Вступні випробування

РОЗКЛАД ІНДИВІДУАЛЬНИХ СПІВБЕСІД
для осіб, які на це мають право згідно Порядку прийому на навчання 2022 року (розд.7, розд.8)
для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА,
на 1 курс на основі ПЗСО, на 2-3 та 1 скорочений курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня  молодшого бакалавра

Дата Індивідуальна співбесіда Час
 09.08.2022

  З трьох предметів

1) Українська мова

2)Математика

3)Історія України

10:00

13:00  (особи, які мають дозвіл на дистанційну співбесіду)

 11.08.2022

З трьох предметів

1) Українська мова

2)Математика

3)Історія України

10:00

13:00  (особи, які мають дозвіл на дистанційну співбесіду)

 15.08.2022

З трьох предметів

1) Українська мова

2)Математика

3)Історія України

10:00

13:00  (особи, які мають дозвіл на дистанційну співбесіду)

 

 Розклад проведення консультацій, співбесід та фахових вступних випробувань
для здобуття освітнього ступня МАГІСТРА 

очна / заочна форми навчання

– ОСНОВНА сесія (16.09.2022 – 19.09.2022) 
– додатковий набір 1 (27.10.2022 – 28.10.2022) 
– додатковий набір 2 (28.11.2022 – 29.11.2022) 

ПРОГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СПІВБЕСІД
для вступу на здобуття освітнього ступеню БАКАЛАВРА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Українська мова
Математика
Історія України

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
для вступу на здобуття освітнього ступеню
МАГІСТРА

051 Економіка очна/заочна ОП_Економіка
071 Облік і оподаткування очна/заочна ОП_Облік, аудит  і  оподаткування  підприємницької  діяльності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування очна/заочна ОП_Управління діяльністю банків на фінансовому ринку 
очна/заочна ОП_Управління публічними фінансами
очна/заочна ОП_Фінансовий та страховий менеджмент
073 Менеджмент очна/заочна ОП_Менеджмент організацій
075 Маркетинг очна/заочна ОП_Маркетинг та міжнародна логістика
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність очна/заочна ОП_Економіка, планування та управління бізнесом
очна/заочна ОП_Муніципальне підприємництво
очна/заочна ОП_Економіка та стратегія розвитку підприємства
242 Туризм очна/заочна ОП_Економіка та організація туристичної діяльності
241 Готельно-ресторанна справа  очна/заочна ОП_Управління готельним та ресторанним бізнесом
292 Міжнародні економічні відносини очна/заочна ОП_Міжнародні економічні відносини
Програма усної співбесіди з іноземної мови на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Приймальна комісія

вул. Преображенська, 8, каб. 115

(048) 723-80-73

abiturient@oneu.ukr.education

abiturient@oneu.edu.ua