Місяць: Січень 2019

📌До увага студентів, що мають академічні заборгованості з дисциплін❕

До увага студентів, що мають академічні заборгованості з дисциплін!

З метою  надання допомоги студентам що до ліквідації академічних заборгованостей з дисциплін, згідно з розпорядженням ректора, в університеті продовжується робота зі створення тренажерів за всіма дисциплінами.

Порядок здачі екзаменів у формі незалежного тестування на ПК буде надано додатково.

На 14.01.2019 р. у системі MOODLE розміщено тестові модулі з таких дисциплін кафедр:

 

Кафедра Дисципліна
Економічної кібернетики та інформаційних технологій Електронна комерція
Моделювання і прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері
Об’єктно-орієнтоване програмування
Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Імеджеологія та PR в туризмі
Бізнес-планування в готельному та ресторанному господарстві
Економіка підприємств ресторанного господарства
Інноваційна діяльність підприємств готельного бізнесу
Інноваційна діяльність підприємств туризму
Менеджмент організацій
Методологія і організація наукових досліджень
Міжнародна готельна індустрія
Міжнародний туризм
Організація готельного господарства
Організація екскурсійної діяльності
Організація рекреаційних послуг
Організація ресторанного господарства
Організація сфери туристичних послуг
Організація туристичних подорожей
Основи туризмознавства
Рекреалогія
Рекреаційні комплекси світу
Туристичні ресурси України
Туроперейтинг
Університетська освіта
Управління проектами в туризмі та ГРС
Управління туристичним підприємством
Банківської справи Аналіз банківської діяльності
Банки на фінансовому ринку
Банківська система
Вступ до фаху
Гроші та кредит
Кредитний менеджмент
Методологія наукових досліджень
НБУ та грошово-кредитне регулювання
Нові банківські продукти та технології
Операції Центрального банку
Основи банківської безпеки
Основи банківської справи
Управління інвестиційним портфелем
Управління фінансовою стійкістю банку
Фінансовий менеджмент у банках
Ціноутворення в банківській діяльності
Міжнародний агробізнес
Міжнародні фінанси
Економіки, права та управління бізнесом Антикризове управління в бізнесі
Державне та регіональне управління
Економіка та організація міського господарства
Інтелектуальна власність
Комерційні обчислювання у проектуванні бізнесу
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Організація бізнесу в різних сферах діяльності
Основи стандартизації і сертифікації
Правове регулювання підприємницької діяльності
Проектний аналіз
Управління інфраструктурними проектами
Управління проектами
Фінансове право
Бухгалтерського обліку та аудиту Звітність підприємств
Економічного аналізу Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
Економічний аналіз
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства
Організаційна і методика економічного аналізу
Системи і моделі обліку та аналізу
Стратегічний аналіз
Загальної економічної теорії та економічної політики Макроекономіка

Економічна теорія

Історія економіки та економічної думки

Мікроекономіка

Маркетингу Управління проектами в маркетингу
Статистики Міжнародна статистика
Статистика
Статистика агробізнесу
Статистика підприємств
Філософії, історії та політології Політологія та економічна соціологія

Філософія

Управління персоналом і економіки праці Аудит персоналу
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Зарубіжні моделі оплати праці
Менеджмент персоналу
Мотивація персоналу
Нормування праці
Організація праці
Соціальна економіка
Соціологія праці
Управління розвитком персоналу
Міжнародних економічних відносин Глобальна економіка
Європейські стратегії України
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародна економіка
Міжнародна економічна діяльність  України
Міжнародна торгівля
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки
Міжнародні фінанси
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

📌Запрошуємо Вас до публікації у журналі “Технологічний аудит та резерви виробництва”📑

Запрошуємо Вас до публікації у журналі “Технологічний аудит та резерви виробництва” (http://journals.uran.ua/tarp) :
  • журнал розміщується у відкритому доступі, що надасть можливість іншим вченим без перешкод ознайомитися з Вашим дослідженням (архів – http://journals.uran.ua/ tarp/issue/archive);
  • на всі статті встановлюється цифровий ідентифікатор DOI, що забезпечує 100-відсоткову коректність цитування;
  • журнал входить до “Переліку фахових видань України” з економічних наук (є “фаховим”);
  • журнал входить до багатьох ресурсів індексування наукової періодики: IndexCopernicus, EBSCO, CrossRef, Googgle Scholar та інші (є міжнародним наукометричним).

📌SCHOOL WEEK End в ОНЕУ – освітній проект з економічним напрямом інтерактивного навчання для школярів (9,10,11 класи навчання) України🔰

Шановні учні та майбутні абітурієнти!
Запрошуємо Вас кожної суботи до участі у безкоштовному освітньому проекті School Week End з економічним напрямом інтерактивного навчання👍

Пропонуємо Вашій увазі насичену програму цікавих заходів від ОНЕУ – від бізнес-лекцій, майстер-класів до брейнг-рингів, дебатів та економічних квестів! 😊

Пориньте у світ економічних спеціальностей та познайомтесь з майбутньою спеціальністю!💫

📅Дата проведення:

26.01-23.02.2019

📌Місце проведення:

м. Одеса, вул. Преображенська, 8 (Головний корпус ОНЕУ)

👉Реєстрація на School Week End 

Чекаємо на Вас!