Куклінова Тетяна Вікторівна

Куклінова
Тетяна Вікторівна
к.е.н., доцент 

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

  • Вища (Одеський державний економічний університет,  кредитно-економічий факультет, спеціальність: фінанси та кредит, кваліфікація економіст, 2002р,).
  • 2002-2008рр. аспірантура (Одеський державний економічний університет, кафедра економіки підприємства).

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2011р.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дослідження: «ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ)»

📌Вчене звання

Доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (2019р.)

📌Трудова діяльність

2002-2003 рр. ТОВ «Редакція газети «Ділова Одеса», кореспондент

2004-2005 рр. АКБ «ІМЕКСБАНК», економіст 1 категорії

2006-2007 рр. ООФ АКБ “Укрсоцбанк”, економіст 1 категорії

2007 р. ВАТ “МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК”, старший спеціаліст

2007-2008 рр. провідний економіст філія АКБ Імексбанк в м. Одеса

2008-2009 рр. заступник начальника відділення першого рівня філія АКБ Імексбанк в м. Одеса

2009 р. заступник начальника відділення з питань малого та середнього бізнесу ООД ” РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

2009-2011 рр. головний експерт ООД ” РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

2008-2016 рр. викладач кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011р. Одеським національним економічним університетом)

2016 р. старший викладач кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету

2016 р. доцент кафедри економіки підприємства (перейменованої 2018р. у кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності) Одеського національного економічного університету

📌Дисципліни, які викладаються

Економіка підприємства

Комерційна діяльність підприємств

Досвід бізнесу в Україні

Міждисциплінарний тренінг в умовах навчально-тренінгового підприємства «Супер-Нова»

📌Підвищення кваліфікації:

– Carl Duisberg Centren gGmbH, Cologne, Germany  «Програма Федерального Міністерства економіки і технологій з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна», 2013р.

-курси ОНЕУ: «Застосування компютерних технологій в економіко-математичному моделюванні» 2013р., “1С Підприємство 8.2» Бухгалтерія для України” 2013р, M.E.Doc 2016р.

– стажування ПАТ «Одескабель»

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти

– проект «Tuning Educational Structures in Europe» subject area – Business з 2007р.

– Tuning Research Scholarship for Short-Term Visits to the Tuning Academy (University of Deusto, Bilbao, Spain), 2016р.

– тренінги:  “Навички продажів банківських продуктів”, “Модель продажів малого бізнесу”, “Коучинг малого та середнього бізнесу” фінансова академія Райффайзен Банк Аваль, 2009р. «Збут страхових продуктів Євролайф», 2013р.

– Creative Spark Training for Trainers Online Symposium for Entrepreneurship Educators, 2021р.

📌Наукові інтереси

Малі та середні підприємства, розвиток підприємств.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 80.

Із публікаціями можна ознайомитися за http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/211/simple-search?filterquery=Kuklinova%2C+T.&filtername=author&filtertype=equals

📌Вибрані публікації:

  1. McCabe, P., Frost, D., Østergaard, P., Kitzelmann, E., Pauwels, W., Kuklinova, Т., & McKinley, S. (2009). Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programs in Business. Bilbau: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 139 р.
  2. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник. А. Л. Сабадирьова, Т. В. Куклінова, О. М. Бабiй, Д. Є. Салавеліс. Одеса: ОНЕУ, 2013. 342 с.
  3.  The mining enterprises development stimulation / T. Kuklinova // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2017.  – № 5. – С. 157-163.
  4. забезпечення розвитку малого та середнього медичного бізнесу в умовах реформування охорони здоров’я. Вісник Хмельницького національного університету. 2020.  № 2 C.68-70
  5. Забезпечення ефективності приватних медичних закладів. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2021. № 2. С.109-112

📌Науково-дослідний профіль:

Google Scholar

Researcher

ORCID