Саєнсус Марія Анатоліївна

Саєнсус
Марія Анатоліївна
д.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта: Інженер-економіст, Одеський  технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова М.В., 1991р.,  Економіка і організація промисловості продовольчих товарів

📌Наукове звання, вчений ступінь: 

Доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та  управління  підприємствами ( за видами  економічної діяльності)», 2021р. «Організаційно-економічні основи управління холодною логістикою підприємств: теорія і практика» 

Кандидат економічних наук,  08.06.02 «Менеджмент», 1995,  «Узгодження задач управління за фазами відтворення»

Доцент кафедри менеджменту, 2006

📌Посада: Завідувач кафедри маркетингу  та міжнародної логістики ОНЕУ

📌Досвід роботи:

З 1991-1993 рр. Одеській обласній державній  адміністрації .

У 1993-1995 рр. аспірантури, 

З 2013 року вона займає посаду доцента кафедри маркетингу 

З 2017 -2020 рр. докторантурі ОНЕУ

З 2022 року Завідувач кафедри маркетингу  та міжнародної логістики ОНЕУ

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

International scientific conference: Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» (Klaipeda, 2016);  «International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies» (Kielce, 2017, 2018);  «Innovative Technologies and Intensification of the Development of National Production» (Ternopil,  2017); «Science: new goals»          (London,  2017);  «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології» (м. Тбілісі,  2018);  «Humanitarian and Socio-Economic Sciences» (Berlin, 2018); «The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization»  (Greenwich, 2018); «Science in 2018» (Morrisville, 2018); «Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth» (Seville, 2018); «ISCSEES 2020» (м. Івано-Франківськ, 2020) 

Координатор міжнародного наукового проекта «Corporate social responsibility of business in Ukraine: the role of universities» Центр КСВ Украіїна, м.Київ 2009-2014 рр. Координатор міжнародного наукового проекта: “The role of business in the development of Ukraine” (2016- 2020 рр.), який проходить при підтримці Посольства Нідерландів в Україні та проект «Підприємство-2020».

📌Вибрані наукові публікації: : понад 200 науково-методичних праць

  • Trends and Prospects for the Development of the Cold Logistics Market in Ukraine. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 15-16 November 2018, Seville, Spain. pp. 7220-7235. URL : https://ibima.org/accepted-paper/trends-and-prospects-for-the-development-of-the-cold-logistics-market-in-ukraine (1,2 д.а.)  (Scopus)
  • Optimization of the cold supply chain logistics network with an environmental dimension. Saiensus M.,  Kovalyov A., Matskul V., ISCSEES 2020, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 (2021) 012018. IOP Publishing DOI:10.1088/1755-1315/628/1/012018 (Scopus)
  1. Оptimization model of the enterprise logistics system using information technologies Saiensus Mariia, Mariya Naumenko, Nataliia Valiavska, International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 54-64, (1,2 д.а) DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.006 (Scopus)
  2. Монографія: Саєнсус М. А. Управління логістичними системами в умовах інноваційного розвитку : монографія. Харків : вид-во «Діса плюс», 2020. 220 с. (17,4 д.а.). http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/13734
  3. Підручник (з грифом МОН): Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика (з грифом МОНУ) підручник з грифом МОН лист №1 \11 -8744 від 22 вересня 2011 року К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. 480 с. 
  4. Саєнсус М.А. Управління бізнес-процесами в епоху інноваційної конкуренції підприємств в індустрії гостинності. Науковий вісник. Збірник наукових праць 2022. No3-4 (292-293), с.127-133. DOI:10.32680/2409-9260-2022-3-4-292-293-68-73 (Категорія «Б»)
  5. Саєнсус М.А. Підвищення ефективності управління бізнес-процесами у сфері туризму та гостинності на основі інноваційного підходу Інфраструктура ринку. 2022. № 66. С. 128-133 DOI: https://doi.org/10.32843 /infrastruct 66 – 23 (Категорія «Б»)

📌Підвищення кваліфікації:

  1. Навчання за програмою підвищення кваліфікації “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти” (з 25.07-21.08.2022 року). Сертифікат за базовим рівнем №GDTfE-01-17600 (30 годин – 1 кредит ECTS). Сертифікат за середнім рівнем №GDTfE-01-С-07263 (15 годин – 0,5 кредити ECTS). Сертифікат за поглибленим рівнем №GDTfE-01-П-02402 (15 годин – 0,5 кредити ECTS). 60 годин (2 кредити ECTS).
  2. “Розвиток туризму та готельно- ресторанного бізнесу: теорія та практика” стажування у «TEADMUS»  м. Таллінн (Естонія)  в період з 9.09.2022 р. по 8.12.2022 р. (6 ЕСТS  кредитів 180 годин). 

📌Посилання на профіль:

Scopus : https://www.scopus.com/results/authorNamesList.

ОRCID  https://orcid.org/0000-0002-5961-6454

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=k0G5xRgAAAAJ