Вступ до аспірантури/докторантури

Д О К Т О Р     Ф І Л О С О Ф І Ї

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(051) Економіка

Освітньо-наукова

Економіка
(071) Облік і оподаткування

Освітньо-наукова

Облік і оподаткування
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-наукова

Фінанси, банківська справа та страхування
(073) Менеджмент

Освітньо-наукова

Менеджмент
(075) Маркетинг

Освітньо-наукова

Маркетинг
(076) Підприємництво  та торгівля 

Освітньо-наукова

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інфографіка структури спеціальностей та освітніх програм

Доктор філософії

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури 

 1. Заява на ім’я ректора із зазначенням спеціальності, форми навчання (у відділі аспірантури)
 2. Особовий листок з обліку кадрів 
 3. Автобіографія 
 4. 3 фотокартки (3х4)
 5. Копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра з додатками про закінчення закладу вищої освіти (завірені у відділі кадрів)
 6. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 7. Рекомендація вченої ради університету в аспірантуру (за наявності)
 8. Характеристика, підписана деканом (тільки для випускників поточного року)
 9. Характеристика-рекомендація з місця роботи (для працюючих)
 10. Копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (для працюючих)
 11. Список опублікованих наукових праць (за наявності)
 12. Результати презентації дослідницьких досягнень (стаття з обраної наукової спеціальності, опублікована у науковому фаховому виданні або реферат з обраної спеціальності обсягом 25-30 аркушів)
 13. Копія паспорта
 14. Копія ідентифікаційного коду
 15. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти (за наявності).
 16. Швидкозшивач (картонний)

Доктор наук

Перелік документів, що подаються для вступу до докторантури

 1. Заява на ім’я ректора із зазначенням спеціальності (у відділі аспірантури)
 2. Особовий листок з обліку кадрів
 3. 2 фотокартки (3х4)
 4. Копія військово-облікового документа (у військовозобовʼязаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 5. Список опублікованих наукових праць і винаходів
 6. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури
 7. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
 8. Копія диплома доктора філософії або кандидата наук (завірені у відділі кадрів)
 9. Висновки кафедри щодо вступу у докторантуру
 10. Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента, професора, старшого наукового співробітника завірена у відділі кадрів (за наявності)
 11. Копія трудової книжки завірена у відділі кадрів
 12. Копія паспорта
 13. Копія ідентифікаційного коду
 14. Швидкозшивач (картонний)

*Всі документи для вступу оформлюються українською мовою та подаються вступником особисто.

Адреса 1-го (головного) корпусу ОНЕУ: м. Одеса, Преображенська 8

Телефон приймальної ректора:
(048) 723-80-73

Переглянути вихідне зображення  abiturient@oneu.ukr.education

Відділ аспірантури та докторантури
Преображенська, 8, к. 218

тел. 723-69-19

aspirant@oneu.ukr.education