Єгупов Юрій Артемович

Єгупов
Юрій Артемович
к.е.н., доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

 • Вища (Одеський інститут народного господарства, за фахом «Планування промисловості» з присвоєнням кваліфікації «економіст», 1977 рік).
 • 1979-1982 рр. – аспірантура (Одеський інститут народного господарства, кафедра управління та математичних методів в економіці).
 • 2006-2009 рр. – докторантура (Одеський національний економічний університет, кафедра економіки підприємства).

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1990 р), спеціальність 08.00.05 – Економіка, планування і управління народним господарством і його галузями. Тема: «Резерви підвищення фондовіддачі на машинобудівних підприємствах».

📌Вчене звання 

Доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

📌Трудова діяльність

 • 1979-1982 – аспірант кафедри управління та математичних методів в економіці;
 • 1982 -1984 – молодший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії Мінлегхарчомаша СРСР;
 • 1984-1990 викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОДЕУ,
 • з 1991 року по теперішній час доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ. 

📌Дисципліни, які викладаються 

 1. Економіка підприємства.
 2. Планування та контроль у підприємницькій діяльності.
 3. Організація виробничих процесів.
 4. Бізнес-планування.
 5. Управління витратами.

📌Підвищення кваліфікації

1) ПАТ «Одескабель», 15.10.2020-14.12.2020, лист ПАТ «Одескабель» №  01-18/725 от 01.10.2020 р.

2) Теоретико-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc». ОНЕУ, Одеса 2017 / В 0002 від 03.03.2017.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди 

1) Ряд відзнак та нагород:

– Нагрудний знак «Відмінник освіти України» №76575 (Наказ МОН № 528 від 9 червня 2006 року);

– Почесна грамота Південного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;

– Почесна грамота Одеської обласної ради.

2) Активна участь в науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

📌Сфера наукових інтересів

Інструментарій формування системи планів підприємства; бізнес-планування; організація виробничих процесів; управління витратами.

📌Наукові роботи

Автор понад 170 наукових і навчально-методичних робіт.

1) Економічна оцінка виробничої   програми підприємства в умовах  багатономенклатурного виробництва /  Ю. А. Єгупов  // Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія / Кол. Авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с. (С. 103-111) (особистий внесок 0,80 друк. арк.).

2) Удосконалення методичних основ формування плану продажів / Ю. А. Єгупов  // Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій: колективна монографія за ред.. д.е.н., проф.. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. – 297 с. (С. 184-197) (особистий внесок 0,45 друк. арк.).

3) Вдосконалення інструментарію управління конкурентоспроможністю продукції на молокопереробних підприємствах / Ю. А. Єгупов  // монографія / за загальною редакцією Р.В. Грінченко. Одеса: ФОП Бондаренко. 2022. 599 с. (ст. 347-373) (особистий внесок 0,7 друк. арк.).

4) Єгупов Ю.А., Бабій О.М., Єгупова І.М. Факторний аналіз витратоємності продукції на підприємствах ресторанної індустрії. Економіка і суспільство. 2022. №37. 

URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/37 (0,94 д.а.; особистий внесок 0,42 друк. арк.).

5) Єгупов Ю.А., Кошельок Г.В., Єгупова І.М. Сфера застосування  чистого дисконтованого доходу в аналізі інвестиційних проєктів. Економіка і суспільство. 2022. №38. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/38. (0,62 д.а.; особистий внесок 0,3 друк. арк.).

З публікаціями можна ознайомитися за посиланням 

 

📌Науково-дослідний профіль

Researcher ID: B-4428-2015

Идентификатор автора в Scopus: 56532052800

Google Scholar

ORCID

Researcher

Scopus