Молодший бакалавр

 ПРИЙОМ

на денну та заочну  форми  навчання для здобуття
освітнього ступеня МОЛОДШОГО  БАКАЛАВРА  у 2022 році

 На перший курс приймаються вступники на основі повної загальної середньої освіти за результатами  національного мультипредметного тесту (НМТ) з двох предметів або зовнішнього  незалежного  оцінювання (ЗНО) з двох предметів та обов’язкового подання мотиваційного листа.

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 -2021 рр. передбачених Правилами прийому в один з цих років

На денну форму навчання здійснюється прийом за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб. Вступники  можуть  подати  до 5 (пяти)  заяв  на  місця  державного  замовлення та до 20 (двадцяти) заяв на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

На заочну форму навчання прийом здійснюється тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Вступники можуть подати  до 20 (двадцяти) заяв.

Вступники подають заяву про вступ до університету шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті vstup.edbo.gov.ua. Вступники денної форми навчання, що претендують на місця державного замовлення у кожній заяві зазначають її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1(один) означає найвищу пріоритетність.  Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Перелік документів, які необхідно надати для зарахування:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України  (2 примірника);
  • копію картки платника податків (2 примірника);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (1 примірник);
  • оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на   основі   якого   здійснюється   вступ, і   додаток   до   нього (1  примірник);
  • результати НМТ або оригінал та копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку (оцінки) до  сертифіката   ЗНО  (1 примірник)
  • копію довідки про реєстрацію місця проживання (1 примірник);
  • 6 (шість) кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

______________

Примітка: Бюджетні місця передбачено лише за денною формою навчання