КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Актуальні проблеми фінансової науки Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Антикризове фінансове управління Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківський ризик-менеджмент Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-моделі в банківській діяльності Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичні методи в аналізі бізнес-процесів Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Планування та економічне стимулювання розвитку підприємництва Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Регулювання діяльності банків Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичні методи в національному рахівництві Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхові системи Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія європейської інтеграції Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси муніципальних та регіональних утворень Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент страховика Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий потенціал та фінансова безпека держави Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle

 

🗂Вибіркові навчальні дисципліни з каталогу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОНЕУ

 

Вибіркові навчальні дисципліни ЗВО – партнерів:

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Західноукраїнський національний університет 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова