Молодший бакалавр

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                                      

                            Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

                            Наказ Міністерства освіти і науки України 21.11.2019 р № 986-л

 

                                                    ПРИЙОМ

                     на денну  форму  навчання для здобуття ступеня               

                                  молодший бакалавр у 2021 році

     На перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра приймаються вступники на основі повної  загальної  освіти  за  результатами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  двох предметів (обов’язково – українська мова та література).

    На денну (бюджет/контракт)  форму навчання  реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;   прийом заяв та документів  розпочинається 14 липня  та закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів;  о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів, які були складені у період з 01 по 13 липня (осіб, які мають на це право згідно Умов прийому 2021 р.).

Вступники  можуть  подати  до пяти  заяв  на  місця  державного  замовлення  у  фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях та до 30 (тридцяти) заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт).  Вступники, які отримали рекомендації на місця державного замовлення, мають виконати вимоги до зарахування  до 18:00 02 серпня. Зарахування вступників за кошти державного бюджету  проводиться  09 серпня; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/ або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється не раніше 10 серпня. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться до 30 вересня 2021р.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

    У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2018, 2019,  2020 та 2021  років. Якщо як конкурсний  предмет  встановлено іноземну мову, вступник має право  подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська).

         Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

 Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали документів та додає:

– копію  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України ( 2 примірника);

– копію картки платника податків( 2 примірника);

– військово – облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь ( освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

Перелік конкурсних предметів  для вступників на основі повної загальної    

                                     середньої освіти   для  здобуття  ступеня  молодшого бакалавра 

                      на денну  форму навчання (додаток 4 Умов прийому до ЗВО України у 2021 р.)

 

 

Спеціальність

 

                      (освітня програма)

             

 

           

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів для осіб,

які мають на це право)

 

Вагові

коефіцієнти

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в конкурсі

                       Бюджет / контракт

 

071 Облік і оподаткування   

 

– Облік і оподаткування

 

1. Українська мова та література  

0,50

 

 

 

100

 

 

2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика,

або хімія

0,40 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування

– Фінанси, банківська

справа та страхування

 

 

1. Українська мова та  література

 

 

 

0,40

 

 

100

 

 

2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика,

або хімія

 

0,50  

100

 

075 Маркетинг

 

– Маркетинг

 

1. Українська мова та література

 

 

0,50

 

100
2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика,

або хімія

0,40 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

1. Українська мова та

література

 

 

 

 

0,40

 

 

 

             100

 

2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика,

або хімія

 

 

0,50

 

100

242 Туризм

 

– Туризм

 

1.Українська мова та література

 

 

 

0,50

 

            100
2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика,

або хімія

 

 

0,40

 

 

             100

 

Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню освіту –  0,1                   

                                   

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua      e-mail: abiturient@oneu.edu

Довідки за телефонами:      приймальна комісія  –  (048) 723-80-73

 

Відділ маркетинг – (048) 723-05-42

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                                     

                            Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

                             Наказ Міністерства освіти і науки України 21.11.2019 р № 986-л

 

                                                    ПРИЙОМ

                     На  заочну форму  навчання для здобуття ступеня              

                                  молодший бакалавр у 2021 році

     На перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра приймаються вступники на основі повної  загальної  освіти  за  результатами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  двох предметів (обов’язково – українська мова та література).

    На заочну форму навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)  реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів  розпочинається 14 липня  та закінчується  о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів, які були складені у період з 14 по 23 липня (особи, які мають на це право згідно Умов прийому 2021 р.).

Прийом заяв та документів  розпочинається 14 липня  та закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів.

Вступники  можуть  подати  до 30 (тридцяти) заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт). Зарахування за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/ або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється не раніше 10 серпня.

Прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб  здійснюється в дві сесії:

– перша сесія починається  14 липня  і закінчується   06 серпня, зарахування  до  20 серпня;

– друга сесія починається   09 серпня і закінчується   03 вересня, зарахування  до 15 вересня.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

    У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2018, 2019,  2020 та 2021  років. Якщо як конкурсний  предмет  встановлено іноземну мову, вступник має право  подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська).

         Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали документів та додає:

– копію  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України ( 2 примірника);

– копію картки платника податків( 2 примірника);

– військово – облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь ( освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університет

Перелік конкурсних предметів  для вступників на основі повної загальної середньої освіти   для  здобуття  ступеня  молодшого бакалавра на заочну форми навчання (додаток 4 Умов прийому до ЗВО України у 2021 р.)

 

 

Спеціальність

 

                      (освітня програма)

             

 

           

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів для осіб,

які мають на це право)

 

Вагові

коефіцієнти

Мінімальна

кількість балів для

допуску до участі в конкурсі

Контракт
071 Облік і оподаткування   

 

– Облік і оподаткування

 

 1.Українська мова та література  

0,50

 

 

 

100

 

 

2. Історія України або іноземна мова,

або математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія

0,40 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування

– Фінанси, банківська

справа та страхування

 

1. Українська мова та література

 

 

0,40

 

 

100

 

2. Історія України або іноземна мова,

або математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія

0,50  

100

 

075 Маркетинг

 

– Маркетинг

 

1.Українська мова та література

 

 

0,50

 

 

 

100

 

 

2.  Історія України або іноземна мова,

або математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія

0,40 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова та література

 

 

 

 

0,40

 

            100
 

2.  Історія України або іноземна мова,

або математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія

 

0,50 100
242 Туризм

 

– Туризм

1.Українська мова та література

 

 

0,50

 

            100
 2.  Історія України або іноземна мова,

або математика, або географія, або біологія, або фізика, або хімія

 

 

         0,40

 

 

 

          100

 

Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню освіту –  0,1                  

       

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua      e-mail: abiturient@oneu.edu

Довідки за телефонами:      приймальна комісія  –  (048) 723-80-73

 

Центр заочної та вечірньої форми навчання  – 722-62-71, 722-6273

 

Відділ маркетинг – (048) 723-05-42

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto