Правила прийому

Приймальна комісія ОНЕУ працює з понеділка по п’ятницю (9.00 – 17.00) та у суботу (9.00 – 14.00)

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Наказ про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Наказ від 13.10.2017 р. № 1378

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Додаток 1.

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Правила прийому до ОНЕУ 2018 рік

Зміни до Правил прийому до ОНЕУ 2018 рік

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання (бакалавріат)

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання (магістратура)

Таблиця 5.Перелік конкурсних предметів для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця середній бал, магістр 2018 р.

Інформація для вступників-іноземних громадян на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Правила прийому до аспірантури у 2018 році

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Одеського національного економічного університету

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-7
abiturient@oneu.edu.ua

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше