Чернова Вікторія Вадимівна 

Чернова Вікторія Вадимівна
к.е.н., старший викладач

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

 • Вища (Одеський інститут народного господарства, кредитно-економічний факультет, Спеціальність «Облік, контроль та аналіз господарської діяльності», кваліфікація економіст, 1993р.
 • 2011-2014рр. – аспірантура (Одеський державний  економічний університет, кафедра економіки підприємства).

📌Науковий ступінь

Кандидат  економічних наук (2017 р.), спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). (тема: ««Контролінг в управлінні вартостю підприємств»»).

📌Трудова діяльність

 • 1998-2001 рр. – головний бухгалтер ТОВ «Паралелі»;
 • 2001-2003 рр. – фінансовий директор ТОВ «Люстдорф»;
 • 2003-2005 рр. – головний фінансовий аналітик ТФ «Антошка»;
 • 2005-2006 рр. – фінансовий директор ТОВ «BSCom»;
 • З лютого 2006 р. по теп. час – начальник відділу контролінгу ПАТ «Одескабель»
 • З 2011р  по теп. час – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності за сумісництвом. Завідувач філії кафедри на ПАТ «Одескабель»

📌Дисципліни, яківикладаються

Економіка підприємства;

Контролінг;

Управління вартістю підприємства

📌Підвищення кваліфікації

 1. Участь у заходах проекту «Україна антіофшорна» ДП «Держзавнішінформ» та CrowUkraine 14-15.03.2016р.; 26-27.02.2019р. 21.01.2020р., 21.09.2020р сертифікати.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Участь у роботі проблемної комісії з питань зв’язку науки та виробництва, використання наукоємних та високих технологій Південного наукового центру НАН України і МОН України. Заступник голови комісії з 2018 р.
 2. Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

📌Сфера наукових інтересів

Контролінг, управління вартістю підприємства, трансфертне ціноутворення

📌Наукові праці

 1. Controlling in der Ukraine. State of the Art & Trends. Hochschule Mittweida Verlag, Diskussionspapier 2013/06. – 28c. – ISSN 1436‑2716;
 2. Опытвнедренияинструментовконтроллинга на промышленныхпредприятиях. Вісник Хмільницького національного університету. – Економічні науки. – – №4, Том 2(202). – С. 27-31. ;
 3. Practical Aspects of Implementation of Controlling InstrumentsControlling in SMEs – Beyond Numbers : Proceedings of The International Conference , Prague, April 25th, 2014, Vysokáškolafinanční a správní, o.p.s. / University of Finance and Administration, Prague : EUPRESS, – С. 87-91.;
 4. Основныепринципыформированияконцепцииконтроллинга в стоимостно-ориентированноймоделименеджмента / В.В.Чернова ; Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (14) , том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 21-26.

Із іншими публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

📌Науково-дослідний профіль:
GoogleScholar