Вступ до аспірантури/докторантури

Д О К Т О Р     Ф І Л О С О Ф І Ї

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(051) Економіка

Освітньо-наукова

Економіка
(071) Облік і оподаткування

Освітньо-наукова

Облік і оподаткування
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-наукова

Фінанси, банківська справа та страхування
(073) Менеджмент

Освітньо-наукова

Менеджмент
(075) Маркетинг

Освітньо-наукова

Маркетинг
(076) Підприємництво  та торгівля 

Освітньо-наукова

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інфографіка структури спеціальностей та освітніх програм

Детальніше можна ознайомитись з інформацією за посиланням

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 • заява вступника (у відділі аспірантури);
 • особовий листок по обліку кадрів;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • автобіографія;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобовʼязаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • рекомендація в аспірантуру (тільки для випускників поточного року);
 • характеристика, підписана деканом (тільки для випускників поточного року);
 • характеристика-рекомендація в аспірантуру з місця роботи (для працюючих);
 • копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра + виписки з оцінками (завірені у відділі кадрів);
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (для працюючих);
 • стаття + відгук. У разі відсутності опублікованих статей, вступник подає реферат з обраної наукової спеціальності обсягом до 30 сторінок + рецензія;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • швидкозшивач (картонний).

Всі документи для вступу до аспірантури оформлюються українською мовою та подаються вступником особисто.

Адреса 1-го (головного) корпусу ОНЕУ: м. Одеса, Преображенська 8

Телефон приймальної ректора:
(048) 723-80-73

Переглянути вихідне зображення  abiturient@oneu.ukr.education

Відділ аспірантури та докторантури
Преображенська, 8, к. 218

тел. 723-69-19

aspirant@oneu.ukr.education