Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

 Освітньо-професійна програма

МАРКЕТИНГ ТА МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА

 

Завантажити ОПП

Обовязкові  навчальні дисципліни

Брендинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логістичний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинговий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингові стратегії в товарній інноваційній політиці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингові стратегічні рішення на ринку В2В Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Рекламний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічний маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Конкурентоспроможність в маркетингу і логістиці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг та логістика на глобальних ринках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинговий аудит Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Обґрунтування маркетингових рішень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Імітаційне моделювання в маркетингу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг  в посередницькій діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг у соціальних медія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Державна атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра