студентів. Студенти кредитно-економічного факультету постійно займають призові місця на всеукраїнських конференціях і конкурсах з банківської справи.

Список найбільш значущих публікацій за результатами наукової роботи викладачів кафедри банківської справи наведені нижче в таблиці:

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін викон. Відмітка про викон.
ПІДРУЧНИКИ
1 Методологія наукових досліджень.

Навчальний посібник

250 с. Коваленко В.В. Вересень 2017
2 Теорія та методологія фінансмів банку

Навчальний посібник

320 с. Кузнєцова Л. В. Травень 2018
3 Банківська справа

Навчальний посібник

300 с. Кузнєцова Л. В. Травень 2018
4 Операції Центрального банку

Навчальний посібник

300 с. Гаркуша Ю. О. Квітень 2018
5 Банківська справа: навчальний посібник 300 с. Кузнєцова Л. В. Листопад 2018  
6 Операції Центрального банку: навчальний посібник 300 с. Гаркуша Ю. О. Грудень 2018
Навчально-методична література 
1 Тестові завдання з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1,5 Онищенко Ю.І. Жовтень 2018
2 Тестові завдання з дисципліни «Методологія наукових досліджень»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1,5 Коваленко В.В. Жовтень 2018
3 Тестові завдання з дисципліни «Фінансовий моніторинг у банках»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2,0 Коваленко В.В. Жовтень 2018
4 Тестові завдання з дисципліни «Валютні операції»

3 курс, КЕФ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1,5 Деркач Ю.Б.

 

Листопад 2018

 

5 Робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Банківські операції з пластиковими картками» 2

 

Деркач Ю.Б.

 

Листопад 2018

 

6 Тестові завдання з дисципліни «Управління системним ризиком банківського сектора економіки»

5 курс, всі форми навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та стра-хування»

1,5 Жердецька Л.В. Грудень 2018
7 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Облік та аудит в банках» для студентів 4 курсу всіх форм навчання

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та стра-хування»

2 Шелудько С.А. Березень 2019
 8 Методичні вказівки до виконання ндивідуаль-ного завдання для ма-гістрів 6-го курсу КЕФ

«Бізнес-планування в комерційному банку»

 

2 Кузнєцова Л.В. Березень 2019

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність кафедри «Банківська справа» спрямована на розвиток нових і вдосконалення існуючих навчальних курсів і програм, підвищення кваліфікації викладачів, сприяння підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців та інтеграції університету у світове навчальне і наукове середовище.

Реалізується міжнародне співробітництво кафедри за кількома напрямками:

НАУКОВІ СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ

«Інструменти грошово-кредитної політики НБУ» – березень, 2017 р.

Керівники: Д.е.н., проф. Рябініна Л.М., к.е.н., доц. Тарасевич Н.В., ст. викл.  Гаркуша Ю.О.

«Механізми управління системними ризиками в банківській сфері» – квітень 2017 р.

Керівники: Д.е.н., проф. Кузнєцова Л.В., к.е.н., доц. Жердецька Л.В., к.е.н., викл. Онищенко Ю.І.

«Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах» – вересень 2017 р.

Керівники: К.е.н., доц. Сирчин О.Л., к.е.н., доц. Завадська Д.В.

«Навичкі продажів банківських послуг» – травень 2017 р.

Керівники: К.е.н., доц. Завадська Д.В., к.е.н., ст. викл. Сергєєва О.С., к.е.н., викл. Шмуратко Я.О., викл. Яценко О.В.

НАУКОВІ СЕМІНАРИ

«Методологія наукових досліджень у банківській справі»

Керівники: Д.е.н., Проф. Коваленко В.В.

«Необхідність забезпечення фінансової стійкості сучасного банку»

Керівники: К.е.н., Доц. Сирчин О.Л., к.е.н., доц. Тарасевич Н.В.

«Актуальні проблеми інноваційного розвитку вітчизняного банку»

Керівники: К.е.н., доц. Завадська Д.В., викладач Шмуратко Я.А.

«Формування конкурентного середовища у банківській галузі економіки України»

Керівники: Д.е.н., проф. Кузнєцова Л.В., к.е.н., доц. Жердецька Л.В.

КРУГЛІ СТОЛИ

«Взаємозв’язок банків з реальним сектором економіки» (25 жовтня 2018 р.)

Запрошені учасники:

 • Чернеженко Марина (випуск 2005 р.)- директор страхової компанії «Colonade»
 • Силкин Дмитро (випуск 2004 р.) – директор лізингової компанії «Eco leasing»
 • Соколовський Євген (випуск 2004 р.)- власник компанії «Тотис – фарм»
 • Дуда Роман – засновник компанії «Kolibry»
 • Белая Юлія – регіональний менеджер UKRSIBBANK 
 • Ітигін Володимир – провідний project manager міжнародної компанії «Ericsson»
 • Ляшенко Станіслав Олексійович – керівник МТБ Банку
 • Максим Цимбал – заступник управляючого банку Південний 

«Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання банківського сектору України» (22 травня 2017 р.).

Були пристуні Представники банківських установ Одещини, Ректор ОНЕУ Звєряков М.І., викладачі кафедри, деканат КЕФ, студенти КЕФ.

«Дні фінансової обізнаності в м. Одеса» (21-22 вересня 2017 р.).

Були присутні представники ДВНЗ «Університет банківської справи», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), Національний банк України, проект USAID «Трансформація фінансового сектору», компанія Visa, Ректор ОНЕУ Звєряков М.І., викладачі кафедри, деканат КЕФ, студенти КЕФ.

НАУКОВІ ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних робіт зі спеціальності “Банківська справа”, м. Харків, березень 2017 р.:  Скрипник Н.С.,  КЕФ, 5 курс, 52 група; Рімко О.А. з них стали переможцями (отримані нагороди, заохочувальні призи) – Шевчук Т.В., Рімко О.А.

До участі у ІІ турі було рекомендовано студентів 5 курсу КЕФ:

– Скрипник Н.С (науковий керівник- к.е.н., доцент Завадська Д.В.) з науковою роботою на тему: «Регіональні банки у розвитку реального сектору економіки»;

– Шевчук Т.В.  (науковий керівник- д.е.н., професор Коваленко В.В.) з науковою роботою на тему«Управління валютним ризиком банку: методи та інструменти»,

– Рімко О.А. (науковий керівник- к.е.н., доцент Онищенко Ю.І.) з науковою роботою на тему «Системно-важливі банки в банківській системі України»

Шевчук Т.В.

Рімко О.А.

Скрипник Н.С.


Кредитно-економічний факультет вітає студента 4 курсу 2 групи Лозинського Ростислава з перемогою у другому турі у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Банківська справа» та отриманням диплому четвертого ступеню.

Студент 21 групи Едуард Заяць зайняв II місце у II етапі Всеукраїнської студентської олимпіади з економічної теорії.

Лозинський Р.

Заяць Е.

Конференції, проведені кафедрою банківської справи

Назва конференції Дата проведення Кількість студентів-учасників Кількість студентів, які виступили з доповіддю
                                                                                  i.                     Науково-практична конференція студентів 4-5 курсу КЕФ ОНЕУ

«Банки України: актуальні проблеми та діяльність в умовах фінансової нестабільності»

Секції кафедри банківської справи:

29 березня 2017 року 35 35
Пленарне засідання Видобора В.В., кандидат економічних наук, доцент, декан Кредитно-економічного факультету ОНЕУ

Кузнєцова Л.В., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри банківської справи кафедри банківської справи ОНЕУ

35 3
Секція 1. «Актуальні проблеми банківської діяльності та шляхи подолання кризових явищ в Україні» (доктор економічних наук, професор Рябініна Л.М., кандидат економічних наук, доцент Сирчин О.Л., кандидат економічних наук, доцент Завадська Д.В., кандидат економічних наук, ст. викладач Гаркуша Ю.О.)

Секретар секції: Ткач К., студентка 43 групи КЕФ

 

16 16
Секція 2 «Банки України: фінансова стабільність та регулювання ризиками» доктор економічних наук, професор Коваленко В.В., кандидат економічних наук, доцент
Тарасевич Н.В, кандидат економічних наук, доцент Жердецька Л.В., кандидат економічних наук, доцент Онищенко Ю.І.)Секретар секції: Овсяник А., студентка 43 групи КЕФ)
16 16

Кількість студентів, які взяли участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях за формою:

Назва конференції, місце та дата проведення Заклад, де проводилась конференція Кількість студентів-учасників Кількість студентів, які виступили з доповіддю
Всього в тому числі
в межах свого ВНЗ поза межами свого ВНЗ
Всеукраїнські конференції
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки  (13 – 14 квітня 2017 р.). м. Дніпро. НМетАУ 1 1 1
Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 червня 2017 р.) ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» 1 1 1
Міжнародні конференції
Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток (16-17 грудня 2016 р.).  м. Дніпро. Науково економічна організація «Перспектива». 2 2
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки (20-21 квітня 2017 р.), м. Одеса Одеський національний економічний університет 6 6

Викладачі кафедри банківської справи – серед учасників семінару НБУ

За запрошенням Національного банку України викладачі кафедри банківської справи взяли участь у семінарі для викладачів ЗВО “Практичні аспекти оцінки банківських ризиків”, що проводився фахівцями Департаменту фінансової стабільності 17-18 жовтня 2019 р. в м. Київ. Кафедру представляли в.о. завідувача д.е.н., доц. Л.В. Жердецька, к.е.н., доц. Ю.І. Онищенко та к.е.н., викл. С.А. Шелудько.

Протягом двох днів на базі Навчального центру НБУ було презентовано теоретичні та практичні аспекти визначення потреб у капіталі для покриття операційних ризиків, стрес-тестування банків, виконання вимог до ліквідності, а також обговорено проблеми і перспективи банківського регулювання та актуальні виклики, що постають перед НБУ в сфері фінансової стабільності та макропруденційного нагляду. Учасники семінару отримали унікальну можливість відвідати найбільш закриту частину НБУ – Банкнотно-монетний двір – і на власні очі побачити, як народжується матеріальне уособлення національної валюти.

Крім лекцій про банківське регулювання, слухачі семінару дізнались про можливості співпраці вищих навчальних закладів з Національним банком України та були запрошені брати участь у заходах НБУ з фінансової обізнаності.

Кафедра банківської справи висловлює щиру подяку Національному банкові України за надані можливості, нові знання та досвід, а також за налагодження такого важливого зв’язку між банківською практикою та наукою!

25.10.18 у рамках форуму «Взаємовідносини банків і бізнесу», організованого кафедрою банківської справи ОНЕУ, виступили представники «Ощадбанку», «Південного», «МТБ», «Укрсиббанку».


У рамках дисципліни “Вступ до спеціальності, 24.10.2018 юні банкіри 1 курсу кредитно-економічного факультету ОНЕУ відвідали та ознайомилися з діяльність КБ “Приватбанк”. Дякуємо колег з Одеської філії Південного ГРУ за організацію зустрічі, корисну інформацію щодо перспективи професії Банкір!


26 вересня в 2018 кафедра банківської справи зустрілася зі студентами 1 курсу, які тільки почали рухатися в напрямку кар’єри банкіра.


Зустріч з практиками завжди корисна! 26 вересня 2018 р. відбулася зустріч співробітників АБ “Південний” зі студентами кредитно-економічного факультету. Банкіри презентували технологію NFC Near Field communication в новому додатку Google Pay для Андроїд.


10 жовтня 2018 року в рамках дисципліни «Вступ до фаху» кафедра банківської справи організувала для студентів 1 курсу кредитно-економічного факультету ОНЕУ екскурсію в Контакт-центр Банку АБ “Південний”. Дякуємо колег з банку за теплий прийом, якісне донесення інформації і приємні подарунки!


З 24 вересня по 1 жовтня 2018 року на базі Одеського національного економічного університету відбулася зустріч викладачів і студентів університетів Магдебургу (Німеччина), Одеси та Харкова в рамках спільного україно-німецького міжнародного проекту «Summer School «International Investment». У складі учасників проекту була Завадська Діана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри Банківської справи з лекцією «Market Research for International Investments».

Вітаємо учасників та переможців проекту!

День відкриття проекту


Завадська Діана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри Банківської справи


День захисту презентацій бізнес-планів стартапів


День вручення сертифікатів


Кафедрою банківської справи була організована вже традиційна екскурссія “Банківська Одеса”. Наші першокурсники з інтересом пройшлись вулицями міста і приємно були здивовані, що будівлі, які їм постійно зустрічались, мають глибокі історичні коріння, пов’язані з розвитком банківської справи в Одесі в 18 столітті.


У рамках співпраці ОНЕУ та Економічного ліцею, вже п’ятий рік кафедра банківської справи проводить навчальну практику для ліцеїстів 10 класів.


22 травня Кафедра банківської справи взяла участь у презентації спеціальностей в 6 корпусі ОНЕУ, де проходила основна сесія з першого ЗНО для учнів 11 класів.


Напередодні 20 травня – Дня банківського працівника, студенти кредитно-економічного факультету відвідали Музей грошей при Національному банку України у м.Київ!


Знайомство з потенційними банкірами! 12 квітня 2018 р. викладачі кафедри банківської справи к.е.н., ст. викладач Шмуратко Я.А. і к.е.н. викладач Кретов Д.Ю. відвідали школи м. Кілії та с. Шевченкове.

На кафедре банковское дело был проведен Семинар по финансовой грамотности организован НБУ

Научная элита по вопросам банковского дела Украины в ОНЭУ

Преподаватели кафедры банковского дела прошли тренинг Активные методы обучения в ВУЗе

вул. Преображенська 8, к.316
 (048) 723-74-73
banking@oneu.edu.ua
bankingoneu.wix.com/dbkg

Випускна робота бакалавра

Анотація

Відгук на кваліфікаційну роботу бакалавра

Завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра

Заява на закріплення теми роботи бакалавра

Методичка для бакалаврів 2018

Рецензія на кваліфікаційну роботу бакалавра

Теми випускних робіт бакалаврів 2018-19

Титульний лист роботи бакалавра


Дипломна робота магістра

Основні вимоги до написання дипломної роботи магістра 2018

Рецензія на здобуття наукового ступеня магістра

Відгук наукового керівника на здобуття наукового ступеня магістра

Анотація на здобуття наукового ступеня магістра

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття наукового ступеня магістра

Заява на кваліфікаційну роботу магістра

Завдання на дипломну роботу магістра

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітня кваліфікація магістр з фінансів, банківської справи та страхування


Програми практики

Програма практики 4 курса 2019

Програма практики 6 курса Управління діяльністю банків

Програма практики для 5 курсу “Банківський менеджмент”

Програма практики для 5 курсу “Управління фінансовою стійкістю”

Підготовка бакалаврів:

 • Вступ до фаху
 • Банківська система
 • Гроші та кредит
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
 • Банківські операції
 • Нові банківські продукти та технології
 • Облік та аудит у банках
 • Операції Центрального банку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Планування у банківській справі
 • Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Підготовка магістрів:

 • Управління фінансовою стійкістю банків
 • Методологія наукових досліджень
 • Корпоративне управління у банках
 • Фінансовий менеджмент в банках
 • Управління системним ризиком банківського сектору економіки
 • Управління інвестиційним портфелем
 • Інноваційний маркетинг у банку
 • НБУ та грошово-кредитне регулювання
 • Управління фінансами банку
 • Кредитний менеджмент
 • Банки на фінансовому ринку
 • Ціноутворення в банківській діяльності