Літвінова Вікторія Олександрівна

Літвінова Вікторія Олександрівна
к.е.н., доцент 

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

 • Вища (Одеський державний економічний університет, факультет економіки та управління підприємствами. Спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст, 1999рік).
 • 2009-2012рр. – аспірантура (Одеськийнаціональнийекономічнийуніверситет, кафедра економіки підприємства).

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2013 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) тема: «Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції»).

📌Вчене звання

Доцент кафедри економіки підприємства (2016 р.)

📌Трудова діяльність

 • 2001-2002 рр викладач Одеського верстатобудівноготехнікума
 • 2002-2016 рр. викладач кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету.
 • 2016 -наст. час доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.

📌Дисципліни, які викладаються

Методи ефективних продаж.

Організація стартапу.

Економіка та організація діяльності торгових підприємств.

Організація виробничих процесів.

Розробка бізнес-планів.

📌Підвищення кваліфікації

 1. Університет Париж-Дофін з 21.01.2019 р. по 29.01.2019 р.
 2. ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» з 10.2018 по 30.10.2018р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Приймала участь у багатьох тренінгах, семінарах та конференціях, в тому числі у європейських університетах (зокрема в університеті Флоренції, Вільному університеті Берліну)

📌Сфера наукових інтересів

Конкурентоспроможність продукції, організація діяльності торгових підприємств, підприємництво у сфері послуг.

📌Наукові праці

 1. Літвінова В.О. Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 2 (58). 2017. С. 78-82.
 2. Літвінова В. О., Кічук О. С. Доступність товарів у роздрібній торгівлі та втрачені продажі. Вісник ОНУ. Серія «Економіка». 2018.Том 23 Вип. 7 (72). С. 131-133.
 3. Літвінова В. О., Малишко В. С., Літвінов О. С. Розвиток молодіжного підприємництва у вищому закладі освіти. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні. 2019. С. 27-29.
 4. Літвінова В.О. Трансформаційні процеси у каналах комунікації сучасних роздрібних підприємств. Підприємництво і торгівля. №27. 2020. С. 48-52.
 5. Літвінов О.С., Літвінова В.О. Економіка та організація діяльності торговельних підприємств: навчальний посібник. ННБК “АТБ”, 2021. 285 с.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням:https://scholar.google.ru/citations?user=3tUV8bsAAAAJ&hl=ru

📌Науково-дослідний профіль:

:https://scholar.google.ru/citations?user=3tUV8bsAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0003-3998-904X

https://publons.com/researcher/N-3578-2015/