Правила прийому

Умови прийому на 2021 рік

Правила прийому 2021 рік

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Конкурс на денну форму навчання на ступінь бакалавра у 2020 році

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Одеського національного економічного університету 2021

Положення про апеляційну комісію Одеського національного економічного університету

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі за закладів вищої освіти України в 2020 році

Положення про організацію та проведення вступних  випробувань у Одеському національному економічному університеті у 2020 році

Положення про організацію та проведення вступних  випробувань у Одеському національному економічному університеті у 2020 році

Порядок освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання “Молодший бакалавр”

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра у 2021 році

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на Бакалавра на Магістра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних іспитів) для вступників на ОПЗСО для здобуття освітнього ступеня Бакалавра у 2021 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс ( зі скороченим строком навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня Бакалавра 2021

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо- професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2021 році за кошти фізичних /юридичних осіб

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра у 2021 році

Предмети для іноземців2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ у 2021 році

Додаток 2 ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка 2021

Додаток 3 ПЕРЕЛІК наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення 2021

Додаток 4 ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 2021

Додаток 5 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню  освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 2021

Додаток 6 МАТЕРІАЛИ для  розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році

Преображенська, 8, к.115
(048) 723-80-73

abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Правила прийому до ОНЕУ у 2020 році

Табл. 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень), для здобуття освітнього ступеня магістра у 2019 році

Табл. 3а Денна, Бакалавр (зі скороченим строком навчання, на 1 курс). Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Табл. 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 2019 р.

Табл. 2а Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра) у 2019 році

Табл. 2 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття освітнього ступеня бакалавра) у 2019 році

Табл. 1а Молодший бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 1 Бакалавр. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2019 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб,які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра у 2020 році

Табл. 3а 2020 р. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра у 2020 році

Табл. 3 2020 р. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий / третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Табл. 2а молодший бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 2 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття освітнього ступеня бакалавра) у 2020 році

Табл. 1 бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Табл. 1а молодший бакалавр. Перелік освітнього ступеня та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2020 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання  

Правила прийому ОНЕУ 2019 рік

Правила прийому до аспірантури у 2019 році

Правила прийому до аспірантури у 2020 році

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2016 рік

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2015 рік