Спеціалізовані вчені ради

Університет має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. В ОНЕУ діють дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук Наказ ректора ОНЕУ від 08.06.2022 р. № 89.

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.01, затверджена наказом МОН України від 06 червня 2022 року № 530, за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.055.03, затверджена наказом МОН України від 06 червня 2022 року № 530, за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

 

Корисні посилання:

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів

Лист МОНУ щодо застосування наказів 1220 та 1112