КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

2-й рік навчання
Економічна історія Силабус  Навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія світової культури

Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація захисту прав споживачів у бізнесі Силабус Навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle

Логіка та теорія аргументації Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle

3-й рік навчання
Державне регулювання економіки Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle

Бізнес-статистика Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle

Статистика та аналітика ринків

Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle

4-й рік навчання
Податкова система

Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle

Інвестування

Силабус

Навчально-методичні матеріали в Moodle