КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Осінній семестр
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій) Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Торговельне підприємництво  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне оподаткування  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Митна логістика  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова безпека  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Системний ризик та макропруденційна політика  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління портфельними інвестиціями банків  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Технології управління організацією  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий аналіз  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний туризм  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Екологічний менеджмент  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Весняний семестр
Європейський бізнес  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Підготовка та супровід грантових проєктів  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Комерційна діяльність підприємства  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління вартістю підприємства  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківський нагляд на фінансовому ринку  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління портфелем цінних паперів  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління проєктами  Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічний аналіз  Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle