PhD 076 «Підприємництво та торгівля»

Стислий опис і актуальність Освітньо-наукова програма направлена на підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері державного управління та бізнесу, а також викладацької та науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти та науково-академічних закладах.
Знання і вміння Освітньо-наукова програма передбачає надання спеціальних знань, професійної підготовки та формування здобувачами фахових компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, необхідних для проведення якісного наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування Випускники освітньо-наукової програми можуть займатись науково-педагогічною чи науковою діяльністю у закладах вищої освіти (наукових установах), можуть працевлаштовуватися в профільних міністерствах, закладах вищої освіти, на підприємствах різних форм власності та видів економічної діяльності, а також обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризується спеціальними компетентностями.

Посади за національним класифікатором України “Класифікатор професій” ДК 003:2010: 

1210.1 Голова правління 

1210.1 Голова ради директорів 

1210.1 Голова ради директорів біржі 

1210.1 Директор (начальник) організації (дослідної, проектної) 

1210.1 Директор науково-дослідного інституту 

1210.1 Президент компанії 

1210.1 Начальник управління 

1210.2 Начальник відділу 

1224 Керівник торговельно-економічної місії 

2310.2 Асистент 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2413.1 Молодший науковий співробітник (біржові операції) 

2441.1 Молодший науковий співробітник (економіка)

Здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щороку стають активними учасниками цікавих подій, що організовані як на рівні університету так і на рівні 2-х випускових кафедр

1) НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки» 

(21 жовтня 2021 року)

VIІ Міжнародна науково-практична конференція

«Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» 

(25-26 вересня 2020 року)

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки»

(28 березня 2019 року)

 

2) НАУКОВІ СЕМІНАРИ, ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

Польсько-український семінар 

«Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів»

(29 вересня 2021 року)

Семінар Центрального, Східного та Південно-Східного Європейського співтовариства в рамках програми CESEENet Воркшоп 2021

 PhD З ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ та ФІНАНСІВ 

(16-17 вересня 2021 р) 

Гостьовий візит директора ТОВ «Одеський хлібозавод 4» Добровольського Віталія Володимировича в рамках практичного заняття з навчальної дисципліни «Ринки: кон’юнктура, інструменти та інститути». 

на тему

«Актуальні проблеми дослідження розвитку ринку індустріального шоколаду і глазурі на Україні для ринку хлібобулочної промисловості»

(27 квітня 2021 року)

 

3) ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

Семінар

«Неформальна, інформальна освіта: виклики сучасності»

(20 вересня 2021 року)

Семінар

«Академічна доброчесність»

(20 вересня 2021 року)

Семінар  Національного агентства із забезпечення якості освіти

«Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів» 

(15 вересня 2021 року)

Круглий стіл

Мир та безпека у сучасному світі 

(25 листопада 2019 року)