Молодший бакалавр

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

                            Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

                            Наказ Міністерства освіти і науки України 21.11.2019 р № 986-л

 

ПРИЙОМ

на  навчання для здобуття ступеня молодший бакалавр

 у 2020 році

На 1 курс для здобуття ступеня молодший бакалавр приймаються  вступники на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів ( обовя’зково – українська мова та література).

 

Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів на денну форму навчання розпочинається 13 липня  Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.

Зарахування на денну форму не пізніше – 30 вересня.

Зарахування на заочну форму навчання  – не пізніше 30 листопада.

    У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2017, 2018, 2019 та  2020  років. З іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська) – 2018 – 2020 років. Подання заяв  для участі в конкурсі, не обмежується.

 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали та додає копії:

–   документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–   ідентифікаційного номера ( 2 примірника);

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Перелік конкурсних предметів   (додаток 4 Умов прийому до ЗВО України у 2020 році )

для вступників на основі повної загальної середньої освіти для  здобуття ступеня

молодшого бакалавра ( контрактна форма)

 Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей 

– українська мова та література ( ваговий коефіцієнт   – 0,50)

Факуль-тет Спеціальності

ступеня    бакалавра


Освітня програма  
            Другий конкурсний предмет Вагові 

коефіцієнти

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код Назва
Фінансів та банківської справи 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування  Д.З Математика

 або

іноземна мова

                              або

                    історія України 

0,40 100
Податкова та митна справа Д
Міжнародний банківський бізнес

Д.З.В.

Міжнародні фінансові ринки Д
Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій 071 Облік і оподаткування Облік і аудит  Д.З Математика

 або

іноземна мова

                              або

    історія України

     

      0,40

       

     100

Оціночна діяльність  Д
073 Менеджмент Менеджмент організацій  Д.З
Бізнес-адміністрування  Д.З
Економіки та управління  підприємництвом 051 Економіка Світова економіка та моделі функціонування  господарських систем Д
Управління персоналом та економіка праці  Д.,З
Бізнес – статистика та аналітика Д
Комп’ютерні та Інтернет – технології в бізнесі Д.З
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності  Д.З
Муніципальна економіка  Д.
Економіка та організація торгівлі Д
Економіка та планування бізнесу

Д.З

Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг Д
Міжнародної економіки 075 Маркетинг Маркетинг Д.З
Міжнародна логістика    Д
241 Готельно-ресторанна справа Готельно–ресторанна справа  

Д.З

Іноземна мова

або

географія

або

 історія України

0,40       100
242 Туризм Туризм

Д.З

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Д.З Іноземна мова

або

 географія

або  

математика

0,40 100

Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту складає 0,1        

           

 Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua

e-mail: abiturient@oneu.edu.ua 

Довідки за телефоном (048) 723-80-73 – приймальна комісія   

Відділ маркетингу телефон (048) 723-05-42

Підготовчі курси телефон (048) 723-86-50            

 

ПРИЙОМ
на  навчання для здобуття ступеня молодший бакалавр у 2019 році
на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

На 1 курс для здобуття ступеня молодший бакалавр приймаються  вступники на  основі повної загальної середньої освіти.

Прийом заяв та документів на денну форму навчання розпочинається 10 липня і закінчується о 18.00 годині 22 липня.

Прийом заяв та документів на заочну форму навчання  розпочинається 10 липня і закінчується о 18.00 годині 08 серпня 2019 року.

Вступники  подають заяви  тільки в електронній формі.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2017, 2018 та 2019 років. З іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська) – 2018, 2019 років. Подання заяв  для участі в конкурсі, не обмежується.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми навчання.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто  оригінали та додає копії:

–  документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);

–  ідентифікаційного номера ( 2 примірника);

– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– документа державного зразка про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти ;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto