Вступні випробування

Розклад індивідуальних співбесід   

(для осіб, які на це мають право)

Згідно Порядку прийому на навчання 2022 року розд.7, розд.8

Для здобуття освітнього ступеня   

БАКАЛАВРА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА,  

На 1 курс на основі ПЗСО, на 2-3 та 1 скорочений курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня  молодшого бакалавра

Дата Індивідуальна співбесіда Час Посилання на програму
9.08.2022

        З трьох передметів

        1) Українська мова

        2)Математика

        3)Історія України

 

10:00 Посилання на програму
11.08.2022

        З трьох предметів

        1)Українська мова

        2)Математика

        3)Історія України

10:00 Посилання на програму
15.08.2022

        З трьох предметів

        1)Українська мова

        2)Математика

        3)Історія України

 

10:00 Посилання на програму
Освітній ступінь МАГІСТР
очна / заочна форми навчання
– ОСНОВНА сесія (30.06.2021 – 29.07.2021) 
– 2 сесія (27.09.2021 – 28.09.2021) 
– 3 сесія (26.10.2021 – 27.10.2021) 
– 4 сесія (25.11.2021 – 26.11.2021) 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

за рівнями освіти та освітніми програмами:

 

Освітній ступінь БАКАЛАВР

на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра,  фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста

(тільки контракт)

Спеціальність Курс

(форма навчання)

Освітня програма
015 Професійна освіта (Економіка) 2 курс  (денна/заочна)  ОП_Англійська мова в економіці та бізнес-освіті (д/з)
051 Економіка 2 курс / 3 курс (1-й скорочений) ОП_Управління персоналом  та економіка праці (д/з)
ОП_Світова економіка та моделі функціонування господарських систем (д)
ОП_Комп’ютерні та інтернет технології в бізнесі (д)
ОП_Бізнес-статистика та аналітика (д)
053 Психологія 3 курс (1-й скорочений) ОП_Психологія (д)
071 Облік і оподаткування 2 курс / 3 курс (1-й скорочений) ОП_Облік і аудит (д/з) 
ОП_Оціночна  діяльність (д/з)
072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 курс / 3 курс (1-й скорочений) ОП_Міжнародний банівський  бізнес (д/з) 
ОП_Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування (д/з)
ОП_Податкова та митна справа (д/з)
073 Менеджмент 3 курс (1-й скорочений) ОП_Менеджмент організацій  (д/з)
ОП_Бізнес-адміністрування (д)
075 Маркетинг 2 курс  (денна/заочна)  ОП_Маркетинг та міжнародна логістика (д/з)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 курс /3 курс (1-й скорочений) ОП_Економіка та планування бізнесу (д/з) 
ОП_Муніципальна економіка (д/з) 
ОП_Економіка підприємства та організація підприємницкої діяльності (д/з) 
ОП_Економіка та організація  торгівлі (д/з) 
ОП_Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг (д/з)
241 Готельно-ресторанна справа  2 курс /3 курс (1-й скорочений) ОП_Економіка та організація готельно-ресторанної справи (д)
242 Туризм 2 курс /3 курс (1-й скорочений) ОП_Економіка та організація туристичної діяльності (д/з)
281 Публічне управління та адміністрування 2 курс /3 курс (1-й скорочений) ОП_Публічне управління та адміністрування (д/з)
292 Міжнародні економічні відносини 2 курс / 3 курс (денна/заочна)  ОП_Міжнародна  економіка (д/з)

 

Освітній ступінь БАКАЛАВР 

на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста

(тільки денна форма навчання; БЮДЖЕТ/ КОНТРАКТ)    

Спеціальність Курс Освітня програма
051 Економіка 3 курс (1-й скорочений) ОП_Управління персоналом  та економіка праці
ОП_Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
ОП_Комп’ ютерні та інтернет технології в бізнесі
    ОП_Бізнес-статистика та аналітика
071 Облік і оподаткування 3 курс (1-й скорочений) ОП_Облік і аудит 
    ОП_Оціночна  діяльність 
072 Фінанси, банківська справа та страхування   3 курс (1-й скорочений) ОП_Міжнародний банівський  бізнес
ОП_Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування
    ОП_Податкова та митна справа
075 Маркетинг  3 курс (1-й скорочений) ОП_Маркетинг та міжнародна логістика 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 курс (1-й скорочений) ОП_Економіка та планування бізнесу
ОП_Муніципальна економіка
ОП_Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
ОП_Економіка та організація  торгівлі
    ОП_Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг
242 Туризм 3 курс (1-й скорочений) ОП_Туризм 

 

Освітній ступінь МАГІСТР 

на основі освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра (друга вища освіта)

Спеціальність Форма навчання Освітня програма
051 Економіка очна ОП_Світова економіка та моделі функціонування  господарських систем
очна ОП_Економіко-математичне  моделювання
очна ОП_Статистика бізнесу 
очна/заочна ОП_Управління персоналом сучасної організації 
071 Облік і оподаткування очна/заочна ОП_Облік, аудит  і  оподаткування  підприємницької  діяльності 
очна ОП_Міжнародний облік, аналіз  і  оподаткування     
очна ОП_Аналіз бізнес-процесів у  підприємництві
072 Фінанси, банківська справа та страхування очна/заочна ОП_Управління діяльністю банків на фінансовому ринку 
очна/заочна ОП_Управління публічними фінансами
очна ОП_Фіскальне та митне адміністрування
очна ОП_Корпоративні фінанси
очна/заочна ОП_Фінансовий та страховий менеджмент
очна ОП_Управління фінансовою стійкістю банків (ОНП)  
очна ОП_Науково-методичні основи фінансового менеджменту (ОНП) 
073 Менеджмент очна/заочна ОП_Менеджмент організацій  
075 Маркетинг очна/заочна ОП_Маркетинг та міжнародна логістика
очна ОП_Теорія маркетингу  та міжнародної логістики (ОНП)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність очна/заочна ОП_Економіка та стратегія розвитку    підприємства
очна/заочна ОП_Економіка, планування та управління бізнесом
очна/заочна ОП_Муніципальне підприємництво
очна ОП_Експертиза товарів та послуг
242 Туризм очна/заочна ОП_Економіка та організація туристичної діяльності
241 Готельно-ресторанна справа  очна/заочна ОП_Управління готельним та ресторанним бізнесом         
292 Міжнародні економічні відносини очна/заочна ОП_Міжнародні економічні відносини

Приймальна комісія

Преображенська

буд. 8, каб. 115
(048) 723-80-73

abiturient@oneu.edu.ua