Нєчева Наталя Валеріївна

викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчив: 

Бакалавріат: Одеський державний економічний університет за напрямом підготовки «Туризм» та здобула кваліфікацію бакалавра з туризму, 2010

Спеціаліст: Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Туризм» та здобула кваліфікацію туризмознавець, 2011

Аспірантура: Одеського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 2012 – 2015

Основні роботи:

  • Нєчева Н. В. Методи управління трудовими ресурсами рекреаційних підприємств та тенденції їх розвитку / Н. В. Нєчева // Науковий вісник. – 2013. – №2 (181): ОНЕУ– С. 5-12.
  • Нєчева Н. В. Економічна сутність управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу. / Н. В. Нєчева // Вісник Дніпропетровського університету. – 2014. – Випуск 8 (2), №10/1 Т.22 серія: Економіка: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – С. 136-140.
  • Niecheva N. Scientific aspects of human resources management of the enterprises of sanatorium-resort complex taking into account the anti-crisis measures / N. Niecheva // Socio-economic research bulletin. Collection of scientific works. – 2014. – Issue 4(55), ONEU : «Atlant» – Р. 90-96.
  • Нєчева Н. В. Концептуальні розробки ефективного механізму управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу / Н. В. Нєчева // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2015. – № 1 (8), Том 2 – Харків: ХНАДУ – С. 39-43.
  • Нєчева. Н. В. Ефективність мотивації праці трудових ресурсів підприємств санаторно-курортного комплексу / Н. В. Нєчева, В. Ф. Семенов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2015. – №2 (9) – Харків: ХНАДУ – С. 127-133.