Бабій Олег Миколайович

Бабій
Олег Миколайович
к.е.н., доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

 • Вища (Одеський державний економічний університет, обліково-економічний факультет. Спеціальність «облік та аудит», кваліфікація – економіст, 1998 рік).
 • 1998-2001 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, кафедра аналізу господарської діяльності).

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2003 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка, організація і управління підприємствами ( тема: «Стратегія розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання»).

📌Вчене звання

Доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (2007 р.)

📌Трудова діяльність

 • 2003-2007 рр. –  викладач кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету
 • 2007- теперішній час. – доцент кафедри економіки підприємства (перейменованої з 2017 року у кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

📌Дисципліни, які викладаються

Вступ до фаху

Економіка підприємства

Потенціал та розвиток підприємства

Формування та оцінка підприємницького потенціалу

Управління вартістю підприємства

Міждисциплінарний тренінг

📌Підвищення кваліфікації

Філія кафедри ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель».

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

1) Участь у госпрозрахункових темах університету:

 1. 237/2018 Стратегія соціально-економічного розвитку м. Подільськ до 2025 року. Термін виконання 03.04.2018 – 05.09.2018. Відповідальний виконавець.0113U000655.
 2. 246/2019 “Концепції соціально-економічного розвитку м. Роздільна з перспективою створення Роздільнянської ОТГ до 2025 р.” (ДК 021:2015 73300000-5 – Проектування та виконання НДДКР) РК 0120U100410 ОК 0220U102402 виконавець
 3. 249/2019-1518 Економічне обґрунтування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; та на послуги з постачання теплової енергії для споживачів м. Подільськ, Одеської області (ДК 021:2015 73300000-5 – Проектування та виконання НДДКР) РК 0119U103797 ОК Виконавець.
 4. 259/2019 «Стратегія соціально-економічного розвитку Маяківської сільської об’єднаної територіальної громади до 2025 року» (ДК 021:2015 73300000-5 – Проектування та виконання НДДКР)» РК 0120U100409 ОК 0220U102167 Виконавець.
 5. 267/2020 Перевірка економічного обґрунтування двоставкового тарифу на теплопостачання у м. Подільськ на 2018-2019 опалювальний сезон Виконавець.
 6. 274/2020 «Розрахунок плати за абонентське обслуговування на одного абонента з постачання теплової енергії, яка надається споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» РК 0120U104022 Науковий керівник.
 7. 275/2020 «Розрахунок плати за обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем теплопостачання будинків»РК 0120U104023 Науковий керівник.

2) Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

📌Сфера наукових інтересів

Оцінка ринкової вартості підприємства, капіталізація підприємства, управління вартістю підприємства, стратегія розвитку місцевих об’єднаних територіальних громад, розрахунок економічно обґрунтованих тарифів.

📌Наукові праці

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Основні з них

 1. Управління вартістю в інтеграційних процесах ОНЕУ, Вісник соціально-економічних досліджень Одеса: Ротапринт. №2-3 2017р.стр.51-60
 2. Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська дл 2025 року: Монографія // За заг. ред.. д.е.н., професора  А.І. Ковальва. – К: ФОП Гуляєва В.М., 2018.-106с.
 3. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах ОНЕУ, Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», выпуск №4 (68) 2018 год), стр. 128-136
 4. Реструктуризація підприємств виноградно-виноробної промисловості: інноваційні підходи ОНЕУ, Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеса: Ротапринт №1 (72) 2020р. с. 137-153.
 5. Бабій О.М., Малишко В.С., Пудичева Г.О. Управління вартістю підприємства: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 207 с. (8,7 др.акр., з них особисто автору належать – 2,9 др.арк.)
 6. Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська дл 2025 року: Монографія // За заг. ред.. д.е.н., професора  А.І. Ковальва. – К: ФОП Гуляєва В.М., 2018.-106с.

📌Науково-дослідний профіль:

ORCID ID

GoogleScholar

Researcher