Кафедра маркетингу та міжнародної логістики

Саєнсус
Марія Анатоліївна
Завідуюча кафедрою д.е.н., доцент

Спеціальності кафедри маркетингу та міжнародної логістики – одні з найбільш затребуваних професій серед роботодавців.

Маркетинг – це філософія, яка ставить клієнта в центр стратегії бізнесу. В той же час логістика – управління товарними, фінансовими та інформаційними потоками. Вдала логістика – запорука процвітаючої комерційної діяльності.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра маркетингу та міжнародної логістики в межах спеціальності 075 “Маркетинг” здійснює прийом та підготовку студентів за такими освітніми програмами (ОП):

– молодший бакалавр (ОП “Маркетинг та міжнародна логістика”)

– бакалавр (ОП “Маркетинг та міжнародна логістика”)

– магістр (ОП “Маркетинг та міжнародна логістика”)

– доктор філософії (PhD) (освітньо-наукова програма “Маркетинг”)

Перспективи професійного розвитку

Приклади посад, на яких можна працювати, отримавши освіту за спеціальністю 075 “Маркетинг”:

– маркетолог-аналітик

– менеджер з маркетингових досліджень

– інтернет-маркетолог (SMM, SEO)

– менеджер з продажу

– event-менеджер

– product-менеджер

– PR-менеджер

– BТL-менеджер

– бренд-менеджер

– трейд-менеджер

– менеджер з реклами

– логіст в транспортних і зовнішньоекономічних відділах

– експорт-менеджер

– імпорт-менеджер

– менеджер з міжнародних перевезень

– менеджер з транспортно-експедиторської діяльності

– керуючий складом готової продукції

– начальник відділу логістики

– начальник підрозділу логістичної компанії або транспортно-логістичного центру та багато інших.

Партнери

Наша кафедра співпрацює з профілюючими кафедрами інших країн. Це означає, що, вступивши на кафедру маркетингу та міжнародної логістики, вам надається можливість поїхати на екскурсію за кордон, відправитися в літню мовну школу, щоб підтягти свою англійську, і навіть отримати фахову освіту в іншій країні. Для цього існує програма подвійних дипломів.

Подвійні дипломи – це спільні програми українських і зарубіжних ВНЗ, які дають можливість українським студентам навчатися в Європі і на виході отримати два дипломи: європейського і українського зразка.

Наукова діяльність

Професор, доктор економічних наук Ірина Львівна Литовченко є одним із засновників такого напрямку в науковій школі маркетингу України, як «Інтернет-маркетинг». Вона підготувала і розробила перший в Україні курс «Інтернет- маркетинг» (2000 р.), у якому представлено методики аналізу й синтезу отриманої у глобальній мереж інформації та надано практичні рекомендації щодо використанні Інтернет-технологій у роботі маркетолога. Однією із перших в нашій країні І. Л. Литовченко почала розробляти теорію ІМК (Інтегрованих Маркетингових Комунікацій), впровадила методику оцінки їх ефективності. Успішно керує аспірантами та здобувачами на отримання ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії). Серед її вихованців вже є 1 доктор економічних наук Сеєнсус Марія Анатоліївна та 4 кандидати економічних наук: Ботушан Марія Іванівна, Шкурупська Ірина Олександрівна, Хмелярова (Авдієнко) Яна Анатоліївна, Федорова Тетяна Олександрівна.

Ірина Львівна Литовченко має більш ніж 150 наукових праць, серед яких 7 навчальних посібників з грифом МОН, 5 – міжнародних посібників, 14 монографій. Є членом підкомісії «Маркетинг»  Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Співпрацює з зарубіжними колегами: кілька років є членом  редакційної колегії Міжнародного журналу International Journal of Export Marketing (IJExportM), який видається в Лондоні (Великобританія) та входить в видавничу групу журналів Inderscience http://www.inderscience.com/index.php. В «Енциклопедії Сучасної України ((ЕСУ)» надрукована стаття, яка стисло відображає основні біографічні дані та науково-педагогічні досягнення [Електронна версія http://esu.com.ua/search_articles.php?id=48810)].

Сучасний склад колективу кафедри та його наукові досягнення, результати педагогічної діяльності займають гідне місце у професійному співтоваристві маркетологів України. Більшість НПП кафедри є членами громадської організації «Об’єднання маркетологів України».

Ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за трьома рівнями (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) за освітньою програмою «Маркетинг та міжнародна логістика». Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» мають можливість показати свої вміння та навички, приймаючи участь у конференціях, конкурсах, фестивалях на «полігонах» інших ВНЗ.

Традиційно, кожного року, в квітні місяці, в рамках святкування Дня науки на факультеті міжнародної економіки Одеського національного економічного університету здобувачі спеціальності «Маркетинг» приймають участь в щорічній науково-практичній студентській конференції, в секції, предметом дослідження та вивчення в якій є актуальні проблеми розвитку маркетингу. За підсумками видається збірник наукових праць студентів. Випуски збірників передаються до фонду бібліотеки факультету та до репозитарію ОНЕУ. [Електронна версія видання 2022 р. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14330; видання 2021 р.  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12999; видання 2020 р. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11389; видання 2019 р. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9240]

Здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за профільною спеціальністю.

Успішну роботу кафедри забезпечує  професорсько-викладацький склад. Останнім колективним досягненням є публікація монографії “Маркетингові та логістичні аспекти діяльності експортно орієнтованих підприємств” під редакцією проф., д.е.н. Ірини Львівни Литовченко. У монографії представлено результати комплексного дослідження теоретичних основ маркетингової та логістичної діяльності експортно орієнтованих підприємств. Проаналізовано і висвітлено методичні основи та практику сучасної маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів України та світу в умовах руху до цифрової економіки. [Електронна версія видання http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14970]

Tischenko_Irina

Тіщенко
Ірина Валерїївна

викладач

Полянська О.Є.(САЙТ)

Полянська
Ольга Євгеніївна

старший викладач

sokolova

Соколова
Вікторія Вікторівна

ст. лаборант

Кафедра маркетингу у межах спеціальності 075 «Маркетинг» здійснює прийом та підготовку студентів за такими освітніми програмами (ОП):

 1. молодший бакалавр (ОП «Маркетинг та міжнародна логістика»)
 2. бакалавр (ОП «Маркетинг та міжнародна логістика»)
 3. магістр (ОП «Маркетинг та міжнародна логістика»)
 4. доктор філософії (PhD) (освітньо-наукова програма «Маркетинг»)

Здобувачі всіх рівнів вищої освіти регулярно відвідують навчальні екскурсії до провідних підприємств Одещини: Одеський порт, Одескабель, Авіазавод, Астрономічна обсерваторія, Музей цікавих наук, Бітрікс-24. Також вони залучені до участі та організації Дня маркетолога щорічно. Колектив кафедри маркетингу дає змогу виступити на студентських конференціях на маркетингові теми.

Наші студенти та аспіранти приймають участь в організації Міжнародного конкурсу для студентів та школярів «РЕКЛАМА-ФЕСТ», перед ними регулярно виступають з кейсами та презентаціями щодо практичного досвіду Міжнародна компанія «Украмарин», «KRKA», «Star Shine Shipping», ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України. Також студенти мають додаткову можливість пройти сертифікацію Спілки рекламістів України. Вони  регулярно відвідують online-вебінари відомих вчених з економіки та маркетингу.

Аспіранти приймають участь у щорічній Міжнароднії науково-практичнії конференції «Маркетинг: виклики та рішення», що організована кафедрою маркетингу. Вони також відвідують вагомі в Україні та за кордоном міжнародні конференції з маркетингу.

 1. Студенти, що опанують освітню програму «Маркетинг та міжнародна логістика» на початковому рівні (молодший бакалавр) готові до прийняття кваліфікованих рішень в сфері маркетингу:
 • вміють проаналізувати маркетингове середовище, в якому працює фірма,
 • розробити маркетингову систему фірми,
 • виявити її позиціонування,
 • сегменти споживачів,
 • виявити найбільш актуальні засоби просування залежно від стадії життєвого циклу товару,
 • розробити оптимальну систему розподілу, що ґрунтуються на сучасних принципах логістики.

Переваги навчання за програмою початкового рівня (молодший бакалавр):

 • для вступу на контрактну форму навчання необхідні лише 2 сертифікати ЗНО;
 • для вступу на бюджетну форму навчання необхідні 3 сертифікати ЗНО;
 • 2 роки цікавого навчання з можливістю обирати дисципліни за своїм хистом та вподобаннями;
 • здобуття початкового рівня вищої освіти у профільному економічному університеті;
 • можливість продовжити навчання в університеті та отримати ступінь бакалавра й магістра;

Перспективи працевлаштування: молодші бакалаври після закінчення навчання мають можливість займати посади із заробітною платою від 11 до 19 тис. грн навіть без досвіду роботи (за даними ресурсу Work.ua):

 • Промоутер (ЗП 15 000 грн/місяць)
 • Маркетолог (ЗП 18 000 грн/місяць)
 • Логіст (ЗП 15 000 грн/місяць)
 • Торговий представник (ЗП 19 000 грн/місяць)
 • Мерчендайзер (ЗП 11 000 грн/місяць)
 • Копірайтер (ЗП 12 000 грн/місяць)
 • Таргетолог (ЗП 15 000 грн/місяць)

Презентація освітньої програми доступна за посиланням

 

2. Студенти, що опанують освітню програму «Маркетинг та міжнародна логістика» на першому рівні вищої освіти (бакалавр) готові до прийняття кваліфікованих рішень в сфері маркетингу:

 • вміють визначити конкурентоспроможність товару/послуги,
 • створити бренд,
 • сформувати гармонійний асортимент,
 • виявити найбільш вигідні сегменти споживачів,
 • організовувати маркетингові дослідження,
 • розробити оптимальну стратегію ціноутворення,
 • обрати інструменти маркетингової комунікаційної політики для створення медіа-плану компанії,
 • підтримувати зв’язки з громадкістю через спеціальні техніки,
 • працювати з негативом та виходити із конфліктних ситуацій з клієнтами,
 • формувати оптимальні канали розподілу,
 • управляти логістичними процесами на внутрішньому/міжнародному ринках,
 • розробляти Інтернет-маркетингові рішення
 • тощо.

Переваги навчання за програмою першого рівня (бакалавр):

 • 4 роки цікавого навчання з можливістю обирати дисципліни за своїм хистом та вподобаннями;
 • широкий спектр навчальних курсів, що відповідають напрямам маркетингу і логістики, затребуваним на ринку праці;
 • поєднання навчання з роботою, починаючи з 3-го курсу за індивідуальним графіком;
 • здобуття початкового рівня вищої освіти у профільному економічному університеті, а також за програмами подвійних дипломів;
 • можливість продовжити навчання в університеті та отримати ступінь магістра.

Перспективи працевлаштування: бакалаври після закінчення навчання мають можливість займати посади із заробітною платою від 15 до 35 тис. грн (за даними ресурсу Work.ua):

 • Маркетолог (ЗП 18 000 грн/місяць)
 • Логіст (ЗП 15 000 грн/місяць)
 • Маркетинговий аналітик (ЗП 18 000 грн/місяць)
 • Інтернет-маркетолог (ЗП 20 000 грн/місяць)
 • Маркетинг-директор  (ЗП 33 600 грн/місяць)
 • Керівник логістичного напрямку (ЗП 27 500 грн/місяць)
 • PR-менеджер (ЗП 15 000 грн/місяць)
 • Продакт-менеджер (ЗП 24 000 грн/місяць).

Презентація освітньої програми доступна за посиланням

Перелік дисциплін за ОП доступний за посиланням

3. Студенти, що опанують освітню програму «Маркетинг та міжнародна логістика» на другому рівні вищої освіти (магістр) готові до прийняття кваліфікованих рішень в сфері маркетингу:

 • розробляти маркетингові стратегії,
 • вивчати смаки покупців з метою виявлення мотивів покупки задля просування товару;
 • досліджувати, яка продукція буде користуватися великим попитом і чому,
 • оцінювати ринок конкретних товарів та послуг,
 • моніторити галузь, організовувати маркетингові дослідження,
 • з’ясовувати потреби покупців,
 • обробляти інформацію за допомогою спеціальних комп’ютерних програм,
 • складати докладний маркетинговий звіт з аналітичними даними, порівняльними характеристиками,
 • робити ринковий прогноз і розробляти рекомендації;
 • координувати інтегрованими маркетинговими комунікаціями;
 • управляти рухом товарів в логістичних ланцюгах поставок;
 • організовувати перевезення вантажів різними видами транспорту;
 •  аналізувати ринок логістичних послуг;
 • формувати оптимальний логістичний  ланцюг;
 • організовувати міжнародні транспортні коридори.

Переваги навчання за програмою другого рівня (магістр):

 • 1 рік та 4 місяця навчання з можливістю обирати дисципліни;
 • поєднання навчання з роботою за індивідуальним графіком;
 • навчальне навантаження – 2 дні на тиждень;
 • здобуття повної вищої освіти у профільному економічному університеті, а також за програмами подвійних дипломів;
 • можливість продовжити навчання в університеті та отримати науковий ступінь, зробити наукову кар’єру;
 • дає змогу працювати за фахом та займати керівні посади, для роботи в держорганах;
 • престиж та статус.

Перспективи працевлаштування: магістри після закінчення навчання мають можливість займати посади із заробітною платою від 15 до 35 тис. грн (за даними ресурсу Work.ua):

 • Маркетинговий аналітик (ЗП 18 000 грн/місяць)
 • Інтернет-маркетолог (ЗП 20 000 грн/місяць)
 • Маркетинг-директор  (ЗП 33 600 грн/місяць)
 • Керівник логістичного напрямку (ЗП 27 500 грн/місяць)
 • Продакт-менеджер (ЗП 24 000 грн/місяць)
 • Бренд-менеджер (ЗП 18 000 грн/місяць)
 • SMM-менеджер (ЗП 15 000 грн/місяць)
 • Трейд-маркетолог (ЗП 18 000 грн/місяць)

Презентація освітньої програми доступна за посиланням

Перелік дисциплін за ОП доступний за посиланням

4. Аспіранти, що опанують освітню програму «Маркетинг» на третьому рівні (доктор філософії з економічних наук), мають компетенції та навички щодо  наукових досліджень з різних сфер маркетингу.

Програма третього рівня, дає змогу вибору наукового направлення, навички в використанні методології та методів сучасного наукового дослідження, аналізу та синтезу отриманих результатів та вміння зробити коректні виводи, інтерпретацію результатів дослідження, методики використання на практиці.

Здобувачі отримають також психологічну та педагогічну підготовку стосовно викладання ЗВО. На протязі учбового процесу здобувач проводить власне наукове дослідження, яке завершується представленням дисертації  відповідно вимогам МОН.

Переваги навчання за програмою третього рівня (доктор філософії):

 • 4 роки навчання з можливістю обирати дисципліни за своїм хистом та вподобаннями;
 • поєднання навчання з роботою за індивідуальним графіком;
 • навчальне навантаження – 4 дні на тиждень;
 • можливість отримати науковий ступінь, стати фаховим викладачем та зробити наукову кар’єру;
 • дає змогу працювати за фахом та бути топ-менеджером в крупних транснаціональних компаніях, для кар’єри в держорганах;
 • престиж та статус на міжнародному рівні;
 • самореалізація особистості, створення власного бренду.

Перспективи працевлаштування: здобувачі після закінчення навчання мають можливість займати посади із заробітною платою від 20 до 40 тис. грн (за даними ресурсу Work.ua):

 • Директор з маркетингу в міжнародній компанії (ЗП 40.000 грн/місяць);
 • Маркетинг-директор (ЗП 33 600 грн/місяць);
 • Керівник департаменту маркетингу (ЗП 20 000 грн/місяць);
 • Керівник логістичного напрямку (ЗП 27 500 грн/місяць);
 • Доцент в ЗВО.
Презентація освітньої програми доступна за посиланням

Перелік дисциплін за ОП доступний за посиланням

075 Маркетинг
Стислий опис , актуальність та конкурентні переваги освітньої програми Освітньо-наукова програма «Маркетинг» надає глибоку спеціальну підготовку науковців в сфері маркетингу, охоплює низку класичних та інноваційних аспектів теорії маркетингу, дозволяє поглибити теоретико-методологічні та методичні основи наукових досліджень, враховувати  особливості ринку на мікро та макромаркетинговом рівнях, який формується в цифровій економіці, передбачає застосування широкого кола загальнонаукових та спеціальних методів та сучасного інструментарію, що сприяє актуальним науковим дослідженням та впровадження їх в практику маркетингу, враховує інтереси ключових стейкхолдерів. 

Програма надає можливість здобувачам формувати актуальне, з науковою новизною, спрямування та тематику дисертаційного дослідження. Формує навички наукового дослідження та самостійного вирішення наукових проблем в сфері маркетингу. Виконується в активному дослідницькому середовищі

Знання і вміння Спеціальна освіта та професійна підготовка передбачає надання спеціальних знань фахівцям щодо творчого проведення наукового дослідження та розв’язання наукових проблем в сфері маркетингу. 

Ключові слова: концепції сучасного маркетингу, цифрова економіка, цифровий ринок, нові конкурентні стратегії, інновації в маркетингу, маркетингові дослідження, моделі, та інформаційні технології у наукових дослідженнях, стратегії брендінгу, маркетинговий аудит, блокчейн-технології,  прогнозування ринку в умовах цифрової економіки 

Майбутні професії та перспективи працевлаштування Працевлаштування в науково-дослідницьких установах, в установи системи вищої освіти різного рівня, в органах державного та муніципального управління; на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) на посадах, які потребують здатності до стратегічного мислення, поглибленого маркетингового аналізу ринкової ситуації для розв’язання комплексних проблем, передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань або професійної практики.

.

Нещодавно кафедра маркетингу та міжнародної логістики поповнила скарбничку публікацій колективною монографією “Маркетингові та логістичні аспекти діяльності експортно орієнтованих підприємств” під редакцією проф., д.е.н. Ірини Львівни Литовченко. 21 жовтня 2022 р. друкована версія видання була урочисто презентована ректору Одеського національного економічного університету – д.е.н., проф. Ковальову Анатолію Івановичу, який виступив одним з рецензентів колективної монографії.

👏🏻 У монографії представлено результати комплексного дослідження теоретичних основ маркетингової та логістичної діяльності експортно орієнтованих підприємств. Проаналізовано і висвітлено методичні основи та практику сучасної маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів України та світу в умовах руху до цифрової економіки.

👉🏻 Монографія призначена для науковців, практиків, керівників підприємств, регіональних маркетинг-менеджерів, логістів, аспірантів і студентів всіх спеціальностей, а також для всіх зацікавлених осіб.

🎀 Електронна версія видання доступна для завантаження http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14970

Дякуємо за підтримку науковій спільноті у складі Садченко О. В. – д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу та бізнес-адміністрування Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Лисюка В. М. – д.е.н., проф., гол. наукового співробітника Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», відділу ринкових механізмів  та структур.

21 квітня 2021 року відбулася довгоочікувана 2-га Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг: виклики і рішення”. З огляду на карантинних обмежень, вона проходила в дистанційному форматі Zoom, ефір тривав більше 5 годин і зібрав наукову маркетингову еліту – всього 70 учасників – не тільки з України, а й Польщі, Естонії, Китаю. Статус заходу підтверджений участю 29 докторів наук, 32 кандидатів з 30 різних організацій.
Основними напрямами конференції стали новітні тренди трансформації маркетингу, маркетингові рішення в умовах адаптації до цифрової економіки, специфіка розвитку сучасної логістичної діяльності.
Запісь ефіру доступна по посиланню https://youtu.be/ICGRrfwzIJ0
Конференція вже отримала багато позитивних відгуків від колег, один з яких – від кафедри маркетингу Краківського економічного університету під керівництвом професора Яна В. Віктора представлений на фото. Висловлюємо подяку всім доповідачам, які знайшли можливість виступити з доповідями і взяти участь в науковій дискусії і підтримати теплими словами! Окреме дякуємо завідуючій кафедри маркетингу ОНЕУ, ідеологу цього заходу Ірині Львівні Литовченко, а також оргкомітету в особі Ірини Олександрівни Шкурупскої, Кристини Ігорівни Тарасової та Анни В’ячеславовни Новак.

22 квітня відбулася  підсумкова науково-практична конференція у форматі відеоконференції ZOOM  за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 навчальному році зі спеціальності «Маркетинг», яка проводилась в Університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). На конкурс було представлено 119 наукових робіт з провідних закладів вищої освіти України.

Випускниця магістратури за спеціальністю 075 «Маркетинг» Андрєєва Вероніка Шахрамівна посіла почесне ІІ місце з науковою роботою: «Маркетингові комунікації підприємства ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-19». Здобутки випускниці є свідченням високої якості освіти, яка здатна забезпечити конкурентоспроможність на ринку праці та можливості професійного зростання.

Вітаємо Вероніку і бажаємо яскравих вражень від життя та нових досягнень у науці, роботі та творчості! Щиро вітаємо також її наукового керівника – доцента Смирнову Наталію Василівну  і бажаємо нових досягнень та перемог!

Запрошуємо до участі в головній події нашої кафедри, що приурочено 100-річчю Одеського національного економічного університету – міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг: виклики і рішення”.
Терміни прийняття тез триватиме до 18 квітня 2021 р.
Незважаючи на карантин, ми не втрачаємо надії, що зможемо організувати конференцію як в очному, так і в дистанційному форматі!
З нетерпінням хочемо поділитися новітніми досягненнями вчених, кейсами практиків маркетингу, результатами досліджень молодих фахівців в сонячної і весняної Одесі!

21-23.04. Одеса. Міжнародна конференція квітень 2021

21-23.04. Одесса. Международная конференция 2021

21-23.04.ODESSA.MARKETING.INTERNATIONALCONFERENCE.2021

8 лютого кращі студенти Одеського національного економічного університету почали виробничу практику в логістичній компанії Star Shine Shipping.

Адже два роки тому на підприємстві відкрито філію кафедри «Маркетингу». Як повідомив директор компанії Star Shine Shipping Олександр Винник, в ході практики студенти будуть вести відео-щоденники та брати участь в маркетингових експериментах, осягаючи реалії сучасного бізнесу. Їм будуть надані комп’ютери для занять і доступ до робочої документації підприємства.

Самі студенти після екскурсії по офісу, яку провів Олександр Винник відзначили, що Star Shine Shipping схожа на компанію мрії.
Керівник практикантів – заступник завідувача кафедри маркетингу факультету Міжнародної економіки університету – Юрій Миколайович Сотников. Сьогодні на зустрічі зі студентами та співробітниками компанії він розповів, що під час практики студенти отримають навички здійснення транспортних операцій, формування оптимальних маршрутів руху товарів і використання транспортних коридорів, навчяться оцінювати потенціал ринку.

Також Юрій Сотников чесно зізнався, що в Star Shine Shipping прийшли найкращі зі студентів факультету Міжнародної економіки спеціальності «Маркетинг і міжнародна логістика». Всього на підприємства міста на практику відправлено 37 студентів.

сайт Star Shine Shipping

30 жовтня в самій жвавій точці міста Одеси кілька десятків майбутніх студентів ще на крок наблизилися до своєї мрії стати успішними підприємцями. Вони задіяли свої навички в логістичній діяльності. Взявши участь в бізнес-квесті “Логістика в великому місті” хлопці дізналися, що організація логістичних потоків – це не так складно! Команда «Logistic girls» довела це на власному прикладі! Вони поєднали в собі креативне мислення, нестандартний підхід до справи і заробили цілих 620$ тільки за 1 годину. А як це відбувалось, Ви можете побачити на фото:

29 вересня – чудовий день: адже ми святкуємо День народження Ірини Львівни Литовченко, нашої завідуючої кафедри маркетингу, доктора економічних наук, професора, кращої керівниці, яка зуміла створити демократичну атмосферу для наукової творчості!

Шановного, першокласного викладача та чудову, привітну людину вітаємо з Ювілеєм. Бажаємо Вам чудового настрою і радісних подій, неймовірних сил і відмінного здоров’я, приголомшливих ідей та чудових можливостей, великої вдачі, щастя Вам та Вашим рідним.

Дякую за посмішки, які Ви даруєте нам кожного дня, роблячи атмосферу в університеті світлої і доброзичливою. Ваш внесок у освітній процес, в високоякісну підготовку майбутніх фахівців є неймовірно великим. Саме під Вашим керівництвом кафедра маркетингу вийшла на новий рівень, дозволяючи отримати кращу освіту в сфері маркетингу.

Завдяки Вам, вперше в українському ВНЗ у студентів з’явилася можливість вивчати дисципліну «Інтернет-маркетинг». А підручники, написані під Вашим авторством, стали джерелом унікальних знань.

Бажаємо Вам кожен день зустрічати з новими силами, геніальними ідеями, світлими надіями, великими можливостями та чудовим настроєм.

Нехай легко вдається робота та в житті у Вас всі обставини складаються якнайкраще.

З Днем Народження, люба Ірина Львівна!

На изображении может находиться: 1 человек, улыбается, цветок

16-17 вересня 2019 року відбулася вже традиційна для кафедри маркетингу та ФМЕ екскурсія для першокурсників на державне підприємство стратегічного масштабу – Одеський авіаційний завод!

Наші студенти 1-го курсу ФМЕ, на чолі зі своїми кураторами – доцентом Сотниковим Юрієм Миколайовиче та Мавровим Станіславом Дмитрович мали унікальну можливість відвідати функціонуючий авіазавод, доступ на які був довгі роки закритий для сторонніх відвідувачів.

Історик авіазаводу Анатолій Михайлович Шевченко провів для студентів чудову екскурсію, насичену рідкісними фактами о перших літаках в дореволюційній Одесі, о льотчиках Єфімові і Уточкіну, а також розповів про сучасні досягнення українського авіабудування.

Нам вдалося доторкнутися до таємниці виробничого процесу від складання двигуна до фарбування кузова. Головне – ми побачили результат – літаки, зроблені на експортні замовлення Хорватії, Франції, Чехії та навіть Уганди.

Під враженням від побаченого, ми в вже який раз переконалися, що маркетинг можна, а головне, потрібно застосовувати в абсолютно будь-якій галузі для досягнення лідерських позицій не лише всередині України, а й в усьому світі!

А Ви знали, що сьогодні День народження не лише у нашого міста-героя Одеси, але і у чудового і досвідченого викладача нашої кафедри – Ольги Федорівни Ольга Оснач! Вона не тільки заслужений діяч науки, досвідчений доцент, автор найбільш цитованих підручників з промислового маркетингу та товарознавства, але й носій давніх традицій кафедри маркетингу, а також джерело безцінних знань, які ми дбайливо передаємо новому поколінню студентів і викладачів!

Ольга Федорівна, від щирого серця вітаємо Вас з Ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, оптимізму та благополуччя!!!

Прийшов час підводити підсумки РЕКЛАМА-ФЕСТ 2019!

Багато різних почуттів і емоцій викликає наш студентський конкурс креативу!

У цьому році ми намагалися зробити його дійнсно летнім- на березі моря, на рідній для ОНЕУ базі “Економіст”, щоб наші любі учасники змогли поєднати приємне з корисним – відпочинок з демонстрацією своїх рекламних талантів!

Ще однією відмінністю став новий формат: об’єднання з проектом “Рекламний полігон”, дітищем нашого шановного голови журі Євгена Вікторовича Ромата, голови Спілки рекламістів України.

Отже, в категорії “Друкована реклама” журі нашого конкурсу розподілило свої переваги наступним чином:

 • 1-е місце і грошову винагороду 2000 грн – “Донорський лайк”, автор Литвинова Віра Володимирівна з Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко;
 • 2-е місце і грошову винагороду 1000 грн – після бурхливого обговорення було вирішено віддати відразу двом роботам “Birdy Granola”, автор Майор Євгенія з Одеського національного економічного університету, а також “Привід для Carlsberg”, автор Сліпченко Владислав Олександрович з Київського національного торговельно-економічного університету;
  3-е місце не було присуджено жодній роботі через рішення по 2-му місцю.

Спеціальні призи від нашого партнера – бренду косметики ручної роботи “Medovaya” у даній категорії отримали наступні роботи:

 • “Сміттєвік” – автор Литвинова Віра Володимирівна, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко,
 • “Коректор” – автор Радченко Вероніка, Київський національний торгово-економічний університет,
 • “Серце для Сільпо” – автор Коглер Тамара Вернеровна, Одеський національний економічний університет.

У категорії “Відеореклама” журі вирішило відзначити заохочувальними призами від нашого партнера – бренду косметики ручної роботи “Medovaya” наступні роботи:

 • “Релакс” від Травіна Євгенії Анатоліївни з Київського університету ім. Бориса Грінченка;
 • “За кермо НЕ сідай” від команди “Кооператісти” з Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу;
 • “Кросівки Adidas” від Бостан Анни з Одеського національного економічного університету;
 • “Google Play Music” від Коглер Тамари з Одеського національного економічного університету.

Головні призи були розподілені наступним чином:

 • 1-е місце і грошову винагороду 5000 грн отримав Яковенко Сергій Володимирович, автор роботи “Кулькова ручка” з Харківського національного економічного університету;
 • 2-е місце не присуджено;
 • 3-е місце і грошову винагороду 1500 грн отримав Шевченко Дмитро Васильович з Чернігівського національного технологічного університету за ролик “Нова пошта”!

Вітаємо студентів з перемогою!!! Впевнені, що Ваші успіхи надихнуть Вас на створення нового рекламного креативу!!!

Хотілося б подякувати студентам спеціальності «Маркетинг» і «Міжнародна логістика», які допомагали в організації всього процесу фестивалю від прикраси локацій, настройки техніки, ведення, фото- та відео-забезпечення, реєстрації, кава-пауз та навіть протистояння складним погодним умовам! Без вашої командної роботи у нас нічого б не вийшло!

Необхідно відзначити, що колектив кафедри маркетингу на чолі з Іриною Львівною Літовченко – головним ідейним натхненником РЕКЛАМА-ФЕСТ – як завжди, спрацювали як злагоджений оркестр!

Усі ФОТО

13 травня відбулося урочисте розширене засідання Ради ФМЕ, присвячене 50-річчю: були присутні члени 5 кафедр і активні студенти нашого факультету! Проректор з виховної роботи та міжнародних зв’язків Шубартовського Георгій Іванович вручив грамоти від імені керівництва нашого університету колективам кафедр управління персоналом та економіки праці, маркетингу, міжнародних економічних відносин, експертизи товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Декан факультету Володимир Михайлович Беспалов особисто вручив грамоти з подякою студентам, які досягли особливі успіхи в навчанні, спорті, організаційної діяльності. Передчуваючи атмосферу свята, кожен присутній зміг відчути себе частиною великого і процвітаючого колективу факультету міжнародної економіки!!!

📌Кафедра маркетингу організувала філію на базі компанії STAR SHINE SHIPPING👍

Кафедра маркетингу організувала філію на базі компанії STAR SHINE SHIPPING – спеціалізованої логістичної компанії, що надає повний спектр послуг вантажних перевезень будь-якого ступеня складності, усіма можливими видами транспорту, в абсолютно будь-яку точку земної кулі.

Тепер наші студенти мають можливість:
– відвідувати виїзні заняття (лекції, практичні), безпосередньо на об’єктах компанії;
– виконувати кваліфікаційні роботи, проходити виробничу практику на базі даних компанії;
– консультуватися з компетентними логістами, експедиторами та іншими фахівцями ТОВ «СТАР ШАЙН ШИПІНГ»;
– стажуватися в компанії зі світовим ім’ям, яка є дійсним членом Асоціації міжнародних експедиторів України.

Детальніше

📌20 лютого декан ФМЕ Беспалов В.М., викладач кафедри маркетингу Авдієнко Я.А. і кафедри туризму Нечева Н.В. відвідали ЗОШ в селищі Раухівка Одеської області👥

У ході зустрічі для школярів 9-11 класів була проведена презентація спеціальностей, а в кінці – вікторина «Вгадай рекламу».

Висловлюємо подяку відділу маркетингу ОНЕУ, в особі Жарській І.А., за організацію зустрічі, дирекції – за теплий прийом, а школярам – за інтерес і активність.
Будемо раді бачити вас в стінах нашого ВНЗ!

📌12 лютого 2019 року студенти першого курсу ФМЕ спеціальності «Маркетинг» побували на екскурсії в бібліотеці першого корпусу ОНЕУ і ознайомилися з можливостями використання ресурсів бібліотеки для навчального процесу📕

Слід зазначити, що бібліотека – один з найдавніших культурних інститутів, відомих ще з античних часів. У нинішній час бібліотека еволюціонувала від сховища книг до універсального джерела інформації, особливо необхідного в навчальних закладах для забезпечення навчального процесу бакалаврів, магістрів, аспірантів, для наукової роботи викладачів, для культурного розвитку і отримання емоційного задоволення. Як зазначав Марк Твен: «Той, хто не читає, не має ніяких переваг перед тим, хто не вміє читати». І хоча в сучасному світі є численні Інтернет-ресурси, радіо, телебачення, кіно тощо, ніщо не може повноцінно замінити книгу, що зберігає тепло душі і рук авторів, коректорів, редакторів, друкарів. Прочитати книгу або журнал в руках, в тиші і комфорті – це зовсім не ті враження, які отримуєш, переглядаючи Інтернет-публікації або електронний рідер, тим більше, що не всі статті або книги мають цифровий формат. Для сучасної людини класичні книги та журнали доповнюють можливості електронних ресурсів, значно розширюючи спектр доступної інформації.

Співробітники бібліотеки – Оксана Анатоліївна Герасимова, Катерина Михайлівна Дричікова, Катерина Юріївна Столярова, Ірина Станіславівна Хортюк – ознайомили студентів-першокурсників з інформацією про історію розвитку бібліотеки ОНЕУ – найбільшої економічної бібліотеки в регіоні, про її структуру та правила користування бібліотечним фондом, про наявні книжковихі фонди в друкованому та електронному вигляді. Особливий інтерес дівочої частини студентів викликала інформація про великий фонд художньої літератури.

Дуже сподобалася змістовна презентація про можливості використання електронних ресурсів і наукометричних баз, проведена Катериною Валеріївна Панайтовою. Особливо зацікавилися студенти дистанційним доступом до інформаційних баз, запропонувавши показати цю технологію для ознайомлення з останніми статтями ректора ОНЕУ професора, члена-кореспондента Академії наук України М.І. Звєрякова і завідувача кафедри маркетингу професора Ірини Львівни Литовченко.

Студентів зацікавили навіть дисертаційні роботи та автореферати дисертацій, що зберігаються в читальному залі бібліотеки, як найбільш солідне та фундаментальне джерело при підготовці курсових і дипломних робіт.

Тепер шлях до професійного зростання початківців-маркетологів став зрозумілішим, ширшим і цікавішим.

📌11 листопада – Міжнародний день маркетолога та Всесвітній день шопінгу!🎉

На кафедрі ставляться до цієї події вельми творче – кожна група нашої спеціальності підготувала креативне вітання на адресу улюблених викладачів!

Так, 55 та 35 група підготувала конкурси на знання брендів, впізнавання приналежності лідерів думок до різних товарних категорій з солодкими призами! Маркетологи 2-го і 4-го курсів підготували смішні відеоролики про насущні проблеми життя студентів в ОНЕУ! Першокурсники порадували веселими піснями і навіть танцювальними номерами!

В цілому, свято вдалося на славу! Окрема подяка вже злагодженому колективу ведучих, звуковику, оформленню, відточеній роботі кураторів на чолі з Баранівської Мариною Ігорівною!

📌25 жовтня в Україні відзначають День маркетолога

Наша кафедра вирішила приурочити до цієї події Студентську конференцію, в якій брали участь студенти-маркетологи всіх курсів, зробивши цей захід справді урочистим!

Студенти зробили цілих 13 доповідей на актуальні і животрепетні теми маркетингу – від особливостей нейминга, брендингу та використання НЛП в рекламі до розвитку відеохостингу і технологій блокчейн.

Важливо відзначити не менш цікаві доповіді студентів ФЕФ і ФЕУП, присвячені психології колірного впливу, сервісу і екологічного маркетингу!

За підсумками виступів викладачами кафедри маркетингу була обрана краща доповідь, автором якої стала Коглер Тамара, студентка 55 групи. Приз глядацьких симпатій дістався Момотенко Катерині, студентці 35 групи.

Окрема подяка нашим ведучим – Сергію Шульзі та Маргариті, а також звукорежисеру – Владу Гозуну.

📌3 жовтня студенти 1-го курсу ФМЕ мали унікальну можливість відвідати Одеський авіаційний завод✈

03 жовтня 2018 р. майбутні маркетологи, а поки що студенти 1-го курсу ФМЕ, на чолі з зав.кафедрою Литовченко Іриною Львівною і доцентом Обнявко Олександром Валентиновичем мали унікальну можливість відвідати державне підприємство стратегічного масштабу – Одеський авіаційний завод!

Величезна гордість переповнює всіх нас від усвідомлення, що в нашому місті-герої існує і, не дивлячись ні на які економічні труднощі, функціонує авіазавод! Яке було наше здивування, коли ми дізналися, що історія вітчизняного авістроенія налічує понад 108 років!

Завдяки цікавій і душевній розповіді історика авіазаводу Анатолія Михайловича Шевченко ми познайомилися з рідкісними фактами про перші літаках в дореволюційній Одесі, про льотчика Єфімова і засновника заводу Анатра, прізвищем якого назвали найпопулярніші літальні апарати 20 ст., а також про сучасні досягнення українського авіабудування.

Територія авіазаводу розташована на площі понад 23 га. На сьогоднішній день на підприємстві працює близько 1500 працівників. Нам вдалося зазирнути “за куліси” виробничого процесу, розглянути різні його стадії – від складання двигуна до фарбування кузова. Також ми побачили і готову продукцію – літаки, зроблені на експортні замовлення Хорватії, Франції, Чехії та навіть Уганди.

Хотілося б висловити свою подяку Олександру Івановичу за можливість для наших студентів ознайомитися з таким незвичайним і цінним виробництвом, яке є далеко не в кожній країні.

Розуміючи значимість і унікальність того, що відбувається, ми знову переконалися, що маркетинг – універсальний інструмент сучасного бізнесу, покликаний завоювати лідерські позиції в будь-якій галузі!

Всеукраїнський фестиваль-конкурс реклами 6-7 грудня 2014 року (проводиться раз в два роки)
Формат проведення фестивалю:
 • конкурс робіт учасників з ВНЗ, коледжів і шкіл України за двома напрямками: рекламні відео-ролики та друкована реклама;
 • запрошення компаній з усієї України, які представляють різні сфери бізнесу (рекламні компанії, великі виробничі підприємства, туристичні фірми, банки, великі торговельні мережі, фітнес-клуби, кафе, телекомунікаційні компанії та ін.) для вибору кандидатів на посади рекламістів, фахівців з PR з комунікацій.


День маркетолога 14 листопада (2014 рік)

11 листопада студенти та викладацький склад спільно організували свято, присвячене Міжнародному дню маркетолога. Всі групи брали активну участь в підготовці свята. Неймовірно запальними, часом по-доброму дивакуватими, веселими та інтелектуальними були виступи: від веселих відео про «нелегке» студентське життя до вікторин на перевірку ерудиції в сфері їхньої майбутньої професійної діяльності.


25 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбувся захист кандидатської дисертації викладача кафедри маркетингу Шкурупської Ірини Олександрівни. Тема «Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання», науковий керівник – д. е. н., доц. Литовченко І. Л.

Колектив кафедри щиро вітає здобувачку з успішним захистом!


Екскурсія в Музей цікавої науки (2015 рік)


Наукова студентська конференція (проводиться кожного року 10 квітня)

Актуальність вибору маркетингової спеціалізації економіста обумовлена не тільки великим попитом на ринку кваліфікованих кадрів, але і необхідністю врахування часто мінливих потреб клієнтів сучасного підприємства для забезпечення ефективності його діяльності. Крім того, саме для підприємств малого та середнього бізнесу все важливішим стає бачити і оцінювати конкурентів, тримати руку «на пульсі» ринку, оцінювати власні сильні і слабкі сторони, фокусуватися на «правильної» цільової аудиторії або розробляти ринкові ніші.

Навчаючись за спеціальністю «Маркетинг», Ви навчитеся встановлювати маркетингові цілі, стратегічно планувати збут, оптимально формувати «маркетинговий комплекс» товарів і послуг. Навчання на кафедри «Маркетингу» охоплює перелік маркетингових дисциплін від політики формування лінійки товарів і ефективних рекламних кампаній до осмисленого ціноутворення, створюють фундамент щодо формування висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця.

пров. Привокзальний, 2, к. 309
722-22-11
market@oneu.ukr.education

 • Вступ до фаху
 • Поведінка споживачів
 • Товарознавство
 • Маркетинг
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові комунікації
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетингова політика розподілу
 • Математичні і статистичні методи в маркетингу
 • Інформаційні системи в маркетингу
 • Інтернет-маркетинг
 • Виставкова діяльність
 • Логістика
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингові дослідження
 • Паблік рілейшнз
 • Дизайн реклами
 • Маркетинговий менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Брендинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Управління проектами маркетингу
 • Імітаційне моделювання в маркетингу
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинг в соціальних мережах
 • Менеджмент торгово-посередницької діяльності
 • Стандартизація і сертифікація
 • Маркетинг територій
 • Маркетинговий аудит
 • Маркетинг на ринку В2В
 • Інформаційний маркетинг
 • Методологія наукових досліджень
 • Системний синтез і аналіз в маркетингу
 • Державний маркетинг
 • Методологія дослідження ринку
 • Еволюція теорії маркетингу
 • Проблеми сучасного маркетингу
 • Глобальна економіка
 • Інтегровані маркетингові комунікації

Студентський збірник до 50-річчя ФМЕ

Минуле, Сучасне, Майбутнє : збірник наукових робіт за підсумками студентської науково-практичної конференції; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – Вип. 9. – 590 с.

Минуле, Сучасне, Майбутнє: збірник наукових робіт за підсумками студентської науково-практичної конференції факультету міжнародної економіки. – Одеса: ОНЕУ, 2020. – Вип. 10. – 472 с.

Минуле, Сучасне, Майбутнє : збірник наукових робіт за підсумками студентської науково-практичної конференції факультету міжнародної економіки; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – Вип. 11. – 310 с.

Минуле, Сучасне, Майбутнє : збірник наукових робіт за підсумками студентської науково-практичної конференції факультету міжнародної економіки; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2022. – Вип. 12. – 302 с.

Для магістрів

1) Методичні вказівки до проходження міждисциплінарного тренінгу для студентів VІ курсу всіх форм навчання спеціальності 075 Маркетинг

2) Типові теми кваліфікаційних робіт

3) Методичні вказівки до проходження виробничої практики

4) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Для бакалаврів

1) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр для студентів усіх форм навчання освітньо-професійної програми «Маркетинг і міжнародна логістика» спеціальності 075 «Маркетинг»

2) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми «Маркетинг і міжнародна логістика» спеціальності 075 «Маркетинг»

3) Типові теми кваліфікаційних робіт

4) Зразок оформлення довідки про впровадження результатів дослідження в практичну діяльність

5) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за фахом

Ähnliches Foto