Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.01

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1604 від 22.12.2016 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Звєряков Михайло Іванович, ректор Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Баранова Вікторія Глібівна, завідувач кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат економічних наук, доцент Даниліна Світлана Олексіївна, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01

Члени спеціалізованої вченої ради:
 • доктор економічних наук, професор Алексеєнко Людмила Михайлівна, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, доцент Волохова Ірина Семенівна, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Горняк Ольга Василівна, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Єгоричева Світлана Борисівна, професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, доцент Жданова Людмила Леонідівна, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Коваленко Вікторія Володимирівна, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Козак Юрій Георгійович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Кузнєцова Людмила Вікторівна, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович, завідувач кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Немченко Валерій Вікторович, завідувач кафедри обліку і аудиту Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Рябініна Людмила Миколаївна, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
 • доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович, завідувач кафедри політичної економії Національної металургійної академії України, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Уперенко Микола Опанасович, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
 • доктор економічних наук, професор Янковий Олександр Григорович, завідувач кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08.

02 березня 2018 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету КРЕТОВИМ ДМИТРОМ ЮРІЙОВИЧЕМ на тему: «Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах економічної циклічності», за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217)

Автореферат Кретова Д.Ю.

Дисертація Кретова Д.Ю.

Відгук д.е.н., професора Примосткі Л.О.

Відгук к.е.н., доцента Чайковського Я.І.


02 березня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету ШЕЛУДЬКОМ СЕРГІЄМ АНДРІЙОВИЧЕМ на тему: «Трансформація валютного регулювання банківської діяльності в Україні», за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217)

Автореферат дисертації

Дисертація Шелудька С.А.

Відгук д.е.н., професора Дзюблюка О.В.

Відгук к.е.н., доцента Боришкевич О.В.


01 березня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист докторської дисертації завідувачем кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова РОГОВИМ ГЕОРГІЄМ КОСТЯНТИНОВИЧЕМ на тему: «Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та її формування в Україні», за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217)

Автореферат дисертації

Дисертація Рогова Г.К.

Відгук д.е.н., професора Колодізєва О.М.

Відгук д.е.н., професора Терещенка О.О

Відгук д.е.н., с.н.с. Зимовця В.В.

План наукових та науково-технічних заходів ОНЕУ у 2017 році

Перелік наукових фахових видань

Перелік електронних фахових видань


Детальна інформація про Scopus

Перелік журналів України, які індексуються в Scopus-2017

Перелік видань, які індексуються у Web of Science

Arts and Humanities Citation Index Source Publication

Science Citation Index Expanded Source Publication

Social Science Citation Index Source Publication

Перелік українських видань, які індексуються в Index Copernicus

Рейтинг ОНЕУ та кафедр в проекті “Бібліометрика української науки”

Рейтинг науковців ОНЕУ в Google Scholar


Перелік комунальних підприємств м. Одеси

Перелік підприємств і організацій одеського регіону, що мають позитивну динаміку господарського розвитку у 2010-2011 рр.

Перспективний план діяльності кафедр з науково-дослідної роботи на 2011-2015 рр.

Розпорядження проректора ОНЕУ з наукової роботи Ковальова А.І. щодо госпдоговірних тем на 2012 рік


Документація по оформленню госпдоговорної тематики

Договір на виконання науково-дослідних робіт


Бюлетень ВАК України, №1, 2003


Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році