Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Грінченко Раїса Володимирівна д.е.н., доцент, в.о. зав.кафедри  

 “Кафедрі ЕП та ОПД – 55 років”

Наша кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

 молодших бакалаврів  (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 2 роки)

бакалаврів  (ОПП «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності» – 4 роки)

 магістрів  (ОПП «Економіка та стратегія розвитку підприємства» – 2 роки)

 докторів філософії (PhD)  (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 4 роки)

Підготовка здобувачів освітніх ступенів молодший бакалавр та PhD здійснюється спільно з кафедрою ЕПУБ.

 Кафедра спрямована на підготовку фахівців широкого профілю, спроможних створити та розвинути власний бізнес або стартап, а також займати управлінські посади на провідних підприємствах будь-якої форми власності та розміру.

Кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні результатів навчання і екзаменаційних оцінок та Програми подвійних дипломів.

Співробітники кафедри також приймають участь у проекті “Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні –  СOOPERA.

Завдяки коопераційним  угодам з провідними університетами Європи студенти та викладачі беруть участь в програмах обміну та наукового співробітництва.

Студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах (ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель», ТОВ «Телекарт – прилад», КМД “Камбіо”,  ТОВ «Стікон», СП ТОВ «Трансбалктермінал», ПрАТ «Нова лінія», ПАТ «Одеський припортовий завод» тощо). В процесі навчання активно використовується навчально-тренінгове підприємство на базі програми 1-С: Підприємство. 

Освітній процес на кафедрі спирається на широке використання тренінгів, ділових ігор, кейсів під час навчання. Викладачі кафедри поєднують викладацьку діяльність з практичною роботою та практикою у європейських університетах, завдяки цьому студенти набувають практичного вміння, навичок та іноземного досвіду.

Викладачами кафедри було створено та впроваджено на базі ОНЕУ проект “STARTUP UNIVERSITY“ для започаткування студентами власного бізнесу.

Наукова школа, яка діє на кафедрі: «Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих господарських систем».
Проблематика госпрозрахункових тем:
– розробка стратегій соціально-економічного розвитку територіальних громад;
– розрахунок економічно обґрунтованих тарифів;
– розробка бізнес-планів та інвестиційних проектів.
Кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію
‘ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”.

 

Gorlova

Горлова
Олена Павлівна

 к.е.н., доцент

С. Капталан

Капталан
Сергій Михайлович
к.е.н., ст. викладач

Орленко О.М.

Орленко
Ольга Михайлівна

к.е.н., ст. викладач

Іванова
Надія Валентинівна

старший лаборант

галузь знань

07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

спеціальність

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

Назва ОПП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» «ЕКОНОМІКА ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»
Рівень освіти початковий рівень

(короткий цикл)

вищої освіти

перший рівень

(повного циклу)

вищої освіти

другий рівень

(повного циклу)

вищої освіти

Освітній ступінь молодший бакалавр бакалавр магістр
Кваліфікація молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та  біржової діяльності бакалавр з підприємництва, торгівлі та  біржової діяльності магістр з підприємництва, торгівлі та  біржової діяльності
Термін навчання 2 роки

(на основі повної загальної середньої освіти)

4 роки

(на основі повної загальної середньої освіти)

2 роки
Опис Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань, умінь та базових практичних навичок, необхідних для  ідентифікування та вирішування типових професійних задач та практичних проблем підприємницьких, торгівельних та біржових структур.

https://youtube.com/shorts/T2bRn7HxIl0?feature=share

Програма орієнтована на спеціальну підготовку сучасних ініціативних фахівців з підприємницької діяльності,  здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища.

https://youtu.be/ggzlTQBdcAw

 

Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності.

Орієнтована на глибоку професійну підготовку  сучасних фахівців,  підприємців, товарознавців, аналітиків, фахівців у сфері захисту прав споживачів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує  сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання двох спеціалізацій. Формує фахівців управлінців з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

https://youtu.be/qenqaX5n6Gs

 

Радулов Дмитро директор департаменту ОДА

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації:

2010-2011рр. – головний спеціаліст;

2012р. – начальник відділу;

2013р. – заступник начальника департаменту;

2014р. – директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

З 2017р. – директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Моспанок Сергій
Директор ТОВ «Цемент»

ТОВ “Цемент” :

2010-2012рр. – економіст;

2012-2019рр. – начальник комерційного відділу;

З 2019р. – директор.

Друмов Вадим
директор комп’ютерної школи Hillel

2010р. – радник Одеського міського голови;

2011-2013рр. – директор КП «Паляниця»;

З 2014р. – директор комп’ютерної школи Hillel.

 

 

 

 

Літвінов Георгій
старший консультант IBM, Німеччина

IBM, Німеччина:

2016-2018рр. – SAP консультант автомобільної індустрії;

З 2019р. – старший консультант по впровадженню систем управління ресурсами підприємства SAP.

 

 

 

 

Борисов Юрій
Директор ТОВ «КМД« Камбіо»

2009р. – економіст завод «ОЗОМ»;

2012-2014рр. – провідний економіст АТ «Промінвестбанк»;

ТОВ «КМД« Камбіо»;

2014р.– економіст;

3 2015р. – директор.

Кавун Анатолій власник ресторанів, соціальний діяч

з 2000р. ФОП:

– власник двох ресторанів, івент-агенства;

– платформа «Добра справа», через яку реалізується соціальні ініціативи.

 

 

Шилова Ольга
виконавчий директор
ТОВ “Камбіо-Інвест”

ТОВ “Камбіо-Інвест”:

2006-2010рр. – провідний економіст;

2010-2019рр.– директор з економіки;

З 2019р. – виконавчий директор.

Вітаємо співробітницю кафедри Пудичеву Г.О. із присвоєнням вченого звання доцента!
Від щирого серця бажаємо їй здійснення всіх професійних задумів, удачі та успіхів у всіх починаннях!

10 грудня 2021р. студенти 1- 4 курсів ФЕУП, і що дуже приємно, їх батьки дізнавалися про найактуальніші можливості академічної мобільності та подвійні дипломи для спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Висловлюємо щиру вдячність координатору міжнародної діяльності ОНЕУ, к.е.н., доценту Місько Ганні Анатоліївні за вичерпну інформацію і турботливе відношення до студентів, які вирішують отримати нові знання та досвід  у навчальних закладах-партнерах ОНЕУ.

Про свої враження про перебування у Школі економіки та менеджменту, м. Загреб, Хорватія, розповіла студентка кафедри ЕП та ОПД, староста 47 групи ФЕУП Лук’янова Марина. Марина розповіла, що оформлення документів при підтримці Ганни Анатоліївни займає мінімум часу. А приємні враження  і нові знання, отримані в рамках програми академічної мобільності,  додають впевненості  і стають вагомою незамінною конкурентною перевагою в кар’єрному розвитку. Сподіваємось, що даний приклад надихне молодші курси скористатися даними можливостями. У них все для цього є!!!

Дорогі наші магістри,
весь світ перед вами, ступайте сміливіше.
Нехай пам’ять про фантастичні студентськи роки, ваші перемоги у наукових конкурсах, участь  в самодіяльності, самоврядуванні, міжнародній мобільності вам серце зігріє.
А ми з теплом  згадуватимемо вашу групу!❤
#наші_відгуки

В рамках ознайомлення студентів ОНЕУ з умовами академічної мобільності 10.12 о 13.10 кафедра ЕП та ОПД проводить зустріч із експертом з можливостей академічної мобільності к.е.н, доцентом Місько Ганною Анатоліївною. Ви отримаєте вичерпні відповіді на питання з приводу академічної мобільності, подвійних дипломів, міжнародних програм і фондів.

Запрошуються усі бажаючі

Тема: Міжнародні можливості ОНЕУ
Время: 10 дек. 2021 01:10 PM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75121762065?pwd=cXpEOFUxeVJyK2VGYUxRZzdFY2R4QT09

Идентификатор конференции: 751 2176 2065
Код доступа: 7Gu4VP

2.12.2021 р. викладачі кафедри ЕП та ОПД, Кошельок Г.В. (куратор 16 гр. ФЕУП) та Орленко О.М. (куратор 26 гр. ФЕУП)  запросили на кураторську годину Тринчук Олену Борисівну кандидата психологічних наук, доцента, засновницю рекрутингового агентства «Успіх», засновницю та директора ТОВ «Успіх-Консалт», яка провела майтер-клас на тему “Таємниці працевлаштування”.

Студенти мали можливість довідатися про усі особливості сучасного процесу працевлаштування, діловий дресс-код, дізналися лайфхаки, як скласти правильне резюме, і яким чином підготуватися до співбесіді з потенційним работодавцем, щоб отримати роботу своєї мрії.

26 листопада кафедрою ЕП та ОПД було організовано майстер-клас для студентів та викладачів з соціального підприємництва, модератором якого виступила помічник проректора з наукової роботи. к.е.н. ст. викладач Орленко О.М.

Даний захід  було ініційовано  командою Агенства транскордонного співробітництва “Єврорегіон Нижній Дунай” за сприяння  директора даного Агентства, к.е.н., доцента кафедри ЕП та ОПД Капталана С. М.

У якості спікера було запрошено голову румунської неурядової організації  «Алатурі де Вой» (ADV) Анжела Акіцей, експертку та соціальну підприємицю, яка поділилася досвідом створення та розвитку соціальних підприємств в Румунії, особливостями законодавства даної країни в сфері соціального підприємництва та досягненнями своєї організації за 19 років функціонування.

Майстер-клас відвідали більше 150 студентів разом з викладачами. Розглянута тема викликала жвавий інтерес у студентів, які задавали багато питань протягом більше ніж 2- х годин.

Доречно відмітити, що зустріч з пані  Анжелой Акіцей була не першою. Оскільки викладачі кафедри ЕП та ОПД брали участь у проекті “EU4YOUTH – Вплив соціальних інновацій – стратегічне партнерство!”, що фінансувався Європейською Комісією в рамках програми “EU4YOUTH  – Сприяння зайнятості молоді та соціальним змінам через соціальне підприємництво” ще восени 2020 р., в якому одним з коучерів була пані Анжела.

Впевнені, що даний майстер-клас стане поштовхом до розвитку соціального підприємництва в рамках ОНЕУ та усього Одеського регіону. Сподіваємося на подальшу співпрацю  та нові зустрічі

Спілкуємося з нашею випукницею Маргаритою Дерменжи.

ПЕРЕГЛЯНУТИ МОЖНА ТУТ 

В рамках впровадження в ОНЕУ грантового проєкту дуальної освіти COOPERA Erasmus+ проректор з наукової роботи Літвінов О.С. та завідуюча кафедри ЕП та ОПД Грінченко Р.В. пройшли стажування в університеті міста Льєда (Іспанія)- Universitat de Lleida, у ході якого ознайомились із досвідом та моделями впровадження дуальної освіти.

1 листопада 2021 року студенти 2,3,4 курсу нашої спеціальності взяли участь у онлайн-вебінарі на тему «Менеджмент та операційна «Сільпо», який провів директор з операційної діяльності ТОВ «Сільпо» Павло Бичков.

Вітаємо наших студенток 4 курсу Іваненко Ірину, Ісмаїлову Лейлу та Кравчук Дарію з проходженням до наступного туру грантового проекту “ЕU4Youth” з їх проектом “Ho-Chu”. Стартап дівчат відібрали зі 159 проектів у до тих, кому буде надано якісну підтримку та наставництво у процесі реалізації. Наразі команда проекту знаходиться у Києві на чотириденному тренінгу з питань соціального підприємництва. Під час та після тренінгу на них чекає етап більш детального опрацювання проекту та заповнення основних документів на грант. Пишаємося!!!

Приємно зустрічатися з нашими випускниками та слідкувати за їх досягненнями. До Вашої уваги стрім з Оленою Чаплинською від 27 жовтня 2021р.
27 жовтня в  рамках Scholl Week співробітники кафедри провели у прямому ефірі презентацію нашої спеціальності.

22 вересня відбулась зустріч викладачів одеських університетів та представників Дія.Бізнес Одеса.

Побудувати країну підприємців — одна з цілей Мінцифри. Адже розвинений малий та середній бізнес є запорукою стабільності економіки й розвитку країни.

21 вересня 2021 р.  відбулася зустріч з лектором Якубом Волощіком,  регіональним представником Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Координатором зустрічі виступила к.е.н., доцент нашої кафедри Ольга Олександрівна Дегтярьова
Студенти мали можливість дізнатися про програми студентської мобільності від DAAD та програм підтримки наукової діяльності аспірантів, отримати відповіді на усі своїзапитання стосовно персональних грантів.
Бажаючі могли приєднатись до зустрічі в он-лайн режимі.

20 вересня в рамках вивчення дисциплін “Еко-підприємництво” та “Економічна безпека підприємства” студенти 36-37 груп ФЕУП мали можливість відвідати еко-підприємство “ВТОРМА”. Підприємство є лідером Одеської області зі збору та сортування втор.сировини.

15 вересня 2021 р. к.е.н., доцент кафедри ЕП та ОПД Куклінова Т.В. здійснила виїзну лекцію для 2-го курсу ФЕУП з дисципліни “Економіка підприємства” на КМБ “Камбіо”. Окрім цікавої екскурсії та знайомства з підприємством, студентам вдалось також поспілкуватись із випускницею кафедри ЕП та ОПД Бажак Анною, яка працює на цьому успішному підприємстві бізнес-аналітиком. Також студенти відвідали музей бетону при КМД “Камбіо”.

Формат гостьових лекцій – цікавий та корисний формат для усіх. Студенти можуть поринути у надзвичайний невідомий світ, викладачі відкрити свіжі та актуальні напрямки традиційних тем, а гості – поділитися унікальним досвідом. І все це дозволяє отримати мультиплікативний ефект від занять.
Нещодавно нашими викладачами було проведено декілька таких занять. В рамках вивчення дисципліни “Контроліг” к.е.н., доцент Дегтярьова О.О. запросила на заняття до 5-го курсу Чернову В. В. – начальника відділу контролінгу ПАТ “Одескабель”.
В рамках вивчення дисципліни “Вступ до фаху” к.е.н., доцент Бабій О.М. познайомив студентів 1 курсу з директором департаменту оцінки й залогових операцій банку “Південний” Гагауз В.Н.
Студенти мали можливість поспілкуватися й отримати інформацію безпосередньо у практиків, що сприяє найкращому засвоєнню теоретичного матеріалу
Odessa 5T – Investment Promotion Forum
Долучаємось до панельних дискусій щодо розвитку міста.
10 вересня 2021 року відбулась Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ
‘ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”.Топ-спікерами конференції були:
Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н., професор Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, “Інноваційно-інвестиційна діяльність:  параметрична модель оцінювання результативності”.
 
Шиян Дмитро Вікторович, д.е.н., професор Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, “Ефективність використання персоналу в процесі концентрації виробництва у сільськогосподарських підприємствах”
 
Янковий Олександр Григорович, д.е.н., професор,  Одеський національний економічний університет” “До питання визначення ефективності інвестиційного проєкту”
 
Levitskaia Alla Professor, Dr. (Habil.), Comrat State University, Republic of Moldova,
 “Strategic directions for tourism sector development at the regional level”
 
Кизенко Олена Олександрівна, д.е.н., доцент, Київський національний економічний університет Ім. В. Гетьмана, “Технологізація управління: сучасні тенденції та перспективи”
 
Мазур Володимир Степанович, к.е.н., доцент Західноукраїнського національного університету, “Стандартизація та сертифікація – інструмент співпраці на міжнародних ринках”
 
Тащеєв Юрій Вікторович, к.е.н., старший науковий співробітник, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, “Виділення факторів, що впливають на вартість «зеленого» водню”
Окрему подяку висловлюємо керівництву ПАТ “Одескабель” за чудове місце для проведення нашої конференції, зокрема Дубілей Олексію Миколайовичу – заступнику Генерального директора ПАТ «Одескабель» з розвитку та корпоративного управління та Черновій Вікторії Олександрівні – начальнику відділу контролінгу ПАТ «Одескабель»
Дякуємо усім учасникам, які долучилися та сподіваємося на зустріч наступного року

13.09.2021 р. за підтримки кафедри ЕП та ОПД (д.е.н., доцент Кошельок Г.В. та к.е.н.. ст. викладача Горлової О.П.)  та кафедри міжнародних економічних відносин (к.е.н.. ст. викладача Міндова О. І. було організовано та проведено міжкафедральну зустріч зі школярами з усіх регіонів України на території табору “Молода гвардія” у вигляді ділової гри  “Молодий підприємец”

Організаційно ділова гра складається з презентації у формі вікторини, та безпосередньо гри.  Ділова гра надала учасникам можливість ознайомитись з особливостями сучасного українського ринку, як середовища здійснення підприємницької діяльності, а також спробувати себе у ролі  підприємців. Симуляція ринкових умов створює конкурентне середовища, в якому мають приймати управлінські рішення учасники гри. Перемагає підприємство, яке заробить найбільший прибуток за весь період гри.

Школярі були в захваті

Студенти 19, 29, 36 та 37 груп ФЕУП в рамкках вивчення дисциплін “Економічна безпека”, “Еко-підприємництво”, “Цінова політика” взяли участь в екскурсії на ПАТ “Одеський кабельний завод “Одескабель”.

Вітаємо а Олександра Сергійовича і Вікторію Олександрівну Літвінових з виходом навчального посібника “Економіка і організація діяльності торговельних підприємств”, в якому розглядаються питання, пов’язані не тільки з теоретичними, але і практичними аспектами господарської діяльності торгівельних підприємств. Бажаємо колегам не зупинятися на досягнутому, і будемо раді першими познайомитися з наступними працями!

Головна перевага освіти на кафедрі ЕП та ОПД – це поєднання теорії та практики, постійне ознайомлення студентів з реаліями сучасного бізнесу. Тому  в рамках вивчення дисципліни “Контролінг” к.е.н., доцент Ольга Олександрівна Дегтярьова на гостьову лекцію з теми: “Організація служби контролінгу та бюджетування на промисловому підприємстві”, яка відбудеться 15 вересня о 11:35, в ауд. 1/202  запросила Вікторію Вадимівну Чернову  – начальника відділу контролінгу ПАТ  “Одескабель”. 

Коли знаєш як це — навчатися в одному з найкращих університетів Одеси, саме час спробувати повчитися в одному з найпрестижніших ВНЗ Німеччини. Власне, це і зробили студентки 5 курсу кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Куманова Катерина та Куманова Поліна.

Дівчата провели семестр за обміном у Freie Universität Berlin. Нижче знайомтеся з їхніми враженнями.

«Це неоціненний досвід — навчатися в університеті такого високого рівня. Ми дуже щасливі, що програма Erasmus+, в якій може прийняти участь кожен студент ОНЕУ дає круті можливості для пізнання нових країн, нових підходів до навчання і відкрити для себе кордони практично по всьому світу, отримуючи нових знайомих з різних країн. Ми чудово провели час, незважаючи на те, що на початку програми в Берліні діяли суворі карантинні правила. Дякуючи обставинам, останні два місяці пройшли дуже насичено і значно з меншими обмеженнями. Ми встигали і навчатися, і достатньо багато подорожувати. Рівень викладання університету вартий того, аби спробувати цей досвід у своєму житті. Також, ми почали вчити німецьку мову і, навіть, встигли отримати сертифікати, що підтверджують рівень володіння мовою.

Участь у подібних програмах — це те, що неймовірно мотивує і заряджає на подальший активний розвиток. Це варто спробувати кожному. Нічого не бійтеся. Навіть якщо ви вже на 5 курсі магістратури😉».

Вітаємо з успішним проходження акредитації та отриманням СЕРТИФІКАТУ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальності  076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
початкового рівню (короткий цикл). Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми – 01.07.2026 р.

Запрошуємо нових студентів!

Сьогодні вкрай необхідним є створення сприятливих умов для розвитку сильного та конкурентоспроможного сектору малого і середнього підприємництва, враховуючи тимчасово обмежені можливості фінансової підтримки та значні виклики, що постали перед країною.

Викладачі кафедри ЕП та ОПД завжди працьовиті, активні і енергійні не лише в університеті, але й поза його межами. Тому провідний доцент нашої кафедри Літвінова Вікторія Олександрівна ввійшла до складу конкурсної комісії з проведення відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси.

18 квітня 2021р. відбулося урочисте засідання присвячене 100-річному ювілею ОНЕУ, на якому були нагороджені члени кафедри.

Viva, Alma Mater!

17 травня 2021р.  викладачі нашої кафедри прийняли участь у  XIX Міжнародній науково-практичній ювілейній конференції «Наукові проблеми господарювання» з нагоди 100 річчя університета.

Вітаємо усіх з 100 літнім ювілеєм нашого університету!

Бажаюємо усім міцного здоровя, творчих планів та успіхів!

Пропонуємо вашій увазі репортаж про нагородження переможців і фіналістів “Startup Battle” до 100-річчя ОНЕУ, до речі студентів нашої спеціальності:  https://youtu.be/7K8swPCjmnA

Так, стартап студенток 3 курсу нашої спеціальності Кравчук Дарини, Исмаиловой Лейли і Иваненко Ірини Ho – Chu зайняв 2 місце в конкурсі стартапов і 1 місце в конкурсі промо роликів. Стартап “Ho-Chu” – паназиатська кухня на колесах.

Сердечно поздоровляємо з блискучим захистом докторських дисертацій Кошельок Галину Володимирівну, Дегтяреву Ольгу Олександрівну, Гринченко Раїсу Володимирівну, а Горлову Олену Павлівну – із захистом кандидатської дисертації! Радіємо і гордимося! Бажаємо подальших творчих успіхів і яскравих наукових відкриттів!

В рамках дисципліни «Комерційна діяльність підприємства» ми розглянули ситуаційне завдання щодо поліпшення результатів комерційної діяльності фабрики морозива СП «Умка».

У процесі виконання завдання нами були відвідані різні майстер-класи від провідних експертів. Наприклад, в рамках майстер-класу Startup University ми побували на зустрічі з дистриб’ютором ТМ «Біла бярёза» в Одесі та республіці Болгарія. Ця фірма є дистриб’ютором номер 1 в Україні в своєму сегменті з 2013 року і по нині. Ми занурилися в світ бізнесу морозива, дізналися через які труднощі проходять малі підприємства. Так само ми взяли участь в марафоні бізнес-кейсів від компанії Business Inside. Марафон був присвячений розбору можливостей CRM Бітрікс 24 у використанні в таких нішах бізнесу, як виробництво і продаж.

Спочатку наше підприємство було збитковим, мало безліч проблем. Для вирішення поставлених завдань, ми об’єдналися в команди і запропонували ряд заходів щодо поліпшення комерційної діяльності підприємства, обгрунтували шляхи їх вирішення. Кожен з членів команди вніс значний вклад для досягнення поставлених цілей. Всі пропозиції дозволять підвищити ефективність діяльності підприємства і вивести його на міжнародний рівень.

Велике спасибі нашим викладачам і кафедрі за такий захоплюючий кейс. Це було дуже корисно і цікаво. Інформацію, отриману завдяки цьому кейсу, ми можемо використовувати в подальшій роботі. Це відмінний досвід для бізнесменів-початківців.

Ми раді, що вступили до магістратури і отримуємо корисні знання і досвід.

З вдячністю і найкращими побажаннями, 56 група ФЕУП.

Добрий день!

Нас звати Куманова Поліна та Куманова Катерина. Ми студенти 5 курсу спеціальності «Економіка підприємства». Ми раді розповісти про свою участь у програмі Erasmus+ та поділитися враженнями про навчання у Вільному Університеті Берліна, Німеччина. Як відомо, Берлін – місто високих стандартів освіти та широких можливостей для відпочинку. Саме з цих причин багато студентів з різних країн їдуть вчитися до берлінських університетів.

Ми проживаємо у гуртожитку, який знаходиться у одному з найзеленіших та найбільш благополучних районів міста – Зелендорфі. Поруч багато парків, затишні вулички з гарними будинками та розвинута інфраструктура. Територія гуртожитку дуже велика та облаштована всім необхідним: на усій території є доступ до wi-fi; навчальним процесом доволі комфортно займатися не тільки в кімнаті, а й в облаштованих куточках зі столами та лавочками на вулиці; власна пральня; 2 супермаркети у пішій доступності (5 хвилин). Умови проживання дуже комфортні: кімнати для кожної окремої людини, спільна кухня з необхідним обладнанням та 2 ванні кімнати у кожному блоці (6 кімнат у одному).

У зв’язку з карантинними обмеженнями в умовах епідемії коронавірусу, усі навчальні заклади Німеччини працюють у онлайн-форматі. У Вільному Університеті Берліна заняття проходять в режимі онлайн на платформі Cisco Webex Meetings. Усі викладачі та співробітники університету дуже швидко реагують на усі запитання та прохання, тому ніяких складнощів у процесі навчання в такому форматі не виникає.

Звісно ж, ми також приділяємо час прогулянкам містом та знайомству із однією із найгарніших столиць країн Європейського Союзу. Транспортне сполучення у Берліні дуже розвинене, тому досить зручно пересуватися містом. Проте зараз усі заклади, окрім супермаркетів, аптек та книжкових магазинів закриті. Сподіваємось, що вакцинація на національному рівні прискорить процес  переходу до менших карантинних обмежень і ми все ж таки зможемо відвідати багато цікавих місць.

Участь у програмі Erasmus+  дає можливість познайомитися із представниками багатьох національностей, як в процесі навчання, так і під час проживання у студентському гуртожитку. Практикуватися та покращувати свої мовні здібності – надзвичайно корисний досвід.

Ми раді можливості приймати участь у програмі на грантових умовах. Умови гранту передбачають щомісячну виплату стипендії, суми якої вистачає на покриття усіх витрат для проживання у місті. Тому якщо ви все ще вагаєтеся, зараз саме час наважитися та прийняти участь у програмі Erasmus+! Отримайте мільйон нових вражень та незабутній досвід! Це того вартує 🙂

З повагою,

Поліна Куманова та Катерина Куманова

17 березня 2021р студенти 3 курси нашої спеціальності на тренінгу Start up перевіряли свої бізнес-ідеї на життєздатність, а допомагав їм в цьому наш випускник, Гліб Максименко, засновник бізнес-проекту “Ламакорн”. Завдяки цьому хлопці пропрацювали свої бізнес-ідеї, деякі повернули їх в нове русло і усі отримали цінний практичний досвід.

1 березня 2021р. відбулася цікава екскурсія 29м, 36, 37 ФЕУП до КМД “Камбіо”

Комбінат малоповерхового домобудівництва «Камбіо» входить до складу Промислово-будівельної групи «Камбіо-Інвест». На базі підприємства організований процес з розробки та виробництва сучасних будівельних матеріалів для малоповерхового і котеджного домобудівництва.

Ряд великих підприємств в різних сегментах будівельної галузі, що виконують повний спектр робіт, а саме: видобуток корисних копалин, виробництво будівельних матеріалів, проектування і укладання промислового дорожнього покриття, виконання будівельно-ремонтних робіт, запуск нових IT-проектів об’єднує ПБГ «Камбіо-Інвест».

19 лютого викладачі, аспіранти та докторанти кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності вязли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні читання“, присвяченій 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, проведеній у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

16 лютого завдяки компанії Бізнес Інсайд (інтегратор з досвідом в галузі побудови відділу продажів) студенти 5 курсу у рамках дисципліни “Комерційна діяльність підприємств” прийняли участь у марафоні кейсів “CRM в нішах виробництво + продажi“.

Марафон був присвячений розбору можливостей  Бітрікс24 в застосуванні до таких ніш бізнесу, як виробництво і продажі. А потім по результатам марафону студенти обговорили використання CRM українськими підприємствами та як саме CRM допоможе посилити їх результати. Дякуємо за нові та  корисні знання!!

11 лютого 2020р. наші студенти 5 курсу, вивчаючи дисципліну “Комерційна діяльність підприємств”, віртуально опинилися в унікальному китайському місті-заводі, де живуть і працюють 17 000 працівників. Промислова революція досягла тут невизначених раніше масштабів. А потом вони перенеслися до комбінату малоповерхового домобудівництва “Камбіо” в Одесі.

Захист дипломів – завжди хвилюючий момент, не тільки для студентів, а й викладачів!
Особливо, коли випускаються студенти, які довгі роки були і будуть гордістю кафедри і університету!
Навряд чи знайдеться ще така група, в якій 7 студентів були переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових і дипломних робіт (і це не рахуючи грамот і перемог в різних номінаціях), зібралися разом голова профкому, студдекан, голови цілої низки секторів студради, були підприємці, успішно запустили свій стартап і вже допомагають новому поколінню.
Вітаємо студентів і, звичайно, викладачів з цими блискучими результатами!

Історія «КрАЗу» – це довгий і важкий шлях до автозаводу світового рівня. Підприємство за весь період свого існування, починаючи з 1945 року, тричі змінювало характер виробництва. Але, незважаючи на часту реорганізацію, «КрАЗ» – одне з небагатьох підприємств в країні, якому вдалося увійти в десятку лідерів автомобілебудування.

Саме тут опинилися віртуально молодші бакалаври 29гр ФЕУП разом з доцентом Кошельок Г.В.

Студенти 47 і 47 Т з задоволенням стежили за батл стартапів. І постараються розробити стратегії розвитку для найбільш вподобаних проектів.

В 30 хвилинах їзди на авто від центру Пуерто-Ріко знаходиться фабрика рому Bacardi, при фабриці є музей з документами про засновників компанії та переказ технологій виробництва рому і персоналу з Куби, після націоналізації. В рамках курсу “Вступ до спеціальності” доцент Бабій О.М. провів віртуальну екскурсію а також студенти дізналися про історію Bacardi і про еволюцію одного з найдорожчих торговельних марок “Летюча миша”.

На дистанційній лекції з “економіки підприємства” студенти 2 курсу ФЕУП спеціальності “підприємництво, торгівля і біржова діяльність” в рамках теми “Персонал підприємства і ефективність праці” зустрілися з потенційним роботодавцем – засновником франшизи і мережі турагенств ХО Олександром Довгополом.
На лекції говорили про значення персоналу в креативній економіці, про неможливість розраховувати тільки на інструкції / скрипти / протоколи дій – бізнесу необхідна корпоративна культура. Про значення підприємця-керівника для підвищення ефективності роботи окремого співробітника

В умовах карантину студенти 47 групи ФМЕ опинилися на заводі “Юппа” в Китаї, а потім перенеслися на завод з виробництва рому…правда екскурсії на завод виявилися віртіуальними. Так, використовуючи активні методи навчання, розглядалася тема, присвячена основним виробничим фондам.

Комбінат малоповерхового домобудівництва «Камбіо» входить до складу Промислово-будівельної групи «Камбіо-Інвест». На базі підприємства організований процес з розробки та виробництва сучасних будівельних матеріалів для малоповерхового і котеджного домобудівництва.
Завдяки нашим випускникам Шилової Ольги та Юрію Борисову, які займають тут керівні посади, відбулось знайомство з економікою успішно працюючого підприємства та налагодження контактів для проведення в майбутньому виїзних занять майстер-класів та тренінгів.

Екскурсії до ПАТ «Одеський кабельний завод « Одескабель »

Застосування ділових ігор в процесі навчання сприяє розвитку професійних компетенцій студентів, формує вміння аргументовано захищати свою точку зору, аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію, працювати в групі, сприяє отриманню певних соціальних навичок.

https://youtu.be/q0HScEpEiwI

Економічні концепції, теорії безглузді, якщо їх неможливо спостерігати і виміряти, що і відбувалося на діловій грі “Стратег-інвест” у рамках курсу Стратегія підприємства”.

Междісциплінарний тренінг на 6 курсі, як процес навчання, за своїм форматом  і призначенням, є практичним втіленням одного з основних законів діалектики пізнання  – переходу кількості знань у їхню якість.

11вересня 2020 р. кафедрою ЕП та ОПД була проведена
ІХ Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ».
Учасники конференції розглянули наступні питання:
1. Проблеми підвищення якості продукції та
конкурентоспроможності підприємства
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах
3. Стратегія розвитку підприємства
4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах
5. Сучасні технології управління на підприємстві
6. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства
7. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
       Найбільший інтерес викликали доповіді щодо якості продукції,  сучасної торгівлі, агропромислового бізнесу,  зеленої енергетиці.
До наступних наукових зустрічей!!

Преображенська 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Перелік публікацій кафедри ЕП та ОПД

Монографія 2017 рік

Матерiали дев’ятої мiжнародної науково-практичної конференцiї

Матерiали восьмої мiжнародної науково-практичної конференцiї

Матерiали сьомої мiжнародної науково-практичної конференцiї 

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Thesis of the IInd international conference “Economics of enterprise: modern challenges in theory and practice” hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013

Монографія “Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрямки підвищення” (2013 р.)

Програма конференції 2021