Бабій Олег Миколайович

Бабій
Олег Миколайович
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
e-mail: olegbabiy@ukr.net

Освіта:

ОДЕУ, 1998

Досвід роботи:

З 2003 – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ

Дисципліни, які викладає:

економіка підприємства, потенціал та розвиток підприємства, управління потенціалом підприємства

Сфера наукових інтересів:

оцінка ринкової вартості промислових підприємств

Наукові праці, статті:

біля 20 наукових робіт та публікацій, у тому числі два розділи у кафедральних монографіях

 • Бабій О.М. Управління вартістю підприємства Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2016.- 207 с. 2,92/8,74
 • Бабій О.М. Публічне розміщення акцій (IPO) як інструмент підвищення капіталізації бізнесу Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – C. 195-197. 0,15 –
 • Бабій О.М. Комплексна оцінка рівня використання персоналу промислових підприємств Інноваційна економіка. – 2016. – №3-4 (62). – С. 112-118. 0,72/0,1 Цуркан С. М.
 • Бабій О.М. Підвищення капіталізації підприємств шляхом публічного розміщення акцій (IPO) Міжнародна наукова конференція «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства» м. Лейпциг (Німеччина) 31.10.2016 секція 5: Економіка підприємства та корпоративне управління: соціоекономічні аспекти. 0,3/02 Малишко В.С.
 • Бабій Олег Миколайович Шляхи реструктуризації регіонального господарського комплексу. Розділ колективної монографії Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов Одесса: Куприенко С.В., 2015-209с. Стр. 176-192. 12,5/1,0 Колодинський С.Б.
 • Бабій О. М. Управління вартістю підприємства: навчальний посібник / О. М. Бабій, В. С. Малишко, Г. О. Пудичева. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 207 с.
 • Бабій О. М. Комплексна оцінка рівня використання персоналу промислових підприємств / О. М. Бабій, С. М. Цуркан // Інноваційна економіка. – 2016. – №3-4 (62). – С. 112-118.
 • Бабій О. М. Вплив тарифної політики на конкурентоспроможність підприємств міського господарства / О. М. Бабій, К. Х. Сербінова // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. / за заг.ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.4. – С. 31-43.
 • Бабій О. М. Економічне обґрунтування розміру прибутку в тарифах на пасажирські автотранспортні перевезення / О. М. Бабій // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (50), Ч. 2. – С. 13-18.
 • Бабій О. М. Залучення інвестиційних ресурсів підприємствами шляхом виходу на фондові ринки / Бабій О. М. // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2009. – Вип. 37. – С. 164-168.
 • Бабій О. М. Джерела фінансування оновлення основних виробничих фондів на промислових підприємствах / О. М. Бабій, Г. М. Глушко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2009. – Вип. 35. – С. 322-326.
 • Никифоренко А. Т. Сучасні проблеми поліпшення організації потенціалу підприємства / А. Т. Никифоренко, О. М. Бабій, А. Л. Сабадирьова, Н. І. Рябикіна // Ефективність реструктурованих господарських систем: проблеми і фактори підвищення: монографія // за заг. ред. док. екон. наук, професора В. І. Осипова. – Одеса: Пальміра, 2008. – С. 89-120.
 • Бабій О.М. Публічне розміщення акцій (IPO) як інструмент підвищення капіталізації бізнесу // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – C. 195-197.
Інші інтереси, хобі:

історична література, рибалка, спортивне вболівання, музика.

Девіз життя:

Нет таких крепостей, которых не брали большевики!

Профіль у Google Scholar