Кошельок Галина Володимирівна

Кошельок Галина Володимирівна   д.е.н., доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

 • Вища (Ленінградський фінансово-економічний інститут імені
  М.О. Вознесенського, обліково-економічний факультет. Спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст, 1987 рік).
 • 2007-2010 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, кафедра статистики).

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2010 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління
підприємствами (за видами  економічними діяльності), (тема: «Внутрішні фактори та резерви росту інвестиційної привабливості промислових підприємств»).

Доктор економічних наук (2021 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління
підприємствами (за видами  економічними діяльності), (тема: «Формування системи ефективного управління грошовими потоками підприємства»).

📌Вчене звання

Доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (2013 р.)

📌Трудова діяльність

 • 1990-1993 рр. – заступник директора з виробничої практики Одеського фінансового технікуму.
 • 1993-2004 рр. заступник директора з виробничої практики Одеського фінансово-економічного коледжу.
 • 2008-2010 рр. викладач кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету. 
 • 2010-2011 рр. старший викладач кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011 Одеським національним економічним університетом).
 • з жовтня 2011 р. по 2022 р. – доцент кафедри економіки підприємства (з вересня 2018 р. – кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності) Одеського національного економічного університету.
 • з вересня 2022 р. професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни, які викладаються

Внутрішній економічний механізм підприємства 

Економіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Основи промислового та торговельного підприємництва

Управління грошовими потоками підприємства

📌Підвищення кваліфікації

 1. ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель» з 04.10.21 до 04.10.21 р., наказ ОНЕУ від 01.10.2021 р. № 251-О.
 2. Курс освітнього лекторія для викладачів закладів вищої освіти «Економічний експрес» 19 вересня 2019 р. (сертифікат від 19.09.2019 р.).
 3. Програма «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий, середній рівні), (сертифікат № GDTfE-01-06590 від 08.08.2022 р. сертифікат № GDTfE-01-С-04008 від 15.08.2022 р.).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

Перемога в якості наукового керівника студентів:

 1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук спеціальність «Економіка та управління в сфері торгівлі», Харків, 24 квітня 2020 р. Шевченко Дмитро Олександрович (ІІІ  місця), ФЕУП.
 2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук спеціальність «Підприємництво», Київ, 24 квітня 2021 р. Кисличко Катерина Олександрівна (ІІ  місця), ФЕУП.

📌Сфера наукових інтересів

Економіка, фінанси, економічна безпека підприємства

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних робіт, тез доповідей на конференціях різного рівня, у тому числі 8 монографій (1 одноосібно);

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням https://scholar.google.com.ua/citations?user=bZKxaX4AAAAJ&hl=uk

📌Наукові праці

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних робіт.

📌Публікації

 1. Кошельок Г.В. Грошові потоки підприємства: теорія, методологія, практика : монографія. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. 392 с. 
 2. Кошельок Г.В. Сучасний стан підприємницької діяльності України. Економічний простір. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 2020. № 162. С. 73-80. http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/view/38
 3. Кошельок Г.В., Пудичева Г.О. Економічна безпека енергетичних підприємств. Економіка та суспільство. 2021. № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/520.
 4. Кошельок Г.В., Малікова І. П. Методичні підходи щодо оцінки економічної безпеки підприємства. «Східна Європа: економіка, бізнес та управління».2021. Вип. 5 (32). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2021.
 5. Koshelok H., Trachenko L., Pudycheva G., Horlova O., Neskhodovskyi I., Sedikov D. Applying optimization models for formation of the management system of business processes. Intellectual economics.  2021. 15(2) С. 96-112. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Intellectual+economics.++2021.+15%282%29+%D0%A1.+96-112 (SCOPUS)
 6. Yankovyi1О., Yegupov1 Yu., Koshelok Н., Yankovyi1 V., Chernyshova О. Comparative analysis of efficiency criteria for investment projects. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2022, № 5. С. 164-169. URL: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1886-2022/zmist-5-2022 (SCOPUS) Кошельок Г.В., Єгупов Ю.А., Тарасова Ю.А. Факторний аналіз витрат на збут підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Вип. 2 (35). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2022

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid

GoogleScholar

Researcher