Шеремета Олександра Віталіївна

Шеремета Олександра Віталіївна старший викладач

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: Диплом доктора наук або атестат професора

📌Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми : «Експортно орієнтована маркетингова діяльність підприємств в умовах промислової революції 4.0», номер державної реєстрації: 0117U002956

📌Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН:

Монографія Маркетинговий інструментарій початку 21 сторіччя за редакцією Литовченко І.Л. Репозитарій ОНЕУ, 2018. -430 с