Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Освітньо-професійна програма

ЕКОНОМІКА ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Завантажити ОПП

Обовязкові  навчальні дисципліни

Економіка та організація управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Контролінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логістичне управління на підприємствах Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління підприємством Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління вартістю підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інтелектуальним капіталом підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Економічна  діагностика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна психологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційне забезпечення управління підприємствами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комерційна діяльність підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп’ютерне моделювання складних економічних систем Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративний тайм-менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Оптимізація підприємницької діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні біржові технології Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління  венчурним бізнесом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління адаптацією підприємств до змін Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління грошовими потоками підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління портфелем цінних паперів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінське консультування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Міждисциплінарний тренінг Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра