Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Кафедри, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти (випускові)
Маркетингу

Освітньо-наукова програма

МАРКЕТИНГ”

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки
Сучасна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія науки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл дослідницької та академічної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна майстерність та професійна етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл мовної підготовки
Іноземна мова для академічних цілей Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл спеціальної підготовки
Маркетингова діяльність в умовах трансформації економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингові дослідження у глобальному економічному  середовищі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ринок товарів та послуг у відкритій економіці держави Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОНП
2 рік навчання
Блокчейн-технології  в маркетингу та логістиці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Деконструкція цифрового ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестування в інновації на засадах сталого розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтерактивні комунікації в маркетингу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Прогнозування ринку в умовах цифрової економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегії брендінгу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні тенденції маркетингового аудиту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальні дисципліни з каталогу
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle