Кухарська Наталія Олександрівна

Кухарська
Наталія Олександрівна
д.е.н., професор

💡Досягнення в професійній діяльності

📌Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1980, за спеціальністю «Географія, економічна».

📌Науковий ступінь: доктор економічних наук, з 2013 р., тема дисертації «Трансформація економіки регіонів України в умовах світогосподарської інтеграції».

📌Вчене звання: професор (2016 р.)

📌Досвід роботи: 32 рока (у т. ч. 25 років у Національної академії наук України та 20 років у ОДЕУ (з 2000 р.).

📌Дисципліни, що викладає:

«Маркетинг»; «Міжнародний маркетинг»; «Міжнародні транспортні коридори»; «Глобальна економіка»; «Маркетинг та логістика на глобальних ринках»; «Ринок товарів та послуг у відкритій економіці держави».

📌Підвищення кваліфікації: Одеський національний політехнічний університет, кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком (2018 р.).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Почесна грамота «До 95-річчя Одеського державного економічного університету – за плідну роботу» (2016)

Почесна грамота «До 50-річчя факультету міжнародної економіки ОНЕУ – за плідну роботу» (2018)

Почесна грамота «До 100-річчя Одеського державного економічного університету – за плідну роботу» (2021)

Почесна грамота Приморської районної адміністрації Одеської міської ради  за багаторічну сумлінну працю (2021)

📌Наукові інтереси:

 глобальна економіка, національна економіка, регіональна економіка, міжнародна економічна діяльність України, інноваційно-інвестиційна діяльність, транскордонне співробітництво, міжнародні транспортні коридори.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: 184.

📌Вибрані публікації:

  • Кухарська Н. О. Міжнародні транспортні коридори : монографія. – Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 336 с.
  • Кухарська Н. О., Забарна Е. М., Задорожнюк Н. О. Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації : монографія / Н. О. Кухарська, Е. М. Забарна, Н.О. Задорожнюк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 288 с. (авторський внесок – 9,5 др. арк).
  • Звєряков М. І., Кухарська Н. О., Клевцевич Н. А. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція : монографія ; Одес. нац. економ. ун-т МОН України. – О. : Інтерпрінт, 2019 – 236 с. (авторський внесок – 4,8 др. арк).
  • Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні : [монографія] // Management of modern socio-economic systems : Collective monograph / [edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov]. – Vol. 1. Kaunas, Lithuania : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2017. – С. 263-291.   
  • Кухарська Н. О. Україна в сучасних інтеграційних процесах: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. О. Кухарська. – Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2015. – 186 с.

📌Посилання на профіль 

ORCID

Унікальний ідентифікатор науковця в БД Scopus (Author ID)

Researcher ID

Google Scholar