Кічук Оксана Сергіївна

Кічук
Оксана Сергіївна
к.е.н., доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

 • Вища (Одеський державний економічний університет, обіково-економічний факультет. Спеціальність «облік і аудит», кваліфікація – економіст, 2002 рік).
 • 2002-2005 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, кафедра організації планування та регулювання економіки).

📌Науковий ступінь

Кондидат економічних наук (2010 р.), спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (тема: «Організаційно-економічний механізм сприяння розвитку малого підприємництва»).

📌Вчене звання

Доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (2019 р.)

📌Трудова діяльність

 • 2005-20010 рр. –  викладач  кафедри економіки  підприємства (перейменованої  у 2017 у кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності) Одеського державного економічного університету
 • 2010-2011 рр. – старший викладач  кафедри економіки  підприємства (перейменованої  у 2017 у кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності) Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011 Одеським національним економічним університетом)
 • З 2011року по теп. час – доцент кафедри економіки  підприємства (перейменованої  у 2017 у кафедру економіки підприємства та організації підприємницької діяльності) Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011 Одеським національним економічним університетом)

📌Дисципліни, які викладаються 

Економіка підприємства

Економіка та організація біржової діяльності

Методи аналізу у біржовій діяльності.

📌Підвищення кваліфікації

ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»  з 01.10.2018 до 31.10.2018 р., наказ № 238-о від 01.10.2018 р., Довідка № 160-о від 29.10.2018 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах в тому числі міжнародних.

 1. ІІ International scientific conference «Economy and Society: a Modern V ectors of Development » ( Германія, Лейпец 27 квітня 2018 р.).
 2. ІІ International scientific conference «Anti-crisis management: State, Region, Enterprise» (Франція, м. Ле-Ма́н, 23 листопада 2018 р.).

Сфера наукових інтересів

Розвиток малого та середнього підприємництва, бізнес-планування, економіка біржової діяльності

📌Наукові праці

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних робіт.

 1. Kichuk O. Bondarenko O. Antonov A. The possibilities of using investment tools based on cryptocurrency in the development of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 2, 2019. (Indexed in Web of Science).

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/viewFile/629/pdf

 1. Кічук О.С. Дослідження інноваційних підприємств України. Економіка Фінанси Право. 2018. №2. С. 12-15. (Фахове видання

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12066

 1. Кічук О.С. Іноваційна активність як шлях підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. (Фахове видання).

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12057

 1. Кічук О. С., Літвінова В. О. Доступність товарів у роздрібній торгівлі та втрачені продажі. Вісник ОНУ. Серія “Економіка” Том 23 Випуск 7 (72). 2018. С. 131-133. (Фахове видання).

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12048

 1. Кічук О. С., Літвінова В. О. Методы анализа в современной биржовой деяльности. Причорноморські економічні студії. 2019. № 40. С.116-119. (Фахове видання).

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12053

📌Науково-дослідний профіль

Web of Science