Спеціалізовані вчені ради

Університет має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. В ОНЕУ діють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, а саме:

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.01, затверджена наказом МОН України № 1609 від 21 листопада 2013 року, за спеціальностями 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.03, затверджена наказом МОН України № 41 від 17 січня 2014 року, за спеціальностями 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ на 2019 рік

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань

Перелік журналів Web of Science


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році