Спеціалізовані вчені ради

   СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.03

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р. № 530 в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)»

 

Голова ради:

 1. Літвінов Олександр Сергійович, доктор економічних наук, доцент, проректор, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04.

 

Заступник голови:

 1. Кузіна Руслана Віліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09.

 

Вчений секретар:

 1. Волчек Руслан Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09.

Члени ради:

 1. Артюх Оксана Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09;
 2. Грінченко Раїса Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 3. Гонтарева Ірина Вячеславівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 08.00.04;
 4. Гончаренко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, декан, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09;
 5. Дрозд Ірина Кузьмівна, доктор економічних наук, професор, директор центру, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;
 6. Замула Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Житомирська політехніка, спеціальність 08.00.09;
 7. Ковальов Анатолій Іванович, доктор економічних наук, професор, ректор, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09;
 8. Кошельок Галина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09;
 9. Кузнецова Інна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 10. Литовченко Ірина Львівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 11. Лоханова Наталія Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09;
 12. Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 08.00.04;
 13. Семенова Валентина Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 14. Слободяник Юлія Борисівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «КНЕУ ім. В Гетьмана», спеціальність 08.00.09;
 15. Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
 16. Янковий Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.04.