Познанська Інна Володимирівна

Познанська
Інна Володимірівна
д.е.н., професор

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта – Одеський національний морський університет, 1998 рік, спеціальність «Організація перевезень та керування на морському транспорті».

📌Науковий ступінь – доктор економічних наук, «Стратегія розвитку морської транспортної галузі України в умовах євроінтеграції», 2019 рік

 📌Вчене звання – старший науковий співробітник, 2015 рік

📌Досвід роботи – 20 років

📌Дисципліни, що викладає: Управління персоналом, Антикризове управління персоналом організації, Методологія науково-прикладних досліджень, Методи забезпечення надійності персоналу, Вступ до фаху, Менеджмент продуктивності.

📌Наукові інтереси: Проблеми ефективності зайнятості в умовах цифровізації економіки; людський капітал як складова концепції сталого розвитку; економіка морського транспорту та проблеми використання кадрового потенціалу морської транспортної галузі України; реалізація стратегії блакитного океану у сфері управління персоналом та інш.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт (кількість)- 70

📌Вибрані публікації:

  1. Познанська І.В. Стратегія розвитку морської транспортної галузі України: теорія, методологія та практика: монографія. Одеса : ПНДІЕІ, 2018. 391 с.
  2. Познанська І. В., Титок В.В., Устенко А.О. Стратегія блакитного океану і тактика її застосування в українських компаніях. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №19-20. С. 23-28. DOI: 0.32702/23066814.2020.19—20.23 (фахове видання, Index Copernicus)
  3. Познанська І.В., Жихарева В.В., Баришнікова В.В. Методика аналізу беззбитковості освітніх послуг у маркетинговій діяльності університету. Modern Economics. 2020. №23. C. 62-68. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-10
  4. Inna V. Poznanska, Yuriy F. Rayisa, Valentyna V. Chernysh, Valentyna Chychun, Ivan M. Bezena Management practices in the institutions of higher education of EU countries for increasing their ratings. Revista San Gregorio. 2020. №41 70-78 http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i41 (Web of Science)
  5. Zhykharieva V., Vlasenko O., Poznanska I., Matviienko M., Sokolova M. The role of human resource management in the concept of sustainable enterprise development. E3S Web Conf., 2021. V. 255. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501024 (Scopus)