Горлова Олена Павлівна

Горлова Олена Павлівна     старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта:

Одеський інститут народного господарства (тепер: ОНЕУ), 1991 р.

Варшавська Школа Економіки (SGH) (Польща), 2004 р.

Досвід роботи:

З 1995 р. – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ. У 2006 – 2015 р.р. – викладач програми МВА ОДЕУ спільно з CNAM (Національний університет наукі, технології та менеджменту, Париж). Досвід роботи на посаді головного бухгалтера, а також у сфері консалтінгу.

Дисципліни, які викладає:

економіка підприємства, управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства, планування та контроль на підприємстві, економіка та організація інноваційної діяльності, навчальна практика в умовах навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» (міждисциплінарний тренінг) для студентів 3 та 4 курсів.

Сфера наукових інтересів:

управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства

Наукові праці, статті:
  • Єгупов Ю.А., Купінець Л.Є., Танасюк И.М., Никифоренко А.Т., Горлова О.П. Організація виробництва на промисловому. Навчальний посібник // Ю.А. Єгупов , Л.Є. Купінець, И.М. Танасюк, А.Т. Никифоренко, О.П. Горлова – Одеса: Автограф, 2004. – 436 с., рос.мов.
  • Gorlova O., Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I. ISO standards and quality costs as instruments of competitive advantage of companies. / “Socio-economic Research Bulletin”: collection of scientific works / O. Gorlova, M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski // Odessa National Economic University; [ed.board Zveryakov M.I. et al.]. – issue 3 (46), p. 1. – Odessa: ONEU, 2012. – p.p. 44-51.
  • Горлова О. П., Гжибовска-Бжежиньска М. Динамичность факторов конкурентоспособности производственных предприятий // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2012.– С. 63-64.
  • Gorlova O. Efficiency of processes of managing of competitiveness in an enterprise // The 2d International Scientific Conference “Economic of Enterprise: Modern Problems of Theory and Practice”. – Mittweida : Hochschule Mittwieda – University of Applied Sciences. – 2013. – p. 57.
  • Горлова О. П. Планування оптимальної конфігурації конкурентних переваг підприємств України // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2014.– С. 91-92.
  • Горлова О. П. Проблеми розвитку системи управління якістю на підприємствах України // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2015.– С. 227-228.
  • Grzybowska-Brzezińska M., Gorlova O. Effectiveness Of Standardised Managing Systems Of Enterprise At The Macro Level // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної. – Одеса: ОНЕУ.– 2016.– С. 255-256.