Вступ до аспірантури/докторантури

Д О К Т О Р     Ф І Л О С О Ф І Ї

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(051) Економіка

Освітньо-наукова

Економіка
(071) Облік і оподаткування

Освітньо-наукова

Облік і оподаткування
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-наукова

Фінанси, банківська справа та страхування
(073) Менеджмент

Освітньо-наукова

Менеджмент
(075) Маркетинг

Освітньо-наукова

Маркетинг
(076) Підприємництво  та торгівля 

Освітньо-наукова

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інфографіка структури спеціальностей та освітніх програм

Доктор філософії

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури 

 1. Заява на ім’я ректора із зазначенням спеціальності, форми навчання (заповнюється у відділі аспірантури)
 2. Особовий листок з обліку кадрів 
 3. Автобіографія 
 4. 3 матові фотокартки (3х4)
 5. Копії екзаменаційного листка та екзаменаційної картки про складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2023 або 2024 рік з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів та оцінкою за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше ніж 100 балів 
 6. Копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра з додатками про закінчення закладу вищої освіти (завірені у відділі кадрів)
 7. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 8. Рекомендація вченої ради університету в аспірантуру (за наявності)
 9. Характеристика, підписана деканом (тільки для випускників поточного року)
 10. Характеристика-рекомендація з місця роботи (для працюючих)
 11. Копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (для працюючих)
 12. Список опублікованих наукових праць (за наявності)
 13. Результати презентації дослідницьких досягнень (фахова стаття з обраної наукової спеціальності, опублікована у науковому фаховому виданні або реферат з обраної спеціальності обсягом 25-30 аркушів)
 14. Згода на обробку персональних даних (заповнюється у відділі аспірантури)
 15. Копія паспорта
 16. Копія ідентифікаційного коду
 17. Копія міжнародного сертифікату з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти (за наявності)
 18. Швидкозшивач (картонний)

Доктор наук

Перелік документів, що подаються для вступу до докторантури

 1. Заява на ім’я ректора із зазначенням спеціальності (заповнюється у відділі аспірантури)
 2. Особовий листок з обліку кадрів
 3. 3 матові фотокартки (3х4)
 4. Копія військово-облікового документа (у військовозобовʼязаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 5. Список опублікованих наукових праць і винаходів
 6. Пропозиція кафедри щодо призначення наукового консультанта з числа науково-педагогічних або наукових працівників, які мають трудові відносини із ОНЕУ, науковий ступінь доктора наук та необхідну наукову кваліфікацію;
 7. Розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту
 8. Копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді)
 9. Копія диплома доктора філософії або кандидата наук (завірені у відділі кадрів
 10. Висновки кафедри щодо вступу у докторантуру
 11. Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента, професора, старшого наукового співробітника завірена у відділі кадрів (за наявності)
 12. Копія трудової книжки завірена у відділі кадрів
 13. Копія паспорта
 14. Копія ідентифікаційного коду
 15. Швидкозшивач (картонний)
  *Всі документи для вступу оформлюються українською мовою та подаються вступником особисто.

Адреса 1-го (головного) корпусу ОНЕУ: м. Одеса, Преображенська 8

Телефон приймальної комісія:
(048) 723-80-73

Переглянути вихідне зображення  abiturient@oneu.ukr.education

Відділ аспірантури та докторантури
Преображенська, 8, к. 218

тел. 723-69-19

aspirant@oneu.ukr.education