Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.03

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Ковальов Анатолій Іванович, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04..

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор  Лоханова Наталія Олексіївна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат економічних наук, доцент  Сиротенко Наталія Анатоліївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09.

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • доктор економічних наук, професор  Бельтюков Євген Афанасійович, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, доцент  Гончаренко Олена Миколаївна, декан фінансово-економічного факультету Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор  Діордіца Станіслав Григорович, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Дрозд Ірина Кузьмівна, директор Навчально-наукового центру інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор  Євдокімов Віктор Валерійович, ректор Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, доцент  Кузіна Руслана Віліївна, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор  Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, професор Момот Володимир Євгенович, професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, доцент  Пилипенко Любомир Миколайович, професор кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Семенова Валентина Григорівна, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету спеціальність 08.00.04
 • доктор економічних наук, професор Семенов Василь Федорович, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, доцент  Слободяник Юлія Борисівна, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Шлафман Наталія Леонідівна, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04
 • доктор економічних наук, професор  Янковий Олександр Григорович, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету спеціальність 08.00.04

27 грудня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудетьсяприлюдний захист докторської дисертації завідувачем кафедри обліку, аналізу і оподаткування Черкаського державного технологічного університету ГАВРИЛЕНКО ВАЛЕНТИНОЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ на тему: «Методологія і організація обліково-аналітичного забезпечення антикризового управління підприємством», за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Автореферат Гавриленко В.О.


18 грудня 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету АВДІЄНКО ЯНОЮ АНАТОЛІЇВНОЮ на тему: «Субконтрактація як форма маркетингової діяльності промислових підприємства», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Відгук д.е.н., професора Решетнікової І.Л.

Відгук к.е.н., доцента Свірідової С.С.

Дисертація Авдієнко Я.А.

Автореферат Авдиенко Я.А.


18 грудня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету ЗІНЬКОВСЬКОЮ ДАР’ЄЮ ВОЛОДИМИРІВНОЮ на тему: «Маркетинговий аудит олійно-жирових підприємств», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Відгук д.е.н., професора Нестеренко С.А.

Відгук к.е.н, доцента Купріна Н.М.

Дисертація Зіньковської Д.І.

Автореферат Зіньковської Д.І.


19 жовтня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист докторської дисертації деканом факультету менеджменту Льотної академії національного авіаційного університету ПИСЬМЕННОЮ МАРІЄЮ СЕРГІЇВНОЮ на тему: «Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти», за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Відгук д.е.н., професора Шалімової Н.С.

Відгук д.е.н., професора Парасій-Вергуненко І.М.

Відгук, д.е.н., доцента Назарової К.О.

Дисертація Письменної М.С.

Автореферат Письменної М.С.


27 червня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету БЕДРАДІНОЇ ГАННОЮ КОСТЯНТИНІВНОЮ на тему: «Теоретико-методичне обґрунтування заходів щодо підвищення якості послуг туристичних підприємств», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).»

Автореферат Бедрадіної Г.К.

Дисертація Бердіної Г.К.

Відгук д.е.н., професора Яцуна Л.М.

Відгук к.е.н., доцента Охоти В.І.

19 жовтня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист докторської дисертації деканом факультету менеджменту Льотної академії національного авіаційного університетуПИСЬМЕННОЮ МАРІЄЮ СЕРГІЇВНОЮ на тему: «Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти», за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Автореферат Письменної М.С.

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ у 2017 році

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році