Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма 

МАРКЕТИНГ І МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія імовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Вступ до фаху Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Дизайн реклами Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екологічний маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Закупівельна логістика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спілкування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логістика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг послуг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг промислового підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингова політика розподілу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингова товарна політика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингове ціноутворення Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингові дослідження Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетингові комунікації Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна транспортна логістика  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Поведінка споживачів Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Прикладні інформаційно-аналітичні рішення в маркетингу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Рекламний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Самоменеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Складська логістика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія і практика маркетингу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит   Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екологічні аспекти логістичної діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтелектуальна власність у бізнесі Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сегментація та позиціонування на ринку  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегія ділових переговорів Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тарифна політика в логістиці Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
PR-заходи  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виставкова діяльність Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логістичні рішення на основі блокчейну Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні транспортні коридори Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митна справа Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхування на транспорті Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Товарознавство Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління ланцюгами постачань Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комунікації в Інтернет маркетингу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Конкурентний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мерчандайзинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні логістичні контракти Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моделювання логістичних процесів Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи) Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Територіальний маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ 
Практична підготовка
Тренінг “Організація стартапу” Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика (Тренінг) Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр