Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік та оподаткування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація власної справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи промислового та торгівельного підприємництва Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Товарознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-консалтинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Еко-підприємництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика бізнесу  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи ефективних продаж Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Підприємницька діяльність у сфері послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трудове право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Практична підготовка
Практична підготовка за фахом  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену  Методичні рекомендації випускової кафедри