Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПІДПРИЄМНИЦТВО,ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НП
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПП
1  Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Економічна історія  Посилання
ЗП3 Філософія  Посилання
ЗП4 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Правове регулювання економічної діяльності  Посилання
ЗП10 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП11 Іноземна мова  Посилання
ПП1 Товарознавство  Посилання
ПП2 Менеджмент  Посилання
2  Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП11 Іноземна мова  Посилання
ЗП12 Вступ до фаху
ПП3 Статистика  Посилання
ПП4 Міжнародна економіка  Посилання
ПП5 Основи бізнесу  Посилання
ПП6 Економіка підприємства  Посилання
ПП8 Гроші та кредит  Посилання
ПП9 Облік та оподаткування  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
  3  семестр (2 дисципліни)  
ВК1 Маркетинг  Посилання
ВК2 Методи ефективних продаж  Посилання
ВК3 Етика бізнесу  Посилання
ВК4 Психологія ділового спілкування  Посилання
4  семестр (2 дисципліни)
ВК5 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ВК6 Трудове право  Посилання
ВК7 Підприємницька діяльність у сфері послуг  Посилання
ВК8 Захист прав споживачів  Посилання
3  Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП7 Іноземна мова професійного спілкування
ПП10 Економіка та організація діяльності торговельних підприємств  Посилання
ПП11 Інноваційні процеси у підприємництві  Посилання
ПП12 Економіка та організація біржової діяльності  Посилання
ПП13 Організація Стартапу  Посилання
ПП14 Економічний аналіз  Посилання
ПП15 Логістика  Посилання
ПП16 Організація виробничих процесів  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни  Силабуси
  5  семестр (2 дисципліни)  
ВК9 Технологія та контроль за якістю надання послуг  Посилання
ВК10 Цінова політика підприємства  Посилання
ВК11 Еко-підприємництво  Посилання 
ВК12 Економічна безпека підприємства  Посилання
6  семестр (2 дисципліни)
ВК13 Банківське обслуговування бізнесу  Посилання
ВК14 Інтернет підприємництво  Посилання
ВК15 Внутрішній економічний механізм підприємства  Посилання
ВК16 Фінанси
4  Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП17 Формування та оцінка підприємницького потенціалу  Посилання
ПП18 Розробка бізнес-планів  Посилання
ПП19 Планування і контроль в підприємницькій діяльності  Посилання
ПП20 Інформаційні системи та технології в підприємництві  Посилання
ПП21 Стратегія підприємства  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни  Силабуси
  7  семестр (2 дисципліни)  
ВК17 Управління підприємницькими ризиками  Посилання
ВК18 Управління витратами  Посилання
ВК19 Економіко-математичні методи в підприємництві  Посилання
ВК20 Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку  Посилання
8  семестр (2 дисципліни)
ВК21 Міжнародне комерційне право  Посилання
ВК22 Управління ланцюгами поставок  Посилання
ВК23 Тренінг “Бізнес аналітика”  Посилання
ВК24 Системи моделювання бізнес-процесів  Посилання
ПІДПРИЄМНИЦТВО,ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НП
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Українська мова (за професійним спрямуванням)  Посилання
ЗП2 Економічна історія  Посилання
ЗП3 Філософія  Посилання
ЗП4 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Вступ до фаху
ЗП9 Правові засади економічної діяльності  Посилання
ЗП10 Іноземна мова  Посилання
ПП1 Товарознавство
ПП2 Менеджмент  Посилання
ПП3 Маркетинг  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП10 Іноземна мова  Посилання
ПП4 Статистика  Посилання
ПП5 Міжнародна економіка  Посилання
ПП6 Основи бізнесу  Посилання
ПП7 Економіка підприємства  Посилання
ПП8 Гроші та кредит  Посилання
ПП10 Облік та оподаткування  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Соціальна психологія  Посилання
ВК2 Методи ефективних продаж  Посилання
ВК3 Етика бізнесу  Посилання
ВК4 Психологія ділового спілкування  Посилання
4 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ВК6 Трудове право  Посилання
ВК7 Підприємницька діяльність у сфері послуг  Посилання
ВК8 Захист прав споживачів  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП Іноземна мова професійного спілкування
ПП11 Економіка та організація діяльності торгівельних підприємств  Посилання
ПП12 Інноваційні процеси у підприємництві  Посилання
ПП13 Економіка та організація біржової діяльності  Посилання
ПП14 Організація Стартапу  Посилання
ПП15 Економічний аналіз  Посилання
ПП16 Логістика  Посилання
ПП17 Організація виробничих процесів  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
ВК9 Технологія та контроль за якістю надання послуг  Посилання
ВК10 Цінова політика підприємства  Посилання
ВК11 Еко-підприємництво  Посилання
ВК12 Економічна безпека підприємства  Посилання
6 семестр (2 дисципліни)
ВК13 Банківське обслуговування бізнесу  Посилання
ВК14 Інтернет підприємництво  Посилання
ВК15 Внутрішній економічний механізм підприємства  Посилання
ВК16 Фінанси
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП18 Формування та оцінка підприємницького потенціалу  Посилання
ПП19 Розробка бізнес-планів  Посилання
ПП20 Планування та контроль в підприємницькій діяльності  Посилання
ПП21 Інформаційні системи та технології в підприємництві  Посилання
ПП22 Стратегія підприємства  Посилання
Вибіркові дисципліни (4)
ВК17 Управління підприємницькими ризиками  Посилання
ВК18 Управління витратами  Посилання
ВК19 Економіко-математичні методи в підприємництві  Посилання
ВК20 Аналіз та прогнозування кон’юнктури ринку  Посилання
8 семестр (2 дисципліни)
ВК21 Міжнародне комерційне право  Посилання
ВК22 Управління ланцюгами поставок  Посилання
ВК23 Тренінг Бізнес-аналітика  Посилання
ВК24 Системи моделювання бізнес-процесів  Посилання