Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.01

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р. № 530 в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:

08.00.01  «Економічна теорія та історія економічної думки»

08.00.03  «Економіка та управління національним господарством»

08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит»

Голова ради:

 1. Ковальов Анатолій Іванович, доктор економічних наук, професор, ректор, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.03.

 

Заступники голови:

 1. Звєряков Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;
 2. Хомутенко Алла Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08.

 

Вчений секретар:

 1. Даниліна Світлана Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01.

 

Члени ради:

 1. Алєксєєв Ігор Валентинович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівська політехніка, спеціальність 08.00.03;
 2. Алексеєнко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, спеціальність 08.00.08;
 3. Андрейченко Андрій Вадимович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.03;
 4. Баранова Вікторія Глібівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;
 5. Варналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;
 6. Горбаченко Станіслав Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, НУ «Одеська юридична академія», спеціальність 08.00.03;
 7. Горняк Ольга Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
 8. Грималюк Андрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;
 9. Гудзь Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.08;
 10. Жданова Людмила Леонідівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;
 11. Жердецька Лілія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;
 12. Козак Юрій Георгійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.01;
 13. Коваленко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;
 14. Познанська Інна Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.03;
 15. Сментина Наталія Валентинівна, доктор економічних наук, професор, проректор, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.03.

10 березня 2023 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації науковим співробітником відділу розвитку регіональних економічних систем Державної установи «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» БІЛОУС ОЛЕНОЮ ЮРІЇВНОЮ на тему: «Державне регулювання трансферу наукових знань як чинник інноваційного розвитку національної економіки», за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217).

Посилання на автореферат Білоус О. Ю.

Дисертація Білоус О.Ю.

Відгук д.е.н., професора Гриценка А.А.

Відгук д.е.н., професора Босюркіної Н.Й.