Іоргачова Марія Іванівна

Іоргачова
Марія Іванівна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта

  • Вища (Одеський державний економічний університет, факультет економіки та управління виробництвом. Спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій, 2009 рік).
  • 2009-2012 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку).

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2013 р.), спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема: «Формування інвестиційних ресурсів у корпоративному секторі України»).

Вчене звання

Доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку (2018 р.)

Досвід роботи

  • 2015-2019 рр. – старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету.
  • з 2019 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету.

Дисципліни, які викладаються

Інвестування

Інвестиційний аналіз та управління проектами

Ринок фінансових послуг

Вартісно-орієнтоване управління фінансами

Трейдингові мережі фінансового ринку

Міждисциплінарний тренінг «Фондова біржа»

Підвищення кваліфікації

1) Foundation Institute of Development of International Cooperation (Poznan, Poland) – from April 22, 2017 to May 2, 2017; certificate number: 00004011; Program «Advanced Training Course in Economics». (54 hours)

2) Университет Otto-von-Guericke-University (Магдебург, Германия) – from 4-5 May, 2017; «Организация учебно-методического процесса, инновационные методы и подходы в преподавании: опыт Университета г. Магдебург». (20 hours)

3) CLM Consulting (Warsaw, Poland) – from 1-3 May, 2017; certificate number: ES17032; Program «Banking systems in European countries and development trends of banking services in EU countries». (54 hours)

4) ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС»

13.04.2020р. –  18.05.2020р.

(в обсязі 180 годин)

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах.

Сфера наукових інтересів

Фондовий ринок, інвестиційна діяльність, корпоративне управління, оцінка активів і бізнесу

Наукові праці

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт.

Посилання на профіль

Orcid
Google Scholar

Web of Science