Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедри, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти
Економіки, права та управління бізнесом Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки
Сучасна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія науки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл дослідницької та академічної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна майстерність та професійна етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл мовної підготовки
Іноземна мова для академічних цілей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл спеціальної підготовки
Управління економічною безпекою підприємств  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-аналітика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління капіталом та ресурсами суб’єктів підприємницької діяльності   Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОНП
Інституціоналізація контролінгу на підприємстві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Планування та економічне стимулювання розвитку підприємництва Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні теорії управління вартістю підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління бізнесом в умовах сталого розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління венчурним бізнесом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління грошовими потоками підприємств за видами економічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління змінами в підприємницькій діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальні дисципліни з каталогу
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle