Спеціалізовані вчені ради

Університет має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. В ОНЕУ діють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, а саме:

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.01, затверджена наказом МОН України № 387 від 04 березня 2020 року, за спеціальностями 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.03, затверджена наказом МОН України № 387 від 04 березня 2020 року, за спеціальностями 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2020 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Реєстр наукових фахових видань України

Відкритий український індекс цитування

 

Перелік журналів Web of Science


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році