COOPERA

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЄКТУ

 

Назва ІНТЕГРАЦІЯ ДУАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ – COOPERA

Проєкт Еразмус+ КА2 Коопера

Програма Еразмус+ 2014-2020

KA2 – Співпраця щодо інновацій та обміну передовою практикою

Розбудова потенціалу CBHE у галузі вищої освіти

Довідковий номер 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
  Період реалізації 15 січня 2021 р. – 14 січня 2024 р.
  Бюджет 967 200,00 євро

 

Веб-сторінка проекту COOPERA

COOPERA Facebook.MD

COOPERA Facebook.UA

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОЄКТУ COOPERA

Сучасне соціальне середовище та високий рівень безробіття серед молоді, що вражають Європу, призвели до того, що європейська політика сприяє освіті, яка прагне сприяти працевлаштуванню молодих людей. Криза та її вплив на високий рівень безробіття, особливо серед молоді, призвели до того, що деякі країни значну увагу приділяють дуальній освіті на всіх рівнях освіти та пришвидшують політику та реформи стосовно розвитку цієї системи освіти.

Ключовою особливістю дуальної (кооперативної та праце-інтегрованої) вищої освіти (далі – ДВО) є унікальне поєднання теорії та практики. Це проявляється у поєднанні навчання в університеті та навчання на виробництві в численних компаніях-партнерах, що спрямоване на надання як академічних навичок, так і досвіду, пов’язаного з роботою. У зв’язку з цим академічний матеріал, що передається в аудиторії, доповнюється досвідом на робочому місці, отже реальні життєві ситуації негайно перевіряють ефективність теорії, отриманої в аудиторії і навпаки.

Метою проєкту є інтеграція дуальної вищої освіти (ДВО) у країнах-партнерах загалом, а також покращення індивідуального працевлаштування та розвитку особистості, підвищення придатності та наступності між вимогами професійного світу та початковою підготовкою здобувачів вищої освіти в університетах, а також досягнення більшої економічної ефективності та соціальної інтеграції, зокрема.

 

ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЄКТУ

Інтеграція ДВО в країнах-партнерах загалом, а також покращення індивідуального працевлаштування та розвитку особистості, підвищення придатності та наступності між вимогами професійного світу та початковою підготовкою здобувачів вищої освіти в університетах, а також досягнення більшої економічної ефективності та, зокрема, соціальної інтеграції.

 

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ПРОЄКТУ

OB1: Визначити потреби та конкретні вимоги підприємств різних галузей промисловості та бізнес-сектора до ДВО та віднайти підприємства, що готові долучитися до реалізації пілотного проєкту ДВО під час реалізації цього проєкту;

OB2: Розробити гнучку та загальну модель ДВО для підтримки різних потреб та інтересів роботодавців, закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти у різних галузях промисловості та бізнес-секторі, а також розробити рекомендації для ЗВО щодо впровадження ДВО;

OB3: Тестувати конкретні моделі ДВО, створені на основі розробленої загальної моделі ДВО, шляхом запровадження їх пілотних версій під час реалізації проєкту та аналізувати досягнуті результати;

OB4: Запропонувати зміни до законодавства / нормативних актів для адаптації ДВО у країнах-партнерах.

 

ПАРТНЕРИ

 1. Академія економічних досліджень (Республіка Молдова)
 2. Технічний університет (Республіка Молдова)
 3. Вільний міжнародний університет (Республіка Молдова)
 4. Міністерство освіти, культури та досліджень Республіки Молдова
 5. Ужгородський національний університет (Україна)
 6. Університет КРОК (Україна)
 7. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)
 8. Одеський національний економічний університет (Україна)
 9. Міністерство освіти і науки України
 10. Duale Hochschule Баден-Вюртемберг (Німеччина)
 11. Університет м. Ллейда (Іспанія)
 12. Варненський університет управління (Болгарія)
 13. Академія WSB (Польща)
 14. Європейський інститут розробки та досліджень в Маріборі (Словенія)

 

КОНТАКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО КООРДИНАТОРА:

Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, ректор.
тел. 723-61-5
201 ауд.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Термін
Зустріч із координаторами проекту P1-ASEM/MD та P6-KROK/UA, організованій EACEA (онлайн-сесія) 25-29.01.2021
Сформовано робочі групи проєкту (РГП):

–       топ-менеджмент;

–       експерти/ автори навчальної програми;

–       команда адміністраторів проєкту

01.04.2021
Підготовлено наказ про організацію роботи за проєктом Erasmus+ CBHE в ОНЕУ (№ 35 від 17.02.2021 р.) 01.04.2021
Участь у другому засіданні керівництва проєкту. Засідання Консорціуму організовані P1-ASEM/MD ONLINE (онлайн-сесія) 21.06.2021
Обрано дві спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо розробки та впровадження дуальної моделі вищої освіти. Інформацію розміщено у рубриці новин на сайті ОНЕУ 29.06.2021
Підготовка та підписання Угоди про партнерство (P1-ASEM/MD підготувлено проєкт версії Угоди про партнерство для кожного партнера проєкту на основі зразка EACEA) 14.07.2021
Визначено перелік підприємств для проведення анкетування за проєктом.  Інформація розміщена на сторінці проєкту на сайті ОНЕУ 15.07.2021
Створено web-сторінку проєкту на сайті ОНЕУ 15.07.2021
Підготовлено інституційний план із розповсюдження, експлуатації та сталого розвитку проєкту за період з 14.07.2021 р. по 14.01.2022 р. 30.07.2021
Участь у третьому засіданні керівництва проєкту: Засідання Консорціуму організовані P1-ASEM/MD ONLINE з метою моніторингу поточної реалізації діяльності проекту 03.09.2021
Проведено анкетування підприємств щодо дуальної вищої освіти за розробленою анкетою відповідно до потреб сектору зайнятості регіонів 10.09.2021
Підготовлено звіт з дисемінації 20.10.2021
Рекомендації до законодавства за результатами 1-го воркшопа (24-25 вересня 2021 р.)
Звіт про результати анкетування обраних компаній – партнерів щодо визначення потреби у дуальній вищій освіті в рамках проєкту COOPERA ОНЕУ за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Звіт про результати анкетування обраних компаній – партнерів щодо визначення потреби у дуальній вищій освіті в рамках проєкту COOPERA ОНЕУ за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Ковальов А.І., Літвінов О.С., Грінченко Р.В. Підприємницька освіта, як елемент впровадження в ОНЕУ грантового проекту дуальної освіти COOPERA від Erasmus+. Матеріали XX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ, 24 вересня 2021 року). С. 14-18
Ковальов А.І., Літвінов О.С., Грінченко Р.В. Передумови впровадження дуальної освіти в Одеському національному економічному університеті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» (наукове електронне видання) м. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 28 жовт. 2021 р.). С. 250-252
Кузнецова І.О. Дуальна освіта як складова інтеграції України у міжнародний освітній простір // «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти»: тези доповідей, міжнар. наук.–практ. конф., 28-29 жовтня 2021 р. – Львів,  Національний лісотехнічний університет України – С. 153-155
Сментина Н.В., Жарська І.О. Запровадження дуальної форми вищої освіти в Одеському національному економічному університеті // EUROPEANJOURNALOFECONOMICSANDMANAGEMENT – Vol. 7 Issue 6 2021. С. 44 – 46
Завадська Д.В.Дисемінація результатів проєкту COOPERA Erasmus + «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні» в Одеському національному економічному університеті // Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищоїосвіти України : зб. матер. Міжнар. наук.-прак. Конф. (Київ, 18 листоп. 2021 р.). – Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2021. – С. 107-109
Сментина Н.В., Жарська І.О. Одеський університет інтегруватиме дуальну форму освіти // http://osvita.ua/ Вища освіта в Україні. – 17.01.2022
Результати проведення національного семінару «ДУАЛЬНА ФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ COOPERA», 26 листопада 2021 року:

03.12.2021
Проведено кампанію просунення в ОНЕУ дуальної форми здобуття вищої освіти в рамках проєкту COOPERA 20-08-2022
Лоханова Н. Дуальна форма вищої освіти – проблемні аспекти й пропозиції до впровадження в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2022, № 5-6 (294-295), c. 97-104. DOI: 10.32680/2409-9260-2022-5-6-294-295-97-104 14-07-2022

Ковальов А. І., Літвінов О. С. Грінченко Р. В. Особливості впровадження дуальної освіти у вищих навчальних закладах. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-метод конф., м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 6-7.

3-4 лютого 2022
Жердецька Л.В. Дуальна форма навчання у закладах вищої освіти. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-метод конф., м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 87.

Посилання 1
Посилання 2

3-4 лютого 2022
Лоханова Н.О. Переваги дуальної форми вищої освіти в підготовці фахівців з обліку і аудиту. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-метод конф., м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 229. 3-4 лютого 2022
Завадська Д.В Дуальна форма здобуття освіти: особливості реалізації в Україні / Д.В. Завадська // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: сучасні виклики та інновації: зб. Матеріалів VIІ Міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 27-29 травня 2022 р.) / Одеський нац. Економ. Ун-т. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – 249 – 252 C.

Посилання 1
Посилання 2

27-29 травня 2022

Завадська Д. В. Про результати другого року запровадження проєкту COOPERA ERASMUS+ «Інтеграція дуальної вищої освіти В Молдові та Україні» в Одеському національному економічному університеті / Д. В. Завадська // Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2022 р.) / Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2022. – С. 104-106.

23-11-2022

Жердецька Л.В Дуальна форма здобуття вищої освіти: огляд історії становлення та світового досвіду/ Л.В. Жердецька // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: сучасні виклики та інновації: зб. Матеріалів VIІ Міжн. Наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 27-29 травня 2022 р.) / Одеський нац. Економ. Ун-т. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – 245 – 248 C.

27-29 травня 2022
Проведено День відкритих дверей “Doors OpenDays 2022 – Dual Higher Education” на національному рівні 29-06-2022
Прийнято участь проєктної групи Coopera ONEU у другому засіданні керівництва та другому Експертному семінарі COOPERA  04 -11- 2022

17 травня 2024 року
Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Шинкаренко, декан
факультету економіки та управління підприємництвом Олег Бабій та декан
факультету фінансів та банківської справи Ірина Мартинюк виступили із
доповідями, присвяченими імплементації дуальної освіти в навчальний
процес українських ВНЗ, на ХХІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері».
Українські вчені та педагоги, дослідники з шести країн могли ознайомитись з
досвідом впровадження дуального навчання в освітній процес українських
ЗВО яким охоче поділились з учасниками конференції представники
Одеського національного економічного університету.
З особливою зацікавленістю та низкою змістовних запитань учасники
вислухали доповідь «Запровадження дуальної освіти для фахівців з
управління та адміністрування».

23 лютого 2024 року 

Проректором з наукової роботи Олександром Літвіновим та завідувачкою кафедри банківської справи Лілією Жердецькою було проведено зустріч з представниками АТ «Сенс Банк» щодо можливостей реалізації співпраці у підготовці фахівців за дуальною формою навчання. З боку банку до зустрічі долучилися Ольга Мотрук (начальник Відділу внутрішніх комунікацій та розвитку бренду роботодавця Департаменту з управління персоналом), Тамара Ніколайчук (фахівець II категорії Відділу внутрішніх комунікацій та розвитку бренду роботодавця Департаменту з управління персоналом) та Анна Колеснікова (керівник з розвитку бізнесу Південного регіону).

Банкірам презентували модель та реалізацію дуальної освіти в ОНЕУ, обговорили роботу у сфері підготовки здобувачів з елементами дуальної освіти в ОНЕУ та визначили напрями співробітництва у сфері підготовки майбутніх банківських працівників.

Дякуємо роботодавцям за зацікавленість та сподіваємось на продовження співпраці!

Зустріч проведено в рамках реалізації проєкту Erasmus + COOPERA project «Integration of dual higher education in Moldova and Ukraine», ref. no. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

29 грудня 2023 року

Координатор дуальної освіти за ОП «Міжнародний банківський бізнес» Лілія Жердецька провела зустріч з керівником Регіонального центру в Оленою Франко та керівником проектів та програм Регіонального центру Іваном Шомполом (м. Одеса, АБ «ПІВДЕННИЙ»).

Обговорювалися питання реалізації Угоди про співпрацю в дуальній освіті: порядок відбору здобувачів, навчання на робочих місцях та оцінювання.

Зустріч проведено у межах реалізації пілотного проєкту Erasmus + COOPERA project «Integration of dual higher education in Moldova and Ukraine», ref. no. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

28 грудня 2023 року

Координатор від ОНЕУ за ОП «Міжнародний банківський бізнес» Лілія Жердецька провела зустріч з координатором від ПАТ «Райффайзен банк» Марією Романенко (керівник центру продажів у м. Одеса) та здобувачем за дуальною формою навчання.

У ході зустрічі були обговорені питання підсумків 1 семестру навчання та визначено плани та перспективи співробітництва у 2 семестрі. 

Зустріч проведено в рамках реалізації проєкту Erasmus + COOPERA project «Integration of dual higher education in Moldova and Ukraine», ref. no. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

14 грудня 2023 року 

в межах проєкту Erasmus + COOPERA project «Integration of dual higher education in Moldova and Ukraine», ref. no. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Кафедрою банківської справи було проведено #круглийстіл

«ОБГОВОРЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ»

В заході взяли участь представники ПАТ «Банк Восток», ПАТ «МТБ Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Сенс Банк», ПАТ «Укрсиббанк»

Стейкхолдери-роботодавці надали високу оцінку змісту освітніх програм кафедри та підготовці випускників кафедри. Водночас серед проблем було зазначено кадровий голод у банках. 

Вирішенню цієї проблеми сприятиме працевлаштування студентів та здобуття вищої освіти з елементами запровадження дуальної форми. Банки-партнери та викладачі ОНЕУ поділилися досвідом пілотування проєкту імплементації дуальної форми навчання в І семестрі 2023/24 н.р. 

Дякуємо нашим гостям та запрошуємо до подальшої співпраці!

05 грудня 2023 року

Координатор від ОНЕУ за ОП «Міжнародний банківський бізнес» Лілія Жердецька провела зустріч з координатором від ПАТ «Приват банк» Галиною Трояновською.

Під час зустрічі обговорювалися питання підготовки здобувачів за дуальною формою навчання, можливості організації навчання в банку та проведення підсумкового контролю й оцінювання. 

Зустріч проведено в рамках реалізації проєкту Erasmus + COOPERA project «Integration of dual higher education in Moldova and Ukraine», ref. no. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

21 грудня 2023 року в Одеському національному економічному університеті за підтримки Спілки будівельників півдня України в межах реалізації міжнародного проєкту «ІНТЕГРАЦІЯ ДУАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ – COOPERA» (Еразмус+) відбувся круглий стіл на тему «Дуальна освіта як інструмент вирішення кадрового голоду». Під час круглого столу з доповідями виступили:

 • Літвінов Олександр Сергійович, проректор з наукової роботи, із доповіддю «Дуальна освіта як інструмент покращання практичної підготовки студентів».
 • Грінченко Раїса Володимирівна, завідувачка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, та Андрейченко Андрій Вадимович, завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом, із доповіддю «Специфіка підготовки здобувачів за спеціальністю «Підприємництво та торгівля»».

Проведені під час круглого столу зустрічі будуть сприяти взаєморозумінню між освітніми установами, підприємствами та студентами, а обмін інформацією полегшить вдосконалення програми дуальної освіти з огляду на потреби ринку праці.

Дякуємо учасникам за активну участь у заході та запрошуємо всіх зацікавлених для подальшої співпраці у впровадженні дуальної освіти.

📌Запис зустрічі

​​КРУГЛИЙ СТІЛ «ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ КАДРОВОГО ГОЛОДУ»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого столу «Дульна освіта як інструмент вирішення кадрового голоду», який відбудеться у змішаному (онлайн та офлайн) форматі.

📌Коли: 21 грудня 2023 року о 10.00

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

І. Доповіді

1️⃣ Дуальна освіта як інструмент покращення практичної підготовки студентів (Літвінов Олександр Сергійович, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету (ОНЕУ), д. е. н., професор) (10 хв.).

2️⃣ Специфіка підготовки здобувачів за спеціальністю «Підприємництво та торгівля»:

— Грінченко Раїса Володимирівна, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д. е. н., доцент.

— Андрейченко Андрій Вадимович, завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету (ОНЕУ), д. е. н., професор (5-7 хв.).

ІІ. Панельна дискусія

3️⃣ Виклики та перспективи запровадження дуальної форми навчання

📌Адреса: Преображенська, 8, аудиторія 111

(або за посиланням ZOOM)

📣 Контактна особа у разі виникнення запитань — Андрейченко Андрій Вадимович, завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету (ОНЕУ), д. е. н., професор. a.andreichenko@oneu.ukr.education

Зустріч із підприємницею та студенткою дуальної форми навчання COOPERA в ОНЕУ

В Одеському національному економічному університеті Відбулась зустріч з Тетяною Масловою, студенткою другого магістерського рівня освіти за дуальною формою. Тетяна – не лише студентка, а й успішна бізнеследі, керуюча компанією OPTSPACE, яка успішно розвивається та навчається🤩

Захід, організований кафедрою нашого університету, дав студентам можливість почути досвід Тетяни щодо започаткування власної справи. Вона поділилася важливими аспектами стартапу, визначила підводні камені та висвітлила чому страх і сором’язливість не повинні бути перешкодою у світі бізнесу📈

Висловлюємо подяку професору кафедри Наталії Захарченко та гості відкритої зустрічі Тетяні Масловій за цінний внесок у розвиток освітнього процесу!

Проєкт COOPERA відповідає сучасним викликам соціального середовища серед молоді в Європі. Зосереджуючись на дуальній вищій освіті (ДВО), проєкт пропонує унікальне поєднання теорії та практики. Студенти отримують навички та досвід, які перевіряються в реальних умовах виробництва через партнерські компанії. Загальна мета – інтеграція ДВО, що сприятиме покращенню взаємодії між університетами та підприємствами, а також вдосконаленню персонального і професійного🙌

Ми пишаємося нашими студентами та їхніми досягненнями та бажаємо їм успіхів у реалізації своїх мрій!💙🧡

23-24 листопада 2023 року відбувся 3 експертний семінар та координаційна зустріч у рамках міжнародного проєкту Еразмус + “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні / COOPERA”, місто Кишинів (Молдова). Організатором заходу виступила Академія економічних наук Молдови.

Обширна програма івентів включала такі питання:

– Привітання представників адміністрації ASEM: Надія ВЕЛІШКО – Генеральний секретар, Міністерство освіти і науки, Республіка Молдова; Олександр СТРАТАН – Ректор, ASEM; Олеся СІРБУ – координатор гранту COOPERA, віце-ректор з міжнародних звʼязків та європейських проєктів, ASEM;

– Презентація нормативних актів щодо дульної вищої освіти в Республіці Молдова: Алла ЛУКА – Головний консультант, Дирекція політики у галузі вищої освіти, Міністерство освіти і науки, РеспублікаМолдова;

– Презентація залучення компаній до просування та привернення кандидатів до дульної освіти: Людмила СТГІ – експерт зі співробітництва у сфері професійно-технічної освіти, GIZ Молдова;

– Презентація основних досягнень і перешкод у впровадженні програм дульної вищої освіти в Університеті ULIM: Наталія СПІНУ – Директор Європейського Інституту політичних досліджень Молдови (IESP) та Лумініца МИРОН – студентка;

– Презентація основних досягнень і перешкод у впровадженні програм дульної вищої освіти в Університеті TUM: Віоріка СУДАЧЕВСЬКА – Завідувач кафедри інформатики та системного інженерії, TUM;

– Презентації основних досягнень і перешкод у впровадженні програм дульної вищої освіти в українських університетах: УжНУ (Тетяна БУТУРЛАКІНА), КРОК (Андрій ЛОТАРЄВ), ККНУ (Юлія KBITKA), ОНЕУ (Діана ЗАВАДСЬКА):

– Проєктна сесія для менеджерів проєкту Консорціуму.

Велика вдячність команді Академії економічних студій Молдови (ASEM) за організацію такого цікавого та результативного івенту, а також всім партнерам команди #COOPERA за активну участь!

Дуальна форма здобуття вищої освіти – спосіб навчання за якого поєднується навчання здобувачів вищої освіти в Університеті з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях🏢 👉Від запровадження цієї форми освіти користь отримають усі три учасники процесу:
📍здобувачі вищої освіти, що бажають отримати кваліфікацію та у подальшому успішно працевлаштуватися;
📍заклади вищої освіти, які готують майбутніх фахівців для національної економіки, співпрацюючи в питаннях формування освітніх програм, навчальних планів із роботодавцями;
📍роботодавці, які у пошуках кваліфікованих фахівців охоче співпрацюють з закладами освіти. Приєднуйся й ти😉❤️
Одеський національний економічний університет запрошує Вас взяти участь у Дні відкритих дверей “Doors Open Days 2022 – Dual Higher Education”, який заплановано відповідно до Інституціонального календаря з розповсюдження інформації про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні”🤩
📍Відбудеться 29 червня 2022 року з 14.00 по 15.00 год в дистанційному режимі із застосуванням платформи Zoom.
❗️ Підключення до конференції Zoom за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/81138571834…
Ідентифікатор конференції: 81138571834
Код доступу: 625452

Шановні викладачі, аспіранти та студенти! ❕
Ми запрошуємо Вас долучитися до круглого столу «Перспективи стратегічного партнерства між ЄС та Україною», який відбудеться в рамках проведення Дня кар‘єри ЄС в ОНЕУ 25 травня 2022 року об 11:00!
Під час круглого столу експерти обговорять питання європейської інтеграції України і перспективу розвитку партнерства між підприємствами України та країн ЄС у післявоєнний період.
Модераторка: Ірина ШОСТАК, координаторка ІЦЄС ОНЕУ
Спікери:
Представництво ЄС в Україні
Анатолій КОВАЛЬОВ, ректор Одеського національного економічного університету, професор
Ірина КОРОБКОВА, помічник генерального директора концерна BMW в Україні
Представники програми Еразмус + та мереж ЄС
Трансляція:
На учасників також чекають тренінги:.
Тренерка: Маргарита Загоровська, тренер, провідний фахівець Міського Центру Занятості.
🟦 О 13:00. Тема :” Працевлаштування в сучасних умовах”.
Идентификатор конференции 838-7462-6304
Код доступа 7pVWT1
🟦О 14:30. Тема :” Soft skills для успішної побудови кар’єри”.
Идентификатор конференции 825-8195-8084
Код доступа 9KbFwy

Ось так в нас пройшов День відкритих дверей 2022 в стінах ОНЕУ👍🙌

Подивитись відео

День відкритих дверей
“Doors Open Days 2022 – Dual Higher Education”
Шановні абітурієнти!
Одеський національний економічний університет запрошує Вас взяти участь у Дні відкритих дверей “Doors Open Days 2022 – Dual Higher Education”, який заплановано відповідно до Інституціонального календаря з розповсюдження інформації про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” (Конкурс Пропозицій EAC/A02/2019 Рішення №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Програма ЄС ERASMUS+Напрям CBHE, термін дії 2021-2024) на національному рівні та
відбудеться 29 червня 2022 року з 14.00 по 15.00 год в дистанційному режимі із застосуванням платформи Zoom.
До участі у Дні відкритих дверей запрошено керівництво Одеського національного економічного університету, Університету «Крок», ДВНЗ «Ужгородського національного університету», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та учасники робочих груп з реалізації проєкту COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні”.
Мета проведення заходу:
ознайомити абітурієнтів з перевагами дуальної вищої форми навчання в закладі вищої освіти;
сприяти прийняттю абітурієнтами остаточного рішення стосовно вибору спеціальності, спеціалізації та дуальної форми вищого навчання;
роз’яснити умови вступу до закладу вищої освіти за дуальною формою вищого навчання.
Підключитися до конференції ZOOM можна за посиланням: https://us06web.zoom.us/j/81138571834…
Ідентифікатор конференції: 81138571834
Код доступу: 625452

РОЗКЛАД ЗУСТРІЧЕЙ

Дата Захід Посилання
23.09.22 Зустріч з керівником Одеської митниці Держмитслужби https://www.facebook.com/share/p/5YRDzobYY2WnK2RM/?mibextid=7eNqk6

 

26.09.22 Зустріч з представниками Одеської митниці Держмитслужби https://www.facebook.com/share/p/HFVmWjD1rfusDFGZ/?mibextid=7eNqk6

 

28.09.22 Зустріч з представниками ГУ ДКСУ в Одеській області https://www.facebook.com/share/p/yrmEGTP6V9ev2DRB/?mibextid=7eNqk6

 

30.09.22 Зустріч з представниками ГУ ДПС в Одеській області https://www.facebook.com/share/p/8iQ6yAvMDEmxAK7F/?mibextid=7eNqk6

 

4.10.22 Зустріч з заступником начальника управління – начальник відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління податкових сервісів Головного управління ДПС в Одеській області https://www.facebook.com/share/p/6Via9uaCCJdfAYmT/?mibextid=7eNqk6

 

6.10.22 Зустріч з начальником управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області Р. Кириленко  та заступником начальника управління – начальник відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС в Одеській області Віталіною Колесник. https://www.facebook.com/share/p/uFjmcRgAxYPVmJvd/?mibextid=7eNqk6

 

7.10.22 Зустріч з начальником відділу координації звітності та аналізу управління податкового аудиту Катериною Лупашко та заступником начальника відділу координації звітності та аналізу управління податкового аудиту Олексієм Любчиком https://www.facebook.com/share/p/ySx38sZt55vCKKc9/?mibextid=7eNqk6

 

2.11.22 Зустріч зі старшим судовим експертом сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України https://www.facebook.com/share/p/sCUjx8pPvS9nrZEE/?mibextid=7eNqk6

 

03.11.22. Зустріч з слідчим слідчого відділу Одеського районного управління Національної поліції 1 ГУНП в Одеській області https://www.facebook.com/share/p/Ld6YC8d7wyHtawmb/?mibextid=7eNqk6

 

6.11.22 Зустріч з кінологічною командою Одеської митниці Держмитслужби https://www.facebook.com/share/p/qy5amgtPsM8fWAtM/?mibextid=7eNqk6

 

14.11.22 Зустріч з начальником управління персоналу Головного управління ДПС в Одеській області https://www.facebook.com/share/p/HPc1Ks186XHnYmnv/?mibextid=7eNqk6

 

Під час робочої наради, що відбулася 07.07.2021 р. визначено вектори роботи над моделлю дуальної вищої освіти в Одеському національному економічному університеті. Учасники наради обговорили:

 • процедуру відбору здобувачів освіти роботодавцями;
 • особливості організації освітнього процесу за дуальною формою здобуття вищої освіти, тривалість практичного навчання, розподіл робочого часу стажування;
 • фінансові аспекти поєднання навчання в університеті з навчанням на виробництві;
 • інш. питання, що викликають дискусію з позиції концепції програми дуальної освіти. 

Результати обговорення планується презентувати та обговорити під час спільного з представниками бізнесу та здобувачами вищої освіти заходу у вересні 2021 року.   

03.11.2022 та 04.11.2022 відбувся другий експертний семінар COOPERA, який проходив у місті Кишинів, Молдова. Проєктна група Coopera ONEU брала участь у заході дистанційно, долучаючи свій внесок у висвітлення ключових питань та напрямків проєкту.
У ході засідання було заслухано координатора гранту Олесю Сирбу, яка закцентувала увагу на результатах та досягненнях проєкту в Одеському національному економічному університеті протягом останнього часу і визначила завдання найближчого майбутнього. Усі університети-партнери доповіли про хід реалізації пректу за кожним робочим пакетом.
Проєктна робоча група ОНЕУ підготувала доповідь на тему “Загальний опис моделі дуальної вищої освіти, що впроваджується Одеським національним економічним університетом”. Доповідали проректор з наукової роботи Олександра Литвинова та завідувачка кафедри банківських справ Лілія Жердецька. На жаль, у зв’язку з військовими діями на території України, було домовлено про відстрочення початку імплементації дуальної освіти в українських закладах вищої освіти, зокрема ОНЕУ. Згідно з узгодженим планом, практична імплементація запланована на 2023 рік.

Щоб дізнатися більше, перегляньте ПРОГРАМУ заходу і ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Презентації спікерів семінару:
COOPERA 2nd EW / 03.11.2022/ Liliia ZHERDETSKA, Oleksandr LITVINOV

В університеті відбулася низка робочих нарад, під час яких обговорювалися особливості підготовки здобувачів вищої  освіти за дуальною формою. Серед питань порядку денного:

 • можливості запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в ОНЕУ для здобувачів освіти, що виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у роботодавців;
 • мета та завдання підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою;
 • переваги реалізації навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти з позиції університету, суб’єктів господарювання та здобувачів вищої освіти.

В рамках реалізації проєкту Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA, що реалізується в рамках Erasmus+ Programme 2014-2020 серед суб’єктів господарювання Одеського регіону обрано 10 представників бізнесу для подальшого анкетування на предмет їх готовності долучитися до реалізації пілотного проєкту дуальної вищої освіти в Одеському національному економічному університеті.

У коло учасників анкетування за проєктом потрапили:
за напрямом: підприємництво
1. Одеський кабельний завод ПАТ «Одескабель»
2. ТОВ «Телекарт-Прилад»
3. ТОВ «Цемент»
4. ТОВ «Телекомунікаційні технології»
5. Сільськогосподарська компанія ТОВ «Еврика»
за напрямом: банківська справа
6. ПАТ «Банк Восток»
7. Укрсиббанк БНП ПАРИБА ГРУПП
8. Акціонерне Товариство ОТП Банк Південний регіональний напрямок
9. Акціонерний Державний Банк України (АТ «Ощадбанк»)
10. Публічне акціонерне товариство “Південний банк”

26 листопада 2021 р. В Одеському національному економічному університеті відбувся національний семінар «ДУАЛЬНА ФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ COOPERA», який було організовано відповідно до Інституціонального календаря з розповсюдження інформації про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” (Конкурс Пропозицій EAC/A02/2019 Рішення №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Програма ЄС ERASMUS+ Напрям CBHE, термін дії 2021-2024)

Мета національного семінару – підвищення обізнаності про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні”; обмін рішеннями та найкращими практиками, що стосуються формування моделей дуальної вищої освіти та правового супроводу інтеграції дуальної вищої освіти.

Відкрив національний семінар Анатолій Ковальов, координатор проєкту COOPERA ОНЕУ, ректор Одеського національного економічного університету, який наголосив на актуальності проєкту для України та у формі SWOT-аналізу розкрив як сильні, так і слабкі сторони запровадження дуальної форми вищої освіти. Віталій Носок, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, висвітлив основні аспекти стратегії держави щодо впровадження та розвитку дуальної форми вищої освіти в Україні та повідомив про основні програмні документи, які вже розроблені та реалізуються у цій сфері.

У національному семінарі взяли участь партнери з Університету економіки і права «КРОК» (Університет «КРОК»), Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ужгородського національного університету, представники роботодавців, представники закладів вищої освіти, які вже протягом певного часу впроваджують окремі елементи дуальної освіти у процес навчання, здобувачі освіти ОНЕУ, які беруть участь у пілотному проєкті запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в Одеському національному економічному університеті.

Серед обговорюваних тем були:

– проблеми та можливості запровадження моделей дуальної освіти в закладах вищої освіти України;

– вивчення провідного досвіду партнерів з країн ЄС з підготовки фахівців за дуальною формою навчання, зокрема в рамках проєкту COOPERA;

– удосконалення законодавчого забезпечення запровадження дуальної форми навчання в закладах вищої освіти України;

– погляд бізнесу до проблем та можливостей запровадження дуальної вищої освіти на підприємствах, установах, організаціях.

Під час національного семінару було розглянуто зарубіжний досвід впровадження дуальної форми вищої освіти та проаналізовано різні моделі з наведенням їх особливостей в окремих країнах, обговорено перші результати впровадження дуальної форми освіти в Україні – як з боку ЗВО, так і з боку представників бізнес-середовища.

Відповідно до Інституціонального календаря з розповсюдження інформації про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” (Конкурс Пропозицій EAC/A02/2019 Рішення №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Програма ЄС ERASMUS+ Напрям CBHE, термін дії 2021-2024) заплановано проведення Дня відкритих дверей “DoorsOpenDays 2022 – DualHigherEducation”на національному рівні,який відбудеться 29 червня 2022 року з 14.00 по 15.00 год в дистанційному режимі із застосуванням платформи Zoom.

 

До участі у Дні відкритих дверей запрошуються керівництво Одеського національного економічного університету,Університету «Крок», ДВНЗ «Ужгородського національного університету», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, учасники робочих груп з реалізації проєкту COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” та абітурієнти.

 

Мета проведення заходу:

 • ознайомити абітурієнтів з перевагами дуальної вищої форми навчання в закладі вищої освіти;
 • сприяти прийняттю абітурієнтами остаточного рішення стосовно вибору спеціальності, спеціалізації та дуальної форми вищого навчання;
 • роз’яснити умови вступу до закладу вищої освіти за дуальною формою вищого навчання.

 

Підключення до конференції Zoom за посиланням:https://us06web.zoom.us/j/81138571834?pwd=QjVhNjNCalR5aytmZWQxV3NZa3JNUT09

Ідентифікатор конференції:81138571834

Код доступу:625452

Одеський національний економічний університет долучився до громадського обговорення проєкту наказу МОН «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти».

16 листопада 2021 відбулась он-лайн зустріч робочої групи, під час якої учасники обговорили пропозиції до Положення, надані О. С. Літвіновим, Л. В. Жердецькою, Н. В. Шерстньовою, Т. С. Корольовою.

Рекомендації Одеського національного економічного університету щодо внесення змін до Положення були представлені під час  зустрічі з представниками закладів-партнерів проєкту COOPERA в Україні (ОНЕУ, УжНУ, Університет “КРОК”, ХНУ ім. В. Н. Каразіна), яка відбулась в он-лайн форматі 18 листопада 2021 за модерації Наталії Літвін, проректора з науково-педагогічної роботи Університету “КРОК” . За  результатами зустрічі було ухвалено рішення об’єднати пропозиції усіх партнерів, сформувати загальні рекомендації щодо внесення змін до Положення та надіслати їх до МОНУ.

Порівняльна таблиця громадського обговорення до проєкту наказу МОН «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти», сформована ОНЕУ за результатами об’єднання рекомендацій закладів-партнерів проєкту COOPERA в Україні.

В межах підготовки до проведення Національного семінару було проведено низку нарад учасників робочої групи. Основними питаннями порядку денного були:

 • визначення мети і основних завдань проведення Національного семінару
 • затвердження план-графіку основних робіт з підготовки до проведення Національного семінару
 • формування програми Національного семінару
 • вибір комунікаційних інструментів та обговорення інформаційних матеріалів
 • аудит виконаних підготовчих робіт

Відповідно до Інституціонального календаря з розповсюдження інформації про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні” (Конкурс Пропозицій EAC/A02/2019 Рішення №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Програма ЄС ERASMUS+ Напрям CBHE, термін дії 2021-2024) заплановано проведення національного семінару «ДУАЛЬНА ФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ COOPERA», який відбудеться в Одеському національному економічному університеті в м. Одеса, Україна 26 листопада 2021 року.

До участі в національному семінарі запрошуються представники МОНУ, закладів вищої освіти, що відповідальні за впровадження пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, учасники робочих груп з реалізації проєкту COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні”, підприємства, установи, організації, студенти та всі зацікавлені сторони.

Мета національного семінару – підвищення обізнаності про грантовий проєкт COOPERA Erasmus+ “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні”; обмін рішеннями та найкращими практиками, що стосуються формування моделей дуальної вищої освіти та правового супроводу інтеграції дуальної вищої освіти.

Основні питання для обговорення:

– проблеми та можливості запровадження моделей дуальної освіти в закладах вищої освіти України;
– вивчення провідного досвіду партнерів з країн ЄС з підготовки фахівців за дуальною формою навчання, зокрема в рамках проєкту COOPERA;
– удосконалення законодавчого забезпечення запровадження дуальної форми навчання в закладах вищої освіти України;
– погляд бізнесу до проблем та можливостей запровадження дуальної вищої освіти на підприємствах, установах, організаціях.

КАЛЕНДАР НАЦІОНАЛЬНОГО СЕМІНАРУ:

– приймання заявок на участь національному семінарі – до 09.11.2021 року;
– отримання електронної версії презентацій доповідей від учасників на електронну скриньку національного семінару coopera.oneu@gmail.com – до 18.11.2021 року.

Інформаційний лист  / Реєстрація для участі у національному семінарі / Програма національного семінару

25-29 жовтня 2021 команди університетів-учасників проєкту Erasmus+ CBHE «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні/ COOPERA» відвідали WSB University у Dąbrowa Górnicza (м. Домброва – Гурнича, Польща).

WSB University – це група визнаних державою приватних університетів у Польщі. Університети WSB є найбільшою групою бізнес-шкіл у Польщі та проводять освітні заходи в десяти польських містах. У WSB University навчається близько 15 000 студентів,  приблизно 2000 з них іноземні студенти з різних країн світу. У рамках навчального візиту учасники вивчили досвід впровадження моделей дуальної освіти в WSB University. А саме, колеги розповіли, як Університет співпрацює з бізнесом, стосовно працевлаштування студентів, які процедури існують у рамках реалізації проєктів з дуальною формою освіти.

Особливо було цікаво дізнатись як працює офіс Розвитку кар’єри студентів Університету. На зустріч було запрошено студентів, які навчаються по програмі дуальної освіти у сфері логістики, вони розповіли як поєднують навчання в Університеті та роботу, як роботодавці відносяться до їх графіку, які плюси та мінуси вони бачать для себе в такій формі здобуття освіти.

Від імені учасників візиту дякуємо колегам з WSB University за організацію навчального візиту, учасники отримали більше ніж розраховували для подальшої співпраці між Університетами та реалізації завдань проекту COOPERA із запровадження програм дуальної освіти в Україні!

6 жовтня 2021 відбувся семінар на тему: “Врахування досвіду впровадження дуальної освіти в Румунії в процесі реалізації в Україні та Молдові проєкту COOPERA”.

В семінарі очно взяли участь:

1.  Mr. Ovidiu Ioan Silaghi – генеральний секретар Торгово-промислової палати Румунії;

2. Prof., Dr. Constantin Lupu – радник ТПП Румунії з питань дуальної освіти;

3. Prof., PhD Florin BRÎNZĂ – проректор з магістерських, докторських студій та управління якістю Ясського університету (Румунія);

4. Prof., PhD Constantin-Iulian DAMIAN – проректор з підготовки до бакалаврату та викладацького складу Ясського університету (Румунія);

5. Prof., PhD Daniela COJOCARU – проректор з міжнародних відносин та партнерства Ясського університету (Румунія).

Також у семінарі взяв активну участь генеральний консул Румунії в Одесі Тиберіу Шарпе.

Від Одеського національного економічного університету в семінарі взяли участь онлайн: Ковальов А.І., Літвінов О.С., Сментина Н.В., Жарська І.О., Завадська Д.В., Місько Г.А., Шерстньова Н.В. , Грінченко Р.В., Андрейченко А.В., Жердецька Л.В., Бородай Л.В., Кашу Е., Капталан С.В., викладачі ОНЕУ.

Відбулась активна дискусія на тему щодо особливостей впровадження дуальної форми вищої освіти. Представители Ясського університету І.А.Кузи у Румунії поділилися особливостями реалізації дуальної вищої освіти у їхньому закладі освіти.

Запрошення на семінар / Список учасників 

24 вересня 2021 року в Кишиневі було організовано перший експертний семінар COOPERA в рамках проєкту ERASMUS + «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA» (номер: 617490-EPP-1-2020-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP), що координується Академією економічних досліджень Молдови.
Семінар мав на меті створити простір для поширення результатів досліджень у сферах потреб бізнесу в дуальній вищій освіті в Республіці Молдова та Україні та визначити життєздатні моделі, які будуть інтегровані в подвійну вищу освіту у відповідних країнах.
На відкриття заходу з привітанням завітав президент Торгово-промислової палати Республіки Молдова Sergiu HAREA, який наголосив на важливості дуальної освіти на рівні вищої освіти. Пані Nadejda VELIȘCO, керівник Департаменту політики вищої освіти Міністерства освіти, культури та досліджень Республіки Молдова, проаналізувала перспективи дуальної вищої освіти в Республіці Молдова. Наступною в програмі була пані Oana VODIȚĂ, менеджер проекту, GIZ Country Office Moldova, яка представила систему подвійної професійної освіти та навчання в Республіці Молдова.
У заході взяли участь партнери з Республіки Молдова, України, Німеччини, Болгарії, Польщі, Словенії та Іспанії.

Серед обговорюваних тем були:
перспективи інтеграції дуальної освіти у вищу освіту в Республіці Молдова та Україні;
результати дослідження перспектив розвитку дуальної освіти у вищих навчальних закладах; досвід впровадження дуальної освіти в Республіці Молдова;
передові практики європейських університетів, якими поділилися іноземні партнери, тощо.

Учасники обговорили спільні зусилля у процесі впровадження дуальної освіти на рівні вищої освіти та необхідність подальшої співпраці, яка матиме багатозначну користь як для студентів, так і для бізнесу.
Щоб дізнатися більше, перегляньте ПРОГРАМУ заходу.
Презентації спікерів семінару:

 1. COOPERA 1st EW / 24.09.2021/ GIZ Moldova-Oana VODITA
 2. COOPERA 1st EW / 24.09.2021 / P3-ULIM – Valentina CIUMACENCO
 3. COOPERA 1st EW / 24.09.2021 / P4-MECCRM – Dr. Nadejda VELISCO
 4. COOPERA 1st EW / 24.09.2021 / P7-KKNU – Anton KVITKA
 5. COOPERA 1st EW / 24.09.2021 / P10-DHBW – Prof. Dr. Valentin WEISLÄMLE;  Prof. Dr. Wendy FEHLNER

21 вересня 2021 у комбінованому (он-лайн та офф-лайн) форматі  відбувся інституційний розповсюджувальний семінар “Запровадження дуальної форми вищої освіти в ОНЕУ в рамках проєкту COOPERA, у якому взяли участь викладачі університету, здобувачі освіти, представники потенційних роботодавців.

Під час семінару обговорювались проблеми підготовки до впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в ОНЕУ в рамках проєкту COOPERA та особливості дуального навчання за спеціальностями 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (на прикладі ОПП «Міжнародний банківський бізнес»). 

В ході панельної дискусії між представниками роботодавців та ОНЕУ  були підняті проблеми вибору конкретної моделі дуального навчання, а також нормативно-правового регулювання відносин між учасниками дуальної форми навчання: роботодавцем, університетом та здобувачем освіти.

Програма семінару / Список учасників

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ:

Сментина Н.В.

Літвінов О. С.

Жердецька Л. В.

Грінченко Р.В., Андрейченко А. В.

17 вересня 2021 відбувся моніторинговий візит на базі Одеського національного економічного університету. За результатами візиту надані рекомендації щодо системи забезпечення якості як на рівні проекту так і університету, забезпечення сталості, процесу дисемінації і висвітлення результатів проєкту. Акцентовано увагу на індикаторах виконання проєкту –  необхідності формалізації моделі співпраці з роботодавцями, внесення змін до нормативно-правових документів, модернізації освітніх програм на інституційному рівні.

3 вересня 2021 року в online-форматі відбулося трете засідання керівництва проєкту COOPERA, де обговорювалися подальші заходи та дії за операційним планом. Під час заходу було розглянуто Handbook і Dessimination strategy, обговорено навчальні візити до країн – партнерів, намічено плани щодо підготовки гнучкої моделі дуальної вищої освіти кожним закладом-партнером з Молдови та України.

Заплановано проведення майстер-класу експертів з 24 по 25 вересня 2021 року в Академії економічної освіти Молдови. Обговорено проведення 17 вересня 2021р. превентивного моніторингу проекту “INTEGRATING DUAL HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA AND UKRAINE (617490EPP-1-2020-1-MDEPPKA2-CBHESP/COOPERAв Одеському національному економічному університеті.

В університеті відбулася низка робочих нарад, під час яких обговорювалися особливості підготовки здобувачів вищої  освіти за дуальною формою. Серед питань порядку денного:

 • можливості запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в ОНЕУ для здобувачів освіти, що виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у роботодавців;
 • мета та завдання підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою;
 • переваги реалізації навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти з позиції університету, суб’єктів господарювання та здобувачів вищої освіти.

В рамках реалізації проєкту Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні – COOPERA, що реалізується в рамках Erasmus+ Programme 2014-2020 під час неодноразових дискусій учасників проєкту, обговорення їх пропозицій з керівництвом університету та представниками бізнесу регіону обрані спеціальності (напрями підготовки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти як пілотні для реалізації даного проєкту. , Здобувачі освіти саме обраних спеціальностей матимуть можливість долучитися до НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ.

У коло пріоритетів потрапили:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Під час робочої наради, що відбулася 7 липня 2021, визначено вектори роботи над моделлю дуальної вищої освіти в Одеському національному економічному університеті. Учасники наради обговорили:

 • процедуру відбору здобувачів освіти роботодавцями;
 • особливості організації освітнього процесу за дуальною формою здобуття вищої освіти, тривалість практичного навчання, розподіл робочого часу стажування;
 • фінансові аспекти поєднання навчання в університеті з навчанням на виробництві;
 • інш. питання, що викликають дискусію з позиції концепції програми дуальної освіти.

Результати обговорення планується презентувати та обговорити під час спільного з представниками бізнесу та здобувачами вищої освіти заходу у вересні 2021 року.