Кочевой Максим Миколайович

Кочевий
Максим Миколайович
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Вища освіта – Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1997, за спеціальністю Міжнародні економічні відносини, кваліфікація – спеціаліст з міжнародних економічних відносин

📌 Науковий ступінь, тема дослідження, рік – кандидат економічних наук, 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації:  «Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств», 2014 

📌 Вчене звання (рік) – доцент (2020 р.)

📌 Досвід роботи – 16 років

📌 Дисципліни, що викладає: «Брендінг», «Контактні аудиторії в маркетингу», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетинг у посередницькій діяльності», «Маркетингове ціноутворення»

📌 Підвищення кваліфікації –ТОВ «Телекард-Прилад», 2023

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

 

Одеський національний політехнічний університет (2019) – Педагогічна майстерність викладача

Одеський національний політехнічний університет (2018) – Ділова українська мова в освітньому процесі

Time Realities Scientific Group UG (2017) – Іnnovative methods and communication in education and science

Полтавський університет економіки і торгівлі (2017) –   Сучасні інтерактивні методи навчання

Open Society Institute (2012) – Innovative Social-Economic Research Methods and Tools of Life Satisfaction and Income Inequality Study

Член журі Всеукраїнського  конкурсу  дипломних  робіт  студентів  вищих  навчальних 

закладів   освіти  зі  спеціальності  «Підприємництво,  торгівля  та біржова діяльність» (2018)

📌 Наукові інтереси: маркетингова політика підприємства, інтернет-маркетинг, фінансово-економічна безпека, міжнародна економіка, міжнародна конкурентоспроможність

 

  • Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 59
  • Вибрані публікації (не більше 5) – 

 

  • 1. Kochevoi M. M. Strategic priorities for reinforcing the competitiveness of Ukraine in the context of the European Integration / M. M. Kochevoi, S.V. Filippova, V.D. Androsenko // «Економіка: реалії часу», науковий журнал ОНПУ,–2019. –№1(41). –С.57-65. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/141-2
  1. Кочевой М. М. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки: нормативно-правові засади / М. М. Кочевой, В. М. Осипов // «Економічний простір», збірник наукових праць, № 95, ПДАБА. –  Дніпропетровськ,  2015. –  С. 40-48.
  2. International marketing / Kochevoy M., Smyczek S., Shengelia T., [та ін.] ; Edited by Y. Kozak, A Gribincea. – Chisinau: CUL, 2015. – 279 p. ISBN 978-9975-56-183-9.
  3. Kochevoy M. M. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR INTEGRATED SUPPORT FOR SECURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. / М. М. Kochevoy // Actual Problems of Economics № 12 (150). ВНЗ «Національна академія управління», Київ, 2013 р. – С. 86-90.  
  4. Кочевой М. М. Організаційно-економічні засади безпечного економічного розвитку промислових підприємств [моногр.] / М.М. Кочевой – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – 208 с. 

 

  • Посилання на профіль у Google Scholar

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HySmzTgAAAAJ&hl=uk&oi=ao