Правила прийому

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Конкурс на денну форму навчання на ступінь бакалавра у 2020 році

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 591

Правила прийому до ОНЕУ 2020 рік

Максимальний обсяг та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році

Максимальний обсяг та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році за освітнім ступенем молодшого бакалавра

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей,за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 1а. Перелік освітніх ступенів в 2020 р. (молодший бакалавр)

Таблиця 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Таблиця 2а. Перелік конкурсних предметів 2020 р. (молодший бакалавр)

Таблица 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Таблица 3а. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого  спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання (магістратура) 2020 р.

Інформація для вступників-іноземних громадян на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 3 до Умов прийому на навчання. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4 до Умов прийому на навчання. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5 до Умов прийому на навчання. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток 6 до Умов прийому на навчання. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Одеського національного економічного університету

Графік проведення вступних випробувань 2020 рік

Графік проведення консультацій та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення у 2020 році 

Графік проведення консультацій та вступних іспитів на навчання у 2020 році за ступенем бакалавр на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на місця державного замовлення денної форми навчання

Положення про апеляційну комісію Одеського національного економічного університету

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі за закладів вищої освіти України в 2020 році

Положення про організацію та проведення вступних  випробувань у Одеському національному економічному університеті у 2020 році

Наказ про проведення у 2020 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту

Правила прийому до аспірантури у 2020 році

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-7
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію 2019 рік

Конкурс на бакалавр 2019 р.

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Сертифікати про акредитацію

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження

Наказ № 143-л “Про переоформлення ліцензій”

Наказ МОН від 21.11.2019 №986-л

Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеського національного економічного університету

 

Квота прийому іноземців до ОНЕУ

Інформація щодо захисту персональних даних


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше