Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правові засади економічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Гроші та кредит  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка та організація біржової діяльності  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка та організація діяльності торгівельних підприємств  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційні процеси у підприємництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи та технології в підприємництві  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логістика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік та оподаткування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація виробничих процесів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація Стартапу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Планування та контроль в підприємницькій діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегія підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Товарознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління витратами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Формування та оцінка підприємницького потенціалу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Методичні  рекомендації до написання та захисту курсової роботи за фахом
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Досвід бізнесу в Україні Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Еко-підприємництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація захисту прав споживачів у бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет підприємництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи ефективних продаж Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Підприємницька діяльність у сфері послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трудове право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Банківське обслуговування бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Внутрішній економічний механізм підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичні методи в підприємництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна безпека підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Розробка бізнес-планів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Технологія та контроль за якістю надання послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodl
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цінова політика підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне комерційне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Системи моделювання бізнес-процесів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальна психологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління ланцюгами поставок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління підприємницькими ризиками Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ   
Практична підготовка
Тренінг «Організація стартапу» Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг “Управління підприємством з використанням інформаційно-аналітичних систем”    Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з управління та адміністрування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус Програма виробничої практики
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня  бакалавр