Кухарська Наталія Олександрівна

Кухарська
Наталія Олександрівна
д.е.н., професор

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1980 р., спеціальність «Географія, економічна географія» з присвоєнням кваліфікації географ, викладач.

Науковий ступінь: доктор економічних наук, 2013 р., тема дисертації: «Трансформація економіки регіонів України в умовах світогосподарської інтеграції».

Вчене звання: професор, 2016 р.

Досвід науково-педагогічної та/або наукової роботи: 36 років.

Дисципліни:  «Методологія наукових досліджень»; «Глобальна економіка»; «Міжнародні економічні зв’язки України в сучасних інтеграційних процесах»; «Теоретичні проблеми інноваційної економіки; «Національна економіка»; «Міжнародна економіка»; «Вільні економічні зони»; «Міжнародна економічна діяльність України»; «Маркетинг»; «Стратегія ділових переговорів»; «Маркетинг інновацій»; ; «Міжнародний маркетинг»; «Маркетинговий менеджмент»; «Міжнародні транспортні коридори»; «Ринок товарів та послуг у відкритій економіці держави».

Підвищення кваліфікації: кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком ОНПУ, 2018 р.

Наукові інтереси: глобальна економіка, національна економіка, регіональна економіка, міжнародна економічна діяльність України, інноваційно-інвестиційна діяльність.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: 175.

Вибрані публікації:

  • Кухарська Н. О., Забарна Е. М., Задорожнюк Н. О. Національна економіка: теорія, методологія та сучасні тенденції трансформації : монографія. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 288 с.
  • Звєряков М. І., Кухарська Н. О., Клевцевич Н. А., Шараг О. С. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція : монографія. – Одес. нац. економ. ун-т МОН України. – О. : Інтерпрінт, 2019 – 236 с.
  • Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні : [монографія] // Management of modern socio-economic systems : Collective monograph / [edited by J.Žukovskis, K. Shaposhnykov]. – Vol. 1. Kaunas, Lithuania : Izdevniecība “Baltija Publishing”, – С. 263-291.
  • Кухарская Н. А. Зона свободной торговли Украина – ЕС: перспективы и риски имплементаци // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 39-47.
  • Кухарская Н. А, Новошинская Л. В. Маркетинг инноваций: учебное пособие [для студ. высш. уч. зав.]. – Одесса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 215 с.
  • Кухарська Н. О. Стратегічні напрямки структурної трансформації економіки Україні // Університетські наукові записки. – 2015. – №4. – С. 16-25.
  • Кухарська Н. О. Україна в сучасних інтеграційних процесах: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. – Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2015. – 186 с.
  • Кухарская Н. Государственная политика повышения капитализации регионов Украины (на примере Южного региона страны – Украинского Причерноморья) : [монография]. – Саарбрюкен (Saarbrücken): Lambert Academic Publishing, 2014. – 57 с. ISBN 978-3-659-63875-6

Посилання на профіль 

ORCID

Унікальний ідентифікатор науковця в БД Scopus (Author ID)

Researcher ID

Google Scholar