Кафедра маркетингу

Литовченко
Ірина Львовна
Завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

Кафедра маркетингу – це …

 1. Актуальні професії.

Кафедра маркетингу пропонує дві спеціалізації: маркетинг і міжнародна логістика.

Щоб визначитися з питанням куди поступати і яка освіта дійсно принесе користь, необхідно вивчити ринок праці і попит на сучасних фахівців. Запропоновані спеціальності в наш час користуються неймовірним попитом. На work.ua Ви можете знайти більше 5 500 вакансій в розділі «логістика» та більше 3 000 в розділі «маркетинг».

Спеціальності кафедри маркетингу – одні з найбільш затребуваних професій серед роботодавців.

Маркетинг – це філософія, яка ставить клієнта в центр стратегії бізнесу.

Приклади посад, на яких можна працювати, отримавши освіту за фахом «маркетинг»:

 • Маркетолог-аналітик
 • Менеджер з маркетингових досліджень
 • Інтернет-маркетолог (SMM, SEO)
 • Менеджер з продажу
 • Event-менеджер
 • Product-менеджер
 • PR-менеджер
 • BТL-менеджер
 • Бренд-менеджер
 • Трейд-менеджер
 • Менеджер з реклами та багато інших.

Логістика – управління товарними, фінансовими і інформаційними потоками. Це справжня філософія процвітаючої комерційної діяльності.

Приклади посад, на яких можна працювати, отримавши освіту за фахом «міжнародна логістика»:

 • Логіст в транспортних і зовнішньоекономічних відділах
 • Експорт-менеджер
 • Імпорт-менеджер
 • Менеджер з міжнародних перевезень
 • Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності
 • Керуючий складом готової продукції
 • Начальник відділу логістики
 • Начальник підрозділу логістичної компанії або транспортно-логістичного центру та багато інших.
 1. Зручність і якість навчання.

Для зручності навчання, в залежності від Вашого графіка, студентам пропонується три форми навчання: денна, вечірня і заочна.

А також, можливість навчатися на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

Викладачі кафедри маркетингу – практикуючі фахівці, які готові ділитися зі студентами не тільки сухою теорією, а й своїм досвідом у професійній діяльності.

 1. Можливість навчання за кордоном.

Кафедра маркетингу співпрацює з профілюючими кафедрами інших країн. Це означає, що, вступивши на кафедру маркетингу, вам надається можливість поїхати на екскурсію за кордон, відправитися в літню мовну школу, щоб підтягти свою англійську, і навіть отримати освіту в іншій країні. Для цього існує програма подвійних дипломів.

Подвійні дипломи – це спільні програми українських і зарубіжних ВНЗ, які дають можливість українським студентам навчатися в Європі і на виході отримати два дипломи: європейського і українського зразка.

 1. Яскраве студентське життя.

Для тих, хто хоче проявити себе не тільки в навчанні, є різні майданчики реалізації. Студклуб дає можливість студентам розвивати свої творчі таланти в КВН, танцях або вокалі. Щорічно студенти нашої кафедри від Студклубу беруть участь в СтудОсені і Студвесні, займаючи там призові місця.

Нашою кафедрою регулярно проводяться цікаві події, такі як конференції, де Ви зможете послухати виступи з доповідями на сучасні теми студентів або ж самі взяти участь в ролі спікера, різні екскурсії, а також піар заходи, які допоможуть Вам отримати навички організації різних подій.

Щорічно студентським активів організовуються поїздки до Львова, Карпат чи до моря, на Кароліно-Бугаз, де розташований студентський табір «Економіст».

 1. Реклама-Фест

Наша кафедра організовує міжнародний конкурс «Реклама-Фест», в якому можуть взяти участь не тільки студенти, а й школярі. Роботи оцінюються в двох категоріях «Друкована реклама і поліграфія» та «Відеореклама». Переможці нагороджуються грошовими призами і призами від спонсорів.

В рамках Реклама-Фесту, надається можливість отримання сертифікату «Фахівця в сфері рекламного менеджменту». Цей сертифікат представлений на двох мовах і підтверджує кваліфікацію в сфері рекламного бізнесу, дає перевагу при працевлаштуванні. Даний захід є поки єдиним в Україні і не має аналогів. Очолює сертифікаційну комісію глава «Союзу рекламістів України» Ромат Євген Вікторович.

Іспити для надходження:

Для вступу на перший курс, вам буде потрібно здати 3 іспити: українська мова та література; математику; географію або англійська на вибір. Для надходження на 3 курс, в разі, якщо Ви раніше навчалися в коледжі, необхідно здати тільки іспит з маркетингу.

Вступ на кафедру маркетингу може стати надійною сходинкою на шляху до сучасного і успішного життя.

новак

Новак
Анна В’ячеславівна

викладач

Запрошуємо здобути освіту майбутнього!

Кафедра маркетингу відкрила нову освітню програму “Міжнародна логістика”.

Що це таке?

Управління матеріальними потоками

Зміст діяльності:

 • Організація доставки товарів і послуг підприємства необхідним споживачам у визначені угодою час і місце;
 • Визначення оптимальних пунктів розміщення елементів логістичної інфраструктури: складів, транспортних терміналів, виробничих приміщень, торговельних мереж та ін.;
 • Планування закупівель сировини і матеріалів, пошук потенційних постачальників і розміщення замовлень, страхування вантажів, контроль виконання замовлень, оплата;
 • Вивчення транспортного ринку і розробка маршрутів транспортування вантажів;
 • Організація і координація вантажоперевезень;
 • Управління складськими запасами, проектування складських приміщень, комплектація замовлень;
 • Ведення документообігу, контроль договорів і рахунків контрагентів

Професійне втілення:

 • Логіст в транспортних відділах, зовнішньоекономічних відділах, службах постачання;
 • Логіст в аналітичних службах на промислових;
 • Менеджер з постачання;
 • Експорт-менеджер, імпорт-менеджер;
 • Менеджер з міжнародних перевезень;
 • Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності;
 • Керуючий складом готової продукції;
 • Логіст в спеціалізованих компаніях, що пропонують стороннім фірмам послуги транспортування і складського зберігання;
 • Експерт збутової, транспортної, складської і закупівельної логістики;
 • Керівник відділу логістики;
 • Керівник підрозділу логістичної компанії або транспортно-логістичного центру

Предмети вивчення:

1 курс

 • Українська мова професійного спілкування;
 • Політологія та економічна соціологія;
 • Психологія ділового спілкування;
 • Загальна економічна теорія;
 • Вступ до фаху;
 • Міжнародна економіка;
 • Менеджмент

2 курс

 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Теорія і практика маркетингу;
 • Статистика;
 • Бухгалтерський облік;
 • Бухгалтерський облік;
 • Закупівельна логістика;
 • Система технології промисловості;
 • Інтелектуальна власність в бізнесі

3 курс

 • Інформаційні системи і технології в економіці;
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини;
 • Фінанси;
 • Економічний аналіз;
 • Товарознавство;
 • Маркетингове ціноутворення;
 • Іноземна мова професійного спілкування;
 • Екологічні аспекти логістичної діяльності;
 • Міжнародна тарифна політика;
 • Економіка підприємства;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Маркетингова політика розподілу;
 • Математичні і статистичні методи в маркетингу.

4 курс

 • Маркетинг партнерських відносин в сфері банківських послуг;
 • Правові основи комерційної діяльності;
 • Транспортна логістика і інтермодальні перевезення;
 • Управління складськими комплексами і запасами;
 • Віртуальні ланцюги поставок;
 • Управління логістичними системами;
 • Страхування на транспорті;
 • Міжнародні транспортні коридори;
 • Митна справа;
 • Моделювання логістичних процесів;

Βсеукраїнська науково-практична кοнференція «Μаркетинг: виклики та рішення»

Суспільними зусиллями кафедри маркетингу Οдеськοгο націοнальнοгο екοнοмічногο університету (зав. кафедрοю д.е.н., прοф. Літοвченкο І.Л.) і кафедри маркетингу Київськοгο тοргοвο-екοнοмічнοгο університету (зав. кафедрοю д.держ.упр., прοф. Ροмат Є.Β.) булο вирішенο οрганізувати Ι Βсеукраїнську науково-практичну кοнференцію «Μаркетинг: виклики та рішення» 17-18 квітня 2019 р.

Базοю кοнференції було обрано ΟΗЕУ, який володіє славними істοричними традиціями фοрмування кадрів для екοнοміки півдня країни та відомю науковою екοнοмічною шкοлою.

Ηа запрошення відгукнулися 111 учасників з різних регіοнів України. Склад був дуже представницьким – провідні маркетοлοги з базοвих екοнοмічних ЗВО країни, 31 дοктοрів наук, прοфесοрів; 25 кандидатів екοнοмічних наук, представників академічної науки. Τематика дοкладів була різноманітною і сучасною. Протягом двох днів велися бурхливі і цікаві дискусії про основні пοлοження теοрії  та практики сучасногο маркетингу, тенденції розвитку та викликах, які нам підносить сучасна дійсність.

Пропонується зробити кοнференцію новою щорічною традицією нашої кафедри.

21 квітня 2021 року відбулася довгоочікувана 2-га Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг: виклики і рішення”. З огляду на карантинних обмежень, вона проходила в дистанційному форматі Zoom, ефір тривав більше 5 годин і зібрав наукову маркетингову еліту – всього 70 учасників – не тільки з України, а й Польщі, Естонії, Китаю. Статус заходу підтверджений участю 29 докторів наук, 32 кандидатів з 30 різних організацій.
Основними напрямами конференції стали новітні тренди трансформації маркетингу, маркетингові рішення в умовах адаптації до цифрової економіки, специфіка розвитку сучасної логістичної діяльності.
Запісь ефіру доступна по посиланню https://youtu.be/ICGRrfwzIJ0
Конференція вже отримала багато позитивних відгуків від колег, один з яких – від кафедри маркетингу Краківського економічного університету під керівництвом професора Яна В. Віктора представлений на фото. Висловлюємо подяку всім доповідачам, які знайшли можливість виступити з доповідями і взяти участь в науковій дискусії і підтримати теплими словами! Окреме дякуємо завідуючій кафедри маркетингу ОНЕУ, ідеологу цього заходу Ірині Львівні Литовченко, а також оргкомітету в особі Ірини Олександрівни Шкурупскої, Кристини Ігорівни Тарасової та Анни В’ячеславовни Новак.

22 квітня відбулася  підсумкова науково-практична конференція у форматі відеоконференції ZOOM  за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 навчальному році зі спеціальності «Маркетинг», яка проводилась в Університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). На конкурс було представлено 119 наукових робіт з провідних закладів вищої освіти України.

Випускниця магістратури за спеціальністю 075 «Маркетинг» Андрєєва Вероніка Шахрамівна посіла почесне ІІ місце з науковою роботою: «Маркетингові комунікації підприємства ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-19». Здобутки випускниці є свідченням високої якості освіти, яка здатна забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці та можливості професійного зростання.

Вітаємо Вероніку і бажаємо яскравих вражень від життя та нових досягнень у науці, роботі та творчості! Щиро вітаємо також її наукового керівника – доцента Смирнову Наталію Василівну  і бажаємо нових досягнень та перемог!

Запрошуємо до участі в головній події нашої кафедри, що приурочено 100-річчю Одеського національного економічного університету – міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг: виклики і рішення”.
Терміни прийняття тез триватиме до 18 квітня 2021 р.
Незважаючи на карантин, ми не втрачаємо надії, що зможемо організувати конференцію як в очному, так і в дистанційному форматі!
З нетерпінням хочемо поділитися новітніми досягненнями вчених, кейсами практиків маркетингу, результатами досліджень молодих фахівців в сонячної і весняної Одесі!

21-23.04. Одеса. Міжнародна конференція квітень 2021

21-23.04. Одесса. Международная конференция 2021

21-23.04.ODESSA.MARKETING.INTERNATIONALCONFERENCE.2021

8 лютого кращі студенти Одеського національного економічного університету почали виробничу практику в логістичній компанії Star Shine Shipping.

Адже два роки тому на підприємстві відкрито філію кафедри «Маркетингу». Як повідомив директор компанії Star Shine Shipping Олександр Винник, в ході практики студенти будуть вести відео-щоденники та брати участь в маркетингових експериментах, осягаючи реалії сучасного бізнесу. Їм будуть надані комп’ютери для занять і доступ до робочої документації підприємства.

Самі студенти після екскурсії по офісу, яку провів Олександр Винник відзначили, що Star Shine Shipping схожа на компанію мрії.
Керівник практикантів – заступник завідувача кафедри маркетингу факультету Міжнародної економіки університету – Юрій Миколайович Сотников. Сьогодні на зустрічі зі студентами та співробітниками компанії він розповів, що під час практики студенти отримають навички здійснення транспортних операцій, формування оптимальних маршрутів руху товарів і використання транспортних коридорів, навчяться оцінювати потенціал ринку.

Також Юрій Сотников чесно зізнався, що в Star Shine Shipping прийшли найкращі зі студентів факультету Міжнародної економіки спеціальності «Маркетинг і міжнародна логістика». Всього на підприємства міста на практику відправлено 37 студентів.

сайт Star Shine Shipping

30 жовтня в самій жвавій точці міста Одеси кілька десятків майбутніх студентів ще на крок наблизилися до своєї мрії стати успішними підприємцями. Вони задіяли свої навички в логістичній діяльності. Взявши участь в бізнес-квесті “Логістика в великому місті” хлопці дізналися, що організація логістичних потоків – це не так складно! Команда «Logistic girls» довела це на власному прикладі! Вони поєднали в собі креативне мислення, нестандартний підхід до справи і заробили цілих 620$ тільки за 1 годину. А як це відбувалось, Ви можете побачити на фото:

29 вересня – чудовий день: адже ми святкуємо День народження Ірини Львівни Литовченко, нашої завідуючої кафедри маркетингу, доктора економічних наук, професора, кращої керівниці, яка зуміла створити демократичну атмосферу для наукової творчості!

Шановного, першокласного викладача та чудову, привітну людину вітаємо з Ювілеєм. Бажаємо Вам чудового настрою і радісних подій, неймовірних сил і відмінного здоров’я, приголомшливих ідей та чудових можливостей, великої вдачі, щастя Вам та Вашим рідним.

Дякую за посмішки, які Ви даруєте нам кожного дня, роблячи атмосферу в університеті світлої і доброзичливою. Ваш внесок у освітній процес, в високоякісну підготовку майбутніх фахівців є неймовірно великим. Саме під Вашим керівництвом кафедра маркетингу вийшла на новий рівень, дозволяючи отримати кращу освіту в сфері маркетингу.

Завдяки Вам, вперше в українському ВНЗ у студентів з’явилася можливість вивчати дисципліну «Інтернет-маркетинг». А підручники, написані під Вашим авторством, стали джерелом унікальних знань.

Бажаємо Вам кожен день зустрічати з новими силами, геніальними ідеями, світлими надіями, великими можливостями та чудовим настроєм.

Нехай легко вдається робота та в житті у Вас всі обставини складаються якнайкраще.

З Днем Народження, люба Ірина Львівна!

На изображении может находиться: 1 человек, улыбается, цветок

16-17 вересня 2019 року відбулася вже традиційна для кафедри маркетингу та ФМЕ екскурсія для першокурсників на державне підприємство стратегічного масштабу – Одеський авіаційний завод!

Наші студенти 1-го курсу ФМЕ, на чолі зі своїми кураторами – доцентом Сотниковим Юрієм Миколайовиче та Мавровим Станіславом Дмитрович мали унікальну можливість відвідати функціонуючий авіазавод, доступ на які був довгі роки закритий для сторонніх відвідувачів.

Історик авіазаводу Анатолій Михайлович Шевченко провів для студентів чудову екскурсію, насичену рідкісними фактами о перших літаках в дореволюційній Одесі, о льотчиках Єфімові і Уточкіну, а також розповів про сучасні досягнення українського авіабудування.

Нам вдалося доторкнутися до таємниці виробничого процесу від складання двигуна до фарбування кузова. Головне – ми побачили результат – літаки, зроблені на експортні замовлення Хорватії, Франції, Чехії та навіть Уганди.

Під враженням від побаченого, ми в вже який раз переконалися, що маркетинг можна, а головне, потрібно застосовувати в абсолютно будь-якій галузі для досягнення лідерських позицій не лише всередині України, а й в усьому світі!

А Ви знали, що сьогодні День народження не лише у нашого міста-героя Одеси, але і у чудового і досвідченого викладача нашої кафедри – Ольги Федорівни Ольга Оснач! Вона не тільки заслужений діяч науки, досвідчений доцент, автор найбільш цитованих підручників з промислового маркетингу та товарознавства, але й носій давніх традицій кафедри маркетингу, а також джерело безцінних знань, які ми дбайливо передаємо новому поколінню студентів і викладачів!

Ольга Федорівна, від щирого серця вітаємо Вас з Ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, оптимізму та благополуччя!!!

Прийшов час підводити підсумки РЕКЛАМА-ФЕСТ 2019!

Багато різних почуттів і емоцій викликає наш студентський конкурс креативу!

У цьому році ми намагалися зробити його дійнсно летнім- на березі моря, на рідній для ОНЕУ базі “Економіст”, щоб наші любі учасники змогли поєднати приємне з корисним – відпочинок з демонстрацією своїх рекламних талантів!

Ще однією відмінністю став новий формат: об’єднання з проектом “Рекламний полігон”, дітищем нашого шановного голови журі Євгена Вікторовича Ромата, голови Спілки рекламістів України.

Отже, в категорії “Друкована реклама” журі нашого конкурсу розподілило свої переваги наступним чином:

 • 1-е місце і грошову винагороду 2000 грн – “Донорський лайк”, автор Литвинова Віра Володимирівна з Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко;
 • 2-е місце і грошову винагороду 1000 грн – після бурхливого обговорення було вирішено віддати відразу двом роботам “Birdy Granola”, автор Майор Євгенія з Одеського національного економічного університету, а також “Привід для Carlsberg”, автор Сліпченко Владислав Олександрович з Київського національного торговельно-економічного університету;
  3-е місце не було присуджено жодній роботі через рішення по 2-му місцю.

Спеціальні призи від нашого партнера – бренду косметики ручної роботи “Medovaya” у даній категорії отримали наступні роботи:

 • “Сміттєвік” – автор Литвинова Віра Володимирівна, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко,
 • “Коректор” – автор Радченко Вероніка, Київський національний торгово-економічний університет,
 • “Серце для Сільпо” – автор Коглер Тамара Вернеровна, Одеський національний економічний університет.

У категорії “Відеореклама” журі вирішило відзначити заохочувальними призами від нашого партнера – бренду косметики ручної роботи “Medovaya” наступні роботи:

 • “Релакс” від Травіна Євгенії Анатоліївни з Київського університету ім. Бориса Грінченка;
 • “За кермо НЕ сідай” від команди “Кооператісти” з Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу;
 • “Кросівки Adidas” від Бостан Анни з Одеського національного економічного університету;
 • “Google Play Music” від Коглер Тамари з Одеського національного економічного університету.

Головні призи були розподілені наступним чином:

 • 1-е місце і грошову винагороду 5000 грн отримав Яковенко Сергій Володимирович, автор роботи “Кулькова ручка” з Харківського національного економічного університету;
 • 2-е місце не присуджено;
 • 3-е місце і грошову винагороду 1500 грн отримав Шевченко Дмитро Васильович з Чернігівського національного технологічного університету за ролик “Нова пошта”!

Вітаємо студентів з перемогою!!! Впевнені, що Ваші успіхи надихнуть Вас на створення нового рекламного креативу!!!

Хотілося б подякувати студентам спеціальності «Маркетинг» і «Міжнародна логістика», які допомагали в організації всього процесу фестивалю від прикраси локацій, настройки техніки, ведення, фото- та відео-забезпечення, реєстрації, кава-пауз та навіть протистояння складним погодним умовам! Без вашої командної роботи у нас нічого б не вийшло!

Необхідно відзначити, що колектив кафедри маркетингу на чолі з Іриною Львівною Літовченко – головним ідейним натхненником РЕКЛАМА-ФЕСТ – як завжди, спрацювали як злагоджений оркестр!

Усі ФОТО

13 травня відбулося урочисте розширене засідання Ради ФМЕ, присвячене 50-річчю: були присутні члени 5 кафедр і активні студенти нашого факультету! Проректор з виховної роботи та міжнародних зв’язків Шубартовського Георгій Іванович вручив грамоти від імені керівництва нашого університету колективам кафедр управління персоналом та економіки праці, маркетингу, міжнародних економічних відносин, експертизи товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Декан факультету Володимир Михайлович Беспалов особисто вручив грамоти з подякою студентам, які досягли особливі успіхи в навчанні, спорті, організаційної діяльності. Передчуваючи атмосферу свята, кожен присутній зміг відчути себе частиною великого і процвітаючого колективу факультету міжнародної економіки!!!

📌Кафедра маркетингу організувала філію на базі компанії STAR SHINE SHIPPING👍

Кафедра маркетингу організувала філію на базі компанії STAR SHINE SHIPPING – спеціалізованої логістичної компанії, що надає повний спектр послуг вантажних перевезень будь-якого ступеня складності, усіма можливими видами транспорту, в абсолютно будь-яку точку земної кулі.

Тепер наші студенти мають можливість:
– відвідувати виїзні заняття (лекції, практичні), безпосередньо на об’єктах компанії;
– виконувати кваліфікаційні роботи, проходити виробничу практику на базі даних компанії;
– консультуватися з компетентними логістами, експедиторами та іншими фахівцями ТОВ «СТАР ШАЙН ШИПІНГ»;
– стажуватися в компанії зі світовим ім’ям, яка є дійсним членом Асоціації міжнародних експедиторів України.

Детальніше

📌20 лютого декан ФМЕ Беспалов В.М., викладач кафедри маркетингу Авдієнко Я.А. і кафедри туризму Нечева Н.В. відвідали ЗОШ в селищі Раухівка Одеської області👥

У ході зустрічі для школярів 9-11 класів була проведена презентація спеціальностей, а в кінці – вікторина «Вгадай рекламу».

Висловлюємо подяку відділу маркетингу ОНЕУ, в особі Жарській І.А., за організацію зустрічі, дирекції – за теплий прийом, а школярам – за інтерес і активність.
Будемо раді бачити вас в стінах нашого ВНЗ!

📌12 лютого 2019 року студенти першого курсу ФМЕ спеціальності «Маркетинг» побували на екскурсії в бібліотеці першого корпусу ОНЕУ і ознайомилися з можливостями використання ресурсів бібліотеки для навчального процесу📕

Слід зазначити, що бібліотека – один з найдавніших культурних інститутів, відомих ще з античних часів. У нинішній час бібліотека еволюціонувала від сховища книг до універсального джерела інформації, особливо необхідного в навчальних закладах для забезпечення навчального процесу бакалаврів, магістрів, аспірантів, для наукової роботи викладачів, для культурного розвитку і отримання емоційного задоволення. Як зазначав Марк Твен: «Той, хто не читає, не має ніяких переваг перед тим, хто не вміє читати». І хоча в сучасному світі є численні Інтернет-ресурси, радіо, телебачення, кіно тощо, ніщо не може повноцінно замінити книгу, що зберігає тепло душі і рук авторів, коректорів, редакторів, друкарів. Прочитати книгу або журнал в руках, в тиші і комфорті – це зовсім не ті враження, які отримуєш, переглядаючи Інтернет-публікації або електронний рідер, тим більше, що не всі статті або книги мають цифровий формат. Для сучасної людини класичні книги та журнали доповнюють можливості електронних ресурсів, значно розширюючи спектр доступної інформації.

Співробітники бібліотеки – Оксана Анатоліївна Герасимова, Катерина Михайлівна Дричікова, Катерина Юріївна Столярова, Ірина Станіславівна Хортюк – ознайомили студентів-першокурсників з інформацією про історію розвитку бібліотеки ОНЕУ – найбільшої економічної бібліотеки в регіоні, про її структуру та правила користування бібліотечним фондом, про наявні книжковихі фонди в друкованому та електронному вигляді. Особливий інтерес дівочої частини студентів викликала інформація про великий фонд художньої літератури.

Дуже сподобалася змістовна презентація про можливості використання електронних ресурсів і наукометричних баз, проведена Катериною Валеріївна Панайтовою. Особливо зацікавилися студенти дистанційним доступом до інформаційних баз, запропонувавши показати цю технологію для ознайомлення з останніми статтями ректора ОНЕУ професора, члена-кореспондента Академії наук України М.І. Звєрякова і завідувача кафедри маркетингу професора Ірини Львівни Литовченко.

Студентів зацікавили навіть дисертаційні роботи та автореферати дисертацій, що зберігаються в читальному залі бібліотеки, як найбільш солідне та фундаментальне джерело при підготовці курсових і дипломних робіт.

Тепер шлях до професійного зростання початківців-маркетологів став зрозумілішим, ширшим і цікавішим.

📌11 листопада – Міжнародний день маркетолога та Всесвітній день шопінгу!🎉

На кафедрі ставляться до цієї події вельми творче – кожна група нашої спеціальності підготувала креативне вітання на адресу улюблених викладачів!

Так, 55 та 35 група підготувала конкурси на знання брендів, впізнавання приналежності лідерів думок до різних товарних категорій з солодкими призами! Маркетологи 2-го і 4-го курсів підготували смішні відеоролики про насущні проблеми життя студентів в ОНЕУ! Першокурсники порадували веселими піснями і навіть танцювальними номерами!

В цілому, свято вдалося на славу! Окрема подяка вже злагодженому колективу ведучих, звуковику, оформленню, відточеній роботі кураторів на чолі з Баранівської Мариною Ігорівною!

📌25 жовтня в Україні відзначають День маркетолога

Наша кафедра вирішила приурочити до цієї події Студентську конференцію, в якій брали участь студенти-маркетологи всіх курсів, зробивши цей захід справді урочистим!

Студенти зробили цілих 13 доповідей на актуальні і животрепетні теми маркетингу – від особливостей нейминга, брендингу та використання НЛП в рекламі до розвитку відеохостингу і технологій блокчейн.

Важливо відзначити не менш цікаві доповіді студентів ФЕФ і ФЕУП, присвячені психології колірного впливу, сервісу і екологічного маркетингу!

За підсумками виступів викладачами кафедри маркетингу була обрана краща доповідь, автором якої стала Коглер Тамара, студентка 55 групи. Приз глядацьких симпатій дістався Момотенко Катерині, студентці 35 групи.

Окрема подяка нашим ведучим – Сергію Шульзі та Маргариті, а також звукорежисеру – Владу Гозуну.

📌3 жовтня студенти 1-го курсу ФМЕ мали унікальну можливість відвідати Одеський авіаційний завод✈

03 жовтня 2018 р. майбутні маркетологи, а поки що студенти 1-го курсу ФМЕ, на чолі з зав.кафедрою Литовченко Іриною Львівною і доцентом Обнявко Олександром Валентиновичем мали унікальну можливість відвідати державне підприємство стратегічного масштабу – Одеський авіаційний завод!

Величезна гордість переповнює всіх нас від усвідомлення, що в нашому місті-герої існує і, не дивлячись ні на які економічні труднощі, функціонує авіазавод! Яке було наше здивування, коли ми дізналися, що історія вітчизняного авістроенія налічує понад 108 років!

Завдяки цікавій і душевній розповіді історика авіазаводу Анатолія Михайловича Шевченко ми познайомилися з рідкісними фактами про перші літаках в дореволюційній Одесі, про льотчика Єфімова і засновника заводу Анатра, прізвищем якого назвали найпопулярніші літальні апарати 20 ст., а також про сучасні досягнення українського авіабудування.

Територія авіазаводу розташована на площі понад 23 га. На сьогоднішній день на підприємстві працює близько 1500 працівників. Нам вдалося зазирнути “за куліси” виробничого процесу, розглянути різні його стадії – від складання двигуна до фарбування кузова. Також ми побачили і готову продукцію – літаки, зроблені на експортні замовлення Хорватії, Франції, Чехії та навіть Уганди.

Хотілося б висловити свою подяку Олександру Івановичу за можливість для наших студентів ознайомитися з таким незвичайним і цінним виробництвом, яке є далеко не в кожній країні.

Розуміючи значимість і унікальність того, що відбувається, ми знову переконалися, що маркетинг – універсальний інструмент сучасного бізнесу, покликаний завоювати лідерські позиції в будь-якій галузі!

Всеукраїнський фестиваль-конкурс реклами 6-7 грудня 2014 року (проводиться раз в два роки)
Формат проведення фестивалю:
 • конкурс робіт учасників з ВНЗ, коледжів і шкіл України за двома напрямками: рекламні відео-ролики та друкована реклама;
 • запрошення компаній з усієї України, які представляють різні сфери бізнесу (рекламні компанії, великі виробничі підприємства, туристичні фірми, банки, великі торговельні мережі, фітнес-клуби, кафе, телекомунікаційні компанії та ін.) для вибору кандидатів на посади рекламістів, фахівців з PR з комунікацій.


День маркетолога 14 листопада (2014 рік)

11 листопада студенти та викладацький склад спільно організували свято, присвячене Міжнародному дню маркетолога. Всі групи брали активну участь в підготовці свята. Неймовірно запальними, часом по-доброму дивакуватими, веселими та інтелектуальними були виступи: від веселих відео про «нелегке» студентське життя до вікторин на перевірку ерудиції в сфері їхньої майбутньої професійної діяльності.


25 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбувся захист кандидатської дисертації викладача кафедри маркетингу Шкурупської Ірини Олександрівни. Тема «Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання», науковий керівник – д. е. н., доц. Литовченко І. Л.

Колектив кафедри щиро вітає здобувачку з успішним захистом!


Екскурсія в Музей цікавої науки (2015 рік)


Наукова студентська конференція (проводиться кожного року 10 квітня)

Актуальність вибору маркетингової спеціалізації економіста обумовлена не тільки великим попитом на ринку кваліфікованих кадрів, але і необхідністю врахування часто мінливих потреб клієнтів сучасного підприємства для забезпечення ефективності його діяльності. Крім того, саме для підприємств малого та середнього бізнесу все важливішим стає бачити і оцінювати конкурентів, тримати руку «на пульсі» ринку, оцінювати власні сильні і слабкі сторони, фокусуватися на «правильної» цільової аудиторії або розробляти ринкові ніші.

Навчаючись за спеціальністю «Маркетинг», Ви навчитеся встановлювати маркетингові цілі, стратегічно планувати збут, оптимально формувати «маркетинговий комплекс» товарів і послуг. Навчання на кафедри «Маркетингу» охоплює перелік маркетингових дисциплін від політики формування лінійки товарів і ефективних рекламних кампаній до осмисленого ціноутворення, створюють фундамент щодо формування висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця.

пров. Привокзальний, 2, к. 309
722-22-11
k.market@oneu.edu.ua

marketing-oneu.com.ua

 • Вступ до фаху
 • Поведінка споживачів
 • Товарознавство
 • Маркетинг
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові комунікації
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетингова політика розподілу
 • Математичні і статистичні методи в маркетингу
 • Інформаційні системи в маркетингу
 • Інтернет-маркетинг
 • Виставкова діяльність
 • Логістика
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингові дослідження
 • Паблік рілейшнз
 • Дизайн реклами
 • Маркетинговий менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Брендинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Управління проектами маркетингу
 • Імітаційне моделювання в маркетингу
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинг в соціальних мережах
 • Менеджмент торгово-посередницької діяльності
 • Стандартизація і сертифікація
 • Маркетинг територій
 • Маркетинговий аудит
 • Маркетинг на ринку В2В
 • Інформаційний маркетинг
 • Методологія наукових досліджень
 • Системний синтез і аналіз в маркетингу
 • Державний маркетинг
 • Методологія дослідження ринку
 • Еволюція теорії маркетингу
 • Проблеми сучасного маркетингу
 • Глобальна економіка
 • Інтегровані маркетингові комунікації

Ähnliches Foto