Молодший бакалавр

    ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України 21.11.2019 р № 986-л

 

ПРИЙОМ

на  навчання для здобуття ступеня молодший бакалавр

у 2020 році

На перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра приймаються вступники на основі повної  загальної  освіти  за  результатами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  двох предметів (обов’язково – українська мова та література).

   Для вступу на 1 курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня;

прийом заяв та документів  розпочинається 13 серпня  та закінчується о 18:00 22 серпня для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

Вступники можуть подати до п‘яти заяв на місця державного замовлення. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 31 серпня. Зарахування вступників за кошти державного бюджету на денну форму навчання проводиться  05 вересня; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/ або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

На заочну форму навчання: реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня;  прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб  здійснюється в дві сесії: 

перша сесія починається 13 серпня і закінчується 10 вересня, зарахування  до 15 вересня;

друга сесія починається 21 вересня і закінчується 20 жовтня, зарахування до 30 жовтня.

 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

    У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2017, 2018, 2019 та  2020  років. З іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська) – 2018 – 2020 років.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали та додає копії:

–   документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–   ідентифікаційного номера ( 2 примірника);

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

 

                                  Перелік конкурсних предметів  для вступників на основі повної загальної середньої освіти    

                         для  здобуття  ступеня  молодшого бакалавра    (додаток 4  Умов прийому до ЗВО України у 2020 р.)

Примітка:

Д – денна форма навчання
ЦЗВФН –  заочна форма навчання
                     

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     

e-mail: abiturient@oneu.edu.  

Довідки за телефоном:   (048) 723-80-73 – приймальна комісія.  

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту складає 0,1

Відділ маркетингу телефон (048) 723-05-42

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto