Шикіна Ольга Володимирівна

к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:  к.е.н., доцент
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчила:   

Бакалавріат: Одеський державний економічний університет за напрямом підготовки «Туризм» та здобула кваліфікацію бакалавра з туризму, 2007

Магістратура: Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Туризм» та здобула кваліфікацію туризмознавець, 2008

Аспірантура: Одеського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 2008 – 2011

  Основні роботи: 

  • Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. професора В.Г.Герасименка; авт. кол.: В.Г.Герасименко, С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов [та ін..] „Економічні засади функціонування і розвитку спеціалізованих туристичних ринків в . – Одеса: Астропринт, 2013. – 304 с.
  • Галасюк С. С. Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів: монографія / С. С. Галасюк, О. В. Шикіна. – Одеса : Атлант, 2015. – 279 с.

Додатково: 

1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Туристичні ресурси України» для студентів І курсу всіх форм навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа», Одеса: ФОП Гуляєв В.М., 2016 р. – 26 с. (укладачі Давиденко І.В., Шикіна О.В.)

2. Активний член громадської організації «Агенція розвитку туризму» протягом останніх двох років

3. Шикіна О. В. Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України / О. В. Шикіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 2. – Т.2. – С. 275-279