Обнявко Олександр Валентинович

Обнявко
Олександр Валентинович
к.е.н., доцент

💡Досягнення в професійній діяльності

📌Вища освіта:

Одеський інститут народного господарства, 1982, за спеціальністю «Планування промисловості», кваліфікація економіст

📌Науковий ступінь: кандидат економічних наук

📌Тема дисертації та рік захисту:, тема дисертації:  «Удосконаленння організації управління витратами виробництва в промислових підприємствах», 1987 р., 08.00.21 – економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями

📌Наукове звання: доцент (1991 р.)

📌Досвід роботи:  37 роки (з 1986 р.)

📌Дисциплини, які викладає: 

«Маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетинговий аудит, «Конкурентоспроможність в маркетингу і логістиці»

📌Підвищення кваліфікації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврія В» (2022)

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди: 

Completed the ten-week course of the Know-How Fund Accountancy in a market economy training for trainers programme of British Council (1992-1993).

Почесна грамота  міського голови м. Одеси за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів економічного профілю та з нагоди відзначення 90-ої річниці заснування ОНЕУ (2011).

Підвищення кваліфікації за програмою «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 8.2: «Бухгалтерія для України» (2014). 

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю (2021)

📌Сфера наукових інтересів:

Етика бізнесу, Інтернет-маркетинг, віртуальна економіка, маркетинг у соціальних мережах, внутрішній економічний механізм підприємства, економічний потенціал підприємства, економіка хлібопекарської галузі, економіка олійно-жирової промисловості, військова економіка, економіка колективних засобів розміщення, економіка знань, «зелена» економіка, бухгалтерський облік, аудит, маркетинговий аудит, контролінг, економічний аналіз.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: 50

📌Вибрані публікації:

  1. Никитченко А.А., Обнявко А.В.,  Сырчин А.Л.   Методические особенности прогнозирования маркетинговых показателей банковской деятельности. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018.  №5 (257).  С. 187-203.
  2. Онищенко О.А., Обнявко О.В., Беспалов В.М. Блокчейн в маркетингу: проблеми та перспективи використання. Маркетинг: виклики та рішення. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. Литовченко І.Л., Ромата Є.В. Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 39-41.
  3. Онищенко О.А., Беспалов В.М., Обнявко О.В. Напрями поширення застосування технологій Big Data в умовах формування цифрової економіки.  Маркетинг: виклики та рішення. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2021 р. / За ред. Литовченко І.Л., Обнявка О.В. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 136-139.
  4. Обнявко О.В., Кубік В.Д., Беспалов В.М., Губерник А.О. Етика в обліку та маркетингу: можливість інтеграції підходів. Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 381-384.
  5. Обнявко  О.В. Етична складова маркетингу в умовах Індустрії 4.0. Маркетингові та логістичні аспекти діяльності експортно орієнтованих підприємств: монографія. За заг. ред. д.е.н., проф. І.Л. Литовченко. К.: ФОП Гуляєва В.М. 2022. 329-352. 
  6. Беспалов В.М., Губерник А.О., Обнявко  О.В. Студентоцетрований підхід у підготовці фахівців-маркетологів. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів V Міжнародної науково-методичної конференції (м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р.). Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 218-220.
  7. Беспалов В.М., Губерник А.О., Обнявко  О.В. Зростання ролі маркетингу та логістики в сучасних умовах. Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : збірник наукових праць ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеського національного економічного університету (Одеса, 17-18 травня 2021 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 167-169.

📌Email: deansfpk@ukr.net, oleksandrobniavko1961@gmail.com

📌Посилання на профіль:

Google Scholar

ORCID ID