Нєчева Наталя Валеріївна

 

Нєчева Наталя Валеріївна к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2006-2011 р., спеціальність «Туризм»;

2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі в Одеському національному економічному університеті.

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Тема дисертації «Забезпечення ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери», 2016 р.

📌Досвід роботи

2007-2008 рр. – лаборант кафедри загальноекономічної теорії;

2009 р. – адміністратор пансіонату «Фея»;

2011-2012 рр. – адміністратор готелю «Velle Rosse»;

З 2015 року по теперішній час – викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ

📌Дисципліни

– Вступ до фаху;

– Організація екскурсійної діяльності;

– Економіка підприємств готельно-ресторанного господарства;

– Туристичні ресурси України;

– Екологічний туризм;

– Економіка підприємств готельного господарства.

📌Підвищення кваліфікації

– Сучавський університет Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія (2-5 травня 2018 р.);

– Одеський національний економічний університет, програма семінар-тренінг «Розвиток педагогічної майстерності» (з 30 листопада 2018 р. по 5 грудня 2019 р.).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку» 16 березня 2018 року. КНЕУ.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки» 23 березня 2018 р. Одеса. ОНЕУ.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму» 2-4 травня 2018 року. Чернівці – Сучава 2018.
 4. 1stInternational Scientific and  Practical  Conference. IMPERATIVES  OF  CIVIL  SOCIETY  DEVELOPMENT  IN  PROMOTING  NATIONAL COMPETITIVENESS: December 13–14, 2018. Batumi, Georgia:
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України» (м. Одеса, 15 квітня 2020 р.)
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Міський туризм: реалії, виклики, перспективи» Київ.

📌Наукові інтереси

Курортна справа, управління персоналом в туризмі, організація готельно-ресторанного господарства, імідж і PR в туризмі, туристичне країнознавство

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 58

📌Вибрані публікації

 1. Семенов. В.Ф., Нєчева Н.В., Кудіна Ю.В. Інтегральна оцінка ефективності управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 5(05) 2016 – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2016. С. 141-148. (Фахове видання ).
 2. Семенов В.Ф., Нєчева Н.В. Розвиток методичних основ забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств в умовах транснаціоналізації. Економічний вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Вип. 14. К.: Національний технічний університет України «КПІ», 2017. (Copernicus, РИНЦ, НБУ ім. В.І. Вернадського, ELAKPI, Google Scholar) (Фахове видання)
 3. Нєчева Н.В., Анікіна М.Ю.Теоретичні аспекти управління якістю послуг підприємств готельного господарства Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії», Запоріжжя 2017. випуск № 5 (11) 2017. С.7-10. (Фахове видання).
 4. Семенов В. Ф. Нєчева Н.В. Макроекономічний контекст ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекраційної сфери: монографія – Бондаренко М.О., 2019. 258 с.
 5. Iaromenko S., Shykina O., Niecheva N. Wooden sacral architecture as an object of cultural tourism in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro, 2019. No. 28(4). P. 661-672. (Web of Science).
 6. Шикіна О.В., Нєчева Н.В. Дослідження стану музейного господарства в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2019. № 9-10. С. 146-162. (Фахове видання).
 7. Михайлюк О.Л., Нєчева Н.В. Дослідження особливостей процесу кластеризації туристичної сфери Європи. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С.35-48. (Фахове видання)
 8. Нєчева Н.В. Удосконалення методів виміру мотивації персоналу підприємств курортно-рекреаційної сфери. Науковий журнал «Причорноморські наукові студії».Видавничий дім «Гельветика, 2020. Випуск №56. С. 65-73.  (Фахове видання)

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID ID

Web of Science