Правила прийому

Умови прийому до ОНЕУ у 2020 році

Правила прийому до ОНЕУ 2019 рік

Зміни до правил прийому до ОНЕУ у 2019 році

Зміни до правил прийому до магістратури до ОНЕУ у 2019 році

Графік проведення вступних випробувань 2019 рік

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Положення про апеляційну комісію Одеського національного економічного університету

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів в 2019 р. (бакалавр)

Таблиця 1а. Перелік освітніх ступенів в 2019 р. (молодший бакалавр)

Таблиця 2. Перелік конкурсних предметів 2019 р.

Таблиця 2а. Перелік конкурсних предметів 2019 р. (молодший бакалавр)

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший  або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Таблиця 3а. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання (магістратура) 2019 р.

Таблиця середній бал, магістр 2019 р.

Інформація для вступників-іноземних громадян на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Правила прийому до аспірантури у 2019 році

Додаток 5 до Умов прийому на навчання. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток 6 до Умов прийому на навчання. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Одеського національного економічного університету

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-7
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію 2019 рік

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2018 рік

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2017 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2018 року

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Сертифікати про акредитацію

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження

Наказ № 143-л “Про переоформлення ліцензій”

Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеського національного економічного університету

Максимальні обсяги державного замовлення на освітній ступінь бакалавра

Обсяги державного замовлення на освітній ступень магістра (2018)

Квота прийому іноземців до ОНЕУ

 

Інформація щодо захисту персональних даних


Конкурс на денну форму навчання у 2017 році


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше