Літвінова Вікторія Олександрівна

Літвінова Вікторія Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності. E-mail: litvinova_1977@ukr.net

Освіта: вища (ОДЕУ, ФЕУВ – 1999 р., магістр)

Досвід роботи: 17 років

Дисципліни, які викладає:

тренінг-курс Організація стартапа, Економіка підприємства, Планування та контроль підприємницької діяльностіна, комерційна діяльність підприємств.

Сфера наукових інтересів:

управління інтелектуальним капіталом підприємства, орагнізація стартапів

Наукові праці, статті (назви за останні 5 років):

 1. . Економічна ефективність: сутність та форми  / В. О. Літвінова // Вісник БУМІБ. – №2(26). – 2014. – С. 43–45.
  2. Визначення рівня економічної безпеки підприємства аналітико-графічним методом / В. О. Літвінова, О. С. Літвінов // Науковий вісник. – №10(218). – 2014. – С. 94–102.
  3. Формирование системы факторных показателей для оценки конкурентоспособности электрических водонагревателей на региональном рынке / В. А. Литвинова // Інноваційна економіка. – 2015. – №4 (59). – С. 141–145.
  4. Тенденції розвитку підприємств сфери послуг в Україні  // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2017. – № 1 (62). – С. 77-83.
  5. Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – Випуск 2 (58). – 2017. – С. 78-82.
  6. Літвінова В. О. Політичні аспекти розвитку газової галузі України // Бізнес Інформ. – 2018. – №10. – C. 102–108.
  7.  Літвінова В. О., Кічук О. С. Доступність товарів у роздрібній торгівлі та втрачені продажі “Вісник ОНУ. Серія “Економіка” Том 23 Випуск 7 (72). 2018. С. 131-133.
  8. Литвинова В. А., Кичук О. С. Методи анализа в современной биржевой деятельности // Причерноморські економічні студії.  № 40. 2019. С. 116-119
Монографії:
 • Litvinova V., Litvinov O. The correlation between speed of the reproduction and damping system // Information aspects of socio-economic systems’ development: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. – 2016.
 • Літвінова В.О. Єгупов Ю. А. Оцінка порівняльної ефективності шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції // Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія. – Одеса: ПАЛЬМІРА, 2013. – С. 141-159.
Статті у фахових виданнях:
 • Літвінова В.О., Грінченко Р.В. Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – Випуск 2 (58). – 2017.
 • Літвінова В.О., Грінченко Р.В. Тенденції розвитку підприємств сфери послуг в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2017.
 • Литвинова В. А. Формирование системы факторных показателей для оценки конкурентоспособности электрических водонагревателей на региональном рынке // Інноваційна економіка. – 2015. – №4 (59). – С. 141–145.
 • Літвінова В. О. Економічна ефективність: сутність та форми / В. О. Літвінова // Вісник БУМІБ. – №2(26). – 2014. – С. 43–45.
 • Литвинова В. О. Визначення рівня економічної безпеки підприємства аналітико-графічним методом / В. О. Літвінова, О. С. Літвінов // Науковий вісник. – №10 (218). – 2014. – С. 94–102.
 • Литвинова В. А. Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности / В. А. Литвинова // Бізнесінформ. – №8. – 2013. – С. 252–255.
 • Літвінова В. О. Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. Наук. оц. – 2013. – Вип. 4 (51). – С. 81–87.
Публікації за результатами участі у конференціях:
 • Літвінова В.О., Літвінов О.С. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішо громади: матеріали наук.-практ. конф. (м.Севєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.). – Севєродонецьк: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля
 • Литвинова В.А. Конкурентоспособность продукции – характеристика или свойство? // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 вересня 2016 року). – Одеса: Атлант
 • Літвінова В. О. Конкурентоспроможність продукції: обґрунтування методу дослідження / В. О. Літвінова // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса 18 вересня 2015 р.). – Одеса: «Атлант», 2015. – С. 31-32.
 • Литвинова В. А. Система классификации факторов конкурентоспособности продукции / В. А. Литвинова // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничеситва: Материали Международной научно-практической конференции (Сімферополь 29-30 листопада 2013 р.) – Сімферополь: НО Economics, 2013. – Ч.1. – С. 100-102.
 • Літвінова В. О. О співвідношенні понять «ефективність» та «результативність» в економіці / В. О. Літвінова // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали І І Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса26-27 вересня 2013р.)

Інші інтереси, хобі: Керівник студентського клубу художньої самодіяльності нашого університету, спорт

Девіз життя: Ни одно желание не дается человеку отдельно от силы, позволяющей его достичь!

Профіль у Google Scholar