Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.01

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1604 від 22.12.2016 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Звєряков Михайло Іванович, ректор Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Баранова Вікторія Глібівна, завідувач кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат економічних наук, доцент Даниліна Світлана Олексіївна, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01

Члени спеціалізованої вченої ради:
 • доктор економічних наук, професор Алексеєнко Людмила Михайлівна, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, доцент Волохова Ірина Семенівна, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Горняк Ольга Василівна, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Єгоричева Світлана Борисівна, професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, доцент Жданова Людмила Леонідівна, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Коваленко Вікторія Володимирівна, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Козак Юрій Георгійович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Кузнєцова Людмила Вікторівна, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович, завідувач кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Немченко Валерій Вікторович, завідувач кафедри обліку і аудиту Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Рябініна Людмила Миколаївна, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович, завідувач кафедри політичної економії Національної металургійної академії України, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Уперенко Микола Опанасович, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Янковий Олександр Григорович, завідувач кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08.

30 листопада 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри фінансів Одеського національного економічного університету ВЕЛИКСАР ТЕТЯНОЮ ІГОРІВНОЮ на тему: «Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення України», за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Автореферат Великсар Т.І.

Відгук к.е.н., доцента Горина В.П.

Відгук д.е.н., доцента Мальованого М.І.

Дисертація Великсар Т.І.

 


30 листопада 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації старшим викладачем кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету ШАТНЕНКО КАТЕРИНОЮ ОЛЕГІВНОЮ на тему: «Індустріалізація як форма оновлення промислового капіталу», за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Автореферат Шатненко К.О.

Відгук д.е.н., професора Бодрова В.Г.

Відгук к.е.н., доцента Летучої О.В.

Дисертація Шатненко К. О. 


29 листопада 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист докторської дисертації доцентом кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету ЖЕРДЕЦЬКОЮ ЛІЛІЄЮ ВІКТОРІВНОЮ на тему: «Системний ризик банківського сектору економіки: теорія, оцінка та регулювання», за спеціальністю08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Автореферат Жердецька Л.В.

Відгук д.е.н., професора Л.О.Примостки

Відгук д.е.н., професора Н.П.Шульги

Відгук д.е.н., професора Ж.М.Довгань

Дисертація Жердецька Л.В.


План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ у 2017 році

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році